Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Claas John Deere New Holland Krone Biso/Schrattenecker
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Krone Easycollect
13
Krone Easycollect
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4842414 4842414
  92366 Hohenfels, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αριθμός σειρών: 10, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
35.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas MEDION
8
Claas MEDION
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4840820 4840820
  2331 Pragersko, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2009, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ελαστικά, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σειρών: 4, Τύπος: Εμπρόσθια επέκταση φορτωτή
7.900 €
χωρίς 22% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Conspeed 6-75FC 6 reihig
7
Claas Conspeed 6-75FC 6 reihig
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4845367 4845367
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012, Αριθμός σειρών: 6, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
25.500 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agropark FF12 8,4 m reihenunabhaengiger Sonnenblumenpflücker
8
Agropark FF12 8,4 m reihenunabhaengiger Sonnenblumenpflücker
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4844523 4844523
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 8.40 m, Αριθμός σειρών: 11, Τύπος: Λοιπά
18.500 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agropark FF12 8,4 m reihenunabhaengiger Sonnenblumenpflücker
8
Agropark FF12 8,4 m reihenunabhaengiger Sonnenblumenpflücker
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4844520 4844520
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 8.40 m, Αριθμός σειρών: 11, Τύπος: Λοιπά
18.500 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas V750
7
Claas V750
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4842076 4842076
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Αυτόματο σύστημα διεύθυνσης, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, ...
13.581,68 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agropark Rapsvorsatz für Claas C490 4,9 m Tucano/Lexion Schneidwerke
4
Agropark Rapsvorsatz für Claas C490 4,9 m Tucano/Lexion Schneidwerke
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4844537 4844537
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.90 m, Τύπος: Κεφαλή ελαιοκράμβης
4.700 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Rapsvorsatz für John Deere 625R 7,6m Schneidwerke
5
John Deere Rapsvorsatz für John Deere 625R 7,6m Schneidwerke
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4844533 4844533
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 7.60 m, Τύπος: Κεφαλή ελαιοκράμβης
7.200 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Maispflücker Ziegler Cornpower 8 rhg. starr, Bj. 2014, passend an Claas Lexion
20
Claas Maispflücker Ziegler Cornpower 8 rhg. starr, Bj. 2014, passend an Claas Lexion
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4838522 4838522
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Οχήματα μεταφοράς, Υπεδάφειος τεμαχιστής, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Τύπος: Συλλεκτική καλαμποκιού
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dominoni S 9612
10
Dominoni S 9612
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4838530 4838530
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Αυτόματο σύστημα διεύθυνσης, Υπεδάφειος τεμαχιστής, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Αριθμός σειρών: 12, Τύπος: Συλλεκτική καλαμποκιού
18.500 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Rapsschneidwerk 5,70 mtr. mit Transportwagen
18
Claas Rapsschneidwerk 5,70 mtr. mit Transportwagen
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4804494 4804494
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 5.70 m, Τύπος: Κεφαλή ελαιοκράμβης
4.159,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dominoni S 965
10
Dominoni S 965
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4824614 4824614
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Υπεδάφειος τεμαχιστής, Αριθμός σειρών: 5, Τύπος: Συλλεκτική καλαμποκιού
18.392,82 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas V930
5
Claas V930
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4814211 4814211
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Αυτόματο σύστημα διεύθυνσης, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, ...
37.500 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Olimac Drago
6
Olimac Drago
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4802919 4802919
  84329 Wurmannsquick, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Υπεδάφειος τεμαχιστής, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Αριθμός σειρών: 6, Τύπος: Συλλεκτική καλαμποκιού
14.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Rapsschneidwerk
14
Claas Rapsschneidwerk
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4809002 4809002
  49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Τύπος: Κεφαλή ελαιοκράμβης
2.850 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland Rapsvorsatz 6,1m, Zürn RapsProfi II
5
New Holland Rapsvorsatz 6,1m, Zürn RapsProfi II
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4846142 4846142
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 6.10 m, Τύπος: Κεφαλή ελαιοκράμβης
2.200 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Rapsvorsatz 625R 7,6m Schneidwerke
5
John Deere Rapsvorsatz 625R 7,6m Schneidwerke
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4846135 4846135
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 7.60 m, Τύπος: Κεφαλή ελαιοκράμβης
7.200 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Rapsvorsatz 9,15m Schneidwerke
5
John Deere Rapsvorsatz 9,15m Schneidwerke
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4846129 4846129
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 9.15 m, Τύπος: Κεφαλή ελαιοκράμβης
10.200 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland Rapsvorsatz 6,1m REPTOL-NH-2H-6.00
5
New Holland Rapsvorsatz 6,1m REPTOL-NH-2H-6.00
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4846121 4846121
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 6.10 m, Τύπος: Κεφαλή ελαιοκράμβης
2.200 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Cerio 560 Rapsvorsatz mit 2 mechanischen Seitenmessern
5
Claas Cerio 560 Rapsvorsatz mit 2 mechanischen Seitenmessern
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4845884 4845884
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 5.60 m, Τύπος: Κεφαλή ελαιοκράμβης
3.700 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Easy Flow 3001
9
Krone Easy Flow 3001
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4845874 4845874
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σειρών: 5, Τύπος: Συλλέκτης
4.900 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 630X
9
John Deere 630X
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4843875 4843875
  98634 Wasungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς, Ελαστικά, Πλάτος εργασίας: 9.15 m, Τύπος: Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kemper Champion 460
6
Kemper Champion 460
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4850531 4850531
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
21.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Geringhoff MS-Horizon 800/FB, BJ 2013 Maispflücker
7
Geringhoff MS-Horizon 800/FB, BJ 2013 Maispflücker
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4850323 4850323
  49419 Wagenfeld-Ströhen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Υπεδάφειος τεμαχιστής, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Τύπος: Συλλεκτική καλαμποκιού
32.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper Champion 460
10
Kemper Champion 460
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4827903 4827903
  5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1288