Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συγκομιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Συγκομιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συγκομιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Case IH Biso VX650 CROP RANGER
7
Case IH Biso VX650 CROP RANGER
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3903611
51.100 Grebena, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Πλάτος εργασίας: 6.50 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
16.000 €

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Welger AP42
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3933560
32469 Petershagen, Γερμανία
Χορτοδετική πρέσα, Χορτοδετικό, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας
3.951 €
με 19% ΦΠΑ
3.320 € καθαρά
Δείτε αγγελία
McHale FUSION 3 PLUS
ΝΈΑ McHale FUSION 3 PLUS
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3933536
39049 Sterzing, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2017, ηλεκτρονική επιτήρηση, Αλουμινοσυσκευαστική, Συσκευασία σε δίχτυ, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, ...
97.356 €
με 22% ΦΠΑ
79.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 2056 (5344/6853 BStunden), 5 Schüttler, 816 (4,9 m)
ΝΈΑ John Deere 2056 (5344/6853 BStunden), 5 Schüttler, 816 (4,9 m)
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3933515
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 153 kW, Ώρες λειτουργίας: 6853 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Εξοπλισμός δημητριακών, Τρέιλερ κεφαλής, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 4.90 m, ...
25.273 €
με 27% ΦΠΑ
19.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 650 (711/930 BStunden), V660 6,6 m Schneidwerk + SWW
ΝΈΑ Claas Lexion 650 (711/930 BStunden), V660 6,6 m Schneidwerk + SWW
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3933512
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 264 kW, Ώρες λειτουργίας: 930 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, ...
221.615 €
με 27% ΦΠΑ
174.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 990 MC25
3
ΝΈΑ John Deere 990 MC25
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3933502
2100 Korneuburg , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Κεντρική λίπανση
53.990 €
με 20% ΦΠΑ
44.992 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 990 MC13
ΝΈΑ John Deere 990 MC13
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3933500
3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Κεντρική λίπανση
52.990 €
με 20% ΦΠΑ
44.158 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone COMPRIMA CV 150 XC
16
ΝΈΑ Krone COMPRIMA CV 150 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3933157
27404 Nartum-Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Δίδυμος άξονας
26.775 €
με 19% ΦΠΑ
22.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Deutz-Fahr VARIMASTER 590
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3933156
27404 Nartum-Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Εκτοξευτής δεματίων
19.754 €
με 19% ΦΠΑ
16.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere S 680 I HILLMASTER
10
ΝΈΑ John Deere S 680 I HILLMASTER
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3933154
49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 402 kW, Ώρες λειτουργίας: 1268 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 10.70 m
213.010 €
με 19% ΦΠΑ
179.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 460 EVOLUTION TERRA-TRAC
18
ΝΈΑ Claas LEXION 460 EVOLUTION TERRA-TRAC
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3933104
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 216 kW, Ώρες λειτουργίας: 5510 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 6.60 m
96.390 €
με 19% ΦΠΑ
81.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas PU 300 HD
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3933102
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.735 €
με 19% ΦΠΑ
6.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ New Holland BB 960 A
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3933105
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 20413 h, Κεφαλή
30.345 €
με 19% ΦΠΑ
25.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas CONSPEED 8-75 FC
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3933100
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
23.205 €
με 19% ΦΠΑ
19.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Geringhoff HORIZON 875FB
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3933101
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
29.631 €
με 19% ΦΠΑ
24.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mengele LAW 400
6
ΝΈΑ Mengele LAW 400
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3932997
89344 Aislingen, Γερμανία
1.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
1.355 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 666
5
ΝΈΑ John Deere 666
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3932992
B-3071 Erps-Kwerps, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 1990
2.118 €
με 21% ΦΠΑ
1.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH LBX 431 R
10
ΝΈΑ Case IH LBX 431 R
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3932985
74632 Neuenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 29210 h, Εκτοξευτής δεματίων, Χορτοδετικό, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Rotocut, Κεφαλή, ...
38.080 €
με 19% ΦΠΑ
32.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 770 TT
15
ΝΈΑ Claas LEXION 770 TT
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3932983
84152 Mengkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 405 kW, Ώρες λειτουργίας: 619 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Μετρητής χώρου, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, ...
344.981 €
με 19% ΦΠΑ
289.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland CR 960
11
ΝΈΑ New Holland CR 960
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3932977
94330 Salching bei Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 3348 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
83.000 €
με 19% ΦΠΑ
69.748 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone Titan 6/48 GL All In
6
ΝΈΑ Krone Titan 6/48 GL All In
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3932976
82418 Murnau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, 40 χλμ/ώρα, Αερόφρενο, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όχημα ενσίρωσης
10.900 €
με 10.7% ΦΠΑ
9.846 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas VARIANT 465 RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3932942
06188 Landsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 5546 h, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Rotocut, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, Πλήθος δεματίων: 5546 Stk., ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas PU 300 HD
4
ΝΈΑ Claas PU 300 HD
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3932936
83567 Unterreit, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Συλλέκτης
6.902 €
με 19% ΦΠΑ
5.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Rollprofi 3200 Super Cut
12
ΝΈΑ Pöttinger Rollprofi 3200 Super Cut
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3932930
73489 Jagstzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, ηλεκτρονική επιτήρηση, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Μετρητής τροχός pick-up, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.25 m, Πλήθος δεματίων: 8500 Stk., ...
11.000 €

Δείτε αγγελία
John Deere 932
5
ΝΈΑ John Deere 932
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3932929
97999 Igersheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 2.65 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 3
7.666 €
με 10.7% ΦΠΑ
6.925 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 9529