Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
New Agro Vario- L 200 - Varioschneepflug  Vario L- 200 - Hydraulisch- Neigungsausgleich- Sonderpreis
12
New Agro Vario- L 200 - Varioschneepflug Vario L- 200 - Hydraulisch- Neigungsausgleich- Sonderpreis
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit1705188
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.490 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.252 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SCHEIFELE WS 700
4
SCHEIFELE WS 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3272141
65614 Beselich - Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς μετάδοσης: 5 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, Ηλεκτρικό μοτέρ
1.535 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.290 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Schneeschild / Planierschild, LSN 1500, NEU
9
EURO-Jabelmann Schneeschild / Planierschild, LSN 1500, NEU
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit1415081
49847 Itterbeck, Γερμανία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
2.356 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.980 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Schneeschild / Planierschild, PUV 1700, NEU
9
Pronar Schneeschild / Planierschild, PUV 1700, NEU
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit1405040
49847 Itterbeck, Γερμανία
υδραυλική ρύθμιση, Λεπίδα εκχιονιστικού
2.273 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.910 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Hako Citymaster 2000
Βίντεο
18
Hako Citymaster 2000
Σαρωτικές μηχανές, pht3627223
49832 Andervenne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλευρικές βούρτσες, Υδραυλική εκκένωση, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1800.00 l, Όχημα με δική του προπέλα
23.681 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Etesia SCHNEESCHILD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3668734
46325 Borken, Γερμανία
1.785 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Viking HE 615
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3668732
46325 Borken, Γερμανία
100 EUR

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Stiga AUTOCLIP 221 2R2001008/S17
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3668731
46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
700 EUR

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sabo 47 A ECONOMY
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3668730
46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
550 EUR

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sabo 47-VARIO
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3668728
46325 Borken, Γερμανία
350 EUR

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sabo 47 EL VARIO
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3668727
46325 Borken, Γερμανία
250 EUR

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sabo 43 ESH
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3668729
46325 Borken, Γερμανία
120 EUR

Δείτε αγγελία
Matev SRM-SF 200 ST
8
ΝΈΑ Matev SRM-SF 200 ST
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3668608
85435 Erding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
2.300 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.933 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Posch Tisch/Wippsäge Compact Plus M1230HW
8
ΝΈΑ Posch Tisch/Wippsäge Compact Plus M1230HW
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3668559
91550 Dinkelsbühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Διάμετρος δίσκου: 700 mm
1.499 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.260 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Rauch AXEO Salzstreuer 18.1
3
ΝΈΑ Rauch AXEO Salzstreuer 18.1
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3668453
58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
6.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.042 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Köppl CE6
4
ΝΈΑ Köppl CE6
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3668449
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 4 kW
3.451 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone E+S 750
4
ΝΈΑ Amazone E+S 750
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3668448
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
4.760 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone E+S 750
8
ΝΈΑ Amazone E+S 750
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3668447
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
5.236 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone E+S 750
4
ΝΈΑ Amazone E+S 750
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3668446
27432 Bremervörde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
5.236 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Stiga PARK 720 PW
ΝΈΑ Stiga PARK 720 PW
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3668445
27432 Bremervörde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
7.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.882 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Stiga PARK 720 PW
3
ΝΈΑ Stiga PARK 720 PW
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3668444
26188 Edewecht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
7.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.882 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere X590
4
ΝΈΑ John Deere X590
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3668443
26188 Edewecht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
8.489 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.134 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere X590
5
ΝΈΑ John Deere X590
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3668442
27432 Bremervörde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
8.489 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.134 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schmidt Fahrzeugbau Mitos FST 20
3
ΝΈΑ Schmidt Fahrzeugbau Mitos FST 20
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3668307
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
5.355 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
ECOTECH Österreich EPA 3-200
5
ΝΈΑ ECOTECH Österreich EPA 3-200
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3668269
25852 Sterdebüll, Γερμανία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.990 EUR
2.797 EUR

με 19% ΦΠΑ
1.672 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Honda HF2417HB
9
ΝΈΑ Honda HF2417HB
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3668264
9631 Allerborn, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Λεπίδα χιονιού, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.02 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.490 EUR
με 17% ΦΠΑ
3.838 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schmidt Epoke Sirius Aufsatz-Bandsalzstreuer 7 cbm mit Salzsole
6
ΝΈΑ Schmidt Epoke Sirius Aufsatz-Bandsalzstreuer 7 cbm mit Salzsole
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3668242
58540 Meinerzhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
7.081 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schmidt  Nido Stratos Aufsatzsalzstr.  9,7 cbm m. Salzsole
5
ΝΈΑ Schmidt Nido Stratos Aufsatzsalzstr. 9,7 cbm m. Salzsole
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3668237
58540 Meinerzhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
8.925 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Springer SPC2901
3
ΝΈΑ Springer SPC2901
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3668231
7410 Angelsberg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schmidt Jongerius Schneepflug 3,20 m mit 24 V Elektro-Hydraulik.
5
ΝΈΑ Schmidt Jongerius Schneepflug 3,20 m mit 24 V Elektro-Hydraulik.
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3668222
58540 Meinerzhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
3.511 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 4899