Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού
Πλάτος συλλέκτη

Μεταχειρισμένα Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Claas Pöttinger Vicon Kverneland John Deere
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
PZ Scylla Getrokken Hakselaar
14
PZ Scylla Getrokken Hakselaar
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4805618 4805618
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Φωτισμός, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m
5.500 €
Δείτε αγγελία
Kemper champion 3000 , pickup
5
Kemper champion 3000 , pickup
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4804317 4804317
  1771 RP Wieringerwerf, Ολλανδία
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 4, Τύπος: Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
15.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GANZ 7,5 PS ELEKROMOTOR 380V
5
GANZ 7,5 PS ELEKROMOTOR 380V
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4799208 4799208
  3251 Purgstall, Αυστρία
Τύπος: Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
132,74 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper Kemper Champion 2200
6
Kemper Kemper Champion 2200
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4798385 4798385
  8861 KP Harlingen, Ολλανδία
Φωτισμός, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 3, Τύπος: Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
12.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann getrokken hakselaar
11
Strautmann getrokken hakselaar
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4797364 4797364
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Φωτισμός
7.000 €
Δείτε αγγελία
Mengele SH 25 H
4
Mengele SH 25 H
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4780395 4780395
  49774 Ahmsen, Γερμανία
Τύπος: Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
950 €
Δείτε αγγελία
FIMAKS Maishäksler 2200/Ensileuse/Maize chopper BIGDRUM 2200/Трехрядный измельчитель для кукурузы Fimaks BigDrum 2200
11
FIMAKS Maishäksler 2200/Ensileuse/Maize chopper BIGDRUM 2200/Трехрядный измельчитель для кукурузы Fimaks BigDrum 2200
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4777262 4777262
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ημερομηνία εγγραφής: 27.06.2019, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 3
32.906,86 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
FIMAKS Fimaks Maishaechsler 1,25m/Ensileuse/Maize chopper BIGDRUM 1250/Двухрядный измельчитель для кукурузы 1,25
7
FIMAKS Fimaks Maishaechsler 1,25m/Ensileuse/Maize chopper BIGDRUM 1250/Двухрядный измельчитель для кукурузы 1,25
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4777243 4777243
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ημερομηνία εγγραφής: 05.07.2019, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 2, Τύπος: Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
15.231,18 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kemper C3000, Lacotec corncracker, just 120ha used
8
Kemper C3000, Lacotec corncracker, just 120ha used
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4763023 4763023
  8355VG Giethoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 15.09.2016, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 4, Τύπος: Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
EPPLE BLASIUS 940
EPPLE BLASIUS 940
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4752949 4752949
  3251 Purgstall, Αυστρία
Τύπος: Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
486,73 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Taarup Gyro Schlegelhäcksler mit Haube und Turm zur Futterernte
Βίντεο
14
Taarup Gyro Schlegelhäcksler mit Haube und Turm zur Futterernte
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4745143 4745143
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Πλάτος συλλέκτη: 1.30 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fimaks Mädrescher 2100/Forage harvester /Ensileuse de fouragge/ Силосорезка 2100
5
Fimaks Mädrescher 2100/Forage harvester /Ensileuse de fouragge/ Силосорезка 2100
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4739229 4739229
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Σποροεπεξεργαστής
8.931,86 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fimaks Grasmähwerk/ Mädrescher RF152/Forgage harvester /Ensileuse de fouragge/ Силорезка 1, 35 м
5
Fimaks Grasmähwerk/ Mädrescher RF152/Forgage harvester /Ensileuse de fouragge/ Силорезка 1, 35 м
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4735155 4735155
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Σποροεπεξεργαστής
4.465,93 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fimaks Mädrescher 1500/Forage harvester /Ensileuse de fouragge/ Силосрезка 1500
11
Fimaks Mädrescher 1500/Forage harvester /Ensileuse de fouragge/ Силосрезка 1500
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4735126 4735126
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ημερομηνία εγγραφής: 31.05.2019, Τύπος: Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
6.581,37 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fimaks Maishaechsler 1,25m/Ensileuse/Maize chopper BIGDRUM 1250 SONDERANGEBOT/ Двухрядный измельчитель для кукурузы Fimaks 1250
8
Fimaks Maishaechsler 1,25m/Ensileuse/Maize chopper BIGDRUM 1250 SONDERANGEBOT/ Двухрядный измельчитель для кукурузы Fimaks 1250
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4735028 4735028
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 2
12.927,70 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fimaks 1 REIHIGE MAISHÄCKSLER MC10X/ MAIZE CHOPPER/COSECHADORA DE MAIZ/ОДНОРЯДНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ДЛЯ КУКУРУЗЫ FIMAKS MC10X
7
Fimaks 1 REIHIGE MAISHÄCKSLER MC10X/ MAIZE CHOPPER/COSECHADORA DE MAIZ/ОДНОРЯДНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ДЛЯ КУКУРУЗЫ FIMAKS MC10X
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4734381 4734381
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 1, Τύπος: Λοιπά
4.230,88 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pöttinger MEX 6
12
Pöttinger MEX 6
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4729517 4729517
  8271 RW Ijsselmuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
29.500 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Buchmann 202
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4727287 4727287
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Τύπος: Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
876,11 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JF SH 210
4
JF SH 210
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4706988 4706988
  6520 Toftlund, Δανία
Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Τύπος: Θεριζοαλωνιστική αχύρου/δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
3.000 €
Δείτε αγγελία
Vicon Strohhäcksler 1,60m
5
Vicon Strohhäcksler 1,60m
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4703118 4703118
  34414 Daseburg, Γερμανία
Πλάτος συλλέκτη: 1.60 m
625 €
Δείτε αγγελία
Claas Direct Disc 520
2
Claas Direct Disc 520
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4685797 4685797
  97355 Kleinlangheim-Atzhausen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger MEX IV  (MEX 4)
17
Pöttinger MEX IV (MEX 4)
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4629139 4629139
  IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1996, Πλάτος συλλέκτη: 1.50 m
4.063,87 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3765
20
John Deere 3765
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4606316 4606316
  IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1987, Πλάτος συλλέκτη: 1.32 m
3.618,51 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ALLIE Bat Wing Rollschneider
5
ALLIE Bat Wing Rollschneider
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4551103 4551103
  33829 Borgholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Vicon PZ MH 80
6
Vicon PZ MH 80
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 4538093 4538093
  4934 Madiswil , Ελβετία
Τύπος: Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
1.389,86 €
χωρίς 7.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 58