Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Πλάτος συλλέκτη

Μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Claas John Deere Krone New Holland Welger Kuhn Deutz-Fahr Vicon
New Holland Rollbelt 180
4
ΝΈΑ New Holland Rollbelt 180
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5077444 5077444
  74653 Ingelfingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Πλάτος συλλέκτη: 220.00 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Uniwrap 454 RC
6
ΝΈΑ Claas Uniwrap 454 RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5077397 5077397
  71083 Herrenberg Gültstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 8270 h, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Τύπος: Συνδυασμός δεσίματος-περιτυλίγματος, ...
53.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone COMBI PACK MULTI-CUT 1500 V
4
ΝΈΑ Krone COMBI PACK MULTI-CUT 1500 V
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5077385 5077385
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
12.185 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ROLLANT 454 RC-16 UNIWRAP
ΝΈΑ Claas ROLLANT 454 RC-16 UNIWRAP
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5077306 5077306
  68766 Hockenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 339 h, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Rotocut, Πλάτος συλλέκτη: 2.10 m, Πλήθος δεματίων: 10911 τεμ., ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn VB 3195 OC 23
8
ΝΈΑ Kuhn VB 3195 OC 23
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5077294 5077294
  26219 Bösel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krone Fortima V1800 MC
13
ΝΈΑ Krone Fortima V1800 MC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5076947 5076947
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 4031 h, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μετρητής τροχός pick-up, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Πλάτος συλλέκτη: 2.05 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Krone BIG PACK 1290 HDP VC
6
ΝΈΑ Krone BIG PACK 1290 HDP VC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5076721 5076721
  18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Εκτοξευτής δεματίων, Ανεμιστήρας καθαρισμού κομβοδέτη, Κεφαλή, Δίδυμος άξονας, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Τύπος: Τετράγωνος δεματοποιητής χόρτου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Quadrant 3200 FC
4
ΝΈΑ Claas Quadrant 3200 FC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5076682 5076682
  88605 Sauldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
48.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Quadrant 2200 RC
7
ΝΈΑ Claas Quadrant 2200 RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5076671 5076671
  88605 Sauldorf, Γερμανία
Πλήθος δεματίων: 60000 τεμ.
27.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Quadrant 2200 Roto Cut
8
ΝΈΑ Claas Quadrant 2200 Roto Cut
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5076640 5076640
  88605 Sauldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
27.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Krone Big Pack 1290 XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5076639 5076639
  5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019, Εκτοξευτής δεματίων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Συσκευασία σε δίχτυ, Χορτοδετική πρέσα, Μετρητής τροχός pick-up, Rotocut, Δέσιμο σπάγγου, Χορτοδετικό, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 592
6
ΝΈΑ John Deere 592
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5076531 5076531
  61200 Wölfersheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος συλλέκτη: 0.02 m, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας
9.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone KR 130 ministop
5
ΝΈΑ Krone KR 130 ministop
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5076522 5076522
  55469 Simmern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Εκτοξευτής δεματίων, Ευρυγώνιος άξονας pto, Πλάτος συλλέκτη: 1.80 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Διαστάσεις δεματίων: 130
5.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland 658
6
ΝΈΑ New Holland 658
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5076519 5076519
  55469 Simmern, Γερμανία
Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
8.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 590
4
ΝΈΑ John Deere 590
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5076508 5076508
  61200 Wölfersheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Ευρυγώνιος άξονας pto, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Διαστάσεις δεματίων: 190
6.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 578
5
ΝΈΑ John Deere 578
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5076441 5076441
  55469 Simmern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Χορτοδετική πρέσα, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 500/50-17, ...
9.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 578
10
ΝΈΑ John Deere 578
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5076432 5076432
  54576 Hillesheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Ελαστικά: 19/45-17-10PR, Διαστάσεις δεματίων: 135
9.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 990 Premium
4
ΝΈΑ John Deere 990 Premium
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5076417 5076417
  54516 Wittlich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, ...
46.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 590
7
ΝΈΑ John Deere 590
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5076411 5076411
  55469 Simmern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, Διαστάσεις δεματίων: 180
6.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Variant 180 RC
6
ΝΈΑ Claas Variant 180 RC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5076407 5076407
  54516 Wittlich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Εκτοξευτής δεματίων, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Ευρυγώνιος άξονας pto, Κεντρική λίπανση, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Χορτοδετική πρέσα, Πλάτος συλλέκτη: 2.00 m, ...
4.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Comprima CV150XC
5
ΝΈΑ Krone Comprima CV150XC
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5076394 5076394
  54516 Wittlich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Εκτοξευτής δεματίων, Κεφαλή, Κεντρική λίπανση, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Πλάτος συλλέκτη: 0.02 m, Τύπος: Συνδυασμός δεσίματος-περιτυλίγματος, Ελαστικά: 500/50-20, Διαστάσεις δεματίων: 1500
32.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 960 Premium
5
ΝΈΑ John Deere 960 Premium
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5076382 5076382
  54576 Hillesheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Μεταβλητός θάλαμος δεματίων, Πλάτος συλλέκτη: 2.20 m, Τύπος: Δεματοποιητής υψηλής πυκνότητας
35.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland BR 6090
8
ΝΈΑ New Holland BR 6090
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5076257 5076257
  3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Συσκευασία σε δίχτυ, Κεφαλή, Κεντρική λίπανση, Πρέσα με κυλίνδρους για καλλιέργειες, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου, θάλαμος χορτόδεσης: Σταθερός θάλαμος χορτόδεσης
18.150 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 592
5
ΝΈΑ John Deere 592
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5076240 5076240
  3910 Zwettl, Αυστρία
Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
8.250 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 864
5
ΝΈΑ John Deere 864
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές, 5076232 5076232
  3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Στρογγυλός δεματοποιητής χόρτου
21.250 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 2695