Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Διαχωριστής ξύλων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Μηχανισμός κίνησης

Μεταχειρισμένα Διαχωριστής ξύλων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Διαχωριστής ξύλων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Eigenbau Eigenbau Holzspalter
5
Eigenbau Eigenbau Holzspalter
Διαχωριστής ξύλων, 3892240
49624 Löningen, Γερμανία
Δύναμη διαχωρισμού: 20.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 90 cm, pto, Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων
1.750 €

Δείτε αγγελία
KMZ Holzspalter mit 6,5PS Verbrennungsmotor bis zu 20T Spaltkraf
Βίντεο
8
KMZ Holzspalter mit 6,5PS Verbrennungsmotor bis zu 20T Spaltkraf
Διαχωριστής ξύλων, 3806533
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Δύναμη διαχωρισμού: 20.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 63 cm, Μαχαίρια-μονής λεπίδας
1.623 €

Δείτε αγγελία
Lancman LE 32 C
4
Lancman LE 32 C
Διαχωριστής ξύλων, 3804620
79780 Stühlingen-Lausheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Δύναμη διαχωρισμού: 32.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 119 cm, pto, Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων
9.520 €
με 19% ΦΠΑ
8.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kretzer SK 1200/30 Holzspalter Spalter
11
Kretzer SK 1200/30 Holzspalter Spalter
Διαχωριστής ξύλων, 3836859
34626 Neukirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Δύναμη διαχωρισμού: 30.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 120 cm, Ηλεκτρικό μοτέρ, Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων
7.499 €
με 19% ΦΠΑ
6.302 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VEMAC Zanon Spalter Holzspalter Zanon SVT-20/1050
14
VEMAC Zanon Spalter Holzspalter Zanon SVT-20/1050
Διαχωριστής ξύλων, 3847440
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δύναμη διαχωρισμού: 20.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, pto
3.190 €
με 19% ΦΠΑ
2.681 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VEMAC Zanon Spalter Holzspalter Zanon SVT-14/1050
13
VEMAC Zanon Spalter Holzspalter Zanon SVT-14/1050
Διαχωριστής ξύλων, 3847410
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δύναμη διαχωρισμού: 14.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 122 cm, pto
1.890 €
με 19% ΦΠΑ
1.588 € καθαρά
Δείτε αγγελία
EFCO 610 T 400V 2,4kW
3
EFCO 610 T 400V 2,4kW
Διαχωριστής ξύλων, 3857307
61206 Wöllstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Δύναμη διαχωρισμού: 6.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 55 cm, Ηλεκτρικό μοτέρ, Μαχαίρια-μονής λεπίδας
590 €
με 19% ΦΠΑ
496 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Remet Holzspalter RT 5
Βίντεο
5
Remet Holzspalter RT 5
Διαχωριστής ξύλων, 3828543
93471 Arnbruck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δύναμη διαχωρισμού: 5.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 40 cm, Λοιπά, Ηλεκτρικό μοτέρ
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Oehler OL140 P
6
Oehler OL140 P
Διαχωριστής ξύλων, 3819725
57334 Bad Laasphe - Feudingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη διαχωρισμού: 14.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, pto, Μαχαίρια-μονής λεπίδας
2.390 €
με 19% ΦΠΑ
2.008 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Binderberger H20 eco line
4
Binderberger H20 eco line
Διαχωριστής ξύλων, 3570635
53489 Sinzig , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δύναμη διαχωρισμού: 20.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 115 cm, pto, Μαχαίρια-μονής λεπίδας
3.331 €
3.856 €

με 19% ΦΠΑ
2.799 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GROWI GSW 30-TURBO D ZW 3P mit Seilwindenvorbereitung ab Lager!
4
GROWI GSW 30-TURBO D ZW 3P mit Seilwindenvorbereitung ab Lager!
Διαχωριστής ξύλων, 3558099
71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δύναμη διαχωρισμού: 30.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 130 cm, pto, Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων
9.600 €
με 19% ΦΠΑ
8.067 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kozina HCD
7
Kozina HCD
Διαχωριστής ξύλων, 3532095
4000 Kranj, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη διαχωρισμού: 21.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 115 cm, Μαχαίρια-μονής λεπίδας, pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rabaud F 80
Βίντεο
8
Rabaud F 80
Διαχωριστής ξύλων, 3542013
41379 Brüggen, Γερμανία
Δύναμη διαχωρισμού: 80.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 135 cm, pto, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kendt 18 TO Eco
4
Kendt 18 TO Eco
Διαχωριστής ξύλων, 3570577
53489 Sinzig , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη διαχωρισμού: 18.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, Μαχαίρια-μονής λεπίδας, pto
1.649 €
2.368 €

με 19% ΦΠΑ
1.386 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GREENBASE Holzspalter Titanium 17 Z
6
GREENBASE Holzspalter Titanium 17 Z
Διαχωριστής ξύλων, 3789992
63691 Ranstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη διαχωρισμού: 16.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 115 cm, pto
2.799 €
με 19% ΦΠΑ
2.352 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GREENBASE Holzspalter Titanium 14 Z
5
GREENBASE Holzspalter Titanium 14 Z
Διαχωριστής ξύλων, 3789988
63691 Ranstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη διαχωρισμού: 14.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 115 cm, pto
2.399 €
με 19% ΦΠΑ
2.016 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lancman STI 17 C
3
Lancman STI 17 C
Διαχωριστής ξύλων, 3768297
96176 Kraisdorf, Γερμανία
Δύναμη διαχωρισμού: 17.00 t, pto, Μαχαίρια-μονής λεπίδας
2.990 €
με 19% ΦΠΑ
2.513 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bowell Victory Holzspalter mit 15 PS Motor, 32 to, vertikal & horizontal
8
Bowell Victory Holzspalter mit 15 PS Motor, 32 to, vertikal & horizontal
Διαχωριστής ξύλων, 3545184
21107 Hamburg, Γερμανία
Δύναμη διαχωρισμού: 32.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 105 cm, Ηλεκτρικό μοτέρ
1.778 €
με 19% ΦΠΑ
1.494 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hakki Pilke 1x37 Z Expert
9
Hakki Pilke 1x37 Z Expert
Διαχωριστής ξύλων, 2463650
56864 Bad Bertrich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη διαχωρισμού: 7.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 500 cm, Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων, pto
8.699 €
με 19% ΦΠΑ
7.310 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VEMAC Geo LSM 20 20t Holzspalter Spalter stehend liegend 6,5PS Benzin
5
VEMAC Geo LSM 20 20t Holzspalter Spalter stehend liegend 6,5PS Benzin
Διαχωριστής ξύλων, 2539987
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δύναμη διαχωρισμού: 20.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, Μαχαίρια-μονής λεπίδας
1.890 €
με 19% ΦΠΑ
1.588 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VEMAC Geo LSD Elektro Holzspalter Spalter 22t 63cm stehend liegend Neu
5
VEMAC Geo LSD Elektro Holzspalter Spalter 22t 63cm stehend liegend Neu
Διαχωριστής ξύλων, 2539986
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δύναμη διαχωρισμού: 22.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 63 cm, Ηλεκτρικό μοτέρ, Μαχαίρια-μονής λεπίδας
1.349 €
με 19% ΦΠΑ
1.134 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VEMAC GEO 22ton Holzspalter Motor Spalter 6,5PS Benzin
8
VEMAC GEO 22ton Holzspalter Motor Spalter 6,5PS Benzin
Διαχωριστής ξύλων, 2342045
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δύναμη διαχωρισμού: 22.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 62 cm
1.390 €
με 19% ΦΠΑ
1.168 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DPM Kellfri Holzspalter HK520 und HK777
4
DPM Kellfri Holzspalter HK520 und HK777
Διαχωριστής ξύλων, 2316408
51469 Bergisch Gladbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δύναμη διαχωρισμού: 8.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 52 cm, Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων, Ηλεκτρικό μοτέρ
951 €
με 19% ΦΠΑ
799 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DPM Kellfri Holzspalter HK1100
3
DPM Kellfri Holzspalter HK1100
Διαχωριστής ξύλων, 2316404
51469 Bergisch Gladbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δύναμη διαχωρισμού: 7.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, Ηλεκτρικό μοτέρ, Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων
1.308 €
με 19% ΦΠΑ
1.099 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dema Holzspalter HS 12/Z für Zapfwelle 12-50 PS | 12 Tonnen
6
Dema Holzspalter HS 12/Z für Zapfwelle 12-50 PS | 12 Tonnen
Διαχωριστής ξύλων, 2242602
19306 Neustadt Glewe, Γερμανία
Δύναμη διαχωρισμού: 12.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 130 cm, pto, Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων
948 €
με 19% ΦΠΑ
797 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 301