Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Neuero
2
ΝΈΑ Neuero
Τεχνολογία μεταφοράς, 4720664 4720664
  67292 Kirchheimbolanden, Γερμανία
Λοιπά
1.500 €
Δείτε αγγελία
Neuero
3
ΝΈΑ Neuero
Τεχνολογία μεταφοράς, 4720663 4720663
  67292 Kirchheimbolanden, Γερμανία
Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 12.00 m, Αναβατώριο
1.900 €
Δείτε αγγελία
Kuhn ALTOR 4560
6
ΝΈΑ Kuhn ALTOR 4560
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4720138 4720138
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
14.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gyrax 2902
5
ΝΈΑ Gyrax 2902
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4720122 4720122
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016
6.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tornado
12
ΝΈΑ Tornado
Ξήρανση σιτηρών, 4720091 4720091
  30890 Barsinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Παροχή: 8.00 t/h, Ισχύς καυστήρα: 147 kW, Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Αέριο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Miedema ME
Τεχνολογία μεταφοράς, 4718545 4718545
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Λοιπά
3.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige / Other Düngerschnecke 3,50 mtr.
Τεχνολογία μεταφοράς, 4718097 4718097
  24863 Börm, Γερμανία
Λοιπά
462,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Neuero Reinigung Für Gigant Kanone
2
Neuero Reinigung Für Gigant Kanone
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4717621 4717621
  15326 Podelzig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
2.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CanAgro A12-200
6
CanAgro A12-200
Τεχνολογία μεταφοράς, 4717590 4717590
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ηλεκτρικό μοτέρ, Σασί, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 12.00 m
5.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Graintec Dmuchawa do zboża PPZ 30
Βίντεο
8
ΝΈΑ Graintec Dmuchawa do zboża PPZ 30
Τεχνολογία μεταφοράς, 4715229 4715229
  83-230 Smętowo Graniczne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ηλεκτρικό μοτέρ, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 1.00 m, Ανεμιστήρας
1.888,08 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cermax 500K
4
Cermax 500K
Τεχνολογία μεταφοράς, 4714664 4714664
  3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Ταινιομεταφορέας
4.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Invensys Brook Crompton Motors 2.2KW 3PH 4P
5
Invensys Brook Crompton Motors 2.2KW 3PH 4P
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4714445 4714445
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
205,46 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
guenstigehallen.de Stahlhalle ≈ 612 m² für 32 590€ Feuerverzinkt
guenstigehallen.de Stahlhalle ≈ 612 m² für 32 590€ Feuerverzinkt
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4711138 4711138
  8080 Bertrange, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2019
32.590 €
Δείτε αγγελία
guenstigehallen.de Stahlhalle ≈ 609 m² für 31 857€ Feuerverzinkt
guenstigehallen.de Stahlhalle ≈ 609 m² für 31 857€ Feuerverzinkt
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4711136 4711136
  8080 Bertrange, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2019
31.857 €
Δείτε αγγελία
guenstigehallen.de Stahlhalle ≈ 490 m² für 46 962€ Feuerverzinkt ohne Dacheindeckung
guenstigehallen.de Stahlhalle ≈ 490 m² für 46 962€ Feuerverzinkt ohne Dacheindeckung
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4711134 4711134
  8080 Bertrange, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2019
46.962 €
Δείτε αγγελία
guenstigehallen.de Stahlhalle ≈ 435 m² für 41 840€ Feuerverzinkt mit 2 Vordächern
guenstigehallen.de Stahlhalle ≈ 435 m² für 41 840€ Feuerverzinkt mit 2 Vordächern
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4711133 4711133
  8080 Bertrange, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2019
41.840 €
Δείτε αγγελία
Guenstigehallen.de Stahlhalle ≈ 410 m² für 36 853€ komplett & feuerverzinkt
Guenstigehallen.de Stahlhalle ≈ 410 m² für 36 853€ komplett & feuerverzinkt
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4711132 4711132
  8080 Bertrange, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2019
36.853 €
Δείτε αγγελία
Guenstigehallen.de Stahlhalle ≈ 410 m² für 27 657€ Feuerverzinkt
Guenstigehallen.de Stahlhalle ≈ 410 m² für 27 657€ Feuerverzinkt
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4711131 4711131
  8008 Bertrange, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2019
27.657 €
Δείτε αγγελία
Guenstigehallen.de Stahlhalle ≈ 290 m² für 23 125€ Feuerverzinkt
Guenstigehallen.de Stahlhalle ≈ 290 m² für 23 125€ Feuerverzinkt
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4711125 4711125
  8080 Bertrange, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2019
23.125 €
Δείτε αγγελία
Guenstigehallen.de Stahlhalle (z.B. Reithalle) ≈ 700 m² für 41 336€ Feuerverzinkt
Guenstigehallen.de Stahlhalle (z.B. Reithalle) ≈ 700 m² für 41 336€ Feuerverzinkt
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4711120 4711120
  8008 Bertrange, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2019
41.336 €
Δείτε αγγελία
Guenstigehallen.de Stahlhalle (z.B. Lagerhalle) ≈ 280 m² für 16 146€ Feuerverzinkt
Guenstigehallen.de Stahlhalle (z.B. Lagerhalle) ≈ 280 m² für 16 146€ Feuerverzinkt
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4711115 4711115
  8080 Bertrange, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2019
16.146 €
Δείτε αγγελία
GUENSTIGEHALLEN.DE Stahlhalle ≈ 1170m² für 64 632€ Feuerverzinkt
GUENSTIGEHALLEN.DE Stahlhalle ≈ 1170m² für 64 632€ Feuerverzinkt
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4711111 4711111
  8080 Bertrange, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2019
64.632 €
Δείτε αγγελία
POM Augustów Druckgebläse T 449/2 mit 3-stufigen Ventilator | 37 kW |
6
POM Augustów Druckgebläse T 449/2 mit 3-stufigen Ventilator | 37 kW |
Τεχνολογία μεταφοράς, 4710600 4710600
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ηλεκτρικό μοτέρ, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 70.00 m, Ανεμιστήρας αναρρόφησης/πίεσης
9.299 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
POM Augustów Saug-Druckgebläse T 480 mit 5-stufigen Ventilator | Zapfwelle |
9
POM Augustów Saug-Druckgebläse T 480 mit 5-stufigen Ventilator | Zapfwelle |
Τεχνολογία μεταφοράς, 4710470 4710470
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Άξονας pto, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 80.00 m, Ανεμιστήρας αναρρόφησης/πίεσης
12.899 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Carier D4 DUST FAN
6
Carier D4 DUST FAN
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4710360 4710360
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1983
428,03 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 671