Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αντλίες άρδευσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αντλίες άρδευσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αντλίες άρδευσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Irrimec
7
Irrimec
Αντλίες άρδευσης, gbt3067723
29482 Küsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 5380 h, Απόδοση: 1300 l/min
6.783 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Iveco
9
Iveco
Αντλίες άρδευσης, gbt3629503
94110 Wegscheid, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 98 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Απόδοση: 5920 l/min
16.506 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.871 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
CREMONINI F80CF1403/90
4
CREMONINI F80CF1403/90
Αντλίες άρδευσης, gbt1556077
5853 EP Siebengewald, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Απόδοση: 1750 l/min
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Iveco
9
Iveco
Αντλίες άρδευσης, gbt3629503
94110 Wegscheid, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 98 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Απόδοση: 5920 l/min
16.506 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.871 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Selwood S100 Water Pump
4
Selwood S100 Water Pump
Αντλίες άρδευσης, gbt3630721
CO10 5JG -, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά ANDREW SYKES WATER PUMP
3
ANDREW SYKES WATER PUMP
Αντλίες άρδευσης, gbt3657786
SN15 3RG -, Μεγ. Βρετανία
3.839 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.199 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά IRRIGATION REELS X2
3
IRRIGATION REELS X2
Αντλίες άρδευσης, gbt3657885
SN15 3RG -, Μεγ. Βρετανία
1.879 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.566 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Irrifrance Irrigation Reel
4
Irrifrance Irrigation Reel
Αντλίες άρδευσης, gbt3657720
CO10 5JG -, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά UNIVAC WATER PUMP
2
UNIVAC WATER PUMP
Αντλίες άρδευσης, gbt3657782
SN15 3RG -, Μεγ. Βρετανία
2.418 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.015 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά SYKES WATER PUMP
2
SYKES WATER PUMP
Αντλίες άρδευσης, gbt3657923
SN15 3RG -, Μεγ. Βρετανία
1.744 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.454 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά IRRIGATION REEL
2
IRRIGATION REEL
Αντλίες άρδευσης, gbt3657908
SN15 3RG -, Μεγ. Βρετανία
2.687 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.239 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά WATER PUMP
2
WATER PUMP
Αντλίες άρδευσης, gbt3630062
YO41 5NT -, Μεγ. Βρετανία
1.010 EUR
με 20% ΦΠΑ
842 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Used Water Pump C/w Perkins Engine
Used Water Pump C/w Perkins Engine
Αντλίες άρδευσης, gbt3658525
YO62 4AX -, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Used Water Pump C/w Perkins Engine
Used Water Pump C/w Perkins Engine
Αντλίες άρδευσης, gbt3658523
YO62 4AX -, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Used Water Pump C/w Perkins Engine
Used Water Pump C/w Perkins Engine
Αντλίες άρδευσης, gbt3658701
YO62 4AX -, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Used Water Pump C/w Perkins Engine
Used Water Pump C/w Perkins Engine
Αντλίες άρδευσης, gbt3658526
YO62 4AX -, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Used Water Pumps C/w Perkins Engine`s
Used Water Pumps C/w Perkins Engine`s
Αντλίες άρδευσης, gbt3658524
YO62 4AX -, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
GMP pompset Elektropomp op kar
2
GMP pompset Elektropomp op kar
Αντλίες άρδευσης, gbt3617519
8304 AC Emmeloord, Ολλανδία
908 EUR
με 21% ΦΠΑ
750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Scova
6
Scova
Αντλίες άρδευσης, gbt3597424
29482 Küsten, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 9350 h
5.199 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.369 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Rovatti F33K100/3E
11
Rovatti F33K100/3E
Αντλίες άρδευσης, gbt3593402
49824 Laar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
2.975 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vincenzi & Gibertini Pumpe CM6-100/2
9
Vincenzi & Gibertini Pumpe CM6-100/2
Αντλίες άρδευσης, gbt3589154
49824 Laar, Γερμανία
5.058 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pumpe Landini MS 80/3
8
Pumpe Landini MS 80/3
Αντλίες άρδευσης, gbt3589135
49824 Laar, Γερμανία
1.904 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Landini  CMS 65
2
Landini CMS 65
Αντλίες άρδευσης, gbt3540695
3299 LX Maasdam, Ολλανδία
605 EUR
με 21% ΦΠΑ
500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
sonstige
15
sonstige
Αντλίες άρδευσης, gbt3540357
49847 Itterbeck, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Απόδοση: 1400 l/min
2.500 EUR

Δείτε αγγελία
Renson Beregeningspomp
3
Renson Beregeningspomp
Αντλίες άρδευσης, gbt3533131
4794 RM Heijningen, Ολλανδία
424 EUR
με 21% ΦΠΑ
350 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bauer F VI 1000 tractor beregeningspomp
4
Bauer F VI 1000 tractor beregeningspomp
Αντλίες άρδευσης, gbt3528492
5531 AH Bladel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hüdig HC910
6
Hüdig HC910
Αντλίες άρδευσης, gbt3527402
29482 Küsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 1400 h
13.328 EUR
με 19% ΦΠΑ
11.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Beinlich / Rovatti
14
Beinlich / Rovatti
Αντλίες άρδευσης, gbt3517758
31535 Neustadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
2.900 EUR

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 79