Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Gabelstaplerschaufel EFS 2400, 2,40 m, NEU
17
EURO-Jabelmann Gabelstaplerschaufel EFS 2400, 2,40 m, NEU
Τεχνολογία μεταφοράς, kct1165270
49847 Itterbeck, Γερμανία
3.397 €
με 19% ΦΠΑ
2.855 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Förderband EURO-Band V 4500 / V 4650, 4 m, NEU
20
EURO-Jabelmann Förderband EURO-Band V 4500 / V 4650, 4 m, NEU
Τεχνολογία μεταφοράς, kct2502610
49847 Itterbeck, Γερμανία
Ηλεκτρικό μοτέρ, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 4.00 m, Ταινιομεταφορέας
8.199 €
με 19% ΦΠΑ
6.890 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agrimont V2A Überladeschnecke Düngerschnecke HPS 270 NEU
3
Agrimont V2A Überladeschnecke Düngerschnecke HPS 270 NEU
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3257313
27706 Lužec nad Vltavou, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση ύψους, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 5.30 m, Ατέρμονας σπόρων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Gabelstaplerschaufel EFS 1800, 1,80 m, NEU
18
EURO-Jabelmann Gabelstaplerschaufel EFS 1800, 1,80 m, NEU
Τεχνολογία μεταφοράς, kct1165247
49847 Itterbeck, Γερμανία
2.618 €
με 19% ΦΠΑ
2.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kongskilde Förderband, Transportband, Querförderband, Siloking, Kuhn
2
Kongskilde Förderband, Transportband, Querförderband, Siloking, Kuhn
Τεχνολογία μεταφοράς, kct2615710
58507 Lüdenscheid, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 7.60 m, Ταινιομεταφορέας
239 €
με 19% ΦΠΑ
201 € καθαρά
Δείτε αγγελία
POM T 447
8
POM T 447
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3743829
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ατέρμονας σπόρων
7.557 €
με 19% ΦΠΑ
6.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
POM Überladeschnecke
7
POM Überladeschnecke
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3751885
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 4.00 m, Ατέρμονας σπόρων
2.737 €
με 19% ΦΠΑ
2.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
POM Augustów Saug-Druckgeläse mit dem dreistufigen Ventilator T 449/1
4
POM Augustów Saug-Druckgeläse mit dem dreistufigen Ventilator T 449/1
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3681792
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας pto, Ανεμιστήρας αναρρόφησης/πίεσης
8.387 €
με 23% ΦΠΑ
6.819 € καθαρά
Δείτε αγγελία
POM Augustów Druckgebläse mit Injektor / Forcing conveyors T 378/1
3
POM Augustów Druckgebläse mit Injektor / Forcing conveyors T 378/1
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3681751
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ηλεκτρικό μοτέρ, Ανεμιστήρας αναρρόφησης/πίεσης
799 €

Δείτε αγγελία
POM Augustów Überladeschnecke/Screw conveyors/Przenośnik T206/4
4
POM Augustów Überladeschnecke/Screw conveyors/Przenośnik T206/4
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3681730
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ηλεκτρικό μοτέρ, Ατέρμονας σπόρων
1.097 €
με 23% ΦΠΑ
892 € καθαρά
Δείτε αγγελία
POM Augustów Überladeschnecke/Screw conveyors/Przenośnik T206/2
4
POM Augustów Überladeschnecke/Screw conveyors/Przenośnik T206/2
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3681704
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ηλεκτρικό μοτέρ, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 4.00 m, Ατέρμονας σπόρων
805 €
με 23% ΦΠΑ
654 € καθαρά
Δείτε αγγελία
POM Augustów Saug-Druckgebläse/Przenośnik pneumatyczny ssąco-tłoczący
4
POM Augustów Saug-Druckgebläse/Przenośnik pneumatyczny ssąco-tłoczący
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3681815
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ηλεκτρικό μοτέρ, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 4.30 m
3.259 €
με 23% ΦΠΑ
2.650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
POM Augustów Überladeschnecke/Screw conveyors/Przenośnik T206/3
5
POM Augustów Überladeschnecke/Screw conveyors/Przenośnik T206/3
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3681621
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 4.00 m
729 €
με 23% ΦΠΑ
592 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pom Überladeschnecke
6
Pom Überladeschnecke
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3681821
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 4.00 m, Ατέρμονας σπόρων
2.737 €
με 19% ΦΠΑ
2.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sverveken Förderschnecke 10 mtr.
7
Sverveken Förderschnecke 10 mtr.
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3700361
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Ηλεκτρικό μοτέρ, Σασί, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 10.00 m, Ατέρμονας σπόρων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Rundballenzange
6
Bressel und Lade Rundballenzange
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3768270
39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Λοιπά
1.488 €
με 19% ΦΠΑ
1.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mix redler
6
Mix redler
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3762098
87-610 Dobrzyń nad Wisłą, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1987, Σασί, Ηλεκτρικό μοτέρ, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 7.00 m, Ταινιομεταφορέας
1.070 €

Δείτε αγγελία
Tornado TKI 150
3
Tornado TKI 150
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3678392
24214 Tüttendorf OT Blickstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1965, Ηλεκτρικό μοτέρ, Ανεμιστήρας
450 €

Δείτε αγγελία
CanAgro Überladeschnecke hydr. Antrieb+Klappung 5,50m
7
CanAgro Überladeschnecke hydr. Antrieb+Klappung 5,50m
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3621001
31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 5.00 m
2.100 €

Δείτε αγγελία
Agrimont Überladeschnecke 300 t/h HP 400 an neuer Originalrückwand
3
Agrimont Überladeschnecke 300 t/h HP 400 an neuer Originalrückwand
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3608072
27706 Lužec nad Vltavou, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 5.30 m, Ατέρμονας σπόρων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Schraper, Kratzkettenförderer
5
Schraper, Kratzkettenförderer
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3517903
17034 Neubrandenburg, Γερμανία
Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 48.00 m
10 €
με 19% ΦΠΑ
8 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CanAgro
11
CanAgro
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3530712
18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ηλεκτρικό μοτέρ, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 8.25 m, Ατέρμονας σπόρων
5.355 €
με 19% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CanAgro Sonstige
4
CanAgro Sonstige
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3528206
01920 Rauschwitz, Γερμανία
Λοιπά
774 €
με 19% ΦΠΑ
650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Überladeschnecke 3,20m hydr. Antrieb
6
Überladeschnecke 3,20m hydr. Antrieb
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3568325
31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 3.20 m
700 €

Δείτε αγγελία
Kramer SWP 1250
6
Kramer SWP 1250
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3452133
26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Λοιπά
1.297 €
με 19% ΦΠΑ
1.090 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agrimont Edelstahl Förderschnecke Überladeschnecke SSN 20 NEU
3
Agrimont Edelstahl Förderschnecke Überladeschnecke SSN 20 NEU
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3195901
27706 Lužec nad Vltavou, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 4.00 m, Ατέρμονας σπόρων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
POM Überladeschnecke mit hydraulischen Antrieb 3m
10
POM Überladeschnecke mit hydraulischen Antrieb 3m
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3033035
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 3.00 m, Ατέρμονας σπόρων
680 €

Δείτε αγγελία
POM Saug-Druckgebläse mit dem zweistufigen Ventilator T 450/1
5
POM Saug-Druckgebläse mit dem zweistufigen Ventilator T 450/1
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3032883
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ηλεκτρικό μοτέρ, Ανεμιστήρας αναρρόφησης/πίεσης
4.325 €

Δείτε αγγελία
TOP-AGRO Saugdruckgebläse TOP-PREIS 7,5KW
5
TOP-AGRO Saugdruckgebläse TOP-PREIS 7,5KW
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3036539
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ανεμιστήρας αναρρόφησης/πίεσης
1.900 €

Δείτε αγγελία
Neuero Rohrschnecke S 120, 2,5 m, 45°, 2,2 kW  Neuero
4
Neuero Rohrschnecke S 120, 2,5 m, 45°, 2,2 kW Neuero
Τεχνολογία μεταφοράς, kct2897837
49328 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 2.50 m, Ατέρμονας σπόρων
703 €
με 19% ΦΠΑ
591 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 215