Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Kuhn Gruber MAN Still
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
 METALLTECH PH19 !!AUCTIONSMASCHINE!! WWW.AB-AUCT
6
ΝΈΑ METALLTECH PH19 !!AUCTIONSMASCHINE!! WWW.AB-AUCT
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4764232 4764232
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
23.900 €
Δείτε αγγελία
Seybert & Rahier Dosiergerät Typ 200
2
ΝΈΑ Seybert & Rahier Dosiergerät Typ 200
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4763239 4763239
  36151 Burghaun, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
350 €
Δείτε αγγελία
Mrol Schneckenförderer  4m / T401/1
Mrol Schneckenförderer 4m / T401/1
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4760761 4760761
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
773,38 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pneumatische Förderschnecke 4m T422/ Pneumatic grain elevator
Pneumatische Förderschnecke 4m T422/ Pneumatic grain elevator
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4760638 4760638
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
2.763,07 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
MROL Automatischer Verteiler für Schlägermühle
2
MROL Automatischer Verteiler für Schlägermühle
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4760505 4760505
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
796,81 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
MROL Mrol Schneckenförderer 110mm, 8m / T401/1
4
MROL Mrol Schneckenförderer 110mm, 8m / T401/1
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4760470 4760470
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.312,40 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 AKTION-Getreidefuchtigkeitsmessgeräte-NEU
10
AKTION-Getreidefuchtigkeitsmessgeräte-NEU
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4756154 4756154
  4906 Eberschwang, Αυστρία
240 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MROL Vertikalschneckenförderer 4m  / T401/3
MROL Vertikalschneckenförderer 4m / T401/3
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4753712 4753712
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.312,40 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 Belüftungsventilator Lasco 18 kW
4
Belüftungsventilator Lasco 18 kW
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4751588 4751588
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
6.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Petkus
7
Petkus
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4750433 4750433
  48727 Billerbeck, Γερμανία
8.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Stroh / Heugebläse Neuero
4
Stroh / Heugebläse Neuero
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4749821 4749821
  83119 Obing , Γερμανία
350 €
Δείτε αγγελία
Biomass boilers bought and sold
Biomass boilers bought and sold
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4749322 4749322
  Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 SAT-Getreidereinigung-Vorreiniger-15 to.NEU
18
SAT-Getreidereinigung-Vorreiniger-15 to.NEU
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4748821 4748821
  4906 Eberschwang, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
2.150 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn ALTOR 5070M ALTOR 5070M
5
Kuhn ALTOR 5070M ALTOR 5070M
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4748405 4748405
  85620 Rocheservière, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011
5.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn ALTOR 4560
6
Kuhn ALTOR 4560
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4745389 4745389
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
14.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gyrax 2902
4
Gyrax 2902
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4745372 4745372
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016
6.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Stahlhalle ≈ 435 m² Feuerverzinkt mit 2 Vordächern AUF LAGER
Stahlhalle ≈ 435 m² Feuerverzinkt mit 2 Vordächern AUF LAGER
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4741857 4741857
  8080 Bertrange, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2019
38.552 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Farmtex Silosäcke, Silosandsäcke, Sandsäcke, UV-beständig, ungefüllt, mit Zugband und Griff, 100 Stück im Bund | farmtex
3
Farmtex Silosäcke, Silosandsäcke, Sandsäcke, UV-beständig, ungefüllt, mit Zugband und Griff, 100 Stück im Bund | farmtex
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4740237 4740237
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
75 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
guenstigehallen.de Feuerverzinkt Stahlhalle  ≈ 260 m² für 18389€
guenstigehallen.de Feuerverzinkt Stahlhalle ≈ 260 m² für 18389€
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4740129 4740129
  8080 Bertrange, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2019
18.389 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carrier Elevator
2
Carrier Elevator
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4738916 4738916
  Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Svegma Drier
Svegma Drier
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4738868 4738868
  Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
AgrAlex Beizmaschine 10t/h/Seed treatment machine/Máquina para tratamiento de semillas/Zaprawiarka
AgrAlex Beizmaschine 10t/h/Seed treatment machine/Máquina para tratamiento de semillas/Zaprawiarka
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4738833 4738833
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
18.795,41 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AgrAlex Beizmaschine 6 t/h/Seed treatment machine/Máquina para tratamiento de semillas/Zaprawiarka
AgrAlex Beizmaschine 6 t/h/Seed treatment machine/Máquina para tratamiento de semillas/Zaprawiarka
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4738628 4738628
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
6.878,37 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Invensys Brook Crompton Motors 2.2KW 3PH 4P
5
Invensys Brook Crompton Motors 2.2KW 3PH 4P
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4714445 4714445
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
202,20 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carier D4 DUST FAN
6
Carier D4 DUST FAN
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4710360 4710360
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1983
421,25 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 225