Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Claas PU 300 HD
6
ΝΈΑ Claas PU 300 HD
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4515926
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.478,99 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper 365 plus
5
ΝΈΑ Kemper 365 plus
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4515715
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
42.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas 6-80 FC
10
ΝΈΑ Claas 6-80 FC
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4515714
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Αριθμός σειρών: 6
18.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas IDASS EASY WAY 45
ΝΈΑ Claas IDASS EASY WAY 45
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4515694
  86170 NEUVILLE DE POITOU, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
25.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Idass MNA 442
10
ΝΈΑ Idass MNA 442
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4515674
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1993, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Αριθμός σειρών: 6
3.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas RU 450
8
ΝΈΑ Claas RU 450
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4515548
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Αριθμός σειρών: 6
7.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas SCHNEIDWERK V750
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4514246
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
17.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Sunspeed 12-76
3
ΝΈΑ Claas Sunspeed 12-76
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4513978
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2011
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas RU 6M00
4
ΝΈΑ Claas RU 6M00
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4512809
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
6.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas CUEILLEURS
3
ΝΈΑ Claas CUEILLEURS
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4512808
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Συλλεκτική καλαμποκιού
17.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Geringhoff Horizon Star I 8-75 zum Lexion
9
ΝΈΑ Geringhoff Horizon Star I 8-75 zum Lexion
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4512066
  59302 Oelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Υπεδάφειος τεμαχιστής, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Συλλεκτική καλαμποκιού
12.000 €
Δείτε αγγελία
Biso/Schrattenecker 6,10m Rapstische mit hydr. oder elektr. Rapsmesser
12
ΝΈΑ Biso/Schrattenecker 6,10m Rapstische mit hydr. oder elektr. Rapsmesser
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4511906
  84069 Schierling, Γερμανία
Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Πλάτος εργασίας: 6.10 m, Κεφαλή ελαιοκράμβης
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Geringhoff Horizon Star 8-75 zum Claas Lexion "NE TT O"
17
ΝΈΑ Geringhoff Horizon Star 8-75 zum Claas Lexion "NE TT O"
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4511897
  59302 Oelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Υπεδάφειος τεμαχιστής, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8
16.000 €
Δείτε αγγελία
Claas V 10.50
7
ΝΈΑ Claas V 10.50
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4511880
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς, Ελαστικά, Πλάτος εργασίας: 1050.00 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
29.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dominoni 6 rgs
ΝΈΑ Dominoni 6 rgs
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4511838
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Αριθμός σειρών: 6
35.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Orbis 750
7
ΝΈΑ Claas Orbis 750
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4511810
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Αριθμός σειρών: 10
30.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas Orbis 750
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4511811
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Αριθμός σειρών: 10
20.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dominoni SL 966
7
ΝΈΑ Dominoni SL 966
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4511771
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς
15.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Maispflücker Conspeed 12-75 FC, Wagen neuwertig, Lexion
19
ΝΈΑ Claas Maispflücker Conspeed 12-75 FC, Wagen neuwertig, Lexion
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4511670
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Οχήματα μεταφοράς, Υπεδάφειος τεμαχιστής, Αριθμός σειρών: 12, Συλλεκτική καλαμποκιού
42.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Rapstisch 4,20m, Dominator
6
ΝΈΑ Claas Rapstisch 4,20m, Dominator
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4511662
  84069 Schierling, Γερμανία
Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Κεφαλή ελαιοκράμβης
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas komplette Rapsausrüstung für Schneidwerk V750
2
ΝΈΑ Claas komplette Rapsausrüstung für Schneidwerk V750
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4511647
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Κεφαλή ελαιοκράμβης
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland Rapsvorsatz, 5,16 m BISO INTEGRAL CX 100
4
ΝΈΑ New Holland Rapsvorsatz, 5,16 m BISO INTEGRAL CX 100
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4511642
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 5.16 m, Κεφαλή ελαιοκράμβης
3.200 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zürn Raps Seitenschneidwerk
4
Zürn Raps Seitenschneidwerk
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4511011
  67150 Niederkirchen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Κεφαλή ελαιοκράμβης
1.537,82 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CLASS V900
20
CLASS V900
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4510962
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Kemper 375
Kemper 375
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4510952
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1250