Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συγκομιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Συγκομιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συγκομιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere 864
5
ΝΈΑ John Deere 864
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4584087
  97456 Holzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Εκτοξευτής δεματίων, Κεφαλή, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m
16.806,72 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 620
15
ΝΈΑ Claas LEXION 620
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4584080
  85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 205 kW, Ώρες λειτουργίας: 676 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, ...
145.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 570
15
ΝΈΑ Claas LEXION 570
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4584079
  85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 273 kW, Ώρες λειτουργίας: 1917 h, Autocontour, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Μετρητής χώρου, Αναστροφέας, Θεριστική μηχανή, ...
107.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere T 660 i 30 km/h
16
ΝΈΑ John Deere T 660 i 30 km/h
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4584052
  48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 285 kW, Ώρες λειτουργίας: 950 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Εξισωτής, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, ...
225.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7380
5
ΝΈΑ John Deere 7380
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4584031
  39291 Schopsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, Ώρες λειτουργίας: 2723 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
168.067,23 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas PU 300 HD
5
ΝΈΑ Claas PU 300 HD
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4584025
  78609 Tuningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
8.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Orbis 600
5
ΝΈΑ Claas Orbis 600
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4584024
  78609 Tuningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Variant 180 RC
6
ΝΈΑ Claas Variant 180 RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4584021
  78609 Tuningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ώρες λειτουργίας: 17500 h, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων
8.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas MULTI CROP CRACKER M80/100
7
ΝΈΑ Claas MULTI CROP CRACKER M80/100
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4584019
  91560 Heilsbronn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
3.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas INTENSIV CRACKER M 80/80 ZÄHNE
6
ΝΈΑ Claas INTENSIV CRACKER M 80/80 ZÄHNE
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4584018
  91560 Heilsbronn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 760 MONTANA
9
ΝΈΑ Claas LEXION 760 MONTANA
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4584016
  96142 Hollfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 20.03.2014, Ελαστικά μπροστά: 800/70R32, Ελαστικά πίσω: 600/65R28
207.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 950 mit Orbis 750
7
ΝΈΑ Claas JAGUAR 950 mit Orbis 750
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4584009
  85088 Vohburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 440 kW, Ώρες λειτουργίας: 1568 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
235.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas QUADRANT 3200 FCT
13
ΝΈΑ Claas QUADRANT 3200 FCT
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4584008
  85088 Vohburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 21664 h, Εκτοξευτής δεματίων, Δίδυμος άξονας, Μετρητής τροχός pick-up, Χορτοδετικό
85.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas 3200 FC TANDEM
11
ΝΈΑ Claas 3200 FC TANDEM
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4584007
  85088 Vohburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Χορτοδετικό
85.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Katana 65
9
ΝΈΑ Fendt Katana 65
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4584006
  91575 Windsbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 478 kW, Ώρες λειτουργίας: 2366 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Κεντρική λίπανση, Ελαστικά μπροστά: 850/60R38, ...
98.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7350 ProDrive
8
ΝΈΑ John Deere 7350 ProDrive
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4584005
  91575 Windsbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 3776 h, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Κεντρική λίπανση, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
80.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 8300
8
ΝΈΑ John Deere 8300
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4584004
  91575 Windsbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 797 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Ελαστικά μπροστά: 620/70R30, Ελαστικά πίσω: 800/70R38
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 7380 ProDrive
3
ΝΈΑ John Deere 7380 ProDrive
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4584003
  91575 Windsbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 2276 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, Κεντρική λίπανση, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
150.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele Garant 535
3
ΝΈΑ Mengele Garant 535
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4584002
  91575 Windsbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991
5.871,73 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 950  40kmh
8
ΝΈΑ Claas JAGUAR 950 40kmh
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4583712
  6953 Nassogne Forrieres, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 3400 h
95.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas Lexion 550
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4583695
  48-200 Prudnik, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 257 kW, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
96.900 €
Δείτε αγγελία
Müller Track Guide III Frühjahrsaktion
2
ΝΈΑ Müller Track Guide III Frühjahrsaktion
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4583671
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης, Φυτοπροστασία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 870 Allrad Speedstar Greeneye mit Orbis 600
14
ΝΈΑ Claas Jaguar 870 Allrad Speedstar Greeneye mit Orbis 600
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4583655
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 350 kW, Ώρες λειτουργίας: 3719 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, ...
99.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 520
5
ΝΈΑ Claas Lexion 520
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4583621
  8345 Straden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 191 kW, Ώρες λειτουργίας: 2670 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, ...
83.000 €
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 580
7
ΝΈΑ Claas Lexion 580
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4583619
  8345 Straden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 316 kW, Ώρες λειτουργίας: 2610 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
88.000 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 11809