Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kemper Green Trans 1200
17
ΝΈΑ Kemper Green Trans 1200
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4591487
  46499 Hamminkeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 35, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
12.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Glaser F 60 / S Mähladewagen !!!! in einem guten Zustand mit Tandemachse
17
ΝΈΑ Glaser F 60 / S Mähladewagen !!!! in einem guten Zustand mit Tandemachse
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4590818
  88279 Amtzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Συνολικό βάρος: 4.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 4, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 11.5/80-15.3
3.990 €
Δείτε αγγελία
Pöttinger ERNTEBOSS 2
10
ΝΈΑ Pöttinger ERNTEBOSS 2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4590574
  4224 Wartberg, Αυστρία
Δοσιμετρικός κύλινδρος, Εγκάρσιος ταινιομεταφορέας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Δίκυκλa
13.097,35 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger SILOPROFI D 3
20
ΝΈΑ Pöttinger SILOPROFI D 3
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4590572
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1993, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Δίδυμο σασί
6.900 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Steyr 803
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4590559
  8401 Kalsdorf, Αυστρία
1.017,70 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Pottinger Euro Profi 4000
12
ΝΈΑ Pottinger Euro Profi 4000
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4590543
  SY15 6TQ Powys, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone ZX 400 GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4590510
  27404 Nartum-Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
38.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger TORRO 5700 D
9
ΝΈΑ Pöttinger TORRO 5700 D
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4590492
  31177 Harsum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
29.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ BvL V-MIX 12 PLUS
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4590484
  46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
1.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bailey 12T DUMP TRAILER
9
ΝΈΑ Bailey 12T DUMP TRAILER
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4589915
  PE22 7LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Cargos 8500 Tridem
4
ΝΈΑ Claas Cargos 8500 Tridem
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4589864
  74632 Neuenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Κεντρική λίπανση, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όχημα ενσίρωσης
78.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele LW 310 Quadro
13
ΝΈΑ Mengele LW 310 Quadro
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4589757
  83104 Schönau b.Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας
1.050,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele Garant 330
7
ΝΈΑ Mengele Garant 330
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4589709
  89129 Langenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996
8.200 €
Δείτε αγγελία
Claas Quantum 6800P
4
ΝΈΑ Claas Quantum 6800P
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4589226
  51688 Obergaul 2, Γερμανία
Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2006, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, ...
25.000 €
Δείτε αγγελία
Pöttinger Europrofi 5000
9
ΝΈΑ Pöttinger Europrofi 5000
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4588402
  28865 Lili Frankenburg 72, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 31, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί
33.000 €
Δείτε αγγελία
Lely 50 RD
8
ΝΈΑ Lely 50 RD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4588145
  7200 Grindsted, Δανία
Έτος κατασκευής: 2015
39.519,87 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely PR 70
4
Lely PR 70
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4587900
  86479 Aichen, Γερμανία
Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, ISOBUS, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 800/45R26,5
52.521,01 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone ZX 450 GL
14
Krone ZX 450 GL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4587811
  5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Ημερομηνία εγγραφής: 23.09.2013, Όγκος φόρτωσης: 45.00 m³, ...
51.900 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Marchner MFSV2000
9
Marchner MFSV2000
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4587789
  35398 Gießen-Lützellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Διανομέας σιλό
1.252 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Europrofi 3
9
Pöttinger Europrofi 3
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4587468
  34576 Homberg/Efze, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος
19.747,90 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Reco SH40N trailed forager
Reco SH40N trailed forager
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4586733
  SY15 6TQ Powys, Μεγ. Βρετανία
2.043,49 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 6627
7
Deutz-Fahr 6627
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4586479
  79400 Kandern-Tannenkirch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Αερόφρενο, Κεντρική λίπανση
10.084,03 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Trend 2
4
Pöttinger Trend 2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4586401
  79400 Kandern-Tannenkirch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984
2.500 €
Δείτε αγγελία
Mengele GARANT 430
4
Mengele GARANT 430
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4586170
  92431 Neunburg v.Wald, Γερμανία
1.134 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger EUROPROFI 2
7
Pöttinger EUROPROFI 2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4586169
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Ημερομηνία εγγραφής: 02.05.2002
14.706 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1031