Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σιλό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Σιλό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σιλό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Denis-Prive Innensilo
4
Denis-Prive Innensilo
Σιλό, 3899478
61169 Friedberg, Γερμανία
Χαλύβδινο σιλό
3.550 €

Δείτε αγγελία
Himel Rundsilo
4
Himel Rundsilo
Σιλό, 3910358
06686 (K)Zorbau, Γερμανία
Χωρητικότητα: 165000 m³
2.083 €
με 19% ΦΠΑ
1.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Riela Silos mit Trichter
3
Riela Silos mit Trichter
Σιλό, 3919634
54595 Prüm, Γερμανία
Χωρητικότητα: 340 m³, Χαλύβδινο σιλό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Unia Karma-Araj
10
Unia Karma-Araj
Σιλό, 3854095
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα: 15 m³
3.094 €
με 19% ΦΠΑ
2.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Neuero Getreidesilo NLT 3,9 Tonnen
3
Neuero Getreidesilo NLT 3,9 Tonnen
Σιλό, 3924363
77974 Kürzell, Γερμανία
Χωρητικότητα: 3900 m³
1.131 €
με 19% ΦΠΑ
950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Buschhoff Siloanlage
12
Buschhoff Siloanlage
Σιλό, 3690050
06295 Lutherstadt Eisleben/ Volkstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Χαλύβδινο σιλό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Silowave Innensilo Silo Wassertank 103m³
3
Silowave Innensilo Silo Wassertank 103m³
Σιλό, 3831808
15232 Frankfurt (Oder), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα: 103 m³, Χαλύβδινο σιλό
4.998 €
με 19% ΦΠΑ
4.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Neuero NLI
5
Neuero NLI
Σιλό, 3578511
32257 Bünde, Γερμανία
Χαλύβδινο σιλό
16.000 €

Δείτε αγγελία
Düngersilos
5
Düngersilos
Σιλό, 3774967
65510 Idstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Χωρητικότητα: 60 m³, Χαλύβδινο σιλό
3.451 €
με 19% ΦΠΑ
2.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Achenbach Getreide-Rundsilos
4
Achenbach Getreide-Rundsilos
Σιλό, 3770365
65510 Idstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Χωρητικότητα: 180 m³
7.140 €
με 19% ΦΠΑ
6.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Silowave GS-28 Silo Flachbodensilo Getreidesilo
4
Silowave GS-28 Silo Flachbodensilo Getreidesilo
Σιλό, 3385928
15232 Frankfurt (Oder), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα: 36 m³, Χαλύβδινο σιλό
2.618 €
με 19% ΦΠΑ
2.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά
7
Σιλό, 3450219
54595 Prüm, Γερμανία
Χαλύβδινο σιλό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Eurosilo Premium GFK-Silo , Polyestersilo,Silo,Getreidesilo,Förderspiralen,
6
Eurosilo Premium GFK-Silo , Polyestersilo,Silo,Getreidesilo,Förderspiralen,
Σιλό, 2815722
48691 Vreden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα: 6 m³
2.023 €
με 19% ΦΠΑ
1.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agritech SIA TQS AN Futtersilo Getreidesilo  Futtersilo, Getreidesilo, Außensilos, Polyestersilo, Silo!!
4
Agritech SIA TQS AN Futtersilo Getreidesilo Futtersilo, Getreidesilo, Außensilos, Polyestersilo, Silo!!
Σιλό, 2794001
48691 Vreden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα: 18 m³, Πλαστικά σιλό
2.797 €
με 19% ΦΠΑ
2.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kessens  KMCT 90
7
Kessens KMCT 90
Σιλό, 2605143
Γερμανία
Χωρητικότητα: 15 m³
2.797 €
με 19% ΦΠΑ
2.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agritech CUBO SILOS
5
Agritech CUBO SILOS
Σιλό, 2937588
25012 Calvisano, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα: 3 m³
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Silowave GS-140 Getreidesilo Futtersilo Flachbodensilo
5
Silowave GS-140 Getreidesilo Futtersilo Flachbodensilo
Σιλό, 2559286
15232 Frankfurt (Oder), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα: 155 m³, Χαλύβδινο σιλό
6.188 €
με 19% ΦΠΑ
5.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Silowave Güllebehälter FS 8 Getreidesilo Futtersilo Silo Stallsilo
6
Silowave Güllebehälter FS 8 Getreidesilo Futtersilo Silo Stallsilo
Σιλό, 2546937
15232 Frankfurt (Oder), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα: 12 m³, Χαλύβδινο σιλό
2.023 €
με 19% ΦΠΑ
1.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Silowave  49m³ Trichtersilo TS-100 Gerteidesilo Futtersilo
5
Silowave 49m³ Trichtersilo TS-100 Gerteidesilo Futtersilo
Σιλό, 2547349
15232 Frankfurt (Oder), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα: 130 m³, Χαλύβδινο σιλό
8.687 €
με 19% ΦΠΑ
7.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Futtersilo Außensilo Polyestersilo Kraftfuttersilo Mehlsilo Getreidesilo Silo Typ A (SIA TQS)
7
Futtersilo Außensilo Polyestersilo Kraftfuttersilo Mehlsilo Getreidesilo Silo Typ A (SIA TQS)
Σιλό, 2501220
26655 Westerstede, Γερμανία
Χωρητικότητα: 15 m³, Πλαστικά σιλό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Silowave GS - 75 Getreidesilo / Futtersilo
12
Silowave GS - 75 Getreidesilo / Futtersilo
Σιλό, 2543914
15232 Frankfurt (Oder), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα: 96 m³, Χαλύβδινο σιλό
3.570 €
με 19% ΦΠΑ
3.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Eurosilo Premium Silo robotergefertigt!!! Futtersilo,Kraftfuttersilo,Mehlsilo,Außensilo
3
Eurosilo Premium Silo robotergefertigt!!! Futtersilo,Kraftfuttersilo,Mehlsilo,Außensilo
Σιλό, 2439110
48691 Vreden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα: 12 m³
2.368 €
με 19% ΦΠΑ
1.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
A.B.S. F18/25
3
A.B.S. F18/25
Σιλό, 2481112
71139 Ehningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα: 5 m³, Πλαστικά σιλό
1.220 €
με 19% ΦΠΑ
1.025 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agritech TYP SIA TQS AN 20. Futtersilo/ Getreidesilo Marke Agritech
3
Agritech TYP SIA TQS AN 20. Futtersilo/ Getreidesilo Marke Agritech
Σιλό, 2400049
48691 Vreden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Χωρητικότητα: 20 m³, Πλαστικά σιλό
2.974 €
με 19% ΦΠΑ
2.499 € καθαρά
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann Vorratsbunker, NEU
20
EURO-Jabelmann Vorratsbunker, NEU
Σιλό, 456425
49847 Itterbeck, Γερμανία
Χωρητικότητα: 3 m³, Χαλύβδινο σιλό
8.205 €
με 19% ΦΠΑ
6.895 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 64