Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα ηλεκτρονικά αξεσουάρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα ηλεκτρονικά αξεσουάρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
simple-cam Funk-Rückfahrkamera, bekannt aus profi 10/2015
7
simple-cam Funk-Rückfahrkamera, bekannt aus profi 10/2015
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3717935
90403 Nürnberg, Γερμανία
Κάμερες οπισθοπορείας, Λοιπά
350 €
με 19% ΦΠΑ
294 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Epistar LED-48W 4x
2
Epistar LED-48W 4x
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot2552185
93413 Cham-Vilzing, Γερμανία
120 €
με 19% ΦΠΑ
101 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Epistar LED-27W 4x
2
Epistar LED-27W 4x
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot2620522
93413 Cham-Vilzing, Γερμανία
79 €
με 19% ΦΠΑ
66 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EUROAGRICOLA Kamery cofania
EUROAGRICOLA Kamery cofania
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot2315212
00-560 Warszawa, Πολωνία
Κάμερες οπισθοπορείας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Digitales Rückfahrkameraset 7 Zoll RF-111
Digitales Rückfahrkameraset 7 Zoll RF-111
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot1491754
93413 Cham-Vilzing, Γερμανία
Κάμερες οπισθοπορείας, Λοιπά
173 €
με 19% ΦΠΑ
145 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Farm navigator
5
Farm navigator
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot2461542
1646 WJ Ursem, Ολλανδία
βοηθητικά χειροκίνητου συστήματος διεύθυνσης, Λοιπά
1.150 €
με 21% ΦΠΑ
950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas GPS-Pilot S3 RTK-Funk
4
Claas GPS-Pilot S3 RTK-Funk
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot2625429
24582 Bordesholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
17.255 €
με 19% ΦΠΑ
14.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas GPS-Pilot S10 EGNOS
3
Claas GPS-Pilot S10 EGNOS
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot2625427
24582 Bordesholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
8.925 €
με 19% ΦΠΑ
7.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ag Leader Paradyme
8
Ag Leader Paradyme
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot2602999
1646 WJ Ursem, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης, Σύστημα διασποράς με αισθητήρες
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
New Holland FM 750 mit EZ Pilot
3
New Holland FM 750 mit EZ Pilot
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3343803
Hüttenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
5.990 €
με 19% ΦΠΑ
5.034 € καθαρά
Δείτε αγγελία
TEEJET TEEJET MATRIX PRO 570GS-RXA30+KAMERA
4
TEEJET TEEJET MATRIX PRO 570GS-RXA30+KAMERA
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3270494
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Δέκτης GPS, Φυτοπροστασία
2.005 €
με 23% ΦΠΑ
1.630 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ag Leader Nawigacja GPS
4
Ag Leader Nawigacja GPS
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3316149
96-516 Szymanów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, βοηθητικά χειροκίνητου συστήματος διεύθυνσης, Κατεργασία εδάφους
2.926 €
με 23% ΦΠΑ
2.378 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ag Leader Nawigacja GPS
4
Ag Leader Nawigacja GPS
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3316136
96-516 Szymanów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, βοηθητικά χειροκίνητου συστήματος διεύθυνσης, Κατεργασία εδάφους
2.295 €
με 23% ΦΠΑ
1.866 € καθαρά
Δείτε αγγελία
simple-cam Funk-Rückfahrkamera, bekannt aus profi 10/2015
7
simple-cam Funk-Rückfahrkamera, bekannt aus profi 10/2015
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3717935
90403 Nürnberg, Γερμανία
Κάμερες οπισθοπορείας, Λοιπά
350 €
με 19% ΦΠΑ
294 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere ATU 200
4
John Deere ATU 200
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3712206
19073 Stralendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
1.428 €
με 19% ΦΠΑ
1.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CLAAS / AGROCOM OUTBACK EDrive TC Komplett für jeden Traktor
7
CLAAS / AGROCOM OUTBACK EDrive TC Komplett für jeden Traktor
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot1465520
74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης, Κατεργασία εδάφους
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AutoFarm / Agrosky ATC 2
5
AutoFarm / Agrosky ATC 2
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot1551885
35321 Laubach, Γερμανία
Λοιπά, βοηθητικά χειροκίνητου συστήματος διεύθυνσης
1.501 €
με 19% ΦΠΑ
1.261 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas RTK Station
3
Claas RTK Station
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot2614728
24582 Bordesholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
15.470 €
με 19% ΦΠΑ
13.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Müller Track Guide II, BT Top, Track Guide I, Parallelfahrsystem
7
Müller Track Guide II, BT Top, Track Guide I, Parallelfahrsystem
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3619705
46459 Rees, Γερμανία
βοηθητικά χειροκίνητου συστήματος διεύθυνσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas RTK Empfangstechnik
7
Claas RTK Empfangstechnik
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3750649
17309 Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
2.678 €
με 19% ΦΠΑ
2.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Copilot Lenksystem Egnos
4
Claas Copilot Lenksystem Egnos
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3743748
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
4.373 €
4.705 €

με 10.7% ΦΠΑ
3.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas GPS Pilot S10
3
Claas GPS Pilot S10
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3669801
26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
11.781 €
με 19% ΦΠΑ
9.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere MRTK
5
John Deere MRTK
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3524717
01920 Rauschwitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
1.309 €
με 19% ΦΠΑ
1.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ag Leader Autofarm
3
Ag Leader Autofarm
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3454063
25764 Hillgroven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης, Κηπουρική
5.355 €
με 19% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CCI CCI 200 ISOBUS Terminal inkl Batteriekabelsatz
4
CCI CCI 200 ISOBUS Terminal inkl Batteriekabelsatz
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3430006
37284 Waldkappel-Bischhausen, Γερμανία
Ελεγκτής Εργασίας
3.035 €
με 19% ΦΠΑ
2.550 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland IntelliSteer
3
New Holland IntelliSteer
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3175464
Hüttenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
8.990 €
με 19% ΦΠΑ
7.555 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MachineryGuide SK-Agrar
4
MachineryGuide SK-Agrar
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3068617
45966 Gladbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, βοηθητικά χειροκίνητου συστήματος διεύθυνσης, Φυτοπροστασία
599 €
με 19% ΦΠΑ
503 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Leica-Hexagon HexAg Ti5 Parallelfahrsystem
8
Leica-Hexagon HexAg Ti5 Parallelfahrsystem
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot2825619
45966 Gladbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, βοηθητικά χειροκίνητου συστήματος διεύθυνσης, Κατεργασία εδάφους
1.071 €
με 19% ΦΠΑ
900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
LH-Agro LD-Agro Navigator V2
5
LH-Agro LD-Agro Navigator V2
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot2723337
45966 Gladbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Κατεργασία εδάφους, βοηθητικά χειροκίνητου συστήματος διεύθυνσης
1.178 €
με 19% ΦΠΑ
990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas GPS PILOT ADAPTER LE
3
Claas GPS PILOT ADAPTER LE
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, aot3603323
35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
536 €
με 19% ΦΠΑ
450 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 170