Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μύλοι CCM/σιτηρών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Ισχύς κινητήρα
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Μύλοι CCM/σιτηρών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μύλοι CCM/σιτηρών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Daweke  MX 2010
11
Daweke MX 2010
Μύλοι CCM/σιτηρών, 4573165
  41751 Viersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 11.03.2015
40.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Geringhoff MC320
20
Geringhoff MC320
Μύλοι CCM/σιτηρών, 4537844
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 206 kW, Ώρες λειτουργίας: 4969 h, Κατασκευαστής κινητήρα: DAF
7.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige/Other CCM MÜHLE WILLEMSEN
7
Sonstige/Other CCM MÜHLE WILLEMSEN
Μύλοι CCM/σιτηρών, 4525058
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 184 kW
32.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Willemsen FF9W/K MAN
2
Willemsen FF9W/K MAN
Μύλοι CCM/σιτηρών, 4497794
  48703 Stadtlohn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 792 kW, Ώρες λειτουργίας: 689 h, Αερόφρενο, Καμπίνα, Κατασκευαστής κινητήρα: MAN, Ελαστικά: 550-60-22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Stade DB 6511 K
-6%
7
Stade DB 6511 K
Μύλοι CCM/σιτηρών, 4461065
  39619 Arendsee OT Sanne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 478 kW, Ώρες λειτουργίας: 1120 h, Αερόφρενο, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 03.03.2015, Κατασκευαστής κινητήρα: Mercedes, Ελαστικά: 550/60R22,5
165.000 €
175.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe MDS 28 TN-GE
3
Hawe MDS 28 TN-GE
Μύλοι CCM/σιτηρών, 4444273
  59510 Lippetal Herzfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τροχός βάθους, Κατασκευαστής κινητήρα: MAN
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
 GTH-1800- Getreidequetsche-NEUMASCHINE
14
GTH-1800- Getreidequetsche-NEUMASCHINE
Μύλοι CCM/σιτηρών, 4400684
  4906 Eberschwang, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
2.400 €
2.490 €

χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
 GTH- Getreidequetsche-NEUMASCHINE
20
GTH- Getreidequetsche-NEUMASCHINE
Μύλοι CCM/σιτηρών, 4400541
  4906 Eberschwang, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
989 €
990 €

χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Stade Stade ZW4086 Zapfwellenmahlanlage
Βίντεο
3
Stade Stade ZW4086 Zapfwellenmahlanlage
Μύλοι CCM/σιτηρών, 4329793
  48249 Dülmen, Γερμανία
Αερόφρενο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Willemsen FF8 W/K Scania
7
Willemsen FF8 W/K Scania
Μύλοι CCM/σιτηρών, 4257790
  48703 Stadtlohn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Καμπίνα, Κατασκευαστής κινητήρα: Scania
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Willemsen FF7/5 für Zapfwellenantrieb
3
Willemsen FF7/5 für Zapfwellenantrieb
Μύλοι CCM/σιτηρών, 3930661
  48703 Stadtlohn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Willemsen FF7/3 W  Eco
4
Willemsen FF7/3 W Eco
Μύλοι CCM/σιτηρών, 3930359
  48703 Stadtlohn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 368 kW, Ώρες λειτουργίας: 2500 h, Αερόφρενο, Κατασκευαστής κινητήρα: Scania, Ελαστικά: 550/60 x 22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Willemsen FF7/5 W 320° schwenkbar
2
Willemsen FF7/5 W 320° schwenkbar
Μύλοι CCM/σιτηρών, 3927513
  48703 Stadtlohn, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 368 kW, Τροχός βάθους, Αερόφρενο, Κατασκευαστής κινητήρα: Mercedes, Ελαστικά: 550/60x22,5 16R
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Geringhoff MC-320
8
Geringhoff MC-320
Μύλοι CCM/σιτηρών, 3806850
  6971 LB Brummen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1991, Τροχός βάθους, Κατασκευαστής κινητήρα: Iveco
11.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stade Moulin
11
Stade Moulin
Μύλοι CCM/σιτηρών, 3711412
  67690 HATTEN, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Abeltshauser Bunker Überlademühle Förderband mit Motor
5
Abeltshauser Bunker Überlademühle Förderband mit Motor
Μύλοι CCM/σιτηρών, 3575891
  84098 Hohenthann, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 290 kW, Κατασκευαστής κινητήρα: Daf, Ελαστικά: 550 45 R 22 5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Geringhoff Mahlaggregat mit Bunker
6
Geringhoff Mahlaggregat mit Bunker
Μύλοι CCM/σιτηρών, 3573948
  84098 Hohenthann, Γερμανία
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmücker-Geringhoff MCX 500 schmücker Geringhoff
15
Schmücker-Geringhoff MCX 500 schmücker Geringhoff
Μύλοι CCM/σιτηρών, 3502790
  48249 Dülmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 368 kW, Αερόφρενο, Κατασκευαστής κινητήρα: Scania, Ελαστικά: 12.5/80-18
45.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Willemsen FF7- CCM molen
11
Willemsen FF7- CCM molen
Μύλοι CCM/σιτηρών, 3473920
  6942 SG Didam, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 405 kW, Κατασκευαστής κινητήρα: Scania
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Willemsen FF7/5 E
7
Willemsen FF7/5 E
Μύλοι CCM/σιτηρών, 3301224
  48703 Stadtlohn, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 200 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Geringhoff MCX402
Βίντεο
5
Geringhoff MCX402
Μύλοι CCM/σιτηρών, 3197635
  27729 Vollersode, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 368 kW, Ώρες λειτουργίας: 3114 h, Αερόφρενο, Κατασκευαστής κινητήρα: DB OM 442la
21.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Willemsen FF8 W/K-Mercedes
Willemsen FF8 W/K-Mercedes
Μύλοι CCM/σιτηρών, 2933240
  48703 Stadtlohn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 480 kW, Ώρες λειτουργίας: 1600 h, Τροχός βάθους, Αερόφρενο, Καμπίνα, Κατασκευαστής κινητήρα: Mercedes, Ελαστικά: 550/60x22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Willemsen FF7/4 Biogas
4
Willemsen FF7/4 Biogas
Μύλοι CCM/σιτηρών, 2360581
  48703 Stadtlohn, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 257 kW, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Αερόφρενο, Κατασκευαστής κινητήρα: MAN
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Geringhoff CGM 500
9
Geringhoff CGM 500
Μύλοι CCM/σιτηρών, 2281464
  48249 Dülmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 24 από 24
1