Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συγκομιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Συγκομιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συγκομιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Claas John Deere New Holland Krone Deutz-Fahr Fendt Case IH Massey Ferguson
Fendt Katana 65 Self Propelled forage harvester
3
ΝΈΑ Fendt Katana 65 Self Propelled forage harvester
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5073912 5073912
  SY15 6TQ Powys, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Όχημα ενσίρωσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger Ladeprofi Ernteprofi Boss Grand Prix Ladeplus Schneidwerk mit 16 Messer, unteres Silier-Schneidwerk
11
ΝΈΑ Pöttinger Ladeprofi Ernteprofi Boss Grand Prix Ladeplus Schneidwerk mit 16 Messer, unteres Silier-Schneidwerk
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5073901 5073901
  88279 Amtzell, Γερμανία
Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 16, Τύπος: Λοιπά
690 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas LEXION 760 TERRA TRAC 4-TRAC/ ALLRAD
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5073874 5073874
  49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 370 kW, Ώρες λειτουργίας: 285 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Ερπύστριες, Πλάτος κεφαλής: 9.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 854
4
ΝΈΑ John Deere 854
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073846 5073846
  WR11 2QT Worcestershire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
16.020 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere C670 HillMaster
2
ΝΈΑ John Deere C670 HillMaster
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5073847 5073847
  WR11 2QT Worcestershire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 1305 h
118.666 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 550
8
ΝΈΑ Claas Lexion 550
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5073798 5073798
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 243 kW, Ώρες λειτουργίας: 3465 h, Πλάτος κεφαλής: 6.60 m, Ελαστικά μπροστά: 800/65 R32, Ελαστικά πίσω: 500/70 R24
76.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 9230
15
ΝΈΑ Case IH 9230
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5073796 5073796
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 420 kW, Ώρες λειτουργίας: 1745 h, Πλάτος κεφαλής: 9.15 m, Ελαστικά μπροστά: TW1050, Ελαστικά πίσω: SW600
138.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Dominator 108 SL
7
ΝΈΑ Claas Dominator 108 SL
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5073797 5073797
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ώρες λειτουργίας: 5702 h, Πλάτος κεφαλής: 5.00 m, Ελαστικά μπροστά: 650/75 R32, Ελαστικά πίσω: 360/70 R24
36.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 9010
15
ΝΈΑ Case IH 9010
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5073795 5073795
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 2948 h, Πλάτος κεφαλής: 9.14 m, Ελαστικά μπροστά: 900/60 R32, Ελαστικά πίσω: 600/65 R28
80.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 8370 P
14
ΝΈΑ Fendt 8370 P
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5073785 5073785
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 272 kW, Ώρες λειτουργίας: 1768 h, Πλάτος κεφαλής: 7.60 m, Ελαστικά μπροστά: 900/55R32, Ελαστικά πίσω: 600/55-26.5
83.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1570 CWS
12
ΝΈΑ John Deere 1570 CWS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5073786 5073786
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 196 kW, Ώρες λειτουργίας: 1362 h, Πλάτος κεφαλής: 5.70 m
65.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 40
13
ΝΈΑ Massey Ferguson 40
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5073787 5073787
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 1996, Πλάτος κεφαλής: 6.70 m, Ελαστικά πίσω: 600/50-22
34.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 8300
13
ΝΈΑ Fendt 8300
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5073784 5073784
  58350 Akademija, Kėdainių r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος κεφαλής: 6.80 m
54.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1450 CWS
11
ΝΈΑ John Deere 1450 CWS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5073669 5073669
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 169 kW, Ώρες λειτουργίας: 5130 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 1188 Hydro 4 Combine
13
ΝΈΑ John Deere 1188 Hydro 4 Combine
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5073508 5073508
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland TX 30
11
ΝΈΑ New Holland TX 30
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5073491 5073491
  84056 Rottenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ώρες λειτουργίας: 2850 h, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Καμπίνα, Μετρητής χώρου, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 3.96 m, Ελαστικά μπροστά: 12.5 / 80 - 18, ...
22.484,19 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 4080 HTS
2
ΝΈΑ Deutz-Fahr 4080 HTS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5073477 5073477
  31188 Holle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 1280 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 6.10 m, Ελαστικά μπροστά: 650/75 R32, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann Tera Vitesse CFS 4201
9
ΝΈΑ Strautmann Tera Vitesse CFS 4201
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5073468 5073468
  91598 Colmberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 1 km/h, ...
78.067,23 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere F440E
11
ΝΈΑ John Deere F440E
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073466 5073466
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, θάλαμος χορτόδεσης: Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης
15.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Geringhoff RD 675
19
ΝΈΑ Geringhoff RD 675
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 5073465 5073465
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Τύπος: Συλλεκτική καλαμποκιού
12.184,87 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere T560
5
ΝΈΑ John Deere T560
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5073462 5073462
  86830 Schwabmünchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 210 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Περιστροφικός φανός, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Μέτρηση απώλειας, Καμπίνα, ...
192.649,58 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland BR 7070
11
ΝΈΑ New Holland BR 7070
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073353 5073353
  72622 Nürtingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Rotocut, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, θάλαμος χορτόδεσης: Μεταβλητός θάλαμος δεματίων
10.504,20 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere T 560
7
ΝΈΑ John Deere T 560
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5073314 5073314
  82004 Montauban, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα κλιματισμού, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Πλάτος κεφαλής: 5.50 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 5, Ελαστικά μπροστά: 800.65.32, Ελαστικά πίσω: 480.80.80
115.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ New Holland BR 7070
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073290 5073290
  68640 WALDIGHOFFEN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
9.800 €
logo
Δείτε αγγελία
New Holland BR 7070
6
ΝΈΑ New Holland BR 7070
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5073289 5073289
  68640 WALDIGHOFFEN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
13.000 €
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 10997