Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού
Πλάτος συλλέκτη

Μεταχειρισμένα Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
PZ MH 80 S im Topzustand - Maishäcksler mit Keilriemenantrieb!!
12
ΝΈΑ PZ MH 80 S im Topzustand - Maishäcksler mit Keilriemenantrieb!!
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4454541
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 1, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
1.190 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
JF
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4448503
  1382 LP Weesp, Ολλανδία
Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
3.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon Mh180s
5
Vicon Mh180s
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4441745
  8553 mp Indijk , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 4, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
8.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JF Kongskilde JF FCT 1060 ProTec im Topzustand, Neupreis 47.600
20
JF Kongskilde JF FCT 1060 ProTec im Topzustand, Neupreis 47.600
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4441059
  88279 Amtzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
24.361,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LELY Storm P 300 Profi
5
LELY Storm P 300 Profi
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4421347
  01833 Stolpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
25.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland TAARUP 850 CACH11
8
Kverneland TAARUP 850 CACH11
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4419042
  27404 Nartum-Gyhum, Γερμανία
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KÖDEL&BÖHM BOY
5
KÖDEL&BÖHM BOY
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4416842
  74405 Gaildorf-Münster, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1963, Ημερομηνία εγγραφής: 17.12.2018, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
980 €
Δείτε αγγελία
Unbekannt 2-reihiger Strohhäcksler für Erdbeeren
7
Unbekannt 2-reihiger Strohhäcksler für Erdbeeren
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4403887
  34414 Daseburg, Γερμανία
750 €
logo
Δείτε αγγελία
Fimaks Mädrescher  1500
Βίντεο
11
Fimaks Mädrescher 1500
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4402832
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος συλλέκτη: 0.50 m, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
6.973,44 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Disco 9100C
15
Claas Disco 9100C
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4384211
  307185 Gataia, Ρουμανία
Έτος κατασκευής: 2012
22.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger MEX6
13
Pöttinger MEX6
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4384151
  94419 Reisbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
PZ-Vicon MH 80 s
4
PZ-Vicon MH 80 s
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4375676
  92536 Pfreimd, Γερμανία
Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
650 €
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other JF FCT 1460
3
Sonstige / Other JF FCT 1460
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4373427
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
49.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fimaks  1 REIHIGE MAISHÄCKSLER FIMAKS MC10X
7
Fimaks 1 REIHIGE MAISHÄCKSLER FIMAKS MC10X
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4367717
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 1
4.198,05 €
Δείτε αγγελία
EXAKT 2000 2000
EXAKT 2000 2000
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4357940
  4070 Eferding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1988
610,62 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
FIMAKS Maishäksler 2200/Ensileuse/Maize chopper BIGDRUM 2200
5
FIMAKS Maishäksler 2200/Ensileuse/Maize chopper BIGDRUM 2200
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4357102
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 3, Λοιπά
34.750,57 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fimaks Maishaechsler 1,25m/Ensileuse/Maize chopper BIGDRUM 1250
20
Fimaks Maishaechsler 1,25m/Ensileuse/Maize chopper BIGDRUM 1250
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4353919
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος συλλέκτη: 1.25 m, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 2
14.436,64 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper CHAMPION 1200
6
Kemper CHAMPION 1200
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4353186
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
12.989,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kayhan Ertugrul KE125
5
Kayhan Ertugrul KE125
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4350897
  77815 Bühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 2, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
13.025 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele HG Super 20 Heugebläse
5
Mengele HG Super 20 Heugebläse
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4350445
  34414 Daseburg, Γερμανία
600 €
logo
Δείτε αγγελία
Buchmann EXAKT 2002
4
Buchmann EXAKT 2002
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4346772
  3910 Zwettl, Αυστρία
566,37 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Taarup Grashäcksler  mit Turm
Βίντεο
9
Taarup Grashäcksler mit Turm
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4333006
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Πλάτος συλλέκτη: 1.40 m, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
ALLIE Bat Wing Rollschneider
5
ALLIE Bat Wing Rollschneider
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4324949
  33829 Borgholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kemper Häcksler C3000 /Forage harvester C 3000/Sieczkarnia
10
Kemper Häcksler C3000 /Forage harvester C 3000/Sieczkarnia
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4316454
  Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Σποροεπεξεργαστής, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
50.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele SH30N
19
Mengele SH30N
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4314926
  IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge, Μεγ. Βρετανία
Πλάτος συλλέκτη: 1.65 m
3.329,95 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 56