Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού

Μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Claas John Deere Krone New Holland Fendt Vicon Pöttinger Kuhn
Case IH CHX 320
9
ΝΈΑ Case IH CHX 320
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5020532 5020532
  06917 Jessen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 285 kW, Ώρες λειτουργίας: 4300 h, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, Μετρητής χώρου, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case IH CHX 420
16
ΝΈΑ Case IH CHX 420
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5020518 5020518
  06917 Jessen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 315 kW, Ώρες λειτουργίας: 3008 h, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθετα βάρη, ...
46.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas 690
11
ΝΈΑ Claas 690
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5020364 5020364
  26197 Großenkneten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 250 kW, Ώρες λειτουργίας: 3740 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Κεντρική λίπανση, Μετρητής χώρου, ...
17.800 €
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 870 Speedstar Allrad
5
ΝΈΑ Claas Jaguar 870 Speedstar Allrad
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5019908 5019908
  17209 Leizen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 333 kW, Ώρες λειτουργίας: 4175 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Ελαστικά μπροστά: 800/65 R32, Ελαστικά πίσω: 540/65 R 24
94.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Katana 65
5
ΝΈΑ Fendt Katana 65
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5019670 5019670
  39319 Jerichow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1115 h, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 10
215.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Katana 65
4
ΝΈΑ Fendt Katana 65
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5019669 5019669
  27299 Völkersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 870 h, Ελαστικά μπροστά: 800/65 R 32 TB, Ελαστικά πίσω: 600/65 R 28 MITAS
230.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Katana 65
5
ΝΈΑ Fendt Katana 65
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5019668 5019668
  39171 Langenweddingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1263 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 10, Ελαστικά μπροστά: 800/65 R32, Ελαστικά πίσω: 600/65 R28
220.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Katana 65
5
ΝΈΑ Fendt Katana 65
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5019655 5019655
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 2221 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 10, Ελαστικά μπροστά: 800/65 R32, Ελαστικά πίσω: 600/65 R28
170.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Katana 65
5
ΝΈΑ Fendt Katana 65
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5019653 5019653
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 2201 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 10, Ελαστικά μπροστά: 800/65 R 32, Ελαστικά πίσω: 600/65 R 28
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt Katana 65
5
ΝΈΑ Fendt Katana 65
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5019652 5019652
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 1325 h
195.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Katana 65
5
ΝΈΑ Fendt Katana 65
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5019651 5019651
  17098 Friedland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 477 kW, Ώρες λειτουργίας: 1286 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 10
195.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 950 Tier 4i
5
ΝΈΑ Claas Jaguar 950 Tier 4i
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5019645 5019645
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 390 kW, Ώρες λειτουργίας: 2166 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 10, Ελαστικά μπροστά: 800/70 R 32 GY, Ελαστικά πίσω: 600/65 R 28 TB
165.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 950 Tier 4i
5
ΝΈΑ Claas Jaguar 950 Tier 4i
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5019644 5019644
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 390 kW, Ώρες λειτουργίας: 2305 h, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 10, Ελαστικά μπροστά: 800/70 R 32 175 A8, Ελαστικά πίσω: 600/65 R 28 154 A8
150.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 900 Speedstar
5
ΝΈΑ Claas Jaguar 900 Speedstar
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5019615 5019615
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 445 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 8, Ελαστικά μπροστά: 800/70R32, ...
65.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 860
5
ΝΈΑ Claas Jaguar 860
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5019612 5019612
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 375 kW, Ώρες λειτουργίας: 1638 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Ελαστικά μπροστά: 900/55-32, Ελαστικά πίσω: 600/55-26.5
129.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 890 Speed Star
5
ΝΈΑ Claas Jaguar 890 Speed Star
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5019608 5019608
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 372 kW, Ώρες λειτουργίας: 5405 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 8, Ελαστικά μπροστά: 900/55R32, ...
75.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 860
5
ΝΈΑ Claas Jaguar 860
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5019607 5019607
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 306 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Ελαστικά μπροστά: 800/65R32, Ελαστικά πίσω: 700/50-26.5
22.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 980
5
ΝΈΑ Claas Jaguar 980
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5019554 5019554
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 580 kW, Ώρες λειτουργίας: 3403 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 12, Ελαστικά μπροστά: 900/60R32, ...
134.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland FR 9060
5
ΝΈΑ New Holland FR 9060
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5019273 5019273
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 395 kW, Ώρες λειτουργίας: 4803 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 8, Ελαστικά μπροστά: 900/60 R 38, ...
75.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7400
5
ΝΈΑ John Deere 7400
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5018873 5018873
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 375 kW, Ώρες λειτουργίας: 3100 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 8, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 2 h, ...
72.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 960
5
ΝΈΑ Claas Jaguar 960
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5018854 5018854
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 458 kW, Ώρες λειτουργίας: 1868 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Ελαστικά μπροστά: 710/70 R 38, Ελαστικά πίσω: 600/65 R 28 154 A8
179.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone BIG X 1000
5
ΝΈΑ Krone BIG X 1000
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5018853 5018853
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 735 kW, Ώρες λειτουργίας: 2000 h, Τετρακίνητο, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 10, Ελαστικά μπροστά: 900/60 R 32 MICHELIN, Ελαστικά πίσω: 710/55 R 34 TRELLEBO
110.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Katana 65
5
ΝΈΑ Fendt Katana 65
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5018825 5018825
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 477 kW, Ώρες λειτουργίας: 1800 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 10, Ελαστικά μπροστά: 900/60 R32 TRELLEBOR, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 980
5
ΝΈΑ Claas Jaguar 980
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5018747 5018747
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 610 kW, Ώρες λειτουργίας: 3110 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 12, Ελαστικά μπροστά: 900/60 R 32, Ελαστικά πίσω: 600/65 R 28
105.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 960
10
ΝΈΑ Claas Jaguar 960
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5018269 5018269
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 457 kW, Ώρες λειτουργίας: 4600 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Αυτόματος πιλότος, Μετρητής χώρου, Ελαστικά μπροστά: 800/70 R32 GOODYEAR, ...
129.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 923