Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού

Μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere 8200
8
ΝΈΑ John Deere 8200
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4591486
  9430 Drebach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 317 kW, Ώρες λειτουργίας: 790 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, ...
269.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone BIG X 580
6
ΝΈΑ Krone BIG X 580
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4591461
  94124 Büchlberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
155.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 830
10
ΝΈΑ Claas Jaguar 830
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4591365
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 236 kW, Ώρες λειτουργίας: 4852 h, Ελαστικά μπροστά: 650/75R32, Ελαστικά πίσω: 540/65R24
55.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas Jaguar 980 Allrad Premium Line
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4591201
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 650 kW, Ώρες λειτουργίας: 30 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, ...
225.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 960
10
ΝΈΑ Claas JAGUAR 960
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4591074
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 2900 h, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 2350 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 980 Allrad Mercedes-Motor!
3
ΝΈΑ Claas Jaguar 980 Allrad Mercedes-Motor!
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4590872
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 610 kW, Ώρες λειτουργίας: 5423 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Αυτόματος πιλότος, Μετρητής χώρου, ...
89.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 980 Allrad Mercedes-Motor
2
ΝΈΑ Claas Jaguar 980 Allrad Mercedes-Motor
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4590828
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 610 kW, Ώρες λειτουργίας: 4803 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, Κεντρική λίπανση, Αυτόματος πιλότος, Μετρητής χώρου, Ελαστικά μπροστά: 900-60 R32, ...
89.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone BIG X 1100
2
ΝΈΑ Krone BIG X 1100
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4590532
  54675, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 793 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, ...
135.000 €
Δείτε αγγελία
Krone BIG X 530
ΝΈΑ Krone BIG X 530
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4589820
  93413 Cham, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 940
10
ΝΈΑ Claas JAGUAR 940
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4589586
  62-105 Łekno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 2825 h
121.062,56 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland FR9060
9
ΝΈΑ New Holland FR9060
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4589198
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 395 kW, Ώρες λειτουργίας: 4680 h, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 3.00 m, ...
78.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas Jaguar 960
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4588321
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 480 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
259.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland FX 60 Hydroloc
17
New Holland FX 60 Hydroloc
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4588059
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 441 kW, Ώρες λειτουργίας: 3393 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar  960
2
Claas Jaguar 960
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4587911
  86479 Aichen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 3600 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, ...
95.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Claas 830 PROFISTAR
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4587302
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 3270 h
78.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas jaguar 850
11
Claas jaguar 850
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4587294
  95-011 Bratoszewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 3700 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, ...
64.000 €
Δείτε αγγελία
Sonstige/Other GEWICHTSPLATTEN
2
Sonstige/Other GEWICHTSPLATTEN
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4586689
  59399 Olfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
4.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 900 4wd
9
Claas Jaguar 900 4wd
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4586542
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 445 kW, Ώρες λειτουργίας: 3110 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Ελαστικά μπροστά: 800/65R32, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 7750 i
4
John Deere 7750 i
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4586376
  79400 Kandern-Tannenkirch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 458 kW, Ώρες λειτουργίας: 360 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Κεντρική λίπανση, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, ...
259.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7750i
9
John Deere 7750i
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4586356
  79400 Kandern-Tannenkirch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 458 kW, Ώρες λειτουργίας: 1790 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Κεντρική λίπανση, Αυτόματος πιλότος, ...
139.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 8500i
4
John Deere 8500i
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4586337
  94249 Bodenmais, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 430 kW, Ώρες λειτουργίας: 500 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 7280I
7
John Deere 7280I
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4586314
  94249 Bodenmais, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 324 kW, Ώρες λειτουργίας: 1300 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Κεντρική λίπανση, Βελτιωτικό, ...
159.663,87 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Katana 65
20
Fendt Katana 65
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4586184
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 1478 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Κεντρική λίπανση, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 690
14
Claas Jaguar 690
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4585894
  54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 224 kW, Ώρες λειτουργίας: 4219 h, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Αυτόματος πιλότος, Βελτιωτικό, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, ...
12.605,04 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 980 ALLRAD
20
Claas JAGUAR 980 ALLRAD
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4585380
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 650 kW, Ώρες λειτουργίας: 4030 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
112.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1059