Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αντλίες άρδευσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αντλίες άρδευσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αντλίες άρδευσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Cogem motorpompset VMD703L
4
Cogem motorpompset VMD703L
Αντλίες άρδευσης, 3894491
1681 PD Zwaagdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 500 h, Απόδοση: 1000 l/min
11.495 €
με 21% ΦΠΑ
9.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MIEDEMA MERCER MACHINERY 125 PUMP UNIT
3
MIEDEMA MERCER MACHINERY 125 PUMP UNIT
Αντλίες άρδευσης, 3835100
HR6 0PL Leominster, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 600 h, Απόδοση: 4200 l/min
20.439 €
με 20% ΦΠΑ
17.032 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Perkins Perkins Caprari
4
Perkins Perkins Caprari
Αντλίες άρδευσης, 3693020
48231 Warendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Απόδοση: 60000 l/min
5.000 €
με 10.7% ΦΠΑ
4.517 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Euromacchine  Lampo green
10
Euromacchine Lampo green
Αντλίες άρδευσης, 3680224
47647 Kerken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 1120 h, Απόδοση: 1340 l/min
28.561 €
με 10.7% ΦΠΑ
25.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Volmerink motorpompset
5
Volmerink motorpompset
Αντλίες άρδευσης, 3510323
5853 EP Siebengewald, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Απόδοση: 1333 l/min
5.445 €
με 21% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rovatti TR4125F
7
Rovatti TR4125F
Αντλίες άρδευσης, 2773481
27798 Hude-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Απόδοση: 4500 l/min
4.850 €
με 19% ΦΠΑ
4.076 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Perkins
5
Perkins
Αντλίες άρδευσης, 2173081
47574 Goch, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 2883 h, Απόδοση: 1333 l/min
5.058 €
με 19% ΦΠΑ
4.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Friese MVF480414
6
Friese MVF480414
Αντλίες άρδευσης, 2129557
49824 Laar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Απόδοση: 1333 l/min
12.495 €
με 19% ΦΠΑ
10.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Cremonini REIJNEN
10
Cremonini REIJNEN
Αντλίες άρδευσης, 1327104
47574 Goch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Απόδοση: 1400 l/min
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
CREMONINI F80CF1403/90
4
CREMONINI F80CF1403/90
Αντλίες άρδευσης, 1556077
5853 EP Siebengewald, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Απόδοση: 1750 l/min
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
VECON/COGEM NH95 FPT45/95/3A FMS
8
VECON/COGEM NH95 FPT45/95/3A FMS
Αντλίες άρδευσης, 765662
5975 SEVENUM, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Απόδοση: 133 l/min
20.449 €
με 21% ΦΠΑ
16.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CAPRARI hogedruk aftakaspomp
5
CAPRARI hogedruk aftakaspomp
Αντλίες άρδευσης, 3510329
5853 EP Siebengewald, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Απόδοση: 1000 l/min
1.936 €
με 21% ΦΠΑ
1.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Caprari Aftakaspomp
5
Caprari Aftakaspomp
Αντλίες άρδευσης, 3510335
5853 EP Siebengewald, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Απόδοση: 1000 l/min
1.513 €
με 21% ΦΠΑ
1.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hüdig HC 47/77
4
Hüdig HC 47/77
Αντλίες άρδευσης, 3480648
29358 Eicklingen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Απόδοση: 60 l/min
2.891 €
με 19% ΦΠΑ
2.429 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grundfos CR 60-70 Beregeningspomp
3
Grundfos CR 60-70 Beregeningspomp
Αντλίες άρδευσης, 3480500
4906 AA Oosterhout N-Br, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Deutz/Caprari MEC MR 65-3/3A
3
Deutz/Caprari MEC MR 65-3/3A
Αντλίες άρδευσης, 2875363
29386 Obernholz OT Steimke, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW
2.800 €
με 10.7% ΦΠΑ
2.529 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Volmering Beregnungs Aggregat  Dieseselmotor Pumpe
2
Volmering Beregnungs Aggregat Dieseselmotor Pumpe
Αντλίες άρδευσης, 3424237
46395 Bocholt-Biemenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 78 kW, Ώρες λειτουργίας: 5300 h, Απόδοση: 2600 l/min
9.520 €
με 10.7% ΦΠΑ
8.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rovatti
8
Rovatti
Αντλίες άρδευσης, 1625845
29393 Groß Oesingen, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 11600 h
7.000 €
με 19% ΦΠΑ
5.882 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Volmering Tiefbrunnen-Aggregat
2
Volmering Tiefbrunnen-Aggregat
Αντλίες άρδευσης, 2352067
46395 Bocholt-Biemenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Απόδοση: 1333 l/min
41.650 €
με 19% ΦΠΑ
35.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Irrimec
7
Irrimec
Αντλίες άρδευσης, 3067723
29482 Küsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 5380 h, Απόδοση: 1300 l/min
6.783 €
με 19% ΦΠΑ
5.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Nettuno pompset caprari mg80 4/4a (700uur) + watertank
6
Nettuno pompset caprari mg80 4/4a (700uur) + watertank
Αντλίες άρδευσης, 3917701
5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 7150 h
11.495 €
με 21% ΦΠΑ
9.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
nettuno pompa
6
nettuno pompa
Αντλίες άρδευσης, 1272232
66-627 Bobrowice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h
7.380 €
με 23% ΦΠΑ
6.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bauer FV80
4
Bauer FV80
Αντλίες άρδευσης, 3493293
5409 TW Odiliapeel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999, Απόδοση: 1330 l/min
750 €

Δείτε αγγελία
Daf + VG motorpompset
4
Daf + VG motorpompset
Αντλίες άρδευσης, 3917739
5460 GG Veghel, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 74 kW
2.723 €
με 21% ΦΠΑ
2.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Irrimec ST7 110/500
8
Irrimec ST7 110/500
Αντλίες άρδευσης, 3833828
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015
23.096 €
με 20% ΦΠΑ
19.246 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 85