Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού
Πλάτος συλλέκτη

Μεταχειρισμένα Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Claas Pöttinger Vicon Kverneland Kuhn Deutz-Fahr New Holland
BLASIUS BLASIUS
5
ΝΈΑ BLASIUS BLASIUS
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 5077999 5077999
  9020 Klagenfurt, Αυστρία
Τύπος: Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
575,22 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eberl Original 2500
8
Eberl Original 2500
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 5072969 5072969
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Τύπος: Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
500 €
logo
Δείτε αγγελία
Mengele MB
4
Mengele MB
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 5066351 5066351
  27607 Geestland OT Neuenwalde, Γερμανία
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 1, Τύπος: Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
1.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Kemper 375+ fur Claas
9
Kemper 375+ fur Claas
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 5065328 5065328
  6900 Aye, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Πλάτος συλλέκτη: 7.50 m, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 10, Τύπος: Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
36.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn PRIMOR 2060S
8
Kuhn PRIMOR 2060S
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 5043304 5043304
  36304 Alsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Θεριζοαλωνιστική αχύρου/δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
13.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper Champion 3000
3
Kemper Champion 3000
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 5037573 5037573
  57368 Lennestadt, Γερμανία
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 4, Τύπος: Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Vicon MH 90 S
5
Vicon MH 90 S
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 5016012 5016012
  9020 Klagenfurt, Αυστρία
3.185,84 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
FiMAKS Maishäksler 2200/Ensileuse/Maize chopper BIGDRUM 2200/Трехрядный измельчитель для кукурузы Fimaks BigDrum 2200
6
FiMAKS Maishäksler 2200/Ensileuse/Maize chopper BIGDRUM 2200/Трехрядный измельчитель для кукурузы Fimaks BigDrum 2200
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 5011548 5011548
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 3
28.111 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Gyro 1,60 m Strohhäcksler
6
Gyro 1,60 m Strohhäcksler
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 5009087 5009087
  34414 Daseburg, Γερμανία
595 €
logo
Δείτε αγγελία
New Holland Rekord Clipper aanbouwhakselaar
8
New Holland Rekord Clipper aanbouwhakselaar
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 5004820 5004820
  3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
1.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Epple Blasius 600
8
Epple Blasius 600
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4973388 4973388
  8850 Murau, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1980, Τύπος: Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
416,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gyro Feldhäcksler Type 1300CC Grashäcksler Anbaugrashäcksler
11
Gyro Feldhäcksler Type 1300CC Grashäcksler Anbaugrashäcksler
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4963324 4963324
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Πλάτος συλλέκτη: 1.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger MEX
Βίντεο
20
Pöttinger MEX
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4901566 4901566
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Σποροεπεξεργαστής, Πλάτος συλλέκτη: 0.75 m, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 1, Τύπος: Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
PZ
4
PZ
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4878225 4878225
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Τύπος: Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
490 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige/Other Maisgebiss 480 FI
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4865045 4865045
  41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Θεριζοαλωνιστική αχύρου/δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Viking GE 375
3
Viking GE 375
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4841437 4841437
  9020 Klagenfurt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
458,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger 2 Reihiger Pöttinger Modell MH 421 Rotation Maishäcksler MexIV Frontanbaugerät
10
Pöttinger 2 Reihiger Pöttinger Modell MH 421 Rotation Maishäcksler MexIV Frontanbaugerät
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4833391 4833391
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 2, Τύπος: Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger 3Reihiger Pöttinger MEXV Maishäcksler Frontanbau &Keckanbaugerät
20
Pöttinger 3Reihiger Pöttinger MEXV Maishäcksler Frontanbau &Keckanbaugerät
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4830787 4830787
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 3, Τύπος: Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Taarup 622
20
Taarup 622
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4830761 4830761
  IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος συλλέκτη: 1.70 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kverneland KD 807
11
Kverneland KD 807
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4816334 4816334
  34414 Warburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Τύπος: Θεριζοαλωνιστική αχύρου/δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
3.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PZ Scylla Getrokken Hakselaar
14
PZ Scylla Getrokken Hakselaar
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4805618 4805618
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Φωτισμός, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m
5.500 €
Δείτε αγγελία
Strautmann getrokken hakselaar
11
Strautmann getrokken hakselaar
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4797364 4797364
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Φωτισμός
7.000 €
Δείτε αγγελία
FIMAKS Maishäksler 2200/Ensileuse/Maize chopper BIGDRUM 2200/Трехрядный измельчитель для кукурузы Fimaks BigDrum 2200
11
FIMAKS Maishäksler 2200/Ensileuse/Maize chopper BIGDRUM 2200/Трехрядный измельчитель для кукурузы Fimaks BigDrum 2200
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4777262 4777262
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ημερομηνία εγγραφής: 27.06.2019, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 3
32.796 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
FIMAKS Fimaks Maishaechsler 1,25m/Ensileuse/Maize chopper BIGDRUM 1250/Двухрядный измельчитель для кукурузы 1,25
7
FIMAKS Fimaks Maishaechsler 1,25m/Ensileuse/Maize chopper BIGDRUM 1250/Двухрядный измельчитель для кукурузы 1,25
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4777243 4777243
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ημερομηνία εγγραφής: 05.07.2019, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 2, Τύπος: Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
15.180 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Taarup Gyro Schlegelhäcksler mit Haube und Turm zur Futterernte
Βίντεο
14
Taarup Gyro Schlegelhäcksler mit Haube und Turm zur Futterernte
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4745143 4745143
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Πλάτος συλλέκτη: 1.30 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 60