Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Sonstige / Other ST 62E
7
ΝΈΑ Sonstige / Other ST 62E
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4263169
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φρέζα χιονιού
700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch SA 250
5
ΝΈΑ Rauch SA 250
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4263040
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmidt Fahrzeugbau MF5.3
5
ΝΈΑ Schmidt Fahrzeugbau MF5.3
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4263031
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Πλάτος εργασίας: 3.60 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.252 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gmeiner Gmeiner  Streuautomat STA 1800 TCFS
5
ΝΈΑ Gmeiner Gmeiner Streuautomat STA 1800 TCFS
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4263000
  71093 Weil im Schönbuch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1800.00 l, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
5.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hydrac Schneepflug UIII 320 L
10
ΝΈΑ Hydrac Schneepflug UIII 320 L
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4262858
  94437 Mamming, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
7.142 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hydrac SCHNEEPFLUG UNI 290
8
ΝΈΑ Hydrac SCHNEEPFLUG UNI 290
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4262569
  3340 Waidhofen a. d. Ybbs, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
3.575 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hydrac Kronberger UIII 280 GT
10
ΝΈΑ Hydrac Kronberger UIII 280 GT
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4262330
  36399 Freiensteinau , Γερμανία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
2.900 €
Δείτε αγγελία
Rasco TRAC 3.0
ΝΈΑ Rasco TRAC 3.0
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4262011
  04651 Bad Lausick, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
5.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SaMASZ CITY 150 mit KUPPLUNGSDREIECK
11
ΝΈΑ SaMASZ CITY 150 mit KUPPLUNGSDREIECK
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4261756
  6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.092 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schneepflug 2 Meter - Hydraulisch  Schneeschild 2 meter- Metal T- Hydraulisch
13
ΝΈΑ Schneepflug 2 Meter - Hydraulisch Schneeschild 2 meter- Metal T- Hydraulisch
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4261731
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
836 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schneeschild Hydraulisch 1,8 Meter Metal - T  Schneepflug 1,85 Meter - - Hydraulisch
8
ΝΈΑ Schneeschild Hydraulisch 1,8 Meter Metal - T Schneepflug 1,85 Meter - - Hydraulisch
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4261730
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.85 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
798 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schneeschild Metal -T 1,5 Meter - Hydraulisch  1,5 Meter Hydraulisch
11
ΝΈΑ Schneeschild Metal -T 1,5 Meter - Hydraulisch 1,5 Meter Hydraulisch
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4261728
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
748 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Schneeschild 3,0 m / PSSH 04 / NEU / TOP / 3,0 m
3
ΝΈΑ D&D Landtechnika Schneeschild 3,0 m / PSSH 04 / NEU / TOP / 3,0 m
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4261668
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 l, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.299 €
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika  Schneeschild 2,6 m / NEU / TOP / PSSH 04 / NEU
3
ΝΈΑ D&D Landtechnika Schneeschild 2,6 m / NEU / TOP / PSSH 04 / NEU
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4261664
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2.60 l, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.195 €
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika  Schneeschild 2,2 m PSSH 04 / NEU / 2,2 m
3
ΝΈΑ D&D Landtechnika Schneeschild 2,2 m PSSH 04 / NEU / 2,2 m
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4261662
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2.20 l, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.099 €
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Schneeschild 3,0 m PSSH 02 / NEU / 3,0 m
6
ΝΈΑ D&D Landtechnika Schneeschild 3,0 m PSSH 02 / NEU / 3,0 m
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4261656
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 l, Λεπίδα εκχιονιστικού
955 €
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Schneeschild PSSH 02 / 2,6 m / NEU / Euroaufnahme
6
ΝΈΑ D&D Landtechnika Schneeschild PSSH 02 / 2,6 m / NEU / Euroaufnahme
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4261641
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2.60 l, Εκχιονιστικό σάρωθρο
899 €
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Schneeschild PSSH 02 / NEU 2,2 m / TOP
6
ΝΈΑ D&D Landtechnika Schneeschild PSSH 02 / NEU 2,2 m / TOP
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4261640
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2.20 l, Λεπίδα εκχιονιστικού
840 €
Δείτε αγγελία
Schmidt Fahrzeugbau MF 2.4
5
Schmidt Fahrzeugbau MF 2.4
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4260559
  34431 Marsberg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.03 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
4.202 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ES 751
7
Amazone ES 751
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4260411
  23684 Gleschendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
4.999 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Schneeschild / PSSH 02 / Lieferung frei 3,0 m
6
D&D Landtechnika Schneeschild / PSSH 02 / Lieferung frei 3,0 m
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4257567
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 l, Λεπίδα εκχιονιστικού
955 €
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika  Schneeschild / 2,6 m / Lieferung frei / PSSH 02
6
D&D Landtechnika Schneeschild / 2,6 m / Lieferung frei / PSSH 02
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4257565
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2.60 l, Λεπίδα εκχιονιστικού
899 €
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Schneeschild / PSSH 02 / 2,2 m / Lieferung kostenlos / NEU
6
D&D Landtechnika Schneeschild / PSSH 02 / 2,2 m / Lieferung kostenlos / NEU
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4257561
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2.20 l, Λεπίδα εκχιονιστικού
840 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
D&D Landtechnika Schneeschild / PSSH 04 / 2,6 m / Lieferung kostenlos
3
D&D Landtechnika Schneeschild / PSSH 04 / 2,6 m / Lieferung kostenlos
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4257558
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2.60 l, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.195 €
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Schneeschild/Schneeschild/Schneeraumschild/ PSSH 04 / 2,2 m
3
D&D Landtechnika Schneeschild/Schneeschild/Schneeraumschild/ PSSH 04 / 2,2 m
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4257556
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2.20 l, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.099 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1185