Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Pöttinger Krone Claas Bergmann Deutz-Fahr Fendt Kaweco Steyr
Vicon FEEDEX 440
20
ΝΈΑ Vicon FEEDEX 440
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5152498 5152498
  8105 AR Luttenberg, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
36.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas CARGOS 8400
5
ΝΈΑ Claas CARGOS 8400
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5151735 5151735
  21781 Cadenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος
59.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas CARGOS 750 TRIDEM
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5151733 5151733
  49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
54.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Quantum 5700 P
6
ΝΈΑ Claas Quantum 5700 P
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5150883 5150883
  86462 Langweid am Lech, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, Όγκος φόρτωσης: 34.00 m³, Μέγιστη ταχύτητα: 1 km/h
25.126,05 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Thomßen Thomßen KVD Plus
7
Sonstige / Other Thomßen Thomßen KVD Plus
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5150507 5150507
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Strohplatte
3
Sonstige / Other Strohplatte
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5150336 5150336
  06406 Bernburg, Γερμανία
Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger jumbo 6600 l
17
Pöttinger jumbo 6600 l
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5149745 5149745
  65556 Limburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Κεντρική λίπανση, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Όγκος φόρτωσης: 66.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 45, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
26.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kock & Sohn Silagegreifschaufel KGS 2200 XL
3
Kock & Sohn Silagegreifschaufel KGS 2200 XL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5149550 5149550
  25361 Steinburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Όγκος φόρτωσης: 1.80 m³, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann Aperion 3401 Rollbandwagen
2
Strautmann Aperion 3401 Rollbandwagen
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5149028 5149028
  29355 Beedenbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
76.974,79 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr FEEDMASTER 3600 T
13
Deutz-Fahr FEEDMASTER 3600 T
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5148939 5148939
  87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
12.556 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr K 744
10
Deutz-Fahr K 744
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5148932 5148932
  94065 Waldkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
9.160 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Ernteprofi II
10
Pöttinger Ernteprofi II
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5148921 5148921
  83556 Griesstätt, Γερμανία
Δοσιμετρικός κύλινδρος, Εγκάρσιος ταινιομεταφορέας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
2.941,18 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Krone ZX 560 GD
4
Krone Krone ZX 560 GD
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5148835 5148835
  33335 Gütersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Σύστημα αυτόματης πλήρωσης, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, Σήστημα προστασίας εξωτερικού αντικειμένου, ISOBUS, ...
89.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Turbo 2200
7
Krone Turbo 2200
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5148689 5148689
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίκυκλa
1.129,18 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele LAW 400 A
4
Mengele LAW 400 A
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5148674 5148674
  72184 Eutingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Εγκάρσιος ταινιομεταφορέας, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συνολικό βάρος: 7200 kg, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Δίδυμο σασί
2.900 €
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Rapide 125
Schuitemaker Rapide 125
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5148536 5148536
  9051 JC Stiens, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997
16.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Rapide 3000 S
5
Schuitemaker Rapide 3000 S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5148458 5148458
  5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Rapide 3000 S
15
Schuitemaker Rapide 3000 S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5148457 5148457
  5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Rapide 3000 S
12
Schuitemaker Rapide 3000 S
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5148449 5148449
  5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone MX 370 GL Snijwagen
Krone MX 370 GL Snijwagen
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5148447 5148447
  9051 JC Stiens, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ελαστικά: 710/45 R26.5
59.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger Faro 4000
12
Pöttinger Faro 4000
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5148415 5148415
  4220 Skofja Loka, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Δοσιμετρικός κύλινδρος, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, ISOBUS, Όγκος φόρτωσης: 40.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 27, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
21.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone ZX 470 GL
Krone ZX 470 GL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5148333 5148333
  5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 47.00 m³, Αριθμός μαχαιριών στην κεφαλή: 48, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige Ladewagen Iveco 110-16AW
17
Sonstige Ladewagen Iveco 110-16AW
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5148032 5148032
  88605 Sauldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Όγκος φόρτωσης: 30.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
11.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Vitesse 260 DO
7
Strautmann Vitesse 260 DO
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5148016 5148016
  53945 Blankenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης
18.067,23 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Krone ZX 470 GL
2
Krone ZX 470 GL
Οχήματα φόρτωσης/ενσίρωσης/τεχνολογία ενσίρωσης, 5146984 5146984
  7461 AG Rijssen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Αρθρωτή μπάρα ρυμούλκησης, Στροφείο, Σύστημα προστασίας λεπίδας, ISOBUS, Όγκος φόρτωσης: 47.00 m³, Τύπος: Ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης, Σασί: Τρίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1011