Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
TAWI 250
Βίντεο
20
ΝΈΑ TAWI 250
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4515803
  7954 GL Rouveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων, Ελαστικά: 340/55-16
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere C 441 R
5
ΝΈΑ John Deere C 441 R
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4515263
  59269 Beckum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kverneland Skorpion
4
ΝΈΑ Kverneland Skorpion
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4512633
  75449 Wurmberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων
6.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MatStal
7
ΝΈΑ MatStal
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4511871
  Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
1.499 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal-fach Rundballenwickelmaschine-NEU
9
ΝΈΑ Metal-fach Rundballenwickelmaschine-NEU
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4511428
  4906 Eberschwang, Αυστρία
Μετρητές δεματίων, Χειρισμός με ντίζα
5.400 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agristal Owijarka bel / Ballenwickler
Agristal Owijarka bel / Ballenwickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4508440
  17-200 Hajnówka , Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.499,99 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal-fach Z560
14
Metal-fach Z560
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4506795
  46-300 Olesno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Μετρητές δεματίων
1.432,14 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolagri FW 15
3
Wolagri FW 15
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4501542
  52353 Düren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Μετρητές δεματίων, Χειρισμός με ντίζα, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
6.008,40 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone COMPRIMA X-TREME CV 150 XC
3
Krone COMPRIMA X-TREME CV 150 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4500437
  92331 Lupburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Δίδυμος άξονας
41.933 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia Fala
5
Unia Fala
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4500114
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
3.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Rundballenwickler 7850 J 2
8
Kverneland Rundballenwickler 7850 J 2
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4499309
  33829 Borgholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 12.01.2015, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 15.0/55-17
12.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Taarup TA 7664 Ballenwickler
3
Taarup TA 7664 Ballenwickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4499270
  24863 Börm, Γερμανία
Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
16.765 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 960
6
John Deere 960
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4498775
  21726 Heinbockel / OT Hagenah, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Δίδυμος άξονας
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ELHO Softliner 1501 A
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4497824
  A 4240 Freistadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
11.450 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ELHO Sideliner 1520 M
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4497822
  A 4240 Freistadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Μετρητές δεματίων, Χειρισμός με ντίζα, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Δίδυμος άξονας, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
9.083 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon BW1700 Bale Wrapper
6
Vicon BW1700 Bale Wrapper
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4497315
  SY21 7AZ Welshpool, Μεγ. Βρετανία
4.565,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar PRONAR RUNDBALLENWICKLER / BALE WRAPPER OWIJARKA Z 245 /1 Z
6
Pronar PRONAR RUNDBALLENWICKLER / BALE WRAPPER OWIJARKA Z 245 /1 Z
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4495354
  06-540 Radzanów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός
8.142,38 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale FUSION 3
3
McHale FUSION 3
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4495265
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
59.292,04 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale FUSION 3
5
McHale FUSION 3
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4495264
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013
47.083,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolvo FW12S
3
Wolvo FW12S
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4494622
  59609 Anröchte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Χειρισμός με ντίζα, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
5.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale 991 BC
6
McHale 991 BC
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4494424
  33829 Borgholzhausen, Γερμανία
Φωτισμός, Χειρισμός με ντίζα, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
McHale 998 Vierkantballenwickler
5
McHale 998 Vierkantballenwickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4494412
  33829 Borgholzhausen, Γερμανία
Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Ελαστικά: 16.0/70-20 12ply
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kverneland Taarup 7655
7
Kverneland Taarup 7655
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4494242
  52353 Düren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
6.638,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolvo
13
Wolvo
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4494051
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Krone COMPRIMA CV 150 XC
16
Krone COMPRIMA CV 150 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4493734
  27404 Nartum-Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Δίδυμος άξονας
32.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 342