Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
 Browns Straw Chopper
5
ΝΈΑ Browns Straw Chopper
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4416739
  CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland tx67
6
ΝΈΑ New Holland tx67
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4416698
  Nachfrage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ώρες λειτουργίας: 4915 h, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 610.00 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 6, ...
43.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland CR 9.80
2
ΝΈΑ New Holland CR 9.80
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4416594
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 390 kW, Ώρες λειτουργίας: 300 h, Πλάτος κεφαλής: 9.00 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 230 h
295.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere S 680
3
ΝΈΑ John Deere S 680
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4416593
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 390 kW, Ώρες λειτουργίας: 300 h, Πλάτος κεφαλής: 9.00 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 220 h
269.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 770 TT
2
ΝΈΑ Claas Lexion 770 TT
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4416592
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 412 kW, Ώρες λειτουργίας: 180 h, Πλάτος κεφαλής: 10.80 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 130 h
365.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere S680I
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4416537
  89100 MALAY LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 880 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Τρέιλερ κεφαλής, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 10.70 m, ...
192.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas 88 Classic
6
ΝΈΑ Claas 88 Classic
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4416509
  88-220 Osięciny, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Σύστημα κλιματισμού, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, Μέτρηση απώλειας, Καμπίνα, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Αναστροφέας, Θεριστική μηχανή, ...
30.250,85 €
Δείτε αγγελία
Laverda M 306
7
ΝΈΑ Laverda M 306
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4416300
  62219 LONGUENESSE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 2800 h, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 660.00 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 6, Ελαστικά μπροστά: / , ...
58.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas TUCANO 340
7
ΝΈΑ Claas TUCANO 340
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4416299
  53350 BALLOTS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 1345 h, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 600.00 m, ...
85.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH AXIAL 1660
4
ΝΈΑ Case IH AXIAL 1660
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4416298
  71330 SAINT GERMAIN DU BOIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1992, Ώρες λειτουργίας: 3485 h, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Εξοπλισμός δημητριακών, Πλάτος κεφαλής: 500.00 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 3 h, Ελαστικά μπροστά: / , ...
20.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 430 EVOLUTION
6
ΝΈΑ Claas LEXION 430 EVOLUTION
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4416297
  44130 Blain, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 4315 h, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Εξοπλισμός δημητριακών, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 540.00 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 5, ...
39.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland TC 5080
7
ΝΈΑ New Holland TC 5080
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4416296
  44489 Kaunas, Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 1750 h, Πλάτος κεφαλής: 520.00 m, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
55.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 450
10
ΝΈΑ Claas Lexion 450
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4416216
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 210 kW, Ώρες λειτουργίας: 1718 h, Πλάτος κεφαλής: 6.00 m, Ελαστικά μπροστά: 680/85R32, Ελαστικά πίσω: 600/55R26.5
58.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7274
4
ΝΈΑ Massey Ferguson 7274
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4416207
  09573 Leubsdorf Schellenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 1672 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
John Deere T660
4
ΝΈΑ John Deere T660
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4416203
  09573 Leubsdorf Schellenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 906 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
New Holland Tx 63
5
ΝΈΑ New Holland Tx 63
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4416172
  48-317 Korfantów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 2438 h, Τετρακίνητο, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
50.030,25 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Mega 208
7
ΝΈΑ Claas Mega 208
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4416168
  48-317 Korfantów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1996, Ώρες λειτουργίας: 4100 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Κεφαλή ελαιοκράμβης, ...
34.439,43 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland CX 8040
3
ΝΈΑ New Holland CX 8040
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4416113
  55300 CHAUVONCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 1350 h, Σύστημα κλιματισμού, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 6.00 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 1050 h
120.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 7120
5
ΝΈΑ Case IH 7120
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4416099
  85400 Sainte-Gemme-la-Plaine, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 2007 h, Πλάτος κεφαλής: 7.60 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 1493 h
128.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Laverda 3700
7
ΝΈΑ Laverda 3700
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4416023
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1987, Ώρες λειτουργίας: 3450 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Πλάτος κεφαλής: 4.50 m
5.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 5250 AL
10
ΝΈΑ Fendt 5250 AL
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4415974
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 5.50 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 1619 h
39.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 770 TT
8
ΝΈΑ Claas LEXION 770 TT
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4415899
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 420 kW, Ώρες λειτουργίας: 1674 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
167.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 9680 WTS
8
ΝΈΑ John Deere 9680 WTS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4415898
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 253 kW, Ώρες λειτουργίας: 2219 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
59.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 630 MONTANA
20
ΝΈΑ Claas LEXION 630 MONTANA
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4415897
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 263 kW, Ώρες λειτουργίας: 702 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
141.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 760
20
ΝΈΑ Claas LEXION 760
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4415896
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, Ώρες λειτουργίας: 889 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
175.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2985