Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ξήρανση σιτηρών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Ξήρανση σιτηρών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ξήρανση σιτηρών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Kroftman Lagerzelten Lagerzelt 12x21m: Industriezelt, Größe Folientor 4,5x4,5m
11
Kroftman Lagerzelten Lagerzelt 12x21m: Industriezelt, Größe Folientor 4,5x4,5m
Ξήρανση σιτηρών, kbt2350356
46446 Emmerich am Rhein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
14.875 €
16.779 €

με 19% ΦΠΑ
12.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lokkes DT 100
7
Lokkes DT 100
Ξήρανση σιτηρών, kbt3813473
17126 Jarmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς καυστήρα: 80 kW, Ισχύς μετάδοσης: 80 kW, Ανεμιστήρας ξήρανσης, Λάδι
14.280 €
με 19% ΦΠΑ
12.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Martin Energietechnik Schneckenrührwerk MULTIMIX
Βίντεο
4
Martin Energietechnik Schneckenrührwerk MULTIMIX
Ξήρανση σιτηρών, kbt2624401
88696 Owingen, Γερμανία
Ξηραντήρας
17.600 €
με 19% ΦΠΑ
14.790 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Riela RWT 1900
8
Riela RWT 1900
Ξήρανση σιτηρών, kbt3246318
18574 Gustow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Παροχή: 25.00 t/h, Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Λάδι
18.445 €
με 19% ΦΠΑ
15.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Riela RIELA - Umlauftrockner Typ GRT 1500
6
Riela RIELA - Umlauftrockner Typ GRT 1500
Ξήρανση σιτηρών, kbt3805559
06425 Plötzkau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Παροχή: 6.00 t/h, Ισχύς καυστήρα: 580 kW, Λάδι, Ξηραντήρας
29.750 €
με 19% ΦΠΑ
25.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rako
5
Rako
Ξήρανση σιτηρών, kbt3646348
54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Παροχή: 15.00 t/h, Ισχύς καυστήρα: 1350 kW, Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Λάδι
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mecmar F 75/570
7
Mecmar F 75/570
Ξήρανση σιτηρών, kbt3552652
62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Παροχή: 8.00 t/h, Ισχύς μετάδοσης: 75 kW, Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Λάδι
72.845 €
με 23% ΦΠΑ
59.224 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stela Laxhuber
13
Stela Laxhuber
Ξήρανση σιτηρών, kbt3220588
18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Παροχή: 11.00 t/h, Ισχύς καυστήρα: 30 kW, Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Λάδι
41.531 €
με 19% ΦΠΑ
34.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Feerum Getreidetrockner Korntrockner Getreidetrocknung
3
Feerum Getreidetrockner Korntrockner Getreidetrocknung
Ξήρανση σιτηρών, kbt2762313
15232 Frankfurt (Oder), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Παροχή: 7.00 t/h, Ισχύς μετάδοσης: 14 kW, Ισχύς καυστήρα: 500 kW, Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Λάδι
37.842 €
με 19% ΦΠΑ
31.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stela Laxhuber Suszarnia mobilna MUF 140
3
Stela Laxhuber Suszarnia mobilna MUF 140
Ξήρανση σιτηρών, kbt2399233
50-437 Wrocław, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2000, Παροχή: 5.80 t/h, Ισχύς καυστήρα: 2300 kW, Ισχύς μετάδοσης: 68 kW, Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Λάδι
96.500 €

Δείτε αγγελία
Lokkes DT 100
7
Lokkes DT 100
Ξήρανση σιτηρών, kbt3813473
17126 Jarmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς καυστήρα: 80 kW, Ισχύς μετάδοσης: 80 kW, Ανεμιστήρας ξήρανσης, Λάδι
14.280 €
με 19% ΦΠΑ
12.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 150 m.174 KW 380 Volt 676-17
5
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 150 m.174 KW 380 Volt 676-17
Ξήρανση σιτηρών, kbt3514602
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς καυστήρα: 174 kW, Συσκευές θέρμανσης, Λάδι
3.511 €
με 19% ΦΠΑ
2.950 € καθαρά
ενοικίαση από 95,20 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 150 T m.174 KW 380 Volt 672-17
5
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 150 T m.174 KW 380 Volt 672-17
Ξήρανση σιτηρών, kbt3514557
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς καυστήρα: 174 kW, Συσκευές θέρμανσης, Λάδι
3.653 €
με 19% ΦΠΑ
3.070 € καθαρά
ενοικίαση από 95,20 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 200 T m.220 KW 380 Volt 1020-16
5
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 200 T m.220 KW 380 Volt 1020-16
Ξήρανση σιτηρών, kbt3514729
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς καυστήρα: 220 kW, Συσκευές θέρμανσης, Λάδι
3.749 €
με 19% ΦΠΑ
3.150 € καθαρά
ενοικίαση από 101,15 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Getreidetrocknung Warmluftheizung Zeltheizung EC 25 m. 25 KW 230 Volt 467-14
4
Getreidetrocknung Warmluftheizung Zeltheizung EC 25 m. 25 KW 230 Volt 467-14
Ξήρανση σιτηρών, kbt3516542
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς καυστήρα: 25 kW, Συσκευές θέρμανσης, Λάδι
571 €
με 19% ΦΠΑ
480 € καθαρά
ενοικίαση από 35,70 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Getreidetrocknung Warmluftheizung Zeltheizung EC 40 m. 39 KW 230 Volt 7-14
5
Getreidetrocknung Warmluftheizung Zeltheizung EC 40 m. 39 KW 230 Volt 7-14
Ξήρανση σιτηρών, kbt3516540
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς καυστήρα: 39 kW, Συσκευές θέρμανσης, Λάδι
690 €
με 19% ΦΠΑ
580 € καθαρά
ενοικίαση από 35,70 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Getreidetrocknung Heizgebläse Luftheizung Jumbo 90 M m.92 KW 230 Volt 615-17
5
Getreidetrocknung Heizgebläse Luftheizung Jumbo 90 M m.92 KW 230 Volt 615-17
Ξήρανση σιτηρών, kbt3516562
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς καυστήρα: 92 kW, Συσκευές θέρμανσης, Λάδι
2.356 €
με 19% ΦΠΑ
1.980 € καθαρά
ενοικίαση από 83,30 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Schmidt STL 6-15/2UL
8
Schmidt STL 6-15/2UL
Ξήρανση σιτηρών, kbt3450186
54595 Prüm, Γερμανία
Παροχή: 15.00 t/h, Ισχύς καυστήρα: 2000 kW, Λάδι
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Riela RWT 1900
8
Riela RWT 1900
Ξήρανση σιτηρών, kbt3246318
18574 Gustow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Παροχή: 25.00 t/h, Ξηραντήρας συνεχούς ροής, Λάδι
18.445 €
με 19% ΦΠΑ
15.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BM Silofabrik Continue-droger
12
BM Silofabrik Continue-droger
Ξήρανση σιτηρών, kbt3809740
9943 TB Nieuw Scheemda, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς καυστήρα: 198 kW, Ανεμιστήρας ξήρανσης
23.595 €
με 21% ΦΠΑ
19.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 150 T m. 174 KW 380 Volt 993-16
5
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 150 T m. 174 KW 380 Volt 993-16
Ξήρανση σιτηρών, kbt3514607
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς καυστήρα: 174 kW, Λάδι
3.356 €
με 19% ΦΠΑ
2.820 € καθαρά
ενοικίαση από 95,20 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 200 m.220 KW 380 Volt 656-17
5
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 200 m.220 KW 380 Volt 656-17
Ξήρανση σιτηρών, kbt3514726
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς καυστήρα: 220 kW, Συσκευές θέρμανσης
3.879 €
με 19% ΦΠΑ
3.260 € καθαρά
ενοικίαση από 100,31 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 200 m. 220 KW 380 Volt 646-17
5
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 200 m. 220 KW 380 Volt 646-17
Ξήρανση σιτηρών, kbt3514723
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς καυστήρα: 220 kW, Συσκευές θέρμανσης
4.106 €
με 19% ΦΠΑ
3.450 € καθαρά
ενοικίαση από 101,15 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Getreidetrocknung Stallheizung Heizgebläse Jumbo 90 MC m.92 KW 230 Volt 626-17
7
Getreidetrocknung Stallheizung Heizgebläse Jumbo 90 MC m.92 KW 230 Volt 626-17
Ξήρανση σιτηρών, kbt3516560
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς καυστήρα: 92 kW, Συσκευές θέρμανσης
2.689 €
με 19% ΦΠΑ
2.260 € καθαρά
ενοικίαση από 83,30 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Getreidetrocknung Luftheizung Ölheizung Jumbo 90 MC m.92 KW 230 Volt 623-17
7
Getreidetrocknung Luftheizung Ölheizung Jumbo 90 MC m.92 KW 230 Volt 623-17
Ξήρανση σιτηρών, kbt3516557
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς καυστήρα: 92 kW, Λάδι
2.916 €
με 19% ΦΠΑ
2.450 € καθαρά
ενοικίαση από 83,30 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Stallheizung Getreidetrocknung Warmluftheizung  Jumbo 65 m. 69 KW 230 Volt 651-17
5
Stallheizung Getreidetrocknung Warmluftheizung Jumbo 65 m. 69 KW 230 Volt 651-17
Ξήρανση σιτηρών, kbt3516550
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς καυστήρα: 69 kW, Λάδι
2.344 €
με 19% ΦΠΑ
1.970 € καθαρά
ενοικίαση από 77,35 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Getreidetrocknung Warmluftheizung Stallheizung  Jumbo 65 m. 69 KW 230 Volt 652-17
5
Getreidetrocknung Warmluftheizung Stallheizung Jumbo 65 m. 69 KW 230 Volt 652-17
Ξήρανση σιτηρών, kbt3516546
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς καυστήρα: 69 kW, Λάδι
2.499 €
με 19% ΦΠΑ
2.100 € καθαρά
ενοικίαση από 77,35 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Stela Laxhuber GDD-T 176
3
Stela Laxhuber GDD-T 176
Ξήρανση σιτηρών, kbt3763319
83-111 Miłobądz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1993, Παροχή: 20.00 t/h, Ισχύς καυστήρα: 1500 kW, Ισχύς μετάδοσης: 80 kW, Ξηραντήρας, Λάδι
43.883 €
με 23% ΦΠΑ
35.677 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Brock  Campaign 900s 9m Grain & Fert & Small Seeds
4
Brock Campaign 900s 9m Grain & Fert & Small Seeds
Ξήρανση σιτηρών, kbt3817310
CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
Συσκευές θέρμανσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 70