Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Saphir MfS 150
2
ΝΈΑ Saphir MfS 150
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4362486
  63633 Birstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Schneeschild 3m
8
ΝΈΑ Schneeschild 3m
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4361974
  5221 Lochen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
2.043 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Hydrac SL III 320
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4361900
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012
8.584 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schneeschild 280 cm für Traktoranbau
5
ΝΈΑ Schneeschild 280 cm für Traktoranbau
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4361637
  86675 Buchdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
4.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SaMASZ PSC "Ausstellungsgerät"
3
ΝΈΑ SaMASZ PSC "Ausstellungsgerät"
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4361636
  86675 Buchdorf, Γερμανία
3.025 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schneeschild für Traktoranbau !! Ausstellungsgrät !!
3
ΝΈΑ Schneeschild für Traktoranbau !! Ausstellungsgrät !!
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4361635
  86675 Buchdorf, Γερμανία
7.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir SPVS3001G/2011
3
ΝΈΑ Saphir SPVS3001G/2011
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4361630
  65510 Idstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EPOKE Igloo 2400 HS
4
ΝΈΑ EPOKE Igloo 2400 HS
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4361429
  23684 Gleschendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1600.00 l, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
2.900 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Hydrac T-1000 SALZSTREUER
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4360359
  57368 Lennestadt-Elspe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
10.850 €
Δείτε αγγελία
Hydrac ES-III-300 SCHNEEPFLUG
6
ΝΈΑ Hydrac ES-III-300 SCHNEEPFLUG
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4360358
  59872 Meschede - Remblinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar Schneepflug PU(V)1700, Lagermaschine
7
ΝΈΑ Pronar Schneepflug PU(V)1700, Lagermaschine
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4360082
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλική ρύθμιση, Λεπίδα εκχιονιστικού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rasco Bilo 2.4
8
ΝΈΑ Rasco Bilo 2.4
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4360080
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fliegl Planierschild Eigenbau
4
ΝΈΑ Fliegl Planierschild Eigenbau
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4359542
  87746 Erkheim, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m
798 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CANADIAN 1233
ΝΈΑ CANADIAN 1233
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4359440
  4710 Grieskirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος εργασίας: 0.84 m
708 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ARIENS 28 DELUXE
3
ΝΈΑ ARIENS 28 DELUXE
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4359434
  4710 Grieskirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 0.71 m
1.992 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ECO EPV-3
2
ΝΈΑ ECO EPV-3
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4359432
  4710 Grieskirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 1.56 m
4.630 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ARIENS SNO-TEK 24 E
3
ΝΈΑ ARIENS SNO-TEK 24 E
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4359429
  4710 Grieskirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 0.61 m
998 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CANADIAN CM691150
2
ΝΈΑ CANADIAN CM691150
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4359428
  4710 Grieskirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 0.69 m
1.408 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar  160h
4
ΝΈΑ Caterpillar 160h
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4358977
  SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
68.123 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wiedenmann Schneeschild Vario 3302   1,35m
2
Wiedenmann Schneeschild Vario 3302 1,35m
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4358885
  24768 Rendsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmidt 2,60 mtr
3
Schmidt 2,60 mtr
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4358869
  17109 Demmin, Γερμανία
950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KAHLBACHER SCHNEEPFLUG DS 260
8
KAHLBACHER SCHNEEPFLUG DS 260
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4358075
  8770 St. Michael, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.60 m
5.752 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TUCHL 1800
2
TUCHL 1800
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4358029
  4786 Brunnenthal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
1.167 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ARIENS SCHNEEFRÄSE 5520
8
ARIENS SCHNEEFRÄSE 5520
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4357982
  4786 Brunnenthal , Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 0.51 m
625 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SPRINGER S260
SPRINGER S260
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4357862
  4150 Rohrbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000
1.637 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1338