Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Kemper 445
13
Kemper 445
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3565913
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σειρών: 6, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
29.000 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
PROFIX   STÓŁ DO RZEPKU Z DWOMA KOSAMI HYDRAULICZNYMI
PROFIX STÓŁ DO RZEPKU Z DWOMA KOSAMI HYDRAULICZNYMI
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt2232472
46-100 Namysłów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Αυτόματο σύστημα διεύθυνσης, Πλάτος εργασίας: 7.30 m, Κεφαλή ελαιοκράμβης
4.791 EUR
με 23% ΦΠΑ
3.895 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kemper 345
14
Kemper 345
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3469968
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σειρών: 6, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Dominoni 620 für Claas directdisc, x-disc für Krone GPSmähwerk
6
Dominoni 620 für Claas directdisc, x-disc für Krone GPSmähwerk
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3250467
86751 Mönchsdeggingen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.20 m, Μονάδα κοπής με GPS
32.725 EUR
37.500 EUR

με 19% ΦΠΑ
27.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Dominoni SL 978 BG
20
Dominoni SL 978 BG
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3229082
89344 Aislingen/Baumgarten, Γερμανία
υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Υπεδάφειος τεμαχιστής, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Συλλεκτική καλαμποκιού
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kemper 375
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3667315
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
John Deere Maispflücker 608 CF
8
ΝΈΑ John Deere Maispflücker 608 CF
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3667214
48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
16.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.202 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ IDASS 6RANGS
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3667126
08360 CHATEAU PORCIEN, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Mörtel Raps Seiten Messer
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3666527
65556 Limburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Λοιπά
500 EUR

Δείτε αγγελία
Claas Rapsausrüstung für Schneidwerk V660
ΝΈΑ Claas Rapsausrüstung für Schneidwerk V660
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3665669
84152 Mengkofen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas 2-Stufen-Trommelregelantrieb Tucano 430
ΝΈΑ Claas 2-Stufen-Trommelregelantrieb Tucano 430
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3665668
84152 Mengkofen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Dreschwerk-Umrüstsatz Mais Tucano 430
ΝΈΑ Claas Dreschwerk-Umrüstsatz Mais Tucano 430
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3665667
84152 Mengkofen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Mais-Dreschkorb, vorbereitet (Tucano 430)
ΝΈΑ Claas Mais-Dreschkorb, vorbereitet (Tucano 430)
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3665666
84152 Mengkofen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Case IH CUEILLEUR 953
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3665606
51100 Reims, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά COUPE AVANCEE
3
ΝΈΑ COUPE AVANCEE
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3665534
51520 Saint-Martin sur le, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008
8.640 EUR
με 20% ΦΠΑ
7.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Conspeed 8-75 FC zum Lexion "NE TT O"
12
ΝΈΑ Claas Conspeed 8-75 FC zum Lexion "NE TT O"
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3664902
59302 Oelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Υπεδάφειος τεμαχιστής, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Συλλεκτική καλαμποκιού
11.250 EUR

Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 690 SL mit 5415/6851 BStunden
18
ΝΈΑ Claas Jaguar 690 SL mit 5415/6851 BStunden
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3664849
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1988, Ελαστικά
11.446 EUR
με 18% ΦΠΑ
9.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 695 SL mit 3335/3438 BStunden
17
ΝΈΑ Claas Jaguar 695 SL mit 3335/3438 BStunden
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3664848
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1991, Ελαστικά
15.222 EUR
με 18% ΦΠΑ
12.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone Big X V8 mit 2953/4046 BStunden, Feldhaecksler mit 40 km/h
Βίντεο
20
ΝΈΑ Krone Big X V8 mit 2953/4046 BStunden, Feldhaecksler mit 40 km/h
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3664846
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ελαστικά, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
72.216 EUR
με 18% ΦΠΑ
61.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Biso/Schrattenecker Swift, 9m, 3000kg zlgg, ohne Aufnahmen, neuwertig
8
Biso/Schrattenecker Swift, 9m, 3000kg zlgg, ohne Aufnahmen, neuwertig
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3664673
34414 Daseburg, Γερμανία
Ελαστικά, Οχήματα μεταφοράς
900 EUR

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Geringhoff Anbauteile Geringhoff Rota Disc RD 8-reihig an Claas Lexion
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3664278
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
5.831 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Conspeed 8-75 FC für Lexion und Tucano
6
Claas Conspeed 8-75 FC für Lexion und Tucano
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3664225
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αριθμός σειρών: 8, Συλλεκτική καλαμποκιού
42.721 EUR
με 19% ΦΠΑ
35.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kemper 375
5
Kemper 375
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3664065
21516 Woltersdorf, Γερμανία
25.585 EUR
με 19% ΦΠΑ
21.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kemper Champion 4500
5
Kemper Champion 4500
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3663505
96142 Hollfeld, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Medion 310
3
Claas Medion 310
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3663471
97232 Giebelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
1.980 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.664 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Schneidwerk 7,5 m
2
Claas Schneidwerk 7,5 m
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3663270
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
11.305 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Direct Disc 520 (492)
6
Claas Direct Disc 520 (492)
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3663266
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 52.00 m, Μονάδα κοπής με GPS
28.441 EUR
με 19% ΦΠΑ
23.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas CLAAS / Maskiner Direct Disc 470
8
Claas CLAAS / Maskiner Direct Disc 470
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3663264
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 47.00 m, Μονάδα κοπής με GPS
11.305 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Orbis 900 AC PRO
12
Claas Orbis 900 AC PRO
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3663263
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Μονάδα κοπής με GPS
34.510 EUR
με 19% ΦΠΑ
29.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Orbis 750 AC Pro,
5
Claas Orbis 750 AC Pro,
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3663258
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Αριθμός σειρών: 10, Μονάδα κοπής με GPS
23.681 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 980