Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία άρδευσης/αποστράγγισης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία άρδευσης/αποστράγγισης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία άρδευσης/αποστράγγισης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Idrofoglia J1D 40 F 125
8
Idrofoglia J1D 40 F 125
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3618723
29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία

auction
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Irrifrance Van Micro tot Optima
Βίντεο
20
Irrifrance Van Micro tot Optima
Συστήματα άρδευσης, gat1527591
3243 LA Stad a/h Haringvliet, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Ferbo 110-540 i 110-500
5
Ferbo 110-540 i 110-500
Συστήματα άρδευσης, gat2204369
55-216 Domaniow, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 540.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Perrot Peromat TR63
3
Perrot Peromat TR63
Συστήματα άρδευσης, gat3138975
29559 Wrestedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 560.00 m
35.105 EUR
με 19% ΦΠΑ
29.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Netafim Dripnet PC 22250
2
Netafim Dripnet PC 22250
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3513522
29410 Salzwedel, Γερμανία
7.735 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ocis 82G280
4
Ocis 82G280
Ποτιστικό, gdt3664974
5342 PV Oss, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hüdig Iromat II Red
5
Hüdig Iromat II Red
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3661704
47608 Geldern, Γερμανία
25.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
21.765 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Irrifrance st - 3
5
Irrifrance st - 3
Συστήματα άρδευσης, gat3660944
5527JS Hapert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 300.00 m
4.538 EUR
με 21% ΦΠΑ
3.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ferbo GE 100-450
5
Ferbo GE 100-450
Συστήματα άρδευσης, gat3660457
1681 PD Zwaagdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 450.00 m
13.915 EUR
με 21% ΦΠΑ
11.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Beinlich Primus 2800
8
Beinlich Primus 2800
Συστήματα άρδευσης, gat3659868
31188 Holle, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bauer Rainstar Rainator
6
Bauer Rainstar Rainator
Συστήματα άρδευσης, gat3658956
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
7.021 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Idrofoglia IG1D
8
Idrofoglia IG1D
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3656265
29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
21.301 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Beinlich Monsun 3000 II
5
Beinlich Monsun 3000 II
Συστήματα άρδευσης, gat3655289
27239 Twistringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
39.270 EUR
με 19% ΦΠΑ
33.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Euromacchine EMSPCR60A
7
Euromacchine EMSPCR60A
Μοτέρ άρδευσης, gct3652680
4702 TT Roosendaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Κύλινδρος: 4
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Irrimec 90ST360
5
Irrimec 90ST360
Συστήματα άρδευσης, gat3648363
1681 PD Zwaagdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 360.00 m
5.990 EUR
με 21% ΦΠΑ
4.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Iveco
9
Iveco
Αντλίες άρδευσης, gbt3629503
94110 Wegscheid, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 98 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Απόδοση: 5920 l/min
16.506 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.871 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bauer Rainstar E31
3
Bauer Rainstar E31
Συστήματα άρδευσης, gat3624791
04808 Wurzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
9.508 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bauer Rainboy 55-100 TIS
11
Bauer Rainboy 55-100 TIS
Συστήματα άρδευσης, gat3623787
85551 Kirchheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
2.975 EUR

Δείτε αγγελία
Bauer AS50/3
3
Bauer AS50/3
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3623105
9027 Győr, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2011
5.080 EUR
με 27% ΦΠΑ
4.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Motor Deutz F6L 812
10
Motor Deutz F6L 812
Μοτέρ άρδευσης, gct3623055
49824 Laar, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Κύλινδρος: 6
1.785 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Motor Deutz  F4L 912
11
Motor Deutz F4L 912
Μοτέρ άρδευσης, gct3622983
49824 Laar, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Κύλινδρος: 4
1.950 EUR

Δείτε αγγελία
Bauer Rainstar T41 regenhaspel 90-300
11
Bauer Rainstar T41 regenhaspel 90-300
Ποτιστικό, gdt3619538
7622 AW Borne, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bancilhon Bancilhon Micro 50 irrigator, 50mm x 165m.
6
Bancilhon Bancilhon Micro 50 irrigator, 50mm x 165m.
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3628413
IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge, Μεγ. Βρετανία
2.222 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.852 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Irrimec - ST7 110/550 IRRIGATOR REF: 21051457
4
Irrimec - ST7 110/550 IRRIGATOR REF: 21051457
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3636705
NR1 2EN -, Μεγ. Βρετανία
26.939 EUR
με 20% ΦΠΑ
22.449 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά IRRIGATION PIPES
IRRIGATION PIPES
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3630807
HR6 0PL Leominster, Μεγ. Βρετανία
1 EUR
με 20% ΦΠΑ
1 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Selwood S100 Water Pump
4
Selwood S100 Water Pump
Αντλίες άρδευσης, gbt3630721
CO10 5JG -, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά ANDREW SYKES WATER PUMP
3
ANDREW SYKES WATER PUMP
Αντλίες άρδευσης, gbt3657786
SN15 3RG -, Μεγ. Βρετανία
3.839 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.199 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Irrifrance Irrigation Reel
4
Irrifrance Irrigation Reel
Αντλίες άρδευσης, gbt3657720
CO10 5JG -, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά IRRIGATION REELS X2
3
IRRIGATION REELS X2
Αντλίες άρδευσης, gbt3657885
SN15 3RG -, Μεγ. Βρετανία
1.879 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.566 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά UNIVAC WATER PUMP
2
UNIVAC WATER PUMP
Αντλίες άρδευσης, gbt3657782
SN15 3RG -, Μεγ. Βρετανία
2.418 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.015 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 441