Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
POM Augustów Kornabscheider M 502/2, 3kW mit Förderschnecke
9
ΝΈΑ POM Augustów Kornabscheider M 502/2, 3kW mit Förderschnecke
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4645351 4645351
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.589,30 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
POM Augustów Kornabscheider/Separator ziarna M502/Separateur
4
ΝΈΑ POM Augustów Kornabscheider/Separator ziarna M502/Separateur
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4645222 4645222
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
853,08 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
POM Augustów Beizgerät/ Seed treatment machine/ Zaprawiarka do nasion
4
POM Augustów Beizgerät/ Seed treatment machine/ Zaprawiarka do nasion
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4635542 4635542
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
958,26 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn ALTOR 4560
6
Kuhn ALTOR 4560
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4633578 4633578
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
14.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 MVRK 25 mobile Vorreinigerkombination
8
MVRK 25 mobile Vorreinigerkombination
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4633496 4633496
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
3.158,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 MVRK 15 mobile Vorreinigerkombination
8
MVRK 15 mobile Vorreinigerkombination
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4633172 4633172
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
2.408,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Solo Graanpletter
3
Solo Graanpletter
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4625331 4625331
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
1.350 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Reiniger-Getreide-Vorreiniger-Windsichter
8
Reiniger-Getreide-Vorreiniger-Windsichter
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4617185 4617185
  4906 Eberschwang, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
2.150 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DMT Getreideschieber DMT
9
DMT Getreideschieber DMT
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4615765 4615765
  49186 Bad Iburg / Glane, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Treviera Verladehalle / Maschinenhaus
10
Treviera Verladehalle / Maschinenhaus
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4609182 4609182
  54576 Hillesheim, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn XL1800
5
Kuhn XL1800
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4608593 4608593
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.966,00 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lainchbury DOUBLE PROCTO
7
Lainchbury DOUBLE PROCTO
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4608352 4608352
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1988
1.387,76 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bentall ACCESS
4
Bentall ACCESS
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4608338 4608338
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015
578,24 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bentall ACCESS
4
Bentall ACCESS
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4608340 4608340
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015
578,24 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Law Dennis E.A.C 501
4
Law Dennis E.A.C 501
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4608334 4608334
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1985
8.673,53 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Law Dennis S50 CLEANER
6
Law Dennis S50 CLEANER
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4608316 4608316
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
1.734,71 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brice Baker TB 40-60
10
Brice Baker TB 40-60
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4608308 4608308
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
4.047,65 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brice Baker TB 40-60
12
Brice Baker TB 40-60
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4608301 4608301
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
4.047,65 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Invensys Brook Crompton Motors BROOK MOTOR
5
Invensys Brook Crompton Motors BROOK MOTOR
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4608302 4608302
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
462,59 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miscellaneous POWER PLUS
5
Miscellaneous POWER PLUS
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4608298 4608298
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
462,59 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miscellaneous HIGGS MOTORS
5
Miscellaneous HIGGS MOTORS
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4608297 4608297
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
404,76 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miscellaneous LEROY-SOMER
4
Miscellaneous LEROY-SOMER
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4608292 4608292
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
462,59 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Premier Seeds 360 TABLE M.
4
Premier Seeds 360 TABLE M.
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4608293 4608293
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
2.891,18 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fenner C 20:1
4
Fenner C 20:1
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4608288 4608288
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
289,12 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde KF12 CLEANER
4
Kongskilde KF12 CLEANER
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4608285 4608285
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
693,88 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 227