Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Διαχωριστής ξύλων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Μηχανισμός κίνησης

Μεταχειρισμένα Διαχωριστής ξύλων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Διαχωριστής ξύλων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Binderberger Balfor BGU
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Binderberger Rahmengigant Z30 mit Funk
ΝΈΑ Binderberger Rahmengigant Z30 mit Funk
Διαχωριστής ξύλων, 4807617 4807617
  64678 Lindenfels, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Δύναμη διαχωρισμού: 30.00 t, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Λοιπά, Τύπος: Κάθετος διαχωριστής
8.000 €
Δείτε αγγελία
Jansen Holzspalter Jansen HS-22A62, 22 t, 62cm, Benzinmotor, stehend+liegend
6
ΝΈΑ Jansen Holzspalter Jansen HS-22A62, 22 t, 62cm, Benzinmotor, stehend+liegend
Διαχωριστής ξύλων, 4807043 4807043
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.175,63 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabaud 70019C houtklover
8
ΝΈΑ Rabaud 70019C houtklover
Διαχωριστής ξύλων, 4806396 4806396
  3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
10.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansen Holzspalter HS20DS63
4
ΝΈΑ Jansen Holzspalter HS20DS63
Διαχωριστής ξύλων, 4805726 4805726
  49456 Bakum-Lüsche, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 17.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 62 cm, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας, Τύπος: Οριζόντιος διαχωριστής
1.388 €
Δείτε αγγελία
Jansen Holzspalter Jansen FS-35speed, Schwungradspalter, 35 t, 60 cm, liegend
7
ΝΈΑ Jansen Holzspalter Jansen FS-35speed, Schwungradspalter, 35 t, 60 cm, liegend
Διαχωριστής ξύλων, 4805005 4805005
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.469,75 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Binderberger H8 Kombi E Z
7
Binderberger H8 Kombi E Z
Διαχωριστής ξύλων, 4803611 4803611
  83317 Teisendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
1.690 €
Δείτε αγγελία
Kovaco Wood spliter WS 550/Разделитель бревен WS 550/ Łuparka do drewna
4
Kovaco Wood spliter WS 550/Разделитель бревен WS 550/ Łuparka do drewna
Διαχωριστής ξύλων, 4802892 4802892
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 24.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 109 cm
3.745,89 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Posch HydroCombi 20 mit Seilwinde
9
Posch HydroCombi 20 mit Seilwinde
Διαχωριστής ξύλων, 4802630 4802630
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 20.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
EiFo Holzspalter 17 to f. ZW-Antrieb
9
EiFo Holzspalter 17 to f. ZW-Antrieb
Διαχωριστής ξύλων, 4802581 4802581
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δύναμη διαχωρισμού: 17.00 t
2.352,10 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Posch Hydro Combi 22 Fixomatik-System
5
Posch Hydro Combi 22 Fixomatik-System
Διαχωριστής ξύλων, 4802562 4802562
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Δύναμη διαχωρισμού: 22.00 t
3.781,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
HZC Power GmbH HS30290
4
HZC Power GmbH HS30290
Διαχωριστής ξύλων, 4798027 4798027
  47807 Krefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δύναμη διαχωρισμού: 30.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 60 cm, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας, Τύπος: Οριζόντιος διαχωριστής
1.679,83 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krpan CV 26 K PRO
5
Krpan CV 26 K PRO
Διαχωριστής ξύλων, 4797348 4797348
  3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
3.958,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lancman XLE 32 C XTRM
7
Lancman XLE 32 C XTRM
Διαχωριστής ξύλων, 4795979 4795979
  79780 Stühlingen-Lausheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη διαχωρισμού: 32.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 119 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Σφηνοειδής μορφή: Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων, Τύπος: Οριζόντιος διαχωριστής
8.823,53 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BGU HS 75-2 Stehendspalt
BGU HS 75-2 Stehendspalt
Διαχωριστής ξύλων, 4795348 4795348
  37186 Moringen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tajfun RCA 400 Joy
9
Tajfun RCA 400 Joy
Διαχωριστής ξύλων, 4793229 4793229
  8654 Fischbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lancman ST 13 C
6
Lancman ST 13 C
Διαχωριστής ξύλων, 4792504 4792504
  78333 Stockach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Δύναμη διαχωρισμού: 13.00 t
1.998,32 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Oehler Öl 110
5
Oehler Öl 110
Διαχωριστής ξύλων, 4791347 4791347
  63633 Birstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Δύναμη διαχωρισμού: 10.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, Μηχανισμός κίνησης: pto, Τύπος: Κάθετος διαχωριστής
1.400 €

ενοικίαση από 30,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Binderberger 20 TO
Διαχωριστής ξύλων, 4791285 4791285
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
2.166,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Posch Splitmaster 30t
3
Posch Splitmaster 30t
Διαχωριστής ξύλων, 4785607 4785607
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
8.650 €
Δείτε αγγελία
EiFo Maxi 33 C-Maxi 22 C
5
EiFo Maxi 33 C-Maxi 22 C
Διαχωριστής ξύλων, 4781047 4781047
  35759 Driedorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Δύναμη διαχωρισμού: 22.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 120 cm, Τύπος: Οριζόντιος διαχωριστής
4.537,82 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Binderberger H 12 Z
4
Binderberger H 12 Z
Διαχωριστής ξύλων, 4779704 4779704
  84174 Eching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δύναμη διαχωρισμού: 12.00 t
2.315,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansen Holzspalter Jansen TS-30, 30 t (Zapfwelle), stehend, inkl. Stammheber
7
Jansen Holzspalter Jansen TS-30, 30 t (Zapfwelle), stehend, inkl. Stammheber
Διαχωριστής ξύλων, 4773682 4773682
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.672,27 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lumag HOS 10
5
Lumag HOS 10
Διαχωριστής ξύλων, 4771632 4771632
  74626 Bretzfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Δύναμη διαχωρισμού: 10.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 135 cm, Μηχανισμός κίνησης: Ηλεκτρικό μοτέρ, Σφηνοειδής μορφή: Μαχαίρια-μονής λεπίδας, Τύπος: Κάθετος διαχωριστής
420,17 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tajfun RCA 400 Joy
7
Tajfun RCA 400 Joy
Διαχωριστής ξύλων, 4767541 4767541
  8654 Fischbach, Αυστρία
11.000 €
Δείτε αγγελία
Posch HEVI HYDRO-COMBI 17 !!AUCTIONSMASCHINE!!
5
Posch HEVI HYDRO-COMBI 17 !!AUCTIONSMASCHINE!!
Διαχωριστής ξύλων, 4767527 4767527
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
1.390 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 264