Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Hand-made PORTE
8
ΝΈΑ Hand-made PORTE
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4722467 4722467
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Λοιπά
1.450 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt Einzelkorndrille
10
ΝΈΑ Fortschritt Einzelkorndrille
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4721957 4721957
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988
790 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ROPA ROPA euro MAUS 3
20
ΝΈΑ ROPA ROPA euro MAUS 3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4720443 4720443
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 220 kW, Ώρες λειτουργίας: 9271 h, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Υδροστατική κίνηση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Πλάτος εργασίας: 8.70 m, ...
95.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ROPA ROPA euro TIGER V8 3
20
ΝΈΑ ROPA ROPA euro TIGER V8 3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4720440 4720440
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 444 kW, Ώρες λειτουργίας: 10798 h, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Υδροστατική κίνηση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, ...
68.000 €
Δείτε αγγελία
Harmak Rübenroder 2,90m/Sugar beet harvester/Cosechadora de remolacha/Kombajn do buraków
2
ΝΈΑ Harmak Rübenroder 2,90m/Sugar beet harvester/Cosechadora de remolacha/Kombajn do buraków
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4720306 4720306
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 47 kW, Πλάτος εργασίας: 3.10 m, Όγκος χοάνης: 2.00 t, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 2 ha, Αριθμός σειρών: 2, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
19.850 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kleine SF 10
3
ΝΈΑ Kleine SF 10
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4720303 4720303
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ώρες λειτουργίας: 2600 h, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 4500 ha
19.986 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme Rexor 630  -  68300130
2
ΝΈΑ Grimme Rexor 630 - 68300130
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4719967 4719967
  49401 Damme, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 460 kW, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Χωρητικότητα χοάνης: 30.00 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 2100 ha, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 Vervaet
15
Vervaet
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4715718 4715718
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
13.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ROPA euro-Tiger V8-3
8
ROPA euro-Tiger V8-3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4715665 4715665
  84097 Herrngiersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 444 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 5800 ha, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
ROPA euro-Tiger V8-4a
17
ROPA euro-Tiger V8-4a
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4715664 4715664
  84097 Herrngiersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 440 kW, Ώρες λειτουργίας: 3290 h, Πλάτος εργασίας: 3.30 m, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 2914 ha, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Stoll V 202
6
Stoll V 202
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4712531 4712531
  52428 Jülich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Αριθμός σειρών: 2, ρυμουλκούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Holmer T4-30
12
Holmer T4-30
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4712508 4712508
  55-300 Środa Śląska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 460 kW, Ώρες λειτουργίας: 5138 h, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grimme MAXTRON 620
5
Grimme MAXTRON 620
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4712472 4712472
  59670 Hardifort, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
150.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme MAXTRON 620 II
5
Grimme MAXTRON 620 II
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4712408 4712408
  59670 Hardifort, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
230.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer Doczyszcarko-ładowarka
7
Holmer Doczyszcarko-ładowarka
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4708647 4708647
  55-300 Środa Śląska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 5904 h, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
CROSS RHINO
CROSS RHINO
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4708324 4708324
  LN6 9NQ Lincoln, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1355 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holaras BB-1250-H-5M
5
Holaras BB-1250-H-5M
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4706885 4706885
  49843 Uelsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
7.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Holmer Holmer Terra Dos
10
Holmer Holmer Terra Dos
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4704854 4704854
  97631 Bad Königshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 309 kW, Ώρες λειτουργίας: 9256 h, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Υδροστατική κίνηση, Κεντρική λίπανση, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, ...
22.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos 3
8
Holmer Terra Dos 3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4704594 4704594
  89-110 Sadki (okol. Bydgoszczy), Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 353 kW, Ώρες λειτουργίας: 6663 h, Ημερομηνία εγγραφής: 11.05.2019
109.205,82 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer TERRA DOS T3 - 2008 ROK
8
Holmer TERRA DOS T3 - 2008 ROK
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4703206 4703206
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 353 kW
60.000 €
Δείτε αγγελία
Holmer RRL 200 GWR
10
Holmer RRL 200 GWR
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4701147 4701147
  24622 Gnutz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος
28.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fähse 1504
15
Fähse 1504
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4699226 4699226
  04668 Grimma, Γερμανία
500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agrifac Quatro
5
Agrifac Quatro
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4698926 4698926
  PE15 0AZ March, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 2417 h, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Stoll Ersatzteile Stoll Rübenroder
4
Stoll Ersatzteile Stoll Rübenroder
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4698758 4698758
  1230 Wien, Αυστρία
ρυμουλκούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Blattband BB
4
Holmer Blattband BB
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4696637 4696637
  14052 Berlin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Λοιπά
3.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 258