Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Claas John Deere New Holland Deutz-Fahr Massey Ferguson
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Deutz-Fahr Topliner 8xl
9
Deutz-Fahr Topliner 8xl
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4842494 4842494
  88630 Pfullendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 294 kW, Ώρες λειτουργίας: 2600 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, ...
48.000 €
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 670
10
Claas LEXION 670
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4840125 4840125
  49-200 Grodków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 283 kW, Ώρες λειτουργίας: 2615 h, Ημερομηνία εγγραφής: 07.07.2011, Πλάτος κεφαλής: 9.00 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 6, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 1495 h, ...
126.378,70 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
New Holland CX 8040
3
New Holland CX 8040
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4840668 4840668
  72818 Trochtelfingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 264 kW, Ώρες λειτουργίας: 1650 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, ...
97.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
New Holland CX 8040
-7%
15
New Holland CX 8040
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4823659 4823659
  94501 Aldersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 220 kW, Ώρες λειτουργίας: 966 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
154.000 €
165.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 440 V600
19
Claas Lexion 440 V600
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4807440 4807440
  67748 Odenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 183 kW, Ώρες λειτουργίας: 3750 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
55.500 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Tucano 420
5
Claas Tucano 420
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4847566 4847566
  97244 Bütthard-Gützingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 180 kW, Ώρες λειτουργίας: 286 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
159.663,87 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Tucano 320 mit Biso Rapsvorsatz
13
ΝΈΑ Claas Tucano 320 mit Biso Rapsvorsatz
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4852624 4852624
  21354 Bleckede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 175 kW, Ώρες λειτουργίας: 586 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, Μέτρηση απώλειας, Καμπίνα, ...
112.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1075 Hydro/4
17
John Deere 1075 Hydro/4
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4829858 4829858
  4581RR Vogelwaarde, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 2639 h, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, Μέτρηση απώλειας, Καμπίνα, Αναστροφέας, Θεριστική μηχανή, ...
17.900 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 6205 TS
6
Deutz-Fahr 6205 TS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4816910 4816910
  67578 Gimbsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 183 kW, Ώρες λειτουργίας: 497 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Μέτρηση απώλειας, Καμπίνα, ...
120.000 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Tucano 320 T4i
15
Claas Tucano 320 T4i
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4760759 4760759
  74405 Gaildorf-Münster, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 175 kW, Ώρες λειτουργίας: 740 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Περιστροφικός φανός, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, ...
99.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere T560i
13
John Deere T560i
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4793246 4793246
  29479 Jameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 277 kW, Ώρες λειτουργίας: 953 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, ...
135.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Claas Lexion 620 inkl. V600
8
Claas Claas Lexion 620 inkl. V600
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4829229 4829229
  37124 Rosdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 205 kW, Ώρες λειτουργίας: 1450 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
131.900 €
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7360 Beta
10
Massey Ferguson 7360 Beta
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4725635 4725635
  85104 Pförring, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 225 kW, Ώρες λειτουργίας: 124 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, ...
147.058,82 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland CX5080
11
New Holland CX5080
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4681456 4681456
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 175 kW, Ώρες λειτουργίας: 800 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
109.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr C 9206 TS
6
Deutz-Fahr C 9206 TS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4778217 4778217
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 290 kW, Ώρες λειτουργίας: 508 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Τρέιλερ κεφαλής, ...
149.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 550
7
Claas Lexion 550
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4760612 4760612
  33165 Lichtenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 236 kW, Ώρες λειτουργίας: 2197 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
91.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland CX 5090 Elevation SCR
9
New Holland CX 5090 Elevation SCR
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4742073 4742073
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 221 kW, Ώρες λειτουργίας: 234 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 560 Terra Trac
20
Claas Lexion 560 Terra Trac
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4729387 4729387
  48231 Warendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 264 kW, Ώρες λειτουργίας: 5400 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Περιστροφικός φανός, ...
70.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland CR9090
10
New Holland CR9090
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4332055 4332055
  99631 Weißensee / Thüringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 390 kW, Ώρες λειτουργίας: 1151 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
179.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 630 Montana
15
Claas Lexion 630 Montana
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4367519 4367519
  8460 Marthalen, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 260 kW, Ώρες λειτουργίας: 228 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 570 C Top Zustand
20
Claas Lexion 570 C Top Zustand
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4308171 4308171
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 1572 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 2266
20
John Deere 2266
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4217856 4217856
  45731 Waltrop, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 221 kW, Ώρες λειτουργίας: 3557 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, ...
55.000 €
Δείτε αγγελία
Claas Tucano 420
10
Claas Tucano 420
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4239580 4239580
  31188 Holle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 180 kW, Ώρες λειτουργίας: 200 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF  7370
6
Massey Ferguson MF 7370
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4201903 4201903
  16866 Vehlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 615 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
155.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere T560 HM
9
John Deere T560 HM
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4234246 4234246
  04827 Gerichshain, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 273 kW, Ώρες λειτουργίας: 895 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2650