Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kaweco Thorium 35
6
ΝΈΑ Kaweco Thorium 35
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4724405 4724405
  1681 NP Zwaagdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Υδραυλικά φρένα, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50r26,5
23.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Rapide 55W
8
ΝΈΑ Schuitemaker Rapide 55W
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4724224 4724224
  D-63589 Linsengericht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Ημερομηνία εγγραφής: 23.04.2019, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 39, ...
66.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone ZX 40-GL
9
ΝΈΑ Krone ZX 40-GL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4724078 4724078
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 800/40R26,5
24.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr K 550
10
ΝΈΑ Deutz-Fahr K 550
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4723810 4723810
  7737 Colmar-Berg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 1987, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
3.500 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt HW80.11
4
ΝΈΑ Fortschritt HW80.11
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4723766 4723766
  09217 Burgstädt, Γερμανία
Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 21.00 m³, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βαγόνι ζωοτροφών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
5.200 €
Δείτε αγγελία
Taurus SH Siloverteiler
5
ΝΈΑ Taurus SH Siloverteiler
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4723710 4723710
  27333 Schweringen, Γερμανία
Διανομέας σιλό
546,22 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger ERNTEBOSS II
6
ΝΈΑ Pöttinger ERNTEBOSS II
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4723537 4723537
  9020 Klagenfurt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1992, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
11.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landsberg Siloplus 48-5
6
ΝΈΑ Landsberg Siloplus 48-5
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4723066 4723066
  91575 Windsbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
15.042,02 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele Garant 535
3
ΝΈΑ Mengele Garant 535
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4723054 4723054
  91575 Windsbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
5.871,73 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Erntewagen II
12
ΝΈΑ Pöttinger Erntewagen II
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4723039 4723039
  96052 Bamberg, Γερμανία
Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
966,39 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann GIGA-VITESSE CFS 360
6
ΝΈΑ Strautmann GIGA-VITESSE CFS 360
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4722935 4722935
  26180 Rastede, Γερμανία
Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann GIGA-VITESSE CFS 360
6
ΝΈΑ Strautmann GIGA-VITESSE CFS 360
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4722932 4722932
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga Vitesse II Duo
7
ΝΈΑ Strautmann Giga Vitesse II Duo
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4722920 4722920
  AB55 5FD Keith, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 41, Βαγόνι ζωοτροφών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
20.389,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Quantum 6800P
7
ΝΈΑ Claas Quantum 6800P
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4722907 4722907
  7687 BB Daarlerveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 650-50-22.5
22.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Tigo 65 XR
5
ΝΈΑ Fendt Tigo 65 XR
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4722860 4722860
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 710/50 R 26,5
89.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga-Vitesse CFS 4001 DO
5
ΝΈΑ Strautmann Giga-Vitesse CFS 4001 DO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4722846 4722846
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 710/50-26.5
44.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga-Vitesse CFS 4001 DO
5
ΝΈΑ Strautmann Giga-Vitesse CFS 4001 DO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4722844 4722844
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 710/50-26.5
44.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas AQUA NON STOP COMFORT ANS-C, Messerschleifgerät, EES 2018 ! nur 48 Betr.-Std. !
6
ΝΈΑ Claas AQUA NON STOP COMFORT ANS-C, Messerschleifgerät, EES 2018 ! nur 48 Betr.-Std. !
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4722788 4722788
  27801 Neerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
11.764,71 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone ZX 400 GL
3
ΝΈΑ Krone ZX 400 GL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4722363 4722363
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 46, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 800/45 R 26.5
43.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Super Vitesse CFS 3101DO
18
ΝΈΑ Strautmann Super Vitesse CFS 3101DO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4721871 4721871
  6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, ...
47.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reck MSV-NFS 217
ΝΈΑ Reck MSV-NFS 217
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4721783 4721783
  34454 Bad Arolsen-Helsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Διανομέας σιλό
7.689,07 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone ZX 450 GL Luchtgeremd met 2 set (2X48) HD messen
9
ΝΈΑ Krone ZX 450 GL Luchtgeremd met 2 set (2X48) HD messen
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4721259 4721259
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 750/45R-26,5 Trac profiel
57.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone ZX 450 GL Luchtgeremd met 2 set (2X48) HD messen
10
ΝΈΑ Krone ZX 450 GL Luchtgeremd met 2 set (2X48) HD messen
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4721257 4721257
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 750/45R-26,5 Trac profiel
57.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mengele Roto Bull 6000
5
ΝΈΑ Mengele Roto Bull 6000
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4720643 4720643
  18-200 Wysokie Mazowieckie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2003, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 38, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 22.5/710
18.588,22 €
Δείτε αγγελία
Pöttinger Jumbo 6600
8
ΝΈΑ Pöttinger Jumbo 6600
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4720618 4720618
  71686 Remseck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Υδραυλικά φρένα, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2002, ...
21.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1049