Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Chemo 4 x 12.000 Liter
4
Chemo 4 x 12.000 Liter
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3932454
39387 Oschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991
5.950 €
με 19% ΦΠΑ
5.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Roth
3
Roth
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3931777
64521 Groß Gerau, Γερμανία
Δεξαμενή καυσίμων
2.500 €
με 19% ΦΠΑ
2.101 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Piusi AdBlue Pumpe Basic Plus
-18%
Piusi AdBlue Pumpe Basic Plus
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3931770
48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πρατήριο υγρών καυσίμων
570 €
696 €

με 19% ΦΠΑ
479 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Auffangwanne Cross Tank  Titan IBC 1000
-10%
Auffangwanne Cross Tank Titan IBC 1000
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3931748
48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστατευτικό ανάχωμα της δεξαμενής καυσίμου
534 €
594 €

με 19% ΦΠΑ
449 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other 5000 LITRE STAINLESS STEEL TANK
3
Other 5000 LITRE STAINLESS STEEL TANK
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3930461
PE227LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other 55 LITRE & 110 LITRE PETROL MOBILE FUEL TANK
3
Other 55 LITRE & 110 LITRE PETROL MOBILE FUEL TANK
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3930451
PE227LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Δεξαμενή καυσίμων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other 55 LITRE & 110 LITRE DIESEL MOBILE FUEL TANKS
3
Other 55 LITRE & 110 LITRE DIESEL MOBILE FUEL TANKS
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3930450
PE227LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other 55 LITRE & 110 LITRE ADBLUE MOBILE FUEL TANK
2
Other 55 LITRE & 110 LITRE ADBLUE MOBILE FUEL TANK
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3930447
PE227LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Δεξαμενή καυσίμων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other 220L PORTABLE PETROL FUEL TANK
3
Other 220L PORTABLE PETROL FUEL TANK
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3930442
PE227LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Δεξαμενή καυσίμων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other 220 LITRE DIESEL PORTABLE FUEL TANK
3
Other 220 LITRE DIESEL PORTABLE FUEL TANK
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3930436
PE227LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Δεξαμενή καυσίμων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other 220 LITRE ADBLUE PORTABLE FUEL TANK
3
Other 220 LITRE ADBLUE PORTABLE FUEL TANK
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3930430
PE227LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Δεξαμενή καυσίμων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other 440 LITRE DIESEL PORTABLE FUEL TANK
3
Other 440 LITRE DIESEL PORTABLE FUEL TANK
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3930423
PE227LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Δεξαμενή καυσίμων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other 440 LITRE ADBLUE PORTABLE FUEL TANK
3
Other 440 LITRE ADBLUE PORTABLE FUEL TANK
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3930420
PE227LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Δεξαμενή καυσίμων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kingspan Truckmaster 430
-18%
2
Kingspan Truckmaster 430
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3929876
48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δεξαμενή καυσίμων
1.061 €
1.296 €

με 19% ΦΠΑ
892 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schütz Cross Tank 3000
-14%
Schütz Cross Tank 3000
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3929873
48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δεξαμενή καυσίμων
2.916 €
3.392 €

με 19% ΦΠΑ
2.450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kingspan Fuelmaster 9000
-15%
Kingspan Fuelmaster 9000
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3929870
48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δεξαμενή καυσίμων
6.853 €
8.062 €

με 19% ΦΠΑ
5.759 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kingspan Fuelmaster 5000
-15%
Kingspan Fuelmaster 5000
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3929869
48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δεξαμενή καυσίμων
4.746 €
5.583 €

με 19% ΦΠΑ
3.988 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schneider Tankbau 25 000Liter Dieseltank
3
Schneider Tankbau 25 000Liter Dieseltank
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3925719
88450 Berkheim, Γερμανία
Δεξαμενή καυσίμων
6.545 €
με 19% ΦΠΑ
5.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other DIESEL PUMP
2
Other DIESEL PUMP
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3925545
YO415NT York, Μεγ. Βρετανία
2.657 €
με 20% ΦΠΑ
2.214 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Cross Tank WM-2/200
Cross Tank WM-2/200
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3924498
48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστατευτικό ανάχωμα της δεξαμενής καυσίμου
276 €
με 19% ΦΠΑ
232 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Cross Tank  Tankabfüllplatz
-13%
Cross Tank Tankabfüllplatz
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3924478
48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστατευτικό ανάχωμα της δεξαμενής καυσίμου
2.200 €
2.536 €

με 19% ΦΠΑ
1.849 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kingspan Fuelmaster 2500 Liter
-9%
Kingspan Fuelmaster 2500 Liter
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3924427
48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δεξαμενή καυσίμων
2.855 €
3.136 €

με 19% ΦΠΑ
2.399 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schütz Cross Tank VET 1000 Liter
-16%
Schütz Cross Tank VET 1000 Liter
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3924402
48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Δεξαμενή καυσίμων
998 €
1.189 €

με 19% ΦΠΑ
839 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Titan  FM5000 LITRE BUNDED FUEL TANKS
4
Titan FM5000 LITRE BUNDED FUEL TANKS
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3924332
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
2.044 €
με 20% ΦΠΑ
1.703 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Western Trailed Water Bowser
5
Other Western Trailed Water Bowser
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 3923746
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 52