Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Διαχωριστής ξύλων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Μηχανισμός κίνησης

Μεταχειρισμένα Διαχωριστής ξύλων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Διαχωριστής ξύλων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Dema Holzspalter HS 12/Z für Zapfwelle 12-50 PS | 12 Tonnen
6
Dema Holzspalter HS 12/Z für Zapfwelle 12-50 PS | 12 Tonnen
Διαχωριστής ξύλων, pet2242602
19306 Neustadt Glewe, Γερμανία
Δύναμη διαχωρισμού: 12.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 130 cm, pto, Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων
948 €
με 19% ΦΠΑ
797 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Deitmer DKS170 Holzspalter Baggerspalter Kegelspalter
9
Deitmer DKS170 Holzspalter Baggerspalter Kegelspalter
Διαχωριστής ξύλων, pet1605005
48703 Stadtlohn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος διαχωρισμού: 400 cm
3.569 €
με 19% ΦΠΑ
2.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lancman LE 21 C3
Βίντεο
3
Lancman LE 21 C3
Διαχωριστής ξύλων, pet3707933
2890 Oppuurs (Sint-Amands), Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη διαχωρισμού: 21.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, pto, Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων
4.760 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kendt 18 TO Eco
4
Kendt 18 TO Eco
Διαχωριστής ξύλων, pet3570577
53489 Sinzig , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη διαχωρισμού: 18.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, pto, Μαχαίρια-μονής λεπίδας
1.649 €
2.368 €

με 19% ΦΠΑ
1.386 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pilkemaster Super
Βίντεο
4
Pilkemaster Super
Διαχωριστής ξύλων, pet3500163
36289 Friedewald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος διαχωρισμού: 50 cm, pto
7.501 €
με 19% ΦΠΑ
6.303 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jansen TS-25 K Elektromotor & Zapfwelle 25 Tonnen GARTIS VERSAND
Βίντεο
7
Jansen TS-25 K Elektromotor & Zapfwelle 25 Tonnen GARTIS VERSAND
Διαχωριστής ξύλων, pet3753385
91555 Feuchtwangen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη διαχωρισμού: 25.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων
2.274 €
με 19% ΦΠΑ
1.911 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jansen HS-20H110, 20t 110cm, Motor, liegend/ stehend GRATIS VERSAND
Βίντεο
6
Jansen HS-20H110, 20t 110cm, Motor, liegend/ stehend GRATIS VERSAND
Διαχωριστής ξύλων, pet3746233
91555 Feuchtwangen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη διαχωρισμού: 20.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, Μαχαίρια-μονής λεπίδας
1.978 €
με 19% ΦΠΑ
1.662 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BGU Spaltprofi SP 30 HZEH/S
14
BGU Spaltprofi SP 30 HZEH/S
Διαχωριστής ξύλων, pet3735484
49824 Laar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Δύναμη διαχωρισμού: 30.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 1250 cm, Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων
9.127 €
με 19% ΦΠΑ
7.670 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Holzkraft HSE 13-1050
4
Holzkraft HSE 13-1050
Διαχωριστής ξύλων, pet3742972
74889 Sinsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Δύναμη διαχωρισμού: 13.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 105 cm, Ηλεκτρικό μοτέρ
1.349 €
με 19% ΦΠΑ
1.134 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lancman STI 17 C
3
Lancman STI 17 C
Διαχωριστής ξύλων, pet3768297
96176 Kraisdorf, Γερμανία
Δύναμη διαχωρισμού: 17.00 t, pto, Μαχαίρια-μονής λεπίδας
2.990 €
με 19% ΦΠΑ
2.513 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BEHA BHM 21 Z+E
3
BEHA BHM 21 Z+E
Διαχωριστής ξύλων, pet3716735
2890 Oppuurs (Sint-Amands), Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2013, Δύναμη διαχωρισμού: 21.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 118 cm, pto, Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων
1.900 €

Δείτε αγγελία
Lancman SE 10 C
5
Lancman SE 10 C
Διαχωριστής ξύλων, pet3716696
2890 Oppuurs (Sint-Amands), Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2014, Δύναμη διαχωρισμού: 10.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 117 cm, pto, Μαχαίρια-μονής λεπίδας
1.100 €

Δείτε αγγελία
L.V.G. GmbH
4
L.V.G. GmbH
Διαχωριστής ξύλων, pet3681144
99947 Bad Langensalza / Nägelstedt, Γερμανία
Δύναμη διαχωρισμού: 25.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, pto
2.207 €
με 19% ΦΠΑ
1.855 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rabaud F 80
Βίντεο
8
Rabaud F 80
Διαχωριστής ξύλων, pet3542013
41379 Brüggen, Γερμανία
Δύναμη διαχωρισμού: 80.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 135 cm, pto, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
GREENBASE Holzspalter Titanium 17 Z
6
GREENBASE Holzspalter Titanium 17 Z
Διαχωριστής ξύλων, pet3608556
63691 Ranstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη διαχωρισμού: 16.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 115 cm, pto
2.799 €
με 19% ΦΠΑ
2.352 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GRENNBASE Holzspalter Titanium 14 Z
5
GRENNBASE Holzspalter Titanium 14 Z
Διαχωριστής ξύλων, pet3608553
63691 Ranstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη διαχωρισμού: 14.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 115 cm, pto
2.399 €
με 19% ΦΠΑ
2.016 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GROWI GSW 30-TURBO D ZW 3P mit Seilwindenvorbereitung ab Lager!
4
GROWI GSW 30-TURBO D ZW 3P mit Seilwindenvorbereitung ab Lager!
Διαχωριστής ξύλων, pet3558099
71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη διαχωρισμού: 30.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 130 cm, pto, Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων
9.600 €
με 19% ΦΠΑ
8.067 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Binderberger H20 eco line
4
Binderberger H20 eco line
Διαχωριστής ξύλων, pet3570635
53489 Sinzig , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη διαχωρισμού: 20.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 115 cm, pto, Μαχαίρια-μονής λεπίδας
3.094 €
3.737 €

με 19% ΦΠΑ
2.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bowell Victory Holzspalter mit 15 PS Motor, 32 to, vertikal & horizontal
8
Bowell Victory Holzspalter mit 15 PS Motor, 32 to, vertikal & horizontal
Διαχωριστής ξύλων, pet3545184
21107 Hamburg, Γερμανία
Δύναμη διαχωρισμού: 32.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 105 cm, Ηλεκτρικό μοτέρ
1.778 €
με 19% ΦΠΑ
1.494 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Posch Paldu 1100-19 Ausstellungsmaschine
5
Posch Paldu 1100-19 Ausstellungsmaschine
Διαχωριστής ξύλων, pet3546570
54636 Rittersdorf, Γερμανία
Δύναμη διαχωρισμού: 19.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, pto, Μαχαίρια-μονής λεπίδας
2.990 €
με 19% ΦΠΑ
2.513 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kozina HCD
7
Kozina HCD
Διαχωριστής ξύλων, pet3532095
4000 Kranj, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη διαχωρισμού: 21.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 115 cm, pto, Μαχαίρια-μονής λεπίδας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pilkemaster EVO 36
Βίντεο
5
Pilkemaster EVO 36
Διαχωριστής ξύλων, pet3497749
36289 Friedewald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη διαχωρισμού: 8.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 60 cm, pto
9.000 €
με 19% ΦΠΑ
7.563 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BALFOR Pro35 OR 1250 C
14
BALFOR Pro35 OR 1250 C
Διαχωριστής ξύλων, pet3260113
54558 Gillenfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Δύναμη διαχωρισμού: 35.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 125 cm, pto, Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων
7.777 €
με 19% ΦΠΑ
6.535 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SCHEIFELE 12 Z
4
SCHEIFELE 12 Z
Διαχωριστής ξύλων, pet3272146
65614 Beselich - Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Δύναμη διαχωρισμού: 12.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, pto, Μαχαίρια-μονής λεπίδας
2.249 €
με 19% ΦΠΑ
1.890 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DVB Holzspalter
3
DVB Holzspalter
Διαχωριστής ξύλων, pet3192459
49456 Bakum-Lüsche, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Δύναμη διαχωρισμού: 17.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 62 cm, Μαχαίρια-μονής λεπίδας
1.378 €
με 19% ΦΠΑ
1.158 € καθαρά
Δείτε αγγελία
HAF-Forsttechnik HS 110/27
4
HAF-Forsttechnik HS 110/27
Διαχωριστής ξύλων, pet3205847
87640 Biessenhofen / Altdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Δύναμη διαχωρισμού: 27.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, pto, Μαχαίρια-μονής λεπίδας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
HAF-Forsttechnik HS 108/12
3
HAF-Forsttechnik HS 108/12
Διαχωριστής ξύλων, pet3205846
87640 Biessenhofen / Altdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Δύναμη διαχωρισμού: 12.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, pto, Μαχαίρια-μονής λεπίδας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Victory LS-42T-1050 - 35to Spaltkraft - 15PS Motor - FRACHTFREI
11
Victory LS-42T-1050 - 35to Spaltkraft - 15PS Motor - FRACHTFREI
Διαχωριστής ξύλων, pet3156001
21256 Handeloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Δύναμη διαχωρισμού: 32.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 105 cm, Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων
1.578 €
με 19% ΦΠΑ
1.326 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Binderberger GI 20 Z zu vermieten
7
Binderberger GI 20 Z zu vermieten
Διαχωριστής ξύλων, pet3312014
48720 Rosendahl-Osterwick, Γερμανία
Δύναμη διαχωρισμού: 20.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 125 cm, pto, Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων
71 €
με 19% ΦΠΑ
60 € καθαρά
ενοικίαση από 60,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Binderberger H10K Z
4
Binderberger H10K Z
Διαχωριστής ξύλων, pet3358401
34626 Neukirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Δύναμη διαχωρισμού: 10.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 115 cm, pto, Μαχαίρια-μονής λεπίδας
1.890 €
με 19% ΦΠΑ
1.588 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 305