Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Kverneland Kuhn McHale Vicon Sipma Welger Deutz-Fahr Pöttinger
Κορυφαία προσφορά
Metal-fach Z593 Ballenwickler Rundballenwickler mit Frontlader NEU
Βίντεο
7
ΝΈΑ Metal-fach Z593 Ballenwickler Rundballenwickler mit Frontlader NEU
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5203296 5203296
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 26,5x14.00-12
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Vielitz Fw 160 Dl
4
ΝΈΑ Vielitz Fw 160 Dl
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5202968 5202968
  06406 Bernburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Μετρητές δεματίων, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2008, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
3.900 €
Δείτε αγγελία
Göweil G 5010
10
ΝΈΑ Göweil G 5010
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5202139 5202139
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Χειρισμός με ντίζα
10.176,99 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil G2010
9
ΝΈΑ Göweil G2010
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5202138 5202138
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων
2.964,60 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil G 4010 Q Profi
9
Göweil G 4010 Q Profi
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5201086 5201086
  23758 Oldenburg i. H, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
8.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AUTOWRAP 1200
4
AUTOWRAP 1200
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5200067 5200067
  8200 Gleisdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1995, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων
3.495,58 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tanco 1300 EH
5
Tanco 1300 EH
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5200054 5200054
  8200 Gleisdorf, Αυστρία
Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων
6.150,44 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolagri WOLAGRI FW 15/J
11
Wolagri WOLAGRI FW 15/J
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5191610 5191610
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
9.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale F 5500
7
McHale F 5500
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5191039 5191039
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων
21.666,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 456A Conventional Baler
10
John Deere 456A Conventional Baler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5190697 5190697
  SN10 1SY Devizes, Μεγ. Βρετανία
4.483 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil G5010
2
Göweil G5010
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5186964 5186964
  57368 Lennestadt OT Oedingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
9.915,97 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 678 MC Kombi
4
John Deere 678 MC Kombi
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5186955 5186955
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Δίδυμος άξονας, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
12.566,37 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tanco VariWrap S300 - V
14
Tanco VariWrap S300 - V
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5185695 5185695
  33829 Borgholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μετρητές δεματίων, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Metal-fach Z560 Stationär
Βίντεο
3
Metal-fach Z560 Stationär
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5185571 5185571
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Μετρητές δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Metal-fach Z237 Ballenwickelgerät- Selbstlader
Βίντεο
Metal-fach Z237 Ballenwickelgerät- Selbstlader
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5185530 5185530
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Μετρητές δεματίων, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 500/750mm
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Metal-fach Z577 Ballenwickler Rundballenwickler mit Seitenlader NEU
Βίντεο
15
Metal-fach Z577 Ballenwickler Rundballenwickler mit Seitenlader NEU
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5185469 5185469
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 500/750mm
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Metal-fach Z529  Selbstladend Hydr
Βίντεο
7
Metal-fach Z529 Selbstladend Hydr
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5185451 5185451
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Μετρητές δεματίων, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Welger Attis HR 16
9
Welger Attis HR 16
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5184450 5184450
  84174 Eching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Μετρητές δεματίων, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
7.546,22 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Tanco 1320 EH
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5184417 5184417
  31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
12.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn SW 4014 AUTOLOAD
10
Kuhn SW 4014 AUTOLOAD
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5183076 5183076
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
39.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 1441 e-Twin
10
Deutz-Fahr 1441 e-Twin
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5182204 5182204
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Χειρισμός με ντίζα, Ημερομηνία εγγραφής: 03.05.2016, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 10.0/80-12
11.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale HS 2000
5
McHale HS 2000
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5181409 5181409
  31234 Edemissen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Μετρητές δεματίων, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
13.000 €
Δείτε αγγελία
McHale F 5500
4
McHale F 5500
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5181084 5181084
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων
26.106,19 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Ballenwickler SW1114M
11
Kuhn Ballenwickler SW1114M
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5173092 5173092
  89542 Herbrechtingen-Bissingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
7.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn SW4004
8
Kuhn SW4004
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 5172987 5172987
  LL13 9XS Wrexham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 347