Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μύλοι CCM/σιτηρών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Μύλοι CCM/σιτηρών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μύλοι CCM/σιτηρών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Voran Gestell
2
ΝΈΑ Voran Gestell
Μύλοι CCM/σιτηρών, 5072320 5072320
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
166,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Altele VIGOLO MX/R 280
8
Altele VIGOLO MX/R 280
Μύλοι CCM/σιτηρών, 5048720 5048720
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 59 kW
8.160 €
Δείτε αγγελία
Buschhoff BHZ GETREIDEMÜHLE
7
Buschhoff BHZ GETREIDEMÜHLE
Μύλοι CCM/σιτηρών, 5021292 5021292
  49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
3.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alvan Blanch M65 MIXER
11
Alvan Blanch M65 MIXER
Μύλοι CCM/σιτηρών, 5006692 5006692
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
5.340 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Christy Hunt ESSEX MAJOR
4
Christy Hunt ESSEX MAJOR
Μύλοι CCM/σιτηρών, 5006188 5006188
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
771 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Martin Markham HAMMER MILL
5
Martin Markham HAMMER MILL
Μύλοι CCM/σιτηρών, 5006186 5006186
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
1.009 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Christy Hunt ESSEX MAJOR
4
Christy Hunt ESSEX MAJOR
Μύλοι CCM/σιτηρών, 5006187 5006187
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
771 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Christy Hunt ESSEX MAJOR
6
Christy Hunt ESSEX MAJOR
Μύλοι CCM/σιτηρών, 5006185 5006185
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
771 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
J Booth ROLLER MILL
4
J Booth ROLLER MILL
Μύλοι CCM/σιτηρών, 5006180 5006180
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
4.153 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
J Booth ROLLER MILL
5
J Booth ROLLER MILL
Μύλοι CCM/σιτηρών, 5006178 5006178
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
4.153 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fraser FB12
4
Fraser FB12
Μύλοι CCM/σιτηρών, 5006159 5006159
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
1.780 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmücker-Geringhoff Geringhoff MCX 402 Scania V8
7
Schmücker-Geringhoff Geringhoff MCX 402 Scania V8
Μύλοι CCM/σιτηρών, 4980190 4980190
  48249 Dülmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 382 kW, Ώρες λειτουργίας: 2800 h, Κατασκευαστής κινητήρα: Scania V 8, Ελαστικά: 12,5/80-18
38.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Stade CCM molen
20
Stade CCM molen
Μύλοι CCM/σιτηρών, 4936757 4936757
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 404 kW, Ώρες λειτουργίας: 1650 h, Αερόφρενο, Καμπίνα, Κατασκευαστής κινητήρα: John Deere, Ελαστικά: 550/60-22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Geringhoff Geringhoff CGM 330 Hawe
4
Geringhoff Geringhoff CGM 330 Hawe
Μύλοι CCM/σιτηρών, 4916642 4916642
  48249 Dülmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
3.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Geringhoff 5 kamer Geringhoff
10
Geringhoff 5 kamer Geringhoff
Μύλοι CCM/σιτηρών, 4898939 4898939
  6942 SG Didam, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 338 kW, Κατασκευαστής κινητήρα: MAN V 10 met dubbele turbo
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Geringhoff Geringhoff MCX 402
17
Geringhoff Geringhoff MCX 402
Μύλοι CCM/σιτηρών, 4875199 4875199
  48249 Dülmen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 330 kW, Κατασκευαστής κινητήρα: MTU
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Stade Stade JD 5011
Stade Stade JD 5011
Μύλοι CCM/σιτηρών, 4866042 4866042
  48249 Dülmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 404 kW, Ώρες λειτουργίας: 3300 h, Αερόφρενο, Καμπίνα, Κατασκευαστής κινητήρα: John Deere DPS, Ελαστικά: 550/60-22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Buschhoff BHZ GETREIDEMÜHLE
16
Buschhoff BHZ GETREIDEMÜHLE
Μύλοι CCM/σιτηρών, 4865027 4865027
  27404 Nartum-Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996
19.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Laumann Eigenbau Faller FF7 Feucht-Mais-Mühle
14
Laumann Eigenbau Faller FF7 Feucht-Mais-Mühle
Μύλοι CCM/σιτηρών, 4783904 4783904
  48249 Dülmen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 257 kW, Αερόφρενο, Κατασκευαστής κινητήρα: Mercedes V10
21.008,40 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Willemsen FF9W/K MAN
2
Willemsen FF9W/K MAN
Μύλοι CCM/σιτηρών, 4497794 4497794
  48703 Stadtlohn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 792 kW, Ώρες λειτουργίας: 689 h, Αερόφρενο, Καμπίνα, Κατασκευαστής κινητήρα: MAN, Ελαστικά: 550-60-22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hawe MDS 28 TN-GE
3
Hawe MDS 28 TN-GE
Μύλοι CCM/σιτηρών, 4444273 4444273
  59510 Lippetal Herzfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τροχός βάθους, Κατασκευαστής κινητήρα: MAN
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Sonstige GTH-1800- Getreidequetsche-NEUMASCHINE
14
Sonstige GTH-1800- Getreidequetsche-NEUMASCHINE
Μύλοι CCM/σιτηρών, 4400684 4400684
  4906 Eberschwang, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
2.400 €
2.490 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Sonstige GTH- Getreidequetsche-NEUMASCHINE
20
Sonstige GTH- Getreidequetsche-NEUMASCHINE
Μύλοι CCM/σιτηρών, 4400541 4400541
  4906 Eberschwang, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
989 €
990 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Stade Stade ZW4086 Zapfwellenmahlanlage
Βίντεο
3
Stade Stade ZW4086 Zapfwellenmahlanlage
Μύλοι CCM/σιτηρών, 4329793 4329793
  48249 Dülmen, Γερμανία
Αερόφρενο
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Willemsen FF7/5 für Zapfwellenantrieb
3
Willemsen FF7/5 für Zapfwellenantrieb
Μύλοι CCM/σιτηρών, 3930661 3930661
  48703 Stadtlohn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 33