Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
egyéb Maissiebe, Für John Deere 6 Schüttler Maehdrescher
4
ΝΈΑ egyéb Maissiebe, Für John Deere 6 Schüttler Maehdrescher
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936641
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012
1.410 €
με 27% ΦΠΑ
1.110 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Laser Pilot Set, für Claas Schneidwerke
4
ΝΈΑ Claas Laser Pilot Set, für Claas Schneidwerke
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936631
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014
2.661 €
με 27% ΦΠΑ
2.095 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Laser Pilot Set, für Claas C450-C900 Schneidwerke
3
ΝΈΑ Claas Laser Pilot Set, für Claas C450-C900 Schneidwerke
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936627
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2015
2.781 €
με 27% ΦΠΑ
2.190 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Vario Insert-Blatt, für Claas Vario Schneidwerke
4
ΝΈΑ Claas Vario Insert-Blatt, für Claas Vario Schneidwerke
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936624
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2015
2.013 €
με 27% ΦΠΑ
1.585 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Vario Insert-Blatt, für Claas Vario Schneidwerke
4
ΝΈΑ Claas Vario Insert-Blatt, für Claas Vario Schneidwerke
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936620
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018
2.623 €
με 27% ΦΠΑ
2.065 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Zürn Schneidwerkswagen für 6-7,6 Meter John Deere Schneidwerke
4
ΝΈΑ Zürn Schneidwerkswagen für 6-7,6 Meter John Deere Schneidwerke
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936578
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012
5.334 €
με 27% ΦΠΑ
4.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Kabine
4
ΝΈΑ Sonstige / Other Kabine
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936437
53881 Euskirchen, Γερμανία
1.488 €
με 19% ΦΠΑ
1.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Busatis Rapsseitenmesser
2
ΝΈΑ Busatis Rapsseitenmesser
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936421
53881 Euskirchen, Γερμανία
595 €
με 19% ΦΠΑ
500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mengele PU 3000 Pick-Up
7
ΝΈΑ Mengele PU 3000 Pick-Up
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936419
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990
1.071 €
με 19% ΦΠΑ
900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH 2388
2
ΝΈΑ Case IH 2388
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3935905
93352 Rohr, Γερμανία
1.785 €
με 19% ΦΠΑ
1.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone Big X Adapterrahmen
4
ΝΈΑ Krone Big X Adapterrahmen
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3935484
86681 Fünfstetten, Γερμανία
4.501 €
με 19% ΦΠΑ
3.782 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 2 St. John Deere starre Felgen, Für John Deere Maedrescher
3
ΝΈΑ John Deere 2 St. John Deere starre Felgen, Für John Deere Maedrescher
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3935266
6760 Kistelek, Ουγγαρία
445 €
με 27% ΦΠΑ
350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Grasmesser, spezial (Häckselmesser)  für Jaguar 870
ΝΈΑ Claas Grasmesser, spezial (Häckselmesser) für Jaguar 870
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3934820
77974 Kürzell, Γερμανία
35 €
με 19% ΦΠΑ
29 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt Maisausrüstung für 5-Schüttler Fendt - MasseyFerguson - AGCO - Laverda
3
ΝΈΑ Fendt Maisausrüstung für 5-Schüttler Fendt - MasseyFerguson - AGCO - Laverda
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3934802
77974 Kürzell, Γερμανία
3.451 €
με 19% ΦΠΑ
2.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Trommelgehäuse für Jaguar 492-497
ΝΈΑ Claas Trommelgehäuse für Jaguar 492-497
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3934797
77974 Kürzell, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Motor für CLAAS Lexion und Jaguar
3
ΝΈΑ Claas Motor für CLAAS Lexion und Jaguar
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3934796
77974 Kürzell, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Motor für Lexion und Jaguar
3
ΝΈΑ Claas Motor für Lexion und Jaguar
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3934793
77974 Kürzell, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Allradachse für Lexion 570 / Lexion 580
3
ΝΈΑ Claas Allradachse für Lexion 570 / Lexion 580
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3934792
77974 Kürzell, Γερμανία
17.731 €
με 19% ΦΠΑ
14.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Rapstisch 3m
ΝΈΑ Sonstige / Other Rapstisch 3m
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3934641
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
2.150 €
με 19% ΦΠΑ
1.807 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Rapstisch 3,60 m
5
ΝΈΑ Deutz-Fahr Rapstisch 3,60 m
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3934467
55624 Rhaunen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Gruber 5,10m M 90
ΝΈΑ Gruber 5,10m M 90
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3934329
84539 Ampfing, Γερμανία
4.046 €
με 19% ΦΠΑ
3.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Typ 22
8
Deutz-Fahr Typ 22
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3931603
49593 Bersenbrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
2.261 €
με 19% ΦΠΑ
1.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas ORBIS 600
8
Claas ORBIS 600
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3931161
84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
34.510 €
με 19% ΦΠΑ
29.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas ORBIS 600 SD 3T_Vorführmaschine
10
Claas ORBIS 600 SD 3T_Vorführmaschine
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3931160
84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
70.091 €
με 19% ΦΠΑ
58.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Mega 360 Siebkasten
Claas Mega 360 Siebkasten
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3929509
75031 Eppingen, Γερμανία
3.000 €
με 19% ΦΠΑ
2.521 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 466