Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

McHale Kuhn Kverneland Sipma Claas
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige / Other NWX660
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4764783 4764783
  74214 Westernhausen, Γερμανία
Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Tanco AUTOWRAP
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4764253 4764253
  8605 Kapfenberg, Αυστρία
Μετρητές δεματίων, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων
6.637,17 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn RW 1410C
5
ΝΈΑ Kuhn RW 1410C
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4763476 4763476
  34431 Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
15.252,10 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale Fusion 2 Press-/Wickelkombination
2
ΝΈΑ McHale Fusion 2 Press-/Wickelkombination
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4762994 4762994
  21435 Stelle, Γερμανία
Ημερομηνία εγγραφής: 02.09.2013, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης, Ελαστικά: 650/50 R 22.5
32.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Owijarka samozaładowcza / Selbstladender Ballenwickler
9
ΝΈΑ Metal-Technik Owijarka samozaładowcza / Selbstladender Ballenwickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4762949 4762949
  17-200 Hajnówka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
5.085,54 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Kidd 450 Bale Shredder - £POA
ΝΈΑ Kidd 450 Bale Shredder - £POA
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4762434 4762434
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ballenwickler 50/75 Ballenwickelgerät- TOP ANGEBOT!!!
7
ΝΈΑ Ballenwickler 50/75 Ballenwickelgerät- TOP ANGEBOT!!!
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4762423 4762423
  64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Μετρητές δεματίων
925 €
logo
Δείτε αγγελία
Ballenwickler 50/75 TOP ANGEBOT!!! Ballenwicklergerät 50/75
7
Ballenwickler 50/75 TOP ANGEBOT!!! Ballenwicklergerät 50/75
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4760745 4760745
  64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
950 €
logo
Δείτε αγγελία
Unia Fala
5
Unia Fala
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4760683 4760683
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
3.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Selbstladende Ballenwickler/ self loading bale wraper
7
Metal-Technik Selbstladende Ballenwickler/ self loading bale wraper
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4760466 4760466
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
5.083,20 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr WM 1131 C
3
Deutz-Fahr WM 1131 C
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4635631 4635631
  09603 Großvoigtsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μετρητές δεματίων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
9.980 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale Orbital Wickler
5
McHale Orbital Wickler
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4757031 4757031
  26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
18.487,39 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Vielitz FW 160
7
Vielitz FW 160
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4756064 4756064
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Μετρητές δεματίων, Χειρισμός με ντίζα, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 10.0/80-15.3
2.800,36 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely ATTIS HR 16
5
Lely ATTIS HR 16
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4755906 4755906
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
9.500 €
Δείτε αγγελία
McHale 991BC      Ballenwickler 13500€
13
McHale 991BC Ballenwickler 13500€
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4755429 4755429
  43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Μετρητές δεματίων, Χειρισμός με ντίζα, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης, Ελαστικά: 340/55-16
13.500 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tanco 1080 A
Tanco 1080 A
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4753669 4753669
  9051 JC Stiens, Ολλανδία
5.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tanco 1060 ATP
Tanco 1060 ATP
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4753660 4753660
  9051 JC Stiens, Ολλανδία
3.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McHale 991 B
10
McHale 991 B
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4753411 4753411
  39264 Schora, Γερμανία
Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
5.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tanco 1400 V Wrapper
3
Tanco 1400 V Wrapper
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4753290 4753290
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
WOLAGRI RUNDBALLENWICKLER FW 15/J
6
WOLAGRI RUNDBALLENWICKLER FW 15/J
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4752903 4752903
  8770 St. Michael, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007, Χειρισμός με ντίζα, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική τετράγωνων δεματίων
6.106,19 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Göweil G 1015
5
Göweil G 1015
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4751083 4751083
  72525 Münsingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
14.201,68 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn RUNDBALLENWICKLER RW 1412
4
Kuhn RUNDBALLENWICKLER RW 1412
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4751065 4751065
  9600 Oberschöna, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
13.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Z 777
7
Sonstige / Other Z 777
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4750655 4750655
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
4.201,68 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland RB125 Orkel
5
New Holland RB125 Orkel
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4749824 4749824
  83119 Obing , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Δίδυμος άξονας, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική μηχανή τύλιξης
45.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely Attis 130
4
Lely Attis 130
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων, 4749247 4749247
  18337 Marlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Χειρισμός με ντίζα, Τύπος: Χορτοσυλλεκτοδετική κυλινδρικών δεματίων περιτύλιξης
4.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 319