Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Καθαριστικό υψηλής πίεσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Καθαριστικό υψηλής πίεσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Meclean Aquajet 200/11 Pro
Meclean Aquajet 200/11 Pro
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5398703 5398703
  3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Nilfisk Alto Neptune 4-43 FAX Heißwasser Hochdruckreiniger
20
Nilfisk Alto Neptune 4-43 FAX Heißwasser Hochdruckreiniger
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5396793 5396793
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Βάρος: 132.00 kg, Πίεση λειτουργίας: 180 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 860 l/h, Ισχύς: 61 kW, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
999  €
Στείλτε email
Kränzle Therm 895 Heißwasser Hochdruckreiniger * 195 bar * 400 V
20
Kränzle Therm 895 Heißwasser Hochdruckreiniger * 195 bar * 400 V
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5396784 5396784
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Βάρος: 220.00 kg, Πίεση λειτουργίας: 195 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 895 l/h, Ισχύς: 56 kW, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
999  €
Στείλτε email
DiBO ECN-M 200/21 Hochdruckreiniger * Ersatzteilträger * DEFEKT
11
DiBO ECN-M 200/21 Hochdruckreiniger * Ersatzteilträger * DEFEKT
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5396750 5396750
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
590  €
Στείλτε email
John Deere Z-TRAK 997
4
John Deere Z-TRAK 997
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5391983 5391983
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς: 21 kW
13.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Tuchel Eco 230
3
Tuchel Eco 230
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5390666 5390666
  48465 Isterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
3.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
ProfiJet B16-220
11
ProfiJet B16-220
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5384960 5384960
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Ισχύς: 5 kW
Δημοπρασία
Στείλτε email
Westermann Perfekt 1800
4
Westermann Perfekt 1800
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5381905 5381905
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.850  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Düvelsdorf Gummischieber 1000
Düvelsdorf Gummischieber 1000
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5373681 5373681
  95213 Münchberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
1.050,50  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
DOUVEN
3
DOUVEN
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 2281447 2281447
  47589 Uedem, Γερμανία
Βάρος: 80 kg, Πίεση λειτουργίας: 120 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1080 l/h, Ισχύς: 5 kW, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
1.029  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Thaler 1,20 mtr.
8
Thaler 1,20 mtr.
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5339244 5339244
  48480 Spelle, Γερμανία
1.950  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Sonstige Oertzen Kaltwasserreiniger (Dampfstrahler)
5
Sonstige Oertzen Kaltwasserreiniger (Dampfstrahler)
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5338316 5338316
  77743 Schutterzell, Γερμανία
850  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kärcher HDS 9/18-4M hogedrukreiniger
7
Kärcher HDS 9/18-4M hogedrukreiniger
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5335459 5335459
  3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
2.150  €
logo
Στείλτε email
Tuchel ECO 230
Tuchel ECO 230
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5335091 5335091
  72189 Vöhringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.999  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Nilfisk MC 5 M 200/1050 ST
Nilfisk MC 5 M 200/1050 ST
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5308933 5308933
  4454 PZ Borssele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
DS 2860T HD Reiniger
2
DS 2860T HD Reiniger
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5285674 5285674
  5531 AH Bladel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Tuchel Eco 230
4
Tuchel Eco 230
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5270659 5270659
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
1.200  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Husqvarna PW 235R Pressure Was
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5256313 5256313
  CB23 7QL Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
177,85  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kranzle Bully 1000 TS-T
3
Kranzle Bully 1000 TS-T
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5239118 5239118
  7876 AM Valthermond, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Kranzle 1000 TS-T
3
Kranzle 1000 TS-T
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5239117 5239117
  7876 AM Valthermond, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Meier- Brakenberg MBH 1800 fix
Meier- Brakenberg MBH 1800 fix
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 4243078 4243078
  34434 Borgentreich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πίεση λειτουργίας: 140 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1800 l/h, Ισχύς: 8 kW, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
3.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Nilfisk Poseidon 5-54XT
5
Nilfisk Poseidon 5-54XT
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5184256 5184256
  7156 LC Beltrum, Ολλανδία
620  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
EHRLE H1240
3
EHRLE H1240
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5178869 5178869
  48351 Everswinkel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πίεση λειτουργίας: 165 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1200 l/h, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Sonstige JOZ
Sonstige JOZ
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5172275 5172275
  7759 ROOST, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2008
2.136,75  €
εξ. 17% ΦΠΑ
Στείλτε email
Clena El.-Durchlauferhitzer * 200 Bar * 150 °C * 48 kW * 400 Volt
9
Clena El.-Durchlauferhitzer * 200 Bar * 150 °C * 48 kW * 400 Volt
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5170325 5170325
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πίεση λειτουργίας: 200 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1200 l/h, Ισχύς: 48 kW, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
839,50  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 80