Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα ηλεκτρονικά αξεσουάρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα ηλεκτρονικά αξεσουάρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Epistar LED-27W 4x
2
Epistar LED-27W 4x
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot2620522
93413 Cham-Vilzing, Γερμανία
79 EUR
με 19% ΦΠΑ
66 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Digitales Rückfahrkameraset 7 Zoll RF-111
4
Digitales Rückfahrkameraset 7 Zoll RF-111
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot1491754
93413 Cham-Vilzing, Γερμανία
Κάμερες οπισθοπορείας, Λοιπά
149 EUR
με 19% ΦΠΑ
125 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EUROAGRICOLA Kamery cofania
EUROAGRICOLA Kamery cofania
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot2315212
00-560 Warszawa, Πολωνία
Κάμερες οπισθοπορείας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KUAR Stromerzeuger / Generator
KUAR Stromerzeuger / Generator
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot2096399
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Λοιπά, Λοιπά
1.400 EUR

Δείτε αγγελία
GRANIT GRANIT Kraftstoffverbrauchsmesser 3,5 M
ΝΈΑ GRANIT GRANIT Kraftstoffverbrauchsmesser 3,5 M
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3666629
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Λοιπά, Λοιπά
823 EUR
με 23% ΦΠΑ
669 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Trimble FM750/CFX750 EZ-Pilot
5
ΝΈΑ Trimble FM750/CFX750 EZ-Pilot
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3666462
3123 Obritzberg, Αυστρία
6.300 EUR
με 20% ΦΠΑ
5.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Trimble Flex Command7
3
ΝΈΑ Trimble Flex Command7
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3666461
3123 Obritzberg, Αυστρία
4.080 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Trimble EZ-Guide 500
5
ΝΈΑ Trimble EZ-Guide 500
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3666457
3123 Obritzberg, Αυστρία
1.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Trimble FM1000, Autopilot
7
ΝΈΑ Trimble FM1000, Autopilot
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3666455
3123 Obritzberg, Αυστρία
13.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
11.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Trimble Flex Command7
3
ΝΈΑ Trimble Flex Command7
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3666451
3123 Obritzberg, Αυστρία
2.760 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά GPS-ISOBUS-Pflugsteuerung für Vario Pflüge
8
ΝΈΑ GPS-ISOBUS-Pflugsteuerung für Vario Pflüge
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3666450
3123 Obritzberg, Αυστρία
6.720 EUR
με 20% ΦΠΑ
5.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Isaria N Sensor
ΝΈΑ Other Isaria N Sensor
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3666048
SY4 4RR Shrewsbury, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere RTK Radio
3
John Deere RTK Radio
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3661560
48480 (K)Spelle, Γερμανία
Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
1.190 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Trimble EZ Guide 250
4
Trimble EZ Guide 250
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3661543
9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
1.150 EUR
με 21% ΦΠΑ
950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Trimble FMD
5
Trimble FMD
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3661542
9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Müller Unimat II
2
Müller Unimat II
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3661541
9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
357 EUR
με 21% ΦΠΑ
295 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Hemisphere Antenne A22
3
Claas Hemisphere Antenne A22
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3661503
92665 Altenstadt a.d. Waldnaab, Γερμανία
470 EUR
με 19% ΦΠΑ
395 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas NAV-Controller
2
Claas NAV-Controller
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3661502
92665 Altenstadt a.d. Waldnaab, Γερμανία
2.678 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas S3 Terminal
2
Claas S3 Terminal
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3661501
92665 Altenstadt a.d. Waldnaab, Γερμανία
1.726 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.450 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
GRANIT  GRANIT Rückfahrvideosystem
GRANIT GRANIT Rückfahrvideosystem
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3661143
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Λοιπά, Κάμερες οπισθοπορείας
412 EUR
με 23% ΦΠΑ
335 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
GRANIT GRANIT Rückfahrvideosystem
GRANIT GRANIT Rückfahrvideosystem
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3661139
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Λοιπά, Κάμερες οπισθοπορείας
910 EUR
με 23% ΦΠΑ
740 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere ITC ONTVANGER
John Deere ITC ONTVANGER
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3646487
3405 AM Benschop, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1900, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kverneland Iso Match Tellus
5
Kverneland Iso Match Tellus
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3637497
96215 Lichtenfels, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Λοιπά
1.785 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 2600 Display
3
John Deere 2600 Display
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3626370
48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
2.618 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 2600 Display
3
John Deere 2600 Display
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3626365
48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
1.785 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere GreenStar HarvestLab
John Deere GreenStar HarvestLab
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3623794
84172 Buch, Γερμανία
10.472 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
CCI Terminal ISO BUS Terminal 100
4
CCI Terminal ISO BUS Terminal 100
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3622844
18198 Wilsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ελεγκτής Εργασίας
2.261 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere SF3000
4
John Deere SF3000
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3622533
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
2.477 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.064 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas GPS PILOT automatische Lenkung, GPS PILOT Monitor
6
Claas GPS PILOT automatische Lenkung, GPS PILOT Monitor
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3620860
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2013, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
4.130 EUR
με 18% ΦΠΑ
3.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 162