Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία άρδευσης/αποστράγγισης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία άρδευσης/αποστράγγισης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία άρδευσης/αποστράγγισης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Euromacchine  Lampo green
10
Euromacchine Lampo green
Αντλίες άρδευσης, gbt3680224
47647 Kerken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 1120 h, Απόδοση: 1340 l/min
28.561 €
με 10.7% ΦΠΑ
25.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Iveco
9
Iveco
Αντλίες άρδευσης, gbt3629503
94110 Wegscheid, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 98 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Απόδοση: 5920 l/min
16.506 €
με 19% ΦΠΑ
13.871 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
CREMONINI F80CF1403/90
4
CREMONINI F80CF1403/90
Αντλίες άρδευσης, gbt1556077
5853 EP Siebengewald, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Απόδοση: 1750 l/min
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Dubex Drainagespuit
12
Dubex Drainagespuit
Τεχνολογία αποστράγγισης, gft3818791
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 37 kW
2.500 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Perrot Peromat TR63
3
Perrot Peromat TR63
Συστήματα άρδευσης, gat3138975
29559 Wrestedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 560.00 m
35.105 €
με 19% ΦΠΑ
29.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Elgek Giant XL  (Ø110-600M)
18
Elgek Giant XL (Ø110-600M)
Συστήματα άρδευσης, gat3812244
41500 Larisa, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 600.00 m
30.380 €
με 24% ΦΠΑ
24.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Elgek Cozy
7
Elgek Cozy
Συστήματα άρδευσης, gat3812058
41500 Larisa, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 250.00 m
10.416 €
με 24% ΦΠΑ
8.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Elgek Vigor
11
Elgek Vigor
Συστήματα άρδευσης, gat3812187
41500 Larisa, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 300.00 m
14.880 €
με 24% ΦΠΑ
12.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deierling Turb 3 110x550
9
Deierling Turb 3 110x550
Συστήματα άρδευσης, gat3790267
29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
13.090 €
με 19% ΦΠΑ
11.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CREMONINI F80CF 1409/90
9
CREMONINI F80CF 1409/90
Αντλίες άρδευσης, gbt3790207
5853 EP Siebengewald, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Ώρες λειτουργίας: 3084 h, Απόδοση: 1335 l/min
12.524 €
με 21% ΦΠΑ
10.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hüdig Sport
7
Hüdig Sport
Συστήματα άρδευσης, gat3793314
29320 Hermannsburg, Γερμανία
5.415 €
με 19% ΦΠΑ
4.550 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hüdig 500/110 GE Eco
17
Hüdig 500/110 GE Eco
Συστήματα άρδευσης, gat3793313
29320 Hermannsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
22.610 €
με 19% ΦΠΑ
19.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bauer E51 125-500
11
Bauer E51 125-500
Συστήματα άρδευσης, gat3784088
6035 AC Ospel, Ολλανδία
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 500.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Cosmeco CM 80 LL
3
Cosmeco CM 80 LL
Τεχνολογία αποστράγγισης, gft3801867
55-216 Domaniów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
6.655 €
με 21% ΦΠΑ
5.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deierling Turb 3 110x550
9
Deierling Turb 3 110x550
Συστήματα άρδευσης, gat3786151
29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
12.495 €
με 19% ΦΠΑ
10.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Beregeningsset
3
Beregeningsset
Συστήματα άρδευσης, gat3791372
8131ST wijhe, Ολλανδία
1.210 €
με 21% ΦΠΑ
1.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ferbo GHB 110/630 HYDRAULIC MACHINE
6
Ferbo GHB 110/630 HYDRAULIC MACHINE
Συστήματα άρδευσης, gat3784122
55-216 Domaniów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 630.00 m
20.217 €

Δείτε αγγελία
Ferbo Ferbo GE 100/550
7
Ferbo Ferbo GE 100/550
Συστήματα άρδευσης, gat3784115
55-216 Domaniów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 550.00 m
14.271 €

Δείτε αγγελία
Beinlich Primus 2800
8
Beinlich Primus 2800
Συστήματα άρδευσης, gat3726212
31188 Holle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
29.512 €
με 19% ΦΠΑ
24.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CREMONINI F80CF 1409/90
9
CREMONINI F80CF 1409/90
Αντλίες άρδευσης, gbt3721391
47574 Goch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Ώρες λειτουργίας: 3084 h, Απόδοση: 1335 l/min
12.317 €
14.250 €

με 19% ΦΠΑ
10.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Marani GTS090B
3
Marani GTS090B
Συστήματα άρδευσης, gat3707491
56766 Ulmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 600.00 m
40.724 €
με 19% ΦΠΑ
34.222 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other SH 400
3
Sonstige / Other SH 400
Συστήματα άρδευσης, gat3704704
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.142 €
με 19% ΦΠΑ
2.640 € καθαρά
Δείτε αγγελία
pompset ( 2 stuks) motorpompset
3
pompset ( 2 stuks) motorpompset
Συστήματα άρδευσης, gat3713630
5427 DC Boekel, Ολλανδία
1.750 €

Δείτε αγγελία
Irrimec Opti-Rain ST4
9
Irrimec Opti-Rain ST4
Συστήματα άρδευσης, gat3749568
27374 Visselhövede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 300.00 m
8.400 €

Δείτε αγγελία
Ransomes  SINGLE LEG MOUNTED MOLE DRAINER
5
ΝΈΑ Ransomes SINGLE LEG MOUNTED MOLE DRAINER
Τεχνολογία αποστράγγισης, gft3821187
SG88LZ Barkway, Μεγ. Βρετανία
1.976 €
με 20% ΦΠΑ
1.646 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Michael Moore  Hi Rider Twin Leg Moledrainer
4
Michael Moore Hi Rider Twin Leg Moledrainer
Τεχνολογία αποστράγγισης, gft3817269
CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
8.516 €
με 20% ΦΠΑ
7.097 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other TWB Magic Mole Twin Leg Trailed Mole Drainer
4
Other TWB Magic Mole Twin Leg Trailed Mole Drainer
Τεχνολογία αποστράγγισης, gft3817268
CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Irrifrance  Irrigation System
5
ΝΈΑ Irrifrance Irrigation System
Συστήματα άρδευσης, gat3822274
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Irrifrance 5-90  ATP062-2B
13
Irrifrance 5-90 ATP062-2B
Ποτιστικό, gdt3806519
IP13 7LQ , Μεγ. Βρετανία
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 300.00 m, Γραμμή τροφοδοσίας, Εύκαμπτοι σωλήνες
3.611 €
με 20% ΦΠΑ
3.009 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 509