Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Kistendrehgerät FEM II, für Stapler, NEU, eigene Herstellung
Βίντεο
20
EURO-Jabelmann Kistendrehgerät FEM II, für Stapler, NEU, eigene Herstellung
Τεχνολογία μεταφοράς, kct1779145
49847 Itterbeck, Γερμανία
2.547 €
με 19% ΦΠΑ
2.140 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Eurosilo Premium Silo robotergefertigt!!! Futtersilo,Kraftfuttersilo,Mehlsilo,Außensilo
3
Eurosilo Premium Silo robotergefertigt!!! Futtersilo,Kraftfuttersilo,Mehlsilo,Außensilo
Σιλό, kat2439110
48691 Vreden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα: 12 m³
2.368 €
με 19% ΦΠΑ
1.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agritech SIA TQS AN Futtersilo Getreidesilo  Futtersilo, Getreidesilo, Außensilos, Polyestersilo, Silo!!
4
Agritech SIA TQS AN Futtersilo Getreidesilo Futtersilo, Getreidesilo, Außensilos, Polyestersilo, Silo!!
Σιλό, kat2794001
48691 Vreden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα: 18 m³, Πλαστικά σιλό
2.797 €
με 19% ΦΠΑ
2.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Förderband EURO-Band V 4500 / V 4650, 4 m, NEU
20
EURO-Jabelmann Förderband EURO-Band V 4500 / V 4650, 4 m, NEU
Τεχνολογία μεταφοράς, kct2502610
49847 Itterbeck, Γερμανία
Ηλεκτρικό μοτέρ, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 4.00 m, Ταινιομεταφορέας
8.199 €
με 19% ΦΠΑ
6.890 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agritech TYP SIA TQS AN 20. Futtersilo/ Getreidesilo Marke Agritech
3
Agritech TYP SIA TQS AN 20. Futtersilo/ Getreidesilo Marke Agritech
Σιλό, kat2400049
48691 Vreden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Χωρητικότητα: 20 m³, Πλαστικά σιλό
2.974 €
με 19% ΦΠΑ
2.499 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other EX-SHOW SWIFTLIFT EXTENDO 900
3
Other EX-SHOW SWIFTLIFT EXTENDO 900
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3815412
PE227LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Αναβατώριο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
MCMS Förderband / Transportband 3 m
6
MCMS Förderband / Transportband 3 m
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3798263
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Ηλεκτρικό μοτέρ, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 3.00 m, Ταινιομεταφορέας
1.650 €

Δείτε αγγελία
Himel Mobile Abladestation mit Vorreiniger V25T und Getreidekanone
4
Himel Mobile Abladestation mit Vorreiniger V25T und Getreidekanone
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3799118
89173 Lonsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ηλεκτρικό μοτέρ, Σασί, Λοιπά
3.400 €
με 10.7% ΦΠΑ
3.071 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Riela RIELA - Umlauftrockner Typ GRT 1500
6
Riela RIELA - Umlauftrockner Typ GRT 1500
Ξήρανση σιτηρών, kbt3805559
06425 Plötzkau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Παροχή: 6.00 t/h, Ισχύς καυστήρα: 580 kW, Λάδι, Ξηραντήρας
29.750 €
με 19% ΦΠΑ
25.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Unia Araj-Farma
6
Unia Araj-Farma
Σιλό, kat3787815
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα: 321 m³, Χαλύβδινο σιλό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pom T 447
8
Pom T 447
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3791170
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 10.50 m, Ατέρμονας σπόρων
7.557 €
με 19% ΦΠΑ
6.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Unia Karma-Araj
10
Unia Karma-Araj
Σιλό, kat3789758
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα: 15 m³
3.094 €
με 19% ΦΠΑ
2.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Neuero Getreidesilo NLT 3,9 Tonnen
3
Neuero Getreidesilo NLT 3,9 Tonnen
Σιλό, kat3790784
77974 Kürzell, Γερμανία
Χωρητικότητα: 3900 m³
1.131 €
με 19% ΦΠΑ
950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Unia AGA-Araj
6
Unia AGA-Araj
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3774678
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναβατώριο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Düngersilos
5
Düngersilos
Σιλό, kat3774967
65510 Idstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Χωρητικότητα: 60 m³, Χαλύβδινο σιλό
3.451 €
με 19% ΦΠΑ
2.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pom Überladeschnecke
5
Pom Überladeschnecke
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3785826
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 4.00 m, Ατέρμονας σπόρων
2.737 €
με 19% ΦΠΑ
2.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CanAgro Überladeschnecke
6
CanAgro Überladeschnecke
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3776563
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Λοιπά
4.284 €
με 19% ΦΠΑ
3.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Heugebläse
13
Heugebläse
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3785756
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
298 €
με 19% ΦΠΑ
250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schüttgosse, Einlauf,  Gitterroste mit Rahmen
12
Schüttgosse, Einlauf, Gitterroste mit Rahmen
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3768356
34587 Felsberg, Γερμανία
1.250 €
με 19% ΦΠΑ
1.050 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mix redler
6
Mix redler
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3762098
87-610 Dobrzyń nad Wisłą, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1987, Σασί, Ηλεκτρικό μοτέρ, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 7.00 m, Ταινιομεταφορέας
1.070 €

Δείτε αγγελία
Achenbach Getreide-Rundsilos
4
Achenbach Getreide-Rundsilos
Σιλό, kat3770365
65510 Idstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Χωρητικότητα: 180 m³
7.140 €
με 19% ΦΠΑ
6.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
HYDROPARTS Szufla/Łyżka 4 w 1 S 1.10 m Avant
4
HYDROPARTS Szufla/Łyżka 4 w 1 S 1.10 m Avant
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3746358
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.665 €
με 23% ΦΠΑ
1.353 € καθαρά
Δείτε αγγελία
HYDROPARTS Szufla/Łyżka  4 w 1 S 1.6 m John Deere
4
HYDROPARTS Szufla/Łyżka 4 w 1 S 1.6 m John Deere
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3746145
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.755 €
με 23% ΦΠΑ
1.427 € καθαρά
Δείτε αγγελία
HYDROPARTS Szuflo-krokodyl/Łyżko-krokodyl 2.4 m euro POTESTOWY
4
HYDROPARTS Szuflo-krokodyl/Łyżko-krokodyl 2.4 m euro POTESTOWY
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3751869
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
2.738 €
με 23% ΦΠΑ
2.226 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wira
6
Wira
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3820211
74924 Neckarbischofsheim, Γερμανία
Ηλεκτρικό μοτέρ, Σασί, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 8.00 m
2.618 €
με 19% ΦΠΑ
2.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other MISC-AG Swift-lift Interstore T 10m Elevator
4
Other MISC-AG Swift-lift Interstore T 10m Elevator
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3817376
CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
Αναβατώριο
5.382 €
με 20% ΦΠΑ
4.485 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other MISC-AG Nordsten Ns4030 H Twin Outlet Front Hopper
4
Other MISC-AG Nordsten Ns4030 H Twin Outlet Front Hopper
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3817314
CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
4.020 €
με 20% ΦΠΑ
3.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other FYSON Vector 40ft Rubber Belt Elevator
4
Other FYSON Vector 40ft Rubber Belt Elevator
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3817371
CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
Αναβατώριο
6.132 €
με 20% ΦΠΑ
5.110 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Väderstad VADERSTAD Rapid A400s C/w Front Packer & Rear Auger
4
Väderstad VADERSTAD Rapid A400s C/w Front Packer & Rear Auger
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3817305
CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
Ατέρμονας σπόρων
43.535 €
με 20% ΦΠΑ
36.279 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Rundballenzange
6
Bressel und Lade Rundballenzange
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3818750
39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Λοιπά
1.488 €
με 19% ΦΠΑ
1.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 478