Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού

Μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Claas John Deere Krone New Holland Fendt Kuhn Vicon Case IH
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas ORBIS 750
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5152780 5152780
  46519 Alpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 486 h, Πλάτος συλλέκτη: 7.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 8500i ProDrive
8
ΝΈΑ John Deere 8500i ProDrive
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5152567 5152567
  74214 Westernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 430 kW, Ώρες λειτουργίας: 1979 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 6650
11
ΝΈΑ John Deere 6650
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5152455 5152455
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 232 kW, Ώρες λειτουργίας: 2801 h, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, Βελτιωτικό, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, ...
29.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone BIG X 700
5
ΝΈΑ Krone BIG X 700
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5151734 5151734
  21781 Cadenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 496 kW, Ώρες λειτουργίας: 2751 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
168.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 950 Typ 494
14
Claas Jaguar 950 Typ 494
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5149686 5149686
  18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 373 kW, Ώρες λειτουργίας: 3684 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
118.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Pöttinger MEX III SH
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5149538 5149538
  2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Orbis 600
Claas Orbis 600
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5148961 5148961
  94116 Hutthurm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
29.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Claas Jaguar 850
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5148942 5148942
  31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 6, Ελαστικά πίσω: 800er
45.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 960 ALLRAD
13
Claas JAGUAR 960 ALLRAD
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5148596 5148596
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 458 kW, Ώρες λειτουργίας: 5056 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 2996 h, Ελαστικά μπροστά: 710/70R38, ...
98.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland FX 60 ALLRAD
12
New Holland FX 60 ALLRAD
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5148591 5148591
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 374 kW, Ώρες λειτουργίας: 3014 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Σύστημα κλιματισμού, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 1999 h, ...
44.950,42 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 6850
20
John Deere 6850
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5148139 5148139
  5503 CM Veldhoven, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 356 kW, Ώρες λειτουργίας: 3489 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, Βελτιωτικό, ...
29.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 870
2
Claas JAGUAR 870
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5147419 5147419
  1480 SAVIGNEUX, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
43.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 960 4X4 ORBIS 8 RGS
7
Claas JAGUAR 960 4X4 ORBIS 8 RGS
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5147416 5147416
  1480 SAVIGNEUX, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Krone Big X 770
6
Krone Big X 770
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5147383 5147383
  91177 Thalmässing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 563 kW, Ώρες λειτουργίας: 260 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn MC 180 S QUATTRO
8
Kuhn MC 180 S QUATTRO
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5147137 5147137
  17390 Klein Bünzow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
16.722,69 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland FR650O
11
New Holland FR650O
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5147112 5147112
  56368 Katzenelnbogen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 480 kW, Ώρες λειτουργίας: 641 h, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, Αυτόματος πιλότος, Βελτιωτικό, AdBlue, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone BIG X 500
7
Krone BIG X 500
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5146776 5146776
  94124 Büchlberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 3041 h
87.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 6710 Allrad
10
John Deere 6710 Allrad
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5146487 5146487
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 272 kW, Ώρες λειτουργίας: 3980 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Ελαστικά μπροστά: 650-75 R32, Ελαστικά πίσω: 16.9 R26
29.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 860 ALLRAD (4-Wheel)
5
Claas Jaguar 860 ALLRAD (4-Wheel)
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5146397 5146397
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 320 kW, Ώρες λειτουργίας: 3419 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Αυτόματος πιλότος, Ελαστικά μπροστά: 650-75 R32, ...
39.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 950 4-trac
12
Claas JAGUAR 950 4-trac
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5146271 5146271
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 440 kW, Ώρες λειτουργίας: 3870 h, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 3078 h, Ελαστικά μπροστά: 900/60R32, ...
147.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 7350i
6
John Deere 7350i
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5146222 5146222
  06905 Bad Schmiedeberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 353 kW, Ώρες λειτουργίας: 2403 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
75.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 930 ALLRAD
13
Claas JAGUAR 930 ALLRAD
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5146218 5146218
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 335 kW, Ώρες λειτουργίας: 2810 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Αυτόματος πιλότος, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 2105 h, ...
104.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 820
12
Claas JAGUAR 820
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5146190 5146190
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 230 kW, Ώρες λειτουργίας: 3910 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Ελαστικά μπροστά: 800/65R32, Ελαστικά πίσω: 540/65R24
29.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 7350
5
John Deere 7350
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5146077 5146077
  03249 Sonnewalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 353 kW, Ώρες λειτουργίας: 4068 h, Σποροεπεξεργαστής, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πλάτος κεφαλής: 3.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere C441R
4
John Deere C441R
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 5145595 5145595
  54336 Ķekavas novads, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2019, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2019
66.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 913