Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Bema Binderberger Hydrac Pronar
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Husqvarna Rider R316 TX AWD
11
Husqvarna Rider R316 TX AWD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809558 4809558
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Τετρακίνητο, Πλάτος εργασίας: 0.94 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.825 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Westermann WR870 Honda Pro
4
Westermann WR870 Honda Pro
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4809473 4809473
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
1.208,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Aufsitzmäher Rider R112C
8
Husqvarna Aufsitzmäher Rider R112C
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809464 4809464
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 0.85 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.408,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X146R
7
John Deere X146R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4802614 4802614
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 92.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.344,54 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X350R
7
John Deere X350R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4802613 4802613
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Πλάτος εργασίας: 107.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.697,48 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X166R
9
John Deere X166R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4802612 4802612
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Πλάτος εργασίας: 107.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.857,14 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tuchel Trac Mini H
12
Tuchel Trac Mini H
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4802587 4802587
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
6.386,55 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansen Raupendumper Jansen RD-300, hydraulische Mulde, Benzinmotor, Ketten
7
Jansen Raupendumper Jansen RD-300, hydraulische Mulde, Benzinmotor, Ketten
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4808680 4808680
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.260,50 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Atlas Copco XAS67
7
Atlas Copco XAS67
Συμπιεστές, 4810395 4810395
  89290 Buch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Μέγιστη πίεση: 7 bar
Τιμή μετά από ερώτηση

Τιμή ενοικίασης ανά ώρα λειτουργίας κατόπιν αιτήματος
Δείτε αγγελία
TAD-LEN Kreiselmäher 1,65 m/Drum mower / Роторная косилка 1,65 м/ Segadora de tambores/Kosiarka rotacyjna
5
TAD-LEN Kreiselmäher 1,65 m/Drum mower / Роторная косилка 1,65 м/ Segadora de tambores/Kosiarka rotacyjna
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4810217 4810217
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.65 m, Τύπος: Λοιπά
886,88 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
TAD-LEN Erdbohrer 500 mm/ Сверло 500 мм/ Tractor auger/Ahoyador para tractor/Świder
6
TAD-LEN Erdbohrer 500 mm/ Сверло 500 мм/ Tractor auger/Ahoyador para tractor/Świder
Γεωτρύπανα, 4810146 4810146
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
852,33 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Leichter Schneepflug V-Typ / Lekki pług składany
3
Metal-Technik Leichter Schneepflug V-Typ / Lekki pług składany
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4802809 4802809
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.82 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
944,47 €
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Schneepflug V-Typ / pług składany
4
Metal-Technik Schneepflug V-Typ / pług składany
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4802778 4802778
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.059,65 €
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Schneepflug / pług śnieżny
7
Metal-Technik Schneepflug / pług śnieżny
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4802722 4802722
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.082,69 €
Δείτε αγγελία
Husqvarna Rider R419TsX AWD
13
Husqvarna Rider R419TsX AWD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809521 4809521
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.03 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
8.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Rider R420TsX AWD
8
Husqvarna Rider R420TsX AWD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809511 4809511
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
9.575 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Aufsitzmäher Profi Rider P524
8
Husqvarna Aufsitzmäher Profi Rider P524
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809499 4809499
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
11.241 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Rider R214 TC
9
Husqvarna Rider R214 TC
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809486 4809486
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 0.94 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.325 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere LTR180
4
John Deere LTR180
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4804320 4804320
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.950 €
logo
Δείτε αγγελία
Viking MB 756 YC = RM756YC
3
Viking MB 756 YC = RM756YC
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4811663 4811663
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 4 kW, Πλάτος εργασίας: 0.56 m, Τύπος: Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
1.259,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hustler X-One Nullwendegrasmäher
18
Hustler X-One Nullwendegrasmäher
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4811498 4811498
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Πλάτος εργασίας: 1.37 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
12.075 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cub Cadet LM3-CR46S
8
Cub Cadet LM3-CR46S
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809560 4809560
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 2 kW, Πλάτος εργασίας: 0.46 m
441,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TALEX Kehrmaschine 1,20 m
9
TALEX Kehrmaschine 1,20 m
Σαρωτικές μηχανές, 4787201 4787201
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.705 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
A.TOM Straßenbürste / Kehrmaschine / Kehrbürste 2,4m
Βίντεο
8
A.TOM Straßenbürste / Kehrmaschine / Kehrbürste 2,4m
Σαρωτικές μηχανές, 4775441 4775441
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.354 €
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Westermann Szczotka promieniowa
6
Westermann Szczotka promieniowa
Σαρωτικές μηχανές, 4771931 4771931
  64-130 Rydzyna, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 0.87 m, Τύπος: Ακτινικά σάρωθρα
1.121,85 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 6018