Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Grimme Stoll Agrifac Asa-Lift
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Holmer T4-30
12
Holmer T4-30
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4712508 4712508
  55-300 Środa Śląska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 460 kW, Ώρες λειτουργίας: 5138 h, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos T2
10
Holmer Terra Dos T2
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4815169 4815169
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 338 kW, Ώρες λειτουργίας: 5087 h, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Υδροστατική κίνηση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, ...
71.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ROPA euroTiger V8-4b
6
ROPA euroTiger V8-4b
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4474253 4474253
  28921 Kostomlaty nad Labem, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 440 kW, Ώρες λειτουργίας: 5237 h, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Υδροστατική κίνηση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
ROPA euroTiger V8-3
7
ROPA euroTiger V8-3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4474227 4474227
  28921 Kostomlaty nad Labem, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 444 kW, Ώρες λειτουργίας: 7696 h, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Υδροστατική κίνηση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Holmer TERRA DOS T3 Bj. 2011 mit 6 - reihigem HR Roder und Blattaus
20
Holmer TERRA DOS T3 Bj. 2011 mit 6 - reihigem HR Roder und Blattaus
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4213001 4213001
  18465 Tribsees - Bundesland Mecklenburg / Vorpommern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, Ώρες λειτουργίας: 5726 h, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Υδροστατική κίνηση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, ...
144.900 €
149.900 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Holmer TERRA DOS T 3 Bj. 2009 mit 6- reihigem HR Roder und Blattaus
19
Holmer TERRA DOS T 3 Bj. 2009 mit 6- reihigem HR Roder und Blattaus
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4212994 4212994
  18465 GüstrowTribsees - Bundesland Mecklenburg / Vorpommern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 353 kW, Ώρες λειτουργίας: 6547 h, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Υδροστατική κίνηση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, ...
114.900 €
117.900 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agrifac BigSix
14
Agrifac BigSix
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4609002 4609002
  31633 Leese, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 294 kW, Ώρες λειτουργίας: 4300 h, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Υδροστατική κίνηση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, ...
30.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme Maxtron 620
Βίντεο
9
Grimme Maxtron 620
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4227206 4227206
  39245 Gommern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 368 kW, Ώρες λειτουργίας: 2800 h, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Υδροστατική κίνηση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, ...
29.000 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Holmer T3
10
Holmer T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 3847553 3847553
  55-300 Środa Śląska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 6978 h, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Υδροστατική κίνηση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos T3
6
Holmer Terra Dos T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4862037 4862037
  84097 Herrngiersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 353 kW, Ώρες λειτουργίας: 3150 h, Πλάτος εργασίας: 3.30 m, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 2489 ha, Τύπος: αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
119.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ROPA euro-Tiger V8-4a
17
ROPA euro-Tiger V8-4a
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4715664 4715664
  84097 Herrngiersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 440 kW, Ώρες λειτουργίας: 3290 h, Πλάτος εργασίας: 3.30 m, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 2914 ha, Τύπος: αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
ROPA euro-Tiger
20
ROPA euro-Tiger
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4775717 4775717
  84097 Herrngiersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 444 kW, Ώρες λειτουργίας: 9885 h, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 8105 ha, Τύπος: αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
74.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ROPA euro-Tiger V8-4b
20
ROPA euro-Tiger V8-4b
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4586233 4586233
  84097 Herrngiersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 440 kW, Ώρες λειτουργίας: 5275 h, Πλάτος εργασίας: 3.30 m, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 4492 ha, Τύπος: αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
ROPA euro-Tiger V8-4b
20
ROPA euro-Tiger V8-4b
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4586226 4586226
  84097 Herrngiersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 440 kW, Ώρες λειτουργίας: 5400 h, Πλάτος εργασίας: 3.30 m, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 4723 ha, Τύπος: αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
ROPA euro TIGER V8-3
20
ΝΈΑ ROPA euro TIGER V8-3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4898290 4898290
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 444 kW, Ώρες λειτουργίας: 10798 h, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Υδροστατική κίνηση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, ...
39.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ROPA euro Tiger V8-4b
4
ROPA euro Tiger V8-4b
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4879037 4879037
  28921 Kostomlaty nad Labem, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 440 kW, Ώρες λειτουργίας: 5789 h, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 4833 ha, Αριθμός σειρών: 6, Τύπος: αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kleine 5000
8
Kleine 5000
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 1527781 1527781
  62-025 Kostrzyn Wlkp., Πολωνία
Χωρητικότητα χοάνης: 5.00 m³, Τύπος: αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grimme MAXTRON 620 II
3
Grimme MAXTRON 620 II
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4883490 4883490
  49401 Damme, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Χωρητικότητα χοάνης: 20.00 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 1498 ha, Τύπος: αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grimme Maxtron 620
10
Grimme Maxtron 620
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 2950845 2950845
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Χωρητικότητα χοάνης: 22.00 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 2411 ha, Τύπος: αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
201.400 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer T4 40 terra dos
6
Holmer T4 40 terra dos
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4875224 4875224
  22-100 Chełm, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 460 kW, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Υδροστατική κίνηση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Χωρητικότητα χοάνης: 45.00 m³, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grimme MAXTRON 620 II - 68110236
10
Grimme MAXTRON 620 II - 68110236
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4823460 4823460
  49401 Damme, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 390 kW, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Χωρητικότητα χοάνης: 20.00 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 553 ha, Τύπος: αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grimme MAXTRON 620 II
15
Grimme MAXTRON 620 II
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4812942 4812942
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Χωρητικότητα χοάνης: 22.00 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 1602 ha, Τύπος: αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
228.200 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme Rexor 620
9
Grimme Rexor 620
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4781538 4781538
  49401 Damme, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 390 kW, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Χωρητικότητα χοάνης: 20.00 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 1870 ha, Τύπος: αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Terra-Dos T3
8
Holmer Terra-Dos T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4727378 4727378
  52428 Jülich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 3600 ha, Αριθμός σειρών: 6, Τύπος: αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grimme Rexor 620
19
Grimme Rexor 620
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4497808 4497808
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 390 kW, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Χωρητικότητα χοάνης: 20000.00 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 862 ha, Τύπος: αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
416.200 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 259