Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Γεωτρύπανα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Γεωτρύπανα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Γεωτρύπανα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Unia Erdbohrer S, NEU
9
Unia Erdbohrer S, NEU
Γεωτρύπανα, pqt921056
49847 Itterbeck, Γερμανία
2.332 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.960 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Erdbohrer EEB 13, NEU
6
EURO-Jabelmann Erdbohrer EEB 13, NEU
Γεωτρύπανα, pqt921052
49847 Itterbeck, Γερμανία
1.815 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.525 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jansen Erdbohrer 600 mm für Traktorbohrgerät TBG-200
Jansen Erdbohrer 600 mm für Traktorbohrgerät TBG-200
Γεωτρύπανα, pqt3640969
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
430 EUR
με 19% ΦΠΑ
361 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jansen Erdbohrer 450 mm für Traktorbohrgerät TBG-200
Jansen Erdbohrer 450 mm für Traktorbohrgerät TBG-200
Γεωτρύπανα, pqt3640968
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
278 EUR
με 19% ΦΠΑ
234 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
TAD-LEN ŚWIDER ZIEMNY SZ-1 erdbohrer  post-hole dragger шнек tariere
TAD-LEN ŚWIDER ZIEMNY SZ-1 erdbohrer post-hole dragger шнек tariere
Γεωτρύπανα, pqt3615722
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
815 EUR
με 23% ΦΠΑ
662 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Erdbohrer Euroaufnahme
2
Erdbohrer Euroaufnahme
Γεωτρύπανα, pqt3573369
49586 Neuenkirchen/Bramsche, Γερμανία
3.451 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Bohrer Erdbohrer 45-50cm Bohrdurchmesser Profi Ersatzbohrer neu
5
Motorgeräte Fritzsch GmbH Bohrer Erdbohrer 45-50cm Bohrdurchmesser Profi Ersatzbohrer neu
Γεωτρύπανα, pqt3520811
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
211 EUR
με 19% ΦΠΑ
177 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MGF Heck-Erdbohrer 360mm Heck-Erdbohrgerät für Traktoren
9
MGF Heck-Erdbohrer 360mm Heck-Erdbohrgerät für Traktoren
Γεωτρύπανα, pqt3520690
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
620 EUR
με 19% ΦΠΑ
521 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MGF Heck-Erdbohrer 300mm Heck-Erdbohrgerät für Traktoren
9
MGF Heck-Erdbohrer 300mm Heck-Erdbohrgerät für Traktoren
Γεωτρύπανα, pqt3520689
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
549 EUR
με 19% ΦΠΑ
461 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MGF Heck-Erdbohrer 225mm Heck-Erdbohrgerät für Traktoren
9
MGF Heck-Erdbohrer 225mm Heck-Erdbohrgerät für Traktoren
Γεωτρύπανα, pqt3520688
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
530 EUR
με 19% ΦΠΑ
445 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Bohrer Erdbohrer 300mm Ersatzbohrer Erdbohrgeräte neu
5
Motorgeräte Fritzsch GmbH Bohrer Erdbohrer 300mm Ersatzbohrer Erdbohrgeräte neu
Γεωτρύπανα, pqt3520685
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
130 EUR
με 19% ΦΠΑ
109 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Bohrer Erdbohrer 225mm Ersatzbohrer Erdbohrgeräte neu
4
Motorgeräte Fritzsch GmbH Bohrer Erdbohrer 225mm Ersatzbohrer Erdbohrgeräte neu
Γεωτρύπανα, pqt3520684
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
120 EUR
με 19% ΦΠΑ
101 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MGF Heck-Erdbohrer 150mm Heck-Erdbohrgerät für Traktoren
9
MGF Heck-Erdbohrer 150mm Heck-Erdbohrgerät für Traktoren
Γεωτρύπανα, pqt3520565
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
520 EUR
με 19% ΦΠΑ
437 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Motorgeräte Fritzsch GmbH Bohrer Erdbohrer 150mm Ersatzbohrer Erdbohrgeräte neu
5
Motorgeräte Fritzsch GmbH Bohrer Erdbohrer 150mm Ersatzbohrer Erdbohrgeräte neu
Γεωτρύπανα, pqt3520563
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
111 EUR
με 19% ΦΠΑ
93 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Rabaud  TRH508
5
Rabaud TRH508
Γεωτρύπανα, pqt3510222
26871 Herbrum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
4.249 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.571 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BMB EB 300
3
BMB EB 300
Γεωτρύπανα, pqt3495835
25920 Stedesand, Γερμανία
1.349 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.134 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jansen Erdbohrgerät Pendelbohrer Bohrgerät hydraulisch PB-100 inkl. 5 Bohrern
7
Jansen Erdbohrgerät Pendelbohrer Bohrgerät hydraulisch PB-100 inkl. 5 Bohrern
Γεωτρύπανα, pqt3465371
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.690 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.420 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bobcat TIA 350S
4
Bobcat TIA 350S
Γεωτρύπανα, pqt3319343
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
471 EUR
με 20% ΦΠΑ
393 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf DEB ERDBOHRGERÄT LAGERMASCHINE
5
Düvelsdorf DEB ERDBOHRGERÄT LAGERMASCHINE
Γεωτρύπανα, pqt3228863
2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
1.745 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.454 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Selbst?
Selbst?
Γεωτρύπανα, pqt3165447
27442 Gnarrenburg-Kuhstedt, Γερμανία
1.190 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Volmering Erdbohrer für Euroaufnahme
2
Volmering Erdbohrer für Euroaufnahme
Γεωτρύπανα, pqt3110296
46395 Bocholt-Biemenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Jansen Erdbohrgerät Einmann EBG-100 mit 100 & 200 mm Bohrer, 3 PS, Bohrgerät
6
Jansen Erdbohrgerät Einmann EBG-100 mit 100 & 200 mm Bohrer, 3 PS, Bohrgerät
Γεωτρύπανα, pqt3047929
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
295 EUR
με 19% ΦΠΑ
248 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jansen 300 mm Bohrer für Einmann-Erdbohrgerät
Jansen 300 mm Bohrer für Einmann-Erdbohrgerät
Γεωτρύπανα, pqt3047928
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
55 EUR
με 19% ΦΠΑ
46 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Volmering Erdbohrgerät für Frndladeranbau
Volmering Erdbohrgerät für Frndladeranbau
Γεωτρύπανα, pqt2738730
46395 Bocholt-Biemenhorst, Γερμανία
2.844 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.390 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Volmering Erdbohrer
Volmering Erdbohrer
Γεωτρύπανα, pqt2738724
46395 Bocholt-Biemenhorst, Γερμανία
2.202 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.850 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
VEMAC Erdbohrer Bohrer Bodenbohrer bis 40cm Zapfwelle Neu
VEMAC Erdbohrer Bohrer Bodenbohrer bis 40cm Zapfwelle Neu
Γεωτρύπανα, pqt2539979
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.250 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.050 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
VEMAC Geo ATVauger ATV Quad Erdbohrer Erdbohrgerät Bohrer Bohrgerät
Βίντεο
6
VEMAC Geo ATVauger ATV Quad Erdbohrer Erdbohrgerät Bohrer Bohrgerät
Γεωτρύπανα, pqt2535021
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.649 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.386 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 38