Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Billy Goat Cramer Fischer
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Wiedenmann WisperTWISTER
3
Wiedenmann WisperTWISTER
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 4745942 4745942
  50389 Wesseling-Berzdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
5.790 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Billy Goat DL 1801 VE EU
4
Billy Goat DL 1801 VE EU
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 4723619 4723619
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
4.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Laubbläser SBL 327 V
6
Stiga Laubbläser SBL 327 V
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 4721888 4721888
  8654 Fischbach, Αυστρία
199,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Billy Goat DL1801VEEU
5
Billy Goat DL1801VEEU
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 4707639 4707639
  82319 Starnberg OT Perchti, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW
3.361,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MTD 202
5
MTD 202
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 4153953 4153953
  7954 GL Rouveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 3 kW
1.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ForeSTeel FT-600 EP400 13Ps Kipper+Laubsauger
Βίντεο
13
ForeSTeel FT-600 EP400 13Ps Kipper+Laubsauger
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 4297656 4297656
  07333 Unterwellenborn , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 10 kW
6.070 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ForeSTeel FT-1300 EP500 13Ps Kipper+Laubsauger
Βίντεο
10
ForeSTeel FT-1300 EP500 13Ps Kipper+Laubsauger
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 4297652 4297652
  07333 Unterwellenborn , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 10 kW
7.550 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ForeSTeel FT-1000 EP500 13Ps Kipper+Laubsauger
Βίντεο
12
ForeSTeel FT-1000 EP500 13Ps Kipper+Laubsauger
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 4297585 4297585
  07333 Unterwellenborn , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 10 kW
7.120 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ForeSTeel FT-2200 EP500 18Ps Kipper +Laubsauger
Βίντεο
19
ForeSTeel FT-2200 EP500 18Ps Kipper +Laubsauger
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 4297566 4297566
  07333 Unterwellenborn , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 13 kW
8.845 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna 580BTS
5
Husqvarna 580BTS
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 4252971 4252971
  9640 Kötschach, Αυστρία
619 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wiedenmann Mega Twister
4
Wiedenmann Mega Twister
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 4206864 4206864
  89192 Rammingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 33 kW
6.585 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Billy Goat Laubsauger KV650SPH
8
Billy Goat Laubsauger KV650SPH
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 4537510 4537510
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
1.200 €
Δείτε αγγελία
Wiedenmann Mega Twister
4
Wiedenmann Mega Twister
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 4462192 4462192
  89192 Rammingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
6.652 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wiedenmann Mega Twister
4
Wiedenmann Mega Twister
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 4462173 4462173
  89192 Rammingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
5.630 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Blasgerät 580 BTS
8
Husqvarna Blasgerät 580 BTS
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 4453005 4453005
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
625 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cramer LS 3500
4
Cramer LS 3500
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 4570752 4570752
  48268 Greven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 4 kW
1.088,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Jansen Laubsauger Jansen LS-100, 6,5 PS, fahrbar, Abfallsauger, Saugschlauch
7
Jansen Laubsauger Jansen LS-100, 6,5 PS, fahrbar, Abfallsauger, Saugschlauch
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 4447396 4447396
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
881,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dolmar PB252.4 bladblazer
4
Dolmar PB252.4 bladblazer
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 4363927 4363927
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Wiedenmann Mega Twister
3
Sonstige / Other Wiedenmann Mega Twister
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 3507950 3507950
  48268 Greven, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Billy Goat DL 1801 VEEU
8
Billy Goat DL 1801 VEEU
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 3816151 3816151
  27336 Rethem, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW
4.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Billy Goat QV550HSP
3
Billy Goat QV550HSP
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 3197711 3197711
  31715 Meerbeck, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 4 kW
2.249 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda HHB 25
4
Honda HHB 25
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 1980460 1980460
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009
300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cramer LS5000
6
Cramer LS5000
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 4895044 4895044
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 4 kW
1.000 €
Δείτε αγγελία
Fischer 625
4
Fischer 625
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 3619969 3619969
  55288 Partenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 10 kW
5.546 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wiedenmann FAVORIT 1100
5
Wiedenmann FAVORIT 1100
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 4704205 4704205
  39240 Calbe / Saale, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993
989,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 34