Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
New Holland FX 58
16
New Holland FX 58
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3531844
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 412 kW, Ώρες λειτουργίας: 4560 h, Πρόσθετα βάρη, Κεντρική λίπανση, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Μετρητής χώρου, Βελτιωτικό, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
38.500 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
D&D Landtechnika Maisschild Schild Mais Maisschiebenschild 5 M breit Klapbar
5
D&D Landtechnika Maisschild Schild Mais Maisschiebenschild 5 M breit Klapbar
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3100877
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016
4.850 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
New Holland FX 60 Hydro-Lock
9
New Holland FX 60 Hydro-Lock
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3123311
8271 RW Ijsselmuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 405 kW, Ώρες λειτουργίας: 3300 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Βελτιωτικό, ...
75.000 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas 840
20
Claas 840
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3385065
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 338 kW, Ώρες λειτουργίας: 4692 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Βελτιωτικό, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas 695 Mega
19
Claas 695 Mega
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3455721
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 4930 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, Βελτιωτικό, Μετρητής χώρου, Σποροεπεξεργαστής, Κεντρική λίπανση, Πρόσθετα βάρη, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 8600 i
10
John Deere 8600 i
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3741127
95503 Hummeltal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 460 kW, Ώρες λειτουργίας: 1870 h, Πρόσθετα βάρη, Κεντρική λίπανση, Ανιχνευτής μετάλλου, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Μετρητής χώρου, ...
332.010 €
με 19% ΦΠΑ
279.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland FX 48
20
New Holland FX 48
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3680086
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 338 kW, Ώρες λειτουργίας: 2282 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Βελτιωτικό, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hesston 7730
8
Hesston 7730
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3681967
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 257 kW, Ώρες λειτουργίας: 3410 h, Τετρακίνητο, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Βελτιωτικό, Σύστημα κλιματισμού, Σποροεπεξεργαστής, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 840
15
Claas Jaguar 840
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3740151
95503 Hummeltal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 268 kW, Ώρες λειτουργίας: 5855 h, Κεντρική λίπανση, Ανιχνευτής μετάλλου, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Μετρητής χώρου, Βελτιωτικό, ...
52.955 €
με 19% ΦΠΑ
44.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone BIG X630
10
Krone BIG X630
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3667910
84137 Vilsbiburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 460 kW, Ώρες λειτουργίας: 470 h, AdBlue, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Αυτόματος πιλότος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
404.600 €
με 19% ΦΠΑ
340.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland FX 58
16
New Holland FX 58
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3531844
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 412 kW, Ώρες λειτουργίας: 4560 h, Πρόσθετα βάρη, Κεντρική λίπανση, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Μετρητής χώρου, Βελτιωτικό, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
38.500 €

Δείτε αγγελία
Claas 850
20
Claas 850
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3524810
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 309 kW, Ώρες λειτουργίας: 4100 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Βελτιωτικό, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 930
16
Claas Jaguar 930
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3641518
6902 PK Zevenaar, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 335 kW, Ώρες λειτουργίας: 387 h, Κεντρική λίπανση, Ανιχνευτής μετάλλου, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Σύστημα κλιματισμού, Μετρητής χώρου, Βελτιωτικό, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mengele SF 6600
15
Mengele SF 6600
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3558164
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 257 kW, Ώρες λειτουργίας: 4005 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Βελτιωτικό, Μετρητής χώρου, Σποροεπεξεργαστής, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas 840
20
Claas 840
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3493256
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 313 kW, Ώρες λειτουργίας: 5745 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Βελτιωτικό, Μετρητής χώρου, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 7480
20
John Deere 7480
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3667965
84137 Vilsbiburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 412 kW, Ώρες λειτουργίας: 1720 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Αυτόματος πιλότος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
291.550 €
με 19% ΦΠΑ
245.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 7480
6
John Deere 7480
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3678000
84137 Vilsbiburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 412 kW, Ώρες λειτουργίας: 1720 h, Πρόσθετα βάρη, Κεντρική λίπανση, Ανιχνευτής μετάλλου, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Μετρητής χώρου, ...
241.570 €
με 19% ΦΠΑ
203.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland 2305
19
New Holland 2305
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3358435
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 3377 h, Τετρακίνητο, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Βελτιωτικό, Σποροεπεξεργαστής, Κεντρική λίπανση, Πρόσθετα βάρη, ...
17.500 €

Δείτε αγγελία
Claas 960
5
Claas 960
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3250947
6902 PK Zevenaar, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 460 kW, Ώρες λειτουργίας: 809 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Μετρητής χώρου, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
New Holland 2305
19
New Holland 2305
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3110234
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 41202 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Βελτιωτικό, Σποροεπεξεργαστής, ...
17.500 €

Δείτε αγγελία
Claas 870 mit Mais-,Gras-und GPS Ausrüstung
10
Claas 870 mit Mais-,Gras-und GPS Ausrüstung
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3417448
37284 Waldkappel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 322 kW, Ώρες λειτουργίας: 3770 h, Πρόσθετα βάρη, Κεντρική λίπανση, Σύστημα κλιματισμού, Μετρητής χώρου, Βελτιωτικό, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Υπολογιστής ταξιδίου, ...
118.999 €
με 19% ΦΠΑ
99.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland FR9060
20
New Holland FR9060
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3382691
59379 Selm-Bork, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 425 kW, Ώρες λειτουργίας: 2025 h, Πρόσθετα βάρη, Κεντρική λίπανση, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Μετρητής χώρου, Βελτιωτικό, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
148.691 €
με 19% ΦΠΑ
124.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 970 MAN V 8
19
Claas Jaguar 970 MAN V 8
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3303880
54497 Morbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 570 kW, Ώρες λειτουργίας: 2400 h, Πρόσθετα βάρη, Κεντρική λίπανση, Ανιχνευτής μετάλλου, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Μετρητής χώρου, ...
267.750 €
με 19% ΦΠΑ
225.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6850
3
John Deere 6850
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct920165
99439 Weimar - Großobringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 356 kW, Ώρες λειτουργίας: 7160 h, Πρόσθετα βάρη, Κεντρική λίπανση, Ανιχνευτής μετάλλου, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Μετρητής χώρου, ...
39.999 €
με 19% ΦΠΑ
33.613 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 850 4x4
18
Claas JAGUAR 850 4x4
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3700224
2272 Gorišnica, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 303 kW, Ώρες λειτουργίας: 2946 h, Πρόσθετα βάρη, Κεντρική λίπανση, Ανιχνευτής μετάλλου, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Μετρητής χώρου, ...
92.000 €

Δείτε αγγελία
Krone BiG X 500 + Kemper 360 Plus
10
Krone BiG X 500 + Kemper 360 Plus
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3693072
62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 375 kW, Ώρες λειτουργίας: 1965 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Μετρητής χώρου, Σύστημα κλιματισμού, Σποροεπεξεργαστής, ...
174.068 €
με 23% ΦΠΑ
141.518 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 7350i
13
John Deere 7350i
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3701826
61200 Wölfersheim Berstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 2430 h, Πρόσθετα βάρη, Κεντρική λίπανση, Ανιχνευτής μετάλλου, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Μετρητής χώρου, Βελτιωτικό, Μέτρηση απόδοσης GPS, ...
140.000 €

Δείτε αγγελία
New Holland FR 9080
3
New Holland FR 9080
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3701815
89438 Holzheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 510 kW, Ώρες λειτουργίας: 2858 h, Πρόσθετα βάρη, Κεντρική λίπανση, Ανιχνευτής μετάλλου, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Μετρητής χώρου, ...
190.400 €
με 19% ΦΠΑ
160.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 7400
9
John Deere 7400
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3733792
25767 Albersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 375 kW, Ώρες λειτουργίας: 4296 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος πιλότος, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Βελτιωτικό, Σύστημα κλιματισμού, Σποροεπεξεργαστής, Κεντρική λίπανση, ...
71.400 €
με 19% ΦΠΑ
60.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 940
6
Claas Jaguar 940
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3740650
14806 Belzig-Schwanebeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 375 kW, Ώρες λειτουργίας: 895 h, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Μετρητής χώρου, Βελτιωτικό, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ...
303.450 €
με 19% ΦΠΑ
255.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 758