Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere XUV855D
6
ΝΈΑ John Deere XUV855D
ATV/Quads, 4515898
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Diesel
10.842,27 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere XUV855D
6
ΝΈΑ John Deere XUV855D
ATV/Quads, 4515891
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Diesel
11.127,60 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere XUV855D
5
ΝΈΑ John Deere XUV855D
ATV/Quads, 4515889
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Diesel
12.154,76 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere XUV885D
8
ΝΈΑ John Deere XUV885D
ATV/Quads, 4515885
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Diesel
12.268,89 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere XUV855D
7
ΝΈΑ John Deere XUV855D
ATV/Quads, 4515876
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Diesel
11.698,24 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere XUV855D
7
ΝΈΑ John Deere XUV855D
ATV/Quads, 4515873
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Diesel
13.410,18 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Polaris ranger
6
ΝΈΑ Polaris ranger
ATV/Quads, 4515866
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Diesel
10.271,63 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Polaris ranger
6
ΝΈΑ Polaris ranger
ATV/Quads, 4515863
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Απόσταση σε μίλια: 9250 km
10.556,95 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Polaris Ranger
7
ΝΈΑ Polaris Ranger
ATV/Quads, 4515838
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Diesel
10.556,95 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Finsterwalder Maschinen Gmbh
Γεννήτριες, 4515823
  39517 Tangerhütte OT Scheeren , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1960
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BGU KS 700 H
16
ΝΈΑ BGU KS 700 H
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4515805
  64832 Babenhausen, Γερμανία
Ισχύς μετάδοσης: 20.00 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 250 mm, pto
3.834,45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1515
9
ΝΈΑ John Deere 1515
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4515768
  Haelen - Wijchen , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kärcher KM 120/150 R Bp Pack Aufsitz- Kehr- Saugmaschine Bj.2013
18
ΝΈΑ Kärcher KM 120/150 R Bp Pack Aufsitz- Kehr- Saugmaschine Bj.2013
Σαρωτικές μηχανές, 4515764
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Όχημα με δική του προπέλα
1.350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki SXG 15 H * Hydrostat * 102 cm Schnitt * 2-Zyl. Diesel 16 PS
17
ΝΈΑ Iseki SXG 15 H * Hydrostat * 102 cm Schnitt * 2-Zyl. Diesel 16 PS
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4515747
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.02 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.800 €
Δείτε αγγελία
Iseki AKS 80 Kastenstreuer * Hydraulische Antrieb über Ölmotor
6
ΝΈΑ Iseki AKS 80 Kastenstreuer * Hydraulische Antrieb über Ölmotor
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4515729
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 0.80 m, Χωρητικότητα δοχείου: 100.00 l, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bucher Mähbalken * Balkenmäher 150 cm Arbeitsbreite
5
ΝΈΑ Bucher Mähbalken * Balkenmäher 150 cm Arbeitsbreite
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4515726
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Λοιπά
1.900 €
Δείτε αγγελία
 matériel espace vert STIHL SNA
3
ΝΈΑ matériel espace vert STIHL SNA
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4515692
  88200 Saint-Nabord, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Nicolas 4600
8
ΝΈΑ Nicolas 4600
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4515609
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997
3.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 POSTE A SOUDER
5
ΝΈΑ POSTE A SOUDER
Εργαλεία, 4515602
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
600 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki SSM 60 * Mähwerk 155 cm Arbeitsbreite * Antrieb Zapfwelle
3
ΝΈΑ Iseki SSM 60 * Mähwerk 155 cm Arbeitsbreite * Antrieb Zapfwelle
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4515526
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
Πλαϊνό άδειασμα, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
840,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki SF 333 * Kabine * Hydrostat * Hochentleerung * 25 kW-34 PS
20
ΝΈΑ Iseki SF 333 * Kabine * Hydrostat * Hochentleerung * 25 kW-34 PS
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4515515
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Πλαϊνό άδειασμα, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
6.990 €
Δείτε αγγελία
John Deere 1585 TERRAIN CUT
6
ΝΈΑ John Deere 1585 TERRAIN CUT
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4515495
  32839 Steinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
31.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hakki Pilke 27 SM Z Sägespaltautomat
3
ΝΈΑ Hakki Pilke 27 SM Z Sägespaltautomat
Διαχωριστής ξύλων, 4515317
  38536 Meinersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, pto
5.750 €
Δείτε αγγελία
John Deere F 1580
4
ΝΈΑ John Deere F 1580
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4515190
  40882 Ratingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
18.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lombardini
7
ΝΈΑ Lombardini
Γεννήτριες, 4515040
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 5501