Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Claas John Deere New Holland Krone Biso/Schrattenecker
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kemper 360 FX
5
Kemper 360 FX
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3552689 3552689
  6004AR Weert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Dominoni maaiunit
3
Dominoni maaiunit
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3935231 3935231
  5824AR Holthees, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Οχήματα μεταφοράς, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Μονάδα κοπής με GPS
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kemper Maisgebiß 12-reihig
5
Kemper Maisgebiß 12-reihig
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3931029 3931029
  68766 Hockenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Αριθμός σειρών: 12, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Biso/Schrattenecker Crop Ranger Trendline 750
5
Biso/Schrattenecker Crop Ranger Trendline 750
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3919996 3919996
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς, Ελαστικά, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Τύπος: Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
39.496 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 630R
5
John Deere 630R
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3914872 3914872
  04749 Ostrau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 9.15 m, Τύπος: Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
17.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas VARIO V 600 AC AUTO CONTOUR mit Laser Pilot u. SW-Wagen, für LEXION u. TUCANO
7
Claas VARIO V 600 AC AUTO CONTOUR mit Laser Pilot u. SW-Wagen, für LEXION u. TUCANO
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3727148 3727148
  26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
24.369,75 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Orbis 900 3T
3
Claas Orbis 900 3T
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3581596 3581596
  6902 PK Zevenaar, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Αυτόματο σύστημα διεύθυνσης, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Αριθμός σειρών: 12, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
89.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Orbis 900 3T
6
Claas Orbis 900 3T
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3581574 3581574
  6902 PK Zevenaar, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Αυτόματο σύστημα διεύθυνσης, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Αριθμός σειρών: 12, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
79.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 635R
8
John Deere 635R
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3601777 3601777
  04827 Gerichshain, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 10.70 m, Τύπος: Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
25.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Biso/Schrattenecker SOJA Crop Ranger Trendline Light Flex 750 mit Rapsmesser
9
Biso/Schrattenecker SOJA Crop Ranger Trendline Light Flex 750 mit Rapsmesser
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3709555 3709555
  74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Τύπος: Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kemper 375 Plus
16
Kemper 375 Plus
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4934321 4934321
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
50.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Direct Disc 610 CONTOUR PRO
9
Claas Direct Disc 610 CONTOUR PRO
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4940147 4940147
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Οχήματα μεταφοράς, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Πλάτος εργασίας: 6.10 m, Τύπος: Λοιπά
35.500 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Maispflücker Ziegler Cornpower 8 rhg. starr, Bj. 2014, passend an Claas Lexion, inkl. Wagen
20
Claas Maispflücker Ziegler Cornpower 8 rhg. starr, Bj. 2014, passend an Claas Lexion, inkl. Wagen
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4934138 4934138
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Οχήματα μεταφοράς, Υπεδάφειος τεμαχιστής, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Τύπος: Συλλεκτική καλαμποκιού
25.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Olimac DRAGO GT NR6TR
19
Olimac DRAGO GT NR6TR
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4938552 4938552
  94501 Aldersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Υπεδάφειος τεμαχιστής, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σειρών: 6, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
29.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Geringhoff RD 600
16
ΝΈΑ Geringhoff RD 600
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4946540 4946540
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2001, Αριθμός σειρών: 6, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
7.500 €
εξ. 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zürn Profi Cut 620
4
Zürn Profi Cut 620
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4937384 4937384
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
29.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zürn Rapsprofi II JD600
7
Zürn Rapsprofi II JD600
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4927783 4927783
  73433 Attenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Πλάτος εργασίας: 5.50 m, Τύπος: Κεφαλή ελαιοκράμβης
4.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fantini LH3 Maispflücker 29800€
12
Fantini LH3 Maispflücker 29800€
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4112351 4112351
  43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Υπεδάφειος τεμαχιστής, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σειρών: 6, Τύπος: Συλλεκτική καλαμποκιού
29.800 €
εξ. 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Biso/Schrattenecker VX Ultralight 1070 Demo
5
Biso/Schrattenecker VX Ultralight 1070 Demo
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4044945 4044945
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς, Ελαστικά, Πλάτος εργασίας: 10.70 m, Τύπος: Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
65.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zürn Profi Cut 620
9
Zürn Profi Cut 620
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4126996 4126996
  64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Μονάδα κοπής με GPS
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tecnomais Maispflücker
Βίντεο
4
Tecnomais Maispflücker
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4074155 4074155
  84332 Hebertsfelden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Υπεδάφειος τεμαχιστής, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Τύπος: Συλλεκτική καλαμποκιού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Vario 1200 (V 1230) mit Wagen + Raps
17
Claas Vario 1200 (V 1230) mit Wagen + Raps
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4072377 4072377
  59302 Oelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Τύπος: Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Zürn 630PF
3
Zürn 630PF
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3660725 3660725
  04827 Gerichshain, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Πλάτος εργασίας: 9.15 m, Τύπος: Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
41.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Capello Helianthus 7500
Βίντεο
5
Capello Helianthus 7500
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3516487 3516487
  04827 Gerichshain, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Τύπος: Συλλεκτική καλαμποκιού
16.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Capello Quasar
4
Capello Quasar
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 3294953 3294953
  Γερμανία
Υπεδάφειος τεμαχιστής, Αριθμός σειρών: 6, Τύπος: Συλλεκτική καλαμποκιού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1184