Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Claas 690-695
8
Claas 690-695
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3569919
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
4.000 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Krone EasyCollect 903 Maisgebiss
4
Krone EasyCollect 903 Maisgebiss
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3377847
04617 Starkenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
13.685 €
με 19% ΦΠΑ
11.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Tidue Amfibios 30T23N
3
Claas Tidue Amfibios 30T23N
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3709805
26180 Rastede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
42.840 €
με 19% ΦΠΑ
36.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
RAB Graszaakleed
5
RAB Graszaakleed
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3569512
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
300 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kemper Champion 3000
9
Kemper Champion 3000
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3569922
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
1.000 €

Δείτε αγγελία
Claas Allradachse für Lexion und Tucano
3
Claas Allradachse für Lexion und Tucano
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3745755
77974 Kürzell, Γερμανία
17.731 €
με 19% ΦΠΑ
14.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Dreschtrommelabdeckbleche, Wendetrommel, elektr. Seitenverstellung f. Strohh.
3
Claas Dreschtrommelabdeckbleche, Wendetrommel, elektr. Seitenverstellung f. Strohh.
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3745696
77974 Kürzell, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas PU 300 HD
10
Claas PU 300 HD
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3750701
17309 Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
7.021 €
με 19% ΦΠΑ
5.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Siliermitteldosierun
5
Sonstige / Other Siliermitteldosierun
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3750676
17268 Haßleben, Γερμανία
298 €
με 19% ΦΠΑ
250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Antenne GPS Pilot
3
Claas Antenne GPS Pilot
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3750647
17309 Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
3.570 €
με 19% ΦΠΑ
3.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6850 Körnerprozessor
8
John Deere 6850 Körnerprozessor
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3681677
49429 Visbek-Rechterfeld, Γερμανία
2.975 €
με 19% ΦΠΑ
2.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Allradachse für Lexion 600, 750, 760, 770, 780
3
Claas Allradachse für Lexion 600, 750, 760, 770, 780
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3690004
77974 Kürzell, Γερμανία
20.111 €
με 19% ΦΠΑ
16.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Allradachse für Lexion 570 / Lexion 580
3
Claas Allradachse für Lexion 570 / Lexion 580
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3690031
77974 Kürzell, Γερμανία
17.731 €
με 19% ΦΠΑ
14.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Motor für CLAAS Lexion und Jaguar
3
Claas Motor für CLAAS Lexion und Jaguar
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3698199
77974 Kürzell, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Motor für Lexion und Jaguar
3
Claas Motor für Lexion und Jaguar
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3698197
77974 Kürzell, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Biso/Schrattenecker VX 650 Crop Ranger
3
Biso/Schrattenecker VX 650 Crop Ranger
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3702792
86830 Schwabmünchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
36.712 €
με 19% ΦΠΑ
30.850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF POWERFLOWSCHNEIDWERK
4
Massey Ferguson MF POWERFLOWSCHNEIDWERK
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3760746
18196 Dummerstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
42.245 €
με 19% ΦΠΑ
35.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Strohäcksler
8
Claas Strohäcksler
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3763907
7141 VJ Groenlo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mengele PU 3000 Pick-Up
7
Mengele PU 3000 Pick-Up
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3758151
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990
1.071 €
με 19% ΦΠΑ
900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Thalhammer SW25-LA
7
Thalhammer SW25-LA
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3659228
84137 Vilsbiburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.856 €
με 19% ΦΠΑ
2.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere C.PLF.620R 1836Z
7
John Deere C.PLF.620R 1836Z
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3653620
49429 Visbek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
New Holland Varifeed-Schneidwerk 8P40VA
5
New Holland Varifeed-Schneidwerk 8P40VA
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3653154
18246 Bützow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
69.901 €
με 19% ΦΠΑ
58.740 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other TAM TAM Schneidwerkswagen Eina
3
Sonstige / Other TAM TAM Schneidwerkswagen Eina
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3653106
25813 Husum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Case IH Schneidwerk 6,10 mtr - Modell
6
Case IH Schneidwerk 6,10 mtr - Modell
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3653089
25813 Husum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other CONTI 800/65R32+Trelleborg 600
3
Sonstige / Other CONTI 800/65R32+Trelleborg 600
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3653021
24863 Börm, Γερμανία
8.925 €
με 19% ΦΠΑ
7.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere KERNELSTAR 2 II MY16
8
John Deere KERNELSTAR 2 II MY16
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3714259
49429 Visbek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
14.875 €
με 19% ΦΠΑ
12.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Maisausrüstung Lexio
4
Claas Maisausrüstung Lexio
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3716014
27299 Völkersen, Γερμανία
2.856 €
με 19% ΦΠΑ
2.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Tidue Amfibios 30T23N
3
Claas Tidue Amfibios 30T23N
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3709805
26180 Rastede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
42.840 €
με 19% ΦΠΑ
36.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland NEW BISO SUNPOWER 6-70 / 8-70 / 12-70
14
New Holland NEW BISO SUNPOWER 6-70 / 8-70 / 12-70
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3679429
27061 Lány, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2015
9.900 €

Δείτε αγγελία
Kemper 360 PLUS MAISBEK
6
Kemper 360 PLUS MAISBEK
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bet3673708
5531AE Bladel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 465