Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αντλίες άρδευσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αντλίες άρδευσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αντλίες άρδευσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Deutz-Fahr Iveco Bauer Daf Perkins
Κορυφαία προσφορά
Aquapro Beregnungsaggregat VarioDrive
Βίντεο
5
Aquapro Beregnungsaggregat VarioDrive
Αντλίες άρδευσης, 4900251 4900251
  28832 Achim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Απόδοση: 1720 l/min
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
CREMONINI F80CF1403/90
4
CREMONINI F80CF1403/90
Αντλίες άρδευσης, 4929603 4929603
  5853 EP Siebengewald, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Ώρες λειτουργίας: 300 h, Απόδοση: 1333 l/min
17.200 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DAF Rovatti
7
DAF Rovatti
Αντλίες άρδευσης, 4859554 4859554
  47574 Goch, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Απόδοση: 1333 l/min
6.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DAF-LANDINI Selbstbau
8
DAF-LANDINI Selbstbau
Αντλίες άρδευσης, 4859549 4859549
  47574 Goch, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Απόδοση: 1333 l/min
6.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Daf/Rovatti Zelfbouw
7
Daf/Rovatti Zelfbouw
Αντλίες άρδευσης, 4922967 4922967
  5853 EP Siebengewald, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Απόδοση: 1333 l/min
6.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DAF/LANDINI ZELFBOUW
9
DAF/LANDINI ZELFBOUW
Αντλίες άρδευσης, 4922963 4922963
  5853 EP Siebengewald, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Απόδοση: 1333 l/min
6.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz Volmering met Generator
11
Deutz Volmering met Generator
Αντλίες άρδευσης, 4922968 4922968
  5853 EP Siebengewald, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Απόδοση: 1333 l/min
6.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volmering DEUTZ-Landini
4
Volmering DEUTZ-Landini
Αντλίες άρδευσης, 4827889 4827889
  47574 Goch, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Ώρες λειτουργίας: 4900 h, Απόδοση: 1333 l/min
6.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iveco 83 pk & 100 pk
5
Iveco 83 pk & 100 pk
Αντλίες άρδευσης, 4832046 4832046
  5427 DC Boekel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Απόδοση: 80 l/min
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bauer SX 1000
5
Bauer SX 1000
Αντλίες άρδευσης, 4455249 4455249
  34439 Peckelsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Απόδοση: 5000 l/min
9.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Irriland MIC-325
10
Irriland MIC-325
Αντλίες άρδευσης, 4689798 4689798
  6093 AC Heythuysen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 86 kW, Απόδοση: 1330 l/min
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Marani  I22C002 Stationaire pompset
6
Marani I22C002 Stationaire pompset
Αντλίες άρδευσης, 4033125 4033125
  5451 NP Mill, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rovatti TR4125F
7
Rovatti TR4125F
Αντλίες άρδευσης, 2773481 2773481
  27798 Hude-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Απόδοση: 4500 l/min
3.850 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
CREMONINI F80CF1403/90
12
CREMONINI F80CF1403/90
Αντλίες άρδευσης, 1556077 1556077
  5853 EP Siebengewald, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Απόδοση: 1333 l/min
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
VECON/COGEM NH95 FPT45/95/3A FMS
8
VECON/COGEM NH95 FPT45/95/3A FMS
Αντλίες άρδευσης, 765662 765662
  5975 SEVENUM, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Απόδοση: 133 l/min
16.900 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cremonini REIJNEN
10
Cremonini REIJNEN
Αντλίες άρδευσης, 1327104 1327104
  47574 Goch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Απόδοση: 1400 l/min
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Euromacchine AF 18
8
Euromacchine AF 18
Αντλίες άρδευσης, 5056780 5056780
  47647 Kerken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 4629 h, Απόδοση: 1300 l/min
8.355,92 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schleier
6
ΝΈΑ Schleier
Αντλίες άρδευσης, 5066510 5066510
  41849 Wassenberg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 8900 h, Απόδοση: 1300 l/min
4.700 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hüdig HC 47/77
4
Hüdig HC 47/77
Αντλίες άρδευσης, 3480648 3480648
  29358 Eicklingen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Απόδοση: 60 l/min
3.740 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Hüdig HC910/503/82
11
Hüdig HC910/503/82
Αντλίες άρδευσης, 4971610 4971610
  29479 Jameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 47 kW, Ώρες λειτουργίας: 9550 h
7.700 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rovatti Dieselaggregat - Motorpumpe 82 PS Rovatti Pumpe
5
Rovatti Dieselaggregat - Motorpumpe 82 PS Rovatti Pumpe
Αντλίες άρδευσης, 4794269 4794269
  29565 Wriedel, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Απόδοση: 10001200 l/min
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Idrofoglia IC110-MG80.4/4
9
Idrofoglia IC110-MG80.4/4
Αντλίες άρδευσης, 4846322 4846322
  5409 TW Odiliapeel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 73 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Aquapro Beregnungsaggregat Elephant 60-20
2
Aquapro Beregnungsaggregat Elephant 60-20
Αντλίες άρδευσης, 4950752 4950752
  28832 Achim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Απόδοση: 1050 l/min
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Aquapro Beregnungsaggregat Doppelpumpe
2
Aquapro Beregnungsaggregat Doppelpumpe
Αντλίες άρδευσης, 4942941 4942941
  28832 Achim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Απόδοση: 1040 l/min
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Redrock Waterpomp / Mengmestpomp Super flow
2
Redrock Waterpomp / Mengmestpomp Super flow
Αντλίες άρδευσης, 4831617 4831617
  8401 BL Gorredijk, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Απόδοση: 14000 l/min
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 126