Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fendt 6275 L MCS
5
ΝΈΑ Fendt 6275 L MCS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4274417
  26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 515 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 6.20 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 300 h, ...
139.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere STS 9880
8
ΝΈΑ John Deere STS 9880
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4274380
  21-504 Rokitno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Περιστροφικός φανός, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, ...
52.326 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TX 68
6
ΝΈΑ New Holland TX 68
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4274365
  21-504 Rokitno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 3100 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Μέτρηση απώλειας, Καμπίνα, Μετρητής χώρου, ...
38.055 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas TUCANO 320
5
ΝΈΑ Claas TUCANO 320
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4274206
  51800 SAINTE MENEHOULD, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 459 h, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 4.90 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 290 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 660
9
ΝΈΑ Claas Lexion 660
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4273935
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 293 kW, Ώρες λειτουργίας: 905 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 640
ΝΈΑ Claas Lexion 640
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4273932
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 1110 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 6.60 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 750
ΝΈΑ Claas Lexion 750
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4273930
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 330 kW, Ώρες λειτουργίας: 630 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Μέτρηση απώλειας, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 750TT + V900
10
ΝΈΑ Claas Lexion 750TT + V900
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4273929
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 343 kW, Ώρες λειτουργίας: 1550 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
153.411 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Tucano 440
9
ΝΈΑ Claas Tucano 440
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4273928
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 191 kW, Ώρες λειτουργίας: 886 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Tucano 440
7
ΝΈΑ Claas Tucano 440
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4273910
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 191 kW, Ώρες λειτουργίας: 920 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 6.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 620
9
ΝΈΑ Claas Lexion 620
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4273909
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 224 kW, Ώρες λειτουργίας: 295 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 6.80 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 9560i WTS
8
ΝΈΑ John Deere 9560i WTS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4273908
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 188 kW, Ώρες λειτουργίας: 1320 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 5.50 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Topliner 4075 HTS
7
ΝΈΑ Deutz-Fahr Topliner 4075 HTS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4273907
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ώρες λειτουργίας: 3650 h, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Καμπίνα, Πλάτος κεφαλής: 5.40 m, Ελαστικά μπροστά: 800/65R32, Ελαστικά πίσω: 500/60-22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 580
7
ΝΈΑ Claas Lexion 580
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4273899
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 330 kW, Ώρες λειτουργίας: 2050 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Tucano 440
8
ΝΈΑ Claas Tucano 440
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4273900
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 191 kW, Ώρες λειτουργίας: 800 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 540 C
9
ΝΈΑ Claas Lexion 540 C
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4273896
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 191 kW, Ώρες λειτουργίας: 1270 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 6.00 m
115.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere T660
7
ΝΈΑ John Deere T660
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4273890
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 277 kW, Ώρες λειτουργίας: 1360 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland CX 8060 FS
10
ΝΈΑ New Holland CX 8060 FS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4273884
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 220 kW, Ώρες λειτουργίας: 1770 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 6.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Teagle 2014  8150 Straw Chopper
2
ΝΈΑ Teagle 2014 8150 Straw Chopper
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4273852
  OX143AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
13.626 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt FE391153 Ex Demo  Katana 65 Forage Harvester
5
ΝΈΑ Fendt FE391153 Ex Demo Katana 65 Forage Harvester
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4273792
  NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere WTS 9560
7
ΝΈΑ John Deere WTS 9560
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4273427
  2100 Korneuburg , Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 182 kW, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Ελαστικά μπροστά: 800/65R32, Ελαστικά πίσω: 540/65R26
54.167 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas TUCANO 560
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4273260
  32791 Lage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 230 kW, Ώρες λειτουργίας: 488 h, Σύστημα κλιματισμού, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Πλάτος κεφαλής: 6.80 m
169.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 5255 LMCS
18
ΝΈΑ Fendt 5255 LMCS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4273253
  49326 Melle-Wellingholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 179 kW, Ώρες λειτουργίας: 330 h, Πλάτος κεφαλής: 6.20 m
129.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas LEXION 670 TERRA-TRAC
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4273245
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 330 kW, Ώρες λειτουργίας: 804 h, Σύστημα κλιματισμού, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Μέτρηση απώλειας, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 7.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 9780 CTS HM
6
ΝΈΑ John Deere 9780 CTS HM
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4272936
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 264 kW, Ώρες λειτουργίας: 3366 h, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, ...
55.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 3187