Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Claas New Holland John Deere Krone Biso/Schrattenecker Fendt Deutz-Fahr Case IH
AGROPARK Neu! FF12 8,4 m reihenunabhaengiger Sonnenblumenpflücker, Für John Deere S/T/W
Βίντεο
20
AGROPARK Neu! FF12 8,4 m reihenunabhaengiger Sonnenblumenpflücker, Für John Deere S/T/W
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 5056292 5056292
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 8.40 m, Αριθμός σειρών: 11, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
17.900 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 625R
6
John Deere 625R
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 5045846 5045846
  74214 Westernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 7.60 m, Τύπος: Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
19.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Olimac Drago 2
6
Olimac Drago 2
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 5057833 5057833
  84329 Wurmannsquick, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υπεδάφειος τεμαχιστής, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Τύπος: Συλλεκτική καλαμποκιού
28.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Olimac Drago GT
6
Olimac Drago GT
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 5057824 5057824
  84329 Wurmannsquick, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Υπεδάφειος τεμαχιστής, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Αριθμός σειρών: 10, Τύπος: Συλλεκτική καλαμποκιού
52.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Maispflücker Conspeed 12-75, neuwertiger Zustand
19
Claas Maispflücker Conspeed 12-75, neuwertiger Zustand
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 5072016 5072016
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Οχήματα μεταφοράς, Υπεδάφειος τεμαχιστής, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Αριθμός σειρών: 12, Τύπος: Συλλεκτική καλαμποκιού
37.815,13 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 620 R Schneidwerk mit Transportwagen, nur 901 Std. !
10
John Deere 620 R Schneidwerk mit Transportwagen, nur 901 Std. !
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 5050666 5050666
  49696 Molbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.10 m, Τύπος: Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
21.008,40 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 625R + RSW + SWW
6
John Deere 625R + RSW + SWW
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 5043230 5043230
  74214 Schoental-Westernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 7.60 m, Τύπος: Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kemper 345
8
Kemper 345
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 5041641 5041641
  88299 Leutkirch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σειρών: 6, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
16.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Schnecke DirectDisc
11
Claas Schnecke DirectDisc
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4904630 4904630
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 5.95 m, Τύπος: Μονάδα κοπής με GPS
2.690 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas PU 300 HD
12
Claas PU 300 HD
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4904548 4904548
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Συλλέκτης
8.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas ORBIS 750 AC 3
16
Claas ORBIS 750 AC 3
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4904514 4904514
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Αριθμός σειρών: 10, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
39.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kemper 360 Plus (DEMO)
10
Kemper 360 Plus (DEMO)
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4908150 4908150
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
64.000 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas V930
10
Claas V930
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4908391 4908391
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Αυτόματο σύστημα διεύθυνσης, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, ...
37.500 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Olimac DRAGO GT NR6TR
-15%
19
Olimac DRAGO GT NR6TR
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4938552 4938552
  94501 Aldersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Υπεδάφειος τεμαχιστής, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σειρών: 6, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
25.000 €
29.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Maispflücker Ziegler Cornpower 8 rhg. starr, Bj. 2014, passend an Claas Lexion, inkl. Wagen
20
Claas Maispflücker Ziegler Cornpower 8 rhg. starr, Bj. 2014, passend an Claas Lexion, inkl. Wagen
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4934138 4934138
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Οχήματα μεταφοράς, Υπεδάφειος τεμαχιστής, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Τύπος: Συλλεκτική καλαμποκιού
25.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zürn Rapsprofi II JD600
7
Zürn Rapsprofi II JD600
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4927783 4927783
  73433 Attenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Πλάτος εργασίας: 5.50 m, Τύπος: Κεφαλή ελαιοκράμβης
4.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper M 375 Plus - auto-pilot
4
Kemper M 375 Plus - auto-pilot
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4918982 4918982
  8271 RW Ijsselmuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Αυτόματο σύστημα διεύθυνσης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Αριθμός σειρών: 10, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
49.500 €
Δείτε αγγελία
Kemper Champion 360 CL
15
Kemper Champion 360 CL
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4998106 4998106
  8460 Marthalen, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 2008, Αυτόματο σύστημα διεύθυνσης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
29.619,31 €
εξ. 7,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas V1050
8
Claas V1050
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 4998425 4998425
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Λυχνιστικοί μηχανισμοί, Πλάγιο μαχαίρι ελαιοκράμβης, Προέκταση τράπεζας διαλογής ελαιοκράμβης, Οχήματα μεταφοράς, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Πλάτος εργασίας: 10.50 m, ...
42.500 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas ORBIS 750
12
Claas ORBIS 750
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 5014302 5014302
  6902 PK Zevenaar, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Αριθμός σειρών: 10, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
52.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 630 HydraFlex
3
John Deere 630 HydraFlex
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 5022252 5022252
  74214 Schoental-Westernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 9.15 m, Τύπος: Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
14.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 635 HydraFlex
3
John Deere 635 HydraFlex
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 5022249 5022249
  74214 Schoental-Westernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 10.70 m, Τύπος: Κοπτικός μηχανισμός σιτηρών
18.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Orbis 750 Unfall
20
Claas Orbis 750 Unfall
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 5003926 5003926
  28790 Schwanewede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυτόματο σύστημα διεύθυνσης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Ελαστικά, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Αριθμός σειρών: 10, Τύπος: Κεφαλή συλλογής καλαμποκιού
33.650 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Capello Quasar R 8
6
Capello Quasar R 8
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 5003133 5003133
  16866 Vehlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Τύπος: Συλλεκτική καλαμποκιού
16.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Dominoni SL966
5
Dominoni SL966
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών, 5011485 5011485
  62-260 Łubowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σειρών: 6
29.282 €
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1184