Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
John Deere Bema Binderberger Pronar Agria Hydrac Amazone Hauer
Metalsistem Regalsystem Super 123
15
ΝΈΑ Metalsistem Regalsystem Super 123
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 5142322 5142322
  25554 Wilster, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
10.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige gebrauchte Rasenmäher
2
ΝΈΑ Sonstige gebrauchte Rasenmäher
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5142119 5142119
  26871 Aschendorf / Ems, Γερμανία
150 €
logo
Δείτε αγγελία
Stiga <ST6267PB
5
ΝΈΑ Stiga <ST6267PB
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5142037 5142037
  4210 Gallneukirchen, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 0.76 m, Τύπος: Φρέζα χιονιού
2.290,83 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform 316
6
ΝΈΑ Reform 316
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5142023 5142023
  3361 Aschbach, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.45 m
1.725,66 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige KNIPEX Seitenschneider
ΝΈΑ Sonstige KNIPEX Seitenschneider
Εργαλεία, 5141713 5141713
  92334 Berching, Γερμανία
25,13 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere XUV 590M
6
ΝΈΑ John Deere XUV 590M
ATV/Quads, 5141686 5141686
  85283 Wolnzach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τετρακίνητο
15.042,02 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veegmachine
2
ΝΈΑ Veegmachine
Σαρωτικές μηχανές, 5141594 5141594
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
3.780 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sweep rolbezem
5
ΝΈΑ Sweep rolbezem
Σαρωτικές μηχανές, 5141589 5141589
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
3.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cub Cadet
2
ΝΈΑ Cub Cadet
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5141579 5141579
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
9.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bezem
4
ΝΈΑ Bezem
Σαρωτικές μηχανές, 5141577 5141577
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
1.350 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar Z215C
4
ΝΈΑ Caterpillar Z215C
Γεννήτριες, 5141539 5141539
  83379 Wonneberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
ATMP Zamiatarka ZL 1,5 2,0 2,5 m,Sweeper, Kehrmaschine, balayeuse, măturătoare, metař, fejemaskine, spazzatrice
3
ΝΈΑ ATMP Zamiatarka ZL 1,5 2,0 2,5 m,Sweeper, Kehrmaschine, balayeuse, măturătoare, metař, fejemaskine, spazzatrice
Σαρωτικές μηχανές, 5141505 5141505
  64-360 Nądnia, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
915 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
ATMP Zamiatarka 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 m, Sweeper, Kehrmaschine, balayeuse, măturătoare, metař, fejemaskine, spazzatrice
ΝΈΑ ATMP Zamiatarka 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 m, Sweeper, Kehrmaschine, balayeuse, măturătoare, metař, fejemaskine, spazzatrice
Σαρωτικές μηχανές, 5141468 5141468
  64-360 Nądnia, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 0.66 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.030 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere John deere x300
5
ΝΈΑ John Deere John deere x300
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5141361 5141361
  7951hj Staphorst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.150 €
Δείτε αγγελία
Bomford HAWK 54
4
ΝΈΑ Bomford HAWK 54
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5141226 5141226
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019
23.200 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomford KESTREL EVO S50 5M
9
ΝΈΑ Bomford KESTREL EVO S50 5M
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5141224 5141224
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bomford RAVEN 47
4
ΝΈΑ Bomford RAVEN 47
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5141225 5141225
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019
12.750 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige ADAPTATION POUR ATTELAGE MANITOU
3
ΝΈΑ Sonstige ADAPTATION POUR ATTELAGE MANITOU
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 5141198 5141198
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
375 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X155R
7
ΝΈΑ John Deere X155R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5141185 5141185
  Haelen - Wijchen , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Trejon VPX 330 Vario Schneepflug
20
ΝΈΑ Trejon VPX 330 Vario Schneepflug
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5141063 5141063
  6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.30 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
8.490 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere X320
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5141042 5141042
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.637 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Dennis G860
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5141038 5141038
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Cub Cadet FMZ-42
6
ΝΈΑ Cub Cadet FMZ-42
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5140816 5140816
  48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.504,20 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige POWER BARROW
6
ΝΈΑ Sonstige POWER BARROW
ATV/Quads, 5140810 5140810
  48361 Beelen, Γερμανία
1.579,83 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere D31RE
4
ΝΈΑ John Deere D31RE
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5138765 5138765
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
212 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 6359