Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Grimme Gruber Merlo
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
POM Augustow Getreidereiniger M502/2
3
POM Augustow Getreidereiniger M502/2
Τεχνολογία μεταφοράς, 4740295 4740295
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ηλεκτρικό μοτέρ, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 3.00 m, Τύπος: Ανεμιστήρας αναρρόφησης/πίεσης
1.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
CanAgro A12-200
6
CanAgro A12-200
Τεχνολογία μεταφοράς, 4717590 4717590
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ηλεκτρικό μοτέρ, Σασί, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 12.00 m
5.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pom T 207/1
5
Pom T 207/1
Τεχνολογία μεταφοράς, 4875146 4875146
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Ανεμιστήρας αναρρόφησης/πίεσης
4.890 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pom Überladeschnecke
4
Pom Überladeschnecke
Τεχνολογία μεταφοράς, 4876232 4876232
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 4.00 m
2.540 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Zagroda T206/5
4
Zagroda T206/5
Τεχνολογία μεταφοράς, 4857120 4857120
  36205 Sontra, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 3.00 m, Τύπος: Ατέρμονας σπόρων
1.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GRAINTEC Pneumatischer Förderer 20 m/Pneumatic Conveyor/Transportador neumático/Przenośnik pneumatyczny/Пневматический конвейер
6
GRAINTEC Pneumatischer Förderer 20 m/Pneumatic Conveyor/Transportador neumático/Przenośnik pneumatyczny/Пневматический конвейер
Τεχνολογία μεταφοράς, 4778876 4778876
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 20.00 m, Τύπος: Ανεμιστήρας
3.043,22 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
GRAINTEC Schneckenförderer mit Reiniger 4 m/Screw conveyor with cleaner/Transportador con lavador/Przenośnik ślimakowy z czyszczarką/ Пневмоперегружатель с очистителем
4
GRAINTEC Schneckenförderer mit Reiniger 4 m/Screw conveyor with cleaner/Transportador con lavador/Przenośnik ślimakowy z czyszczarką/ Пневмоперегружатель с очистителем
Τεχνολογία μεταφοράς, 4778788 4778788
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 4.00 m, Τύπος: Ανεμιστήρας
1.940,77 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other 4000
3
Sonstige / Other 4000
Τεχνολογία μεταφοράς, 4793915 4793915
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Λοιπά
2.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GRAINTEC Pneumatischer Förderer 5,5 kW 15 m/Pneumatic conveyor/Trasportatore pneumatico/Przenośnik pneumatyczny/ Пневмоперегружатель
5
GRAINTEC Pneumatischer Förderer 5,5 kW 15 m/Pneumatic conveyor/Trasportatore pneumatico/Przenośnik pneumatyczny/ Пневмоперегружатель
Τεχνολογία μεταφοράς, 4777301 4777301
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 15.00 m, Τύπος: Ανεμιστήρας
2.032,64 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
M-ROL Schneckenförderer mit Korb Screw conveyor Graanvijzel
3
M-ROL Schneckenförderer mit Korb Screw conveyor Graanvijzel
Τεχνολογία μεταφοράς, 4783925 4783925
  59-620 Gryfów Śląski, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ηλεκτρικό μοτέρ, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 4.00 m, Τύπος: Λοιπά
590 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
GRAINTEC Pneumatischer Förderer 7,5 kW 10 m/Pneumatic conveyor/Transportador neumático/Trasportatore pneumatico/Przenośnik pneumatyczny/ Пневмоперегружатель 7,5 кВт 10 м
4
GRAINTEC Pneumatischer Förderer 7,5 kW 10 m/Pneumatic conveyor/Transportador neumático/Trasportatore pneumatico/Przenośnik pneumatyczny/ Пневмоперегружатель 7,5 кВт 10 м
Τεχνολογία μεταφοράς, 4776347 4776347
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 10.00 m, Τύπος: Ανεμιστήρας
826,84 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Adraf Schneckenförderer  200mm/ Screw conveyor 200mm/ Przenośnik ślimakowy 200mm
Βίντεο
6
Adraf Schneckenförderer 200mm/ Screw conveyor 200mm/ Przenośnik ślimakowy 200mm
Τεχνολογία μεταφοράς, 4742637 4742637
  88-210 Dobre, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ηλεκτρικό μοτέρ, Σασί, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 6.00 m, Τύπος: Ατέρμονας σπόρων
1.492,90 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Adraf Überladeschnecke 140mm/ Screw conveyor 140mm/ Przenośnik ślimakowy 140mm
Βίντεο
7
Adraf Überladeschnecke 140mm/ Screw conveyor 140mm/ Przenośnik ślimakowy 140mm
Τεχνολογία μεταφοράς, 4742624 4742624
  88-210 Dobre, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ηλεκτρικό μοτέρ, Σασί, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 4.00 m, Τύπος: Ατέρμονας σπόρων
620,13 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Adraf Überladeschnecke 140mm/ Screw conveyor 140mm/ Przenośnik ślimakowy 140mm
Βίντεο
7
Adraf Überladeschnecke 140mm/ Screw conveyor 140mm/ Przenośnik ślimakowy 140mm
Τεχνολογία μεταφοράς, 4742621 4742621
  88-210 Dobre, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ηλεκτρικό μοτέρ, Σασί, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 4.00 m, Τύπος: Ατέρμονας σπόρων
551,22 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
POM Augustów Saug-Druckgebläse T 480 mit 5-stufigen Ventilator | Zapfwelle |
9
POM Augustów Saug-Druckgebläse T 480 mit 5-stufigen Ventilator | Zapfwelle |
Τεχνολογία μεταφοράς, 4710470 4710470
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Άξονας pto, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 80.00 m, Τύπος: Ανεμιστήρας αναρρόφησης/πίεσης
12.899 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
POM Augustów Druckgebläse T 449/2 mit 3-stufigen Ventilator | 37 kW |
6
POM Augustów Druckgebläse T 449/2 mit 3-stufigen Ventilator | 37 kW |
Τεχνολογία μεταφοράς, 4710600 4710600
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ηλεκτρικό μοτέρ, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 70.00 m, Τύπος: Ανεμιστήρας αναρρόφησης/πίεσης
9.299 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann V 4080
7
EURO-Jabelmann V 4080
Τεχνολογία μεταφοράς, 4691735 4691735
  29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σασί, Τύπος: Ταινιομεταφορέας
Δημοπρασία
auction
Δείτε αγγελία
POM Augustów Saug-Druckgebläse/Suction and force conveyor T207/1 /Przenośnik pneumatyczny ssąco-tłocząc
6
POM Augustów Saug-Druckgebläse/Suction and force conveyor T207/1 /Przenośnik pneumatyczny ssąco-tłocząc
Τεχνολογία μεταφοράς, 4645356 4645356
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ηλεκτρικό μοτέρ, Τύπος: Ανεμιστήρας αναρρόφησης/πίεσης
2.916,90 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
POM Augustów Druckgebläse mit Injektor / Forcing conveyors T 378/2
3
POM Augustów Druckgebläse mit Injektor / Forcing conveyors T 378/2
Τεχνολογία μεταφοράς, 4645263 4645263
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ηλεκτρικό μοτέρ, Τύπος: Ανεμιστήρας αναρρόφησης/πίεσης
964,64 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Neuero
7
Neuero
Τεχνολογία μεταφοράς, 4884445 4884445
  17390 Menzlin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Άξονας pto, Σασί, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 30.00 m, Τύπος: Ανεμιστήρας αναρρόφησης/πίεσης
2.000 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
S&F Muldenförderband MFB-500/10
5
S&F Muldenförderband MFB-500/10
Τεχνολογία μεταφοράς, 4886464 4886464
  90542 Eckental, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ηλεκτρικό μοτέρ, Σασί, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 10.00 m, Τύπος: Ταινιομεταφορέας
4.000 €
Δείτε αγγελία
Sonstige/Other LAGERHAUSFÜLLER
10
Sonstige/Other LAGERHAUSFÜLLER
Τεχνολογία μεταφοράς, 4894932 4894932
  46519 Alpen, Γερμανία
Τύπος: Ταινιομεταφορέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 Collino NT 5/400 ET
7
Collino NT 5/400 ET
Τεχνολογία μεταφοράς, 4825741 4825741
  8654 Fischbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Ταινιομεταφορέας
2.491,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia AGA-Araj
7
Unia AGA-Araj
Τεχνολογία μεταφοράς, 4817344 4817344
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Αναβατώριο
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Jansen Förderband Jansen FB-500, Transportband für Brennholz 5m, Gurtförderer
7
Jansen Förderband Jansen FB-500, Transportband für Brennholz 5m, Gurtförderer
Τεχνολογία μεταφοράς, 4808679 4808679
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Ταινιομεταφορέας
797,48 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 188