Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Metal-fach Z577 Ballenwickler Rundballenwickler mit Seitenlader NEU
4
Metal-fach Z577 Ballenwickler Rundballenwickler mit Seitenlader NEU
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt2955357
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χειρισμός με ντίζα, Μετρητές δεματίων, Ελαστικά: 10.0/80-12-10PR
5.489 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.613 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MD SIPMA Selbstaufladbarer Ballenwickler SIPMA OS 7510 KLARA
4
MD SIPMA Selbstaufladbarer Ballenwickler SIPMA OS 7510 KLARA
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3585744
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
4.580 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.849 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wurfband, Schleuderband für Welger Ballenpresse, Ballenschleuder, Strohpresse
Wurfband, Schleuderband für Welger Ballenpresse, Ballenschleuder, Strohpresse
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt2946428
58507 Lüdenscheid, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
75 EUR
με 19% ΦΠΑ
63 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Top-Agro  Metal-Fach Ballenwickelmaschine Z237 Selbstlade
18
Top-Agro Metal-Fach Ballenwickelmaschine Z237 Selbstlade
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt2398580
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Χειρισμός με ντίζα, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 26.5x14.00-12.10 PR
3.799 EUR
4.895 EUR


Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Metal-fach Z 577 Wickelgerät - Frühbezugspreis -mit Seitenlader
21
Metal-fach Z 577 Wickelgerät - Frühbezugspreis -mit Seitenlader
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt2811960
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χειρισμός με ντίζα, Μετρητές δεματίων, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 10.0/80-12-10PR
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Vielitz FW160DP AUTO
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3666521
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
New Holland BR6090 Combi
8
ΝΈΑ New Holland BR6090 Combi
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3666410
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Δίδυμος άξονας
22.899 EUR
με 13% ΦΠΑ
20.265 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ceab Mountainsilos 550 ATP
2
ΝΈΑ Ceab Mountainsilos 550 ATP
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3664359
08541 Mechelgrün, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn RW 1400
3
ΝΈΑ Kuhn RW 1400
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3664063
16866 Vehlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Χειρισμός με ντίζα, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 10.00/30-12
8.092 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn RW 1410 C
6
Kuhn RW 1410 C
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3662497
27356 Rotenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
19.397 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
TOP-AGRO SONDERANGEBOT Ballenwicklergerät NUR 10STÜCK
4
TOP-AGRO SONDERANGEBOT Ballenwicklergerät NUR 10STÜCK
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3660709
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.199 EUR

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Uni Ballenwickler Fa
2
Sonstige / Other Uni Ballenwickler Fa
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3654979
49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
2.380 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn RW 1800 C
9
Kuhn RW 1800 C
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3653921
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Μετρητές δεματίων
17.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.286 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland 7550
13
Kverneland 7550
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3646676
Wuppertal, Γερμανία
Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
1.500 EUR

Δείτε αγγελία
McHale 998 Rundballenaufnahme möglich
3
McHale 998 Rundballenaufnahme möglich
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3646421
33829 Borgholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Μετρητές δεματίων, Φωτισμός, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 04.09.2007, Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων, Ελαστικά: 16.0/70-20 12ply
38.080 EUR
με 19% ΦΠΑ
32.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-fach Ballenwickler
5
Metal-fach Ballenwickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3644634
95482 Gefrees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Μετρητές δεματίων
1.785 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas ROLLANT 255 RC UNIWAY
4
Claas ROLLANT 255 RC UNIWAY
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3641140
4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005
14.900 EUR
με 20% ΦΠΑ
12.417 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere C 440 R
8
John Deere C 440 R
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3637869
54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kverneland 7664 prowrap
5
Kverneland 7664 prowrap
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3627723
9832TA Den Horn, Ολλανδία
16.940 EUR
με 21% ΦΠΑ
14.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
NHK 1700_
6
NHK 1700_
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3626532
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
4.100 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.417 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
McHale 991 BE
8
McHale 991 BE
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3626481
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
ELHO 620
7
ELHO 620
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3626291
77743 Neuried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Μετρητές δεματίων
5.000 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
4.517 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Unia Fala L
12
Unia Fala L
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3625087
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
3.808 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Deutz-Fahr RW 1200C
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3624320
32312 Luebbecke, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Inter Tech Self-loading side wrapper enveloppement latéral auto-chargement
7
Inter Tech Self-loading side wrapper enveloppement latéral auto-chargement
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3623701
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
6.294 EUR
με 23% ΦΠΑ
5.117 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Langren Self-loading wrapper öntöltő
5
Langren Self-loading wrapper öntöltő
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3623699
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
4.551 EUR
με 23% ΦΠΑ
3.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Selbstlader Ballenwickler  Wickler Ballenwickler  Wickler
7
Selbstlader Ballenwickler Wickler Ballenwickler Wickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3620701
64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
6.600 EUR

Δείτε αγγελία
Göweil G5012
9
Göweil G5012
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3620679
62490 VITRY EN ARTOIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
20.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
17.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
McHale 991 BE
3
McHale 991 BE
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3620430
4786 Brunnenthal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005, Χειρισμός με ντίζα
10.990 EUR
με 20% ΦΠΑ
9.158 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Rollant 455 RC Uniwrap
7
Claas Rollant 455 RC Uniwrap
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, bgt3620116
82395 Obersöchering, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
38.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
32.353 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 300