Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
New Holland TX66 (3111/4526 BStunden), 6 Schüttler Maehdrescher
ΝΈΑ New Holland TX66 (3111/4526 BStunden), 6 Schüttler Maehdrescher
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936539
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 206 kW, Ώρες λειτουργίας: 4526 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Εξοπλισμός δημητριακών, Τρέιλερ κεφαλής, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 6.00 m, ...
32.385 €
με 27% ΦΠΑ
25.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Mega 360 APS (3917/5239 BStunden), 6 Schüttler
Βίντεο
20
ΝΈΑ Claas Mega 360 APS (3917/5239 BStunden), 6 Schüttler
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936536
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 180 kW, Ώρες λειτουργίας: 5239 h, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 6.00 m, ...
76.454 €
με 27% ΦΠΑ
60.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Tucano 430 APS (hat 1181 Hektar gemacht) (614/940 BStunden)
ΝΈΑ Claas Tucano 430 APS (hat 1181 Hektar gemacht) (614/940 BStunden)
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936533
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 195 kW, Ώρες λειτουργίας: 940 h, AdBlue, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Θεριστική μηχανή, ...
146.304 €
με 27% ΦΠΑ
115.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Tucano 470 (1049/1305 BStunden), V660 6,6 m Schneidwerk
20
ΝΈΑ Claas Tucano 470 (1049/1305 BStunden), V660 6,6 m Schneidwerk
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936531
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 237 kW, Ώρες λειτουργίας: 1305 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, ...
149.225 €
με 27% ΦΠΑ
117.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Tucano 570 APS (365/747 BStunden), 3 Trommeln, Rotor
Βίντεο
20
ΝΈΑ Claas Tucano 570 APS (365/747 BStunden), 3 Trommeln, Rotor
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936526
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 260 kW, Ώρες λειτουργίας: 747 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Εξοπλισμός δημητριακών, Στροφείο, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, ...
186.563 €
με 27% ΦΠΑ
146.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 650, hat 1762 Hektar gemacht (772/1216 BStunden)
Βίντεο
20
ΝΈΑ Claas Lexion 650, hat 1762 Hektar gemacht (772/1216 BStunden)
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936523
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 228 kW, Ώρες λειτουργίας: 1216 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 6.00 m, ...
174.625 €
με 27% ΦΠΑ
137.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Tucano 440 APS m. Raps
20
ΝΈΑ Claas Tucano 440 APS m. Raps
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936521
41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 210 kW, Ώρες λειτουργίας: 892 h, Μέτρηση απώλειας, Θεριστική μηχανή, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Τρέιλερ κεφαλής, Περιστροφικός φανός, Αναστροφέας, Κεφαλή ελαιοκράμβης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Lexion 650 (563/816 BStunden), 6 Schüttler Maehdrescher
Βίντεο
20
ΝΈΑ Claas Lexion 650 (563/816 BStunden), 6 Schüttler Maehdrescher
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936518
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 228 kW, Ώρες λειτουργίας: 816 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, ...
201.549 €
με 27% ΦΠΑ
158.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 650 (711/930 BStunden), V660 6,6 m Schneidwerk + SWW
20
ΝΈΑ Claas Lexion 650 (711/930 BStunden), V660 6,6 m Schneidwerk + SWW
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936514
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 264 kW, Ώρες λειτουργίας: 930 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, ...
221.615 €
με 27% ΦΠΑ
174.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 660 (580/968 BStunden), 6 Schüttler
ΝΈΑ Claas Lexion 660 (580/968 BStunden), 6 Schüttler
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936509
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 261 kW, Ώρες λειτουργίας: 968 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, ...
201.549 €
με 27% ΦΠΑ
158.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 670 APS (961/1706 BStunden), 6 Schüttler Maedrescher
Βίντεο
19
ΝΈΑ Claas Lexion 670 APS (961/1706 BStunden), 6 Schüttler Maedrescher
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936504
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 330 kW, Ώρες λειτουργίας: 1706 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Θεριστική μηχανή, ...
221.615 €
με 27% ΦΠΑ
174.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 780 TT (1007/1440 BStunden), Mercedes 600 PS, 3D
20
ΝΈΑ Claas Lexion 780 TT (1007/1440 BStunden), Mercedes 600 PS, 3D
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936497
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 441 kW, Ώρες λειτουργίας: 1440 h, AdBlue, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Στροφείο, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, ...
282.194 €
με 27% ΦΠΑ
222.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Caterpillar Claas Lexion 485 (3678/4332 BStunden), Rotormaehdrescher
7
ΝΈΑ Caterpillar Claas Lexion 485 (3678/4332 BStunden), Rotormaehdrescher
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936493
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 268 kW, Ώρες λειτουργίας: 4332 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Εξοπλισμός δημητριακών, Στροφείο, Τρέιλερ κεφαλής, Θεριστική μηχανή, ...
53.594 €
με 27% ΦΠΑ
42.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 2056 (5344/6853 BStunden), 5 Schüttler, 816 (4,9 m)
ΝΈΑ John Deere 2056 (5344/6853 BStunden), 5 Schüttler, 816 (4,9 m)
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936490
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 153 kW, Ώρες λειτουργίας: 6853 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Εξοπλισμός δημητριακών, Τρέιλερ κεφαλής, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 4.90 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 5, ...
25.273 €
με 27% ΦΠΑ
19.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 9540 WTS (2539/3750 BStunden), 5 Schüttler Maedrescher
Βίντεο
18
ΝΈΑ John Deere 9540 WTS (2539/3750 BStunden), 5 Schüttler Maedrescher
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936487
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 165 kW, Ώρες λειτουργίας: 3750 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 5.50 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 5, ...
53.594 €
με 27% ΦΠΑ
42.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 1550 WTS (1050/1655 BStunden), 6 Schüttler, 618R 5,5 m SW
20
ΝΈΑ John Deere 1550 WTS (1050/1655 BStunden), 6 Schüttler, 618R 5,5 m SW
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936486
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 169 kW, Ώρες λειτουργίας: 1655 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 5.50 m, ...
65.659 €
με 27% ΦΠΑ
51.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere W440 PTC (428/540 BStunden), 6 Schüttler, 5,7 m Schneidwerk
14
ΝΈΑ John Deere W440 PTC (428/540 BStunden), 6 Schüttler, 5,7 m Schneidwerk
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936483
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 175 kW, Ώρες λειτουργίας: 540 h, AdBlue, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 5.70 m, ...
141.224 €
με 27% ΦΠΑ
111.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere W650 (823/1210 BStunden), 6 Schüttler Maehdrescher
Βίντεο
19
ΝΈΑ John Deere W650 (823/1210 BStunden), 6 Schüttler Maehdrescher
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936480
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 250 kW, Ώρες λειτουργίας: 1210 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Καμπίνα, Εξοπλισμός δημητριακών, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 6.10 m, ...
153.035 €
με 27% ΦΠΑ
120.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere T560 (645/1055 BStunden), 622R 6,7 m Schneidwerk + SWW
ΝΈΑ John Deere T560 (645/1055 BStunden), 622R 6,7 m Schneidwerk + SWW
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936477
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 257 kW, Ώρες λειτουργίας: 1055 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 6.70 m, ...
161.163 €
με 27% ΦΠΑ
126.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere T660 (824/1420 BStunden), 625R 7,6 m Schneidwerk + SWW
Βίντεο
20
ΝΈΑ John Deere T660 (824/1420 BStunden), 625R 7,6 m Schneidwerk + SWW
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936466
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 273 kW, Ώρες λειτουργίας: 1420 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Θεριστική μηχανή, ...
161.163 €
με 27% ΦΠΑ
126.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Tucano 480 APS Hybri
10
ΝΈΑ Claas Tucano 480 APS Hybri
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936430
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 268 kW, Ώρες λειτουργίας: 692 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, ...
166.541 €
με 19% ΦΠΑ
139.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH 7230AF
10
ΝΈΑ Case IH 7230AF
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936424
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 330 kW, Ώρες λειτουργίας: 414 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
209.990 €
με 10.7% ΦΠΑ
189.693 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Dominator 68
9
ΝΈΑ Claas Dominator 68
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936420
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 3208 h, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 3.00 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 4, Ελαστικά μπροστά: 18.4-30, Ελαστικά πίσω: 11.5/80-15.3
19.635 €
με 19% ΦΠΑ
16.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere T560 HM
10
ΝΈΑ John Deere T560 HM
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936410
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 272 kW, Ώρες λειτουργίας: 850 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
149.445 €
με 10.7% ΦΠΑ
135.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 2256
10
ΝΈΑ John Deere 2256
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3936377
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 4360 h, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 4.85 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 2942 h
41.880 €
με 20% ΦΠΑ
34.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2455