Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Neuero Typ GSDL 150 /20, 20 PS
9
ΝΈΑ Neuero Typ GSDL 150 /20, 20 PS
Τεχνολογία μεταφοράς, 3932157
52072 Aachen, Γερμανία
Ηλεκτρικό μοτέρ, Ανεμιστήρας αναρρόφησης/πίεσης
1.800 €

Δείτε αγγελία
Other Peal elevator 4’ wide.
Other Peal elevator 4’ wide.
Τεχνολογία μεταφοράς, 3930551
LN83HA Market Rasen, Μεγ. Βρετανία
Αναβατώριο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other Bag Elevator, approximately 5’ long.
Other Bag Elevator, approximately 5’ long.
Τεχνολογία μεταφοράς, 3930542
LN83HA Market Rasen, Μεγ. Βρετανία
Αναβατώριο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Eigenbau Trogschnecke
4
Eigenbau Trogschnecke
Τεχνολογία μεταφοράς, 3930485
46325 Borken, Γερμανία
Ηλεκτρικό μοτέρ, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 13.50 m, Ατέρμονας σπόρων
950 €
με 10.7% ΦΠΑ
858 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Other SWIFT LIFT SAFE DOWN ELEVATOR EXTENSION
Τεχνολογία μεταφοράς, 3930397
PE227LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Αναβατώριο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other BRICE BAKER AUGER 28' LONG
2
Other BRICE BAKER AUGER 28' LONG
Τεχνολογία μεταφοράς, 3930374
PE227LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Ατέρμονας σπόρων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Buchmann EXPRESS 100/9,5
3
Buchmann EXPRESS 100/9,5
Τεχνολογία μεταφοράς, 3930320
3254 Bergland , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1995
550 €
με 13% ΦΠΑ
487 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Safedown extension to fit. Swift Lift 115 elevator,3ph.
Other Safedown extension to fit. Swift Lift 115 elevator,3ph.
Τεχνολογία μεταφοράς, 3929044
LN83HA Market Rasen, Μεγ. Βρετανία
Αναβατώριο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other Miedema 6m elevator, new chevron belt.
Other Miedema 6m elevator, new chevron belt.
Τεχνολογία μεταφοράς, 3929042
LN83HA Market Rasen, Μεγ. Βρετανία
Αναβατώριο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
CanAgro EMD 1046
10
CanAgro EMD 1046
Τεχνολογία μεταφοράς, 3928303
36396 Steinau-Rebsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ηλεκτρικό μοτέρ, Σασί, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 13.50 m, Ατέρμονας σπόρων
5.950 €
με 19% ΦΠΑ
5.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά
4
Τεχνολογία μεταφοράς, 3926899
37500 Lempaala, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
CanAgro HD 722 VT
2
CanAgro HD 722 VT
Τεχνολογία μεταφοράς, 3926211
17291 Nordwestuckermark / OT Fürstenwerder, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Σασί, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 6.50 m, Ατέρμονας σπόρων
5.058 €
με 19% ΦΠΑ
4.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other DP140/ DP145 Headstock (P34)
Other DP140/ DP145 Headstock (P34)
Τεχνολογία μεταφοράς, 3926114
CV350EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
1.294 €
με 20% ΦΠΑ
1.079 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other T5006458 - Grain Butler Single Unit with Auger
Other T5006458 - Grain Butler Single Unit with Auger
Τεχνολογία μεταφοράς, 3926101
NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
Ατέρμονας σπόρων
1.192 €
με 20% ΦΠΑ
994 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CanAgro Überladeschnecke
6
CanAgro Überladeschnecke
Τεχνολογία μεταφοράς, 3924335
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Λοιπά
4.284 €
με 19% ΦΠΑ
3.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Rundballenzange
6
Bressel und Lade Rundballenzange
Τεχνολογία μεταφοράς, 3924173
39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Λοιπά
1.488 €
με 19% ΦΠΑ
1.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Elevator, approx 15’ x 14”, 3ph.
Other Elevator, approx 15’ x 14”, 3ph.
Τεχνολογία μεταφοράς, 3924073
LN83HA Market Rasen, Μεγ. Βρετανία
Αναβατώριο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Neuero
3
Neuero
Τεχνολογία μεταφοράς, 3923511
67292 Kirchheimbolanden, Γερμανία
Λοιπά
350 €

Δείτε αγγελία
JASKOT POM Suction conveyors with three-impeller ventilator T449;T449/1
JASKOT POM Suction conveyors with three-impeller ventilator T449;T449/1
Τεχνολογία μεταφοράς, 3914905
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 70.00 m, Ανεμιστήρας αναρρόφησης/πίεσης
10.061 €
με 23% ΦΠΑ
8.180 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JASKOT POM Suction and force conveyor with five-impeller ventilatorT480
JASKOT POM Suction and force conveyor with five-impeller ventilatorT480
Τεχνολογία μεταφοράς, 3914852
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 80.00 m, Ανεμιστήρας αναρρόφησης/πίεσης
15.234 €
με 23% ΦΠΑ
12.385 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JASKOT POM Forcing conveyors T207/1, T207/2, T207/3
JASKOT POM Forcing conveyors T207/1, T207/2, T207/3
Τεχνολογία μεταφοράς, 3914778
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Ανεμιστήρας
2.565 €
με 23% ΦΠΑ
2.085 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CanAgro Sonstige
4
CanAgro Sonstige
Τεχνολογία μεταφοράς, 3914746
01920 Rauschwitz, Γερμανία
Λοιπά
774 €
με 19% ΦΠΑ
650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BvL Schwenkbar 11m
3
BvL Schwenkbar 11m
Τεχνολογία μεταφοράς, 3910714
48480 (K)Spelle, Γερμανία
Λοιπά
1.178 €
με 19% ΦΠΑ
990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pom M 502
2
Pom M 502
Τεχνολογία μεταφοράς, 3908004
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.595 €
με 19% ΦΠΑ
1.340 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Hi-Spec Engineering V12 Diet Feeder
Other Hi-Spec Engineering V12 Diet Feeder
Τεχνολογία μεταφοράς, 3905161
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αναβατώριο
12.195 €
με 20% ΦΠΑ
10.163 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 221