Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού
Πλάτος συλλέκτη

Μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Claas John Deere Krone New Holland Fendt
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
GreenMech CM220 TMP
3
ΝΈΑ GreenMech CM220 TMP
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4807845 4807845
  54439 Saarburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 960
10
ΝΈΑ Claas JAGUAR 960
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4807703 4807703
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 2900 h, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 2350 h
139.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 840
19
ΝΈΑ Claas Jaguar 840
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4807424 4807424
  9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Πλάτος συλλέκτη: 3.00 m, Πλάτος κεφαλής: 3.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Ελαστικά μπροστά: 650er oder 800er, ...
49.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper Champion 1200
7
ΝΈΑ Kemper Champion 1200
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4806577 4806577
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Σποροεπεξεργαστής, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
28.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 950
7
ΝΈΑ Claas Jaguar 950
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4806576 4806576
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 441 kW, Σποροεπεξεργαστής, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
145.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland FX375
7
ΝΈΑ New Holland FX375
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4806575 4806575
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 290 kW, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
49.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 890 + RU 600
10
ΝΈΑ Claas Jaguar 890 + RU 600
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4806567 4806567
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 369 kW, Ώρες λειτουργίας: 6025 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πρόσθετα βάρη, Αυτόματος πιλότος, ...
56.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 860
6
ΝΈΑ Claas Jaguar 860
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4806134 4806134
  93155 Hemau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 8600I
12
ΝΈΑ John Deere 8600I
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4805828 4805828
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 460 kW, Ώρες λειτουργίας: 750 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
329.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 8600
10
ΝΈΑ John Deere 8600
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4805822 4805822
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 460 kW, Ώρες λειτουργίας: 2798 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Μετρητής χώρου, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 8500
11
ΝΈΑ John Deere 8500
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4805814 4805814
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 430 kW, Ώρες λειτουργίας: 1464 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Μετρητής χώρου, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, ...
285.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 8400
11
ΝΈΑ John Deere 8400
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4805763 4805763
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 397 kW, Ώρες λειτουργίας: 1498 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Μετρητής χώρου, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού, ...
269.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas Jaguar 860
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4805740 4805740
  TF12 5BB Broseley, Shropshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 2800 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση
126.188,54 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 8300i
15
ΝΈΑ John Deere 8300i
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4805728 4805728
  6971 LB Brummen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 317 kW, Ώρες λειτουργίας: 1584 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 840 Allrad OVERDRIVE
15
ΝΈΑ Claas Jaguar 840 Allrad OVERDRIVE
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4805632 4805632
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 268 kW, Ώρες λειτουργίας: 4550 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Βελτιωτικό, Ελαστικά μπροστά: 800/65R32, ...
39.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 950 Allrad 40 km/h 2017, Typ 498, HIGH END
13
ΝΈΑ Claas Jaguar 950 Allrad 40 km/h 2017, Typ 498, HIGH END
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4805617 4805617
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 430 kW, Ώρες λειτουργίας: 575 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 950 4WD 40 km/h
20
ΝΈΑ Claas Jaguar 950 4WD 40 km/h
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4805613 4805613
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 373 kW, Ώρες λειτουργίας: 4625 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
81.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 850 4WD 40 km/h **Orbis 600**
15
ΝΈΑ Claas Jaguar 850 4WD 40 km/h **Orbis 600**
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4805594 4805594
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 340 kW, Ώρες λειτουργίας: 1348 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
178.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 8300
19
ΝΈΑ John Deere 8300
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4805590 4805590
  94530 Auerbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, Σποροεπεξεργαστής, Σύστημα κλιματισμού, Πλάτος συλλέκτη: 3.18 m, Πλάτος κεφαλής: 3.18 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: 620/70 R30, ...
189.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 960 Allrad 40 km/h Orbis 900
20
ΝΈΑ Claas Jaguar 960 Allrad 40 km/h Orbis 900
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4805480 4805480
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 480 kW, Ώρες λειτουργίας: 2930 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, ...
189.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere JD 7350i
5
ΝΈΑ John Deere JD 7350i
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4805006 4805006
  14913 Hohenseefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 352 kW, Ώρες λειτουργίας: 3700 h, Τετρακίνητο, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Ανιχνευτής μετάλλου, ...
70.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Big X 530 855/530 UUR!!!
20
ΝΈΑ Krone Big X 530 855/530 UUR!!!
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4804521 4804521
  7903 BR Hoogeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 389 kW, Ώρες λειτουργίας: 855 h, Τετρακίνητο, Αυτόματος κοτσαδόρος, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική κόντρα λεπίδα, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, ...
209.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Class Jaguar 690 SL
9
Claas Class Jaguar 690 SL
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4804283 4804283
  18-214 Stare Kostry, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 320 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1993, Πλάτος συλλέκτη: 3.00 m, Πλάτος κεφαλής: 3.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
11.134,52 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 950
8
Claas Jaguar 950
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4803876 4803876
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 430 kW, Ώρες λειτουργίας: 234 h, Σποροεπεξεργαστής, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτρονική εγκατάσταση τροχίσματος, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πρόσθετα βάρη, ...
382.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas JAGUAR 950
5
Claas JAGUAR 950
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4803728 4803728
  32657 Lemgo, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 1890 h
235.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1001