Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Futtersilo,Silo, Keine 90°-Bögen  Außensilo Robotergefertigt!!!!
4
Futtersilo,Silo, Keine 90°-Bögen Außensilo Robotergefertigt!!!!
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft2405431
48691 Vreden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.368 €
με 19% ΦΠΑ
1.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kroftman Stahlbauhalle mit Satteldach Stahlhalle - Lagerhalle - Leichtbauhalle - Fertighalle H600
14
Kroftman Stahlbauhalle mit Satteldach Stahlhalle - Lagerhalle - Leichtbauhalle - Fertighalle H600
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft2402454
46446 Emmerich am Rhein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
8.925 €
10.115 €

με 19% ΦΠΑ
7.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kroftman Schüttgut halle Container Überdachungen, Lagercontainer, Containerhalle
15
Kroftman Schüttgut halle Container Überdachungen, Lagercontainer, Containerhalle
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft2355793
46446 Emmerich am Rhein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.101 €
1.607 €

με 19% ΦΠΑ
925 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
DMT Getreideschieber
4
DMT Getreideschieber
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3212918
49186 Bad Iburg / Glane, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kroftman Zelthalle  Lagerzelt PE / PVC 5,5 x 15m - Industriezelt - Heu Lagerung
13
Kroftman Zelthalle Lagerzelt PE / PVC 5,5 x 15m - Industriezelt - Heu Lagerung
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft2355797
46446 Emmerich am Rhein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
4.165 €
με 19% ΦΠΑ
3.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
HYDROPARTS Szufla/Łyżka  4 w 1 S 1.6 m John Deere
4
HYDROPARTS Szufla/Łyżka 4 w 1 S 1.6 m John Deere
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3746145
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.755 €
με 23% ΦΠΑ
1.427 € καθαρά
Δείτε αγγελία
HYDROPARTS Szufla/Łyżka 4 w 1 S 1.10 m Avant
4
HYDROPARTS Szufla/Łyżka 4 w 1 S 1.10 m Avant
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3746358
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.665 €
με 23% ΦΠΑ
1.353 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jeantil DP 6200 RE
3
Jeantil DP 6200 RE
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3767891
50540 Isigny-le-Buat, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004
5.760 €
με 20% ΦΠΑ
4.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
HYDROPARTS Szuflo-krokodyl/Łyżko-krokodyl 2.4 m euro POTESTOWY
4
HYDROPARTS Szuflo-krokodyl/Łyżko-krokodyl 2.4 m euro POTESTOWY
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3751869
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
2.738 €
με 23% ΦΠΑ
2.226 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schüttgosse, Einlauf,  Gitterroste mit Rahmen
7
Schüttgosse, Einlauf, Gitterroste mit Rahmen
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3768356
34587 Felsberg, Γερμανία
1.488 €
με 19% ΦΠΑ
1.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
POM Augustów Kornabscheider /Separator ziarna M502
8
POM Augustów Kornabscheider /Separator ziarna M502
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3681799
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
881 €
με 23% ΦΠΑ
716 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Heugebläse
10
Heugebläse
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3681475
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
298 €
με 19% ΦΠΑ
250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
POM Augustów Beizgerät/ Seed treatment machine/ Zaprawiarka do nasion
4
POM Augustów Beizgerät/ Seed treatment machine/ Zaprawiarka do nasion
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3681866
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.082 €
με 23% ΦΠΑ
880 € καθαρά
Δείτε αγγελία
POM Augustów Kornabscheider  M 502/2, 3kW mit Förderschnecke
4
POM Augustów Kornabscheider M 502/2, 3kW mit Förderschnecke
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3681849
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.706 €
με 23% ΦΠΑ
1.387 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CanAgro DF 715
8
CanAgro DF 715
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3702506
41539 Dormagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
664 €
με 10.7% ΦΠΑ
600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bélair 638 M
10
Bélair 638 M
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3703878
50540 Isigny-le-Buat, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014
19.080 €
με 20% ΦΠΑ
15.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other WALLINGA AGRI-VAC 614 DELUXE PNEUMATIC GRAIN SUCKER BLOWER, PTO DRIVEN ON TRAILED CHASSIS C/W 30M PIPING,ETC
4
Other WALLINGA AGRI-VAC 614 DELUXE PNEUMATIC GRAIN SUCKER BLOWER, PTO DRIVEN ON TRAILED CHASSIS C/W 30M PIPING,ETC
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3770324
OX143AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
7.835 €
με 20% ΦΠΑ
6.529 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CanAgro
7
CanAgro
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3530741
18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
7.140 €
με 19% ΦΠΑ
6.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schmelzer Belüftunsgebläse mit Halbrundkanal
5
Schmelzer Belüftunsgebläse mit Halbrundkanal
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3456336
29359 Habighorst, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Goldsaad GK 80 NDH
5
Goldsaad GK 80 NDH
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3465751
09322 Penig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992
9.520 €
με 19% ΦΠΑ
8.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere RADNARBEN 5T
6
John Deere RADNARBEN 5T
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3439956
3254 Bergland , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005
150 €
με 13% ΦΠΑ
133 € καθαρά
Δείτε αγγελία
POM Kornabscheider M502/1 / separator do wstępnego oczyszczania
4
POM Kornabscheider M502/1 / separator do wstępnego oczyszczania
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3033060
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.570 €

Δείτε αγγελία
FarmGem Mobitox Self-Propelled Seed Treating Unit
11
FarmGem Mobitox Self-Propelled Seed Treating Unit
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3593281
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
23.544 €
με 23% ΦΠΑ
19.142 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Silofarmer BMV DP460
5
Silofarmer BMV DP460
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft2598059
47240 BON ENCONTRE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008
3.000 €
με 20% ΦΠΑ
2.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Futtersilo,Silo, Keine 90°-Bögen  Außensilo Robotergefertigt!!!!
4
Futtersilo,Silo, Keine 90°-Bögen Außensilo Robotergefertigt!!!!
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft2405431
48691 Vreden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.368 €
με 19% ΦΠΑ
1.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bestagro Siebreinigungsmaschine 25 Tonnen pro Stunde
Βίντεο
6
Bestagro Siebreinigungsmaschine 25 Tonnen pro Stunde
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft2519473
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015
6.990 €

Δείτε αγγελία
JASKOT POM M502 Gerteidereiniger
7
JASKOT POM M502 Gerteidereiniger
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft2557514
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.021 €
με 23% ΦΠΑ
830 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lagerhalle Zelthalle Leichtbauhalle Unterstand NEU 20x9,15x4,5m
5
Lagerhalle Zelthalle Leichtbauhalle Unterstand NEU 20x9,15x4,5m
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft2663982
99976 Rodeberg OT Eigenrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
4.299 €
με 19% ΦΠΑ
3.613 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Westeria Ballenheubodenverteiler
4
Westeria Ballenheubodenverteiler
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3207166
93158 Teublitz, Γερμανία
1.500 €

Δείτε αγγελία
DMT Getreideschieber
4
DMT Getreideschieber
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, kft3212918
49186 Bad Iburg / Glane, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 87