Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
SaMASZ AlpS 331
9
ΝΈΑ SaMASZ AlpS 331
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4456002
  79274 St. Märgen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 3.30 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schmidt Fahrzeugbau MF5.3
5
ΝΈΑ Schmidt Fahrzeugbau MF5.3
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4455885
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Πλάτος εργασίας: 3.60 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.252 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other ST 62E
5
ΝΈΑ Sonstige / Other ST 62E
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4455832
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φρέζα χιονιού
700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmidt Fahrzeugbau F3.1
3
ΝΈΑ Schmidt Fahrzeugbau F3.1
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4455441
  97944 Boxberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Λεπίδα εκχιονιστικού
2.437 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmidt Fahrzeugbau 833E
3
ΝΈΑ Schmidt Fahrzeugbau 833E
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4455439
  97944 Boxberg, Γερμανία
Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
2.437 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SaMASZ Smart 180 P
3
ΝΈΑ SaMASZ Smart 180 P
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4455182
  57612 Kroppach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1800.00 m
2.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lumag SFR 110Pro Doppelrad 11 PS
16
ΝΈΑ Lumag SFR 110Pro Doppelrad 11 PS
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4454599
  6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
2.490 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lumag SFK 90 PRO Schneefräse mit Raupenlaufwerk
19
ΝΈΑ Lumag SFK 90 PRO Schneefräse mit Raupenlaufwerk
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4454598
  6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
2.090 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mc Culloch PM 85 NEUWERTIG!
7
ΝΈΑ Mc Culloch PM 85 NEUWERTIG!
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4454205
  96152 Burghaslach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 0.68 m
800 €
logo
Δείτε αγγελία
Stiga ST 4262 P
2
ΝΈΑ Stiga ST 4262 P
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4453160
  74417 Gschwend, Γερμανία
Φρέζα χιονιού
654,62 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga ST 4262 PB
2
ΝΈΑ Stiga ST 4262 PB
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4453157
  74417 Gschwend, Γερμανία
Φρέζα χιονιού
990,76 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga ST5262 PB
3
ΝΈΑ Stiga ST5262 PB
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4453156
  74417 Gschwend, Γερμανία
Φρέζα χιονιού
1.116,81 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda HS 750
3
ΝΈΑ Honda HS 750
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4453152
  74417 Gschwend, Γερμανία
Φρέζα χιονιού
714,29 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda HS 550
3
ΝΈΑ Honda HS 550
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4453150
  74417 Gschwend, Γερμανία
875 €
Δείτε αγγελία
MTD M61
3
ΝΈΑ MTD M61
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4453147
  74417 Gschwend, Γερμανία
Φρέζα χιονιού
671,43 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MTD ME 66 T
3
ΝΈΑ MTD ME 66 T
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4453144
  74417 Gschwend, Γερμανία
1.495 €
Δείτε αγγελία
Schneepflüge- SVD- Räder f Schneepflüge  Räder für Schneepflüge - SVD
6
ΝΈΑ Schneepflüge- SVD- Räder f Schneepflüge Räder für Schneepflüge - SVD
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4453075
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Λεπίδα εκχιονιστικού
378,15 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kahlbacher Schneefräse U1010 2400Z
5
ΝΈΑ Kahlbacher Schneefräse U1010 2400Z
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4452869
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1978
3.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl Mammut Duplex 300
7
ΝΈΑ Fliegl Mammut Duplex 300
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4452837
  6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.290 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ARIENS SNO-TEK 24 E
6
ΝΈΑ ARIENS SNO-TEK 24 E
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4452825
  4710 Grieskirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 0.64 m
999,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MATEV SRM SF 220 ST
5
ΝΈΑ MATEV SRM SF 220 ST
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4452822
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.20 m
2.825 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hauer SCHNEEPFLUG
2
ΝΈΑ Hauer SCHNEEPFLUG
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4452804
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
1.833,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hauer HS 2800 HYDR.
3
ΝΈΑ Hauer HS 2800 HYDR.
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4452788
  3233 Kilb, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
3.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
STEKRO U 280
4
ΝΈΑ STEKRO U 280
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4452784
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.80 m
3.265,49 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Matev
3
ΝΈΑ Matev
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4452763
  57319 Bad Berleburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1439