Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Kuhn Grimme Claas Gruber Merlo Pöttinger John Deere JCB
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Carier HOD9 30/30
Τεχνολογία μεταφοράς, 5018461 5018461
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1997
4.668 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other CanAgro HD 822 VT
3
ΝΈΑ Sonstige / Other CanAgro HD 822 VT
Τεχνολογία μεταφοράς, 5017327 5017327
  37186 Moringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Silofarmer BMV 460
7
ΝΈΑ Silofarmer BMV 460
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 5017152 5017152
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006
5.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lucas CASTOR 45G
5
ΝΈΑ Lucas CASTOR 45G
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 5017121 5017121
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012
4.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele HG Super 2
7
ΝΈΑ Mengele HG Super 2
Τεχνολογία μεταφοράς, 5015464 5015464
  91717 Wassertrüdingen, Γερμανία
230 €
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other
7
Sonstige / Other
Τεχνολογία μεταφοράς, 5015095 5015095
  24217 Schönberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος: Λοιπά
1.344,54 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Euromark TX 27 XL POWERDRIVE
9
Euromark TX 27 XL POWERDRIVE
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 5014468 5014468
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Parmiter SB200
6
Parmiter SB200
Σιλό, 5014226 5014226
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2001
1.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gruber RUNDSILOS
4
Gruber RUNDSILOS
Σιλό, 5014149 5014149
  3361 Aschbach, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Förderband Transportband Gummi FÖRDERGURT glatte / mit Stollen Förderband Transportband Gummi FÖRDERGURT glatte / mit Stollen
15
Förderband Transportband Gummi FÖRDERGURT glatte / mit Stollen Förderband Transportband Gummi FÖRDERGURT glatte / mit Stollen
Τεχνολογία μεταφοράς, 5013446 5013446
  97-400 Bełchatów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 10.00 m, Τύπος: Ταινιομεταφορέας
12 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Conveyor Belt / Rubber / Chevron / Profiled Belt Conveyor Belt / Rubber Belt / Flat or Profiled - Chevron / Transmission
19
Conveyor Belt / Rubber / Chevron / Profiled Belt Conveyor Belt / Rubber Belt / Flat or Profiled - Chevron / Transmission
Τεχνολογία μεταφοράς, 5013445 5013445
  97-400 Bełchatów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 10.00 m, Τύπος: Ταινιομεταφορέας
12 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WIRA
4
WIRA
Τεχνολογία μεταφοράς, 5013295 5013295
  86577 Sielenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Σασί, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 4.50 m, Τύπος: Ταινιομεταφορέας
1.700 €
Δείτε αγγελία
Jeulin ALIZE
10
Jeulin ALIZE
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 5011675 5011675
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1994
1.850 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige SAT- Silowalze 3000-NEU
20
Sonstige SAT- Silowalze 3000-NEU
Σιλό, 5011402 5011402
  4906 Eberschwang, Αυστρία
7.990 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GARBE 6 M
7
GARBE 6 M
Τεχνολογία μεταφοράς, 5011383 5011383
  4724 Neukirchen am Walde , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1985, Τύπος: Ατέρμονας σπόρων
208,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Körnergebläse 4 PS mit 100er Rohr
5
Körnergebläse 4 PS mit 100er Rohr
Τεχνολογία μεταφοράς, 5009116 5009116
  34414 Daseburg, Γερμανία
175 €
logo
Δείτε αγγελία
Neuero 3-Wege-Verteiler, 100er Durchmesser
8
Neuero 3-Wege-Verteiler, 100er Durchmesser
Τεχνολογία μεταφοράς, 5009109 5009109
  34414 Daseburg, Γερμανία
170 €
logo
Δείτε αγγελία
FIMA Körnergebläse, 4 kW/5,5 PS
7
FIMA Körnergebläse, 4 kW/5,5 PS
Τεχνολογία μεταφοράς, 5009106 5009106
  34414 Daseburg, Γερμανία
250 €
logo
Δείτε αγγελία
Diadem Dosiergerät Propiolsäure mit Schnecke
12
Diadem Dosiergerät Propiolsäure mit Schnecke
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 5009090 5009090
  34414 Daseburg, Γερμανία
550 €
logo
Δείτε αγγελία
Diadem Dosiergerät Propiolsäure mit Schnecke
12
Diadem Dosiergerät Propiolsäure mit Schnecke
Τεχνολογία μεταφοράς, 5009081 5009081
  34414 Daseburg, Γερμανία
550 €
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige Silokamm Selbstfahrer
10
Sonstige Silokamm Selbstfahrer
Σιλό, 5008730 5008730
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
5.123,89 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn AXIS40.2HEMC
10
Kuhn AXIS40.2HEMC
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 5006873 5006873
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
23.050 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Carier HO9/60, 51FT
Τεχνολογία μεταφοράς, 5006860 5006860
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1998
3.735 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde KF12 CLEANER
4
Kongskilde KF12 CLEANER
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 5006855 5006855
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
292 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Law Dennis D200 CLEANER
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 5006848 5006848
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
4.668 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 710