Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Claas CONSPEED 8-80 FC
5
ΝΈΑ Claas CONSPEED 8-80 FC
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4416538
  55430 BELLEVILLE SUR MEUSE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Αριθμός σειρών: 8
44.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas Orbis 750
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4415908
  TF12 5BB Shropshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
57.883,90 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas CONSPEED 8-75
9
ΝΈΑ Claas CONSPEED 8-75
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4415770
  49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
19.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas RAPSAUSRÜSTUNG VARIO SCHNEIDWERK
ΝΈΑ Claas RAPSAUSRÜSTUNG VARIO SCHNEIDWERK
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4415765
  49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Κεφαλή ελαιοκράμβης
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper CHAMPION 345
5
ΝΈΑ Kemper CHAMPION 345
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4415767
  49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
17.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas SCHNEIDWERK V750
6
ΝΈΑ Claas SCHNEIDWERK V750
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4415748
  33154 Salzkotten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Κεφαλή ελαιοκράμβης
27.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper Kemper 390 Plus
5
Kemper Kemper 390 Plus
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4415443
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αριθμός σειρών: 12, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case IH IDASS
5
Case IH IDASS
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4414897
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Αριθμός σειρών: 6
5.100 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Vario 900 mit Wagen und Rapsausrüstung "NE TT O"
Claas Vario 900 mit Wagen und Rapsausrüstung "NE TT O"
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4414756
  59302 Oelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
25.000 €
Δείτε αγγελία
New Holland VARIFEED 35 V BRANDSCHADEN
20
New Holland VARIFEED 35 V BRANDSCHADEN
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4414659
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς, Ελαστικά, Πλάτος εργασίας: 10.00 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
15.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas SCHNEIDWERK VARIO 680 AC
6
Claas SCHNEIDWERK VARIO 680 AC
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4414394
  59457 Werl-Oberbergstraße , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
49.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas RAPSTISCH 3,60 M
2
Claas RAPSTISCH 3,60 M
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4414384
  32839 Steinheim, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.60 m, Κεφαλή ελαιοκράμβης
2.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ORBIS 750 AC 3T
12
Claas ORBIS 750 AC 3T
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4414381
  33154 Salzkotten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Direct Disc 610
15
Claas Direct Disc 610
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4414060
  91717 Wassertrüdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
25.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas 300 HD
5
Claas 300 HD
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4414059
  85088 Vohburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper John Deere 375 Plus
7
Kemper John Deere 375 Plus
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4413271
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Αριθμός σειρών: 10, Συλλεκτική καλαμποκιού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Orbis 750
7
Claas Orbis 750
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4413190
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Αριθμός σειρών: 10
30.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Claas Orbis 750
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4413191
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Αριθμός σειρών: 10
20.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dominoni 6 rgs
Dominoni 6 rgs
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4413189
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Αριθμός σειρών: 6
35.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 625 PF Schneidwerk
3
John Deere 625 PF Schneidwerk
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4412270
  89344 Aislingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς
38.392,05 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas c600 heder 2001
3
Claas c600 heder 2001
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4411911
  62-001 Goleczewo, Πολωνία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
7.446,36 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas C750 heder
5
Claas C750 heder
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4411909
  62-001 Goleczewo, Πολωνία
Πλάτος εργασίας: 7.50 m
7.446,36 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper 345
15
Kemper 345
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4410440
  5466 RB Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σειρών: 6, Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
19.000 €
Δείτε αγγελία
Claas Einzugschnecke 9 m fur Claas Schneidwerk CERIO 930
3
Claas Einzugschnecke 9 m fur Claas Schneidwerk CERIO 930
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4410405
  2331 Pragersko, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 9.30 m, Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
2.900 €
χωρίς 22% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Matrot
3
Matrot
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4410209
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
120 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1160