Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Atlas Copco XAS 97 Compressor
8
ΝΈΑ Atlas Copco XAS 97 Compressor
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4723300 4723300
  CO10 5JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
4.247,85 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 540 Quaderballenpresse
18
ΝΈΑ Case IH 540 Quaderballenpresse
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4723126 4723126
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Εκτοξευτής δεματίων, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Χορτοδετικό, ...
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely Welger RP 445 Variable Riemenpresse
10
ΝΈΑ Lely Welger RP 445 Variable Riemenpresse
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722816 4722816
  33829 Borgholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Case IH RBX 344 RC
8
ΝΈΑ Case IH RBX 344 RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722811 4722811
  28876 Oyten, Γερμανία
Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Ευρυγώνιος άξονας pto, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Διαστάσεις δεματίων: 125
22.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone Comprima V 150 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722770 4722770
  86316 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.15 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Ελαστικά: 500/55-20, Διαστάσεις δεματίων: 0,90-1,50m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere F440M RB MXCT 13 OR RotorFLOW
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722691 4722691
  65556 Limburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, ...
26.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Vario Pack 1500
10
ΝΈΑ Krone Vario Pack 1500
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722633 4722633
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 1.90 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 15.0/55-17
12.605,04 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland BR 6090
10
ΝΈΑ New Holland BR 6090
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722631 4722631
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 480/45-17 Vredestein
12.521,01 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Comprima V 150 XC
10
ΝΈΑ Krone Comprima V 150 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722625 4722625
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 500/55-20
37.815,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Comprima V 180 XC
10
ΝΈΑ Krone Comprima V 180 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722622 4722622
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 500/50-17 AW Vred.
24.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia DF 1,8 DD
8
ΝΈΑ Unia DF 1,8 DD
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722607 4722607
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης, Ελαστικά: 400/60-15,5, Διαστάσεις δεματίων: 1,2
27.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Krone Combipack 1500V
7
ΝΈΑ Krone Combipack 1500V
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722604 4722604
  8401 JE Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλήθος δεματίων: 19000 τεμ., Ελαστικά: 500/50-20
19.500 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Rollant 250
3
ΝΈΑ Claas Rollant 250
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722598 4722598
  41410 sevilla, Ισπανία
Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 592 Hiflow
6
ΝΈΑ John Deere 592 Hiflow
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722582 4722582
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλήθος δεματίων: 13700 τεμ., Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
5.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland BR 750 A
10
ΝΈΑ New Holland BR 750 A
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722420 4722420
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Πλήθος δεματίων: 4500 τεμ., Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
7.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 990 HC
8
ΝΈΑ John Deere 990 HC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722407 4722407
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Πλήθος δεματίων: 19000 τεμ., Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
29.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 592
10
ΝΈΑ John Deere 592
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722401 4722401
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Πλήθος δεματίων: 16000 τεμ., Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
11.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 590
9
ΝΈΑ John Deere 590
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722388 4722388
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος συλλέκτη: 1.80 m, Πλήθος δεματίων: 20580 τεμ., Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
4.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland RB 150 CC
ΝΈΑ New Holland RB 150 CC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722355 4722355
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος συλλέκτη: 2.30 m, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 500/55-19
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone Combi Pack V 1500 MC
2
ΝΈΑ Krone Combi Pack V 1500 MC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722346 4722346
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Συνδυασμός δεσίματος-περιτυλίγματος, Ελαστικά: 500/50-17
19.327,73 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Comprima CV 150 XC
3
ΝΈΑ Krone Comprima CV 150 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722340 4722340
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.15 m, Συνδυασμός δεσίματος-περιτυλίγματος, Ελαστικά: 500/50-20
41.596,64 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Comprima CV 150 XC
3
ΝΈΑ Krone Comprima CV 150 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722333 4722333
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Κεφαλή, Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 500/50-20
45.294,12 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone CV 150 XC X-treme
2
ΝΈΑ Krone CV 150 XC X-treme
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722329 4722329
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Πλάτος συλλέκτη: 2.15 m, Συνδυασμός δεσίματος-περιτυλίγματος, Ελαστικά: 620/40 R 22.5
38.487,39 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Big Pack 1270 XC
5
ΝΈΑ Krone Big Pack 1270 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722325 4722325
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Εκτοξευτής δεματίων, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 550/45-22.5, Διαστάσεις δεματίων: 120
52.100,84 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Hesston 4880
11
ΝΈΑ Hesston 4880
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 4722271 4722271
  5075 Hornussen, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 1993, Κεντρική λίπανση, Πλήθος δεματίων: 102000 τεμ., Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης, Διαστάσεις δεματίων: 1.2m x 90cm
15.997,16 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2996