Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ξήρανση σιτηρών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Ξήρανση σιτηρών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ξήρανση σιτηρών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Tornado TTS-QD 2000-4
7
Tornado TTS-QD 2000-4
Ξήρανση σιτηρών, 5409846 5409846
  35104 Lichtenfels-Goddelsheim, Γερμανία
Παροχή: 3.50 t/h, Ισχύς καυστήρα: 200 kW, Τύπος: Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Καύσιμη ύλη: Λάδι
4.000  €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Στείλτε email
Tornado TTS-QD 2000-4
9
Tornado TTS-QD 2000-4
Ξήρανση σιτηρών, 5409845 5409845
  35104 Lichtenfels-Goddelsheim, Γερμανία
Παροχή: 4.00 t/h, Ισχύς καυστήρα: 185 kW, Τύπος: Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Καύσιμη ύλη: Λάδι
4.500  €
Στείλτε email
mecmar 50 ton SF45 362
6
mecmar 50 ton SF45 362
Ξήρανση σιτηρών, 5409255 5409255
  6021 RP Budel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Τύπος: Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Καύσιμη ύλη: Αέριο
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Riela GDT 300
6
Riela GDT 300
Ξήρανση σιτηρών, 5409249 5409249
  6021 RP Budel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Παροχή: 7.00 t/h, Τύπος: Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Καύσιμη ύλη: Αέριο
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Stela Laxhuber MU 2-2
4
Stela Laxhuber MU 2-2
Ξήρανση σιτηρών, 5406350 5406350
  76767 Hagenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς καυστήρα: 465 kW, Καύσιμη ύλη: Λάδι
22.500  €
Στείλτε email
Law Dennis 19 TPH Grain Dryer
7
Law Dennis 19 TPH Grain Dryer
Ξήρανση σιτηρών, 5401330 5401330
  LS25 4DZ leeds, Μεγ. Βρετανία
Παροχή: 19.00 t/h, Τύπος: Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Καύσιμη ύλη: Λάδι
39  €
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Allmet Grain Dryer M221
Allmet Grain Dryer M221
Ξήρανση σιτηρών, 5401280 5401280
  Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Himel Belüftungsgebläse TLR4 4,0kW steckerfertig
11
Himel Belüftungsgebläse TLR4 4,0kW steckerfertig
Ξήρανση σιτηρών, 5398207 5398207
  72393 Baden-Württemberg - Burladingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς μετάδοσης: 4.00 kW, Τύπος: Ανεμιστήρας ξήρανσης
1.069,20  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Opico Opico 595 Quiet
12
Opico Opico 595 Quiet
Ξήρανση σιτηρών, 5389675 5389675
  BA13 3RA WESTBURY, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010, Παροχή: 6.00 t/h, Καύσιμη ύλη: Αέριο
14.603  €
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Weishaupt Palni olejowy Weishaupt Typ RL40/1-B 475-2920kW
5
Weishaupt Palni olejowy Weishaupt Typ RL40/1-B 475-2920kW
Ξήρανση σιτηρών, 5378677 5378677
  87-200 Wąbrzeźno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς καυστήρα: 2920 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Κορυφαία προσφορά
Weishaupt Palnik gazowy olejowy Weishaupt WGL30/1-C 60-340kW
11
Weishaupt Palnik gazowy olejowy Weishaupt WGL30/1-C 60-340kW
Ξήρανση σιτηρών, 5378670 5378670
  87-200 Wąbrzeźno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς καυστήρα: 340 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Κορυφαία προσφορά
Weishaupt Weishaupt palnik olejowy WL40Z-A 120-335kW
12
Weishaupt Weishaupt palnik olejowy WL40Z-A 120-335kW
Ξήρανση σιτηρών, 5378662 5378662
  87-200 Wąbrzeźno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς καυστήρα: 335 kW, Καύσιμη ύλη: Λάδι
799  €
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Weishaupt Palnik gazowy olejowy Weishaupt RGL3 lub GL3 80-630kW
8
Weishaupt Palnik gazowy olejowy Weishaupt RGL3 lub GL3 80-630kW
Ξήρανση σιτηρών, 5378627 5378627
  87-200 Wąbrzeźno, Πολωνία
Ισχύς καυστήρα: 630 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Κορυφαία προσφορά
Weishaupt Palnik olejowy Weishaupt na olej średni Typ M1Z
15
Weishaupt Palnik olejowy Weishaupt na olej średni Typ M1Z
Ξήρανση σιτηρών, 5378618 5378618
  87-200 Wąbrzeźno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς καυστήρα: 415 kW, Καύσιμη ύλη: Λάδι
1.942  €
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Weishaupt Palnik gazowy Weishaupt G1/1-E 60-335kW
13
Weishaupt Palnik gazowy Weishaupt G1/1-E 60-335kW
Ξήρανση σιτηρών, 5378601 5378601
  87-200 Wąbrzeźno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς καυστήρα: 335 kW, Καύσιμη ύλη: Αέριο
1.713  €
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Weishaupt Palnik gazowy Weishaupt G5/1-D 200 - 940kW
12
Weishaupt Palnik gazowy Weishaupt G5/1-D 200 - 940kW
Ξήρανση σιτηρών, 5378596 5378596
  87-200 Wąbrzeźno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς καυστήρα: 940 kW, Καύσιμη ύλη: Αέριο
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Κορυφαία προσφορά
Weishaupt Palnik gazowy Weishaupt Typ WM-G20/2-A 250-1600kW
-8%
11
Weishaupt Palnik gazowy Weishaupt Typ WM-G20/2-A 250-1600kW
Ξήρανση σιτηρών, 5378580 5378580
  87-200 Wąbrzeźno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς καυστήρα: 1600 kW, Καύσιμη ύλη: Αέριο
3.883  €
4.226  €
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Weishaupt Palnik gazowy - olejowy Weishaupt RGL7
-14%
11
Weishaupt Palnik gazowy - olejowy Weishaupt RGL7
Ξήρανση σιτηρών, 5378562 5378562
  87-200 Wąbrzeźno, Πολωνία
Ισχύς καυστήρα: 1750 kW, Τύπος: Λοιπά
3.655  €
4.226  €
Στείλτε email
Rietbergwerke
3
Rietbergwerke
Ξήρανση σιτηρών, 5377903 5377903
  32609 Hüllhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Παροχή: 6.00 t/h, Ισχύς μετάδοσης: 4.00 kW, Ισχύς καυστήρα: 90 kW, Τύπος: Ξηραντήρας, Καύσιμη ύλη: Λάδι
1.800  €
Στείλτε email
Weishaupt Typ RL5 Palnik olejowy RL5 ZMD 180 - 1190kW
9
Weishaupt Typ RL5 Palnik olejowy RL5 ZMD 180 - 1190kW
Ξήρανση σιτηρών, 5367461 5367461
  87200 Wąbrzeźno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς καυστήρα: 1190 kW, Τύπος: Συσκευές θέρμανσης, Καύσιμη ύλη: Λάδι
2.750  €
Στείλτε email
Rietbergwerke Super ´97 D - 2-40 G-Umluft K
15
Rietbergwerke Super ´97 D - 2-40 G-Umluft K
Ξήρανση σιτηρών, 5368146 5368146
  18... Mecklenburg Vorpommern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Παροχή: 30.00 t/h, Ισχύς μετάδοσης: 110.00 kW, Ισχύς καυστήρα: 3380 kW, Τύπος: Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Καύσιμη ύλη: Λάδι
32.500  €
Στείλτε email
VENTACROP CROP DRIER
VENTACROP CROP DRIER
Ξήρανση σιτηρών, 5338716 5338716
  Μεγ. Βρετανία
2.241  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Opico Magna 2000 QF 20ton Mobile Drier
2
Opico Magna 2000 QF 20ton Mobile Drier
Ξήρανση σιτηρών, 5331570 5331570
  OX14 3AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2005
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Almas D1690
6
Almas D1690
Ξήρανση σιτηρών, 5313305 5313305
  76-129 Ostrowiec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Παροχή: 30.00 t/h, Ισχύς μετάδοσης: 1758.00 kW, Ισχύς καυστήρα: 1758 kW, Τύπος: Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Καύσιμη ύλη: Αέριο
73.097  €
εξ. 23% ΦΠΑ
Στείλτε email
Stela Laxhuber MUF 70, Fahrbarer Umlauftrockner gebraucht
3
Stela Laxhuber MUF 70, Fahrbarer Umlauftrockner gebraucht
Ξήρανση σιτηρών, 5308384 5308384
  84323 Massing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Παροχή: 2.90 t/h, Ισχύς μετάδοσης: 30.00 kW, Ισχύς καυστήρα: 1160 kW, Τύπος: Ξηραντήρας, Καύσιμη ύλη: Λάδι
79.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 64