Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Pöttinger Krone Claas Bergmann Deutz-Fahr
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
JSG Agro Siloverteiler / Równarka do pryzm
2
ΝΈΑ JSG Agro Siloverteiler / Równarka do pryzm
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4807628 4807628
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Τύπος: Διανομέας σιλό
4.571,01 €
Δείτε αγγελία
Strautmann LBF 801 L
15
ΝΈΑ Strautmann LBF 801 L
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4807619 4807619
  8105 AR Luttenberg, Ολλανδία
Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Ελαστικά: 15x17
1.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr FE 742
18
ΝΈΑ Deutz-Fahr FE 742
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4807501 4807501
  8105 AR Luttenberg, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ημερομηνία εγγραφής: 18.07.2019, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
3.900 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger LW15
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4807384 4807384
  8850 Murau, Αυστρία
Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa
741,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Steyr Ladewagen/Erntewagen
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4807382 4807382
  8850 Murau, Αυστρία
Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Steyr LADEWAGEN
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4807381 4807381
  8850 Murau, Αυστρία
Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa
1.075 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger LADEPROFI 2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4807369 4807369
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
17.900 €
Δείτε αγγελία
Fortschritt Silagegabel/ Maisschild sehr Schwer
12
ΝΈΑ Fortschritt Silagegabel/ Maisschild sehr Schwer
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4807362 4807362
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³, Συνολικό βάρος: 6.00 t, Τύπος: Διανομέας σιλό
1.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Lade-Profi III
15
ΝΈΑ Pöttinger Lade-Profi III
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4806881 4806881
  96052 Bamberg, Γερμανία
Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 36.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
2.731,09 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Joskin Silo Space
6
ΝΈΑ Joskin Silo Space
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4806274 4806274
  88316 Isny im Allgäu, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 50.00 m³, Τύπος: Βαγόνι ζωοτροφών, Σασί: Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50R26.5 BKT
68.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Sprint 455 P
18
ΝΈΑ Claas Sprint 455 P
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4805615 4805615
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Υδραυλικά φρένα, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί
2.250 €
Δείτε αγγελία
Mengele Garant 432
3
ΝΈΑ Mengele Garant 432
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4804863 4804863
  89344 Aislingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
1.445,35 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele GARANT LW 550
9
ΝΈΑ Mengele GARANT LW 550
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4804731 4804731
  86971 Peiting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
25.203 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 LADEWAGEN RAPIDO 7200W  #610
20
ΝΈΑ LADEWAGEN RAPIDO 7200W #610
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4804730 4804730
  83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
69.664 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Europrofi 2
13
ΝΈΑ Pöttinger Europrofi 2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4804622 4804622
  56357 Berg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Συνολικό βάρος: 11.00 t, ...
9.000 €
Δείτε αγγελία
Rema SV I Siloverteiler 170
4
ΝΈΑ Rema SV I Siloverteiler 170
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4804519 4804519
  84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Τύπος: Διανομέας σιλό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas SPRINT 440S
6
Claas SPRINT 440S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4803997 4803997
  7759 ROOST, Λουξεμβούργο
Τύπος: Λοιπά
1.282,05 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Krokodilgebiss
Weidemann Krokodilgebiss
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4803835 4803835
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος: Λοιπά
1.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone HS-14
12
Krone HS-14
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4803295 4803295
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
250 €
Δείτε αγγελία
Strautmann Super Vitesse 3502 CFS
8
Strautmann Super Vitesse 3502 CFS
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4803284 4803284
  88239 Wangen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mengele LAW 330
3
Mengele LAW 330
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4803282 4803282
  97348 Willanzheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
894,31 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Faro 4000
3
Pöttinger Faro 4000
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4803155 4803155
  94535 Eging am See, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
20.924 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eigenbau
11
Eigenbau
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4802833 4802833
  21385 Amelinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2008, Τύπος: Διανομέας σιλό
4.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper Cargo L9000 "Rotor", DL + Siliermittel
18
Kemper Cargo L9000 "Rotor", DL + Siliermittel
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4802806 4802806
  34414 Daseburg, Γερμανία
Αερόφρενο, Στροφείο, Τύπος: Όχημα ενσίρωσης
4.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Pöttinger Erntewagen 3
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4802690 4802690
  75031 Eppingen, Γερμανία
Δοσιμετρικός κύλινδρος, Σασί: Δίδυμο σασί
2.200 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1054