Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Διαχωριστής ξύλων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Μηχανισμός κίνησης

Μεταχειρισμένα Διαχωριστής ξύλων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Διαχωριστής ξύλων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Binderberger H20sS Z
4
Binderberger H20sS Z
Διαχωριστής ξύλων, pet3563974
53489 Sinzig , Γερμανία
Δύναμη διαχωρισμού: 20.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 115 cm, pto, Μαχαίρια-μονής λεπίδας
3.558 EUR
4.427 EUR

με 19% ΦΠΑ
2.990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
WALITEC Holzspalter
4
WALITEC Holzspalter
Διαχωριστής ξύλων, pet2900096
76884 Ösringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Δύναμη διαχωρισμού: 18.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 80 cm, pto, Μαχαίρια-μονής λεπίδας
1.599 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.344 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kretzer Spaltknecht SK 900/24
3
Kretzer Spaltknecht SK 900/24
Διαχωριστής ξύλων, pet3619458
35418 Buseck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Δύναμη διαχωρισμού: 24.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, pto, Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων
4.500 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Deitmer DKS170 Holzspalter Baggerspalter Kegelspalter
9
Deitmer DKS170 Holzspalter Baggerspalter Kegelspalter
Διαχωριστής ξύλων, pet1605005
48703 Stadtlohn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος διαχωρισμού: 400 cm
3.569 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.999 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pilkemaster Super
Βίντεο
4
Pilkemaster Super
Διαχωριστής ξύλων, pet3500163
36289 Friedewald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος διαχωρισμού: 50 cm, pto
7.501 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.303 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige/Other KREISSAEGE
5
ΝΈΑ Sonstige/Other KREISSAEGE
Διαχωριστής ξύλων, pet3666319
49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
2.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.437 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jansen Holzspalter Jansen HS-20DS63E Elektromotor, 20 t, 63 cm, Doppelspalter
7
ΝΈΑ Jansen Holzspalter Jansen HS-20DS63E Elektromotor, 20 t, 63 cm, Doppelspalter
Διαχωριστής ξύλων, pet3665825
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.568 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.318 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Linddana TP 270
6
ΝΈΑ Linddana TP 270
Διαχωριστής ξύλων, pet3665644
04916 Herzberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
18.445 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other AMBOSS 22 TO
2
ΝΈΑ Sonstige / Other AMBOSS 22 TO
Διαχωριστής ξύλων, pet3664667
94124 Büchlberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
1.790 EUR

Δείτε αγγελία
Uniforest Titanium 14 BMF
3
ΝΈΑ Uniforest Titanium 14 BMF
Διαχωριστής ξύλων, pet3664507
79274 St. Märgen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Δύναμη διαχωρισμού: 13.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 105 cm, Μαχαίρια-μονής λεπίδας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BGU USP 16HZ-1
4
ΝΈΑ BGU USP 16HZ-1
Διαχωριστής ξύλων, pet3664308
79232 March, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Δύναμη διαχωρισμού: 16.00 t, pto, Σφήνα τεσσάρων κατευθύνσεων
3.200 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.689 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Farm+Garten SP7 Classic
3
ΝΈΑ Farm+Garten SP7 Classic
Διαχωριστής ξύλων, pet3664300
79232 March, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Δύναμη διαχωρισμού: 7.00 t
511 EUR
με 19% ΦΠΑ
429 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vermeer 620
4
Vermeer 620
Διαχωριστής ξύλων, pet3663490
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Posch HydroCombi 19To V2
6
Posch HydroCombi 19To V2
Διαχωριστής ξύλων, pet3662487
69115 Heidelberg, Γερμανία
Δύναμη διαχωρισμού: 19.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 110 cm, Μαχαίρια-μονής λεπίδας, pto
3.290 EUR

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
SÜDHARZER MSS 2502
Διαχωριστής ξύλων, pet3661605
46519 Alpen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
KIENESBERGER HS 108/18PF
2
KIENESBERGER HS 108/18PF
Διαχωριστής ξύλων, pet3660321
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009
1.590 EUR
με 13% ΦΠΑ
1.407 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Posch Spaltfix 300 Compfort
7
Posch Spaltfix 300 Compfort
Διαχωριστής ξύλων, pet3659705
4808 Wurzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
11.305 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vogesenblitz AMR Holzspalter 12to
4
Vogesenblitz AMR Holzspalter 12to
Διαχωριστής ξύλων, pet3656551
57612 Kroppach, Γερμανία
Δύναμη διαχωρισμού: 12.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 108 cm
950 EUR

Δείτε αγγελία
EiFo BR 115-19 Z W
EiFo BR 115-19 Z W
Διαχωριστής ξύλων, pet3653512
87730 Bad Grönenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Δύναμη διαχωρισμού: 20.00 t, Μήκος διαχωρισμού: 115 cm, pto
3.399 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.856 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Hacki LX 37 Easy
7
Hacki LX 37 Easy
Διαχωριστής ξύλων, pet3648234
48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Binderberger FG 230
Διαχωριστής ξύλων, pet3647442
49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
6.783 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Posch TWZ 700
3
Posch TWZ 700
Διαχωριστής ξύλων, pet3647430
59872 Meschede - Remblinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.550 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.143 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Binderberger H 30 Z
2
Binderberger H 30 Z
Διαχωριστής ξύλων, pet3647350
82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Δύναμη διαχωρισμού: 30.00 t
4.980 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.185 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Binderberger H 17 Z
2
Binderberger H 17 Z
Διαχωριστής ξύλων, pet3647349
82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Δύναμη διαχωρισμού: 17.00 t
2.980 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.504 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά FBW8.5
5
FBW8.5
Διαχωριστής ξύλων, pet3647199
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007
1.428 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.190 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά FB90
3
FB90
Διαχωριστής ξύλων, pet3647133
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008
4.680 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά FB25
FB25
Διαχωριστής ξύλων, pet3647115
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007
3.480 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά F17D105H
2
F17D105H
Διαχωριστής ξύλων, pet3646933
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
2.112 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.760 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά F13D105
F13D105
Διαχωριστής ξύλων, pet3646924
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
1.074 EUR
με 20% ΦΠΑ
895 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά F16D125
F16D125
Διαχωριστής ξύλων, pet3646916
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
1.674 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.395 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 267