Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Πλάτος συλλέκτη

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
McHale Fusion 2 mit Garantie auf Ersatzteile
6
McHale Fusion 2 mit Garantie auf Ersatzteile
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3646472
33829 Borgholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Rotocut, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Ημερομηνία εγγραφής: 06.07.2010, ...
54.740 EUR
με 19% ΦΠΑ
46.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere BALLENPRESSE
6
John Deere BALLENPRESSE
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3547778
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 13400 h, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεφαλή, Εκτοξευτής δεματίων
Δημοπρασία

auction
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Krone BIG PACK KBP 80-80
10
Krone BIG PACK KBP 80-80
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3186654
58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Κεντρική λίπανση, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Δίδυμος άξονας, Μετρητής τροχός pick-up, ηλεκτρονική επιτήρηση, Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης, ...
11.305 EUR
13.000 EUR

με 19% ΦΠΑ
9.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fendt 2900 V
5
Fendt 2900 V
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3120925
24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Κεφαλή, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Μετρητής τροχός pick-up, Συσκευασία σε δίχτυ, ηλεκτρονική επιτήρηση, ...
18.802 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
UNIA Rundballenpressen mit variabler Ballenkammer, NEU
9
UNIA Rundballenpressen mit variabler Ballenkammer, NEU
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft1334907
49847 Itterbeck, Γερμανία
ηλεκτρονική επιτήρηση, Κεντρική λίπανση, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Κεφαλή, Συσκευασία σε δίχτυ, Εκτοξευτής δεματίων, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, ...
33.915 EUR
με 19% ΦΠΑ
28.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Variant 180
3
ΝΈΑ Claas Variant 180
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3667061
6787 Zákányszék, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1999, Εκτοξευτής δεματίων, Χορτοδετικό, Συσκευασία σε δίχτυ, Μετρητής τροχός pick-up, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Ευρυγώνιος άξονας pto, Ημερομηνία εγγραφής: 1999. máj. 10., Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, ...
5.715 EUR
με 27% ΦΠΑ
4.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Laverda FPM1200 CUT
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3666516
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ New Holland 548 COMBI
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3666518
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 8976 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
New Holland BR750A
ΝΈΑ New Holland BR750A
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3666505
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
New Holland Roll Belt 180
8
ΝΈΑ New Holland Roll Belt 180
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3666447
3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Συσκευασία σε δίχτυ, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Κεφαλή, Κεντρική λίπανση, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 864
4
ΝΈΑ John Deere 864
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3665689
86830 Schwabmünchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Συσκευασία σε δίχτυ, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Rotocut, Κεφαλή, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m
43.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
36.555 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas VARIANT 370
ΝΈΑ Claas VARIANT 370
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3665591
08360 CHATEAU PORCIEN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009
26.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
22.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas VARIANT 180
3
ΝΈΑ Claas VARIANT 180
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3665590
08360 CHATEAU PORCIEN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1996, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m
7.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
6.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas VARIANT 380
2
ΝΈΑ Claas VARIANT 380
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3665587
08400 Vouziers, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m
31.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
26.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland BR 658
3
ΝΈΑ New Holland BR 658
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3665583
08360 CHATEAU PORCIEN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m
6.600 EUR
με 20% ΦΠΑ
5.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas QUADRANT1200
3
ΝΈΑ Claas QUADRANT1200
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3665573
51520 Saint-Martin sur le, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m
18.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
15.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas VARIANT 280
3
ΝΈΑ Claas VARIANT 280
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3665568
08360 CHATEAU PORCIEN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m
10.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
8.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas VARIANT 280
3
ΝΈΑ Claas VARIANT 280
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3665564
08400 Vouziers, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m
13.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
11.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas VARIANT 380
3
ΝΈΑ Claas VARIANT 380
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3665517
51300 Marolles, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m
30.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
25.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas VARIANT 380
ΝΈΑ Claas VARIANT 380
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3665505
08400 Vouziers, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m
18.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
15.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland BB 960 S
5
ΝΈΑ New Holland BB 960 S
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3665354
26605 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 600/55R22.5 VREDESTE
24.395 EUR
με 19% ΦΠΑ
20.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 592MC
4
ΝΈΑ John Deere 592MC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3665133
2100 Korneuburg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
12.832 EUR
με 16% ΦΠΑ
11.062 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone Big Pack 890 XC
7
ΝΈΑ Krone Big Pack 890 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3665044
4971 Aurolzmünster, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
51.224 EUR
με 16% ΦΠΑ
44.159 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Variant 485 RC PRO
7
ΝΈΑ Claas Variant 485 RC PRO
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3665045
86479 Aichen, Αυστρία
Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
47.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
39.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 582
7
ΝΈΑ John Deere 582
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3665043
82350 Albias, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
9.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
7.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 572
4
ΝΈΑ John Deere 572
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3665042
68370 ORBEY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
15.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
12.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 590
9
ΝΈΑ John Deere 590
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3664991
54576 Hillesheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Ευρυγώνιος άξονας pto, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 19.0/45-17, Διαστάσεις δεματίων: 180
11.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.916 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely WELGER RP180V
3
ΝΈΑ Lely WELGER RP180V
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3664935
02742 Neusalza-Spremberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Rotocut, Κεφαλή, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Quadrant 2200
4
ΝΈΑ Claas Quadrant 2200
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3664722
17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto
19.695 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.550 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Quadrant 2200 FC
7
ΝΈΑ Claas Quadrant 2200 FC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, bft3664700
25938 Oldsum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, ...
33.915 EUR
με 19% ΦΠΑ
28.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 2022