Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συγκομιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Συγκομιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συγκομιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Veenhuis Combi 1800
14
Veenhuis Combi 1800
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3311873
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, 40 χλμ/ώρα, Υδραυλικά φρένα, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Στροφείο, Κεντρική λίπανση, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Συνολικό βάρος: 18.00 t, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Krone BigPack 80-80
8
Krone BigPack 80-80
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft2995765
86-061 Brzoza, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1999, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Δίδυμος άξονας, Κεφαλή, Rotocut, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, ηλεκτρονική επιτήρηση, Εκτοξευτής δεματίων, Πλάτος συλλέκτη: 2.60 m, ...
14.500 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Massey Ferguson 7278 Cerea Auto Level
15
Massey Ferguson 7278 Cerea Auto Level
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3480348
56743 THÜR, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 281 kW, Ώρες λειτουργίας: 1710 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
New Holland 2305
18
New Holland 2305
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3363749
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 268 kW, Ώρες λειτουργίας: 4134 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Βελτιωτικό, Μετρητής χώρου, Σποροεπεξεργαστής, ...
17.500 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
New Holland TX 32
6
New Holland TX 32
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3416527
6367AZ Voerendaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1993
33.275 EUR
με 21% ΦΠΑ
27.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Rapide 100 SW
8
ΝΈΑ Schuitemaker Rapide 100 SW
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3667375
7687 BB Daarlerveen, Ολλανδία
Δοσιμετρικός κύλινδρος, Υδραυλικά φρένα, Στροφείο, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500-50-17
7.865 EUR
με 21% ΦΠΑ
6.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger JUMBO 6000D
ΝΈΑ Pöttinger JUMBO 6000D
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3667319
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Tebbe HW45
ΝΈΑ Tebbe HW45
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3667318
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger JUMBO 7200
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3667317
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
John Deere S690I
ΝΈΑ John Deere S690I
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3667314
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 1280 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kemper 375
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3667315
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere 7550
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3667313
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Tanco AUTOWRAP
ΝΈΑ Tanco AUTOWRAP
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3667308
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Claas ROLLANT 455RC
ΝΈΑ Claas ROLLANT 455RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3667307
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Krone BIG PACK 120-70
20
ΝΈΑ Krone BIG PACK 120-70
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3667275
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Strautmann VITESSE DO2
15
ΝΈΑ Strautmann VITESSE DO2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3667277
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
John Deere Maispflücker 608 CF
8
ΝΈΑ John Deere Maispflücker 608 CF
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3667214
48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
16.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.202 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone Turbo 3500 T
4
ΝΈΑ Krone Turbo 3500 T
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3667140
91781 Weißenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Σύστημα προστασίας λεπίδας
4.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
4.426 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ IDASS 6RANGS
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3667126
08360 CHATEAU PORCIEN, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Case IH 1660 AXIAL FLOW
3
ΝΈΑ Case IH 1660 AXIAL FLOW
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3667106
LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ώρες λειτουργίας: 2996 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Εξοπλισμός δημητριακών, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 4.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Variant 180
3
ΝΈΑ Claas Variant 180
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3667061
6787 Zákányszék, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1999, Εκτοξευτής δεματίων, Χορτοδετικό, Συσκευασία σε δίχτυ, Μετρητής τροχός pick-up, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Ευρυγώνιος άξονας pto, Ημερομηνία εγγραφής: 10.05.1999, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, ...
5.715 EUR
με 27% ΦΠΑ
4.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland CSX 7040
10
ΝΈΑ New Holland CSX 7040
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3666656
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 795 h, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, ...
105.600 EUR
με 20% ΦΠΑ
88.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland 8050
10
ΝΈΑ New Holland 8050
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3666657
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1981, Ώρες λειτουργίας: 2704 h, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 3.60 m
8.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
7.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 1085 HYDRO H4
10
ΝΈΑ John Deere 1085 HYDRO H4
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3666655
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1985, Ώρες λειτουργίας: 4643 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 4.80 m
10.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
8.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland 8060
10
ΝΈΑ New Holland 8060
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3666654
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1979, Ώρες λειτουργίας: 4605 h, Καμπίνα, Πλάτος κεφαλής: 3.90 m
9.600 EUR
με 20% ΦΠΑ
8.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 410
8
ΝΈΑ Claas LEXION 410
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3666653
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 2000 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Τρέιλερ κεφαλής, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 4.50 m
80.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
67.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
GRANIT GRANIT Kraftstoffverbrauchsmesser 3,5 M
ΝΈΑ GRANIT GRANIT Kraftstoffverbrauchsmesser 3,5 M
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3666629
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Λοιπά, Λοιπά
823 EUR
με 23% ΦΠΑ
669 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas 4x4 3000 mtg rotor
8
ΝΈΑ Claas 4x4 3000 mtg rotor
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3666623
62 200 GNIEZNO, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Τετρακίνητο, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 3000 h
27.146 EUR

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere S685 LL MY17
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3666578
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 500 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Mörtel Raps Seiten Messer
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3666527
65556 Limburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Λοιπά
500 EUR

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 8326