Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Mrol Schneckenförderer 110mm, 8m / T401/1
2
Mrol Schneckenförderer 110mm, 8m / T401/1
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4093799
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
1.432 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mrol Pneumatische Förderanlage T422/ Pneumatic grain elevator
Mrol Pneumatische Förderanlage T422/ Pneumatic grain elevator
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4093742
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
2.804 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Silofarmer BMV DP 500
5
Silofarmer BMV DP 500
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4091689
85400 Sainte-Gemme-la-Plaine, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004
3.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CONTAINER 3M X 2,5M
3
CONTAINER 3M X 2,5M
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4081095
3251 Purgstall, Αυστρία
1.167 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Petrus Petrus silo ruim 45 ton
3
Petrus Petrus silo ruim 45 ton
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4075102
9944 AA Nieuwolda, Ολλανδία
700 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Jeulin 2M3
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4074778
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014
3.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fliegl Siloblockschneider
5
Fliegl Siloblockschneider
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4074602
84556 Kastl, Γερμανία
3.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Silofarmer BMV DP460
5
Silofarmer BMV DP460
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4071575
47240 BON ENCONTRE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008
2.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hauer PALETTENGABELTRÄGER
4
Hauer PALETTENGABELTRÄGER
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4067717
4560 Kirchdorf , Αυστρία
345 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Heugebläse
14
Heugebläse
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4065049
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 CTS STUBBLE FINISHER
3
CTS STUBBLE FINISHER
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4062360
PE227LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
CanAgro
2
CanAgro
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4062068
36145 Hessen - Hofbieber, Γερμανία
1.500 €

Δείτε αγγελία
Neuero Farmair 60t
2
Neuero Farmair 60t
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4059291
23881 Alt Mölln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
1.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Happle 100-18M
4
Happle 100-18M
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4059102
54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hydrac PALETTENGABEL
2
Hydrac PALETTENGABEL
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4058665
4560 Kirchdorf , Αυστρία
522 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
POM Windsichter M 502
2
POM Windsichter M 502
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4046508
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.340 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sirot
4
Sirot
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4045205
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn ALTOR 4560
4
Kuhn ALTOR 4560
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4045164
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lucas castor + 30 rc
Lucas castor + 30 rc
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4045144
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 Suszarnia do zboża mobilna FONTAINE SILO
5
Suszarnia do zboża mobilna FONTAINE SILO
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4003789
78-600 Wałcz, Πολωνία
589 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Suszarnia Stacjonarna do Zboża FONTAINE SILO
6
Suszarnia Stacjonarna do Zboża FONTAINE SILO
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4003788
78-600 Wałcz, Πολωνία
931 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAMMUT SILOENTNAHMEGERÄT
4
MAMMUT SILOENTNAHMEGERÄT
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4002419
4320 Perg, Αυστρία
1.792 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rako Förderschnecke/Getreideschnecke
5
Rako Förderschnecke/Getreideschnecke
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 3994995
92271 Großschönbrunn (Freihung), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
1.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LAGERHAUS ROHRBACH LR 01
4
LAGERHAUS ROHRBACH LR 01
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 3969702
4150 Rohrbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Trivera Verladestation
10
Trivera Verladestation
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 3956929
53945 Blankenheim, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 85