Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
PROFIX STÓŁ DO RZEPKU Z DWOMA KOSAMI ELEKTRYCZNYMI
5
PROFIX STÓŁ DO RZEPKU Z DWOMA KOSAMI ELEKTRYCZNYMI
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt2228800
46-100 Namysłów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Αυτόματο σύστημα διεύθυνσης, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Πλάτος εργασίας: 6.60 m, Κεφαλή ελαιοκράμβης
4.388 €
με 23% ΦΠΑ
3.568 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas PU 300 HD PROFI
5
Claas PU 300 HD PROFI
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt2513135
3800 SINT-TRUIDEN, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Συλλέκτης
21.500 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Profix Mocowanie kosy do hederu
2
Profix Mocowanie kosy do hederu
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt2198011
46-100 Namysłów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Κεφαλή ελαιοκράμβης
289 €
με 23% ΦΠΑ
235 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Capello Grain System
3
Capello Grain System
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3202683
04187 Leipzig, Γερμανία
Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas RU 450
12
Claas RU 450
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3539558
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1996, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σειρών: 6, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
8.000 €

Δείτε αγγελία
Geringhoff ROTA-DISC 6 RHG
7
Geringhoff ROTA-DISC 6 RHG
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3755185
4484 Kronstorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
21.501 €
με 13% ΦΠΑ
19.027 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas PU 300
7
Claas PU 300
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3750236
9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Συλλέκτης
2.500 €

Δείτε αγγελία
Claas Schneidwerk 750 C für Lexion und Tucano
6
Claas Schneidwerk 750 C für Lexion und Tucano
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3745752
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
14.875 €
με 19% ΦΠΑ
12.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Rapsausrüstung und Einlegebleche für CLAAS Vario Schneidwerk V 4,5-10,5 m
4
Claas Rapsausrüstung und Einlegebleche für CLAAS Vario Schneidwerk V 4,5-10,5 m
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3746956
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Κεφαλή ελαιοκράμβης
5.831 €
με 19% ΦΠΑ
4.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 1133
6
Deutz-Fahr 1133
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3748400
85229 Markt Inderdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Οχήματα μεταφοράς, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Πλάτος εργασίας: 7.20 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
11.899 €
με 19% ΦΠΑ
9.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas V 1050 Auto-Contour mit 2x Laserpilot
9
Claas V 1050 Auto-Contour mit 2x Laserpilot
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3755424
49593 Bersenbrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 10.50 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
33.320 €
με 19% ΦΠΑ
28.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone EasyCollect 6000, reihenunabhängig, TOP Zustand!
8
Krone EasyCollect 6000, reihenunabhängig, TOP Zustand!
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3750526
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
23.880 €
με 20% ΦΠΑ
19.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kemper CHAMPION 375, 10-reiher, Pendelrahmen, CLAAS JAGUAR
10
Kemper CHAMPION 375, 10-reiher, Pendelrahmen, CLAAS JAGUAR
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3768031
49696 Molbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Αριθμός σειρών: 10, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
33.000 €
με 19% ΦΠΑ
27.731 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 6,60m Schneidwerk HMW 1124 mit Rapsvorsatz+Transportwagen
6
Deutz-Fahr 6,60m Schneidwerk HMW 1124 mit Rapsvorsatz+Transportwagen
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3758178
42799 Leichlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Πλάτος εργασίας: 6.60 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
8.925 €
με 19% ΦΠΑ
7.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Schneidwerk 7,20m defekt + Transportwagen
5
Deutz-Fahr Schneidwerk 7,20m defekt + Transportwagen
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3758177
42799 Leichlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 7.20 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
4.641 €
με 19% ΦΠΑ
3.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kemper John Deere 375 Plus
7
Kemper John Deere 375 Plus
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3758110
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Αριθμός σειρών: 10, Συλλεκτική καλαμποκιού
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Vario 900 + Wagen + Raps "NE TT O "
17
Claas Vario 900 + Wagen + Raps "NE TT O "
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3674098
59302 Oelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, ...
15.500 €

Δείτε αγγελία
Capello przystawka do kukurydzy
9
Capello przystawka do kukurydzy
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3733690
86-010 Koronowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Αυτόματο σύστημα διεύθυνσης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Υπεδάφειος τεμαχιστής, Αριθμός σειρών: 6, Συλλεκτική καλαμποκιού
20.217 €

Δείτε αγγελία
Geringhoff RD 800 FB
9
Geringhoff RD 800 FB
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3725432
26188 Edewecht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Αριθμός σειρών: 8, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
15.470 €
με 19% ΦΠΑ
13.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Direct Disc 520
5
Claas Direct Disc 520
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3725410
63-505 Doruchów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 5.20 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
24.282 €
με 23% ΦΠΑ
19.741 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kemper Kemper Champion 360 przystawka bezrzędowa do kukurydzy
5
Kemper Kemper Champion 360 przystawka bezrzędowa do kukurydzy
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3684349
18-208 Kulesze Kościelne , Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
28.963 €
με 23% ΦΠΑ
23.547 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Direct Disc 610
3
Claas Direct Disc 610
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3690037
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 6.10 m, Μονάδα κοπής με GPS
44.625 €
με 19% ΦΠΑ
37.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Schneidwerk 10,5 m Vario
3
Claas Schneidwerk 10,5 m Vario
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3685841
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 10.50 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
22.610 €
με 19% ΦΠΑ
19.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas 7,50 m Vario V750
5
Claas 7,50 m Vario V750
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3690021
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
31.535 €
με 19% ΦΠΑ
26.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Pick up 300 HD L Pro 494/493
3
Claas Pick up 300 HD L Pro 494/493
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3690018
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Συλλέκτης
10.591 €
με 19% ΦΠΑ
8.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Direct Disc 520
12
Claas Direct Disc 520
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3682195
95213 Münchberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 5.20 m, Μονάδα κοπής με GPS
37.485 €
με 19% ΦΠΑ
31.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Geringhoff HS 400
8
Geringhoff HS 400
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3692604
8460 Marthalen, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σειρών: 4, Συλλεκτική καλαμποκιού
17.200 €
με 8% ΦΠΑ
15.926 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Schneidwerk V770 7,70 m
6
Claas Schneidwerk V770 7,70 m
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3698207
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 7.70 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
45.220 €
με 19% ΦΠΑ
38.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Pick up 300 HD Profi
4
Claas Pick up 300 HD Profi
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3698192
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Συλλέκτης
22.015 €
με 19% ΦΠΑ
18.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Tausche Schneidwerk 6,0 m Vario gegen 5,4 m Vario
4
Claas Tausche Schneidwerk 6,0 m Vario gegen 5,4 m Vario
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, bbt3698177
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1048