Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kemper ROL 720, Knickdeichsel
11
ΝΈΑ Kemper ROL 720, Knickdeichsel
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4362441
  34414 Daseburg, Γερμανία
850 €
Δείτε αγγελία
Claas Sprint 324 K, Knickd, elelkt. Bedienung, hydr. Klappe
16
ΝΈΑ Claas Sprint 324 K, Knickd, elelkt. Bedienung, hydr. Klappe
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4362346
  34414 Daseburg, Γερμανία
Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³
1.450 €
Δείτε αγγελία
Schuitemaker 2085
12
ΝΈΑ Schuitemaker 2085
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4362339
  7471 GJ Goor, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Όγκος φόρτωσης: 42.00 m³, Βαγόνι ζωοτροφών, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Steyr HAMSTER 803
7
ΝΈΑ Steyr HAMSTER 803
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4361933
  7503 Großpetersdorf , Γερμανία
1.018 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Super Vitesse 3101
6
ΝΈΑ Strautmann Super Vitesse 3101
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4361745
  51688 Wipperfürth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, ISOBUS, Όγκος φόρτωσης: 29.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/40-22,5
46.210 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Siloprofi 3 Profimatic
12
ΝΈΑ Pöttinger Siloprofi 3 Profimatic
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4361743
  56642 Kruft, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Όγκος φόρτωσης: 27.00 m³, Ελαστικά: 15-55 /17
15.750 €
Δείτε αγγελία
Claas SPRINT 440 S
7
ΝΈΑ Claas SPRINT 440 S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4361735
  49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Δοσιμετρικός κύλινδρος
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Vitesse 260 E
9
ΝΈΑ Strautmann Vitesse 260 E
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4361643
  83052 Bruckmühl, Γερμανία
Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³
14.634 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Vitesse 260
10
ΝΈΑ Strautmann Vitesse 260
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4361642
  83052 Bruckmühl, Γερμανία
Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³
19.783 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Titan 6/36 GD All In
5
ΝΈΑ Krone Titan 6/36 GD All In
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4361541
  83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Εγκάρσιος ταινιομεταφορέας
4.958 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Taarup 1030
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4361291
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
3.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Turbo 3500
5
ΝΈΑ Krone Turbo 3500
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4361096
  56746 Spessart, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Όχημα ενσίρωσης
1.597 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
2x Veenhuis  SW 400
15
ΝΈΑ 2x Veenhuis SW 400
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4360831
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Βαγόνι ζωοτροφών, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann VERTI-MIX 2401 DOUBLE
8
ΝΈΑ Strautmann VERTI-MIX 2401 DOUBLE
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4360354
  49326 Melle-Wellingholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
29.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Strautmann FVW 100
9
ΝΈΑ Strautmann FVW 100
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4360341
  39240 Calbe / Saale, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
Δημοπρασία
auction
Δείτε αγγελία
Vicon ROTEX COMBI 803
20
ΝΈΑ Vicon ROTEX COMBI 803
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4360155
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Kaweco
16
ΝΈΑ Kaweco
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4360123
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Vicon ROTEX COMBI 803
ΝΈΑ Vicon ROTEX COMBI 803
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4360110
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Deutz-Fahr ROTOMASTER 4014
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4360111
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Mengele 545 Euromat
5
ΝΈΑ Mengele 545 Euromat
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4359607
  86681 Fünfstetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 45.00 m³, Όχημα ενσίρωσης
11.743 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Europrofi 3
4
ΝΈΑ Pöttinger Europrofi 3
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4359475
  73527 Schwäbisch Gmünd - H, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
16.387 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Steyr 803 V
4
ΝΈΑ Steyr 803 V
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4359353
  4724 Neukirchen am Walde , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1990, Δίκυκλa
531 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann TSW 700
10
Bergmann TSW 700
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4358694
  52076 Aachen, Γερμανία
Αερόφρενο, Δίκυκλa
9.999 €
Δείτε αγγελία
Mengele GARANT SUPER 540/2
7
Mengele GARANT SUPER 540/2
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4358671
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991
3.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger EUROPROFI III EUROMATIC
6
Pöttinger EUROPROFI III EUROMATIC
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 4358599
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³
14.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 982