Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σιλό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Σιλό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σιλό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Agritech TYP SIA TQS AN 20. Futtersilo/ Getreidesilo Marke Agritech
3
Agritech TYP SIA TQS AN 20. Futtersilo/ Getreidesilo Marke Agritech
Σιλό, kat2400049
48691 Vreden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Χωρητικότητα: 20 m³, Πλαστικά σιλό
2.974 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.499 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Vorratstrichter, NEU
16
EURO-Jabelmann Vorratstrichter, NEU
Σιλό, kat456422
49847 Itterbeck, Γερμανία
Χωρητικότητα: 2 m³, Χαλύβδινο σιλό
3.511 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Eurosilo Premium Silo Futtersilo,Kraftfuttersilo,Mehlsilo,Außensilo
3
Eurosilo Premium Silo Futtersilo,Kraftfuttersilo,Mehlsilo,Außensilo
Σιλό, kat2439110
48691 Vreden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα: 12 m³
2.368 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agritech SIA TQS AN Futtersilo Getreidesilo  Futtersilo, Getreidesilo, Außensilos, Polyestersilo, Silo!!
4
Agritech SIA TQS AN Futtersilo Getreidesilo Futtersilo, Getreidesilo, Außensilos, Polyestersilo, Silo!!
Σιλό, kat2794001
48691 Vreden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα: 18 m³, Πλαστικά σιλό
2.797 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.350 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Vorratsbunker, NEU
20
EURO-Jabelmann Vorratsbunker, NEU
Σιλό, kat456425
49847 Itterbeck, Γερμανία
Χωρητικότητα: 3 m³, Χαλύβδινο σιλό
8.205 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.895 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Other GRAIN SILO
2
Other GRAIN SILO
Σιλό, kat3664583
DN208NR Brigg, Μεγ. Βρετανία
4.352 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.626 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Feldbinder 30m³Siloanhänger / 3Kammern /Auflockerungsmatten
14
Feldbinder 30m³Siloanhänger / 3Kammern /Auflockerungsmatten
Σιλό, kat3663574
25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997
10.651 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Neuero Getreidesilo NLT 3,9 Tonnen
3
Neuero Getreidesilo NLT 3,9 Tonnen
Σιλό, kat3648476
77974 Kürzell, Γερμανία
Χωρητικότητα: 3900 m³
1.131 EUR
με 19% ΦΠΑ
950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
VORAN GETREIDEMÜHLE
2
VORAN GETREIDEMÜHLE
Σιλό, kat3641125
4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
890 EUR
με 20% ΦΠΑ
742 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Obermaier SK3200 R
5
Obermaier SK3200 R
Σιλό, kat3622394
83404 Ainring, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996
2.600 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
2.349 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MARCO-POLO Silos paszowy MPS 2.1
9
MARCO-POLO Silos paszowy MPS 2.1
Σιλό, kat3613968
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.336 EUR
με 23% ΦΠΑ
1.086 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
polyGLAS Kleinsilo/Transportbehälter 2500 Ltr MIT Staplerschuhen
polyGLAS Kleinsilo/Transportbehälter 2500 Ltr MIT Staplerschuhen
Σιλό, kat3613217
89296 Osterberg, Γερμανία
2.142 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
unbekannt verschiedene
5
unbekannt verschiedene
Σιλό, kat3610708
54595 Prüm, Γερμανία
Χαλύβδινο σιλό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schröder Gas
6
Schröder Gas
Σιλό, kat3600092
25767 Bunsoh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Χωρητικότητα: 10 m³, Πλαστικά σιλό
9.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
8.582 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Unia Karma
10
Unia Karma
Σιλό, kat3593053
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα: 15 m³
3.094 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Unia Farma-Araj
7
Unia Farma-Araj
Σιλό, kat3589469
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα: 321 m³, Χαλύβδινο σιλό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Silozange / Silagezange 160 cm
6
Silozange / Silagezange 160 cm
Σιλό, kat3588736
3800 Göpfritz/Wild, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
3.948 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.290 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Neuero NLI
5
Neuero NLI
Σιλό, kat3578511
32257 Bünde, Γερμανία
Χαλύβδινο σιλό
16.000 EUR

Δείτε αγγελία
Sonstige/Other GETREIDEABTEILUNG
4
Sonstige/Other GETREIDEABTEILUNG
Σιλό, kat3567397
32791 Lage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983
3.570 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Siloking Silokamm 4200 DA, Kraftfutterdosierer
5
Siloking Silokamm 4200 DA, Kraftfutterdosierer
Σιλό, kat3554720
4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012
9.750 EUR
με 13% ΦΠΑ
8.628 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mrol FOLDED SILO SP2/SILOS SKŁADANY SP2
3
Mrol FOLDED SILO SP2/SILOS SKŁADANY SP2
Σιλό, kat3540955
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
951 EUR

Δείτε αγγελία
Zenz Silokamm Selbstfahrer
8
Zenz Silokamm Selbstfahrer
Σιλό, kat3535736
94530 Auerbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
34.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
31.527 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Himel Rundsilo
4
Himel Rundsilo
Σιλό, kat3534637
06686 (K)Zorbau, Γερμανία
Χωρητικότητα: 165000 m³
1.428 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
gebrauchtes Polyester-Außensilo, Mehlsilo, Futtermittelsilo, Schrotsilo, Kraftfuttersilo, Außensilo
gebrauchtes Polyester-Außensilo, Mehlsilo, Futtermittelsilo, Schrotsilo, Kraftfuttersilo, Außensilo
Σιλό, kat3530478
26655 Westerstede, Γερμανία
Χωρητικότητα: 10 m³, Πλαστικά σιλό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Verladeschnecke DSN
2
Verladeschnecke DSN
Σιλό, kat3526504
31246 Ilsede- Gadenstedt, Γερμανία
1.200 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.008 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
CanAgro Überladeschnecke
CanAgro Überladeschnecke
Σιλό, kat3525326
21493 Elmenhorst-Lanken, Γερμανία
1.904 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά 30m³Köhler Siloanhänger / 3Kammern /Schlitzdüsen
14
30m³Köhler Siloanhänger / 3Kammern /Schlitzdüsen
Σιλό, kat3521187
25917 Stadum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
17.791 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Dameco Getreidesilo Silo
2
Dameco Getreidesilo Silo
Σιλό, kat3517999
15232 Frankfurt (Oder), Γερμανία
Χωρητικότητα: 500 m³, Χαλύβδινο σιλό
60.000 EUR

Δείτε αγγελία
Λοιπά
7
Σιλό, kat3450219
54595 Prüm, Γερμανία
Χαλύβδινο σιλό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Rundsilo
4
Rundsilo
Σιλό, kat3450197
54595 Prüm, Γερμανία
Χαλύβδινο σιλό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 64