Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού

Μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Claas John Deere Krone New Holland Fendt
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Claas Jaguar 870 Speedstar Allrad MB V8 MCC Classic Large
8
Claas Jaguar 870 Speedstar Allrad MB V8 MCC Classic Large
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4827609 4827609
  48231 Warendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 440 kW, Ώρες λειτουργίας: 1600 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
158.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Krone BIG X 580
12
Krone BIG X 580
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4861577 4861577
  49419 Wagenfeld-Ströhen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 426 kW, Ώρες λειτουργίας: 573 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
279.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 850 PROFISTAR aus 2008 mit 2.675 Th, RU 450 und PU 300 HD- durchrepariert
20
Claas JAGUAR 850 PROFISTAR aus 2008 mit 2.675 Th, RU 450 und PU 300 HD- durchrepariert
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4809693 4809693
  18273 Güstrow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 303 kW, Ώρες λειτουργίας: 3337 h, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, ...
81.990 €
83.990 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7200 Kemper + Pickup
16
John Deere 7200 Kemper + Pickup
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3931772 3931772
  16559 Hamburger Chaussee 21, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 230 kW, Ώρες λειτουργίας: 3440 h, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, ...
42.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
New Holland 2305
17
New Holland 2305
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4142022 4142022
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 268 kW, Ώρες λειτουργίας: 2505 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
25.500 €
Δείτε αγγελία
New Holland FR9060
20
New Holland FR9060
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3382691 3382691
  59379 Selm-Bork, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 425 kW, Ώρες λειτουργίας: 2025 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
112.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 8600i
12
John Deere 8600i
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4894936 4894936
  54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 625 kW, Ώρες λειτουργίας: 385 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
375.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
New Holland FR 9050
14
New Holland FR 9050
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4898472 4898472
  6004AR Weert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 367 kW, Ώρες λειτουργίας: 2614 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 8500i ProDrive 40km/h m. PowerGard Protection Plus 2021
14
John Deere 8500i ProDrive 40km/h m. PowerGard Protection Plus 2021
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4834967 4834967
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 430 kW, Ώρες λειτουργίας: 800 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Αυτόματος πιλότος, Βελτιωτικό, Μετρητής χώρου, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case IH 7400
Βίντεο
10
Case IH 7400
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4568706 4568706
  57-300 Kłodzko, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 310 kW, Ώρες λειτουργίας: 4970 h, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, ...
19.659,69 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas 950 + Orbis 600 + Pick up+40 K
13
Claas 950 + Orbis 600 + Pick up+40 K
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4597190 4597190
  5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 441 kW, Ώρες λειτουργίας: 2289 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Μέτρηση απόδοσης GPS, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone BIG X 1100
11
Krone BIG X 1100
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4473245 4473245
  19294 Bresegard, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 793 kW, Ώρες λειτουργίας: 3808 h, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Βελτιωτικό, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Ανιχνευτής μετάλλου, ...
128.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone BiG X 700
10
Krone BiG X 700
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4854546 4854546
  07551 Gera, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 514 kW, Ώρες λειτουργίας: 2400 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθετα βάρη, Βελτιωτικό, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, ...
95.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone BiG X 480
12
Krone BiG X 480
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4853140 4853140
  33154 Salzkotten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, Ώρες λειτουργίας: 1228 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rostselmash Häcksler RSM 1403
12
Rostselmash Häcksler RSM 1403
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4834004 4834004
  03130 Hornow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 368 kW, Ώρες λειτουργίας: 530 h, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, ...
139.000 €
145.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 940
11
Claas Jaguar 940
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4671804 4671804
  31028 Gronau (Leine), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 336 kW, Ώρες λειτουργίας: 3016 h, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Σύστημα κλιματισμού, Κάμερα οπίσθιας εικόνας, Ημερομηνία εγγραφής: 02.09.2011, Κενό βάρους: 16.00 t, ...
153.781,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 8400i ProDrive 40km/h
5
John Deere 8400i ProDrive 40km/h
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4742185 4742185
  29576 Barum/Tätendorf-Eppensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 397 kW, Ώρες λειτουργίας: 1335 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
249.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 7350
6
John Deere 7350
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4210315 4210315
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 419 kW, Ώρες λειτουργίας: 3405 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
67.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 950     498
8
Claas Jaguar 950 498
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4342716 4342716
  54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 430 kW, Ώρες λειτουργίας: 490 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 7780 i ProDrive Kemper Maisgebiss 390 Plus
17
John Deere 7780 i ProDrive Kemper Maisgebiss 390 Plus
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4455789 4455789
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 460 kW, Ώρες λειτουργίας: 1750 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πρόσθετα βάρη, Αυτόματος πιλότος, Μετρητής χώρου, ...
178.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mengele SF 6600
15
Mengele SF 6600
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3558164 3558164
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 257 kW, Ώρες λειτουργίας: 4005 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Κεντρική λίπανση, Πρόσθετα βάρη, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone Big X V8
5
Krone Big X V8
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 2087240 2087240
  3240 Mank, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 445 kW, Ώρες λειτουργίας: 1444 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, ...
79.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Big X 650 4WD (1520/2687 BStunden)
20
Krone Big X 650 4WD (1520/2687 BStunden)
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4900136 4900136
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 480 kW, Ώρες λειτουργίας: 2687 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, ...
60.500 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 8400i
18
John Deere 8400i
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4853274 4853274
  07407 Uhlstädt-Kirchhasel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 397 kW, Ώρες λειτουργίας: 836 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
268.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas 960 Jaguar Tier 4i
8
Claas 960 Jaguar Tier 4i
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4576378 4576378
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 478 kW, Ώρες λειτουργίας: 1100 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 908