Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού
Πλάτος συλλέκτη

Μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Krone BIG X770
20
ΝΈΑ Krone BIG X770
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4724231 4724231
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 570 kW, Ώρες λειτουργίας: 602 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθετα βάρη, Μετρητής χώρου, Κάμερα οπίσθιας εικόνας, Ημερομηνία εγγραφής: 23.09.2016, ...
349.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7450 HAKSELAAR
6
ΝΈΑ John Deere 7450 HAKSELAAR
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4724100 4724100
  5314 LK Bruchem (Gelderland), Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 409 kW, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Ελαστικά μπροστά: 900/50R42, Ελαστικά πίσω: 600/70R28
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 840 + RU 450 + PU 300
9
ΝΈΑ Claas Jaguar 840 + RU 450 + PU 300
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4724092 4724092
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 268 kW, Ώρες λειτουργίας: 6355 h, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθετα βάρη, Αυτόματος πιλότος, Πλάτος κεφαλής: 4.50 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 950
19
ΝΈΑ Claas Jaguar 950
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4724067 4724067
  5466 RB Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 440 kW, Ώρες λειτουργίας: 1757 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 960
10
ΝΈΑ Claas JAGUAR 960
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4723977 4723977
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 2900 h, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 2350 h
139.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 870 Allrad
5
ΝΈΑ Claas Jaguar 870 Allrad
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4722856 4722856
  27299 Völkersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 335 kW, Ώρες λειτουργίας: 2711 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Ελαστικά μπροστά: 800/65 R 32 MICHELIN, Ελαστικά πίσω: 710/45 R 26.5 TRELLE
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 8400
10
ΝΈΑ John Deere 8400
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4722688 4722688
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 397 kW, Ώρες λειτουργίας: 1520 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Μετρητής χώρου, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, ...
259.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 8600
ΝΈΑ John Deere 8600
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4722684 4722684
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 460 kW, Ώρες λειτουργίας: 1380 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Μετρητής χώρου, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, ...
275.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 8400
13
ΝΈΑ John Deere 8400
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4722676 4722676
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 397 kW, Ώρες λειτουργίας: 1300 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Μετρητής χώρου, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, ...
279.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 8500
10
ΝΈΑ John Deere 8500
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4722670 4722670
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 430 kW, Ώρες λειτουργίας: 1464 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Μετρητής χώρου, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, ...
285.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Krone Big X 650
4
ΝΈΑ Krone Big X 650
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4722328 4722328
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 480 kW, Ώρες λειτουργίας: 2012 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Αυτόματος πιλότος, ...
89.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Jaguar 970
4
ΝΈΑ Claas Jaguar 970
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4722195 4722195
  34590 Wabern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 2000 h, Ημερομηνία εγγραφής: 09.09.2013
168.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 830
10
ΝΈΑ Claas Jaguar 830
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4721985 4721985
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 236 kW, Ώρες λειτουργίας: 4895 h, Ελαστικά μπροστά: 650/75R32, Ελαστικά πίσω: 540/65R24
55.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 970 MAN Motor
9
ΝΈΑ Claas Jaguar 970 MAN Motor
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4721878 4721878
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 570 kW, Ώρες λειτουργίας: 620 h, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Αυτόματος πιλότος, Μετρητής χώρου, ...
289.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 980 Allrad
3
ΝΈΑ Claas Jaguar 980 Allrad
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4721873 4721873
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 650 kW, Ώρες λειτουργίας: 900 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Αυτόματος πιλότος, Ελαστικά μπροστά: 800-70 R38, ...
265.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 980  ALLRAD
20
ΝΈΑ Claas JAGUAR 980 ALLRAD
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4721790 4721790
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 580 kW, Ώρες λειτουργίας: 4030 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
103.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 970  ALLRAD
20
ΝΈΑ Claas JAGUAR 970 ALLRAD
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4721785 4721785
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 570 kW, Ώρες λειτουργίας: 3616 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
102.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Maxicut 678
6
ΝΈΑ John Deere Maxicut 678
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4721640 4721640
  LV-2123 Ķekavas novads,, Λετονία
22.900 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn FC 302
6
ΝΈΑ Kuhn FC 302
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4721639 4721639
  LV-2123 Ķekavas novads,, Λετονία
6.900 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6750
10
ΝΈΑ John Deere 6750
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4721145 4721145
  88367 Hohentengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 295 kW, Ώρες λειτουργίας: 4850 h, Σποροεπεξεργαστής, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Κεντρική λίπανση, Βελτιωτικό, Μετρητής χώρου, ...
33.445,38 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone Big X 630
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4720667 4720667
  38179 Schwülper, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 460 kW, Ώρες λειτουργίας: 1200 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone Big X 850
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4720665 4720665
  38179 Schwülper, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 625 kW, Ώρες λειτουργίας: 3090 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone BOG X 600 ALLRAD
12
Krone BOG X 600 ALLRAD
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4720458 4720458
  5377 Baillonville, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 600 kW, Ώρες λειτουργίας: 1221 h, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, Σύστημα κλιματισμού, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Κάμερα οπίσθιας εικόνας, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 10, ...
210.000 €
Δείτε αγγελία
John Deere SPFH 8300I MIT KEMPER & PICKUP
John Deere SPFH 8300I MIT KEMPER & PICKUP
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4720372 4720372
  01920 Rauschwitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, Ώρες λειτουργίας: 860 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Κεντρική λίπανση, ...
329.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger MEX OK
4
Pöttinger MEX OK
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4719803 4719803
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
1.681,42 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1081