Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Καθαριστικό υψηλής πίεσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Καθαριστικό υψηλής πίεσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Kärcher HDS 10/20-4M hogedrukreiniger
10
ΝΈΑ Kärcher HDS 10/20-4M hogedrukreiniger
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5144389 5144389
  3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
2.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Meier- Brakenberg MBH 1800
13
ΝΈΑ Meier- Brakenberg MBH 1800
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5143383 5143383
  49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 140 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1800 l/h, Ισχύς: 8 kW, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
3.305 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tuchel Simplex 135MK400
5
Tuchel Simplex 135MK400
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5132689 5132689
  26906 Dersum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
850 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tuchel ECO 520 / 230
7
Tuchel ECO 520 / 230
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5081180 5081180
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
1.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dibo PW-H50 200/17
3
Dibo PW-H50 200/17
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5071415 5071415
  8447 GB Heerenveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tuchel Sweep WB 750
5
Tuchel Sweep WB 750
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5066318 5066318
  72189 Vöhringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.550 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other WESTERMANN HOFBESEN OPTIMAL 2300
2
Sonstige / Other WESTERMANN HOFBESEN OPTIMAL 2300
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5065929 5065929
  27624 Geestland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.974,79 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nilfisk Alto Nilfisk Neptune 4-55 FAN
7
Nilfisk Alto Nilfisk Neptune 4-55 FAN
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5065536 5065536
  6270 Tønder, Δανία
2.000 €
Δείτε αγγελία
Kränzle Quadro 1500 TST
3
Kränzle Quadro 1500 TST
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5060323 5060323
  25361 Steinburg, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 150 bar, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
680 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Clena El.-Durchlauferhitzer * 200 Bar * 150 °C * 48 kW * 400 Volt
8
Clena El.-Durchlauferhitzer * 200 Bar * 150 °C * 48 kW * 400 Volt
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5051125 5051125
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πίεση λειτουργίας: 200 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1200 l/h, Ισχύς: 48 kW
500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kärcher HDS 8/18-4M
Kärcher HDS 8/18-4M
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5047597 5047597
  2841 LA Moordrecht, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Πίεση λειτουργίας: 180 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 800 l/h, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
3.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dibo Ibh-m 220/22
5
Dibo Ibh-m 220/22
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5047216 5047216
  5466 RB Veghel, Ολλανδία
Πίεση λειτουργίας: 30 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 240 l/h, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
3.795 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dibo Ecn-m 220/22
4
Dibo Ecn-m 220/22
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5047213 5047213
  5466 RB Veghel, Ολλανδία
Πίεση λειτουργίας: 30 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 240 l/h, Ισχύς: 9 kW, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
2.430 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dibo Pw-c21
3
Dibo Pw-c21
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5047211 5047211
  5466 RB Veghel, Ολλανδία
Πίεση λειτουργίας: 150 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 540 l/h, Ισχύς: 2 kW, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
425 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dibo Pw-c25
4
Dibo Pw-c25
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5047131 5047131
  5466 RB Veghel, Ολλανδία
Πίεση λειτουργίας: 150 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 540 l/h, Ισχύς: 2 kW, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
795 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dibo Pw-h50
6
Dibo Pw-h50
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5046828 5046828
  5466 RB Veghel, Ολλανδία
Πίεση λειτουργίας: 130 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 300 l/h, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
2.575 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kärcher HDS 10/20-4M
2
Kärcher HDS 10/20-4M
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5037156 5037156
  2841 LA Moordrecht, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Πίεση λειτουργίας: 200 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1000 l/h, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
3.225 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kärcher HD 10/25-4 S PLUS
2
Kärcher HD 10/25-4 S PLUS
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5037127 5037127
  2841 LA Moordrecht, Ολλανδία
Πίεση λειτουργίας: 250 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1000 l/h, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
1.800 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Fliegl Kehrbesen Löwe 2,5m
2
Sonstige / Other Fliegl Kehrbesen Löwe 2,5m
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5028459 5028459
  33129 Delbrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Fliegl Kehrmaschine KEH 600 2,3m
2
Sonstige / Other Fliegl Kehrmaschine KEH 600 2,3m
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5028213 5028213
  33129 Delbrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
5.210,08 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Meier-Brakenberg MBH 1260 FIX
3
Sonstige / Other Meier-Brakenberg MBH 1260 FIX
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 5020006 5020006
  26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.957,14 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nilfisk Poseidon 6-64
2
Nilfisk Poseidon 6-64
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 4983067 4983067
  7156 LC Beltrum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013
1.375 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nilfisk Poseidon 3-30XT
Nilfisk Poseidon 3-30XT
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 4983068 4983068
  7156 LC Beltrum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006
500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nilfisk Poseidon 8-111
4
Nilfisk Poseidon 8-111
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 4983066 4983066
  7156 LC Beltrum, Ολλανδία
3.307 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nilfisk 30HA Compact
2
Nilfisk 30HA Compact
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 4983065 4983065
  7156 LC Beltrum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999
1.200 €
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 94