Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού

Μεταχειρισμένα Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kemper M 1002
7
Kemper M 1002
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3834682
54636 Brecht, Γερμανία
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 1, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
1.100 €
με 19% ΦΠΑ
924 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kemper C3000
4
Kemper C3000
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3882439
LV3722 Daugavpils, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος συλλέκτη: 3000.00 m, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
32.670 €
με 21% ΦΠΑ
27.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Elho Sieczkarnia/Double chopper/Ensileuse DC 2100 S
12
Elho Sieczkarnia/Double chopper/Ensileuse DC 2100 S
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3746955
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
12.872 €
με 23% ΦΠΑ
10.465 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Technopol Drtič PT-6
5
Technopol Drtič PT-6
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3733539
25491 Кропивницкий, Ουκρανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος συλλέκτη: 6.00 m, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
5.120 €

Δείτε αγγελία
Technopol Tekući PT-6
5
Technopol Tekući PT-6
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3733537
25491 Кропивницкий, Ουκρανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος συλλέκτη: 6.00 m, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
5.120 €

Δείτε αγγελία
Technopol Trailed Mulcher PT-6
5
Technopol Trailed Mulcher PT-6
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3733523
25491 Кропивницкий, Ουκρανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος συλλέκτη: 6.00 m, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
5.120 €

Δείτε αγγελία
Pöttinger MEXIII SHF  MH 446 2 Reihiger Häcksler
19
Pöttinger MEXIII SHF MH 446 2 Reihiger Häcksler
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 2549638
27612 Loxstedt, Γερμανία
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 2, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Minos Agri Maishäcksler T-MSM HM
Βίντεο
7
Minos Agri Maishäcksler T-MSM HM
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 2719951
56294 Münstermaifeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 1, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
PZ-Vicon PZ MH 80 S
15
PZ-Vicon PZ MH 80 S
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 2572096
27612 Loxstedt, Γερμανία
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 1, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Berko 1 Row
19
Berko 1 Row
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 2646195
5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2016, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 1, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mengele  MB 250TurboMaishäcksler Mengele 1 Reihig MB 250 Turbo Mais
13
Mengele MB 250TurboMaishäcksler Mengele 1 Reihig MB 250 Turbo Mais
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3140505
27612 Loxstedt, Γερμανία
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 1, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
PZ-Vicon PZMH160SU
19
PZ-Vicon PZMH160SU
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 2615052
27612 Loxstedt, Γερμανία
Σποροεπεξεργαστής, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 2, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Jaguar35
9
Claas Jaguar35
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 2255811
27612 Loxstedt, Γερμανία
Σποροεπεξεργαστής, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 1, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pöttinger Pöttinger  MEX GT
7
Pöttinger Pöttinger MEX GT
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 2391887
27612 Loxstedt, Γερμανία
Σποροεπεξεργαστής, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 1, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pöttinger MEX V  3 Reihiger Maishäcksler Fron&Heckanabu
9
Pöttinger MEX V 3 Reihiger Maishäcksler Fron&Heckanabu
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 1920328
27612 Loxstedt, Γερμανία
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 3, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas
7
Claas
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3923084
46414 Rhede, Γερμανία
Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 1, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
900 €

Δείτε αγγελία
PZ-Vicon MH 240S
11
PZ-Vicon MH 240S
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3583755
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Πλάτος συλλέκτη: 225.00 m, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 3, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
3.750 €

Δείτε αγγελία
Vicon Quadro
13
Vicon Quadro
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3912276
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Φωτισμός, Σποροεπεξεργαστής, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 4, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
7.000 €

Δείτε αγγελία
LELY STORM P 300 Profi
9
LELY STORM P 300 Profi
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3443938
01833 Stolpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
32.130 €
με 19% ΦΠΑ
27.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger MEX 3
7
Pöttinger MEX 3
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3585908
89547 Gerstetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Πλάτος συλλέκτη: 1.20 m, Αριθμός σειρών κεφαλής καλαμποκιού: 2, Προσαρτώμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
4.000 €

Δείτε αγγελία
Krone Conqueror
13
Krone Conqueror
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3878854
IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge, Μεγ. Βρετανία
Πλάτος συλλέκτη: 1.50 m
4.020 €
με 20% ΦΠΑ
3.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mengele SH22N
16
Mengele SH22N
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3688477
IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge , Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1988, Πλάτος συλλέκτη: 1.40 m
4.020 €
με 20% ΦΠΑ
3.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Technopol Henger PT-6
5
Technopol Henger PT-6
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3733531
25491 Кропивницкий, Ουκρανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος συλλέκτη: 6.00 m
5.120 €

Δείτε αγγελία
Claas Feldhäcksler Class Jaguar40
17
Claas Feldhäcksler Class Jaguar40
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 3199193
27612 Loxstedt, Γερμανία
Φωτισμός, Ρυμουλκούμενες αλωνιστικές καλαμπόκι/χόρτο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Teagle Schwadlüfter Super Ted 221
4
Teagle Schwadlüfter Super Ted 221
Προσαρτώμενες/ρυμουλκούμενες αλωνιστικές, 2228111
39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Θεριζοαλωνιστική αχύρου/δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 59