Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
ROPA Tiger 6
18
ROPA Tiger 6
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 3908069
28921 Kostomlaty nad Labem, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 565 kW, Ώρες λειτουργίας: 1110 h, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Υδροστατική κίνηση, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, ...
562.650 €
με 21% ΦΠΑ
465.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ROPA Tiger 5
17
ROPA Tiger 5
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 3908010
28921 Kostomlaty nad Labem, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 460 kW, Ώρες λειτουργίας: 2372 h, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Υδροστατική κίνηση, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, ...
512.435 €
με 21% ΦΠΑ
423.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Holmer Classic
22
Holmer Classic
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 3913506
93107 Wolkering, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 260 kW, Κεντρική λίπανση, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Υδροστατική κίνηση, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Ημερομηνία εγγραφής: 15.09.1992, ...
14.900 €

Δείτε αγγελία
Grimme Maxtron 620
4
Grimme Maxtron 620
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 3896295
06347 Gerbstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, Ώρες λειτουργίας: 4358 h, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Υδροστατική κίνηση, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, ...
232.050 €
με 19% ΦΠΑ
195.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme MAXTRON 620 II   68110139
15
Grimme MAXTRON 620 II 68110139
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 3157007
Höganäs 26391, Δανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Χωρητικότητα χοάνης: 22.00 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 1602 ha, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme Maxtron 620 - 68100227
10
Grimme Maxtron 620 - 68100227
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 2950845
Skaftung, 64480, Δανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Χωρητικότητα χοάνης: 22.00 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 2411 ha, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos T3
20
Holmer Terra Dos T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 3852407
84097 Herrngiersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 353 kW, Ώρες λειτουργίας: 4673 h, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα χοάνης: 28.00 m³, Όγκος χοάνης: 20.00 t, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 3835 ha
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
ROPA euroTiger V8-3
10
ROPA euroTiger V8-3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 3840114
28921 Kostomlaty nad Labem, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 444 kW, Ώρες λειτουργίας: 7695 h, Κεντρική λίπανση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Υδροστατική κίνηση, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, ...
196.000 €

Δείτε αγγελία
Holmer T2
15
Holmer T2
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 3194219
84097 Herrngiersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 338 kW, Ώρες λειτουργίας: 11120 h, Χωρητικότητα χοάνης: 22.00 m³, Όγκος χοάνης: 17.00 t, Πλάτος εργασίας: 3.30 m, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 7330 ha
21.420 €
με 19% ΦΠΑ
18.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos T3
20
Holmer Terra Dos T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 3354660
84097 Herrngiersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 353 kW, Ώρες λειτουργίας: 5012 h, Κεντρική λίπανση, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα χοάνης: 28.00 m³, Όγκος χοάνης: 20.00 t, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Holmer T4-40
8
Holmer T4-40
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 3828516
8476 Unterstammheim, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 460 kW, Ώρες λειτουργίας: 1654 h, Κεντρική λίπανση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Υδροστατική κίνηση, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Holmer T3
10
Holmer T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 3847553
55-300 Środa Śląska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 6978 h, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Υδροστατική κίνηση, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos T3
20
Holmer Terra Dos T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 3852409
84097 Herrngiersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 353 kW, Πλάτος εργασίας: 3.30 m, Χωρητικότητα χοάνης: 28.00 m³, Όγκος χοάνης: 20.00 t, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 3600 ha
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Stoll MRG6 Unsinn LB17
Βίντεο
8
Stoll MRG6 Unsinn LB17
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 3902113
47551 Bedburg-Hau, Γερμανία
Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Χωρητικότητα χοάνης: 17.00 m³, Όγκος χοάνης: 9.50 t, Αριθμός σειρών: 6, ...
8.330 €
με 19% ΦΠΑ
7.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme Maxtron 620
17
Grimme Maxtron 620
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 3603144
18334 Eixen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 345 kW, Κεντρική λίπανση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Ημερομηνία εγγραφής: 18.10.2004, ...
71.400 €
με 19% ΦΠΑ
60.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Harmak PHM 3 / 2-reihig Rübenroder/double-row sugar beet harvester
4
Harmak PHM 3 / 2-reihig Rübenroder/double-row sugar beet harvester
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 3455079
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Όγκος χοάνης: 6.00 t, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
41.525 €
με 23% ΦΠΑ
33.760 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Harmak PHM-PRO Rübenroder / sugar bet harvester /kombajn do buraków
8
Harmak PHM-PRO Rübenroder / sugar bet harvester /kombajn do buraków
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 3455067
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Όγκος χοάνης: 4.00 t, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
31.980 €
με 23% ΦΠΑ
26.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Harmak PHM-02 Rübenroder /sugar beet harvester/ kombajn do buraków
10
Harmak PHM-02 Rübenroder /sugar beet harvester/ kombajn do buraków
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 3455055
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Όγκος χοάνης: 2.00 t, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
22.448 €
με 23% ΦΠΑ
18.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Holmer TERRA DOS T3
9
Holmer TERRA DOS T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 2850252
63004 TULCE, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 353 kW, Κεντρική λίπανση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 4000 ha, ...
123.000 €
με 23% ΦΠΑ
100.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kleine SF 10
29
Kleine SF 10
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 3785075
33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 275 kW, Ώρες λειτουργίας: 4980 h, Κεντρική λίπανση, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Χωρητικότητα χοάνης: 15.00 m³, Όγκος χοάνης: 10.00 t, ...
15.880 €

Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos T3
8
Holmer Terra Dos T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 2434788
62-420 Strzałkowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Κεντρική λίπανση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 2794 ha, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
202.950 €
με 23% ΦΠΑ
165.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme MAXTRON  620
15
Grimme MAXTRON 620
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 3801956
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 335 kW, Όγκος χοάνης: 20.00 t, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 5000 ha, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
32.725 €
με 19% ΦΠΑ
27.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme MAXTRON 620 II - 68110165
4
Grimme MAXTRON 620 II - 68110165
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 3914875
Damme, 49401, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, Κεντρική λίπανση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Χωρητικότητα χοάνης: 6.00 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 3114 ha, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme MAXTRON 620 II - 68110149
3
Grimme MAXTRON 620 II - 68110149
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 3914728
Damme, 49401, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, Κεντρική λίπανση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Χωρητικότητα χοάνης: 6.00 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 2703 ha, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme Rexor 630 - 68300103
3
Grimme Rexor 630 - 68300103
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 3914970
Damme, 49401, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 460 kW, Κεντρική λίπανση, Χωρητικότητα χοάνης: 30.00 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 4900 ha, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 230