Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εξαγωγέας καρότων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Εξαγωγέας καρότων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εξαγωγέας καρότων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Weremczuk FMR Samojezdny kombajn do marchwi, buraków czerwonych MAXIMUS
Βίντεο
15
Weremczuk FMR Samojezdny kombajn do marchwi, buraków czerwonych MAXIMUS
Εξαγωγέας καρότων, brt2452063
24-220 Niedrzwica Duża, Πολωνία
Καμπίνα, Τετρακίνητο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Asa Lift Tankmaskine
6
Asa Lift Tankmaskine
Εξαγωγέας καρότων, brt3303823
6360 Tinglev, Δανία
20.155 €
με 25% ΦΠΑ
16.124 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dewulf
15
Dewulf
Εξαγωγέας καρότων, brt3731966
225650 Лунинец, Λευκορωσία
Έτος κατασκευής: 2010, Ημερομηνία εγγραφής: 30.07.2010, Χωρητικότητα χοάνης: 8.20 m³, Βάρος: 9500 kg, ρυμουλκούμενα
115.000 €

Δείτε αγγελία
Ropa Keiler II
17
Ropa Keiler II
Εξαγωγέας καρότων, brt3204565
28921 Kostomlaty nad Labem, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2015, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2016, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 101 ha, ρυμουλκούμενα
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
SATOR SUPER FAST - 290 MTH - ALL NEW !!
13
SATOR SUPER FAST - 290 MTH - ALL NEW !!
Εξαγωγέας καρότων, brt3585964
26-008 Górno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 296 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 11.03.2014
166.254 €

Δείτε αγγελία
SIMON
3
SIMON
Εξαγωγέας καρότων, brt3757803
44450 LA CHAPELLE BASSE MER , Γαλλία
προσαρτημένο
4.000 €

Δείτε αγγελία
Simon
5
Simon
Εξαγωγέας καρότων, brt3768496
26736 Krummhörn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, προσαρτημένο
4.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
4.065 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DeWulf  Kombajn
7
DeWulf Kombajn
Εξαγωγέας καρότων, brt3603921
23-313 Potok Wielki, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1996, Ώρες λειτουργίας: 5300 h
30.920 €

Δείτε αγγελία
NORMTEC POLIERER K-PL/13
3
NORMTEC POLIERER K-PL/13
Εξαγωγέας καρότων, brt3430902
6000 Kecskemét, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017, Βάρος: 1200 kg
17.200 €
με 19% ΦΠΑ
14.454 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά
7
Εξαγωγέας καρότων, brt3561555
1775 PV Middenmeer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 460 h
175.450 €
με 21% ΦΠΑ
145.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GRIMME VARITRON 270
4
GRIMME VARITRON 270
Εξαγωγέας καρότων, brt3758190
37-630 Oleszyce, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 890 ha
289.625 €
με 23% ΦΠΑ
235.468 € καθαρά
Δείτε αγγελία
NORMTEC POLIERER K-PL/01
3
NORMTEC POLIERER K-PL/01
Εξαγωγέας καρότων, brt3430919
6000 Kecskemét, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017
41.800 €
με 19% ΦΠΑ
35.126 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Asa-Lift T140-B Bunker carrot harvester
16
Asa-Lift T140-B Bunker carrot harvester
Εξαγωγέας καρότων, brt3391078
57494 vetlanda, Σουηδία
Έτος κατασκευής: 2005
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Weremczuk FMR Samojezdny kombajn do marchwi, buraków czerwonych MAXIMUS
Βίντεο
15
Weremczuk FMR Samojezdny kombajn do marchwi, buraków czerwonych MAXIMUS
Εξαγωγέας καρότων, brt2452063
24-220 Niedrzwica Duża, Πολωνία
Καμπίνα, Τετρακίνητο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Weremczuk FMR Kombajn do marchwi ALINA SUPERNOVA
Βίντεο
13
Weremczuk FMR Kombajn do marchwi ALINA SUPERNOVA
Εξαγωγέας καρότων, brt2451500
24-220 Niedrzwica Duża, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Asa-Lift carrot harvester 2row T-200 elevator Möhrenroder
5
Asa-Lift carrot harvester 2row T-200 elevator Möhrenroder
Εξαγωγέας καρότων, brt2455752
57494 vetlanda, Σουηδία
17.000 €

Δείτε αγγελία
SIMON P3S ; S3S, S2S : TP
6
SIMON P3S ; S3S, S2S : TP
Εξαγωγέας καρότων, brt3416265
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Asa Lift Tankmaskine
6
Asa Lift Tankmaskine
Εξαγωγέας καρότων, brt3303823
6360 Tinglev, Δανία
20.155 €
με 25% ΦΠΑ
16.124 € καθαρά
Δείτε αγγελία
NORMTEC  POLIERER K-PL/11
2
NORMTEC POLIERER K-PL/11
Εξαγωγέας καρότων, brt3430030
6000 Kecskemét, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017, Βάρος: 1000 kg
14.750 €
με 19% ΦΠΑ
12.395 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dewulf 1-row boxfiller
4
Dewulf 1-row boxfiller
Εξαγωγέας καρότων, brt3486510
B-8800 ROESELARE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 1987, ρυμουλκούμενα
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
SIMON PS
2
SIMON PS
Εξαγωγέας καρότων, brt3757810
44450 LA CHAPELLE BASSE MER , Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1983
5.000 €

Δείτε αγγελία
NORMTEC  Dammfräse mit hydraulische Andruckrollen
2
NORMTEC Dammfräse mit hydraulische Andruckrollen
Εξαγωγέας καρότων, brt3436487
6000 Kecskemét, Ουγγαρία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
NORMTEC Karotten Krautschläger Krautputzer
2
NORMTEC Karotten Krautschläger Krautputzer
Εξαγωγέας καρότων, brt3434849
6000 Kecskemét, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017
7.000 €
με 19% ΦΠΑ
5.882 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ASALIFT Klembandrooier SP 220 B
8
ASALIFT Klembandrooier SP 220 B
Εξαγωγέας καρότων, brt2510282
1775 PV Middenmeer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003
83.188 €
με 21% ΦΠΑ
68.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dewulf Kombajn dwurzędowy do marchwi
Dewulf Kombajn dwurzędowy do marchwi
Εξαγωγέας καρότων, brt2135241
63-500 Ostrzeszów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1985
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
NORMTEC Karottensortierer KS 02-04
Εξαγωγέας καρότων, brt3433894
6000 Kecskemét, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017
14.000 €
με 19% ΦΠΑ
11.765 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 24 από 24
1