Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Hydrac Pronar Hauer Bema Adler
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Bressel und Lade SPH 32
7
ΝΈΑ Bressel und Lade SPH 32
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4808085 4808085
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.680,67 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmidt Fahrzeugbau MF5.3
5
ΝΈΑ Schmidt Fahrzeugbau MF5.3
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4808051 4808051
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Πλάτος εργασίας: 3.60 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.252,10 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Diverse
ΝΈΑ Diverse
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4807874 4807874
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
υδραυλική ρύθμιση, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
SaMASZ Samasz PSV 301
ΝΈΑ SaMASZ Samasz PSV 301
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4807843 4807843
  54439 Saarburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
4.789,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unbekannt Schneeschild 2,50m mit Dreiecksaufnahme
4
ΝΈΑ Unbekannt Schneeschild 2,50m mit Dreiecksaufnahme
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4806357 4806357
  34414 Daseburg, Γερμανία
325 €
Δείτε αγγελία
SaMASZ RAM 270
2
SaMASZ RAM 270
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4804238 4804238
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
3.240,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Schiebeschild 2,60 m
9
Sonstige / Other Schiebeschild 2,60 m
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4803882 4803882
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
650 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Schneeräumschild
5
Sonstige / Other Schneeräumschild
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4803846 4803846
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki RSL 120 Schneeschild * Schneeräumschild * 120 cm Arbeitsbreite
7
Iseki RSL 120 Schneeschild * Schneeräumschild * 120 cm Arbeitsbreite
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4803760 4803760
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Matev FKL 140 cm
4
Matev FKL 140 cm
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4803689 4803689
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf DSK AFS 2,90
4
Düvelsdorf DSK AFS 2,90
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4803286 4803286
  88239 Wangen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.90 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
3.108,40 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Leichter Schneepflug V-Typ / Lekki pług składany
3
Metal-Technik Leichter Schneepflug V-Typ / Lekki pług składany
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4802809 4802809
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.82 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
961,09 €
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Leichter Schneepflug / pług prosty lekki
Metal-Technik Leichter Schneepflug / pług prosty lekki
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4802803 4802803
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.85 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
656,35 €
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Schneepflug V-Typ / pług składany
4
Metal-Technik Schneepflug V-Typ / pług składany
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4802778 4802778
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.078,29 €
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Schneepflug / pług śnieżny
7
Metal-Technik Schneepflug / pług śnieżny
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4802722 4802722
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.101,73 €
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Schneepflug V-Typ / pług składany
2
Metal-Technik Schneepflug V-Typ / pług składany
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4802678 4802678
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.922,17 €
Δείτε αγγελία
DAIMLER-BENZ AG Unimog U 30 / 411 * E.Z. 1961 * Arbeitsmaschine Schneepflug
12
DAIMLER-BENZ AG Unimog U 30 / 411 * E.Z. 1961 * Arbeitsmaschine Schneepflug
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4802497 4802497
  Berlin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1961, Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, υδραυλική ρύθμιση, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Schneepflug / pług śnieżny
5
Metal-Technik Schneepflug / pług śnieżny
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4802459 4802459
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
773,56 €
Δείτε αγγελία
Ventura HOJA NIVELADORA NPH 250-300 - COLUMBIA /
8
Ventura HOJA NIVELADORA NPH 250-300 - COLUMBIA /
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4798776 4798776
  17181 AIGUAVIVA, Ισπανία
Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rauch Axeo 6.1
5
Rauch Axeo 6.1
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4798144 4798144
  59269 Beckum, Γερμανία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 0.80 m, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
3.399 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Moderntech ZAMIATARKA KOSTKI BRUKOWEJ ODŚNIEŻARKA SZCZOTKA ZMC 180
-17%
Βίντεο
20
Moderntech ZAMIATARKA KOSTKI BRUKOWEJ ODŚNIEŻARKA SZCZOTKA ZMC 180
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4797689 4797689
  09-500 Gostynin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Εκχιονιστικό σάρωθρο
3.070,78 €
3.703,69 €

χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Moderntech ZAMIATARKA ZE 180, ODMIATARKA, SZER. PRACY 180 CM PRODUCENT
-18%
Βίντεο
18
Moderntech ZAMIATARKA ZE 180, ODMIATARKA, SZER. PRACY 180 CM PRODUCENT
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4797686 4797686
  09-500 Gostynin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Εκχιονιστικό σάρωθρο
1.312,70 €
1.593,99 €

χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Moderntech ZAMIATARKA ZE 200, ODŚNIEŻARKA, SZER. PRACY 200 CM PRODUCENT
-17%
Βίντεο
18
Moderntech ZAMIATARKA ZE 200, ODŚNIEŻARKA, SZER. PRACY 200 CM PRODUCENT
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4797659 4797659
  09-500 Gostynin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Εκχιονιστικό σάρωθρο
1.359,58 €
1.640,64 €

χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tielbürger Schneepflug TS 125
6
Tielbürger Schneepflug TS 125
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4797422 4797422
  3321 Stephanshart, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λοιπά
787,61 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch K 51 Streukombi
Rauch K 51 Streukombi
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4796226 4796226
  37186 Moringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 0.58 m, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
503,36 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1251