Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ξήρανση σιτηρών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Ξήρανση σιτηρών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ξήρανση σιτηρών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Liese DLT 3000
16
Liese DLT 3000
Ξήρανση σιτηρών, 3887045
23898 Kühsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Παροχή: 3.00 t/h, Ισχύς καυστήρα: 186 kW, Ισχύς μετάδοσης: 7 kW, Λάδι
4.981 €
με 10.7% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rako
5
Rako
Ξήρανση σιτηρών, 3646348
54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Παροχή: 15.00 t/h, Ισχύς καυστήρα: 1350 kW, Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Λάδι
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mecmar F 75/570
7
Mecmar F 75/570
Ξήρανση σιτηρών, 3552652
62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Παροχή: 8.00 t/h, Ισχύς μετάδοσης: 75 kW, Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Λάδι
72.845 €
με 23% ΦΠΑ
59.224 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stela Laxhuber
13
Stela Laxhuber
Ξήρανση σιτηρών, 3220588
18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Παροχή: 11.00 t/h, Ισχύς καυστήρα: 30 kW, Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Λάδι
41.531 €
με 19% ΦΠΑ
34.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stela Laxhuber MUF 70, Fahrbarer Umlauftrockner gebraucht
3
Stela Laxhuber MUF 70, Fahrbarer Umlauftrockner gebraucht
Ξήρανση σιτηρών, 2900737
84323 Massing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Παροχή: 2.90 t/h, Ισχύς καυστήρα: 1160 kW, Ισχύς μετάδοσης: 30 kW, Ξηραντήρας, Λάδι
80.920 €
με 19% ΦΠΑ
68.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stela Laxhuber MUF 110, Fahrbarer Umlauftrockner, gebraucht
4
Stela Laxhuber MUF 110, Fahrbarer Umlauftrockner, gebraucht
Ξήρανση σιτηρών, 2900709
49635 Badbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Παροχή: 4.50 t/h, Ισχύς καυστήρα: 1744 kW, Ισχύς μετάδοσης: 49 kW, Ξηραντήρας, Λάδι
113.050 €
με 19% ΦΠΑ
95.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stela Laxhuber MUF 110, Umlauftrockner, fahrbar
4
Stela Laxhuber MUF 110, Umlauftrockner, fahrbar
Ξήρανση σιτηρών, 2165608
84323 Massing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Παροχή: 4.50 t/h, Ισχύς μετάδοσης: 49 kW, Ισχύς καυστήρα: 1744 kW, Ξηραντήρας, Λάδι
131.495 €
με 19% ΦΠΑ
110.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lokkes DT 100
7
Lokkes DT 100
Ξήρανση σιτηρών, 3813473
17126 Jarmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς καυστήρα: 80 kW, Ισχύς μετάδοσης: 80 kW, Ανεμιστήρας ξήρανσης, Λάδι
14.280 €
με 19% ΦΠΑ
12.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Araj S 35
8
Araj S 35
Ξήρανση σιτηρών, 3886603
59-220 Legnica, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1999, Παροχή: 5.00 t/h, Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Λάδι
20.693 €

Δείτε αγγελία
Riela RRE 1000
3
Riela RRE 1000
Ξήρανση σιτηρών, 3919628
54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Παροχή: 8.00 t/h, Ισχύς καυστήρα: 600 kW, Αέριο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Getreidetrocknung Heizgebläse Luftheizung Jumbo 90 M m.92 KW 230 Volt 615-17
5
Getreidetrocknung Heizgebläse Luftheizung Jumbo 90 M m.92 KW 230 Volt 615-17
Ξήρανση σιτηρών, 3516562
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς καυστήρα: 92 kW, Συσκευές θέρμανσης, Λάδι
2.356 €
με 19% ΦΠΑ
1.980 € καθαρά
ενοικίαση από 83,30 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Getreidetrocknung Warmluftheizung Zeltheizung EC 25 m. 25 KW 230 Volt 467-14
4
Getreidetrocknung Warmluftheizung Zeltheizung EC 25 m. 25 KW 230 Volt 467-14
Ξήρανση σιτηρών, 3516542
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς καυστήρα: 25 kW, Συσκευές θέρμανσης, Λάδι
571 €
με 19% ΦΠΑ
480 € καθαρά
ενοικίαση από 35,70 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Getreidetrocknung Warmluftheizung Zeltheizung EC 40 m. 39 KW 230 Volt 7-14
5
Getreidetrocknung Warmluftheizung Zeltheizung EC 40 m. 39 KW 230 Volt 7-14
Ξήρανση σιτηρών, 3516540
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς καυστήρα: 39 kW, Συσκευές θέρμανσης, Λάδι
690 €
με 19% ΦΠΑ
580 € καθαρά
ενοικίαση από 35,70 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 150 m.174 KW 380 Volt 676-17
5
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 150 m.174 KW 380 Volt 676-17
Ξήρανση σιτηρών, 3514602
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς καυστήρα: 174 kW, Συσκευές θέρμανσης, Λάδι
3.511 €
με 19% ΦΠΑ
2.950 € καθαρά
ενοικίαση από 95,20 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 150 T m.174 KW 380 Volt 672-17
5
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 150 T m.174 KW 380 Volt 672-17
Ξήρανση σιτηρών, 3514557
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς καυστήρα: 174 kW, Συσκευές θέρμανσης, Λάδι
3.653 €
με 19% ΦΠΑ
3.070 € καθαρά
ενοικίαση από 95,20 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 200 T m.220 KW 380 Volt 1020-16
5
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 200 T m.220 KW 380 Volt 1020-16
Ξήρανση σιτηρών, 3514729
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς καυστήρα: 220 kW, Συσκευές θέρμανσης, Λάδι
3.749 €
με 19% ΦΠΑ
3.150 € καθαρά
ενοικίαση από 101,15 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Neuero
4
Neuero
Ξήρανση σιτηρών, 2116648
65618 Selters-Münster, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς καυστήρα: 220 kW, Λάδι, Κανάλι αερισμού
3.600 €
με 10.7% ΦΠΑ
3.252 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stela Laxhuber MUF 70, Fahrbarer Umlauftrockner
2
Stela Laxhuber MUF 70, Fahrbarer Umlauftrockner
Ξήρανση σιτηρών, 2900744
84323 Massing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Παροχή: 2.90 t/h, Ισχύς καυστήρα: 1160 kW, Ισχύς μετάδοσης: 30 kW, Ξηραντήρας, Λάδι
92.582 €
με 19% ΦΠΑ
77.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Getreidetrocknung Stallheizung Heizgebläse Jumbo 90 MC m.92 KW 230 Volt 626-17
7
Getreidetrocknung Stallheizung Heizgebläse Jumbo 90 MC m.92 KW 230 Volt 626-17
Ξήρανση σιτηρών, 3516560
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς καυστήρα: 92 kW, Συσκευές θέρμανσης
2.689 €
με 19% ΦΠΑ
2.260 € καθαρά
ενοικίαση από 83,30 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Getreidetrocknung Luftheizung Ölheizung Jumbo 90 MC m.92 KW 230 Volt 623-17
7
Getreidetrocknung Luftheizung Ölheizung Jumbo 90 MC m.92 KW 230 Volt 623-17
Ξήρανση σιτηρών, 3516557
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς καυστήρα: 92 kW, Λάδι
2.916 €
με 19% ΦΠΑ
2.450 € καθαρά
ενοικίαση από 83,30 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Stallheizung Getreidetrocknung Warmluftheizung  Jumbo 65 m. 69 KW 230 Volt 651-17
5
Stallheizung Getreidetrocknung Warmluftheizung Jumbo 65 m. 69 KW 230 Volt 651-17
Ξήρανση σιτηρών, 3516550
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς καυστήρα: 69 kW, Λάδι
2.344 €
με 19% ΦΠΑ
1.970 € καθαρά
ενοικίαση από 77,35 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Getreidetrocknung Warmluftheizung Stallheizung  Jumbo 65 m. 69 KW 230 Volt 652-17
5
Getreidetrocknung Warmluftheizung Stallheizung Jumbo 65 m. 69 KW 230 Volt 652-17
Ξήρανση σιτηρών, 3516546
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς καυστήρα: 69 kW, Λάδι
2.499 €
με 19% ΦΠΑ
2.100 € καθαρά
ενοικίαση από 77,35 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 150 T m. 174 KW 380 Volt 993-16
5
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 150 T m. 174 KW 380 Volt 993-16
Ξήρανση σιτηρών, 3514607
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς καυστήρα: 174 kW, Λάδι
3.356 €
με 19% ΦΠΑ
2.820 € καθαρά
ενοικίαση από 95,20 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 200 m.220 KW 380 Volt 656-17
5
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 200 m.220 KW 380 Volt 656-17
Ξήρανση σιτηρών, 3514726
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς καυστήρα: 220 kW, Συσκευές θέρμανσης
3.879 €
με 19% ΦΠΑ
3.260 € καθαρά
ενοικίαση από 100,31 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 200 m. 220 KW 380 Volt 646-17
5
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 200 m. 220 KW 380 Volt 646-17
Ξήρανση σιτηρών, 3514723
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς καυστήρα: 220 kW, Συσκευές θέρμανσης
4.106 €
με 19% ΦΠΑ
3.450 € καθαρά
ενοικίαση από 101,15 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 77