Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Pöttinger Krone Claas Deutz-Fahr Bergmann Kaweco Fendt Steyr
Strautmann GIGA VITESSE 2 DO DUO PLUS
12
ΝΈΑ Strautmann GIGA VITESSE 2 DO DUO PLUS
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5020362 5020362
  26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Όγκος φόρτωσης: 38.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 45, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
19.327,73 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone MX 320 GL
2
ΝΈΑ Krone MX 320 GL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5020164 5020164
  8401 BL Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Όγκος φόρτωσης: 32.00 m³, Ελαστικά: 710/45 x 22.5
45.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Tigo 65 XR
5
ΝΈΑ Fendt Tigo 65 XR
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5020003 5020003
  27239 Twistringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 710/50 R 26,5
78.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Tigo 60 PR
5
ΝΈΑ Fendt Tigo 60 PR
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5020000 5020000
  49377 Langförden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
83.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Tigo 70 PR
5
ΝΈΑ Fendt Tigo 70 PR
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5019999 5019999
  27239 Twistringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 750/45 R26
71.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Krone Titan R48 GD
19
ΝΈΑ Krone Titan R48 GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5019603 5019603
  53809 Ruppichteroth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Ημερομηνία εγγραφής: 22.11.2010, ...
37.000 €
Δείτε αγγελία
Krone XXL-GD Typ R
3
ΝΈΑ Krone XXL-GD Typ R
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5019532 5019532
  26683 Scharrel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
19.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krampe Bandit 980 Rollbandwagen
5
ΝΈΑ Krampe Bandit 980 Rollbandwagen
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5019343 5019343
  27299 Völkersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 710/50RX26.5 BKT
42.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga-Vitesse III DO Plus
5
ΝΈΑ Strautmann Giga-Vitesse III DO Plus
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5019339 5019339
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
34.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Super Vitesse II
5
ΝΈΑ Strautmann Super Vitesse II
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5019332 5019332
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17
4.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone 4 XL RGD
5
ΝΈΑ Krone 4 XL RGD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5019257 5019257
  26409 Wittmund - Funnix, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/45 R 22.5
16.500 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga-Vitesse CFS 4001 DO
5
ΝΈΑ Strautmann Giga-Vitesse CFS 4001 DO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5019238 5019238
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 710/50 R 26.5 VREDES
46.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga-Vitesse CFS 4001 DO
5
ΝΈΑ Strautmann Giga-Vitesse CFS 4001 DO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5019237 5019237
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 710/50 R 26.5 MITAS
48.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga-Vitesse CFS 4001 DO
5
ΝΈΑ Strautmann Giga-Vitesse CFS 4001 DO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5019236 5019236
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 710/50-26.5
44.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga-Vitesse CFS 4001 DO
5
ΝΈΑ Strautmann Giga-Vitesse CFS 4001 DO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5019235 5019235
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 710/50-26.5
44.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga-Vitesse CFS 4001 DO
5
ΝΈΑ Strautmann Giga-Vitesse CFS 4001 DO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5019233 5019233
  26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 710/50-26.5 BKT
43.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga Vitesse CFS 3601
5
ΝΈΑ Strautmann Giga Vitesse CFS 3601
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5019094 5019094
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/40 R 22.5
33.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone ZX 400 GD
5
ΝΈΑ Krone ZX 400 GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5019001 5019001
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Ελαστικά: 800/45 R26,5
36.000 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pöttinger Jumbo 6000D
7
ΝΈΑ Pöttinger Jumbo 6000D
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5018773 5018773
  27628 Sandstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 60.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 45, ...
31.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele Garant 535 G mit neuen 19-er Breitreifen
20
ΝΈΑ Mengele Garant 535 G mit neuen 19-er Breitreifen
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5018709 5018709
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 35.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 33, Συνολικό βάρος: 8000 kg, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, ...
6.714,29 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pöttinger Torro Serie 6510 D
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5017895 5017895
  31188 Holle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
72.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Super Vitesse
7
ΝΈΑ Strautmann Super Vitesse
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5017659 5017659
  56414 Bilkheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.1994, Όγκος φόρτωσης: 24.00 m³, ...
10.900 €
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga Trailer 1840
9
ΝΈΑ Strautmann Giga Trailer 1840
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5017565 5017565
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 21000 kg, Ελαστικά: 750/45R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann Giga Trailer 1840
8
ΝΈΑ Strautmann Giga Trailer 1840
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5017554 5017554
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 21000 kg, Ελαστικά: 750/45R26.5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Landsberg Ernteplus 37-5 im Topzustand mit neuen Breitreifen - ähnlich Pöttinger Ernteprofi 3
20
ΝΈΑ Landsberg Ernteplus 37-5 im Topzustand mit neuen Breitreifen - ähnlich Pöttinger Ernteprofi 3
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5017330 5017330
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Εγκάρσιος ταινιομεταφορέας, Κεντρική λίπανση, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Όγκος φόρτωσης: 37.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 31, ...
12.596,64 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1036