Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Καθαριστικό υψηλής πίεσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Καθαριστικό υψηλής πίεσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kränzle 2160 TST
Kränzle 2160 TST
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3929868
53431 Vara, Σουηδία
Έτος κατασκευής: 2012, Βάρος: 39.50 kg, Πίεση λειτουργίας: 140 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 11 l/h, Ισχύς: 3 kW, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
805 €

Δείτε αγγελία
Yanmar KARCHER PROFESSIONAL HD1050 DE PRESSURE WASHER
4
Yanmar KARCHER PROFESSIONAL HD1050 DE PRESSURE WASHER
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3927535
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
2.044 €
με 20% ΦΠΑ
1.703 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tuchel Sweep WB 750
5
Tuchel Sweep WB 750
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3927401
72189 Vöhringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
4.225 €
με 19% ΦΠΑ
3.550 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kränzle Hochdruckreiniger bully 980 TS / bully 980 TST
2
Kränzle Hochdruckreiniger bully 980 TS / bully 980 TST
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3921511
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πίεση λειτουργίας: 180 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 16 l/h, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
1.907 €
με 23% ΦΠΑ
1.550 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kränzle Hochdruckreiniger K 2160 TS T (mit Schlauchtrommel)
2
Kränzle Hochdruckreiniger K 2160 TS T (mit Schlauchtrommel)
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3921455
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πίεση λειτουργίας: 140 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 11 l/h, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
1.169 €
με 23% ΦΠΑ
950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kärcher HDS 6/14 CX 1.169-220.0
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3920826
48683 Ahaus-Wessum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
1.260 €

Δείτε αγγελία
Kränzle Hochdruckreiniger Kränzle LX 2000
2
Kränzle Hochdruckreiniger Kränzle LX 2000
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3916946
Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Ποσότητα μεταφοράς: 32 l/h, Πίεση λειτουργίας: 150 bar, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
3.689 €
με 23% ΦΠΑ
2.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kränzle Hochdruckreiniger Kränzle K 1152 TS mit Dirtkiller
2
Kränzle Hochdruckreiniger Kränzle K 1152 TS mit Dirtkiller
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3916941
Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πίεση λειτουργίας: 130 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 10 l/h, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
806 €
με 23% ΦΠΑ
655 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Nilfisk D-PG 130.4-9 X-TRA
Nilfisk D-PG 130.4-9 X-TRA
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3915863
4454 PZ Borssele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Βάρος: 15.00 kg, Πίεση λειτουργίας: 130 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 500 l/h, Ισχύς: 2 kW, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
350 €
με 21% ΦΠΑ
289 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Nilfisk MC5 M
4
Nilfisk MC5 M
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3915864
4454 PZ Borssele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
2.160 €
με 21% ΦΠΑ
1.785 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tuchel Eco 230
8
Tuchel Eco 230
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3910731
48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
1.131 €
με 19% ΦΠΑ
950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tuchel Eco 230
2
Tuchel Eco 230
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3910502
49828 (K)Osterwald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
2.963 €
με 19% ΦΠΑ
2.490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kärcher HD 10/21-4 SX Plus
Kärcher HD 10/21-4 SX Plus
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3898025
37186 Moringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
DIBO Dibo ECN-S 210/15
2
DIBO Dibo ECN-S 210/15
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3881917
9076 GG St Annaparochie, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Βάρος: 72.00 kg, Ισχύς: 7 kW, Ποσότητα μεταφοράς: 900 l/h, Πίεση λειτουργίας: 210 bar, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
1.814 €
με 21% ΦΠΑ
1.499 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Westermann WR 870 PRO Radialbesen
5
Sonstige / Other Westermann WR 870 PRO Radialbesen
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3868870
31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.399 €
με 19% ΦΠΑ
1.176 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Nilfisk Alto POSEIDON 6-79 FA
5
Nilfisk Alto POSEIDON 6-79 FA
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3867776
4454 PZ Borssele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Βάρος: 89.00 kg, Πίεση λειτουργίας: 170 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1610 l/h, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
1.876 €
με 21% ΦΠΑ
1.550 € καθαρά
Δείτε αγγελία
POLEXIM MYJKA + OPRYSKIWACZ
6
POLEXIM MYJKA + OPRYSKIWACZ
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3866839
36-203 Izdebki, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Βάρος: 320.00 kg, Ισχύς: 10 kW, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
2.854 €
με 23% ΦΠΑ
2.320 € καθαρά
Δείτε αγγελία
POLEXIM MYJKA
10
POLEXIM MYJKA
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3866833
36-203 Izdebki, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Βάρος: 150.00 kg, Ισχύς: 11 kW, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
2.378 €
με 23% ΦΠΑ
1.934 € καθαρά
Δείτε αγγελία
HOLZINGER MYJKA
2
HOLZINGER MYJKA
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3866820
36-203 Izdebki, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Βάρος: 55.00 kg, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
737 €
με 23% ΦΠΑ
599 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kärcher HD 9/19 M
6
Kärcher HD 9/19 M
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3857983
9610 Nørager, Δανία
Έτος κατασκευής: 2015
846 €

Δείτε αγγελία
Nilfisk Alto Neptune 8-103
Nilfisk Alto Neptune 8-103
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3855566
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
5.712 €
με 19% ΦΠΑ
4.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά H200/15
H200/15
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3854719
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
1.740 €
με 20% ΦΠΑ
1.450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kärcher HD1050B
Kärcher HD1050B
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3854721
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
2.747 €
με 20% ΦΠΑ
2.289 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kärcher HD5/15 CX PLUS
Kärcher HD5/15 CX PLUS
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3854720
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
815 €
με 20% ΦΠΑ
679 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kärcher HD10/25 4S PLUS
Kärcher HD10/25 4S PLUS
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3854718
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
1.122 €
με 20% ΦΠΑ
935 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 100