Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Case IH Biso VX650 CROP RANGER
7
Case IH Biso VX650 CROP RANGER
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3903611
51.100 Grebena, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Πλάτος εργασίας: 6.50 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
16.000 €

Δείτε αγγελία
Claas 300 HD PRO
13
ΝΈΑ Claas 300 HD PRO
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3936661
5377 Baillonville, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Συλλέκτης
8.900 €

Δείτε αγγελία
egyéb Hydraulische Rapstrenner (original), gebraucht
4
ΝΈΑ egyéb Hydraulische Rapstrenner (original), gebraucht
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3936622
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης
1.207 €
με 27% ΦΠΑ
950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
egyéb Rapssatz für Claas Vario V540, V660, V750, V1050 Schneidwerk
5
ΝΈΑ egyéb Rapssatz für Claas Vario V540, V660, V750, V1050 Schneidwerk
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3936617
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης
4.032 €
με 27% ΦΠΑ
3.175 € καθαρά
Δείτε αγγελία
egyéb Rapsvorsatz für Claas C660 6,6 m Tucano/Lexion Schneidwerke
4
ΝΈΑ egyéb Rapsvorsatz für Claas C660 6,6 m Tucano/Lexion Schneidwerke
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3936616
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Πλάτος εργασίας: 6.60 m, Κεφαλή ελαιοκράμβης
7.239 €
με 27% ΦΠΑ
5.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
egyéb Rapsvorsatz für John Deere 625R Schneidwerke
4
ΝΈΑ egyéb Rapsvorsatz für John Deere 625R Schneidwerke
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3936613
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Πλάτος εργασίας: 7.60 m, Κεφαλή ελαιοκράμβης
9.144 €
με 27% ΦΠΑ
7.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Vario 900
4
ΝΈΑ Claas Vario 900
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3936610
7141 VJ Groenlo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Ziegler 8 reihiger klappbarer, Sonnenblumenpflücker
5
ΝΈΑ Ziegler 8 reihiger klappbarer, Sonnenblumenpflücker
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3936609
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2016, Αριθμός σειρών: 8
28.194 €
με 27% ΦΠΑ
22.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Nas 676 Sonnenblumenpflücker, 6 reihiger
6
ΝΈΑ Nas 676 Sonnenblumenpflücker, 6 reihiger
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3936607
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012, Αριθμός σειρών: 6
14.605 €
με 27% ΦΠΑ
11.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Oros  6011 6 reihiger Maispflücker festem Rahmen
3
ΝΈΑ Oros 6011 6 reihiger Maispflücker festem Rahmen
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3936601
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1987, Αριθμός σειρών: 6
4.064 €
με 27% ΦΠΑ
3.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Geringhoff RD 630 6 reihiger Maispflücker festem Rahmen
6
ΝΈΑ Geringhoff RD 630 6 reihiger Maispflücker festem Rahmen
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3936598
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2007, Αριθμός σειρών: 6, Συλλεκτική καλαμποκιού
12.319 €
με 27% ΦΠΑ
9.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas 6-75 klappbarer, 6 reihiger Maispflücker
5
ΝΈΑ Claas 6-75 klappbarer, 6 reihiger Maispflücker
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3936596
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1998, Αριθμός σειρών: 6, Συλλεκτική καλαμποκιού
7.874 €
με 27% ΦΠΑ
6.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Conspeed 6-75C 6 reihiger, klappbarer Maispflücker
ΝΈΑ Claas Conspeed 6-75C 6 reihiger, klappbarer Maispflücker
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3936593
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2011, Αριθμός σειρών: 6, Συλλεκτική καλαμποκιού
40.259 €
με 27% ΦΠΑ
31.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Conspeed 6-75FC 6 reiher, klappbarer Maispflücker, Demo
5
ΝΈΑ Claas Conspeed 6-75FC 6 reiher, klappbarer Maispflücker, Demo
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3936591
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017, Αριθμός σειρών: 6
53.594 €
με 27% ΦΠΑ
42.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas RU600 reihenunabhaengiges Scneidwerk für Jaguar
3
ΝΈΑ Claas RU600 reihenunabhaengiges Scneidwerk für Jaguar
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3936585
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Συλλεκτική καλαμποκιού
14.224 €
με 27% ΦΠΑ
11.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 625R 7,6 m Schneidwerk ohne Schneidwerkswagen
5
ΝΈΑ John Deere 625R 7,6 m Schneidwerk ohne Schneidwerkswagen
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3936582
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 7.60 m
14.224 €
με 27% ΦΠΑ
11.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kemper John Deere 375 Plus
7
ΝΈΑ Kemper John Deere 375 Plus
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3936422
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Αριθμός σειρών: 10, Συλλεκτική καλαμποκιού
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Orbis 900
3
ΝΈΑ Claas Orbis 900
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3936395
29494 Trebel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αυτόματο σύστημα διεύθυνσης, Ελαστικά, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Αριθμός σειρών: 12, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
30.000 €
με 19% ΦΠΑ
25.210 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas DIRECT DISC 520
2
ΝΈΑ Claas DIRECT DISC 520
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3936192
24582 Bordesholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
28.560 €
με 19% ΦΠΑ
24.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere 625R
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3936153
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Claas CERIO 680
8
ΝΈΑ Claas CERIO 680
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3935897
62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Οχήματα μεταφοράς, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Πλάτος εργασίας: 6.80 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
29.520 €
με 23% ΦΠΑ
24.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Biso/Schrattenecker VX-TL
6
ΝΈΑ Biso/Schrattenecker VX-TL
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3935476
86830 Schwabmünchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αυτόματο σύστημα διεύθυνσης, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς, Λυχνιστικοί μηχανισμοί
39.500 €
με 19% ΦΠΑ
33.193 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dominoni maaiunit
3
ΝΈΑ Dominoni maaiunit
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3935231
5824AR Holthees, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Μονάδα κοπής με GPS
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kemper CHAMPION 375
8
ΝΈΑ Kemper CHAMPION 375
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3935228
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
30.583 €
με 19% ΦΠΑ
25.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kemper CHAMPION 360 PLUS
8
ΝΈΑ Kemper CHAMPION 360 PLUS
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3935227
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
35.105 €
με 19% ΦΠΑ
29.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1064