Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συγκομιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Συγκομιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συγκομιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kemper Champion 360
8
ΝΈΑ Kemper Champion 360
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4717508 4717508
  48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
15.882,35 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Titan 6/48 GL All In - mit fast neuer Pick-Up und 500-er Bereifung
20
ΝΈΑ Krone Titan 6/48 GL All In - mit fast neuer Pick-Up und 500-er Bereifung
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4717506 4717506
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Όγκος φόρτωσης: 48.00 m³, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 35, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17
12.596,64 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 2900V Schneidwerk
12
ΝΈΑ Fendt 2900V Schneidwerk
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4717483 4717483
  83119 Obing , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Κεφαλή, Κεντρική λίπανση, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων
11.680,67 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TC 56
9
ΝΈΑ New Holland TC 56
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4717010 4717010
  82004 Montauban, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Πλάτος κεφαλής: 4.57 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 5, Ελαστικά μπροστά: 32, Ελαστικά πίσω: 16.70.20
35.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6910 HAK
19
ΝΈΑ John Deere 6910 HAK
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4716908 4716908
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997, Ώρες λειτουργίας: 5350 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Ελαστικά μπροστά: 800/65R32 , Ελαστικά πίσω: 540/65R28
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 480
4
ΝΈΑ Claas Lexion 480
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4716905 4716905
  57-200 Ząbkowice Śląskie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 294 kW, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, ...
50.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 580
3
ΝΈΑ Claas LEXION 580
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4716903 4716903
  57-200 Ząbkowice Śląskie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 330 kW, Υπολογιστής ταξιδίου, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Κεφαλή ελαιοκράμβης, ...
87.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 580
4
ΝΈΑ Claas Lexion 580
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4716901 4716901
  57-200 Ząbkowice Śląskie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 330 kW, Υπολογιστής ταξιδίου, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Κεφαλή ελαιοκράμβης, ...
96.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 850 Speedstar
11
ΝΈΑ Claas JAGUAR 850 Speedstar
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4716900 4716900
  93155 Hemau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 286 kW, Ώρες λειτουργίας: 5400 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Μετρητής χώρου, Ανιχνευτής μετάλλου, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 4100 h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 580
4
ΝΈΑ Claas Lexion 580
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4716893 4716893
  57-200 Ząbkowice Śląskie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 330 kW, Ώρες λειτουργίας: 2435 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, ...
84.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 570
3
ΝΈΑ Claas Lexion 570
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4716889 4716889
  57-200 Ząbkowice Śląskie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 290 kW, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Κεφαλή ελαιοκράμβης, ...
98.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 570
2
ΝΈΑ Claas Lexion 570
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4716883 4716883
  57-200 Ząbkowice Śląskie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 290 kW, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, ...
78.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 440 CEBIS
11
ΝΈΑ Claas LEXION 440 CEBIS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4716739 4716739
  93155 Hemau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 184 kW, Ώρες λειτουργίας: 1895 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere T670
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4716738 4716738
  03249 Sonnewalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 318 kW, Ώρες λειτουργίας: 3147 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Unbekannt Folien-Vorstretcher für 75er Folie
3
ΝΈΑ Unbekannt Folien-Vorstretcher für 75er Folie
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4716721 4716721
  34414 Daseburg, Γερμανία
495 €
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 520
14
ΝΈΑ Claas LEXION 520
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4716720 4716720
  93155 Hemau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 191 kW, Ώρες λειτουργίας: 1862 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Welger FG6 Ballenwickler
9
ΝΈΑ Welger FG6 Ballenwickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4716718 4716718
  34414 Daseburg, Γερμανία
1.750 €
Δείτε αγγελία
New Holland TX64
3
ΝΈΑ New Holland TX64
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4716714 4716714
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1996, Ώρες λειτουργίας: 2700 h, Σύστημα κλιματισμού, Πλάτος κεφαλής: 5.18 m
42.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas TUCANO480
9
ΝΈΑ Claas TUCANO480
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4716712 4716712
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 2279 h, Σύστημα κλιματισμού, Πλάτος κεφαλής: 7.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland CR8.90
7
ΝΈΑ New Holland CR8.90
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4716711 4716711
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1088 h, Σύστημα κλιματισμού, Πλάτος κεφαλής: 9.15 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 6060HTS
ΝΈΑ Deutz-Fahr 6060HTS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4716713 4716713
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 699 h, Σύστημα κλιματισμού, Πλάτος κεφαλής: 4.00 m
95.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland CX8070
4
ΝΈΑ New Holland CX8070
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4716710 4716710
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 1916 h, Σύστημα κλιματισμού, Πλάτος κεφαλής: 6.70 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 5690 HTS Balance II
10
ΝΈΑ Deutz-Fahr 5690 HTS Balance II
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4716694 4716694
  21110 FAUVERNEY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, ...
66.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Amatron+ Rechner mit Zubehör
6
ΝΈΑ Amazone Amatron+ Rechner mit Zubehör
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα, 4716692 4716692
  34414 Daseburg, Γερμανία
495 €
Δείτε αγγελία
 Armaturenbrett (Art.Nr. 3712069M96) für MF 6100
3
ΝΈΑ Armaturenbrett (Art.Nr. 3712069M96) für MF 6100
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα, 4716669 4716669
  34414 Daseburg, Γερμανία
550 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 11700