Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Claas 890
6
Claas 890
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4337454
  62044 Neos Skopos, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 370 kW, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πρόσθετα βάρη, Αυτόματος πιλότος, ...
65.000 €
Δείτε αγγελία
Krone BIG X 1100
13
ΝΈΑ Krone BIG X 1100
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4362451
  41849 Wassenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 789 kW, Ώρες λειτουργίας: 3270 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πρόσθετα βάρη, Βελτιωτικό, ...
98.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7350 i
10
ΝΈΑ John Deere 7350 i
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4362347
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 1580 h, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 1000 h
125.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas Jaguar 870
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4362295
  TF12 5BB Shropshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 5600 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Ελαστικά μπροστά: 650/75x32, Ελαστικά πίσω: 540/65x24
86.297 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 25
11
ΝΈΑ Claas JAGUAR 25
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4362271
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR
2
ΝΈΑ Claas JAGUAR
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4362215
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
John Deere 8300
4
ΝΈΑ John Deere 8300
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4361948
  94530 Auerbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Πλάτος συλλέκτη: 3.18 m, Πλάτος κεφαλής: 3.18 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: 710/70R42, Ελαστικά πίσω: 620/70R30
209.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon MH 180 SU
4
ΝΈΑ Vicon MH 180 SU
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4361873
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005
3.900 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas JAGUAR 950
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4361726
  46519 Alpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 390 kW, Ώρες λειτουργίας: 3484 h, Πλάτος συλλέκτη: 3.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 980
18
ΝΈΑ Claas JAGUAR 980
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4361717
  29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 625 kW, Ώρες λειτουργίας: 3065 h, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 9.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
179.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone BIG X 770
15
ΝΈΑ Krone BIG X 770
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4361716
  29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 570 kW, Ώρες λειτουργίας: 867 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
295.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 960
ΝΈΑ Claas Jaguar 960
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4361618
  39171 Sülzetal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 458 kW, Ώρες λειτουργίας: 4045 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 950_ALLRAD
15
ΝΈΑ Claas JAGUAR 950_ALLRAD
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4361554
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 373 kW, Ώρες λειτουργίας: 3447 h, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
128.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 940
12
ΝΈΑ Claas JAGUAR 940
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4360345
  48653 Coesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 380 kW, Ώρες λειτουργίας: 769 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
274.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7750i
14
ΝΈΑ John Deere 7750i
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4360315
  17291 Schenkenberg / Kleptow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 458 kW, Ώρες λειτουργίας: 2626 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, ...
110.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger MEX 4
9
ΝΈΑ Pöttinger MEX 4
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4360295
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
PZ MH 160
8
ΝΈΑ PZ MH 160
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4360291
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Fendt KATANA 85
7
ΝΈΑ Fendt KATANA 85
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4360262
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1634 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
John Deere 7950I PRODRIVE
7
ΝΈΑ John Deere 7950I PRODRIVE
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4360240
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 4233 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 840
6
ΝΈΑ Claas JAGUAR 840
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4360143
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 5287 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 890
8
ΝΈΑ Claas JAGUAR 890
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4360091
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 3998 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 940 Allrad
19
ΝΈΑ Claas Jaguar 940 Allrad
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4359537
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 380 kW, Ώρες λειτουργίας: 1856 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, ...
199.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 870
3
ΝΈΑ Claas JAGUAR 870
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4359051
  55300 CHAUVONCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 3760 h, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 2700 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 940
6
ΝΈΑ Claas Jaguar 940
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4358942
  86660 Tapfheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 405 kW, Ώρες λειτουργίας: 3873 h, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
135.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar960
5
ΝΈΑ Claas Jaguar960
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4358941
  86660 Tapfheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 444 kW, Ώρες λειτουργίας: 4953 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
119.748 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1022