Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Other Quick Cut Whole Crop Header & KP
5
ΝΈΑ Other Quick Cut Whole Crop Header & KP
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3933581
SY4 4RR Shrewsbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone Big X 1100
5
ΝΈΑ Krone Big X 1100
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3932726
30900 Wedemark, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 793 kW, Ώρες λειτουργίας: 2444 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Αυτόματος πιλότος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
142.800 €
με 19% ΦΠΑ
120.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 970 ALLRAD
20
ΝΈΑ Claas Jaguar 970 ALLRAD
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3932667
06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 550 kW, Ώρες λειτουργίας: 3572 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Αυτόματος πιλότος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
118.405 €
με 19% ΦΠΑ
99.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas 950
18
ΝΈΑ Claas 950
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3932494
8369 Hivange, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 430 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, AdBlue, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 7200 Kemper + Pickup
16
John Deere 7200 Kemper + Pickup
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3931772
16559 Hamburger Chaussee 21, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 230 kW, Ώρες λειτουργίας: 3440 h, Πρόσθετα βάρη, Κεντρική λίπανση, Ανιχνευτής μετάλλου, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Μετρητής χώρου, ...
59.381 €
με 19% ΦΠΑ
49.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 850 Allrad
7
Claas JAGUAR 850 Allrad
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3931137
85088 Vohburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 340 kW, Ώρες λειτουργίας: 519 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Μετρητής χώρου, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone BigX V12
9
Krone BigX V12
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3931075
87-330 Jabłonowo Pomorskie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 1556 h
73.138 €
με 23% ΦΠΑ
59.462 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone Big X 1100
9
Krone Big X 1100
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3930656
30900 Wedemark, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 793 kW, Ώρες λειτουργίας: 2527 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Αυτόματος πιλότος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
163.030 €
με 19% ΦΠΑ
137.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Other CRITALL GRAIN WALLING
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3930421
PE227LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 950 ALLRAD
20
Claas Jaguar 950 ALLRAD
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3930351
06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 373 kW, Ώρες λειτουργίας: 3979 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Αυτόματος πιλότος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
116.620 €
με 19% ΦΠΑ
98.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 950 Speedstar
7
Claas Jaguar 950 Speedstar
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3929993
89129 Langenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 610 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Αυτόματος πιλότος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Βελτιωτικό, Μετρητής χώρου, ...
303.450 €
με 19% ΦΠΑ
255.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Claas JAGUAR 940T4
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3929897
56300 PONTIVY (56 - Morbihan), Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 860 h
282.000 €
με 20% ΦΠΑ
235.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland FX 50
14
New Holland FX 50
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3929892
7450 AB Holten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 870 Profistar 4x4
9
Claas Jaguar 870 Profistar 4x4
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3929888
63-505 Doruchów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 322 kW, Ώρες λειτουργίας: 4165 h, Πρόσθετα βάρη, Κεντρική λίπανση, Ανιχνευτής μετάλλου, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Μετρητής χώρου, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 870 Profistar 4x4
13
Claas Jaguar 870 Profistar 4x4
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3929886
63-505 Doruchów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 350 kW, Ώρες λειτουργίας: 5814 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Αυτόματος πιλότος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
New Holland FR500
14
New Holland FR500
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3929639
36041 Fulda, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 350 kW, Ώρες λειτουργίας: 290 h, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, GPS, Μετρητής χώρου, Σύστημα κλιματισμού, Ανιχνευτής μετάλλου, ...
214.081 €
με 19% ΦΠΑ
179.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas 860
7
Claas 860
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3929539
46342 Velen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 302 kW, Ώρες λειτουργίας: 6150 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Αυτόματος πιλότος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
62.475 €
με 19% ΦΠΑ
52.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 900 Speedstar Allrad
4
Claas Jaguar 900 Speedstar Allrad
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3929505
4170 Haslach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 445 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Αυτόματος πιλότος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Μετρητής χώρου, ...
82.800 €
με 20% ΦΠΑ
69.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 900 SpeedstarAllrad
7
Claas Jaguar 900 SpeedstarAllrad
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3929495
4170 Haslach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 458 kW, Ώρες λειτουργίας: 3100 h, Πρόσθετα βάρη, Κεντρική λίπανση, Ανιχνευτής μετάλλου, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Μετρητής χώρου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
90.000 €
με 20% ΦΠΑ
75.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt Katana 65 mit Kemper 375 Plus
10
Fendt Katana 65 mit Kemper 375 Plus
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3929481
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 478 kW, Ώρες λειτουργίας: 868 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Ελαστικά μπροστά: 850/60R38, Ελαστικά πίσω: 600/65R30
166.005 €
με 19% ΦΠΑ
139.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 850 4-TRAC
14
Claas JAGUAR 850 4-TRAC
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3928645
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 287 kW, Ώρες λειτουργίας: 6746 h, Ανιχνευτής μετάλλου, Σύστημα κλιματισμού, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
47.481 €
με 19% ΦΠΑ
39.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 695 Mega
Βίντεο
14
Claas Jaguar 695 Mega
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3927601
27374 Visselhövede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 260 kW, Ώρες λειτουργίας: 3797 h, Ανιχνευτής μετάλλου, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Πλάτος κεφαλής: 3.00 m, ...
26.775 €
με 19% ΦΠΑ
22.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Caterpillar
2
Caterpillar
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3927418
OX108FG Wallingford, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone BIG X 650
18
Krone BIG X 650
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3926687
29664 Walsrode, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 478 kW, Ώρες λειτουργίας: 2016 h, Πλάτος συλλέκτη: 7.50 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
73.780 €
με 19% ΦΠΑ
62.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Claas JAGUAR 940
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3926684
34414 Warburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 350 kW, Ώρες λειτουργίας: 2722 h, Πλάτος συλλέκτη: 7.50 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
186.830 €
με 19% ΦΠΑ
157.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 835