Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Claas Tucano 340 + C540
10
ΝΈΑ Claas Tucano 340 + C540
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4645413 4645413
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 210 kW, Ώρες λειτουργίας: 882 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Περιστροφικός φανός, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, ...
122.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas lexion 660
13
ΝΈΑ Claas lexion 660
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4645334 4645334
  43-245 Studzionka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 300 kW, Ώρες λειτουργίας: 524 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Τρέιλερ κεφαλής, ...
196.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 440
10
ΝΈΑ Claas Lexion 440
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4645204 4645204
  57-402 Nowa Ruda, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος κεφαλής: 6.00 m
44.056,47 €
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 670 (Stage IV)
14
ΝΈΑ Claas Lexion 670 (Stage IV)
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4644824 4644824
  2041 Wullersdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 320 kW, Ώρες λειτουργίας: 70 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Τρέιλερ κεφαλής, Καμπίνα, Πλάτος κεφαλής: 6.80 m, ...
253.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1174 SII
6
ΝΈΑ John Deere 1174 SII
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4644816 4644816
  3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 4500 h, Σύστημα κλιματισμού, Πλάτος κεφαλής: 3.60 m
19.469,03 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 6335 C
9
ΝΈΑ Fendt 6335 C
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4644716 4644716
  48477 Hörstel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 219 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Πλάτος κεφαλής: 6.80 m
179.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere T660
6
ΝΈΑ John Deere T660
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4644646 4644646
  54336 Kauno r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 273 kW, Ώρες λειτουργίας: 1892 h
85.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 9680 WTS
6
ΝΈΑ John Deere 9680 WTS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4644644 4644644
  54336 Kauno r., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 277 kW, Ώρες λειτουργίας: 1974 h
62.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 510
4
ΝΈΑ Claas Lexion 510
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4644633 4644633
  37186 Moringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Ώρες λειτουργίας: 1165 h, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 5.40 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 5, Ελαστικά μπροστά: 800/65R32, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere T660
12
ΝΈΑ John Deere T660
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4644628 4644628
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 272 kW, Ώρες λειτουργίας: 2705 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 540
5
ΝΈΑ Claas Lexion 540
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4644626 4644626
  37186 Moringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 210 kW, Ώρες λειτουργίας: 2767 h, Σύστημα κλιματισμού, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Θεριστική μηχανή, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 6, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 40 RS AL
6
ΝΈΑ Massey Ferguson 40 RS AL
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4644614 4644614
  37186 Moringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 221 kW, Ώρες λειτουργίας: 3300 h, Autocontour, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 5220 E
15
ΝΈΑ Fendt 5220 E
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4644205 4644205
  94312 Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 165 kW, Ώρες λειτουργίας: 340 h, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Μετρητής χώρου, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 5.00 m, Ελαστικά μπροστά: 650/75 R32, ...
87.311 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas Lexion 480
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4644184 4644184
  19205 Gadebusch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 303 kW, Ώρες λειτουργίας: 3680 h, Ελαστικά μπροστά: 600/55 R26.5 TB, Ελαστικά πίσω: 900/60 R32 GY
55.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt Mähdrescher 6275 L
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4644177 4644177
  23843 Bad Oldesloe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 203 kW, Ώρες λειτουργίας: 198 h, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Θεριστική μηχανή, Ελαστικά μπροστά: 650/75R32, Ελαστικά πίσω: 460/70R24
138.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 660
14
ΝΈΑ Claas LEXION 660
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4644156 4644156
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 294 kW, Ώρες λειτουργίας: 426 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Μέτρηση απώλειας, Μετρητής χώρου, ...
179.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas TUCANO 320
15
ΝΈΑ Claas TUCANO 320
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4644155 4644155
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 180 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Μέτρηση απώλειας, Μετρητής χώρου, Αναστροφέας, Θεριστική μηχανή, Ελαστικά μπροστά: 650/75 R32 MITAS, ...
94.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 750 MIT VARIO 930
ΝΈΑ Claas LEXION 750 MIT VARIO 930
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4644154 4644154
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 320 kW, Ώρες λειτουργίας: 533 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, ...
209.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 630 MONTANA MIT V680
ΝΈΑ Claas LEXION 630 MONTANA MIT V680
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4644153 4644153
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 264 kW, Ώρες λειτουργίας: 557 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, ...
189.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 630 MONT. mit VARIO 660
11
ΝΈΑ Claas LEXION 630 MONT. mit VARIO 660
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4644152 4644152
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 264 kW, Ώρες λειτουργίας: 520 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Εξισωτής, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, ...
179.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas AVERO 240
5
ΝΈΑ Claas AVERO 240
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4644150 4644150
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 151 kW, Ώρες λειτουργίας: 25 h, Ελαστικά μπροστά: 23,1-26, Ελαστικά πίσω: 12,5/80-18
79.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas TUCANO 420
9
ΝΈΑ Claas TUCANO 420
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4644109 4644109
  96132 Schlüsselfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 180 kW, Ώρες λειτουργίας: 167 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Εξισωτής, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, ...
164.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 570
3
ΝΈΑ Claas LEXION 570
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4643913 4643913
  077010 Afumati, Ρουμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 290 kW, Ώρες λειτουργίας: 4455 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, Μέτρηση απώλειας, Καμπίνα, Μετρητής χώρου, Πλάτος κεφαλής: 7.50 m, ...
71.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland CX8060
7
ΝΈΑ New Holland CX8060
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4643822 4643822
  53640 LE HORPS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 2500 h, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 610.00 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 6, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Case IH 1660E
2
ΝΈΑ Case IH 1660E
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4643820 4643820
  10380 PLANCY-L'ABBAYE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1994, Ώρες λειτουργίας: 3750 h, Πλάτος κεφαλής: 495.00 m, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
20.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 3170