Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα ηλεκτρονικά αξεσουάρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα ηλεκτρονικά αξεσουάρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Müller Elektronik Basic-Top
ΝΈΑ Müller Elektronik Basic-Top
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4262004
  23883 Seedorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Λοιπά, Κηπουρική
300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere RTK Repeater
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4261938
  06686 Zorbau, Γερμανία
Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas S7 GPS-PILOT EGNOS
3
Claas S7 GPS-PILOT EGNOS
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4260407
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
5.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas GPS PILOT ADAPTER LE
3
Claas GPS PILOT ADAPTER LE
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4255036
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ag Leader Ag Leader Compass set
5
Ag Leader Ag Leader Compass set
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4254310
  5443CE Haps, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, βοηθητικά χειροκίνητου συστήματος διεύθυνσης, Λοιπά
1.450 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH automatische Lenkung Set, AFS PRO600 Monitor + AFS262 GPS
4
Case IH automatische Lenkung Set, AFS PRO600 Monitor + AFS262 GPS
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4253948
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2011
4.770 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland automatische Lenkung Set, Monitor + GPS Empfaenger + Control
4
New Holland automatische Lenkung Set, Monitor + GPS Empfaenger + Control
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4253624
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2013
4.770 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas GPS PILOT automatische Lenkung, GPS PILOT Monitor + GPS Emp.
6
Claas GPS PILOT automatische Lenkung, GPS PILOT Monitor + GPS Emp.
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4253621
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2013
2.925 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Gebrauchter 2600 Monitor AutoTrac Aktivierung + StarFire Em.
John Deere Gebrauchter 2600 Monitor AutoTrac Aktivierung + StarFire Em.
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4253561
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2010
4.770 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere GSD4 + Starfire iTC + Aktivierung, Monitor + Empfaenger + A.
2
John Deere GSD4 + Starfire iTC + Aktivierung, Monitor + Empfaenger + A.
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4253557
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2008
3.075 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Neu! GS3 2630, Touchscreen Farbmonitor, 2018, 26 cm Diameter
4
John Deere Neu! GS3 2630, Touchscreen Farbmonitor, 2018, 26 cm Diameter
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4253547
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018
3.075 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Neu! StarFire 6000, Empfaenger, 2018, In Originalverpackung
4
John Deere Neu! StarFire 6000, Empfaenger, 2018, In Originalverpackung
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4253542
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018
2.765 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas RTKNET Antenne+Modul
2
Claas RTKNET Antenne+Modul
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4248258
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
6.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Trimble Empf.AG 252
2
Claas Trimble Empf.AG 252
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4248221
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agrocom ACT2-60
Agrocom ACT2-60
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4248163
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
550 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas AG272 m.Glonass
3
Claas AG272 m.Glonass
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4248154
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
2.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Starfire ITC Empfäng
2
John Deere Starfire ITC Empfäng
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4246147
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere RTK Fahrzeugbündel
2
John Deere RTK Fahrzeugbündel
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4246137
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
1.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
John Deere Aktivierung iTEC Pr
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4246091
  37431 Barbis, Γερμανία
Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
1.890 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
John Deere GreenStar Sprayer Pr
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4246078
  37431 Barbis, Γερμανία
Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
1.890 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agrocom CROP-Meter ISOBUS
Agrocom CROP-Meter ISOBUS
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4241292
  37186 Moringen, Γερμανία
Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Trimble CFX 750
2
Trimble CFX 750
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4240509
  30457 Hannover , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης, Κατεργασία εδάφους
1.700 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
John Deere RTK RADIO
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4238849
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere GS 2630
2
John Deere GS 2630
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4233282
  48480 Spelle, Γερμανία
Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
4.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere GS 2630
2
John Deere GS 2630
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 4233281
  48480 Spelle, Γερμανία
Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
4.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 216