Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Kleine SF 10
6
Kleine SF 10
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3129955
48-250 Głogówek, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1996, Κεντρική λίπανση, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
23.500 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
CROSS Crocodile De-Stoner
CROSS Crocodile De-Stoner
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3661155
49326 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
112.455 EUR
με 19% ΦΠΑ
94.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Holmer Terra Dos T3
11
Holmer Terra Dos T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit2549976
55-300 Środa Śląska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 353 kW, Κεντρική λίπανση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Χωρητικότητα χοάνης: 28.00 m³, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Stoll V100
4
Stoll V100
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3416925
74259 Widdern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Όγκος χοάνης: 3.00 t, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 200 ha, ρυμουλκούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
775 EUR
950 EUR

με 10.7% ΦΠΑ
700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά Beet Harvester, Two Row Armour Salmon TR 2000 Top Lifter
5
Beet Harvester, Two Row Armour Salmon TR 2000 Top Lifter
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3659066
WS15 3JL Rugeley, Μεγ. Βρετανία
10.776 EUR
με 20% ΦΠΑ
8.980 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Stoll V 202
2
Stoll V 202
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3664277
52428 Jülich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, ρυμουλκούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Stoll V300
4
Stoll V300
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3661553
23936 Upahl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
4.522 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
CROSS Crocodile De-Stoner
CROSS Crocodile De-Stoner
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3661155
49326 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
112.455 EUR
με 19% ΦΠΑ
94.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme Rootster 604 + BM 300
12
Grimme Rootster 604 + BM 300
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3659090
49401 Damme, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 60 ha, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme REXOR 620
2
Grimme REXOR 620
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3657433
60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
ROPA euro-Maus 4
ROPA euro-Maus 4
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3657428
60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
ROPA euro-Bunkermaus 3
2
ROPA euro-Bunkermaus 3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3657426
60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
ROPA PBSh Blattschlegler
7
ROPA PBSh Blattschlegler
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3655540
29549 Bad Bevensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Λοιπά
12.900 EUR

Δείτε αγγελία
Grimme MAXTRON 620
6
Grimme MAXTRON 620
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3652918
60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007
62.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
52.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Matrot MAGISTER
3
Matrot MAGISTER
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3652916
60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011
30.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
25.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Holmer TERRA DOS T3
5
Holmer TERRA DOS T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3652917
60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Holmer T4 40
4
Holmer T4 40
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3652915
60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
ROPA euro-Tiger
3
ROPA euro-Tiger
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3652914
60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002
69.600 EUR
με 20% ΦΠΑ
58.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kleine
5
Kleine
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3652073
27-545 Włostów, Πολωνία
946 EUR

Δείτε αγγελία
Tim trzy rzędowy
5
Tim trzy rzędowy
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3652059
27-545 Włostów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1991, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Κεντρική λίπανση, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
8.281 EUR

Δείτε αγγελία
Kleine KR 2
5
Kleine KR 2
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3651641
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994
996 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Tim KRBS2RE
7
Tim KRBS2RE
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3638544
53919 Weilerswist, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992
3.550 EUR

Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos T3
7
Holmer Terra Dos T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3637745
84097 Herrngiersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 353 kW, Χωρητικότητα χοάνης: 28.00 m³, Όγκος χοάνης: 20.00 t, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 4794 ha
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Stoll MRG 6
Stoll MRG 6
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3637621
47551 Bedburg-Hau, Γερμανία
Λοιπά
4.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.361 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Holmer T2
5
Holmer T2
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3625638
29549 Bad Bevensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 338 kW, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
79.900 EUR
85.000 EUR


Δείτε αγγελία
Holmer TERRA FELIS 2
9
Holmer TERRA FELIS 2
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3625435
55-300 Środa Śląska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2014, Φορτωτής καθαρισμού
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme MAXTRON
13
Grimme MAXTRON
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3624470
55-216 Domaniów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Χωρητικότητα χοάνης: 33.00 m³, Όγκος χοάνης: 22.00 t, ...
150.000 EUR

Δείτε αγγελία
Grimme BM 300
3
Grimme BM 300
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3624253
Damme, 49401, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Gilles
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3623345
4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kleine K6E
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3623343
4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1982
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 179