Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
John Deere Bema Binderberger Hydrac Agria Amazone Pronar Hauer
GIANNI FERRARI TURBO 4 K EL  hoogkieper KUBOTA DIESEL T4 K EL Grasmaaier blad zuiger GIANNI FERRARI TURBO 4 K EL  hoogkieper KUBOTA DIESEL
20
ΝΈΑ GIANNI FERRARI TURBO 4 K EL hoogkieper KUBOTA DIESEL T4 K EL Grasmaaier blad zuiger GIANNI FERRARI TURBO 4 K EL hoogkieper KUBOTA DIESEL
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5279589 5279589
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 25 kW
8.750  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Toro 4000D Grasmaaier maaier TORO 4000D groundmaster 4x4 Kubota DIESEL
19
ΝΈΑ Toro 4000D Grasmaaier maaier TORO 4000D groundmaster 4x4 Kubota DIESEL
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5279588 5279588
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007
6.250  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Tesi IHG120 Induction Heating
4
ΝΈΑ Tesi IHG120 Induction Heating
Γεννήτριες, 5279487 5279487
  60800 Trumilly, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία
Στείλτε email
John Deere X748 Ultimate
8
ΝΈΑ John Deere X748 Ultimate
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5279423 5279423
  NG32 3PY Grantham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008
5.520  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Sonstige Bressel & Lade Schiebeschild hydraulisch 3 Meter Schneeschild
10
ΝΈΑ Sonstige Bressel & Lade Schiebeschild hydraulisch 3 Meter Schneeschild
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5279204 5279204
  21514 Fitzen, Γερμανία
Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.850  €
logo
Στείλτε email
John Deere Gator HPX815E AKTION
6
ΝΈΑ John Deere Gator HPX815E AKTION
ATV/Quads, 5279151 5279151
  50389 Wesseling-Berzdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 14 kW
12.490  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
John Deere X 590 137cm
6
ΝΈΑ John Deere X 590 137cm
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5279145 5279145
  50389 Wesseling-Berzdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
8.290  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Sonstige EGO LM2102E-SP Akkurasenmäher
10
ΝΈΑ Sonstige EGO LM2102E-SP Akkurasenmäher
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5278795 5278795
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 0.52 m
832,50  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
John Deere XUV590M
4
ΝΈΑ John Deere XUV590M
ATV/Quads, 5278666 5278666
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2020
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Holder Park 20
11
ΝΈΑ Holder Park 20
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 5278602 5278602
  7751 BG Dalen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1980
4.250  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Honda 2417 V-TWIN HYDROSTATIC
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5278580 5278580
  31582 Nienburg, Γερμανία
1.500  €
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Bema WILDKRAUTBÜRSTE
Σαρωτικές μηχανές, 5278579 5278579
  31582 Nienburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 0.70 m
3.250,42  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Sonstige BAWER Werkzeugkasten Edelstahl Edelstahlverschluss, abschliessbar B:600 H:400 T:500
ΝΈΑ Sonstige BAWER Werkzeugkasten Edelstahl Edelstahlverschluss, abschliessbar B:600 H:400 T:500
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 5278104 5278104
  92334 Berching, Γερμανία
318,40  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fiskars Bypass-Getriebeastschere "PowerGear™ II"
ΝΈΑ Fiskars Bypass-Getriebeastschere "PowerGear™ II"
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 5278103 5278103
  92334 Berching, Γερμανία
50,34  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
John Deere XUV865M
6
ΝΈΑ John Deere XUV865M
ATV/Quads, 5278015 5278015
  HG4 1TT North Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
16.672  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
John Deere XUV855D
5
ΝΈΑ John Deere XUV855D
ATV/Quads, 5278018 5278018
  HG4 1TT North Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
10.873  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
John Deere XUV855D
5
ΝΈΑ John Deere XUV855D
ATV/Quads, 5278017 5278017
  HG4 1TT North Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
8.866  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
John Deere XUV855M
6
ΝΈΑ John Deere XUV855M
ATV/Quads, 5278006 5278006
  HG4 1TT North Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
14.776  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fliegl KEH 1850
4
ΝΈΑ Fliegl KEH 1850
Σαρωτικές μηχανές, 5277952 5277952
  26605 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.85 m
3.750  €
Στείλτε email
Simplicity SRD 200 * Regend RD * Aufsitzmäher * 22 HP * UNBENUTZT
20
ΝΈΑ Simplicity SRD 200 * Regend RD * Aufsitzmäher * 22 HP * UNBENUTZT
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5277869 5277869
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 0.96 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.753,78  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Metria Fuel Diesel Tank 450L
18
ΝΈΑ Metria Fuel Diesel Tank 450L
Γεννήτριες, 5277827 5277827
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019
Δημοπρασία
Στείλτε email
Renopower Diesel tank 200L
16
ΝΈΑ Renopower Diesel tank 200L
Γεννήτριες, 5277826 5277826
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2020
Δημοπρασία
Στείλτε email
Renopower Diesel tank 200L
16
ΝΈΑ Renopower Diesel tank 200L
Γεννήτριες, 5277825 5277825
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2020
Δημοπρασία
Στείλτε email
Metria Fuel Diesel Tank 250L
17
ΝΈΑ Metria Fuel Diesel Tank 250L
Γεννήτριες, 5277824 5277824
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2020
Δημοπρασία
Στείλτε email
Metria Fuel Diesel Tank 250L
17
ΝΈΑ Metria Fuel Diesel Tank 250L
Γεννήτριες, 5277823 5277823
  2030 Antwerpen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2020
Δημοπρασία
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 6501