Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Claas Lexion 570 BRANDSCHADEN
6
ΝΈΑ Claas Lexion 570 BRANDSCHADEN
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4516363
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 294 kW, Ώρες λειτουργίας: 1200 h
4.500 €
Δείτε αγγελία
Claas 470 lexion
10
ΝΈΑ Claas 470 lexion
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4516101
  5527JS Hapert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Τετρακίνητο, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μετρητής χώρου, Εξοπλισμός δημητριακών, Θεριστική μηχανή
37.500 €
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 440
11
ΝΈΑ Claas LEXION 440
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4516047
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 191 kW, Ώρες λειτουργίας: 3241 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
55.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 975
8
ΝΈΑ John Deere 975
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4516046
  48683 Ahaus, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 2500 h, Καμπίνα, Πλάτος κεφαλής: 3.60 m
7.142,86 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas LEXION 770 TT
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4516022
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 405 kW, Ώρες λειτουργίας: 1133 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
192.999,99 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas LEXION 770 TT
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4516011
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 405 kW, Ώρες λειτουργίας: 1126 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
193.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas LEXION 770 TT
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4516005
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 405 kW, Ώρες λειτουργίας: 1173 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
192.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland CX 880 MIT SCHNEIDWERK BISO 6
15
ΝΈΑ New Holland CX 880 MIT SCHNEIDWERK BISO 6
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4515985
  94554 Moos-Langenisarhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 294 kW, Ώρες λειτουργίας: 4530 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Εξισωτής, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Μέτρηση απώλειας, Εξοπλισμός δημητριακών, Θεριστική μηχανή, ...
54.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr M 36.10
15
ΝΈΑ Deutz-Fahr M 36.10
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4515973
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 5457 h, Τρέιλερ κεφαλής, Μέτρηση απώλειας, Μετρητής χώρου, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 3.90 m, Ελαστικά μπροστά: 23,1-26, Ελαστικά πίσω: 12,5/80-18
15.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 460
6
ΝΈΑ Claas Lexion 460
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4515914
  19217 Nesow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 221 kW, Ώρες λειτουργίας: 3736 h, Πλάτος κεφαλής: 7.50 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 2887 h, Ελαστικά μπροστά: 800/65R32, Ελαστικά πίσω: 600/55-23.5
47.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere C670I MIT 625R UND SWW
8
ΝΈΑ John Deere C670I MIT 625R UND SWW
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4515820
  01920 Rauschwitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 294 kW, Ώρες λειτουργίας: 1870 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, ...
71.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Tucano 430 + V560
10
ΝΈΑ Claas Tucano 430 + V560
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4515767
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 210 kW, Ώρες λειτουργίας: 700 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Περιστροφικός φανός, ...
126.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 9780 CTS Hillmaster
ΝΈΑ John Deere 9780 CTS Hillmaster
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4515730
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 2671 h, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 1904 h
57.064,60 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 35.80
8
ΝΈΑ Deutz-Fahr 35.80
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4515598
  72534 Hayingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 4100 h, Καμπίνα, Πλάτος κεφαλής: 42.00 m, Ελαστικά μπροστά: 23.1-26, Ελαστικά πίσω: 12.0-18
17.500 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Top Liner 4075 HTS
3
ΝΈΑ Deutz-Fahr Top Liner 4075 HTS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4515597
  72534 Hayingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 176 kW, Ώρες λειτουργίας: 2800 h, Καμπίνα, Πλάτος κεφαλής: 42.00 m, Ελαστικά μπροστά: 620/75 R30
39.999 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1188
9
ΝΈΑ John Deere 1188
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4515579
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Ώρες λειτουργίας: 3095 h, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 4.80 m
25.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 560 + V750
10
ΝΈΑ Claas Lexion 560 + V750
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4515527
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 2350 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Κεφαλή ελαιοκράμβης, ...
94.900 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 2388
6
ΝΈΑ Case IH 2388
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4515503
  04651 Bad Lausick, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 217 kW, Ώρες λειτουργίας: 2700 h, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Μέτρηση απώλειας, Καμπίνα, Μετρητής χώρου, ...
30.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere T560I
14
ΝΈΑ John Deere T560I
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4515501
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 277 kW, Ώρες λειτουργίας: 1478 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Case IH 2388
8
ΝΈΑ Case IH 2388
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4515499
  04651 Bad Lausick, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 217 kW, Ώρες λειτουργίας: 4200 h, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Περιστροφικός φανός, ...
39.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere W540 Combine
9
ΝΈΑ John Deere W540 Combine
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4515328
  DE6 5GX Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 1090 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 600 + V1050
10
ΝΈΑ Claas Lexion 600 + V1050
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4515302
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 408 kW, Ώρες λειτουργίας: 3606 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
91.500 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland CR 9080
11
ΝΈΑ New Holland CR 9080
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4515284
  04874 Belgern OT Staritz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 350 kW, Ώρες λειτουργίας: 1297 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
129.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 430, Hangausgleich, SW 5,40m AB
12
ΝΈΑ Claas Lexion 430, Hangausgleich, SW 5,40m AB
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4515233
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 176 kW, Ώρες λειτουργίας: 3770 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
49.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 950
3
ΝΈΑ John Deere 950
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4514679
  4070 Eferding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 4200 h, Πλάτος κεφαλής: 3.65 m
3.097,35 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 3511