Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού
Πλάτος συλλέκτη

Μεταχειρισμένα Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Mengele sh 30
9
ΝΈΑ Mengele sh 30
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4104871
46414 Rhede, Γερμανία
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 3, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
2.500 €

Δείτε αγγελία
Alfa 800
4
Alfa 800
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4087484
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1972
325 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper C 2200
3
Kemper C 2200
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4086333
8355VG Giethoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 3, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kemper C 3000 + Lacotec corn cracker
5
Kemper C 3000 + Lacotec corn cracker
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4086331
8355VG Giethoorn, Ολλανδία
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 4, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
EPPLE EPPLE
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4076782
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mengele SIECZKARNIA DO KUKURYDZY 1-RZĘDOWA MB 300
8
Mengele SIECZKARNIA DO KUKURYDZY 1-RZĘDOWA MB 300
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4075134
67-320 Małomice, Πολωνία
1.165 €

Δείτε αγγελία
Caterpillar ARTIC CAT ATV
Caterpillar ARTIC CAT ATV
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4069571
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012
1.079 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 ENSILEUSE TRAINE
8
ENSILEUSE TRAINE
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4061723
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
2.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde FCT 1260
11
Kongskilde FCT 1260
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4026830
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός
54.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Häckslervorsatz Gras Pick-up 3
6
Fendt Häckslervorsatz Gras Pick-up 3
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4013923
56642 Kruft, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
12.521 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fendt Häckslervorsatz Gras 3,00 m
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4013676
61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Michelin Räder
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4013677
61169 Friedberg, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
JF FH1450
12
JF FH1450
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3987295
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Πλάτος συλλέκτη: 150.00 m, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
3.000 €

Δείτε αγγελία
Teagler Schwadlüfter Super ted 221 Strohlüfter - 564
5
Teagler Schwadlüfter Super ted 221 Strohlüfter - 564
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3939015
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Θεριζοαλωνιστική αχύρου/δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
5.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele SH 30 H
6
Mengele SH 30 H
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3896276
52428 Jülich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 3
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kemper C3000
4
Kemper C3000
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3882439
LV3722 Daugavpils, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος συλλέκτη: 3.00 m, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
23.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Conqueror
13
Krone Conqueror
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3878854
IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge, Μεγ. Βρετανία
Πλάτος συλλέκτη: 1.50 m
3.350 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EPPLE 1030
EPPLE 1030
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3831425
4786 Brunnenthal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1988
583 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Elho Häckmaschine/Sieczkarnia/Double chopper/Ensileuse DC 2100 S
23
Elho Häckmaschine/Sieczkarnia/Double chopper/Ensileuse DC 2100 S
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3746955
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
10.465 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fimaks Sieczkarnia/Ensileuse/Maize chopper BIGDRUM 2200
5
Fimaks Sieczkarnia/Ensileuse/Maize chopper BIGDRUM 2200
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3743679
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
30.682 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fimaks Sieczkarnia/Ensileuse/Maize chopper BIGDRUM 1250
8
Fimaks Sieczkarnia/Ensileuse/Maize chopper BIGDRUM 1250
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3724421
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός
10.227 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fimaks Maishaechsler 1,25m/Ensileuse/Maize chopper BIGDRUM 1250
7
Fimaks Maishaechsler 1,25m/Ensileuse/Maize chopper BIGDRUM 1250
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3724189
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σποροεπεξεργαστής, Πλάτος συλλέκτη: 1.25 m, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
14.984 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper SUPER
2
Kemper SUPER
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3700301
34466 Wolfhagen, Γερμανία
Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
650 €

Δείτε αγγελία
Mengele SH22N
16
Mengele SH22N
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3688477
IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge , Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1988, Πλάτος συλλέκτη: 1.40 m
3.350 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Celmak vierrehiger Maishäcksler
Βίντεο
2
Celmak vierrehiger Maishäcksler
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3604552
50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 12, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
41.597 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 50