Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt Katana 65 Feldhäcksler
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4456410
  23843 Bad Oldesloe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 478 kW, Ώρες λειτουργίας: 1310 h, Ελαστικά μπροστά: 800/65R32, Ελαστικά πίσω: 600/65R28
225.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas Jaguar 950
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4456332
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 430 kW, Ώρες λειτουργίας: 169 h, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πρόσθετα βάρη, ...
382.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas 860
3
ΝΈΑ Claas 860
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4456310
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Ώρες λειτουργίας: 2437 h
25.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas 860
3
ΝΈΑ Claas 860
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4456252
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Ώρες λειτουργίας: 2437 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
25.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland FR9060
11
ΝΈΑ New Holland FR9060
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4456227
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 478 kW, Ώρες λειτουργίας: 2400 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, Κάμερα οπίσθιας εικόνας, ...
98.487,41 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 8400
8
ΝΈΑ John Deere 8400
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4456224
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 331 kW, Ώρες λειτουργίας: 950 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, ...
185.686,87 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 8600I
11
ΝΈΑ John Deere 8600I
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4455963
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 460 kW, Ώρες λειτουργίας: 750 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
299.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 940
10
ΝΈΑ Claas Jaguar 940
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4455828
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 350 kW, Ώρες λειτουργίας: 3989 h, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 3.00 m, ...
129.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7780 i ProDrive Kemper Maisgebiss 390 Plus
17
ΝΈΑ John Deere 7780 i ProDrive Kemper Maisgebiss 390 Plus
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4455789
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 460 kW, Ώρες λειτουργίας: 1750 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πρόσθετα βάρη, Αυτόματος πιλότος, Μετρητής χώρου, ...
188.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7350 i
10
ΝΈΑ John Deere 7350 i
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4455629
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 1580 h, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 1000 h
125.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland FX50
20
ΝΈΑ New Holland FX50
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4455268
  5170 LESVE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 3150 h, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 6, Ελαστικά μπροστά: 800.65x32
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 880
11
ΝΈΑ Claas Jaguar 880
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4455258
  86860 Weicht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 353 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Βελτιωτικό, Ανιχνευτής μετάλλου, Πλάτος συλλέκτη: 3.00 m, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 6, ...
22.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas JAGUAR 940 JAGUAR 940 JAGUAR 940 T4I
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4454135
  57420 CHEMINOT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 1426 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone Big X 700
5
ΝΈΑ Krone Big X 700
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4453879
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 515 kW, Ώρες λειτουργίας: 2370 h, Πλάτος συλλέκτη: 3.80 m, Πλάτος κεφαλής: 3.80 m, Ελαστικά πίσω: VR 650/75R32 HR 540/65R30
155.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas Jaguar 840
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4453488
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1350 h, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 850 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas Jaguar 940
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4453486
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 2400 h, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 1600 h
88.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas Jaguar 940
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4453485
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 1973 h, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 1239 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn Celikel Feldhäcksler 2 reihig Zeilenlos
4
ΝΈΑ Kuhn Celikel Feldhäcksler 2 reihig Zeilenlos
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4453030
  3240 Šmarje pri Jelšah, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2019
12.290 €
Δείτε αγγελία
New Holland FR 9090
8
ΝΈΑ New Holland FR 9090
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4452820
  48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 565 kW, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού
142.436,97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland FR 9050
8
ΝΈΑ New Holland FR 9050
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4452819
  48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 343 kW, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού
167.142,86 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 980 Allrad
12
Claas Jaguar 980 Allrad
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4452245
  99-434 Domaniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 650 kW, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Αυτόματος πιλότος, Μετρητής χώρου, Ανιχνευτής μετάλλου, GPS, Κάμερα οπίσθιας εικόνας, ...
115.000 €
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 890 Speedstar 4-trac VS
5
Claas Jaguar 890 Speedstar 4-trac VS
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4452179
  27299 Völkersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 372 kW, Ώρες λειτουργίας: 3450 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 8, Ελαστικά μπροστά: 800/65R32, Ελαστικά πίσω: 700/50-26.5
82.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 850 Allrad mit RU 450
15
Claas Jaguar 850 Allrad mit RU 450
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4452108
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 286 kW, Ώρες λειτουργίας: 4610 h, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 6, ...
35.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 960
Claas JAGUAR 960
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4451500
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 457 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 04.05.2010, Ελαστικά μπροστά: 800/70 R32 175 A8, Ελαστικά πίσω: 600/65 R28 168/156A8
139.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
John Deere 7950
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4451241
  29640 Schneverdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 597 kW, Ώρες λειτουργίας: 3490 h, Πλάτος συλλέκτη: 9.30 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1005