Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
 Belüftungskanäle Panzer Top
2
ΝΈΑ Belüftungskanäle Panzer Top
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4515878
  18513 Glewitz, Γερμανία
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde FRL 20 Kornabscheider
4
ΝΈΑ Kongskilde FRL 20 Kornabscheider
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4515869
  18513 Glewitz, Γερμανία
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde Cushion Air 700
ΝΈΑ Kongskilde Cushion Air 700
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4515861
  18513 Glewitz, Γερμανία
5.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROGRA ISM-10 CSC 400 V
-13%
7
ΝΈΑ PROGRA ISM-10 CSC 400 V
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4512048
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
7.000 €
8.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Perten Inframatic 8620
3
Perten Inframatic 8620
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4506918
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
3.477,87 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn LEVSAK KUHN LEVSAK
5
Kuhn LEVSAK KUHN LEVSAK
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4505093
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
2.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Heugebläse
5
Heugebläse
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4504999
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solo Graanpletter
3
Solo Graanpletter
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4500420
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
1.350 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jeantil DP8000
10
Jeantil DP8000
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4499764
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1996
2.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jeantil 2.4
3
Jeantil 2.4
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4495732
  64300 CASTETIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001
2.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jeulin BREVA
6
Jeulin BREVA
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4495710
  64300 CASTETIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009
4.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn PRIMOR3560
5
Kuhn PRIMOR3560
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4495592
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009
5.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gyrax 2902
5
Gyrax 2902
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4491359
  62130 SAINT POL SUR TERNOISE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Brantner Getreidereiniger
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4490105
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
4.690,27 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll BALLENZANGE
6
Stoll BALLENZANGE
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4483290
  8200 Gleisdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008
958,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SALCHINGER BALLENZANGE
3
SALCHINGER BALLENZANGE
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4483288
  8200 Gleisdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1997
491,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Suire smp 220 porté
Suire smp 220 porté
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4473840
  86170 NEUVILLE DE POITOU, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012
6.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Grain Crimper
10
Grain Crimper
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4473338
  SN10 1SY Devizes, Μεγ. Βρετανία
2.796,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Damas Damas Alpha
5
Damas Damas Alpha
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4472170
  dt10 1hj Sturminster Newton , Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1995
11.412,92 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WMR Brzostków Ueberladeschnecke/Auger convey/Przenośnik ślimakowy PZP 220
5
WMR Brzostków Ueberladeschnecke/Auger convey/Przenośnik ślimakowy PZP 220
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4467326
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
3.118,36 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WMR Brzostków Förderschnecke PZR 220/grain conveyor 220/transportador
WMR Brzostków Förderschnecke PZR 220/grain conveyor 220/transportador
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4467311
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.455,23 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WMR Brzostków PZRP 160 L4 Förderschnecke/grain conveyor/transportador
4
WMR Brzostków PZRP 160 L4 Förderschnecke/grain conveyor/transportador
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4467295
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.189,60 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WMR Brzostków Schneckenförderer PZHB 140/ Auger convey PZHB 140
5
WMR Brzostków Schneckenförderer PZHB 140/ Auger convey PZHB 140
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4467278
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
923,96 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WMR Brzostków Schneckenförderer 140/Przenośnik ślimakowy PZR 140
7
WMR Brzostków Schneckenförderer 140/Przenośnik ślimakowy PZR 140
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4467271
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
554,37 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Awila/Neuero Awila
6
Awila/Neuero Awila
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς, 4462154
  34513 Höringhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989
9.650 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 100