Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Massey Ferguson MF 38
17
Massey Ferguson MF 38
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3023709
15236 Jacobsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Ώρες λειτουργίας: 2980 h, Θεριστική μηχανή, Τρέιλερ κεφαλής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υπολογιστής ταξιδίου, Πλάτος κεφαλής: 6.00 m, ...
17.731 €
με 19% ΦΠΑ
14.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas komabajn zbożowy
6
Claas komabajn zbożowy
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3765288
06-212 Krasnosielc, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 2000 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2013, Πλάτος κεφαλής: 4.20 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 4
57.083 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Dominator 128VX (108VX)
13
Claas Dominator 128VX (108VX)
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3603924
89231 Neu-Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 195 kW, Ώρες λειτουργίας: 2810 h, Μέτρηση απώλειας, Θεριστική μηχανή, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Τρέιλερ κεφαλής, Περιστροφικός φανός, Αναστροφέας, ...
71.400 €
με 19% ΦΠΑ
60.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas 760
11
Claas 760
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3762026
307185 Gataia, Ρουμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 2600 h
147.000 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Lexion 580 TT
20
Claas Lexion 580 TT
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3716966
10963 Berlin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 368 kW, Ώρες λειτουργίας: 2002 h, Μέτρηση απώλειας, Θεριστική μηχανή, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Τρέιλερ κεφαλής, Περιστροφικός φανός, Στροφείο, ...
136.791 €
με 19% ΦΠΑ
114.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere T660i
11
John Deere T660i
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3753264
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 273 kW, Ώρες λειτουργίας: 1529 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Κεφαλή ελαιοκράμβης, ...
133.280 €
με 19% ΦΠΑ
112.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 6090 HTS
8
Deutz-Fahr 6090 HTS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3752823
28816 Stuhr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 235 kW, Ώρες λειτουργίας: 1476 h, Μέτρηση απώλειας, Θεριστική μηχανή, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Τρέιλερ κεφαλής, Περιστροφικός φανός, Αναστροφέας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Lexion 670 + V750
10
Claas Lexion 670 + V750
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3746264
62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 317 kW, Ώρες λειτουργίας: 2145 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
165.927 €
με 23% ΦΠΑ
134.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 2056
6
John Deere 2056
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3748392
31309 KNEŽEVI VINOGRADI, Κροατία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 155 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Εξοπλισμός δημητριακών, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, ...
45.000 €
με 25% ΦΠΑ
36.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere T660
17
John Deere T660
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3747316
63-642 Perzów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 273 kW, Ώρες λειτουργίας: 600 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
154.600 €

Δείτε αγγελία
Case IH CF 80
9
Case IH CF 80
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3758279
87-610 Dobrzyń nad Wisłą, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 224 kW, Ώρες λειτουργίας: 2100 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
32.109 €

Δείτε αγγελία
John Deere T560 Hillmaster
6
John Deere T560 Hillmaster
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3758101
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 285 kW, Ώρες λειτουργίας: 364 h, Μέτρηση απώλειας, Θεριστική μηχανή, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Τρέιλερ κεφαλής, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Lexion 670 30 km/h **V930**
12
Claas Lexion 670 30 km/h **V930**
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3735481
17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 330 kW, Ώρες λειτουργίας: 529 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
226.100 €
με 19% ΦΠΑ
190.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere T660i
5
John Deere T660i
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3735466
03249 Sonnewalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 273 kW, Ώρες λειτουργίας: 620 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
214.200 €
με 19% ΦΠΑ
180.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 660 + V750
3
Claas Lexion 660 + V750
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3734872
62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 294 kW, Ώρες λειτουργίας: 520 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
215.865 €
με 23% ΦΠΑ
175.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 670
4
Claas Lexion 670
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3768352
33165 Kleinenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 317 kW, Ώρες λειτουργίας: 1450 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 7206 TSB
10
Deutz-Fahr 7206 TSB
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3691745
31171 Nordstemmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 246 kW, Ώρες λειτουργίας: 240 h, Μέτρηση απώλειας, Θεριστική μηχανή, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Τρέιλερ κεφαλής, Περιστροφικός φανός, Αναστροφέας, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, ...
218.960 €
με 19% ΦΠΑ
184.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 9205 TS
8
Deutz-Fahr 9205 TS
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3691744
31171 Nordstemmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 246 kW, Ώρες λειτουργίας: 292 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
189.900 €
με 19% ΦΠΑ
159.580 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 440, 2.316 Bh, C660
6
Claas Lexion 440, 2.316 Bh, C660
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3691364
84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 184 kW, Ώρες λειτουργίας: 2316 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Περιστροφικός φανός, Θεριστική μηχανή, Μέτρηση απώλειας, ...
72.590 €
με 19% ΦΠΑ
61.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland CX 840
5
New Holland CX 840
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3743619
29690 Schwarmstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 220 kW, Ώρες λειτουργίας: 2430 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, ...
101.150 €
με 19% ΦΠΑ
85.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland CX 8060, 1.167 Bh, C610
4
New Holland CX 8060, 1.167 Bh, C610
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3740281
84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 245 kW, Ώρες λειτουργίας: 1167 h, Μέτρηση απώλειας, Θεριστική μηχανή, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Τρέιλερ κεφαλής, Περιστροφικός φανός, Αναστροφέας, ...
140.420 €
με 19% ΦΠΑ
118.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere T670i
20
John Deere T670i
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3743104
10963 Berlin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 317 kW, Ώρες λειτουργίας: 1138 h, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μετρητής χώρου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Υπολογιστής ταξιδίου, ...
160.650 €
με 19% ΦΠΑ
135.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Tucano 320 AC
6
Claas Tucano 320 AC
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3720510
35096 Weimar-Niederwalgern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 150 kW, Ώρες λειτουργίας: 783 h, Μέτρηση απώλειας, Θεριστική μηχανή, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Τρέιλερ κεφαλής, Περιστροφικός φανός, Αναστροφέας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere T 660 i HM 30 km/h
4
John Deere T 660 i HM 30 km/h
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3733682
34431 Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 285 kW, Ώρες λειτουργίας: 300 h, Μέτρηση απώλειας, Θεριστική μηχανή, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Εξισωτής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere W 330 PTC
6
John Deere W 330 PTC
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3733679
34431 Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 158 kW, Ώρες λειτουργίας: 95 h, Μέτρηση απώλειας, Θεριστική μηχανή, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Τρέιλερ κεφαλής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere W 550
5
John Deere W 550
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3733626
34431 Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 224 kW, Ώρες λειτουργίας: 585 h, Μέτρηση απώλειας, Θεριστική μηχανή, Τρέιλερ κεφαλής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Πλάτος κεφαλής: 0.05 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas LEXION 650
12
Claas LEXION 650
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3689933
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 260 kW, Ώρες λειτουργίας: 271 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, ...
277.270 €
με 19% ΦΠΑ
233.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland CR8080 Raupe
5
New Holland CR8080 Raupe
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3679203
64372 Ober-Ramstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 330 kW, Ώρες λειτουργίας: 1250 h, AdBlue, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Μετρητής χώρου, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 5690 HTS Ballance
20
Deutz-Fahr 5690 HTS Ballance
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3679431
53489 Sinzig-Westum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 235 kW, Ώρες λειτουργίας: 2299 h, Μέτρηση απώλειας, Θεριστική μηχανή, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Τρέιλερ κεφαλής, Περιστροφικός φανός, Αναστροφέας, Κεφαλή ελαιοκράμβης, ...
92.000 €
με 19% ΦΠΑ
77.311 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7360 Beta
7
Massey Ferguson 7360 Beta
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, bat3673936
85104 Pförring, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 225 kW, Ώρες λειτουργίας: 122 h, AdBlue, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Προέκταση σωλήνα εκκένωσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, ...
210.000 €
με 19% ΦΠΑ
176.471 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 2376