Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συγκομιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Συγκομιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συγκομιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Claas John Deere New Holland Krone Deutz-Fahr
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Samon uien loofklapper
2
ΝΈΑ Samon uien loofklapper
Εξαγωγέας κρεμμυδιών, 4809643 4809643
  1704 PG Heerhugowaard, Ολλανδία
1.500 €
Δείτε αγγελία
Fahr M1200
ΝΈΑ Fahr M1200
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4809638 4809638
  67308 Albisheim, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Καμπίνα, Πλάτος κεφαλής: 4.20 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger 15 Ladewagen
5
ΝΈΑ Pöttinger 15 Ladewagen
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4809634 4809634
  8654 Fischbach, Αυστρία
Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³, Τύπος: Όχημα ενσίρωσης, Σασί: Δίκυκλa
600 €
Δείτε αγγελία
Claas Rollant 250 ROTO CUT
8
ΝΈΑ Claas Rollant 250 ROTO CUT
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4809608 4809608
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Κεντρική λίπανση, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, θάλαμος χορτόδεσης: Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης
10.176,99 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KR 10-16
6
ΝΈΑ Krone KR 10-16
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4809595 4809595
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1998, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Κεντρική λίπανση, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, θάλαμος χορτόδεσης: Μεταβλητός θάλαμος δεματίων
8.407,08 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Comprima V 150 XC
9
ΝΈΑ Krone Comprima V 150 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4809585 4809585
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Κεντρική λίπανση, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, θάλαμος χορτόδεσης: Μεταβλητός θάλαμος δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Variant 180 RC
8
ΝΈΑ Claas Variant 180 RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4809576 4809576
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1997, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Κεντρική λίπανση, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, θάλαμος χορτόδεσης: Μεταβλητός θάλαμος δεματίων
8.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Comprima F 125 XC Neu
8
ΝΈΑ Krone Comprima F 125 XC Neu
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4809568 4809568
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Κεντρική λίπανση, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas Dominator 58
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4809567 4809567
  52428 Jülich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Θεριστική μηχανή, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 4
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone Vario Pack 1800 MC
5
ΝΈΑ Krone Vario Pack 1800 MC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4809549 4809549
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Κεντρική λίπανση, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, θάλαμος χορτόδεσης: Μεταβλητός θάλαμος δεματίων
22.123,89 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone AX 280 HD VF.
8
ΝΈΑ Krone AX 280 HD VF.
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4809484 4809484
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kemper KSL 260
10
ΝΈΑ Kemper KSL 260
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4809438 4809438
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Όγκος φόρτωσης: 23.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa
1.327,43 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Ernteprofi II + 3 DOW + QFB
8
ΝΈΑ Pöttinger Ernteprofi II + 3 DOW + QFB
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4809436 4809436
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1990, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Εγκάρσιος ταινιομεταφορέας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Όγκος φόρτωσης: 31.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa
5.221,24 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone VP 1800 MULTICUT
10
ΝΈΑ Krone VP 1800 MULTICUT
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4809432 4809432
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Κεντρική λίπανση, Χορτοδετική πρέσα, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, θάλαμος χορτόδεσης: Μεταβλητός θάλαμος δεματίων
22.123,89 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Comprima F 125 XC
8
ΝΈΑ Krone Comprima F 125 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4809431 4809431
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Κεντρική λίπανση, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, θάλαμος χορτόδεσης: Μεταβλητός θάλαμος δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann Vitesse 230 E
7
ΝΈΑ Strautmann Vitesse 230 E
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4809419 4809419
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Όγκος φόρτωσης: 23.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa
4.867,26 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Kurier 5
5
ΝΈΑ Pöttinger Kurier 5
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4809418 4809418
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1970, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa
442,48 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Comprima CF 155 XC X-treme Combi VF
8
ΝΈΑ Krone Comprima CF 155 XC X-treme Combi VF
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4809378 4809378
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Δίδυμος άξονας, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone Comprima V180XC
8
ΝΈΑ Krone Comprima V180XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4809360 4809360
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Κεντρική λίπανση, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, θάλαμος χορτόδεσης: Μεταβλητός θάλαμος δεματίων
27.433,63 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Tigo 60 PR
9
ΝΈΑ Fendt Tigo 60 PR
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4809332 4809332
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 60.00 m³, Τύπος: Όχημα ενσίρωσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone Turbo 2300
14
ΝΈΑ Krone Turbo 2300
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4809319 4809319
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1987, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa
796,46 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vigolo MX/R 280
8
ΝΈΑ Vigolo MX/R 280
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, 4809314 4809314
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Vigolo TK2 200
8
ΝΈΑ Vigolo TK2 200
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, 4809299 4809299
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger Grand Prix 1
10
ΝΈΑ Pöttinger Grand Prix 1
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4809254 4809254
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Όγκος φόρτωσης: 23.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa
3.451,33 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Presse 4160 V Xtra
7
ΝΈΑ Fendt Presse 4160 V Xtra
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4809221 4809221
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, θάλαμος χορτόδεσης: Μεταβλητός θάλαμος δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 10823