Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συγκομιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Συγκομιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συγκομιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Claas JAGUAR 900
16
Claas JAGUAR 900
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4090239
57200 LAGKADAS, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 445 kW, Ώρες λειτουργίας: 39842 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
100.000 €

Δείτε αγγελία
John Deere 864
4
ΝΈΑ John Deere 864
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4108400
2100 Korneuburg, Αυστρία
Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
26.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other International Harvest Company 440T
4
ΝΈΑ Sonstige / Other International Harvest Company 440T
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4108399
4625 Offenhausen, Αυστρία
Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere Claas Lexion 450
6
ΝΈΑ John Deere Claas Lexion 450
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4108253
48-317 Korfantów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1999, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Μέτρηση απώλειας, Καμπίνα, Μετρητής χώρου, Εξοπλισμός δημητριακών, Αναστροφέας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Dewulf RQA3060
20
ΝΈΑ Dewulf RQA3060
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, 4108250
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Grimme GT170
20
ΝΈΑ Grimme GT170
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, 4108247
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Grimme GT170
20
ΝΈΑ Grimme GT170
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, 4108249
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Grimme SE 150
20
ΝΈΑ Grimme SE 150
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, 4108245
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Grimme SE 150
20
ΝΈΑ Grimme SE 150
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, 4108246
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Grimme 4300
20
ΝΈΑ Grimme 4300
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, 4108248
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr 5695 HTS
20
ΝΈΑ Deutz-Fahr 5695 HTS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4108229
21-080 Garbów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Τρέιλερ κεφαλής, ...
54.500 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas TUCANO 320
ΝΈΑ Claas TUCANO 320
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4108226
2331 Pragersko, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 180 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Καμπίνα, Μετρητής χώρου, Εξοπλισμός δημητριακών, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
KRUKOWIAK  ZWIEBELSCHWADAUFNEHMER ( PROFI) Z-437/1 NEUES MODELL
9
ΝΈΑ KRUKOWIAK ZWIEBELSCHWADAUFNEHMER ( PROFI) Z-437/1 NEUES MODELL
Εξαγωγέας κρεμμυδιών, 4108224
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, ρυμουλκούμενα
10.363 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas
11
ΝΈΑ Claas
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4108218
2331 Pragersko, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 2809 h, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Μέτρηση απώλειας, Καμπίνα, Εξοπλισμός δημητριακών, Θεριστική μηχανή, ...
49.000 €
χωρίς 22% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 780TT + V1050 (CEMOS AUT)
10
ΝΈΑ Claas Lexion 780TT + V1050 (CEMOS AUT)
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4108208
62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 460 kW, Ώρες λειτουργίας: 340 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
305.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Mega 202
11
ΝΈΑ Claas Mega 202
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4108171
5600 Békéscsaba, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 4100 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Εξοπλισμός δημητριακών, Θεριστική μηχανή, Ημερομηνία εγγραφής: 1994. máj. 13., Πλάτος κεφαλής: 4.50 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr M 35.80
7
ΝΈΑ Deutz-Fahr M 35.80
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4108094
52391 Vettweiß-Kelz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 3132 h, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 4.20 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 5
12.647 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Feedmaster 3000
ΝΈΑ Deutz-Fahr Feedmaster 3000
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4108072
9333 PA Langelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ελαστικά: 19/45x17
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Μηχάνημα
της ημέρας
Geringhoff MX 241
3
ΝΈΑ Geringhoff MX 241
Μύλοι CCM/σιτηρών, 4108071
27252 Schwaförden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 184 kW, Ώρες λειτουργίας: 2560 h, Αερόφρενο, Κατασκευαστής κινητήρα: Deutz
4.200 €

Δείτε αγγελία
John Deere STS 9880, PRODUKT DER WOCHE
Βίντεο
20
ΝΈΑ John Deere STS 9880, PRODUKT DER WOCHE
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4108067
84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 353 kW, Ώρες λειτουργίας: 2009 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
75.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme Maxtron 620
5
ΝΈΑ Grimme Maxtron 620
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4108065
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 2960 ha, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
293.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme Maxtron 620
8
ΝΈΑ Grimme Maxtron 620
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4108036
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 2705 ha, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
199.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Direct Disc 610 Comfort Contour C
11
ΝΈΑ Claas Direct Disc 610 Comfort Contour C
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4108022
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
29.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Geringhoff Rota Disc 6-75
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4108021
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς
19.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Pick up 3,0 m Contour
5
ΝΈΑ Claas Pick up 3,0 m Contour
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών, 4108017
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 10273