Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία μεταφοράς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία μεταφοράς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία μεταφοράς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Pom Überladeschnecke
4
ΝΈΑ Pom Überladeschnecke
Τεχνολογία μεταφοράς, 4584580
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.540 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pom T 378/1 D
2
ΝΈΑ Pom T 378/1 D
Τεχνολογία μεταφοράς, 4584576
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 4.00 m, Ατέρμονας σπόρων
1.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pom T 447
4
ΝΈΑ Pom T 447
Τεχνολογία μεταφοράς, 4584568
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 10.50 m, Ατέρμονας σπόρων
6.350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pom T 207/1
5
ΝΈΑ Pom T 207/1
Τεχνολογία μεταφοράς, 4584558
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ανεμιστήρας αναρρόφησης/πίεσης
4.890 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pom M 502
2
ΝΈΑ Pom M 502
Τεχνολογία μεταφοράς, 4584517
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.440 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pom M 502/2
4
ΝΈΑ Pom M 502/2
Τεχνολογία μεταφοράς, 4584502
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
POM Augustów Überladeschnecke T 206/4 | Körnerschnecke | Rohrschnecke
ΝΈΑ POM Augustów Überladeschnecke T 206/4 | Körnerschnecke | Rohrschnecke
Τεχνολογία μεταφοράς, 4583237
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Ηλεκτρικό μοτέρ, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 4.00 m, Ατέρμονας σπόρων
1.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
POM Augustów Überladeschnecke T 206/3 | Körnerschnecke | Rohrschnecke
ΝΈΑ POM Augustów Überladeschnecke T 206/3 | Körnerschnecke | Rohrschnecke
Τεχνολογία μεταφοράς, 4583225
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Ηλεκτρικό μοτέρ, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 4.00 m, Ατέρμονας σπόρων
890 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CanAgro Förderschnecke 716
8
ΝΈΑ CanAgro Förderschnecke 716
Τεχνολογία μεταφοράς, 4583191
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Λοιπά
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
POM Augustów Überladeschnecke T 206/2 | Körnerschnecke | Rohrschnecke
ΝΈΑ POM Augustów Überladeschnecke T 206/2 | Körnerschnecke | Rohrschnecke
Τεχνολογία μεταφοράς, 4583110
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Ηλεκτρικό μοτέρ, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 4.00 m, Ατέρμονας σπόρων
870 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia AGA-Araj
7
ΝΈΑ Unia AGA-Araj
Τεχνολογία μεταφοράς, 4582760
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αναβατώριο
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Fortschritt Förderband 15m Takraf
2
Fortschritt Förderband 15m Takraf
Τεχνολογία μεταφοράς, 4578467
  01609 Wülknitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ηλεκτρικό μοτέρ, Σασί, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 15.00 m, Ταινιομεταφορέας
1.999 €
Δείτε αγγελία
 VIS D'ALIMENTATION
7
VIS D'ALIMENTATION
Τεχνολογία μεταφοράς, 4576164
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
550 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Onbekend
Τεχνολογία μεταφοράς, 4574653
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Westfalia
5
Westfalia
Τεχνολογία μεταφοράς, 4568426
  Γερμανία
Ηλεκτρικό μοτέρ, Ανεμιστήρας
1.450 €
Δείτε αγγελία
Tornado TKZ 150 22KW
6
Tornado TKZ 150 22KW
Τεχνολογία μεταφοράς, 4567597
  74912 Kirchardt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ηλεκτρικό μοτέρ, Σασί, Ανεμιστήρας αναρρόφησης/πίεσης
5.714,29 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brandt Grain Belt 1545
6
Brandt Grain Belt 1545
Τεχνολογία μεταφοράς, 4567591
  74912 Kirchardt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ηλεκτρικό μοτέρ, Σασί, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 15.00 m, Ταινιομεταφορέας
8.403,36 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Neuero GSDL 150/60/1000 PTO
8
Neuero GSDL 150/60/1000 PTO
Τεχνολογία μεταφοράς, 4565353
  29553 Bienenbüttel-Varendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Άξονας pto, Σασί, Ανεμιστήρας αναρρόφησης/πίεσης
2.619,69 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eurosilos Modell 200
15
Eurosilos Modell 200
Τεχνολογία μεταφοράς, 4565029
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Ηλεκτρικό μοτέρ, Σασί, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 12.00 m, Ατέρμονας σπόρων
2.415,97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
gustin
3
gustin
Τεχνολογία μεταφοράς, 4561726
  23400 Saint Dizier Leyrenne, Γαλλία
Ηλεκτρικό μοτέρ, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: -10.00 m, Αναβατώριο
2.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Himel Mobiler  Vorreiniger
3
Himel Mobiler Vorreiniger
Τεχνολογία μεταφοράς, 4561016
  36151 Burghaun , Γερμανία
Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 3.00 m, Λοιπά
1.897,02 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde/Becker
7
Kongskilde/Becker
Τεχνολογία μεταφοράς, 4559266
  26197 Großenkneten, Γερμανία
Ηλεκτρικό μοτέρ, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 6.00 m, Ατέρμονας σπόρων
650 €
Δείτε αγγελία
Jema, Rietberg Diverse
7
Jema, Rietberg Diverse
Τεχνολογία μεταφοράς, 4559172
  23996 Beidendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fliegl DM150 L3000
2
Fliegl DM150 L3000
Τεχνολογία μεταφοράς, 4558491
  3910 Zwettl, Αυστρία
1.125 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kreutzkämper RGK 102/5m
3
Kreutzkämper RGK 102/5m
Τεχνολογία μεταφοράς, 4553882
  35287 Amöneburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ηλεκτρικό μοτέρ, Σασί, Μήκος ή ύψος μεταφοράς: 5.00 m, Ατέρμονας σπόρων
714,29 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 194