Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συγκομιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Συγκομιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συγκομιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr TOPLINER 4080 HTS Baujahr 2001 !!!
11
Deutz-Fahr TOPLINER 4080 HTS Baujahr 2001 !!!
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3604688
42799 Leichlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 202 kW, Ώρες λειτουργίας: 2840 h, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Αναστροφέας, Περιστροφικός φανός, ...
54.899 €
με 19% ΦΠΑ
46.134 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere  2266 Hill Master
7
John Deere 2266 Hill Master
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat2924807
48-317 Korfantów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 220 kW, Ώρες λειτουργίας: 2537 h, Μέτρηση απώλειας, Θεριστική μηχανή, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Τρέιλερ κεφαλής, Αναστροφέας, Κεφαλή ελαιοκράμβης, ...
55.585 €
με 23% ΦΠΑ
45.191 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Krone Comprima 155 xc Xtreme
9
Krone Comprima 155 xc Xtreme
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3215186
33829 Borgholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Κεντρική λίπανση, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Δίδυμος άξονας, Κεφαλή, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Μετρητής τροχός pick-up, Συσκευασία σε δίχτυ, ...
38.080 €
με 19% ΦΠΑ
32.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Krone EASY COLLECT 7500
5
Krone EASY COLLECT 7500
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt2023717
49549 Ladbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Αυτόματο σύστημα διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Αριθμός σειρών: 10, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
PROFIX SILNIK ELEKTRYCZNY
PROFIX SILNIK ELEKTRYCZNY
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt2218511
46-100 Namysłów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Αυτόματο σύστημα διεύθυνσης, Κεφαλή ελαιοκράμβης
181 €
με 23% ΦΠΑ
147 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Unitec x
5
Unitec x
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3753495
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere T660i
11
John Deere T660i
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3753264
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 273 kW, Ώρες λειτουργίας: 1529 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Κεφαλή ελαιοκράμβης, ...
133.280 €
με 19% ΦΠΑ
112.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 6090 HTS
8
Deutz-Fahr 6090 HTS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3752823
28816 Stuhr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 235 kW, Ώρες λειτουργίας: 1476 h, Μέτρηση απώλειας, Θεριστική μηχανή, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Τρέιλερ κεφαλής, Περιστροφικός φανός, Αναστροφέας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Mähdrescherkabine
7
Mähdrescherkabine
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3755143
4484 Kronstorf, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Geringhoff ROTA-DISC 6 RHG
7
Geringhoff ROTA-DISC 6 RHG
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3755185
4484 Kronstorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
21.501 €
με 13% ΦΠΑ
19.027 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas PU 300
7
Claas PU 300
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3750236
9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Συλλέκτης
2.500 €

Δείτε αγγελία
Claas Lexion 670 + V750
10
Claas Lexion 670 + V750
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3746264
62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 317 kW, Ώρες λειτουργίας: 2145 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
165.927 €
με 23% ΦΠΑ
134.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Allradachse für Lexion und Tucano
3
Claas Allradachse für Lexion und Tucano
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3745755
77974 Kürzell, Γερμανία
17.731 €
με 19% ΦΠΑ
14.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Schneidwerk 750 C für Lexion und Tucano
6
Claas Schneidwerk 750 C für Lexion und Tucano
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3745752
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
14.875 €
με 19% ΦΠΑ
12.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas gebrauchte Ersatzteile Raupenlaufwerk, Allradachse, Hydrostatmotor, Siebe, Vorderachse mit Getriebe,
9
Claas gebrauchte Ersatzteile Raupenlaufwerk, Allradachse, Hydrostatmotor, Siebe, Vorderachse mit Getriebe,
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών, bvt3745730
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Rapsausrüstung und Einlegebleche für CLAAS Vario Schneidwerk V 4,5-10,5 m
4
Claas Rapsausrüstung und Einlegebleche für CLAAS Vario Schneidwerk V 4,5-10,5 m
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3746956
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Κεφαλή ελαιοκράμβης
5.831 €
με 19% ΦΠΑ
4.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 1133
6
Deutz-Fahr 1133
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3748400
85229 Markt Inderdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Οχήματα μεταφοράς, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Πλάτος εργασίας: 7.20 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
11.899 €
με 19% ΦΠΑ
9.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 2056
6
John Deere 2056
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3748392
31309 KNEŽEVI VINOGRADI, Κροατία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 155 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Εξοπλισμός δημητριακών, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, ...
45.000 €
με 25% ΦΠΑ
36.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere T660
17
John Deere T660
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3747316
63-642 Perzów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 273 kW, Ώρες λειτουργίας: 600 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
154.600 €

Δείτε αγγελία
Claas Dreschtrommelabdeckbleche, Wendetrommel, elektr. Seitenverstellung f. Strohh.
3
Claas Dreschtrommelabdeckbleche, Wendetrommel, elektr. Seitenverstellung f. Strohh.
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3745696
77974 Kürzell, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schouten Kwartet 80-4
6
Schouten Kwartet 80-4
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3748283
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schouten Duijndam Machines
5
Schouten Duijndam Machines
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3748270
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Olimex Super 621
7
Olimex Super 621
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3748268
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1993
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Beets SP2/600
5
Beets SP2/600
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3748264
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Amazone BK
7
Amazone BK
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3748260
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Roopack Spiro280
6
Roopack Spiro280
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3748245
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas V 1050 Auto-Contour mit 2x Laserpilot
9
Claas V 1050 Auto-Contour mit 2x Laserpilot
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3755424
49593 Bersenbrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 10.50 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
33.320 €
με 19% ΦΠΑ
28.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Baekelandt PRVS
8
Baekelandt PRVS
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3753511
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Taks Duijndam Machines
15
Taks Duijndam Machines
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3753508
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone EasyCollect 6000, reihenunabhängig, TOP Zustand!
8
Krone EasyCollect 6000, reihenunabhängig, TOP Zustand!
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3750526
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
23.880 €
με 20% ΦΠΑ
19.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 9670