Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού
Πλάτος συλλέκτη
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr MH2.135
12
Deutz-Fahr MH2.135
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3656627
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 1, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
1.850 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
PZ-Vicon MH 240S
11
PZ-Vicon MH 240S
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3583755
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Πλάτος συλλέκτη: 225.00 m, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 3, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
3.750 EUR

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr MH2.135
12
Deutz-Fahr MH2.135
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3656627
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 1, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
1.850 EUR

Δείτε αγγελία
Mengele MB 300
2
Mengele MB 300
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3652106
91555 Feuchtwangen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 1, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
890 EUR

Δείτε αγγελία
PZ-Vicon MH 80S
2
PZ-Vicon MH 80S
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3608435
27442 Glinstedt, Γερμανία
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 1
1.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
1.355 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Jaguar 25
10
Claas Jaguar 25
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3608074
4934 Madiswil , Ελβετία
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 1, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
673 EUR

Δείτε αγγελία
Celmak vierrehiger Maishäcksler
Βίντεο
2
Celmak vierrehiger Maishäcksler
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3604552
50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 12, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
49.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
41.597 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Celmak zweireihiger Maishäcksler
Βίντεο
Celmak zweireihiger Maishäcksler
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3604413
50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 12
18.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.882 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Celmak dreireihiger Maishäcksler
Βίντεο
2
Celmak dreireihiger Maishäcksler
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3593251
50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
36.999 EUR
με 19% ΦΠΑ
31.092 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mengele SH 20
9
Mengele SH 20
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3587403
48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989
3.900 EUR

Δείτε αγγελία
PZ-Vicon MH 240S
11
PZ-Vicon MH 240S
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3583755
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Πλάτος συλλέκτη: 225.00 m, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 3, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
3.750 EUR

Δείτε αγγελία
Epple Blasius 900
7
Epple Blasius 900
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3582071
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1980
990 EUR
με 13% ΦΠΑ
876 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schuitemaker NL Rapid 135 SW
2
Schuitemaker NL Rapid 135 SW
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3572595
49685 Garthe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ημερομηνία εγγραφής: 23.05.2003
23.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
20.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mengele SH30
5
Mengele SH30
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3561826
7765 AJ Weiteveen, Ολλανδία
2.250 EUR

Δείτε αγγελία
Mengele SH 40
2
Mengele SH 40
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3552901
23936 Upahl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
7.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.513 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Mengele GIGANT
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3550040
4560 Kirchdorf , Αυστρία
2.900 EUR
με 13% ΦΠΑ
2.566 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Biso opbouwhakselaar
6
Biso opbouwhakselaar
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3523383
3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
5.445 EUR
με 21% ΦΠΑ
4.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige/Other STROHHÄCKSLER
6
Sonstige/Other STROHHÄCKSLER
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3518928
46519 Alpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige/Other EINSTREUMASCHINE
8
Sonstige/Other EINSTREUMASCHINE
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3517038
59872 Meschede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
5.115 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
4.621 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas opbouwhakselaar
2
Claas opbouwhakselaar
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3491294
3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
3.328 EUR
με 21% ΦΠΑ
2.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Eberl ORIGINAL 2600
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3478811
8605 Kapfenberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1985
500 EUR

Δείτε αγγελία
LELY STORM P 300 Profi
9
LELY STORM P 300 Profi
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3443938
01833 Stolpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
38.080 EUR
με 19% ΦΠΑ
32.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mengele MB 300 Anbauhäcksler
5
Mengele MB 300 Anbauhäcksler
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3385674
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
1.369 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.150 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
PZ-Vicon MH-80
4
PZ-Vicon MH-80
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3316602
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
600 EUR
με 19% ΦΠΑ
504 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland Grashäcksler 342  2mArbeitsbreite
11
New Holland Grashäcksler 342 2mArbeitsbreite
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3201313
27612 Loxstedt, Γερμανία
Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Feldhäcksler Class Jaguar40
17
Claas Feldhäcksler Class Jaguar40
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3199193
27612 Loxstedt, Γερμανία
Φωτισμός, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pöttinger MEX OK
Pöttinger MEX OK
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, bdt3177154
78244 Gottmadingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 1, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
1.290 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.084 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 46