Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ξήρανση σιτηρών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Ξήρανση σιτηρών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ξήρανση σιτηρών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Granifrigor Gereide Kühl- u. Belüftungsgebläse
6
Granifrigor Gereide Kühl- u. Belüftungsgebläse
Ξήρανση σιτηρών, 5144080 5144080
  31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977
1.074,98 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pedrotti 25 tonne
5
Pedrotti 25 tonne
Ξήρανση σιτηρών, 5134733 5134733
  R51WR98 Rathangan, Ιρλανδία
Τύπος: Ξηραντήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
GETREIDETROCKNUNG PRIVATVERKAUF
3
GETREIDETROCKNUNG PRIVATVERKAUF
Ξήρανση σιτηρών, 5134082 5134082
  4150 Rohrbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Stela Laxhuber
6
Stela Laxhuber
Ξήρανση σιτηρών, 5131010 5131010
  49152 Bad Essen, Γερμανία
Παροχή: 2.00 t/h, Τύπος: Ξηραντήρας, Καύσιμη ύλη: Λάδι
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
LLC TPC Agromash Модульная сушилка зерна
4
LLC TPC Agromash Модульная сушилка зерна
Ξήρανση σιτηρών, 5125352 5125352
  61001 Kharkiv, Ουκρανία
Έτος κατασκευής: 2020, Παροχή: 20.00 t/h, Ισχύς μετάδοσης: 4.00 kW, Ισχύς καυστήρα: 11 kW, Τύπος: Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Καύσιμη ύλη: Αέριο
56.224 €
Δείτε αγγελία
Carrier 20t/hr continuous flow drier
7
Carrier 20t/hr continuous flow drier
Ξήρανση σιτηρών, 5095944 5095944
  OX14 3AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mrol Getreidetrockner SM 12/ Зерносушилка / Suszarnia do zboża SM 12
Mrol Getreidetrockner SM 12/ Зерносушилка / Suszarnia do zboża SM 12
Ξήρανση σιτηρών, 5085452 5085452
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς μετάδοσης: 15.00 kW
33.000 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stela Laxhuber Stela muf 70
4
Stela Laxhuber Stela muf 70
Ξήρανση σιτηρών, 5085018 5085018
  89-100 Nakło nad Notecią, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2000, Παροχή: 70.00 t/h, Καύσιμη ύλη: Λάδι
33.034 €
Δείτε αγγελία
Opico
6
Opico
Ξήρανση σιτηρών, 5068882 5068882
  LL13 9XS Wrexham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1992
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kongskilde
7
Kongskilde
Ξήρανση σιτηρών, 5025499 5025499
  21376 Eyendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Παροχή: 1.20 t/h, Τύπος: Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Καύσιμη ύλη: Αέριο
4.000 €
Δείτε αγγελία
Miscellaneous GP BURNERS
4
Miscellaneous GP BURNERS
Ξήρανση σιτηρών, 5006776 5006776
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1995
1.007 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Svegma SV2/3 DRIER
3
Svegma SV2/3 DRIER
Ξήρανση σιτηρών, 5006774 5006774
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1997
10.072 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Allmet HLS70 FANS
4
Allmet HLS70 FANS
Ξήρανση σιτηρών, 5006758 5006758
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1984
592 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Svegma SV 5-3 DRIER
6
Svegma SV 5-3 DRIER
Ξήρανση σιτηρών, 5006735 5006735
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1990
9.479 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Law Dennis SBC-6 DRIER
11
Law Dennis SBC-6 DRIER
Ξήρανση σιτηρών, 5006707 5006707
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1985
11.849 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mecmar FSN 12/110F
6
Mecmar FSN 12/110F
Ξήρανση σιτηρών, 4950897 4950897
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Παροχή: 80.00 t/h, Καύσιμη ύλη: Λάδι
31.854 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stela Laxhuber grain dryer jumbo 120
11
Stela Laxhuber grain dryer jumbo 120
Ξήρανση σιτηρών, 4938296 4938296
  5724PJ Ommel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Παροχή: 5.00 t/h, Ισχύς μετάδοσης: 53.00 kW, Τύπος: Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Καύσιμη ύλη: Αέριο
29.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stela Laxhuber
4
Stela Laxhuber
Ξήρανση σιτηρών, 4937382 4937382
  11-612 Kruklanki, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1994, Παροχή: 25.00 t/h, Ισχύς μετάδοσης: 60.00 kW, Ισχύς καυστήρα: 1500 kW, Τύπος: Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Καύσιμη ύλη: Αέριο
36.573 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde Dächersatztrockner
4
Kongskilde Dächersatztrockner
Ξήρανση σιτηρών, 4910529 4910529
  33775 Versmold, Γερμανία
Τύπος: Ξηραντήρας, Καύσιμη ύλη: Λάδι
3.000 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
OPICO Fully Automatic GRAIN Dryer
Ξήρανση σιτηρών, 4842225 4842225
  Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Opico Grain Dryer
Opico Grain Dryer
Ξήρανση σιτηρών, 4830908 4830908
  Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Unia Obi Araj
5
Unia Obi Araj
Ξήρανση σιτηρών, 4817339 4817339
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Ξηραντήρας συνεχούς ροής
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Stela Laxhuber MDB-XN 1/10-SU  (Ket)
5
Stela Laxhuber MDB-XN 1/10-SU (Ket)
Ξήρανση σιτηρών, 4796162 4796162
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Παροχή: 35.00 t/h, Ισχύς καυστήρα: 3900 kW, Τύπος: Ξηραντήρας συνεχούς ροής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pedrotti (Master) 12 Ton
8
Pedrotti (Master) 12 Ton
Ξήρανση σιτηρών, 4782861 4782861
  R51WR98 Rathangan, Ιρλανδία
30.000 €
Δείτε αγγελία
Pedrotti (master) XLMJ 380 extra (40 ton extra)
10
Pedrotti (master) XLMJ 380 extra (40 ton extra)
Ξήρανση σιτηρών, 4782821 4782821
  R51WR98 Rathangan, Ιρλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Ξηραντήρας, Καύσιμη ύλη: Λάδι
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 40