Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συστήματα άρδευσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Συστήματα άρδευσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συστήματα άρδευσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Bauer Kaweco John Deere Iveco
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Beinlich MF 2700
Συστήματα άρδευσης, 5150565 5150565
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996
6.303 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Hüdig Iromat III 120x450m
Συστήματα άρδευσης, 5150515 5150515
  29451 Dannenberg-Schaafhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
35.294 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Deierling Turbomat 2 100x450m
Συστήματα άρδευσης, 5150502 5150502
  29399 Wahrenholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
1.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Ferbo GHA's 110-500
5
Ferbo GHA's 110-500
Συστήματα άρδευσης, 5150487 5150487
  1681 PD Zwaagdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008
26.000 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Beinlich Programm 2000
Συστήματα άρδευσης, 5150485 5150485
  29399 Wahrenholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978
1.008 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Ferbo GHB 125-500 MP
7
Ferbo GHB 125-500 MP
Συστήματα άρδευσης, 5150482 5150482
  1681 PD Zwaagdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 500.00 m
33.500 €
Δείτε αγγελία
Ferbo GHB 110-600
6
Ferbo GHB 110-600
Συστήματα άρδευσης, 5150478 5150478
  1681 PD Zwaagdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 600.00 m
22.500 €
Δείτε αγγελία
RM  Speedy Rain 505 Turbina
RM Speedy Rain 505 Turbina
Συστήματα άρδευσης, 5149845 5149845
  47574 Goch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 170.00 m
3.940 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
RM  Speedy Rain 405 Turbina
RM Speedy Rain 405 Turbina
Συστήματα άρδευσης, 5149837 5149837
  47574 Goch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 130.00 m
3.030 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
RM  Speedy Rain 404 Sport
Βίντεο
RM Speedy Rain 404 Sport
Συστήματα άρδευσης, 5149730 5149730
  47574 Goch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 130.00 m
2.440 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ocmis 110/420 met draaikrans. + spr. wagen
9
Ocmis 110/420 met draaikrans. + spr. wagen
Συστήματα άρδευσης, 5145454 5145454
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995
7.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Irrimec Buchholz 120/420
2
Irrimec Buchholz 120/420
Συστήματα άρδευσης, 5142291 5142291
  49413 Dinklage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 420.00 m
24.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Greencrop GCEP075WIR
9
Greencrop GCEP075WIR
Συστήματα άρδευσης, 5134192 5134192
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019
17.787 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ocmis 100/400
4
Ocmis 100/400
Συστήματα άρδευσης, 5132373 5132373
  47574 Goch - Asperden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 400.00 m
9.243,70 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Irrifrance optima 1020 110-340
Irrifrance optima 1020 110-340
Συστήματα άρδευσης, 5131356 5131356
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 340.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ocmis VR6 110 - 570
Βίντεο
2
Ocmis VR6 110 - 570
Συστήματα άρδευσης, 5131177 5131177
  29320 Hermannsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 570.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ocmis VR5 110 - 470
Βίντεο
2
Ocmis VR5 110 - 470
Συστήματα άρδευσης, 5131176 5131176
  29320 Hermannsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 470.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ocmis VR4 110 - 350
Βίντεο
2
Ocmis VR4 110 - 350
Συστήματα άρδευσης, 5131174 5131174
  29320 Hermannsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 350.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ocmis VR7 120 - 540
Βίντεο
2
Ocmis VR7 120 - 540
Συστήματα άρδευσης, 5131172 5131172
  29320 Hermannsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 540.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ocmis VR6 120 - 460
Βίντεο
2
Ocmis VR6 120 - 460
Συστήματα άρδευσης, 5131166 5131166
  29320 Hermannsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 460.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ocmis R4A 110-350
4
Ocmis R4A 110-350
Συστήματα άρδευσης, 5131143 5131143
  3243 LA Stad a/h Haringvliet, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 350.00 m
22.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ocmis VR5 120 - 400
Βίντεο
2
Ocmis VR5 120 - 400
Συστήματα άρδευσης, 5131140 5131140
  29320 Hermannsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 400.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ocmis R4 1/A 110-450
4
Ocmis R4 1/A 110-450
Συστήματα άρδευσης, 5131136 5131136
  3243 LA Stad a/h Haringvliet, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 450.00 m
23.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Irrifrance Optima 1037 110-570
3
Irrifrance Optima 1037 110-570
Συστήματα άρδευσης, 5131128 5131128
  3243 LA Stad a/h Haringvliet, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 570.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Irrifrance Optima 1037 110-595
3
Irrifrance Optima 1037 110-595
Συστήματα άρδευσης, 5131125 5131125
  3243 LA Stad a/h Haringvliet, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 595.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 229