Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Bema Binderberger Hydrac Agria
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Cramer Tillmann 2100
4
Cramer Tillmann 2100
Τεμαχιστές, 3829183 3829183
  59269 Beckum, Γερμανία
630 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kingspan Titan opslagkist plastic 50 kg Zout Zand Korrels
5
Kingspan Titan opslagkist plastic 50 kg Zout Zand Korrels
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 3823971 3823971
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
SaMASZ SMART 180 UNBENUTZT ( Frei Haus geliefert)
14
SaMASZ SMART 180 UNBENUTZT ( Frei Haus geliefert)
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 3791669 3791669
  6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
930 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SaMASZ SMART 150 UNBENUTZT (FREI HAUS GELIEFERT)
12
SaMASZ SMART 150 UNBENUTZT (FREI HAUS GELIEFERT)
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 3791645 3791645
  6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
890 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SaMASZ PSS 300 mit Kommunalplatte DIN -  LKW
11
SaMASZ PSS 300 mit Kommunalplatte DIN - LKW
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 3777637 3777637
  6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017, Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
2.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga 340 PX
3
Stiga 340 PX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3774560 3774560
  33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.578,99 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga 340 PWX
3
Stiga 340 PWX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3774554 3774554
  33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.357,14 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sabo Roberine 1503
4
Sabo Roberine 1503
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3774549 3774549
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 32 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 2.23 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
7.142,86 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stiga Park 220
9
Stiga Park 220
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3774371 3774371
  33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.764 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Diverse Schneeschild TOP ANGEBOT SPVK 3,0
-12%
10
Diverse Schneeschild TOP ANGEBOT SPVK 3,0
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 3753581 3753581
  51580 Reichshof/Blankenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.967 €
2.239 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VDMJ IB 750/2500
4
VDMJ IB 750/2500
Σαρωτικές μηχανές, 3812525 3812525
  54558 Mückeln, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2500.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Agromet  Schaufel mit Hydraulik, Hydraulische Schaufel 2m und andere
7
Agromet Schaufel mit Hydraulik, Hydraulische Schaufel 2m und andere
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4190606 4190606
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.076 €
logo
Δείτε αγγελία
Europower EPS113TDE
6
Europower EPS113TDE
Γεννήτριες, 4190109 4190109
  49134 Wallenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
4.520 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda HRX 537HYEA Aktion
6
Honda HRX 537HYEA Aktion
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4230204 4230204
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 3 kW, Πλάτος εργασίας: 0.53 m
1.099 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wiedenmann  RMR 230V-F
4
Wiedenmann RMR 230V-F
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4214686 4214686
  89192 Rammingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Λοιπά
9.044 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ATMP szczotka zamiatająca
4
ATMP szczotka zamiatająca
Σαρωτικές μηχανές, 4205504 4205504
  09-500 Gostynin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
698 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
ATMP zamiatarka
4
ATMP zamiatarka
Σαρωτικές μηχανές, 4205453 4205453
  09-500 Gostynin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Χωρητικότητα δοχείου: 200.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.645 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Heckballastkasten
5
Sonstige / Other Heckballastkasten
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 3507964 3507964
  59269 Beckum, Γερμανία
750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bosch Indego 13 C
4
Bosch Indego 13 C
Ρομποτικό χλοοκοπτικό, 3659179 3659179
  59269 Beckum, Γερμανία
755,45 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SVD -  - Varioschneepflug 3 Meter Vario M 300- Varioschneepflug
15
SVD - - Varioschneepflug 3 Meter Vario M 300- Varioschneepflug
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 3563977 3563977
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
2.764,71 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X950R - Bodenentleerung
5
John Deere X950R - Bodenentleerung
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3507822 3507822
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
13.865,55 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere Z335E
4
John Deere Z335E
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3507844 3507844
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.486,55 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
TOP-AGRO Trommelmähwerk 1,0 Arbeitsbreite Kleintraktoren (JR100/2)
4
TOP-AGRO Trommelmähwerk 1,0 Arbeitsbreite Kleintraktoren (JR100/2)
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3584478 3584478
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Τύπος: Λοιπά
899 €
logo
Δείτε αγγελία
Dücker HDK 1600
3
Dücker HDK 1600
Σαρωτικές μηχανές, 3482147 3482147
  29683 Bad Fallingbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Emiliana Serbatoi Carrytank 220 Liter
Βίντεο
4
Emiliana Serbatoi Carrytank 220 Liter
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3294776 3294776
  47533 Kleve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Κινητή δεξαμενή ανεφοδιασμού
454 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 5970