Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
BvL V-Load Master 185
7
ΝΈΑ BvL V-Load Master 185
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455965
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Λοιπά
7.983 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Hydrofox HK2 Plus
10
ΝΈΑ Strautmann Hydrofox HK2 Plus
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455957
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Λοιπά
1.134 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone 4XL-GD
10
ΝΈΑ Krone 4XL-GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455952
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 39, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/45-22.5
17.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reck FSV
8
ΝΈΑ Reck FSV
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455942
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Διανομέας σιλό
1.597 €
Δείτε αγγελία
Gruse 180
7
ΝΈΑ Gruse 180
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455938
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Διανομέας σιλό
750 €
Δείτε αγγελία
BvL Topstar 110 DW
9
ΝΈΑ BvL Topstar 110 DW
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455937
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Λοιπά
5.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vögele 170
7
ΝΈΑ Vögele 170
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455923
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Διανομέας σιλό
714 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL 145 HIEL
8
ΝΈΑ BvL 145 HIEL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455917
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Λοιπά
1.021 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger TOP III
10
ΝΈΑ Pöttinger TOP III
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455915
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 15.0/55-17 BKT
858 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Titan 6/40 GL
10
ΝΈΑ Krone Titan 6/40 GL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455914
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Κεντρική λίπανση, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 17, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17 BKT
7.983 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Turbo 3200
10
ΝΈΑ Krone Turbo 3200
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455912
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 12.5/80-18
2.101 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Titan 6/48 GL
8
ΝΈΑ Krone Titan 6/48 GL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455910
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 35, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17 Vredestein
11.765 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reck ESV
5
ΝΈΑ Reck ESV
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455889
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Διανομέας σιλό
1.849 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Titan 6/48 GL
10
ΝΈΑ Krone Titan 6/48 GL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455873
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 35, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17
9.485 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landsberg LS 2822
10
ΝΈΑ Landsberg LS 2822
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455808
  85298 Euernbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
1.987,35 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Torro 5700
3
ΝΈΑ Pöttinger Torro 5700
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4455727
  7700 Targovishte, Βουλγαρία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Εγκάρσιος ταινιομεταφορέας, Υδραυλικά φρένα, Στροφείο, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, ISOBUS, Όγκος φόρτωσης: 34.00 m³, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger ERNTEBOSS 2H (22M.)
8
ΝΈΑ Pöttinger ERNTEBOSS 2H (22M.)
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4454582
  4224 Wartberg, Αυστρία
Δοσιμετρικός κύλινδρος, Εγκάρσιος ταινιομεταφορέας, Δίκυκλa
8.584,07 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger JUMBO COMBILINE 6010 D
8
ΝΈΑ Pöttinger JUMBO COMBILINE 6010 D
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4454580
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Όχημα ενσίρωσης
49.115,04 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger Siloprofi III
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4454504
  54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas CARGOS 750 TRIDEM
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4454484
  33154 Salzkotten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
59.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ BvL FUTTERMISCHWAGEN
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4454470
  29640 Schneverdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ HW80
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4454210
  19205 Gadebusch, Γερμανία
3.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ HW 80
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4454209
  19205 Gadebusch, Γερμανία
3.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Rapide 580
4
ΝΈΑ Schuitemaker Rapide 580
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4453553
  Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 41.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 43, Ελαστικά: 710/40 R22,5
72.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Rapide 520 S
16
ΝΈΑ Schuitemaker Rapide 520 S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4453078
  64760 Oberzent, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Ημερομηνία εγγραφής: 08.05.2015, Όγκος φόρτωσης: 34.00 m³, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1016