Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere W 540
6
ΝΈΑ John Deere W 540
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4104869
48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 191 kW, Ώρες λειτουργίας: 142 h, Πλάτος κεφαλής: 4.85 m, Ελαστικά μπροστά: 800/70R32, Ελαστικά πίσω: 540/65R30
124.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Dominator 68
6
ΝΈΑ Claas Dominator 68
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4104855
74405 Gaildorf-Münster, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 3792 h, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 3.00 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 4, Ελαστικά μπροστά: 18.4-30, ...
13.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1188 Hydro 4
6
ΝΈΑ John Deere 1188 Hydro 4
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4104837
48-317 Korfantów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1992, Ώρες λειτουργίας: 3289 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Μέτρηση απώλειας, Καμπίνα, Αναστροφέας, ...
20.930 €

Δείτε αγγελία
New Holland TX 65
5
ΝΈΑ New Holland TX 65
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4104722
21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 207 kW, Ώρες λειτουργίας: 3290 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Πλάτος κεφαλής: 5.10 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 2 h, ...
48.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland CX 8080
5
ΝΈΑ New Holland CX 8080
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4104715
21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 1790 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Πλάτος κεφαλής: 7.30 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 1 h, Ελαστικά μπροστά: 710/70 R 42, ...
142.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 670 + V900
10
ΝΈΑ Claas Lexion 670 + V900
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4104698
62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 330 kW, Ώρες λειτουργίας: 2265 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Κεφαλή ελαιοκράμβης, ...
137.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 RICHARD WESTON DELILAH 10 SPREADER
ΝΈΑ RICHARD WESTON DELILAH 10 SPREADER
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4104467
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008
10.787 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7370 Beta Combine - £86,950 +vat
4
ΝΈΑ Massey Ferguson 7370 Beta Combine - £86,950 +vat
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4104364
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
98.731 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 450
7
ΝΈΑ Claas Lexion 450
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4104319
63-430 Odolanów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 3300 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μετρητής χώρου, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 7.50 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 2100 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 510
5
ΝΈΑ Massey Ferguson 510
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4104306
BA15 1TY Bradford On Avon, Μεγ. Βρετανία
852 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland CR 9090 Elevation SCR Raupe Al
6
ΝΈΑ New Holland CR 9090 Elevation SCR Raupe Al
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4104279
18246 Bützow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 390 kW, Ώρες λειτουργίας: 1435 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, ...
199.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland CR 9080
6
ΝΈΑ New Holland CR 9080
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4104276
17091 Kleeth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 335 kW, Ώρες λειτουργίας: 2454 h, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 1764 h, ...
90.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere S 690
19
ΝΈΑ John Deere S 690
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4104253
59-220 Legnica, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 1439 h, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 996 h
108.220 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 9560 WTS
8
ΝΈΑ John Deere 9560 WTS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4104245
11-700 Mrągowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 188 kW, Ώρες λειτουργίας: 4089 h, Τρέιλερ κεφαλής, Καμπίνα, Πλάτος κεφαλής: 4.90 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 2568 h
52.326 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 440, Ersatzteile NEU
5
ΝΈΑ Claas Lexion 440, Ersatzteile NEU
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4103947
84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 184 kW, Ώρες λειτουργίας: 2316 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, Μέτρηση απώλειας, Καμπίνα, Μετρητής χώρου, ...
61.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 8230, SKH, 890 Bh, 7,32m Varifeet HD
Βίντεο
19
ΝΈΑ Case IH 8230, SKH, 890 Bh, 7,32m Varifeet HD
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4103934
84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 380 kW, Ώρες λειτουργίας: 890 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
169.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland CX 8060, 1.171 Bh, C610 Variofeet
18
ΝΈΑ New Holland CX 8060, 1.171 Bh, C610 Variofeet
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4103811
84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 245 kW, Ώρες λειτουργίας: 1171 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
118.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland L 521
20
ΝΈΑ New Holland L 521
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4103704
34414 Daseburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 151 kW, Ώρες λειτουργίας: 3274 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Κεφαλή ελαιοκράμβης, ...
19.000 €

Δείτε αγγελία
Laverda 626 Integrale, Hangausgleich, SW 6,10m AB
Βίντεο
17
ΝΈΑ Laverda 626 Integrale, Hangausgleich, SW 6,10m AB
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4103633
84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 191 kW, Autocontour, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, Μέτρηση απώλειας, ...
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas Tucano 320
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4103629
33165 Kleinenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 175 kW, Ώρες λειτουργίας: 540 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Μέτρηση απώλειας, Καμπίνα, Μετρητής χώρου, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Case IH 2188
ΝΈΑ Case IH 2188
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4103621
93352 Rohr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ώρες λειτουργίας: 5800 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Καμπίνα, Εξοπλισμός δημητριακών, Στροφείο, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 6.10 m, ...
34.327 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe KRM  EX TREND Calibrator Twin Disc fert spreader,
ΝΈΑ Bogballe KRM EX TREND Calibrator Twin Disc fert spreader,
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4103589
PE100LN Edenham, Μεγ. Βρετανία
2.101 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 5690 HTS
9
ΝΈΑ Deutz-Fahr 5690 HTS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4103581
11-700 Mrągowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 220 kW, Ώρες λειτουργίας: 2517 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Τρέιλερ κεφαλής, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 6.20 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Laverda 2760 LX LST Integrale, Hangausgleich, 3.120 Bh
Βίντεο
16
ΝΈΑ Laverda 2760 LX LST Integrale, Hangausgleich, 3.120 Bh
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4103537
84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 199 kW, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
39.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Laverda 624 MCS, Schneidwerk 6,10m AB
Βίντεο
10
ΝΈΑ Laverda 624 MCS, Schneidwerk 6,10m AB
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4103409
84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 171 kW, Ώρες λειτουργίας: 4966 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
22.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2808