Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Claas Lexion 770 TT
9
Claas Lexion 770 TT
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3638427
14806 Belzig-Schwanebeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 430 kW, Ώρες λειτουργίας: 528 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, ...
351.050 EUR
με 19% ΦΠΑ
295.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr 2680
7
Deutz-Fahr 2680
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3550428
9403 VA Assen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1985, Ώρες λειτουργίας: 2812 h, Μέτρηση απώλειας, Περιστροφικός φανός, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Πλάτος κεφαλής: 3.60 m, Ελαστικά μπροστά: 18,4-30
11.495 EUR
με 21% ΦΠΑ
9.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Lexion 460
3
Claas Lexion 460
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3617584
97355 Kleinlangheim-Atzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 221 kW, Ώρες λειτουργίας: 3378 h, Τετρακίνητο, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
New Holland 8030
14
New Holland 8030
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3546518
41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ώρες λειτουργίας: 2700 h, Καμπίνα, Περιστροφικός φανός, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 3.00 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 4, Ελαστικά μπροστά: 18.4-26, Ελαστικά πίσω: 10.5/80-18
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Dominator 76
6
Claas Dominator 76
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3418261
86-061 Brzoza, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1979, Ώρες λειτουργίας: 2100 h, Θεριστική μηχανή, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μετρητής χώρου
16.524 EUR

Δείτε αγγελία
Case IH 1660 AXIAL FLOW
3
ΝΈΑ Case IH 1660 AXIAL FLOW
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3667106
LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ώρες λειτουργίας: 2996 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Εξοπλισμός δημητριακών, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 4.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
New Holland CSX 7040
10
ΝΈΑ New Holland CSX 7040
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3666656
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 795 h, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, ...
105.600 EUR
με 20% ΦΠΑ
88.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland 8050
10
ΝΈΑ New Holland 8050
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3666657
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1981, Ώρες λειτουργίας: 2704 h, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 3.60 m
8.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
7.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland 8060
10
ΝΈΑ New Holland 8060
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3666654
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1979, Ώρες λειτουργίας: 4605 h, Καμπίνα, Πλάτος κεφαλής: 3.90 m
9.600 EUR
με 20% ΦΠΑ
8.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 1085 HYDRO H4
10
ΝΈΑ John Deere 1085 HYDRO H4
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3666655
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1985, Ώρες λειτουργίας: 4643 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 4.80 m
10.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
8.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 410
8
ΝΈΑ Claas LEXION 410
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3666653
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 2000 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Τρέιλερ κεφαλής, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 4.50 m
80.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
67.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere S685 LL MY17
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3666578
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 500 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Avero 160
8
ΝΈΑ Claas Avero 160
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3666463
3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 305 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Πλάτος κεφαλής: 3.70 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 4, Ελαστικά μπροστά: 620/75R30, ...
78.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
65.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 1065
13
ΝΈΑ John Deere 1065
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3665826
86-200 Chełmno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1982, Ώρες λειτουργίας: 2561 h, Ελαστικά μπροστά: 23,1R26
15.969 EUR
με 23% ΦΠΑ
12.983 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson DRONNINGBORG D8500
20
ΝΈΑ Massey Ferguson DRONNINGBORG D8500
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3665827
86-200 Chełmno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1986, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Ελαστικά μπροστά: 23,1R26
17.131 EUR
με 23% ΦΠΑ
13.927 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere T660 i
10
ΝΈΑ John Deere T660 i
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3665684
39171 Altenweddingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 273 kW, Ώρες λειτουργίας: 680 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere T660
10
ΝΈΑ John Deere T660
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3665683
39171 Altenweddingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 273 kW, Ώρες λειτουργίας: 1005 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere T660 i
8
ΝΈΑ John Deere T660 i
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3665682
39171 Badel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 273 kW, Ώρες λειτουργίας: 752 h, Μέτρηση απώλειας, Θεριστική μηχανή, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Περιστροφικός φανός, Αναστροφέας, Εξισωτής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas LEXION 570 Allrad, AUTO CONTOUR, AUTO PILOT, ROTO PLUS, 3D, SPECIAL CUTT II, QUANTIMETER, GRAINMETER, Klimaautomatik
19
ΝΈΑ Claas LEXION 570 Allrad, AUTO CONTOUR, AUTO PILOT, ROTO PLUS, 3D, SPECIAL CUTT II, QUANTIMETER, GRAINMETER, Klimaautomatik
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3665672
84152 Mengkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 290 kW, Ώρες λειτουργίας: 1710 h, Τετρακίνητο, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
177.905 EUR
με 19% ΦΠΑ
149.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 430
9
ΝΈΑ Claas Lexion 430
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3665655
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 176 kW, Ώρες λειτουργίας: 2646 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 5.40 m, ...
64.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
58.627 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Case IH AXIAL 2188
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3665605
51100 Reims, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Σύστημα κλιματισμού, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Πλάτος κεφαλής: 6.10 m, Ελαστικά μπροστά: 650/75R32, Ελαστικά πίσω: 14/9R24
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere CTS
2
ΝΈΑ John Deere CTS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3665516
51100 Reims, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Σύστημα κλιματισμού, Πλάτος κεφαλής: 6.10 m, Ελαστικά μπροστά: 800/65R32, Ελαστικά πίσω: 16/9R26
48.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
40.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 570
4
ΝΈΑ Claas LEXION 570
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3665509
51100 Reims, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Σύστημα κλιματισμού, Πλάτος κεφαλής: 7.50 m, Ελαστικά μπροστά: 800/65R32, Ελαστικά πίσω: 600/55R26,5
126.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
105.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH AXIAL 2188
2
ΝΈΑ Case IH AXIAL 2188
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3665504
51520 Saint-Martin sur le, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Σύστημα κλιματισμού, Πλάτος κεφαλής: 6.10 m, Ελαστικά μπροστά: 30,5X32, Ελαστικά πίσω: 14,9X24
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
New Holland CR 9090 RAUPE SCR
9
ΝΈΑ New Holland CR 9090 RAUPE SCR
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3665359
17390 Klein Bünzow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 390 kW, Ώρες λειτουργίας: 949 h, Μέτρηση απόδοσης GPS, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Πλάτος κεφαλής: 35.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere W650
8
ΝΈΑ John Deere W650
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3665037
01920 Rauschwitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 132 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Ελαστικά μπροστά: Mitas 650/75 R32, Ελαστικά πίσω: Mitas 480/80 R26
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere W440 SW JD 317 SWW
7
ΝΈΑ John Deere W440 SW JD 317 SWW
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3664869
04749 Ostrau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 454 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Μετρητής χώρου, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Ελαστικά μπροστά: 650/65 R38, Ελαστικά πίσω: 480/65 R24
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Lexion 560
3
ΝΈΑ Claas Lexion 560
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3664860
33165 Kleinenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 1850 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Lexion 560
4
ΝΈΑ Claas Lexion 560
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3664859
33165 Kleinenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 2390 h, Autocontour, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Do 68-S
9
ΝΈΑ Claas Do 68-S
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3664847
34431 Marsberg-Meerhof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 1395 h, Καμπίνα, Περιστροφικός φανός, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 3.60 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 4, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 900 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 2055