Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Πλάτος συλλέκτη
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
McHale FUSION 3 PLUS
ΝΈΑ McHale FUSION 3 PLUS
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3933536
39049 Sterzing, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2017, ηλεκτρονική επιτήρηση, Αλουμινοσυσκευαστική, Συσκευασία σε δίχτυ, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, ...
97.356 €
με 22% ΦΠΑ
79.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 990 MC25
3
ΝΈΑ John Deere 990 MC25
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3933502
2100 Korneuburg , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Κεντρική λίπανση
53.990 €
με 20% ΦΠΑ
44.992 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 990 MC13
ΝΈΑ John Deere 990 MC13
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3933500
3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Κεντρική λίπανση
52.990 €
με 20% ΦΠΑ
44.158 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Deutz-Fahr VARIMASTER 590
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3933156
27404 Nartum-Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Εκτοξευτής δεματίων
19.754 €
με 19% ΦΠΑ
16.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ New Holland BB 960 A
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3933105
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 20413 h, Κεφαλή
30.345 €
με 19% ΦΠΑ
25.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH LBX 431 R
10
ΝΈΑ Case IH LBX 431 R
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3932985
74632 Neuenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 29210 h, Εκτοξευτής δεματίων, Χορτοδετικό, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Rotocut, Κεφαλή, ...
38.080 €
με 19% ΦΠΑ
32.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas VARIANT 465 RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3932942
06188 Landsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 5546 h, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Rotocut, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, Πλήθος δεματίων: 5546 Stk., ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pöttinger Rollprofi 3200 Super Cut
12
ΝΈΑ Pöttinger Rollprofi 3200 Super Cut
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3932930
73489 Jagstzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, ηλεκτρονική επιτήρηση, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Μετρητής τροχός pick-up, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.25 m, Πλήθος δεματίων: 8500 Stk., ...
11.000 €

Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 450
4
ΝΈΑ Massey Ferguson 450
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3932919
37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
1.450 €

Δείτε αγγελία
Lely-Welger Lely RP 535
10
ΝΈΑ Lely-Welger Lely RP 535
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3932627
50540 Isigny-le-Buat, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλήθος δεματίων: 6000 Stk.
30.960 €
με 20% ΦΠΑ
25.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Welger AP 61
6
ΝΈΑ Welger AP 61
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3932625
34414 Daseburg, Γερμανία
2.600 €

Δείτε αγγελία
Massey Ferguson Model
            	2170XD HEAVY DUTY BIG BALER, ***NOW SOLD ***
2
ΝΈΑ Massey Ferguson Model 2170XD HEAVY DUTY BIG BALER, ***NOW SOLD ***
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3932566
OX143AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
70.786 €
με 20% ΦΠΑ
58.989 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland 276 SUPER HAYLINER
5
ΝΈΑ New Holland 276 SUPER HAYLINER
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3932440
YO415NT York, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mengele 540
4
ΝΈΑ Mengele 540
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3932216
88361 Altshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Εκτοξευτής δεματίων, Χορτοδετικό, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Rotocut, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλήθος δεματίων: 40 Stk., Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου, ...
12.000 €

Δείτε αγγελία
Welger Lely Double Action RP 235 Profi
10
ΝΈΑ Welger Lely Double Action RP 235 Profi
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3932102
03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Συσκευασία σε δίχτυ, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Rotocut, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, ...
33.201 €
με 19% ΦΠΑ
27.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Welger RP 445
8
ΝΈΑ Welger RP 445
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3932101
03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Συσκευασία σε δίχτυ, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Rotocut, Κεφαλή, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m
29.631 €
με 19% ΦΠΑ
24.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Welger RP 200
5
ΝΈΑ Welger RP 200
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3931949
87439 Kempten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Συσκευασία σε δίχτυ, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Πλήθος δεματίων: 15000 Stk., Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης, ...
9.800 €
με 19% ΦΠΑ
8.235 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hesston Fiatagri 5650
4
Hesston Fiatagri 5650
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3931928
03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος συλλέκτη: 1.25 m
5.831 €
με 19% ΦΠΑ
4.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vicon RV 5220
3
ΝΈΑ Vicon RV 5220
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3931580
24610 Gönnebek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, ηλεκτρονική επιτήρηση, ISOBUS, Συσκευασία σε δίχτυ, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Rotocut, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, ...
61.880 €
με 19% ΦΠΑ
52.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Claas 250
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3931542
8605 Kapfenberg, Αυστρία
Συσκευασία σε δίχτυ, Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης
9.900 €
με 13% ΦΠΑ
8.761 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige/Other Unbekannt
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3931328
54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Lely Welger RP 445
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3931173
99869 Tüttleben, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Welger D 6060
8
Welger D 6060
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3931165
89129 Langenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 52500 h, Κεντρική λίπανση, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεφαλή, Rotocut, Μετρητής τροχός pick-up, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Χορτοδετικό, Εκτοξευτής δεματίων, ...
41.650 €
με 19% ΦΠΑ
35.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
McHale V 660
13
McHale V 660
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3931131
96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Εκτοξευτής δεματίων, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων
43.500 €
με 19% ΦΠΑ
36.555 € καθαρά
Δείτε αγγελία
McHale F 5400 C EDITION
13
McHale F 5400 C EDITION
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 3931130
96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Εκτοξευτής δεματίων, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Rotocut, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης
29.990 €
με 19% ΦΠΑ
25.202 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2581