Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού

Μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Claas 850
20
Claas 850
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3524810
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 309 kW, Ώρες λειτουργίας: 4100 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Βελτιωτικό, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Jaguar 690
7
Claas Jaguar 690
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3618045
97355 Kleinlangheim-Atzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 232 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas 840
20
Claas 840
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3493256
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 313 kW, Ώρες λειτουργίας: 5745 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Βελτιωτικό, Μετρητής χώρου, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas 820
12
Claas 820
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3566661
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 283 kW, Ώρες λειτουργίας: 3970 h, Πρόσθετα βάρη, Κεντρική λίπανση, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Σποροεπεξεργαστής, Βελτιωτικό, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
45.980 EUR
με 21% ΦΠΑ
38.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas 850
20
Claas 850
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3441195
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 313 kW, Ώρες λειτουργίας: 3656 h, Πρόσθετα βάρη, Κεντρική λίπανση, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Μετρητής χώρου, Βελτιωτικό, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
102.850 EUR
με 21% ΦΠΑ
85.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere 7550
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3667313
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Claas 4x4 3000 mtg rotor
8
ΝΈΑ Claas 4x4 3000 mtg rotor
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3666623
62 200 GNIEZNO, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Τετρακίνητο, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 3000 h
27.146 EUR

Δείτε αγγελία
John Deere 7780 I NIR SENSOR
9
ΝΈΑ John Deere 7780 I NIR SENSOR
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3665710
21439 Marxen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 460 kW, Ώρες λειτουργίας: 810 h, Ελαστικά μπροστά: 800/65R32, Ελαστικά πίσω: 600/65R28
288.575 EUR
με 19% ΦΠΑ
242.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 930
9
ΝΈΑ Claas JAGUAR 930
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3665356
26605 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 303 kW, Ώρες λειτουργίας: 2880 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος πιλότος, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 6.00 m, Πλάτος κεφαλής: 6.00 m, ...
174.930 EUR
με 19% ΦΠΑ
147.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Pöttinger MEX II
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3663949
8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1990
700 EUR
με 20% ΦΠΑ
583 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 690
3
Claas Jaguar 690
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3663371
58339 Breckerfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 213 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Αυτόματος κοτσαδόρος, Πρόσθετα βάρη, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 6
9.990 EUR

Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 970
9
Claas Jaguar 970
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3663268
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 570 kW, Ώρες λειτουργίας: 420 h, Αυτόματος πιλότος, Υπολογιστής ταξιδίου, Μετρητής χώρου, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Ελαστικά μπροστά: 900-60 R32, ...
343.910 EUR
με 19% ΦΠΑ
289.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 7250
5
John Deere 7250
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3662518
01833 Stolpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 281 kW, Ώρες λειτουργίας: 2490 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Βελτιωτικό, ...
94.605 EUR
με 19% ΦΠΑ
79.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Claas JAGUAR 840
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3662276
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Claas JAGUAR 840
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3662257
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Claas JAGUAR 870
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3662256
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Claas JAGUAR 690
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3662255
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
New Holland FR 9040
4
New Holland FR 9040
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3661201
16775 Schönermark, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 312 kW, Ώρες λειτουργίας: 2665 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, Βελτιωτικό, Μετρητής χώρου, Σύστημα κλιματισμού, Σποροεπεξεργαστής, ...
82.705 EUR
με 19% ΦΠΑ
69.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH MAMMUT 8790
6
Case IH MAMMUT 8790
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3660678
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ώρες λειτουργίας: 2375 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
John Deere 8800i
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3660323
27404 Rhade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 618 kW, Ώρες λειτουργίας: 570 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Αυτόματος πιλότος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
John Deere 8600i
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3660306
27404 Rhade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 478 kW, Ώρες λειτουργίας: 650 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Αυτόματος πιλότος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 870 Profi-Star
10
Claas Jaguar 870 Profi-Star
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3659864
31188 Holle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 333 kW, Ώρες λειτουργίας: 4165 h, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Ελαστικά μπροστά: 800/65R32, Ελαστικά πίσω: 700/50R26.5
85.680 EUR
με 19% ΦΠΑ
72.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 7750i Pro Drive
10
John Deere 7750i Pro Drive
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3659807
31188 Holle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 458 kW, Τετρακίνητο, Βελτιωτικό, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Κεντρική λίπανση, Ελαστικά μπροστά: 800/65 R 32, Ελαστικά πίσω: 600/65 R 28
168.980 EUR
με 19% ΦΠΑ
142.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt Katana 65
10
Fendt Katana 65
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3659797
31188 Holle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 477 kW, Ώρες λειτουργίας: 1095 h, Τετρακίνητο, Βελτιωτικό, Σποροεπεξεργαστής, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Ελαστικά μπροστά: 800/65R32, Ελαστικά πίσω: 600/65R28
236.810 EUR
με 19% ΦΠΑ
199.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt Katana 65
7
Fendt Katana 65
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3659796
31188 Holle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 477 kW, Ώρες λειτουργίας: 786 h, Βελτιωτικό, Σποροεπεξεργαστής, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Ελαστικά μπροστά: 800/65R32, Ελαστικά πίσω: 600/60-30.5
260.610 EUR
με 19% ΦΠΑ
219.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 7750I Pro Drive
10
John Deere 7750I Pro Drive
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3659789
31188 Holle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 1957 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Σποροεπεξεργαστής, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Κεντρική λίπανση, Ελαστικά μπροστά: 800/65R32, Ελαστικά πίσω: 600/65R28
168.980 EUR
με 19% ΦΠΑ
142.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 980 mit Shredlage CornCracker **Landwirtsmaschine**
15
Claas Jaguar 980 mit Shredlage CornCracker **Landwirtsmaschine**
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3658943
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 610 kW, Ώρες λειτουργίας: 3290 h, Αυτόματος πιλότος, Υπολογιστής ταξιδίου, Μετρητής χώρου, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Ελαστικά μπροστά: 800-65 R32, ...
153.510 EUR
με 19% ΦΠΑ
129.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 840 Allrad 4x4
8
Claas Jaguar 840 Allrad 4x4
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3658941
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 280 kW, Ώρες λειτουργίας: 3606 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος πιλότος, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 3.00 m, Πλάτος κεφαλής: 3.00 m, ...
46.410 EUR
με 19% ΦΠΑ
39.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 870 Speedstar
3
Claas Jaguar 870 Speedstar
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3658937
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 333 kW, Ώρες λειτουργίας: 2765 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Πλάτος συλλέκτη: 3.80 m, Πλάτος κεφαλής: 3.80 m, Ελαστικά μπροστά: 800-65 R32 70 %, ...
117.810 EUR
με 19% ΦΠΑ
99.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 850 Allrad
6
Claas Jaguar 850 Allrad
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bct3658388
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 331 kW, Ώρες λειτουργίας: 416 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μετρητής χώρου, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 3.80 m, Πλάτος κεφαλής: 3.80 m, ...
195.160 EUR
με 19% ΦΠΑ
164.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 746