Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συγκομιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Συγκομιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συγκομιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Claas 890
6
Claas 890
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4337454
  62044 Neos Skopos, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 370 kW, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πρόσθετα βάρη, Αυτόματος πιλότος, ...
65.000 €
Δείτε αγγελία
Case IH RB 465 VC
ΝΈΑ Case IH RB 465 VC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4362464
  47638 Straelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, ISOBUS, Πλάτος συλλέκτη: 2.30 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone BIG X 1100
13
ΝΈΑ Krone BIG X 1100
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4362451
  41849 Wassenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 789 kW, Ώρες λειτουργίας: 3270 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πρόσθετα βάρη, Βελτιωτικό, ...
98.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper ROL 720, Knickdeichsel
11
ΝΈΑ Kemper ROL 720, Knickdeichsel
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4362441
  34414 Daseburg, Γερμανία
850 €
Δείτε αγγελία
Fendt 4160 V Xtra
18
ΝΈΑ Fendt 4160 V Xtra
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4362431
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Κεντρική λίπανση, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone Comprima 150 CV, Press- Wickel,BJ 2012, Vollausstattung
15
ΝΈΑ Krone Comprima 150 CV, Press- Wickel,BJ 2012, Vollausstattung
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4362426
  34414 Daseburg, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 1634 h, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Πλήθος δεματίων: 35969 Stk., Συνδυασμός δεσίματος-περιτυλίγματος
24.500 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere T 670i
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4362410
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 317 kW, Ώρες λειτουργίας: 1190 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
119.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere S690I
9
ΝΈΑ John Deere S690I
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4362405
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 3281 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 2155 h, Ελαστικά μπροστά: GOODYEAR 900/60 R32, Ελαστικά πίσω: GOODYEAR 620/75 R26
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere STS 9880I
6
ΝΈΑ John Deere STS 9880I
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4362403
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 4315 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: GOODYEAR 800/70 R38, Ελαστικά πίσω: NOKIAN 540/75 R28
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere STS 9880I
6
ΝΈΑ John Deere STS 9880I
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4362404
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 4159 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: GOODYEAR 900/60 R32, Ελαστικά πίσω: GOODYEAR 480/80 R30
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas QUADRANT 3300 RF
3
ΝΈΑ Claas QUADRANT 3300 RF
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4362379
  55430 BELLEVILLE SUR MEUSE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος συλλέκτη: 2.40 m, Πλήθος δεματίων: 16840 Stk.
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
McHale 991
4
ΝΈΑ McHale 991
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4362378
  05000 GAP, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000
4.200 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kleine cleanliner
4
ΝΈΑ Kleine cleanliner
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4362373
  60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 2300 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case IH 5130
8
ΝΈΑ Case IH 5130
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4362358
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 347 h, Σύστημα κλιματισμού, Πλάτος κεφαλής: 6.10 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 287 h
138.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7350 i
10
ΝΈΑ John Deere 7350 i
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4362347
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 1580 h, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 1000 h
125.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Sprint 324 K, Knickd, elelkt. Bedienung, hydr. Klappe
16
ΝΈΑ Claas Sprint 324 K, Knickd, elelkt. Bedienung, hydr. Klappe
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4362346
  34414 Daseburg, Γερμανία
Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³
1.450 €
Δείτε αγγελία
Schuitemaker 2085
12
ΝΈΑ Schuitemaker 2085
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4362339
  7471 GJ Goor, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Βαγόνι ζωοτροφών, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere 852
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4362322
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas Jaguar 870
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4362295
  TF12 5BB Shropshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 5600 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Ελαστικά μπροστά: 650/75x32, Ελαστικά πίσω: 540/65x24
86.297 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas VARIO 900
19
ΝΈΑ Claas VARIO 900
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4362279
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
John Deere 744 PREMIUM
20
ΝΈΑ John Deere 744 PREMIUM
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4362270
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 25
11
ΝΈΑ Claas JAGUAR 25
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4362271
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Claas ROLLANT 375 UNI
20
ΝΈΑ Claas ROLLANT 375 UNI
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4362269
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
New Holland BR6090 COMBI
20
ΝΈΑ New Holland BR6090 COMBI
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4362268
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
John Deere 644
20
ΝΈΑ John Deere 644
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4362267
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 11231