Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Hydrac Pronar Hauer Bema Adler
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
INTER-TECH Hydraulischer Pflug 2.2 m/Hydraulic snow plough /Гидравлический снегоотвал 2,2 м
4
INTER-TECH Hydraulischer Pflug 2.2 m/Hydraulic snow plough /Гидравлический снегоотвал 2,2 м
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4742192 4742192
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.572,56 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Spawex Schneepflug hydraulisch 3 m/Задний снегоотвал 3 м/Pług tylny hydrauliczny
4
Spawex Schneepflug hydraulisch 3 m/Задний снегоотвал 3 м/Pług tylny hydrauliczny
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4935143 4935143
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.858,27 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
RASCO TRP 1.0 Selbstlade Tellerstreuer für Salz und Splitt
4
RASCO TRP 1.0 Selbstlade Tellerstreuer für Salz und Splitt
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4932280 4932280
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Optimal SP 1500
4
Optimal SP 1500
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4932304 4932304
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Μηχάνημα
της ημέρας
Kellfri Piaskarka 1,35M/500L holowana atv quad hak
Βίντεο
7
Kellfri Piaskarka 1,35M/500L holowana atv quad hak
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4932249 4932249
  63-900 Rawicz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Χωρητικότητα δοχείου: 500.00 l
1.321,70 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kellfri Piaskarka 1,0M/230L Atv Quad hak
Βίντεο
8
Kellfri Piaskarka 1,0M/230L Atv Quad hak
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4932259 4932259
  63-900 Rawicz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 230.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
857,13 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kellfri Piaskarka 1,1M/200L
Βίντεο
14
Kellfri Piaskarka 1,1M/200L
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4932239 4932239
  63-900 Rawicz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.10 m, Χωρητικότητα δοχείου: 200.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.089,41 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch UKS 120
5
Rauch UKS 120
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4934647 4934647
  71034 Böblingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Χωρητικότητα δοχείου: 240.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.699 €
Δείτε αγγελία
Rauch UKS 120
4
Rauch UKS 120
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4934646 4934646
  71034 Böblingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Χωρητικότητα δοχείου: 240.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.699 €
Δείτε αγγελία
Iseki KL 150
5
Iseki KL 150
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4934651 4934651
  71034 Böblingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Εκχιονιστικό σάρωθρο
1.590 €
Δείτε αγγελία
Hydrac VP 320
7
Hydrac VP 320
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4930484 4930484
  83253 Rimsting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
8.739,50 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Schneeschild
3
Bressel und Lade Schneeschild
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4934077 4934077
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Schneepflug 2,6 m bis 3,0 m
6
MC-AGRI Schneepflug 2,6 m bis 3,0 m
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4930012 4930012
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Τύπος: Λοιπά
1.472 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Schneepflug Vario schwer 2,1 m bis 3,0 m
5
MC-AGRI Schneepflug Vario schwer 2,1 m bis 3,0 m
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4929986 4929986
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.10 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.161 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
APV WD 40 M2
6
APV WD 40 M2
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4929534 4929534
  3753 Hötzelsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 40.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
855 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grass-rol Piaskarko-solarka/ Salzstreuer 1000
3
Grass-rol Piaskarko-solarka/ Salzstreuer 1000
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4925833 4925833
  17-200 Hajnówka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 20.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.324,02 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other AV-Tec 2,00 mtr
3
Sonstige / Other AV-Tec 2,00 mtr
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4935460 4935460
  54576 Hillesheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kellfri Piaskarka 1,3M/350L
Βίντεο
7
Kellfri Piaskarka 1,3M/350L
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4931529 4931529
  63-900 Rawicz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Χωρητικότητα δοχείου: 350.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.507,52 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kellfri Piaskarka / Sandstrahler / Sandblaster 1,8M/900L
Βίντεο
14
Kellfri Piaskarka / Sandstrahler / Sandblaster 1,8M/900L
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4931527 4931527
  63-900 Rawicz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Χωρητικότητα δοχείου: 900.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.972,09 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kellfri Piaskarka / Sandstrahler / Sandblaster 2,1M/1250L
Βίντεο
14
Kellfri Piaskarka / Sandstrahler / Sandblaster 2,1M/1250L
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4931291 4931291
  63-900 Rawicz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.10 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1250.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
2.204,38 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rasco Schneepflug 1,8-3,2m AB auf Lager!
15
Rasco Schneepflug 1,8-3,2m AB auf Lager!
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4927221 4927221
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bema 700
6
Bema 700
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4574903 4574903
  93055 Regensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.889,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 240
6
240
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4644803 4644803
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1983, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.490 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vielitz S 260
7
Vielitz S 260
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4644802 4644802
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.950 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki Schneeräumschild RSS mit Kufen 2000
7
Iseki Schneeräumschild RSS mit Kufen 2000
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4548591 4548591
  68307 Mannheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
3.445,38 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1364