Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Holmer T4-30
7
Holmer T4-30
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3806624
86-061 Brzoza, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 2139 ha, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kleine SF 10
6
Kleine SF 10
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3129955
48-250 Głogówek, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1996, Κεντρική λίπανση, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
23.500 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Holmer T4-40
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3816430
86-061 Brzoza, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 2808 ha
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Holmer T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3361586
55-330 Miękinia, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Κεντρική λίπανση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Χωρητικότητα χοάνης: 26.00 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 5468 ha
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
CROSS Crocodile De-Stoner
CROSS Crocodile De-Stoner
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3661155
49326 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
112.455 €
με 19% ΦΠΑ
94.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ROPA Eurotiger
11
ΝΈΑ ROPA Eurotiger
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3821712
75031 Eppingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 444 kW, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Ημερομηνία εγγραφής: 10.09.2011, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos T3
20
Holmer Terra Dos T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3798326
3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 353 kW, Κεντρική λίπανση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Χωρητικότητα χοάνης: 28.00 m³, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme MAXTRON 620 II - 68110170
16
Grimme MAXTRON 620 II - 68110170
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3716874
Roedkaersbro, 8840, Δανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, Κεντρική λίπανση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Χωρητικότητα χοάνης: 22000.00 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 1729 ha, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
ROPA euroTiger V8-4b
7
ROPA euroTiger V8-4b
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3720353
28921 Kostomlaty nad Labem, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 440 kW, Κεντρική λίπανση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Χωρητικότητα χοάνης: 40.00 m³, ...
282.000 €

Δείτε αγγελία
ROPA Euro tiger V8-4
8
ROPA Euro tiger V8-4
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3807910
29485 Lemgow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 440 kW, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Χωρητικότητα χοάνης: 40.00 m³, ...
283.220 €
με 19% ΦΠΑ
238.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme MAXTRON 620 II - 68110155
8
Grimme MAXTRON 620 II - 68110155
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3689815
Damme, 49401, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, Κεντρική λίπανση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Χωρητικότητα χοάνης: 22.00 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 2910 ha, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos T3
10
Holmer Terra Dos T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3593073
62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 353 kW, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Χωρητικότητα χοάνης: 28.00 m³, ...
110.085 €
με 23% ΦΠΑ
89.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ROPA Euro Tiger V8h
7
ROPA Euro Tiger V8h
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3277373
13-306 Kurzętnik, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 441 kW, Κεντρική λίπανση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Χωρητικότητα χοάνης: 40.00 m³, Όγκος χοάνης: 25.00 t, ...
93.616 €
με 23% ΦΠΑ
76.111 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme MAXTRON 620 II   68110139
15
Grimme MAXTRON 620 II 68110139
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3157007
Höganäs 26391, Δανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Χωρητικότητα χοάνης: 22.00 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 1602 ha, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme Maxtron 620 - 68100227
10
Grimme Maxtron 620 - 68100227
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit2950845
Skaftung, 64480, Δανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Χωρητικότητα χοάνης: 22.00 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 2411 ha, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos T3
20
Holmer Terra Dos T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3354660
84097 Herrngiersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 353 kW, Κεντρική λίπανση, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Χωρητικότητα χοάνης: 28.00 m³, Όγκος χοάνης: 20.00 t, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 3448 ha
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kleine SF 10-2
20
Kleine SF 10-2
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3165946
18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 275 kW, Κεντρική λίπανση, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Χωρητικότητα χοάνης: 15.00 m³, Όγκος χοάνης: 10.00 t, ...
82.110 €
με 19% ΦΠΑ
69.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Holmer T2
15
Holmer T2
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3194219
84097 Herrngiersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 338 kW, Χωρητικότητα χοάνης: 22.00 m³, Όγκος χοάνης: 17.00 t, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 7330 ha
21.420 €
με 19% ΦΠΑ
18.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme MAXTRON
13
Grimme MAXTRON
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3624470
55-216 Domaniów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Χωρητικότητα χοάνης: 33.00 m³, Όγκος χοάνης: 22.00 t, ...
150.000 €

Δείτε αγγελία
Kleine Beetliner Compact - 2240202
3
ΝΈΑ Kleine Beetliner Compact - 2240202
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3821074
Salzkotten, 33154, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 315 kW, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Χωρητικότητα χοάνης: 18.00 m³, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
113.050 €
με 19% ΦΠΑ
95.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kleine RL 350
3
Kleine RL 350
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3816584
Salzkotten, 33154, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 240 kW, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 2245 ha, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos T3 - 3019
8
Holmer Terra Dos T3 - 3019
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3601580
Uelzen, 29525, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 382 kW, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 3627 ha, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Harmak PHM 3 / 2-reihig Rübenroder/double-row sugar beet harvester
4
Harmak PHM 3 / 2-reihig Rübenroder/double-row sugar beet harvester
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3455079
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Όγκος χοάνης: 6.00 t, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
41.525 €
με 23% ΦΠΑ
33.760 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Harmak PHM-PRO Rübenroder / sugar bet harvester /kombajn do buraków
8
Harmak PHM-PRO Rübenroder / sugar bet harvester /kombajn do buraków
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3455067
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Όγκος χοάνης: 4.00 t, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
31.980 €
με 23% ΦΠΑ
26.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Harmak PHM-02 Rübenroder /sugar beet harvester/ kombajn do buraków
10
Harmak PHM-02 Rübenroder /sugar beet harvester/ kombajn do buraków
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3455055
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Όγκος χοάνης: 2.00 t, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
22.448 €
με 23% ΦΠΑ
18.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme Maxtron 620
17
Grimme Maxtron 620
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3603144
18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 345 kW, Κεντρική λίπανση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Ημερομηνία εγγραφής: 18.10.2004, ...
71.400 €
με 19% ΦΠΑ
60.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme MAXTRON 620 - 68100198
10
Grimme MAXTRON 620 - 68100198
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3602614
Damme, 49401, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Χωρητικότητα χοάνης: 20.00 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 5380 ha, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Holmer TERRA DOS T3
9
Holmer TERRA DOS T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit2850252
63004 TULCE, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 353 kW, Κεντρική λίπανση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 4000 ha, ...
123.000 €
με 23% ΦΠΑ
100.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos T3
11
Holmer Terra Dos T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit2549976
55-300 Środa Śląska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 353 kW, Κεντρική λίπανση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Χωρητικότητα χοάνης: 28.00 m³, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Holmer T3 PlusEco
5
Holmer T3 PlusEco
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, bit3793171
34590 Wabern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 353 kW, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Χωρητικότητα χοάνης: 32.00 m³, ...
178.500 €
με 19% ΦΠΑ
150.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 207