Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Profi 200 Liter Streuer Salzstreuer Winterdienst Neu
12
VEMAC Profi 200 Liter Streuer Salzstreuer Winterdienst Neu
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3143334
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 10.00 m, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
480 €
με 19% ΦΠΑ
403 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
DPM Vario T201V Schneepflug Beleuchtung/Gummi Amortisiert/Hydraulische Funktion incl.
4
DPM Vario T201V Schneepflug Beleuchtung/Gummi Amortisiert/Hydraulische Funktion incl.
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit2248097
02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.70 m
2.379 €
με 19% ΦΠΑ
1.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Dexwal PK1200 850L Streuer Salzstreuer Düngerstreuer Winterdienst
14
Dexwal PK1200 850L Streuer Salzstreuer Düngerstreuer Winterdienst
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3238956
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
2.190 €
με 19% ΦΠΑ
1.840 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
D&D Landtechnika Schneeraumschild Pendel Schneeschild 3,0 m Breit versand Frei
7
D&D Landtechnika Schneeraumschild Pendel Schneeschild 3,0 m Breit versand Frei
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3064824
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλική ρύθμιση, Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Εκχιονιστικό σάρωθρο
1.250 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
NEW- AGRO- Schneeschild 2 Meter Hydraulisch  SL 200- H - Schneepflug 2 Meter - Stabile Ausführung
8
NEW- AGRO- Schneeschild 2 Meter Hydraulisch SL 200- H - Schneepflug 2 Meter - Stabile Ausführung
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit2543433
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.090 €
1.131 €

με 19% ΦΠΑ
916 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere WAM 1620
5
John Deere WAM 1620
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3790713
48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
11.900 €

Δείτε αγγελία
John Deere 1545 F
4
John Deere 1545 F
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3790712
48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
14.800 €
με 19% ΦΠΑ
12.437 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dibo ECN-S 160/20
4
Dibo ECN-S 160/20
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3789633
59075 Hamm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πίεση λειτουργίας: 160 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1200 l/h, Ισχύς: 7 kW, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
1.793 €
με 19% ΦΠΑ
1.507 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota F3090
7
Kubota F3090
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3785506
54439 Saarburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
18.500 €
με 19% ΦΠΑ
15.546 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kehrmaschine 1,50m
6
Kehrmaschine 1,50m
Σαρωτικές μηχανές, pht3791334
34626 Neukirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.499 €
με 19% ΦΠΑ
1.260 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schneeschild/Schiebeschild 2,00 m
3
Schneeschild/Schiebeschild 2,00 m
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3791333
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
875 €
με 19% ΦΠΑ
735 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SaMASZ PSV 201 unbenutzt
5
SaMASZ PSV 201 unbenutzt
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3791303
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2015, υδραυλική ρύθμιση, Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
2.166 €
με 19% ΦΠΑ
1.820 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Schneeräumschild
5
Sonstige / Other Schneeräumschild
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3790866
17268 Haßleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.904 €
με 19% ΦΠΑ
1.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metalinvest Arbeitskorb
20
Metalinvest Arbeitskorb
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3785872
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
737 €
με 19% ΦΠΑ
619 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Schneeschilder
12
Pronar Schneeschilder
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3783425
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση, Λεπίδα εκχιονιστικού
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kymco MXU 500 IRS 4x4
20
Kymco MXU 500 IRS 4x4
ATV/Quads, aft3792661
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Κοτσαδόρος, Τετρακίνητο, Απόσταση σε μίλια: 430 km, Κυβισμός: 500 cm³, Πετρέλαιο
6.250 €

Δείτε αγγελία
Metal-Technik Schneepflug Vario Schwer 2,1m bis 3,0m
5
Metal-Technik Schneepflug Vario Schwer 2,1m bis 3,0m
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3789714
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.10 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.250 €
με 19% ΦΠΑ
1.050 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lucla GLU-50
4
Lucla GLU-50
Γεννήτριες, pst3793716
45300 Ocana, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Lucla GLU-50
4
Lucla GLU-50
Γεννήτριες, pst3793684
45300 Ocana, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Lucla GLU-50
4
Lucla GLU-50
Γεννήτριες, pst3793679
45300 Ocana, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Husqvarna 440
3
Husqvarna 440
Ρομποτικό χλοοκοπτικό, ptt3791182
41747 Viersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, ευέλικτο
2.680 €
με 19% ΦΠΑ
2.252 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agria 3400 KL D E-Start
6
Agria 3400 KL D E-Start
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3790988
63741 Aschaffenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 0.80 m, Αριθμός σχέσεων: 4
11.424 €
με 19% ΦΠΑ
9.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stiga Park 120
3
Stiga Park 120
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3790913
17309 Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 0.85 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.099 €
με 19% ΦΠΑ
2.604 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stiga Park 520
5
Stiga Park 520
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3790910
17309 Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.282 €
με 19% ΦΠΑ
4.439 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Valentini Ercules 5700 overtopfrees
20
Valentini Ercules 5700 overtopfrees
Εργαλεία, pmt3785948
1461GT Zuid Oost Beemster, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014
33.275 €
με 21% ΦΠΑ
27.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone E+S 750
15
Amazone E+S 750
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3793130
24214 Gettorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
4.998 €
με 19% ΦΠΑ
4.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lucla GLU-50
4
Lucla GLU-50
Γεννήτριες, pst3783881
45300 Ocana, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Nimos TW-4
4
Nimos TW-4
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt3790150
9723 TW Groningen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fliegl 3 m Monoschild, Laufräder
8
Fliegl 3 m Monoschild, Laufräder
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3792351
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.548 €
με 20% ΦΠΑ
3.790 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schmidt MF 9.3
16
Schmidt MF 9.3
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3791563
15938 Kasel-Golzig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
3.270 €
με 9% ΦΠΑ
3.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 5354