Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ξήρανση σιτηρών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Ξήρανση σιτηρών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ξήρανση σιτηρών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Stela Laxhuber
13
Stela Laxhuber
Ξήρανση σιτηρών, 3220588 3220588
  18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Παροχή: 11.00 t/h, Ισχύς καυστήρα: 30 kW, Τύπος: Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Καύσιμη ύλη: Λάδι
34.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stela Laxhuber MUF 70, Fahrbarer Umlauftrockner gebraucht
3
Stela Laxhuber MUF 70, Fahrbarer Umlauftrockner gebraucht
Ξήρανση σιτηρών, 2900737 2900737
  84323 Massing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Παροχή: 2.90 t/h, Ισχύς μετάδοσης: 30.00 kW, Ισχύς καυστήρα: 1160 kW, Τύπος: Ξηραντήρας, Καύσιμη ύλη: Λάδι
68.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stela Laxhuber MUF 110, Fahrbarer Umlauftrockner, gebraucht
4
Stela Laxhuber MUF 110, Fahrbarer Umlauftrockner, gebraucht
Ξήρανση σιτηρών, 2900709 2900709
  49635 Badbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Παροχή: 4.50 t/h, Ισχύς μετάδοσης: 49.00 kW, Ισχύς καυστήρα: 1744 kW, Τύπος: Ξηραντήρας, Καύσιμη ύλη: Λάδι
95.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stela Laxhuber MUF 110, Umlauftrockner, fahrbar
4
Stela Laxhuber MUF 110, Umlauftrockner, fahrbar
Ξήρανση σιτηρών, 2165608 2165608
  84323 Massing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Παροχή: 4.50 t/h, Ισχύς μετάδοσης: 49.00 kW, Ισχύς καυστήρα: 1744 kW, Τύπος: Ξηραντήρας, Καύσιμη ύλη: Λάδι
110.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stela Laxhuber UNIVERSAL 25
5
Stela Laxhuber UNIVERSAL 25
Ξήρανση σιτηρών, 4863437 4863437
  84579 Unterneukirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Παροχή: 5.00 t/h, Ισχύς καυστήρα: 1630 kW, Τύπος: Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Καύσιμη ύλη: Λάδι
40.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Tornado Durchlauftrockner TDT250-3
8
Tornado Durchlauftrockner TDT250-3
Ξήρανση σιτηρών, 4806157 4806157
  97900 Külsheim-Steinbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1973, Παροχή: 2.50 t/h, Τύπος: Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Καύσιμη ύλη: Λάδι
10 €
Δείτε αγγελία
Stela Laxhuber NQ1000
18
Stela Laxhuber NQ1000
Ξήρανση σιτηρών, 4745636 4745636
  48346 Ostbevern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς μετάδοσης: 1500.00 kW, Ισχύς καυστήρα: 37 kW, Τύπος: Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Καύσιμη ύλη: Αέριο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Stela Laxhuber MUF 70, Fahrbarer Umlauftrockner
2
Stela Laxhuber MUF 70, Fahrbarer Umlauftrockner
Ξήρανση σιτηρών, 2900744 2900744
  84323 Massing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Παροχή: 2.90 t/h, Ισχύς μετάδοσης: 30.00 kW, Ισχύς καυστήρα: 1160 kW, Τύπος: Ξηραντήρας, Καύσιμη ύλη: Λάδι
77.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pedrotti (Master) 10 Toon
7
Pedrotti (Master) 10 Toon
Ξήρανση σιτηρών, 4783893 4783893
  R51WR98 Rathangan, Ιρλανδία
Τύπος: Ξηραντήρας, Καύσιμη ύλη: Λάδι
6.000 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Neuero suszarnia 3 silosy 38 ton
5
Neuero suszarnia 3 silosy 38 ton
Ξήρανση σιτηρών, 4526240 4526240
  87-732 Lubanie, Πολωνία
Τύπος: Συσκευές θέρμανσης, Καύσιμη ύλη: Αέριο
8.727,73 €
Δείτε αγγελία
Nicht bekannt
4
Nicht bekannt
Ξήρανση σιτηρών, 4255489 4255489
  53945 Blankenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Παροχή: 3.00 t/h, Καύσιμη ύλη: Λάδι
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mrol Mobiltrockner SME -12/GRAIN DRYERS SME-12/ Мобильная зерносушилка SME -12
3
Mrol Mobiltrockner SME -12/GRAIN DRYERS SME-12/ Мобильная зерносушилка SME -12
Ξήρανση σιτηρών, 4760673 4760673
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Παροχή: 12.00 t/h, Ισχύς μετάδοσης: 22.00 kW
33.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Stela Laxhuber
4
Stela Laxhuber
Ξήρανση σιτηρών, 4775450 4775450
  9556 Liebenfels, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1980, Παροχή: 5.00 t/h, Τύπος: Ξηραντήρας συνεχούς ροής
5.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pedrotti (master) XLMJ 380 extra (40 ton extra)
10
Pedrotti (master) XLMJ 380 extra (40 ton extra)
Ξήρανση σιτηρών, 4782821 4782821
  R51WR98 Rathangan, Ιρλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Ξηραντήρας, Καύσιμη ύλη: Λάδι
62.000 €
Δείτε αγγελία
Pedrotti (master) 25 Ton
10
Pedrotti (master) 25 Ton
Ξήρανση σιτηρών, 4579278 4579278
  R51Wr98 Rathangan, Kildare, Ιρλανδία
Τύπος: Ξηραντήρας, Καύσιμη ύλη: Λάδι
35.000 €
Δείτε αγγελία
Pedrotti (Master) 10 Ton
9
Pedrotti (Master) 10 Ton
Ξήρανση σιτηρών, 4783890 4783890
  R51WR98 Rathangan, Ιρλανδία
Τύπος: Ξηραντήρας, Καύσιμη ύλη: Λάδι
6.000 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Martin Energietechnik Schneckenrührwerk MULTIMIX
Βίντεο
4
Martin Energietechnik Schneckenrührwerk MULTIMIX
Ξήρανση σιτηρών, 2624401 2624401
  88696 Owingen, Γερμανία
Τύπος: Ξηραντήρας
14.790 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia Obi Araj
5
Unia Obi Araj
Ξήρανση σιτηρών, 4817339 4817339
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Ξηραντήρας συνεχούς ροής
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Himel Belüftungsrakete 2,2kW mit Lanze 2,30m
4
Himel Belüftungsrakete 2,2kW mit Lanze 2,30m
Ξήρανση σιτηρών, 4410389 4410389
  72393 Baden-Württemberg - Burladingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς μετάδοσης: 2.20 kW
1.138,50 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pedrotti (Master) 12 Ton
6
Pedrotti (Master) 12 Ton
Ξήρανση σιτηρών, 4584687 4584687
  Rathangan, Ιρλανδία
Καύσιμη ύλη: Λάδι
6.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pedrotti (Master)
3
Pedrotti (Master)
Ξήρανση σιτηρών, 4579562 4579562
  R51Wr98 Rathangan, Kildare, Ιρλανδία
Καύσιμη ύλη: Λάδι
22.000 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
OPICO 600QF AUTOMATIC
2
OPICO 600QF AUTOMATIC
Ξήρανση σιτηρών, 3774379 3774379
  NN6 9RH NORTHANTS, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Ξηραντήρας, Καύσιμη ύλη: Αέριο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Optic 595QF Crop Drier
10
Optic 595QF Crop Drier
Ξήρανση σιτηρών, 4867306 4867306
  Μεγ. Βρετανία
19.909,55 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KHAL BTK 1520-8/11
4
KHAL BTK 1520-8/11
Ξήρανση σιτηρών, 4804412 4804412
  64-200 Kargowa, Πολωνία
127.470,74 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ford 6 cylinder, Grain Dryer
5
Ford 6 cylinder, Grain Dryer
Ξήρανση σιτηρών, 4738527 4738527
  Μεγ. Βρετανία
2.243,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 69