Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Ισχύς κινητήρα
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Echo ES 330 HO 02
4
Echo ES 330 HO 02
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt3674028
26349 Jade-Schweiburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
1.280 €
με 19% ΦΠΑ
1.076 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jansen Laubsauger Jansen LS-100, 6,PS, fahrbar, Abfallsauger, Saugschlauch
7
Jansen Laubsauger Jansen LS-100, 6,PS, fahrbar, Abfallsauger, Saugschlauch
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt3723203
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.050 €
με 19% ΦΠΑ
882 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Sucker Unit
5
Other Sucker Unit
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt3768899
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Husqvarna 536 LiB Akku
3
Husqvarna 536 LiB Akku
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt3435584
84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
757 €
με 19% ΦΠΑ
636 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rabaud Windy
Βίντεο
10
Rabaud Windy
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt3560651
41379 Brüggen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Echo Bladblazer, kettingzaag, bosmaaier, heggenschaar
10
Echo Bladblazer, kettingzaag, bosmaaier, heggenschaar
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt3365798
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Husqvarna 380 BTS
4
Husqvarna 380 BTS
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt3186108
51515 Kürten-Neuensaal, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 3 kW
650 €
με 19% ΦΠΑ
546 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Echo Echo Vac Hurricane Laubsauger
5
Echo Echo Vac Hurricane Laubsauger
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt3112057
49456 Bakum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 4 kW
700 €

Δείτε αγγελία
Honda HHB 25
4
Honda HHB 25
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt1980460
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009
360 €
με 20% ΦΠΑ
300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fischer 625
4
Fischer 625
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt3619969
55288 Partenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 10 kW
6.902 €
με 19% ΦΠΑ
5.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stihl BR 500
6
Stihl BR 500
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt3263235
59379 Selm-Bork, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
547 €
με 19% ΦΠΑ
460 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Cameleon M
5
Sonstige / Other Cameleon M
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt3209886
29562 Suhlendorf, Γερμανία
3.200 €

Δείτε αγγελία
Billy Goat QV 550H
2
Billy Goat QV 550H
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt3507774
59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 7 kW
1.990 €
με 19% ΦΠΑ
1.672 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Cramer LS 5000
2
Cramer LS 5000
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt3641640
86675 Buchdorf, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 4 kW
2.100 €
με 19% ΦΠΑ
1.765 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Wiedenmann Mega Twister
2
Sonstige / Other Wiedenmann Mega Twister
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt3507950
48268 Greven, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Matev LRM-HY 120
4
Matev LRM-HY 120
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt3256079
85435 Erding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
4.000 €
με 19% ΦΠΑ
3.361 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Cramer LS 5000 H SILENT WINGS
3
Cramer LS 5000 H SILENT WINGS
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt3646656
30966 Hemmingen, Γερμανία
1.900 €
με 19% ΦΠΑ
1.597 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Toro 51591
3
Toro 51591
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt2550523
32361 Pr. Oldendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
159 €
με 19% ΦΠΑ
134 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stihl BGE 71
3
Stihl BGE 71
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt2791034
46395 Bocholt, Γερμανία
130 €

Δείτε αγγελία
Weibang Laubverladegebläse von Weibang
Weibang Laubverladegebläse von Weibang
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt3753333
63691 Ranstadt, Γερμανία
1.599 €
με 19% ΦΠΑ
1.344 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Solo 750P
Solo 750P
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt3745421
16303 Schwedt / Oder, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 2 kW
524 €
με 19% ΦΠΑ
440 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stihl SH86
Stihl SH86
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt3701971
49832 Freren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 1 kW
399 €
με 19% ΦΠΑ
335 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Husqvarnana Husqvarna Rückenblasgerät 350 BT
Husqvarnana Husqvarna Rückenblasgerät 350 BT
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt3604387
41747 Viersen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 1 kW
570 €
με 19% ΦΠΑ
479 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other 600
6
Sonstige / Other 600
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt3448057
35239 Steffenberg, Γερμανία
4.455 €
με 19% ΦΠΑ
3.744 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Nimos UK-4.0 met Votex bladzuigopbouw
2
Nimos UK-4.0 met Votex bladzuigopbouw
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, pgt3427693
3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007
7.865 €
με 21% ΦΠΑ
6.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 33