Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Kuhn Gruber Merlo Claas Grimme Pöttinger Amazone John Deere
Κορυφαία προσφορά
Neuero Gigant 200
2
ΝΈΑ Neuero Gigant 200
Τεχνολογία μεταφοράς, 5146357 5146357
  15831 Blankenfelde-Mahlow OT Jühnsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ηλεκτρικό μοτέρ, Σασί, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 10.00 m, Τύπος: Ατέρμονας σπόρων
3.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Petkus K531 Fusion mit Aeromeh CAD
5
ΝΈΑ Petkus K531 Fusion mit Aeromeh CAD
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 5146289 5146289
  3631 Ottenschlag, Αυστρία
14.583,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LLC TPC Agromash Ковшевой елеватор
13
ΝΈΑ LLC TPC Agromash Ковшевой елеватор
Τεχνολογία μεταφοράς, 5144774 5144774
  61001 Kharkiv, Ουκρανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ηλεκτρικό μοτέρ, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 60.00 m, Τύπος: Ταινιομεταφορέας
2.520 €
Δείτε αγγελία
Mammut Silozange 900mm mit mechanischer Wm Aufnahme
6
Mammut Silozange 900mm mit mechanischer Wm Aufnahme
Σιλό, 5144213 5144213
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
825 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Granifrigor Gereide Kühl- u. Belüftungsgebläse
6
Granifrigor Gereide Kühl- u. Belüftungsgebläse
Ξήρανση σιτηρών, 5144080 5144080
  31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977
1.074,98 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Silozange A136 mit Euro
6
Bressel und Lade Silozange A136 mit Euro
Σιλό, 5141072 5141072
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010
1.584,07 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Parmiter Silozange SGP100 mit MV Aufnahme
6
Parmiter Silozange SGP100 mit MV Aufnahme
Σιλό, 5141071 5141071
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
908,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pedrotti 25 tonne
5
Pedrotti 25 tonne
Ξήρανση σιτηρών, 5134733 5134733
  R51WR98 Rathangan, Ιρλανδία
Τύπος: Ξηραντήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
LLC TPC Agromash аэродинамический сепаратор
Βίντεο
6
LLC TPC Agromash аэродинамический сепаратор
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 5134716 5134716
  61001 Kharkiv, Ουκρανία
Έτος κατασκευής: 2020
6.400 €
Δείτε αγγελία
Sonstige FAO VR220
7
Sonstige FAO VR220
Τεχνολογία μεταφοράς, 5134654 5134654
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
5.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn PRIMOR3560
5
Kuhn PRIMOR3560
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 5134653 5134653
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009
5.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gruber RUNDSILOS
4
Gruber RUNDSILOS
Σιλό, 5134088 5134088
  3361 Aschbach, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
GETREIDETROCKNUNG PRIVATVERKAUF
3
GETREIDETROCKNUNG PRIVATVERKAUF
Ξήρανση σιτηρών, 5134082 5134082
  4150 Rohrbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Eigenbau 6M50
4
Eigenbau 6M50
Τεχνολογία μεταφοράς, 5133439 5133439
  59-500 Zlotoryja / Goldberg, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1999, Ηλεκτρικό μοτέρ, Σασί, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 6.50 m, Τύπος: Ταινιομεταφορέας
1.850 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt K 850 A03, SONDERPREIS!!
2
Fortschritt K 850 A03, SONDERPREIS!!
Σιλό, 5132938 5132938
  01561 Ebersbach, Γερμανία
2.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Stela Laxhuber
6
Stela Laxhuber
Ξήρανση σιτηρών, 5131010 5131010
  49152 Bad Essen, Γερμανία
Παροχή: 2.00 t/h, Τύπος: Ξηραντήρας, Καύσιμη ύλη: Λάδι
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Parmiter SGP 100 mit MV Aufnahme
3
Parmiter SGP 100 mit MV Aufnahme
Σιλό, 5130998 5130998
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige Heuraufe für Schafe Futterraufe Trichterraufe Korbraufe Heu Silo
Sonstige Heuraufe für Schafe Futterraufe Trichterraufe Korbraufe Heu Silo
Σιλό, 5129928 5129928
  31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
579 €
Δείτε αγγελία
LLC TPC Agromash Модульная сушилка зерна
4
LLC TPC Agromash Модульная сушилка зерна
Ξήρανση σιτηρών, 5125352 5125352
  61001 Kharkiv, Ουκρανία
Έτος κατασκευής: 2020, Παροχή: 20.00 t/h, Ισχύς μετάδοσης: 4.00 kW, Ισχύς καυστήρα: 11 kW, Τύπος: Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Καύσιμη ύλη: Αέριο
56.224 €
Δείτε αγγελία
Sonstige/Other CCU 6000
7
Sonstige/Other CCU 6000
Τεχνολογία μεταφοράς, 5124368 5124368
  77815 Bühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Ταινιομεταφορέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
TRICHTER SILO 7.TO PRIVAT
TRICHTER SILO 7.TO PRIVAT
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 5123558 5123558
  3251 Purgstall, Αυστρία
309,73 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Waage ZEIGERWAAGE 1000KG - PRIVAT
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 5123557 5123557
  3251 Purgstall, Αυστρία
353,98 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MUSSMISCHER 700KG MUSSMISCHER - PRIVAT
2
MUSSMISCHER 700KG MUSSMISCHER - PRIVAT
Τεχνολογία μεταφοράς, 5123556 5123556
  3251 Purgstall, Αυστρία
Τύπος: Ατέρμονας σπόρων
309,73 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pongratz AUFSATZWÄNDE
4
Pongratz AUFSATZWÄNDE
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 5122225 5122225
  9900 Lienz, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
458,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BIN BIN Futtersilo 5m3/Feed silo/зернохранилище/Silo/Silos paszowy
6
BIN BIN Futtersilo 5m3/Feed silo/зернохранилище/Silo/Silos paszowy
Σιλό, 5119432 5119432
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Χωρητικότητα: 5 m³, Τύπος: Χαλύβδινο σιλό
920 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 690