Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
STEGEMANN Landtechnik  STEGEMANN Teleskop-Maisschiebeschild Maisschild
Βίντεο
12
STEGEMANN Landtechnik STEGEMANN Teleskop-Maisschiebeschild Maisschild
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3072813
48727 Billerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Stockmann ARNEUBA Herkules 230
Βίντεο
4
Stockmann ARNEUBA Herkules 230
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht2901804
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Silage/Hächselwagen T 400, NEU
Βίντεο
20
Pronar Silage/Hächselwagen T 400, NEU
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht1623577
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαγόνι ζωοτροφών, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50-26.5
40.543 EUR
με 19% ΦΠΑ
34.070 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agrifac  bunkermachine
14
Agrifac bunkermachine
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3092938
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1994, 40 χλμ/ώρα, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαγόνι ζωοτροφών, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Ελαστικά: 800-65-32
17.500 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Strautmann Multi-Cargo, Giga Trailer Hächseltransportaufbau ( GT 4002 )
9
Strautmann Multi-Cargo, Giga Trailer Hächseltransportaufbau ( GT 4002 )
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht2652307
48629 Metelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Krone Turbo 3500 T
4
ΝΈΑ Krone Turbo 3500 T
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3667140
91781 Weißenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Σύστημα προστασίας λεπίδας
4.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
4.426 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone TITAN 6/48
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3666515
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Pöttinger JUMBO 6000
ΝΈΑ Pöttinger JUMBO 6000
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3666514
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Mengele ROTANT 745
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3666513
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Pöttinger BOSS JUNIOR II
8
ΝΈΑ Pöttinger BOSS JUNIOR II
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3666395
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
7.800 EUR
με 13% ΦΠΑ
6.903 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr K 7.36
7
ΝΈΑ Deutz-Fahr K 7.36
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3665637
94065 Waldkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Αερόφρενο
8.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.479 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone Turbo 2200
8
ΝΈΑ Krone Turbo 2200
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3665620
97618 Wülfershausen, Γερμανία
998 EUR
με 19% ΦΠΑ
839 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger Primo 400 Profimatic
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3664612
86316 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Εγκάρσιος ταινιομεταφορέας, Κεντρική λίπανση, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Ελαστικά: 500/50-17
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mengele MENGELE, LAW 460 C
8
ΝΈΑ Mengele MENGELE, LAW 460 C
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3664519
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Όγκος φόρτωσης: 46.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/40 - 17
4.165 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Torro 5100 D aus Betriebsaufgabe
9
ΝΈΑ Pöttinger Torro 5100 D aus Betriebsaufgabe
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3664383
27442 Glinstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Κεντρική λίπανση, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, ...
60.690 EUR
με 19% ΦΠΑ
51.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Erntewagen III, nur Heu und Stroh geholt, mit Querförderband
20
ΝΈΑ Pöttinger Erntewagen III, nur Heu und Stroh geholt, mit Querförderband
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3664361
88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Εγκάρσιος ταινιομεταφορέας, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 31, ...
2.190 EUR

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Krone RX 400 GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3663633
27404 Nartum-Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο
98.651 EUR
με 19% ΦΠΑ
82.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone Turbo 5000
8
Krone Turbo 5000
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3663515
21769 Lamstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Όχημα ενσίρωσης
3.950 EUR

Δείτε αγγελία
Claas Cargos
19
Claas Cargos
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3663341
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, 40 χλμ/ώρα, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, ...
62.500 EUR

Δείτε αγγελία
Pöttinger Europrofi 4500
9
Pöttinger Europrofi 4500
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3662373
8483 JP Scherpenzeel (Fr.), Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, 40 χλμ/ώρα, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Υδραυλικά φρένα, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/45R22.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Vicon Siloblockschneider
6
Sonstige / Other Vicon Siloblockschneider
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3662331
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Λοιπά
1.297 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.090 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger EUROPROFI 5510 D COM
9
Pöttinger EUROPROFI 5510 D COM
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3661369
26188 Edewecht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 710/45R22.5 NOKIAN
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Rotomaster 4516
12
Deutz-Fahr Rotomaster 4516
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3660951
8483 JP Scherpenzeel (Fr.), Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Υδραυλικά φρένα, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Στροφείο, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50R22.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Veenhuis Combi 2000
10
Veenhuis Combi 2000
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3660867
5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Υδραυλικά φρένα, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schuitemaker Rapide 2000
4
Schuitemaker Rapide 2000
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3660848
5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BvL V-MIX PLUS 24-2S
5
BvL V-MIX PLUS 24-2S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3659931
36304 Alsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Υδραυλικά φρένα
39.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
32.773 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Europrofi 2
9
Pöttinger Europrofi 2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3659801
31188 Holle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Όγκος φόρτωσης: 47.00 m³
15.113 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Europrofi 3
10
Pöttinger Europrofi 3
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3659772
31188 Holle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³
20.706 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Saphir Kompakt 4001
8
Saphir Kompakt 4001
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3659691
84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
7.451 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.261 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kemper Euro L810
10
Kemper Euro L810
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, bht3659686
84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Όχημα ενσίρωσης
3.600 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.025 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 937