Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ξήρανση σιτηρών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Ξήρανση σιτηρών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ξήρανση σιτηρών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά Master Drier 12 Ton Electric (2014)
Master Drier 12 Ton Electric (2014)
Ξήρανση σιτηρών, kbt3628142
CO8 5DJ -, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά Master Drier 18 Ton
Master Drier 18 Ton
Ξήρανση σιτηρών, kbt3628162
CO8 5DJ -, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010
39.331 EUR
με 20% ΦΠΑ
32.776 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά 12 Ton Master Drier
12 Ton Master Drier
Ξήρανση σιτηρών, kbt3628147
CO8 5DJ -, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1980
6.600 EUR
με 20% ΦΠΑ
5.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά NEW MASTER DRIER 20 TON (2017)
2
NEW MASTER DRIER 20 TON (2017)
Ξήρανση σιτηρών, kbt3628144
CO8 5DJ -, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
63.307 EUR
με 20% ΦΠΑ
52.756 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά OPICO DRIER SPARE PARTS AND SERVICING
OPICO DRIER SPARE PARTS AND SERVICING
Ξήρανση σιτηρών, kbt3629549
NN6 9RH Northampton, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rako
5
Rako
Ξήρανση σιτηρών, kbt3646348
54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Παροχή: 15.00 t/h, Ισχύς καυστήρα: 1350 kW, Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Λάδι
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AGRIMEC AS 2700
8
AGRIMEC AS 2700
Ξήρανση σιτηρών, kbt3640236
83-031 Łęgowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Παροχή: 50.00 t/h
49.900 EUR

Δείτε αγγελία
Pedrotti RD 270
13
Pedrotti RD 270
Ξήρανση σιτηρών, kbt3637609
83-031 Łęgowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006
22.000 EUR

Δείτε αγγελία
Λοιπά Opico Magna 2000 QF Auto
6
Opico Magna 2000 QF Auto
Ξήρανση σιτηρών, kbt3625772
PE12 8SQ SPALDING, Μεγ. Βρετανία
37.041 EUR
με 20% ΦΠΑ
30.868 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Grain Dryer - Typhoon
5
Grain Dryer - Typhoon
Ξήρανση σιτηρών, kbt3659087
BH13 7AA -, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1980
667 EUR
με 20% ΦΠΑ
556 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά MOBILE BATCH GRAIN DRYERS
3
MOBILE BATCH GRAIN DRYERS
Ξήρανση σιτηρών, kbt3628140
CO8 5DJ Bures, Μεγ. Βρετανία
1 EUR
με 20% ΦΠΑ
1 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά MOBILE GRAIN DRYER MOISTURE METER
3
MOBILE GRAIN DRYER MOISTURE METER
Ξήρανση σιτηρών, kbt3628145
CO8 5DJ Bures, Μεγ. Βρετανία
1.111 EUR
με 20% ΦΠΑ
926 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Opico OPICO 600 Quiet Fan Grain Drier – Auto Electric
2
Opico OPICO 600 Quiet Fan Grain Drier – Auto Electric
Ξήρανση σιτηρών, kbt3656662
CO8 5DJ -, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2001
19.531 EUR
με 20% ΦΠΑ
16.276 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Master Drier 12 Ton (1997)
2
Master Drier 12 Ton (1997)
Ξήρανση σιτηρών, kbt3656661
CO8 5DJ -, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1997
13.335 EUR
με 20% ΦΠΑ
11.112 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά NEW MASTER DRIER 20 TON (2017)
2
NEW MASTER DRIER 20 TON (2017)
Ξήρανση σιτηρών, kbt3628144
CO8 5DJ -, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
63.307 EUR
με 20% ΦΠΑ
52.756 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Master Drier – 10 Ton
2
Master Drier – 10 Ton
Ξήρανση σιτηρών, kbt3628154
CO8 5DJ -, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1997
22.225 EUR
με 20% ΦΠΑ
18.521 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Master Drier – 25 Ton
2
Master Drier – 25 Ton
Ξήρανση σιτηρών, kbt3628159
CO8 5DJ -, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
52.531 EUR
με 20% ΦΠΑ
43.776 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Master Drier 2009 – 16 Ton
2
Master Drier 2009 – 16 Ton
Ξήρανση σιτηρών, kbt3628146
CO8 5DJ -, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009
34.886 EUR
με 20% ΦΠΑ
29.072 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Master Drier 2009 – 16 Ton
2
Master Drier 2009 – 16 Ton
Ξήρανση σιτηρών, kbt3628153
CO8 5DJ -, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009
34.886 EUR
με 20% ΦΠΑ
29.072 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά 12 Ton Master Drier
2
12 Ton Master Drier
Ξήρανση σιτηρών, kbt3656663
CO8 5DJ -, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1980
6.600 EUR
με 20% ΦΠΑ
5.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά 12 Ton Master Drier
2
12 Ton Master Drier
Ξήρανση σιτηρών, kbt3628155
CO8 5DJ -, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1980
6.600 EUR
με 20% ΦΠΑ
5.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Master Drier 12 Ton
2
Master Drier 12 Ton
Ξήρανση σιτηρών, kbt3628156
CO8 5DJ -, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1992
10.102 EUR
με 20% ΦΠΑ
8.418 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Master Drier 30 Ton+ Full Electric Automation
Master Drier 30 Ton+ Full Electric Automation
Ξήρανση σιτηρών, kbt3656660
CO8 5DJ -, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά OPICO MOBILE GRAIN DRIERS
OPICO MOBILE GRAIN DRIERS
Ξήρανση σιτηρών, kbt3629547
NN6 9RH Northampton, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά OPICO DRIER SPARE PARTS AND SERVICING
OPICO DRIER SPARE PARTS AND SERVICING
Ξήρανση σιτηρών, kbt3629549
NN6 9RH Northampton, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Master Drier 12 Ton Electric (2014)
Master Drier 12 Ton Electric (2014)
Ξήρανση σιτηρών, kbt3628142
CO8 5DJ -, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Mobile Grain Dryer (1996) Model 120D
Mobile Grain Dryer (1996) Model 120D
Ξήρανση σιτηρών, kbt3628143
CO8 5DJ Bures, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1996
18.177 EUR
με 20% ΦΠΑ
15.148 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Master Drier 12 Ton Electric (2014)
Master Drier 12 Ton Electric (2014)
Ξήρανση σιτηρών, kbt3628148
CO8 5DJ -, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά NEW MASTER DRIER 20 TON (2017)
NEW MASTER DRIER 20 TON (2017)
Ξήρανση σιτηρών, kbt3628149
CO8 5DJ -, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
63.307 EUR
με 20% ΦΠΑ
52.756 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Master Drier 20 Ton
Master Drier 20 Ton
Ξήρανση σιτηρών, kbt3628152
CO8 5DJ -, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009
44.315 EUR
με 20% ΦΠΑ
36.929 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 73