Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού
Πλάτος συλλέκτη
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
 ENSILEUSE NEW HOLLAND 717 SUPER
10
ΝΈΑ ENSILEUSE NEW HOLLAND 717 SUPER
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4722466 4722466
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
780 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele SH30N
4
Mengele SH30N
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4713328 4713328
  67126 Hochdorf-Assenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Πλάτος συλλέκτη: 1.80 m, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
2.710,03 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JF 1050 ProTech
4
JF 1050 ProTech
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4713060 4713060
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mengele SH30H
7
Mengele SH30H
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4712566 4712566
  67126 Hochdorf-Assenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 3, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
2.710,03 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JF
JF
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4711288 4711288
  SA35 0BQ Pembrokeshire, Μεγ. Βρετανία
Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JF SH 210
4
JF SH 210
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4706988 4706988
  6520 Toftlund, Δανία
Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Θεριζοαλωνιστική αχύρου/δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
3.000 €
Δείτε αγγελία
Vicon Strohhäcksler 1,60m
5
Vicon Strohhäcksler 1,60m
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4703118 4703118
  34414 Daseburg, Γερμανία
Πλάτος συλλέκτη: 1.60 m
625 €
Δείτε αγγελία
Claas Direct Disc 520
2
Claas Direct Disc 520
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4685797 4685797
  97355 Kleinlangheim-Atzhausen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB Getreideschaufel Q-Fit Aufnahme
4
JCB Getreideschaufel Q-Fit Aufnahme
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4637216 4637216
  23611 Bad Schwartau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.880 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger MEX IV  (MEX 4)
17
Pöttinger MEX IV (MEX 4)
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4629139 4629139
  IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1996, Πλάτος συλλέκτη: 1.50 m
4.166,19 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fimaks Maishaechsler 1,25m/Ensileuse/Maize chopper BIGDRUM 1250
18
Fimaks Maishaechsler 1,25m/Ensileuse/Maize chopper BIGDRUM 1250
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4627579 4627579
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Σποροεπεξεργαστής, Ημερομηνία εγγραφής: 12.04.2019, Πλάτος συλλέκτη: 125.00 m, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 2, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
14.375,29 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 3765
20
John Deere 3765
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4606316 4606316
  IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1987, Πλάτος συλλέκτη: 1.32 m
3.709,62 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon Shredex 852
10
Vicon Shredex 852
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4605790 4605790
  47608 Geldern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Θεριζοαλωνιστική αχύρου/δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
13.235,29 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ALLIE Bat Wing Rollschneider
5
ALLIE Bat Wing Rollschneider
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4551103 4551103
  33829 Borgholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Vicon PZ MH 80
6
Vicon PZ MH 80
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4538093 4538093
  4934 Madiswil , Ελβετία
Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
1.358,91 €
χωρίς 7.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
orkan ścinacz rozdrabniacz zielonek słomy
2
orkan ścinacz rozdrabniacz zielonek słomy
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4526198 4526198
  87-732 Lubanie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1989, Πλάτος συλλέκτη: 1.50 m
812,82 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
GERO ścinacz zielonek hydraulika
GERO ścinacz zielonek hydraulika
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4526195 4526195
  87-732 Lubanie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1985, Πλάτος συλλέκτη: 1.40 m, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
975,38 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr SIECZKARNIA DO KUKURYDZY MH 650 S
7
Deutz-Fahr SIECZKARNIA DO KUKURYDZY MH 650 S
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4511692 4511692
  67-320 Małomice, Πολωνία
580,35 €
Δείτε αγγελία
LAVERDA ROZDRABNIACZ SZARPACZ SIECZKARNIA SŁOMY LAVERDA M
5
LAVERDA ROZDRABNIACZ SZARPACZ SIECZKARNIA SŁOMY LAVERDA M
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4501133 4501133
  67-320 Małomice, Πολωνία
603,81 €
Δείτε αγγελία
Ferraboli 545 LR
4
Ferraboli 545 LR
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4496779 4496779
  79244 Münstertal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Σποροεπεξεργαστής, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2004, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 2, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
5.150 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kverneland KD 807 S
6
Kverneland KD 807 S
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4495238 4495238
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Θεριζοαλωνιστική αχύρου/δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
1.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper C 1200
13
Kemper C 1200
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4486879 4486879
  93352 Rohr i. NB, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 2, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
9.485 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Biso opbouwhakselaar
11
Biso opbouwhakselaar
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4482567 4482567
  3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
3.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper 1200
17
Kemper 1200
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4459282 4459282
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 2
18.500 €
Δείτε αγγελία
Kverneland TAARUP 850 CACH11
8
Kverneland TAARUP 850 CACH11
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4419042 4419042
  27404 Nartum-Gyhum, Γερμανία
Θεριζοαλωνιστική αχύρου/δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 58