Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt 6,80 m PF
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4104738
21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Geringhoff Maisplücker MS - SC
5
ΝΈΑ Geringhoff Maisplücker MS - SC
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4104724
21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
31.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Schneidwerk 2050 24 V 7,32
10
ΝΈΑ Case IH Schneidwerk 2050 24 V 7,32
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4104266
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 7.32 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper Champion 3000
5
ΝΈΑ Kemper Champion 3000
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4104264
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σειρών: 4
12.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas RU 600
11
ΝΈΑ Claas RU 600
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4104263
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt GPS Feldfutterschneidwerk
7
ΝΈΑ Fortschritt GPS Feldfutterschneidwerk
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4104262
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper Champion 360
4
ΝΈΑ Kemper Champion 360
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4104260
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
19.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Pick up 300 HD
5
ΝΈΑ Claas Pick up 300 HD
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4104259
17094 Pragsdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Συλλέκτης
6.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas 770 Vario Bj 2017 ca. 50 Hektar
10
ΝΈΑ Claas 770 Vario Bj 2017 ca. 50 Hektar
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4102935
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς
44.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas V1050 mit Wagen 40 km/H
9
ΝΈΑ Claas V1050 mit Wagen 40 km/H
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4102858
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς
44.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 635 R SCHNEIDWERK
7
ΝΈΑ John Deere 635 R SCHNEIDWERK
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4100023
93055 Regensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Λυχνιστικοί μηχανισμοί
24.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas orbis 600 sd
6
ΝΈΑ Claas orbis 600 sd
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4096405
5466 RB Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Αυτόματο σύστημα διεύθυνσης, Αριθμός σειρών: 8
46.500 €

Δείτε αγγελία
Kemper John Deere 375 Plus
7
ΝΈΑ Kemper John Deere 375 Plus
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4096279
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Αριθμός σειρών: 10, Συλλεκτική καλαμποκιού
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas RU 450 Xtra
11
ΝΈΑ Claas RU 450 Xtra
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4096094
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Orbis 600 SD
8
ΝΈΑ Claas Orbis 600 SD
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4096092
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
44.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Maispflücker Typ 606
6
ΝΈΑ John Deere Maispflücker Typ 606
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4096082
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς
39.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Tausche Schneidwerk 6,0 m Vario gegen 5,4 m Vario
4
ΝΈΑ Claas Tausche Schneidwerk 6,0 m Vario gegen 5,4 m Vario
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4096081
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fendt Maisausrüstung für 5-Schüttler Fendt - MasseyFergu
3
ΝΈΑ Fendt Maisausrüstung für 5-Schüttler Fendt - MasseyFergu
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4096080
77743 Schutterzell, Γερμανία
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Orbis 750 Premiumline
5
ΝΈΑ Claas Orbis 750 Premiumline
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4096079
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
39.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Orbis 900
6
ΝΈΑ Claas Orbis 900
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4096069
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
69.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt Feldfutterschneidwerk 4,2 m Arbeitsbreite
9
ΝΈΑ Fortschritt Feldfutterschneidwerk 4,2 m Arbeitsbreite
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4096065
77743 Schutterzell, Γερμανία
6.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Ganzpflanzenschneidwerk 4,2 m
8
ΝΈΑ John Deere Ganzpflanzenschneidwerk 4,2 m
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4096063
77743 Schutterzell, Γερμανία
6.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Laverda Power-Flow 6,20 m
3
ΝΈΑ Laverda Power-Flow 6,20 m
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4096060
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Οχήματα μεταφοράς
29.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Schneidwerk 10,5 m Vario
3
ΝΈΑ Claas Schneidwerk 10,5 m Vario
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4096051
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης
19.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Schneidwerk 3,6 m
6
ΝΈΑ Claas Schneidwerk 3,6 m
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4096048
77743 Schutterzell, Γερμανία
1.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1074