Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Förderband V 2400 / V 2400 K, NEU
12
EURO-Jabelmann Förderband V 2400 / V 2400 K, NEU
Τεχνολογία μεταφοράς, kct1809158
49847 Itterbeck, Γερμανία
Ηλεκτρικό μοτέρ, Ταινιομεταφορέας
2.969 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.495 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
DPM Förderschnecke Neu verzinkt Top Angebot 110mm 140mm 160mm 180mm
7
DPM Förderschnecke Neu verzinkt Top Angebot 110mm 140mm 160mm 180mm
Τεχνολογία μεταφοράς, kct2098424
02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ηλεκτρικό μοτέρ, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 4.00 m, Ατέρμονας σπόρων
951 EUR
με 19% ΦΠΑ
799 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Gabelstaplerschaufel EFS 1500, 1,50 m, NEU
18
EURO-Jabelmann Gabelstaplerschaufel EFS 1500, 1,50 m, NEU
Τεχνολογία μεταφοράς, kct1165209
49847 Itterbeck, Γερμανία
2.338 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.965 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
BELTech GmbH Futterband
BELTech GmbH Futterband
Τεχνολογία μεταφοράς, kct2785989
58507 Lüdenscheid, Γερμανία
Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 20.00 m, Ταινιομεταφορέας
119 EUR
με 19% ΦΠΑ
100 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
BELTech GmbH / Hersteller v. Förderband, Transportband, Förderbandgummi, Förderbandgurt
2
BELTech GmbH / Hersteller v. Förderband, Transportband, Förderbandgummi, Förderbandgurt
Τεχνολογία μεταφοράς, kct2615710
58507 Lüdenscheid, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 7.60 m, Ταινιομεταφορέας
239 EUR
με 19% ΦΠΑ
201 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pom M 502
2
Pom M 502
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3648414
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.559 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.310 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
CanAgro Überladeschnecke
6
CanAgro Überladeschnecke
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3641296
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Λοιπά
4.284 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Neuero Körnergebläse mit Rohren
3
Neuero Körnergebläse mit Rohren
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3625514
34414 Daseburg, Γερμανία
320 EUR

Δείτε αγγελία
Λοιπά VIS A ENGRAIS
5
VIS A ENGRAIS
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3625278
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
600 EUR
με 20% ΦΠΑ
500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Miedema TAT121-70
9
Miedema TAT121-70
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3624158
4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Onbekend -
3
Onbekend -
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3624157
4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά przenośnik taśmowy transportband futószalag Conveyor belt
4
przenośnik taśmowy transportband futószalag Conveyor belt
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3623732
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Suction-embossing conveyor Szállítószalag szívónyomás
Suction-embossing conveyor Szállítószalag szívónyomás
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3623720
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Auger conveyor convoyeur à vis transportor cu șurub szállítócsiga
3
Auger conveyor convoyeur à vis transportor cu șurub szállítócsiga
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3623718
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Screw conveyor for trailer convoyeur à vis dans la remorque
Screw conveyor for trailer convoyeur à vis dans la remorque
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3623719
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Onbekend
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3623325
4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
CanAgro Überladeschnecke hydr. Antrieb+Klappung 5,50m
7
CanAgro Überladeschnecke hydr. Antrieb+Klappung 5,50m
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3621001
31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 5.00 m
2.100 EUR

Δείτε αγγελία
Überladeschnecke,hydr. Antrieb 2,30m
4
Überladeschnecke,hydr. Antrieb 2,30m
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3620998
31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 2.00 m
550 EUR

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige / Other 5m
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3620061
29562 Suhlendorf, Γερμανία
Λοιπά
952 EUR
με 19% ΦΠΑ
800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Unia AGA-Araj
5
Unia AGA-Araj
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3619945
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναβατώριο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Used Seed Corn Dresser
Used Seed Corn Dresser
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3658704
YO62 4AX -, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Körnergebläse ohne Rohre
3
Körnergebläse ohne Rohre
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3619121
34414 Daseburg, Γερμανία
195 EUR

Δείτε αγγελία
Mengele 280
5
Mengele 280
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3619047
4724 Neukirchen am Walde , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1990
550 EUR
με 20% ΦΠΑ
458 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pom T 378/1 D
2
Pom T 378/1 D
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3617509
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ανεμιστήρας
3.046 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.560 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Westeria 8 Meter Förderband
6
Westeria 8 Meter Förderband
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3617431
83119 Obing , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1973
1.290 EUR

Δείτε αγγελία
Pom M 502/2
9
Pom M 502/2
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3614117
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.380 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
POM T 207/1
14
POM T 207/1
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3614116
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ανεμιστήρας αναρρόφησης/πίεσης
5.319 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.470 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pom Überladeschnecke 4
6
Pom Überladeschnecke 4
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3614096
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 4.00 m, Ατέρμονας σπόρων
2.737 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
POM Augustów Überladeschnecke/Screw conveyors/Przenośnik T206/4
2
POM Augustów Überladeschnecke/Screw conveyors/Przenośnik T206/4
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3613236
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ατέρμονας σπόρων
1.089 EUR
με 23% ΦΠΑ
885 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Westfalia Ballenförderer
6
Westfalia Ballenförderer
Τεχνολογία μεταφοράς, kct3612801
84172 Buch, Γερμανία
400 EUR

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 220