Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σιλό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Σιλό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σιλό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
RAKO Rechteck-Lagersilos
4
RAKO Rechteck-Lagersilos
Σιλό, 4874200 4874200
  63785 Obernburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα: 675 m³, Τύπος: Χαλύβδινο σιλό
5.000 €
Δείτε αγγελία
Eurosilos
20
Eurosilos
Σιλό, 4882469 4882469
  90471 Nürnberg - Südoststadt, Γερμανία
Τύπος: Χαλύβδινο σιλό
11.000 €
Δείτε αγγελία
BIN Futtersilo 5m3/Feed silo/зернохранилище/Silo/Silos paszowy
6
BIN Futtersilo 5m3/Feed silo/зернохранилище/Silo/Silos paszowy
Σιλό, 4788517 4788517
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα: 5 m³, Τύπος: Χαλύβδινο σιλό
944,37 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Achenbacher Stahlrundsilos
4
Achenbacher Stahlrundsilos
Σιλό, 4619481 4619481
  54576 Hillesheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα: 1200 m³, Τύπος: Χαλύβδινο σιλό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Himel Rundsilo Ø3,64 h=3,56m für die Innenaufstellung
4
Himel Rundsilo Ø3,64 h=3,56m für die Innenaufstellung
Σιλό, 4424436 4424436
  72393 Baden-Württemberg - Burladingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα: 37 m³, Τύπος: Χαλύβδινο σιλό
889 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Himel G50
8
Himel G50
Σιλό, 4421647 4421647
  72393 Baden-Württemberg - Burladingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα: 8 m³, Τύπος: Πλαστικά σιλό
1.593 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Himel HIMEL HEM10 GFK - Mischfuttersilo
10
Himel HIMEL HEM10 GFK - Mischfuttersilo
Σιλό, 4421402 4421402
  72393 Baden-Württemberg - Burladingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα: 10 m³, Τύπος: Πλαστικά σιλό
2.616 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Marco-Polo  Silos
3
Marco-Polo Silos
Σιλό, 4475792 4475792
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Χαλύβδινο σιλό
1.174,70 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Denis-Prive
3
Denis-Prive
Σιλό, 4351874 4351874
  55545 Bad Kreuznach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Τύπος: Χαλύβδινο σιλό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Denis-Prive SFX
6
Denis-Prive SFX
Σιλό, 4205615 4205615
  53945 Blankenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα: 200 m³, Τύπος: Χαλύβδινο σιλό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Futtersilo Außensilo Polyestersilo Kleinsilo Kubus Kraftfuttersilo Mehlsilo
6
Futtersilo Außensilo Polyestersilo Kleinsilo Kubus Kraftfuttersilo Mehlsilo
Σιλό, 4232791 4232791
  26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα: 3 m³, Τύπος: Πλαστικά σιλό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Silowave Silo Flachbodensilo Getreidesilo
6
Silowave Silo Flachbodensilo Getreidesilo
Σιλό, 3385928 3385928
  15230 Frankfurt (Oder), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα: 77 m³, Τύπος: Χαλύβδινο σιλό
3.350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Silowave Wassertank 103m³
3
Silowave Wassertank 103m³
Σιλό, 3831808 3831808
  15230 Frankfurt (Oder), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα: 103 m³, Τύπος: Χαλύβδινο σιλό
4.390 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Achenbach Getreide-Rundsilos
4
Achenbach Getreide-Rundsilos
Σιλό, 3770365 3770365
  65510 Idstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Χωρητικότητα: 180 m³
3.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agritech SIA TQS AN Futtersilo Getreidesilo  Futtersilo, Getreidesilo, Außensilos, Polyestersilo, Silo!!
4
Agritech SIA TQS AN Futtersilo Getreidesilo Futtersilo, Getreidesilo, Außensilos, Polyestersilo, Silo!!
Σιλό, 2794001 2794001
  48691 Vreden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα: 18 m³, Τύπος: Πλαστικά σιλό
2.350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Eurosilo Premium GFK-Silo , Polyestersilo,Silo,Getreidesilo,Förderspiralen,
6
Eurosilo Premium GFK-Silo , Polyestersilo,Silo,Getreidesilo,Förderspiralen,
Σιλό, 2815722 2815722
  48691 Vreden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα: 6 m³
1.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Futtersilo Außensilo Polyestersilo Kraftfuttersilo Mehlsilo Getreidesilo Silo Typ A (SIA TQS)
7
Futtersilo Außensilo Polyestersilo Kraftfuttersilo Mehlsilo Getreidesilo Silo Typ A (SIA TQS)
Σιλό, 2501220 2501220
  26655 Westerstede, Γερμανία
Χωρητικότητα: 15 m³, Τύπος: Πλαστικά σιλό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Silowave Getreide Flachbodensilo 120T
5
Silowave Getreide Flachbodensilo 120T
Σιλό, 2559286 2559286
  15230 Frankfurt (Oder), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα: 155 m³, Τύπος: Χαλύβδινο σιλό
5.325 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Silowave Gerteide Trichtersilo 100T
8
Silowave Gerteide Trichtersilo 100T
Σιλό, 2547349 2547349
  15230 Frankfurt (Oder), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα: 130 m³, Τύπος: Χαλύβδινο σιλό
7.595 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Silowave Futtersilo 8T
11
Silowave Futtersilo 8T
Σιλό, 2546937 2546937
  15230 Frankfurt (Oder), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα: 12 m³, Τύπος: Χαλύβδινο σιλό
1.765 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Eurosilo Premium Silo robotergefertigt!!! Futtersilo,Kraftfuttersilo,Mehlsilo,Außensilo
3
Eurosilo Premium Silo robotergefertigt!!! Futtersilo,Kraftfuttersilo,Mehlsilo,Außensilo
Σιλό, 2439110 2439110
  48691 Vreden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα: 12 m³
2.180 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agritech TYP SIA TQS AN 20. Futtersilo/ Getreidesilo Marke Agritech
3
Agritech TYP SIA TQS AN 20. Futtersilo/ Getreidesilo Marke Agritech
Σιλό, 2400049 2400049
  48691 Vreden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Χωρητικότητα: 20 m³, Τύπος: Πλαστικά σιλό
2.499 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Helmut Hack Berger Silo
5
Helmut Hack Berger Silo
Σιλό, 1846669 1846669
  72393 Burladingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1959, Χωρητικότητα: 50 m³, Τύπος: Χαλύβδινο σιλό
1.500 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
A.B.S. F18/25
3
A.B.S. F18/25
Σιλό, 2481112 2481112
  71139 Ehningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα: 5 m³, Τύπος: Πλαστικά σιλό
1.008,40 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Vorratsbunker, NEU
20
EURO-Jabelmann Vorratsbunker, NEU
Σιλό, 456425 456425
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Χωρητικότητα: 3 m³, Τύπος: Χαλύβδινο σιλό
6.895 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 153