Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
TOP PREIS BALLENWICKLER Ballenwickelgerät 50/75
8
ΝΈΑ TOP PREIS BALLENWICKLER Ballenwickelgerät 50/75
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4645423 4645423
  64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Μετρητές δεματίων
1.050 €
logo
Δείτε αγγελία
Ballenwickelgerät- TOP ANGEBOT !!! Ballenwickler 50/75
7
ΝΈΑ Ballenwickelgerät- TOP ANGEBOT !!! Ballenwickler 50/75
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4645417 4645417
  64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Μετρητές δεματίων
1.100 €
logo
Δείτε αγγελία
Ballenwickler TOP ANGEBOT!!! Ballenwickelgerät 50/75
8
ΝΈΑ Ballenwickler TOP ANGEBOT!!! Ballenwickelgerät 50/75
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4645416 4645416
  64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Μετρητές δεματίων
1.050 €
logo
Δείτε αγγελία
McHale 991 BC MIT BALLENAUFSTELLER
8
ΝΈΑ McHale 991 BC MIT BALLENAUFSTELLER
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4644813 4644813
  4224 Wartberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Μετρητές δεματίων, Χειρισμός με ντίζα
12.741,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tanco 280 ARC
14
ΝΈΑ Tanco 280 ARC
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4644772 4644772
  3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Μετρητές δεματίων
10.530,97 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland 7710 C
5
ΝΈΑ Kverneland 7710 C
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4643718 4643718
  33154 Salzkotten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 10.0/75-15.3
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Göweil G 3010 3-Punkt Rundballenwickler
12
ΝΈΑ Göweil G 3010 3-Punkt Rundballenwickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4643670 4643670
  33829 Borgholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Vicon BW1700 Bale Wrapper
6
ΝΈΑ Vicon BW1700 Bale Wrapper
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4642966 4642966
  SY21 7AZ Welshpool, Μεγ. Βρετανία
4.625,88 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely Attis HR 16
ΝΈΑ Lely Attis HR 16
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4642747 4642747
  37186 Moringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
McHale Orbital
2
ΝΈΑ McHale Orbital
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4638162 4638162
  KY10 3JZ Anstruther, Μεγ. Βρετανία
Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2018, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tanco Autowrap GX
4
Tanco Autowrap GX
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4636162 4636162
  94124 Büchlberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
6.638,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GRASS-ROL 50/75 Ballenwickelgerät  Ballenwickler Rondebalenwikkelaar Owijarka bel
12
GRASS-ROL 50/75 Ballenwickelgerät Ballenwickler Rondebalenwikkelaar Owijarka bel
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4635800 4635800
  59-620 Gryfów Śląski, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Μετρητές δεματίων
1.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr WM 1131 C
3
Deutz-Fahr WM 1131 C
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4635631 4635631
  09603 Großvoigtsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
9.980 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Donatti
Βίντεο
2
Donatti
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4635551 4635551
  31812 Bad Pyrmont, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Χειρισμός με ντίζα, Ημερομηνία εγγραφής: 17.02.2019, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
1.250 €
Δείτε αγγελία
Unia Fala
5
Unia Fala
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4633784 4633784
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
3.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolagri FW 15 J Rundballenwickler
8
Wolagri FW 15 J Rundballenwickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4633507 4633507
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Μετρητές δεματίων
10.831,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
McHale Fusion 2 Press-Wickelkombination
4
McHale Fusion 2 Press-Wickelkombination
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4633476 4633476
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011
39.734,51 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Tanco 1510 EH Dreipunkt-Wickler
8
Tanco 1510 EH Dreipunkt-Wickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4633436 4633436
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Μετρητές δεματίων
12.583,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn RW 1200 M Rundballenwickler
8
Kuhn RW 1200 M Rundballenwickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4633424 4633424
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Μετρητές δεματίων, Χειρισμός με ντίζα
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
McHale Fusion 3 Plus Press-Wickelkombination
8
McHale Fusion 3 Plus Press-Wickelkombination
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4633350 4633350
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
McHale Fusion Vario Press-Wickelkombination
7
McHale Fusion Vario Press-Wickelkombination
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4633336 4633336
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Wolagri Wolvo FW 12 Rundballenwickler
6
Wolagri Wolvo FW 12 Rundballenwickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4633248 4633248
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1993, Μετρητές δεματίων, Χειρισμός με ντίζα
4.983,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
McHale W 2020 Dreipunkt-Rundballenwickler
8
McHale W 2020 Dreipunkt-Rundballenwickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4633234 4633234
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Μετρητές δεματίων
16.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Göweil G 5040 Rundballenwickler
10
Göweil G 5040 Rundballenwickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4633147 4633147
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1998, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων
6.658,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Fixmaster 235
8
Deutz-Fahr Fixmaster 235
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4631826 4631826
  83052 Bruckmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 344