Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

McHale Kverneland Kuhn Sipma Welger
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
TAWI 300 Inliner
Βίντεο
12
TAWI 300 Inliner
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3816415 3816415
  7954 GL Rouveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων, Ελαστικά: 560/45 R22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
TAWI 300 Inliner
Βίντεο
5
TAWI 300 Inliner
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3816448 3816448
  7954 GL Rouveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 13.04.2015, Ελαστικά: 560/45 R22,5
40.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TAWI 250
Βίντεο
10
TAWI 250
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3815731 3815731
  7954 GL Rouveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων, Ελαστικά: 340/55-16
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sipma Rundballenwickelgerät OS 7531 MAJA | Selbstlader
3
Sipma Rundballenwickelgerät OS 7531 MAJA | Selbstlader
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4005616 4005616
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 15.5
9.850 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Vicon BW 2400
5
ΝΈΑ Vicon BW 2400
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4946996 4946996
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Χειρισμός με ντίζα, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 320/55-15
11.092,44 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sipma Rundballenwickelgerät OS 7650 GAJA | Selbstlader
Βίντεο
6
Sipma Rundballenwickelgerät OS 7650 GAJA | Selbstlader
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4011760 4011760
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 400 x 60 - 15,5
11.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JASKOT Rundballenwickler Z245 Ausverkauf BJ2018!
9
JASKOT Rundballenwickler Z245 Ausverkauf BJ2018!
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4124004 4124004
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 340/55-16
8.590 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sipma Ballenwickler OZ 7500 TEKLA
-26%
4
Sipma Ballenwickler OZ 7500 TEKLA
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4005340 4005340
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: ---
1.600 €
2.170 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AGROMET LOMZA BALLENZANGE - RUNDBALLENZANGE 1,80m fur RADLADER/ MASSIV
21
AGROMET LOMZA BALLENZANGE - RUNDBALLENZANGE 1,80m fur RADLADER/ MASSIV
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3353719 3353719
  18-400 Lomza, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ημερομηνία εγγραφής: 19.03.2017, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
750 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Metal-fach Z237 Ballenwickelgerät Rundballenwickler Selbstlader NEU
7
Metal-fach Z237 Ballenwickelgerät Rundballenwickler Selbstlader NEU
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 2955353 2955353
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 26,5 x 14.00
3.689,08 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TAWI 200
3
TAWI 200
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3956948 3956948
  7954 GL ROUVEEN, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων, Ελαστικά: 10X15
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Metal-fach Z - 529 Ballenwickelgerät f Dreipunktanbau
20
Metal-fach Z - 529 Ballenwickelgerät f Dreipunktanbau
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 3109174 3109174
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: Dreipunktanbau
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn RW 1410M
7
Kuhn RW 1410M
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4864572 4864572
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης, Ελαστικά: 10.0/80-12
12.605,04 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn RW 1410 C
5
Kuhn RW 1410 C
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4319475 4319475
  87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 10.00/80-12
12.269 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welger FG15
8
Welger FG15
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4780383 4780383
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1995, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
5.420,05 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal-fach Z 577- Wickelgerät mit Schaden
20
Metal-fach Z 577- Wickelgerät mit Schaden
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4775374 4775374
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μετρητές δεματίων, Χειρισμός με ντίζα, Ημερομηνία εγγραφής: 05.06.2019, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tanco 1300 EH
5
Tanco 1300 EH
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4841622 4841622
  57612 Kroppach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 15.05.2009, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
9.900 €
Δείτε αγγελία
McHale 991BC      Ballenwickler 13500€
13
McHale 991BC Ballenwickler 13500€
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4755429 4755429
  43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Χειρισμός με ντίζα, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 340/55-16
13.500 €
εξ. 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TAWI 250
Βίντεο
20
TAWI 250
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4515803 4515803
  7954 GL Rouveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων, Ελαστικά: 340/55-16
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Top-Agro  Metal-Fach Ballenwickelmaschine Z237 Selbstlader Ballenwickler
-9%
3
Top-Agro Metal-Fach Ballenwickelmaschine Z237 Selbstlader Ballenwickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 1923978 1923978
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Μετρητές δεματίων, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 26.5x14.00-12.10PR
4.200 €
4.600 €
logo
Δείτε αγγελία
Top-Agro WINTERPREIS Metal-Fach Ballenwickelmaschine Z577 Selbstlader Ballenwickler
7
Top-Agro WINTERPREIS Metal-Fach Ballenwickelmaschine Z577 Selbstlader Ballenwickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 1923963 1923963
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Μετρητές δεματίων, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 10.0/80-12.10 PR
5.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Top-Agro Ballenwickler Selbstlader Wickler Z577 TOP-AGRO NEU 2019
-9%
Βίντεο
9
Top-Agro Ballenwickler Selbstlader Wickler Z577 TOP-AGRO NEU 2019
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 2511022 2511022
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Χειρισμός με ντίζα, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 10.0/80-12.10 PR
5.000 €
5.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Metal-fach Z 577 Wickelgerät - Frühbezugspreis -mit Seitenlader
20
Metal-fach Z 577 Wickelgerät - Frühbezugspreis -mit Seitenlader
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 2811960 2811960
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μετρητές δεματίων, Χειρισμός με ντίζα, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 10.0/80-12-10PR
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JASKOT METAL-FACH Z 577 Selbstlader Ballenwickelmaschine
9
JASKOT METAL-FACH Z 577 Selbstlader Ballenwickelmaschine
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 2450384 2450384
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Μετρητές δεματίων, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 10.0/80-12.10 PR
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tanco Autowrap 1200
3
Tanco Autowrap 1200
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 2547035 2547035
  21493 havekost, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 17.07.1993, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
3.400 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 330