Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Claas John Deere New Holland Deutz-Fahr Case IH
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Claas LEXION 580
4
ΝΈΑ Claas LEXION 580
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4765144 4765144
  57-200 Ząbkowice Śląskie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
94.000 €
logo
Δείτε αγγελία
John Deere W 330 PTC Demo
6
ΝΈΑ John Deere W 330 PTC Demo
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4765129 4765129
  34431 Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 158 kW, Ώρες λειτουργίας: 95 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 570
2
ΝΈΑ Claas Lexion 570
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4765097 4765097
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 2041 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Μέτρηση απώλειας, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Θεριστική μηχανή, ...
77.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere T660i HM 30 km/h
4
ΝΈΑ John Deere T660i HM 30 km/h
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4765083 4765083
  34431 Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 285 kW, Ώρες λειτουργίας: 300 h, Autocontour, Έλεγχος διέλευσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 750
8
ΝΈΑ Claas Lexion 750
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4765059 4765059
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, ...
176.151,76 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas Lexion 580
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4764910 4764910
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 316 kW, Ώρες λειτουργίας: 3200 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Τρέιλερ κεφαλής, ...
84.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Dominator 88 SL Maxi
3
ΝΈΑ Claas Dominator 88 SL Maxi
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4764873 4764873
  73734 Esslingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 117 kW, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Περιστροφικός φανός, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas LEXION 660
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4764329 4764329
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 278 kW, Ώρες λειτουργίας: 1610 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
125.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 480
13
ΝΈΑ Claas Lexion 480
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4764310 4764310
  LT-77194 Siauliai, Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 4508 h, Πλάτος κεφαλής: 7.50 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 2772 h
45.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 480
14
ΝΈΑ Claas Lexion 480
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4764304 4764304
  LT-77194 Siauliai, Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 3593 h, Πλάτος κεφαλής: 7.50 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 2803 h
49.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas Lexion 460
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4764263 4764263
  49638 (K)Nortrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 165 kW, Ώρες λειτουργίας: 3090 h, Σύστημα κλιματισμού, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Μετρητής χώρου, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 6.60 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 6, ...
54.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere W 330
9
ΝΈΑ John Deere W 330
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4764244 4764244
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 159 kW, Ώρες λειτουργίας: 300 h, Πλάτος κεφαλής: 4.50 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 93 h, Ελαστικά μπροστά: 600/65 R34, Ελαστικά πίσω: 420/65 R20
79.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 760
20
ΝΈΑ Claas LEXION 760
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4764199 4764199
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 390 kW, Ώρες λειτουργίας: 2007 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
107.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas TUCANO 320
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4764197 4764197
  34560 Fritzlar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 175 kW, Ώρες λειτουργίας: 917 h, Σύστημα κλιματισμού, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 5.40 m
89.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 9560 I HILLMASTER
7
ΝΈΑ John Deere 9560 I HILLMASTER
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4764172 4764172
  37124 Rosdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 165 kW, Ώρες λειτουργίας: 1470 h, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 5.50 m
69.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 840 P AL
13
ΝΈΑ Fendt 840 P AL
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4764154 4764154
  LT - 58151 Kėdainių r. sav., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 1135 h, Τετρακίνητο
69.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 9640 WTS
9
ΝΈΑ John Deere 9640 WTS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4764152 4764152
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 202 kW, Ώρες λειτουργίας: 6004 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 580TT Rotary Combine
15
ΝΈΑ Claas Lexion 580TT Rotary Combine
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4763912 4763912
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
73.017,30 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere C 670 HM
8
ΝΈΑ John Deere C 670 HM
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4763816 4763816
  93055 Regensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 294 kW, Ώρες λειτουργίας: 2225 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Εξισωτής, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, ...
89.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 9780 CTS HM
10
ΝΈΑ John Deere 9780 CTS HM
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4763814 4763814
  93055 Regensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 281 kW, Ώρες λειτουργίας: 2499 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Εξισωτής, Περιστροφικός φανός, ...
64.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr M 2580
20
ΝΈΑ Deutz-Fahr M 2580
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4763808 4763808
  92724 Trabitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 2129 h, Καμπίνα, Μετρητής χώρου, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 3.00 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 5, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 1912 h, ...
14.500 €
Δείτε αγγελία
New Holland TF 78 Elektra Plus
10
ΝΈΑ New Holland TF 78 Elektra Plus
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4763661 4763661
  LA6 1DX Carnforth, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ώρες λειτουργίας: 1850 h
36.789,49 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 7088 axial flow AFS
2
ΝΈΑ Case IH 7088 axial flow AFS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4763655 4763655
  LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Εξοπλισμός δημητριακών, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 7.32 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas LEXION 650
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4763646 4763646
  38179 Schwülper, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 264 kW, Ώρες λειτουργίας: 1220 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 770 Terra Trac
6
ΝΈΑ Claas LEXION 770 Terra Trac
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4763642 4763642
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 229 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Τρέιλερ κεφαλής, ...
321.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 3209