Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Claas New Holland John Deere Krone Biso/Schrattenecker
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere 315R
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4765329 4765329
  96197 Schirradorf, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Gruber Direct Disc 610
4
ΝΈΑ Gruber Direct Disc 610
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4765214 4765214
  86479 Aichen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Μονάδα κοπής με GPS
32.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone X-Disc 6200
ΝΈΑ Krone X-Disc 6200
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4765186 4765186
  92536 Pfreimd, Γερμανία
Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.20 m, Τύπος: Μονάδα κοπής με GPS
27.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone X-Disc 6200
8
ΝΈΑ Krone X-Disc 6200
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4765182 4765182
  92536 Pfreimd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.29 m, Τύπος: Μονάδα κοπής με GPS
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fortschritt GPS Feldfutterschneidwerk
7
ΝΈΑ Fortschritt GPS Feldfutterschneidwerk
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4765110 4765110
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Τύπος: Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 1124 Schneidwerk 5,40m
9
ΝΈΑ Deutz-Fahr 1124 Schneidwerk 5,40m
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4765109 4765109
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 5.40 m, Τύπος: Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Conspeed 6-75FC 6 reihig, klappbarer Maispflücker
6
ΝΈΑ Claas Conspeed 6-75FC 6 reihig, klappbarer Maispflücker
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4765052 4765052
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 4.68 m, Αριθμός σειρών: 6
27.700 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Conspeed 6-75FC 6 reihig, klappbarer Maispflücker
7
ΝΈΑ Claas Conspeed 6-75FC 6 reihig, klappbarer Maispflücker
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4765049 4765049
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 4.68 m, Αριθμός σειρών: 6
27.700 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fantini 8 Rangs replyage hydraulique
6
ΝΈΑ Fantini 8 Rangs replyage hydraulique
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4765007 4765007
  86170 NEUVILLE DE POITOU, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Αριθμός σειρών: 8
15.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 666
6
ΝΈΑ John Deere 666
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4764960 4764960
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Αριθμός σειρών: 6
2.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper Champion 4500
6
ΝΈΑ Kemper Champion 4500
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4764880 4764880
  92536 Pfreimd, Γερμανία
Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
9.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper 360
4
ΝΈΑ Kemper 360
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4764788 4764788
  92536 Pfreimd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
25.200 €
Δείτε αγγελία
Krone Easy Collect 6000 FP
5
ΝΈΑ Krone Easy Collect 6000 FP
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4764787 4764787
  92536 Pfreimd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
25.400 €
Δείτε αγγελία
Krone X-Disc 6200
8
ΝΈΑ Krone X-Disc 6200
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4764779 4764779
  92536 Pfreimd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.20 m, Τύπος: Μονάδα κοπής με GPS
31.932,77 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland RI 600
4
ΝΈΑ New Holland RI 600
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4764767 4764767
  92536 Pfreimd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
16.722,69 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Direct Disc 520
6
ΝΈΑ Claas Direct Disc 520
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4764766 4764766
  92536 Pfreimd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 5.20 m, Τύπος: Μονάδα κοπής με GPS
29.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone EasyCollect 6000 FP
6
ΝΈΑ Krone EasyCollect 6000 FP
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4764755 4764755
  92536 Pfreimd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
23.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas
6
ΝΈΑ Claas
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4764739 4764739
  53520 Meuspath, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.60 m
12.900 €
Δείτε αγγελία
Dominoni SL 978 BG
6
ΝΈΑ Dominoni SL 978 BG
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4764316 4764316
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Υπεδάφειος τεμαχιστής, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Τύπος: Συλλεκτική καλαμποκιού
28.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone EASY FLOW 300 S
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4764177 4764177
  27404 Nartum-Gyhum, Γερμανία
13.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas SCHNEIDWERK VARIO 680 AC
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4764161 4764161
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
47.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas SCHNEIDWERK SCHNEIDWERK
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4764159 4764159
  48599 Gronau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
35.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas RU 600 X-Tra
8
ΝΈΑ Claas RU 600 X-Tra
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4763737 4763737
  78609 Tuningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
8.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Conspeed 6-75 FC
5
ΝΈΑ Claas Conspeed 6-75 FC
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4763730 4763730
  79336 Herbolzheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Υπεδάφειος τεμαχιστής, Τύπος: Συλλεκτική καλαμποκιού
14.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland MF 675 N
17
ΝΈΑ New Holland MF 675 N
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4763726 4763726
  84152 Mengkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Τύπος: Συλλεκτική καλαμποκιού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1337