Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Deutz-Fahr 1439 C Dosierwagen
5
ΝΈΑ Deutz-Fahr 1439 C Dosierwagen
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3936439
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 15.0/55-17
2.500 €

Δείτε αγγελία
Pöttinger BOSS JUNIOR III
8
ΝΈΑ Pöttinger BOSS JUNIOR III
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3935860
5274 Burgkirchen, Αυστρία
Όγκος φόρτωσης: 27.00 m³, Δίκυκλa
4.900 €
με 13% ΦΠΑ
4.336 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas CARGOS 8400
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3935721
34560 Fritzlar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Δοσιμετρικός κύλινδρος
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Mengele Ladewagen Roto-Bull 60
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3935718
25746 Lohe-Rickelshof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50 R 22.5
35.700 €
με 19% ΦΠΑ
30.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Mengele Ladewagen Roto-Bull 6000
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3935717
25746 Lohe-Rickelshof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50 R22.5
35.700 €
με 19% ΦΠΑ
30.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige/Other SCHAUFEL 2 M
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3935691
46519 Alpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BvL V-Mix Plus 15 2S
10
ΝΈΑ BvL V-Mix Plus 15 2S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3935423
49828 Neuenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Λοιπά, Ελαστικά: 215/75R17.5
15.990 €
με 19% ΦΠΑ
13.437 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tebbe Silage Bak
2
ΝΈΑ Tebbe Silage Bak
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3935379
5451 RB Mill, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Όγκος φόρτωσης: 45.00 m³, Λοιπά, Λοιπά
26.620 €
με 21% ΦΠΑ
22.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Sprint 5000P
3
ΝΈΑ Claas Sprint 5000P
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3935147
8544 Nagem, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 1995, 40 χλμ/ώρα, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Υδραυλικά φρένα, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί
8.201 €
με 17% ΦΠΑ
7.009 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Jumbo 7210D mit Kurmann Fahrwerk
6
ΝΈΑ Pöttinger Jumbo 7210D mit Kurmann Fahrwerk
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3934828
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί
70.210 €
με 19% ΦΠΑ
59.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wolf Siloverteiler
2
ΝΈΑ Wolf Siloverteiler
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3934734
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Διανομέας σιλό
450 €
με 19% ΦΠΑ
378 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Mengele Rotant 745-2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3934725
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Αερόφρενο, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 500/50-17
9.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
8.582 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mengele Super Garant 538/2
ΝΈΑ Mengele Super Garant 538/2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3934723
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 33, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 380/55-17
5.500 €
με 19% ΦΠΑ
4.622 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger Boss 2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3934640
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pöttinger Europrofi 2
2
ΝΈΑ Pöttinger Europrofi 2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3934617
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 19.0/45-17 14PR
12.950 €
με 19% ΦΠΑ
10.882 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone Turbo 3500
2
ΝΈΑ Krone Turbo 3500
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3934603
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 15.0/55-17 10PR
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Maisschiebeschild
5
ΝΈΑ Sonstige / Other Maisschiebeschild
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3934237
67150 Niederkirchen, Γερμανία
Διανομέας σιλό
1.726 €
με 19% ΦΠΑ
1.450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga-Vitesse CFS 400
5
ΝΈΑ Strautmann Giga-Vitesse CFS 400
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3934007
21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
83.300 €
με 19% ΦΠΑ
70.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other LELY, XR65D
8
ΝΈΑ Sonstige / Other LELY, XR65D
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3933987
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 45, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 800/45 R26,5
88.655 €
με 19% ΦΠΑ
74.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other LELY, XR65D
8
ΝΈΑ Sonstige / Other LELY, XR65D
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3933983
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 45, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 800/45 R26,5
88.655 €
με 19% ΦΠΑ
74.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mengele LAW 400
6
ΝΈΑ Mengele LAW 400
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3932997
89344 Aislingen, Γερμανία
1.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
1.355 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone Titan 6/48 GL All In
6
ΝΈΑ Krone Titan 6/48 GL All In
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3932976
82418 Murnau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, 40 χλμ/ώρα, Αερόφρενο, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όχημα ενσίρωσης
10.900 €
με 10.7% ΦΠΑ
9.846 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mengele Roto Bull 6000/2
13
Mengele Roto Bull 6000/2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3932244
21769 Lamstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, 40 χλμ/ώρα, ...
28.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
25.745 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas K44
5
Claas K44
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3932230
72800 Eningen, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 8.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 24, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
3.500 €

Δείτε αγγελία
Claas Sprint 434 K
6
Claas Sprint 434 K
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 3932218
57439 Attendorn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, 40 χλμ/ώρα, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 31, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, ...
5.200 €
με 10.7% ΦΠΑ
4.697 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 944