Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Claas JAGUAR 900
16
Claas JAGUAR 900
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4090239
57200 LAGKADAS, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 445 kW, Ώρες λειτουργίας: 39842 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
100.000 €

Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 840
8
ΝΈΑ Claas Jaguar 840
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4108690
48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 268 kW, Ώρες λειτουργίας: 3100 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 3.00 m, Πλάτος κεφαλής: 3.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone BiG X 700
10
ΝΈΑ Krone BiG X 700
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4108582
48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 528 kW, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 10, Ελαστικά μπροστά: 800/70R38, Ελαστικά πίσω: 710/60R30
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas Jaguar 840 /850 Speedstar, ALLRAD Motor: OM460 LA
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4107989
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 404 kW, Ώρες λειτουργίας: 480 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Μετρητής χώρου, ...
179.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Katana Forage Harvester 65 S4  - £POA
4
ΝΈΑ Fendt Katana Forage Harvester 65 S4 - £POA
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4107571
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone BIG X 700
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4107184
29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 515 kW, Ώρες λειτουργίας: 1532 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
78.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere 7950
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4107174
29640 Schneverdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 597 kW, Ώρες λειτουργίας: 3490 h, Πλάτος συλλέκτη: 9.30 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 840
11
ΝΈΑ Claas JAGUAR 840
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4107153
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 268 kW, Ώρες λειτουργίας: 6970 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Ανιχνευτής μετάλλου, Πλάτος συλλέκτη: 4.50 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
39.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas JAGUAR 940
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4107147
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 380 kW, Ώρες λειτουργίας: 747 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 860 4-TRAC
15
ΝΈΑ Claas JAGUAR 860 4-TRAC
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4106867
92665 Altenstadt a.d. Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 375 kW, Ώρες λειτουργίας: 1494 h, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Αυτόματος πιλότος, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, ...
249.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone BIG X V8
8
ΝΈΑ Krone BIG X V8
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4106565
18233 Neubukow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 330 kW, Ώρες λειτουργίας: 2570 h, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πρόσθετα βάρη, Μετρητής χώρου, Ελαστικά μπροστά: 800/65-32, ...
36.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 980
5
ΝΈΑ Claas Jaguar 980
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4106437
06849 Dessau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 570 kW
1.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 980
5
ΝΈΑ Claas Jaguar 980
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4106435
06849 Dessau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 570 kW
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 980
5
ΝΈΑ Claas Jaguar 980
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4106432
06849 Dessau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 570 kW
1.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 860
3
ΝΈΑ Claas Jaguar 860
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4106406
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 375 kW, Ώρες λειτουργίας: 1480 h, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Ελαστικά μπροστά: 650-75 R32, ...
169.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas jaguar 870
9
ΝΈΑ Claas jaguar 870
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4106346
5466 RB Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 370 kW, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Ελαστικά μπροστά: 800/65r32
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 970
9
ΝΈΑ Claas Jaguar 970
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4106306
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 570 kW, Ώρες λειτουργίας: 420 h, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Αυτόματος πιλότος, Μετρητής χώρου, ...
289.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 980 Allrad - Landwirtsmaschine
15
ΝΈΑ Claas Jaguar 980 Allrad - Landwirtsmaschine
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4106296
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 610 kW, Ώρες λειτουργίας: 3290 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Αυτόματος πιλότος, Μετρητής χώρου, ...
119.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland FR650
3
ΝΈΑ New Holland FR650
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4106227
59227 Ahlen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 210 kW, Ώρες λειτουργίας: 300 h, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, AdBlue, Ανιχνευτής μετάλλου, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 165 h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone Big X 580
15
ΝΈΑ Krone Big X 580
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4106115
8401 JE Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 430 kW, Ώρες λειτουργίας: 238 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Μέτρηση απόδοσης GPS, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 950 Allrad 40 km/h **Orbis 750**
14
ΝΈΑ Claas Jaguar 950 Allrad 40 km/h **Orbis 750**
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4106015
17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 440 kW, Ώρες λειτουργίας: 3118 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
143.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 850 + RU 450 Xtra
10
ΝΈΑ Claas Jaguar 850 + RU 450 Xtra
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4105782
62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 286 kW, Ώρες λειτουργίας: 4210 h, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθετα βάρη, Μετρητής χώρου, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Ανιχνευτής μετάλλου, Πλάτος κεφαλής: 4.50 m, ...
58.272 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone BIG X 580
11
ΝΈΑ Krone BIG X 580
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4105591
21357 Bardowick, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 430 kW, Ώρες λειτουργίας: 1386 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
199.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone BIG X 770
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4105575
29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 809 kW, Ώρες λειτουργίας: 654 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
325.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone BIG X 630
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4105574
29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 460 kW, Ώρες λειτουργίας: 184 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
339.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 943