Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα ηλεκτρονικά αξεσουάρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα ηλεκτρονικά αξεσουάρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Claas GPS-/Lenksysteme GPS Pilot AG 272
3
Claas GPS-/Lenksysteme GPS Pilot AG 272
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 3924831
17309 Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
3.570 €
με 19% ΦΠΑ
3.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH Trimble PLM 732 en Controller
11
Case IH Trimble PLM 732 en Controller
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 3847630
4264 AZ Veen, Ολλανδία
Δέκτης GPS
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas GPS PILOT ADAPTER LE
3
Claas GPS PILOT ADAPTER LE
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 3809345
35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
536 €
με 19% ΦΠΑ
450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
TEEJET MATRIX 430 KIT
5
TEEJET MATRIX 430 KIT
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 3806012
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Λοιπά, Δέκτης GPS
1.353 €
με 23% ΦΠΑ
1.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
LH-Agro LineGuide 800
5
LH-Agro LineGuide 800
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 3810020
45966 Gladbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, βοηθητικά χειροκίνητου συστήματος διεύθυνσης, Φυτοπροστασία
1.726 €
με 19% ΦΠΑ
1.450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere MRTK
5
John Deere MRTK
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 3914910
01920 Rauschwitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
1.309 €
με 19% ΦΠΑ
1.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ag Leader OptRx N-sensor
Βίντεο
4
Ag Leader OptRx N-sensor
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 3899253
96-516 Szymanów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αισθητήρων, Σύστημα διασποράς με αισθητήρες
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Ag Leader DirectCommand Nawigacja GPS
4
Ag Leader DirectCommand Nawigacja GPS
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 3899187
96-516 Szymanów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Müller Guide ME + Zubehör
6
Müller Guide ME + Zubehör
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 3899670
49439 Mühlen, Γερμανία
Λοιπά
1.190 €
με 19% ΦΠΑ
1.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ag Leader OnTrac3 Nawigacja GPS
Βίντεο
3
Ag Leader OnTrac3 Nawigacja GPS
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 3898938
96-516 Szymanów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Ag Leader InCommand800 Nawigacja GPS
3
Ag Leader InCommand800 Nawigacja GPS
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 3898825
96-516 Szymanów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Λοιπά, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Ag Leader InCommand1200 Nawigacja GPS
Βίντεο
5
Ag Leader InCommand1200 Nawigacja GPS
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 3898814
96-516 Szymanów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Ag Leader Monitoring Plonu Nawigacja GPS
3
Ag Leader Monitoring Plonu Nawigacja GPS
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 3899086
96-516 Szymanów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Λοιπά, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Ag Leader Compass Nawigacja GPS
4
Ag Leader Compass Nawigacja GPS
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 3898986
96-516 Szymanów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Λοιπά, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
LUDA.FARM MachineCam, Kabellose Rückfahrkamera, Kamerasystem
Βίντεο
5
LUDA.FARM MachineCam, Kabellose Rückfahrkamera, Kamerasystem
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 3906860
78052 Villingen-Schwenningen, Γερμανία
Κάμερες οπισθοπορείας, Λοιπά
759 €
843 €

με 19% ΦΠΑ
638 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere GREEN STAR LIGHT BAR
4
John Deere GREEN STAR LIGHT BAR
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 3919675
66265 Heusweiler, Γερμανία
βοηθητικά χειροκίνητου συστήματος διεύθυνσης, Λοιπά
832 €
με 19% ΦΠΑ
699 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas GPS Outback S2
6
Claas GPS Outback S2
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 3785439
26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
3.558 €
με 19% ΦΠΑ
2.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Eigenbau SGR 1
4
Eigenbau SGR 1
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 3785438
26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
893 €
με 19% ΦΠΑ
750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CCI Terminal ISO BUS Terminal 100
4
CCI Terminal ISO BUS Terminal 100
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 3622844
18198 Wilsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ελεγκτής Εργασίας
2.130 €
2.261 €

με 19% ΦΠΑ
1.790 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MachineryGuide
5
MachineryGuide
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 3814404
45966 Gladbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, βοηθητικά χειροκίνητου συστήματος διεύθυνσης, Φυτοπροστασία
951 €
με 19% ΦΠΑ
799 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hexagon Agriculture Ti5
6
Hexagon Agriculture Ti5
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 3814387
45966 Gladbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φυτοπροστασία, βοηθητικά χειροκίνητου συστήματος διεύθυνσης
1.250 €
με 19% ΦΠΑ
1.050 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CCI CCI 200 ISOBUS Terminal inkl Batteriekabelsatz
4
CCI CCI 200 ISOBUS Terminal inkl Batteriekabelsatz
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 3430006
37284 Waldkappel-Bischhausen, Γερμανία
Ελεγκτής Εργασίας
3.035 €
με 19% ΦΠΑ
2.550 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland FM 750 mit EZ Pilot
3
New Holland FM 750 mit EZ Pilot
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 3343803
Hüttenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
5.990 €
με 19% ΦΠΑ
5.034 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas GPS-Pilot S3 RTK-Funk
4
Claas GPS-Pilot S3 RTK-Funk
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 2625429
24582 Bordesholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
17.255 €
με 19% ΦΠΑ
14.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland IntelliSteer
3
New Holland IntelliSteer
ηλεκτρονικά αξεσουάρ, 3175464
Hüttenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
8.990 €
με 19% ΦΠΑ
7.555 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 161