Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Claas 900 jaguar
17
Claas 900 jaguar
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4252146
  57200 LAGKADAS, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 3984 h, Τετρακίνητο
100.000 €
Δείτε αγγελία
Claas 900 jaguar
17
Claas 900 jaguar
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4252146
  57200 LAGKADAS, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 3984 h, Τετρακίνητο
100.000 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger MEX GT
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4269738
  3910 Zwettl, Αυστρία
2.611 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone BIG X 650
7
ΝΈΑ Krone BIG X 650
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4269578
  17166 Teterow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 3756 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Πρόσθετα βάρη, Μετρητής χώρου, Ελαστικά μπροστά: 800/65-32, ...
89.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 8600
8
ΝΈΑ John Deere 8600
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4269406
  26605 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 460 kW, Ώρες λειτουργίας: 1763 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Αυτόματος πιλότος, Ελαστικά μπροστά: IF 900/60R42 MICHELI, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland FX 58
8
ΝΈΑ New Holland FX 58
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4269401
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 385 kW, Ώρες λειτουργίας: 5138 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Ελαστικά μπροστά: 800/65R32, Ελαστικά πίσω: 540/65R24
29.076 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 960
5
ΝΈΑ Claas JAGUAR 960
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4269329
  44130 Blain, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 3900 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
95.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 940
5
ΝΈΑ Claas JAGUAR 940
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4269328
  44130 Blain, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 3740 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
95.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7850
6
ΝΈΑ John Deere 7850
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4269327
  Nachfrage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 60 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
135.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 890 SPEEDSTAR Allrad
16
ΝΈΑ Claas JAGUAR 890 SPEEDSTAR Allrad
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4269186
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 371 kW, Ώρες λειτουργίας: 5493 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Μετρητής χώρου, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, ...
58.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 940
10
ΝΈΑ Claas Jaguar 940
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4268197
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 350 kW, Ώρες λειτουργίας: 3976 h, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 3.00 m, ...
129.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland 2305
5
ΝΈΑ New Holland 2305
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4268104
  19322 Wittenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 2300 h, Σποροεπεξεργαστής, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Βελτιωτικό, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Πλάτος συλλέκτη: 2.90 m, ...
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 950
13
ΝΈΑ Claas Jaguar 950
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4267469
  4668 Grimma, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 2151 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, ...
169.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 970 A
10
ΝΈΑ Claas Jaguar 970 A
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4267463
  74706 Osterburken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 570 kW, Ώρες λειτουργίας: 3644 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
210.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas JAGUAR 960
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4267263
  21490 VAROIS ET CHAIGNOT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 738 h
275.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Big X650
15
ΝΈΑ Krone Big X650
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4267053
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 3555 h, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, Κεντρική λίπανση, Βελτιωτικό
65.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 850 2WD
5
ΝΈΑ Claas Jaguar 850 2WD
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4267036
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 6887 h, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 5193 h
25.832 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 870 Profistar
5
ΝΈΑ Claas Jaguar 870 Profistar
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4267025
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 3216 h, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 2800 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 870 4WD SPFH
9
ΝΈΑ Claas Jaguar 870 4WD SPFH
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4267024
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 4800 h, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 3600 h, Ελαστικά μπροστά: 800, Ελαστικά πίσω: 540
41.445 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland FR 9060 Allrad
New Holland FR 9060 Allrad
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4266683
  Gbr Walter Und M, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 425 kW, Ώρες λειτουργίας: 3030 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Αυτόματος πιλότος, Πλάτος συλλέκτη: 3.00 m, Πλάτος κεφαλής: 3.00 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 1948 h, ...
134.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 860
6
Claas Jaguar 860
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4266670
  84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 304 kW, Ώρες λειτουργίας: 5743 h, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 3.00 m, Πλάτος κεφαλής: 3.00 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 3820 h, ...
39.790 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas 682SL
10
Claas 682SL
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4266048
  47-344, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 4
13.000 €
Δείτε αγγελία
 Italmec R14 Cherry Picker
5
Italmec R14 Cherry Picker
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4265726
  CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other SH 1300
3
Sonstige / Other SH 1300
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4265663
  29614 Soltau, Γερμανία
Πλάτος συλλέκτη: 1.00 m, Πλάτος κεφαλής: 1.00 m
504 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 950
15
Claas Jaguar 950
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4265563
  92262 Birgland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 390 kW, Ώρες λειτουργίας: 3970 h, Ημερομηνία εγγραφής: 06.05.2010, Ελαστικά μπροστά: 710/75 R34 178 A8 MICHELIN, Ελαστικά πίσω: 600/ 65 R28 154 A8 MICHELIN
133.614 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 840
9
Claas JAGUAR 840
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4265420
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 268 kW, Ώρες λειτουργίας: 3817 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Ελαστικά μπροστά: 800/65 R32GOODYEAR, Ελαστικά πίσω: 540/65 R24GOODYEAR
59.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1008