Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Πλάτος συλλέκτη
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Lely Welger RP220 Profi + Göweil
3
ΝΈΑ Lely Welger RP220 Profi + Göweil
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4265510
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
15.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ROLLANT 455 RC
5
ΝΈΑ Claas ROLLANT 455 RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4265490
  38179 Schwülper, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, Πλήθος δεματίων: 35000 Stk., ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas VARIANT 385 RC
4
ΝΈΑ Claas VARIANT 385 RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4265489
  38179 Schwülper, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, Πλήθος δεματίων: 23452 Stk., Μεταβλητός θάλαμος δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone
7
ΝΈΑ Krone
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4265376
  Nachfrage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
125.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ROLLANT 66
3
ΝΈΑ Claas ROLLANT 66
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4265375
  44320 ST PERE EN RETZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Feraboli SPRINTER 165
4
ΝΈΑ Feraboli SPRINTER 165
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4265374
  44320 ST PERE EN RETZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Ελαστικά: /
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone Big Pack 120-80
9
ΝΈΑ Krone Big Pack 120-80
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4265289
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 500/50-17
13.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH RB 465
5
ΝΈΑ Case IH RB 465
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4265234
  29690 Schwarmstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
28.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Big Pack 1270 XC HS
9
ΝΈΑ Krone Big Pack 1270 XC HS
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4265184
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Εκτοξευτής δεματίων, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Χορτοδετική πρέσα, Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 620/40R22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone Big Pack 1290 HDP HS
ΝΈΑ Krone Big Pack 1290 HDP HS
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4265178
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Εκτοξευτής δεματίων, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Χορτοδετική πρέσα, Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 560/45R22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland BB 960 RT
9
ΝΈΑ New Holland BB 960 RT
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4265174
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Εκτοξευτής δεματίων, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Χορτοδετική πρέσα, Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 500/50-17
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere F445F
7
ΝΈΑ John Deere F445F
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4265088
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
23.109 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Case IH LB423
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4264932
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλήθος δεματίων: 65000 Stk.
39.742 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ New Holland BB1270
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4264926
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλήθος δεματίων: 35000 Stk.
51.097 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Quadrant 2200 RC Tandem
13
ΝΈΑ Claas Quadrant 2200 RC Tandem
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4264855
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες
17.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Mondiale 120 Top-Cut
7
ΝΈΑ Maschio Mondiale 120 Top-Cut
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4264826
  48308 Bösensell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, Διαστάσεις δεματίων: 120
28.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Extreme 365 HTU
7
ΝΈΑ Maschio Extreme 365 HTU
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4264825
  48308 Bösensell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, ...
36.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige/Other SIMOL STÜTZFUß VERZINKT
6
ΝΈΑ Sonstige/Other SIMOL STÜTZFUß VERZINKT
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4264171
  26607 Aurich, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 2125 F PROFI
8
ΝΈΑ Fendt 2125 F PROFI
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4264165
  59872 Meschede - Remblinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Εκτοξευτής δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Fixmaster 230
8
ΝΈΑ Deutz-Fahr Fixmaster 230
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4264020
  86911 Diessen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 970 h, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Πλάτος συλλέκτη: 2.30 m, Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Fixmaster 330
5
ΝΈΑ Deutz-Fahr Fixmaster 330
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4264017
  86911 Diessen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Πλάτος συλλέκτη: 2.30 m, Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland RUNDBALLENPRESSE 654
11
ΝΈΑ New Holland RUNDBALLENPRESSE 654
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4263943
  08527 Plauen-Oberlosa, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Κεφαλή, Μετρητής τροχός pick-up
4.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas VARIANT380RC
ΝΈΑ Claas VARIANT380RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4263873
  57420 CHEMINOT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011
18.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas QUAD 5200
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4263866
  57420 CHEMINOT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016
97.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas 4200
8
ΝΈΑ Claas 4200
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4263852
  57420 CHEMINOT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016
84.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2564