Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Rabaud RASCO Mosor PK 3.4
3
ΝΈΑ Rabaud RASCO Mosor PK 3.4
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4151831
  57392 Schmallenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.95 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
3.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hauer HSh 3000
2
ΝΈΑ Hauer HSh 3000
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4151199
  7210 Mattersburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.900 €
Δείτε αγγελία
Fricke SPV 2301 G
6
ΝΈΑ Fricke SPV 2301 G
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4150913
  97500 Ebelsbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
2.101 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar PU S32 H
5
Pronar PU S32 H
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4150233
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.97 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
4.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika  Schneeschild / 3,0 m / PSSH 02 / TOP
4
D&D Landtechnika Schneeschild / 3,0 m / PSSH 02 / TOP
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4150113
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 l, Λεπίδα εκχιονιστικού
955 €
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Schneeschild / 2,6 m / NEU / PSSH 02 / Lieferung frei
4
D&D Landtechnika Schneeschild / 2,6 m / NEU / PSSH 02 / Lieferung frei
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4150110
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2.00 l, Λεπίδα εκχιονιστικού
899 €
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Schneeschild / PSSH 02 / Lieferung frei
4
D&D Landtechnika Schneeschild / PSSH 02 / Lieferung frei
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4150109
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2.00 l, Λεπίδα εκχιονιστικού
840 €
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Schneeschild 3,0 m / Lieferung frei / TOP / Lieferung
8
D&D Landtechnika Schneeschild 3,0 m / Lieferung frei / TOP / Lieferung
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4150106
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 l, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.299 €
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Schneeschild / 2,6 m / PSSH 04 / NEU / Lieferung frei
8
D&D Landtechnika Schneeschild / 2,6 m / PSSH 04 / NEU / Lieferung frei
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4150097
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2.00 l, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.195 €
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Schneeschild / PSSH 04 / 2,2 m / Lieferung frei
9
D&D Landtechnika Schneeschild / PSSH 04 / 2,2 m / Lieferung frei
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4150095
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2.00 l, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.099 €
Δείτε αγγελία
Gmeiner Streuautomat YETI 2000W DK
6
Gmeiner Streuautomat YETI 2000W DK
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4150083
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hauer Salz-und Splittstreuer Eisprofi XXM1500
7
Hauer Salz-und Splittstreuer Eisprofi XXM1500
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4150011
  83626 Unterlaindern/Valley, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 2.25 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
12.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Schneeschild 2,45 m, Federklappen
3
Sonstige / Other Schneeschild 2,45 m, Federklappen
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4149994
  26655 Westerstede, Γερμανία
Λεπίδα εκχιονιστικού
588 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hydrac UNI 250
4
Hydrac UNI 250
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4147927
  92536 Pfreimd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
2.437 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Schneeschild 3,0 m / NEU / TOP / Lieferung frei
4
D&D Landtechnika Schneeschild 3,0 m / NEU / TOP / Lieferung frei
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4147340
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 l, Λεπίδα εκχιονιστικού
955 €
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika  Schneeschild 2,6 m / NEU / TOP / Lieferung frei / TOP
4
D&D Landtechnika Schneeschild 2,6 m / NEU / TOP / Lieferung frei / TOP
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4147338
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2.00 l, Λεπίδα εκχιονιστικού
899 €
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika  Schneeschild / 2, 2 m / Lieferung frei
4
D&D Landtechnika Schneeschild / 2, 2 m / Lieferung frei
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4147276
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2.00 l, Λεπίδα εκχιονιστικού
840 €
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other ST 62E
7
Sonstige / Other ST 62E
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4143777
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH  Schneepflüg Standard 2.6m
6
Wolf-Landtechnik GmbH Schneepflüg Standard 2.6m
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4143720
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
2.380 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH  Schneepflüg SMART
5
Wolf-Landtechnik GmbH Schneepflüg SMART
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4143685
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.22 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.199 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SaMASZ PSV 271
3
SaMASZ PSV 271
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4142857
  7433 Mariasdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013
2.478 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SaMASZ Schneepflug Spitzpflüge-V Pflüge PSV271/Alp301
8
SaMASZ Schneepflug Spitzpflüge-V Pflüge PSV271/Alp301
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4142847
  7433 Mariasdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schmidt Schneepflug m Parallelogramm/Hubzylinder Unimog
16
Schmidt Schneepflug m Parallelogramm/Hubzylinder Unimog
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4142813
  7433 Mariasdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1988
3.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf Schneeschild Komfort DSK
Βίντεο
3
Düvelsdorf Schneeschild Komfort DSK
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4142030
  26349 Jaderberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.420 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schneeschild  2,6 m Breit D&D Landtechnika Schild , Schneeschild
7
Schneeschild 2,6 m Breit D&D Landtechnika Schild , Schneeschild
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4141018
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1163