Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Καθαριστικό υψηλής πίεσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Καθαριστικό υψηλής πίεσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Nilfisk Alto Altgerätrücknahme bis 1500Eu bei Neukauf Nilfisk MH 7P-175X2
3
Nilfisk Alto Altgerätrücknahme bis 1500Eu bei Neukauf Nilfisk MH 7P-175X2
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt1573054
73489 Jagstzell-Dankoltsweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πίεση λειτουργίας: 175 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1260 l/h, Βάρος: 224 kg, Ισχύς: 8 kW, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Nilfisk Alto bis 30 40 % Rabatt Nilfisk MC 5M 200 1050
Nilfisk Alto bis 30 40 % Rabatt Nilfisk MC 5M 200 1050
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt1731715
73489 Jagstzell-Dankoltsweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πίεση λειτουργίας: 200 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1050 l/h, Ισχύς: 6 kW, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kärcher HDS Altgerätrückrücknahme bis zu 1500 Eu Neukauf HDS 11/18
Kärcher HDS Altgerätrückrücknahme bis zu 1500 Eu Neukauf HDS 11/18
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt1502100
73489 Jagstzell-Dankoltsweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πίεση λειτουργίας: 180 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1000 l/h, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kärcher HD 16/15-4 Cage Plus
4
Kärcher HD 16/15-4 Cage Plus
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3707876
34434 Borgentreich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς: 9 kW, Ποσότητα μεταφοράς: 1600 l/h, Πίεση λειτουργίας: 150 bar, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
1.999 €
με 19% ΦΠΑ
1.680 € καθαρά
Δείτε αγγελία
A.Mecklenburg AR26-165
5
A.Mecklenburg AR26-165
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3345380
49456 Bakum-Lüsche, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πίεση λειτουργίας: 165 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1560 l/h, Βάρος: 110 kg, Ισχύς: 7 kW, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
2.386 €
με 19% ΦΠΑ
2.005 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Nilfisk Alto POSEIDON 8-111
4
Nilfisk Alto POSEIDON 8-111
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3066006
49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πίεση λειτουργίας: 180 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 2015 l/h, Βάρος: 98 kg, Ισχύς: 14 kW, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
3.499 €
με 19% ΦΠΑ
2.940 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DOUVEN
3
DOUVEN
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt2281447
47589 Uedem, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 120 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1080 l/h, Βάρος: 80 kg, Ισχύς: 5 kW, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
1.225 €
με 19% ΦΠΑ
1.029 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Nilfisk Alto bis 40 % - Neptune 2-30 X Spezial Nilfisk Alto Wap
4
Nilfisk Alto bis 40 % - Neptune 2-30 X Spezial Nilfisk Alto Wap
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt1573063
73489 Jagstzell-Dankoltsweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Βάρος: 99 kg, Ισχύς: 4 kW, Ποσότητα μεταφοράς: 660 l/h, Πίεση λειτουργίας: 155 bar, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Nilfisk Alto Altgerätrücknahme bis 1500Eu bei Neukauf Nilfisk MH 7P-175X2
3
Nilfisk Alto Altgerätrücknahme bis 1500Eu bei Neukauf Nilfisk MH 7P-175X2
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt1573054
73489 Jagstzell-Dankoltsweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πίεση λειτουργίας: 175 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1260 l/h, Βάρος: 224 kg, Ισχύς: 8 kW, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Nilfisk Alto Neptune 5 Hochdruckreiniger Wap Nilfisk Alto 549X
3
Nilfisk Alto Neptune 5 Hochdruckreiniger Wap Nilfisk Alto 549X
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt1501848
73489 Jagstzell-Dankoltsweiler, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 180 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 950 l/h, Βάρος: 150 kg, Ισχύς: 6 kW, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kärcher HD 10/23-4S
14
Kärcher HD 10/23-4S
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3046730
27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Βάρος: 63 kg, Ισχύς: 8 kW, Ποσότητα μεταφοράς: 100 l/h, Πίεση λειτουργίας: 230 bar, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
714 €
με 19% ΦΠΑ
600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere MCIP30170THR
7
John Deere MCIP30170THR
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt1793552
84098 Hohenthann, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πίεση λειτουργίας: 170 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1800 l/h, Ισχύς: 9 kW, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
1.400 €

Δείτε αγγελία
Falch Falch T3h  300bar Heisswasser-Hochdruckreiniger Traileranlag
9
Falch Falch T3h  300bar Heisswasser-Hochdruckreiniger Traileranlag
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3716974
63628 Bad Soden-Salmünster, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 300 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 21 l/h, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
9.996 €
με 19% ΦΠΑ
8.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
KENT 9015
3
KENT 9015
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3532154
2481 KX Woubrugge, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Πίεση λειτουργίας: 150 bar, Ισχύς: 4 kW, Βάρος: 54 kg, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
1.924 €
με 21% ΦΠΑ
1.590 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DOUVEN
4
DOUVEN
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt2330265
47574 Goch, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 120 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1080 l/h, Βάρος: 110 kg, Ισχύς: 5 kW, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
1.324 €
με 19% ΦΠΑ
1.113 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stihl RE 281 Plus
7
Stihl RE 281 Plus
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3719109
37671 Höxter, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 160 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 700 l/h, Ισχύς: 4 kW, Βάρος: 41 kg, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
450 €
με 19% ΦΠΑ
378 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kränzle 1152 TS-T
4
ΝΈΑ Kränzle 1152 TS-T
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3774629
71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ποσότητα μεταφοράς: 600 l/h, Πίεση λειτουργίας: 150 bar, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
600 €

Δείτε αγγελία
Kränzle 1152 TS-T
4
ΝΈΑ Kränzle 1152 TS-T
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3774628
71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πίεση λειτουργίας: 150 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 600 l/h, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
600 €

Δείτε αγγελία
Nilfisk Alto bis 30 % NEU Nilfisk MH 4M  4-55 FAX 4-54 X Nilfisk Alto WAP
2
Nilfisk Alto bis 30 % NEU Nilfisk MH 4M 4-55 FAX 4-54 X Nilfisk Alto WAP
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt1572968
73489 Jagstzell-Dankoltsweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πίεση λειτουργίας: 200 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1050 l/h, Ισχύς: 6 kW, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
3.082 €
με 19% ΦΠΑ
2.590 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kärcher HDS
5
Kärcher HDS
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3701907
6042 KZ Roermond, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Πίεση λειτουργίας: 160 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 660 l/h, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kärcher Heißwasser HDS 610 Hochdruckreiniger
3
Kärcher Heißwasser HDS 610 Hochdruckreiniger
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3770378
91555 Feuchtwangen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Πίεση λειτουργίας: 130 bar, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
230 €
με 19% ΦΠΑ
193 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kränzle quadro 1200 TST
4
Kränzle quadro 1200 TST
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3454248
84453 Mühldorf, Γερμανία
Ποσότητα μεταφοράς: 16 l/h, Βάρος: 89 kg
1.760 €
με 19% ΦΠΑ
1.479 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Elpresse cleaning system Hogedrukspuit HD reiniger met vlotter systeem
2
Elpresse cleaning system Hogedrukspuit HD reiniger met vlotter systeem
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3059034
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Πίεση λειτουργίας: 60 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 35 l/h, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kränzle 1152 TST
4
Kränzle 1152 TST
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3358775
84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Βάρος: 31 kg
745 €
με 19% ΦΠΑ
626 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kärcher HDS 10/20-4M hogedrukreiniger
Kärcher HDS 10/20-4M hogedrukreiniger
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3536059
3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Βάρος: 171 kg, Ισχύς: 8 kW, Ποσότητα μεταφοράς: 1000 l/h, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
5.081 €
με 21% ΦΠΑ
4.199 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kärcher HDS 8/18-4M hogedrukreingier
Kärcher HDS 8/18-4M hogedrukreingier
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3536025
3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Βάρος: 155 kg, Ισχύς: 5 kW, Ποσότητα μεταφοράς: 800 l/h, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
4.609 €
με 21% ΦΠΑ
3.809 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kärcher HDS 8/18-4C hogedrukreiniger
Kärcher HDS 8/18-4C hogedrukreiniger
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3535992
3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Βάρος: 112 kg, Ισχύς: 6 kW, Ποσότητα μεταφοράς: 800 l/h, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kärcher HDS 6/14-4C hogedrukreiniger
Kärcher HDS 6/14-4C hogedrukreiniger
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3535989
3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Βάρος: 104 kg, Ισχύς: 3 kW, Ποσότητα μεταφοράς: 560 l/h, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
3.648 €
με 21% ΦΠΑ
3.015 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 88