Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
WMF Presto
ΝΈΑ WMF Presto
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4104832
08267 Zwota, Γερμανία
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir FKM 231
8
ΝΈΑ Saphir FKM 231
Σαρωτικές μηχανές, 4104507
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
2.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar ZM 2000
17
ΝΈΑ Pronar ZM 2000
Σαρωτικές μηχανές, 4104499
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
2.921 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Scariflex R5S3 6M Scarifier - £5,400 +vat
ΝΈΑ Joskin Scariflex R5S3 6M Scarifier - £5,400 +vat
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, 4104432
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
6.132 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Scariflex R5S3 6M Scarifier - £5,400 +vat
ΝΈΑ Joskin Scariflex R5S3 6M Scarifier - £5,400 +vat
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, 4104431
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
6.132 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 1500 Compact Cutting Deck - £1,000 +vat
3
ΝΈΑ Massey Ferguson 1500 Compact Cutting Deck - £1,000 +vat
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4104430
Μεγ. Βρετανία
1.135 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Major MJ70-550 Roller Mower - £11,500 +vat
4
ΝΈΑ Major MJ70-550 Roller Mower - £11,500 +vat
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4104429
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
13.058 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda TR90EX ATV - £POA
ΝΈΑ Honda TR90EX ATV - £POA
ATV/Quads, 4104372
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Honda Pioneer 700M4 2 Seater ATV - £10,250 +vat
3
ΝΈΑ Honda Pioneer 700M4 2 Seater ATV - £10,250 +vat
ATV/Quads, 4104354
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
11.639 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda TRX250ES ATV - £2,650 +vat
4
ΝΈΑ Honda TRX250ES ATV - £2,650 +vat
ATV/Quads, 4104353
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
3.009 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda TRX500PFA ATV - £5,250 +vat
ΝΈΑ Honda TRX500PFA ATV - £5,250 +vat
ATV/Quads, 4104356
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
5.961 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yamaha Grizzly 550 ATV - £4,000 +vat
ΝΈΑ Yamaha Grizzly 550 ATV - £4,000 +vat
ATV/Quads, 4104357
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
4.542 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota G23 HD
8
ΝΈΑ Kubota G23 HD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4104341
14913 Niedergörsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
7.479 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BRENDON POWER WASHER
5
ΝΈΑ BRENDON POWER WASHER
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 4104307
BA15 1TY Bradford On Avon, Μεγ. Βρετανία
2.271 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda FOURTRAX
5
ΝΈΑ Honda FOURTRAX
ATV/Quads, 4104285
BA15 1TY Bradford On Avon, Μεγ. Βρετανία
2.839 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere R43RVE
9
ΝΈΑ John Deere R43RVE
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4104233
5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
750 €

Δείτε αγγελία
MROL Elektroniczna waga inwentarzowa 2.5T
5
ΝΈΑ MROL Elektroniczna waga inwentarzowa 2.5T
Ζυγαριές ζώων, 4103953
18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
1.332 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar Pług śnieżny Kacper PU-2100
4
ΝΈΑ Pronar Pług śnieżny Kacper PU-2100
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4103937
18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
1.641 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Ready
7
ΝΈΑ Stiga Ready
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4103839
3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Talex Kehrmaschine 2,30 m
9
ΝΈΑ Talex Kehrmaschine 2,30 m
Σαρωτικές μηχανές, 4103754
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.093 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Talex Kehrmaschine 1,80 m
9
ΝΈΑ Talex Kehrmaschine 1,80 m
Σαρωτικές μηχανές, 4103718
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.751 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Talex Kehrmaschine 1,50 m
9
ΝΈΑ Talex Kehrmaschine 1,50 m
Σαρωτικές μηχανές, 4103686
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.650 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gmeiner  YETI 2000
6
ΝΈΑ Gmeiner YETI 2000
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4103646
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
8.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf DKTS 1,70 m
ΝΈΑ Düvelsdorf DKTS 1,70 m
Σαρωτικές μηχανές, 4103641
36277 Schenklengsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.70 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.475 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna CTH 140 TWIN
4
ΝΈΑ Husqvarna CTH 140 TWIN
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4103634
29562 Suhlendorf, Γερμανία
Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.600 €

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 4776