Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Καθαριστικό υψηλής πίεσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Καθαριστικό υψηλής πίεσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Nilfisk Alto bis 30 40 % Rabatt Nilfisk MC 5M 200 1050
Nilfisk Alto bis 30 40 % Rabatt Nilfisk MC 5M 200 1050
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt1731715
73489 Jagstzell-Dankoltsweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πίεση λειτουργίας: 200 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1050 l/h, Ισχύς: 6 kW, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Nilfisk Alto Altgerätrücknahme bis 1500Eu bei Neukauf Nilfisk MH 7P-175X2
3
Nilfisk Alto Altgerätrücknahme bis 1500Eu bei Neukauf Nilfisk MH 7P-175X2
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt1573054
73489 Jagstzell-Dankoltsweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πίεση λειτουργίας: 175 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1260 l/h, Βάρος: 224 kg, Ισχύς: 8 kW, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kärcher Altgerätrückrücknahme bis zu 1500 Eu Neukauf HDS 11/18
4
Kärcher Altgerätrückrücknahme bis zu 1500 Eu Neukauf HDS 11/18
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt1502100
73489 Jagstzell-Dankoltsweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πίεση λειτουργίας: 180 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1000 l/h, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kränzle quadro 1000 TS T
4
Kränzle quadro 1000 TS T
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3655455
39171 Langenweddingen, Γερμανία
1.666 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Nilfisk Alto Neptune 4-39 FAX
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3644620
85368 Moosburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
2.600 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.185 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other DÜVELSDORF KEHRBESEN
4
Sonstige / Other DÜVELSDORF KEHRBESEN
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3622834
27367 Taaken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
1.349 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.134 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Nilfisk MC 3C 150/660
5
Nilfisk MC 3C 150/660
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3619265
4454 PZ Borssele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kärcher Profi 15/120 TS
2
Kärcher Profi 15/120 TS
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3611860
25361 Steinburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Πίεση λειτουργίας: 120 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 900 l/h, Βάρος: 45 kg, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
452 EUR
με 19% ΦΠΑ
380 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kränzle Therm 1165-1
2
Kränzle Therm 1165-1
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3611846
25361 Steinburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πίεση λειτουργίας: 165 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1165 l/h, Βάρος: 223 kg, Ισχύς: 78 kW, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
1.785 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other ECO KEHRMASCHINE GBS 230
8
Sonstige / Other ECO KEHRMASCHINE GBS 230
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3610677
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
2.963 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.490 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other RP 150 KEHRMASCHINE
4
Sonstige / Other RP 150 KEHRMASCHINE
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3605171
18196 Petschow, Γερμανία
3.273 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Arikon Waschmaschine / vegetable washer/ myjka do warzyw
2
Arikon Waschmaschine / vegetable washer/ myjka do warzyw
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3603932
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
3.194 EUR
με 23% ΦΠΑ
2.597 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Nilfisk MH 4M-200/960 FAX
5
Nilfisk MH 4M-200/960 FAX
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3603212
4454 PZ Borssele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
4.575 EUR
με 21% ΦΠΑ
3.781 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Nilfisk MH 4M-200/960 FAX
5
Nilfisk MH 4M-200/960 FAX
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3603211
4454 PZ Borssele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
4.575 EUR
με 21% ΦΠΑ
3.781 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kärcher HDS 1195
3
Kärcher HDS 1195
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3589899
32839 Steinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
1.785 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Waterking DS2000 OT HD reiniger
3
Waterking DS2000 OT HD reiniger
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3581639
5531 AH Bladel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Nilfisk NEPTUNE 5-61 FA
Nilfisk NEPTUNE 5-61 FA
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3580093
4454 PZ Borssele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
4.597 EUR
με 21% ΦΠΑ
3.799 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kärcher HDS 10/20-4M hogedrukreiniger
Kärcher HDS 10/20-4M hogedrukreiniger
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3536059
3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Βάρος: 171 kg, Ισχύς: 8 kW, Ποσότητα μεταφοράς: 1000 l/h, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
5.081 EUR
με 21% ΦΠΑ
4.199 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kärcher HDS 9/17-4C hogedrukreiniger
Kärcher HDS 9/17-4C hogedrukreiniger
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3536026
3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς: 6 kW, Ποσότητα μεταφοράς: 900 l/h, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
4.289 EUR
με 21% ΦΠΑ
3.545 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kärcher HDS 8/18-4M hogedrukreingier
Kärcher HDS 8/18-4M hogedrukreingier
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3536025
3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Βάρος: 155 kg, Ισχύς: 5 kW, Ποσότητα μεταφοράς: 800 l/h, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
4.609 EUR
με 21% ΦΠΑ
3.809 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kärcher HDS 8/18-4C hogedrukreiniger
Kärcher HDS 8/18-4C hogedrukreiniger
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3535992
3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Βάρος: 112 kg, Ισχύς: 6 kW, Ποσότητα μεταφοράς: 800 l/h, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kärcher HDS 6/14-4C hogedrukreiniger
Kärcher HDS 6/14-4C hogedrukreiniger
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3535989
3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Βάρος: 104 kg, Ισχύς: 3 kW, Ποσότητα μεταφοράς: 560 l/h, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
3.648 EUR
με 21% ΦΠΑ
3.015 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kärcher HD 10/25-4S hogedrukreingier
Kärcher HD 10/25-4S hogedrukreingier
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3535988
3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Βάρος: 62 kg, Ισχύς: 9 kW, Ποσότητα μεταφοράς: 1000 l/h, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
2.745 EUR
με 21% ΦΠΑ
2.269 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kärcher HD 9/20-4MX+ hogedrukreiniger
Kärcher HD 9/20-4MX+ hogedrukreiniger
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3535987
3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Βάρος: 50 kg, Ισχύς: 7 kW, Ποσότητα μεταφοράς: 900 l/h, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
2.346 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.939 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kärcher HD 9/20-4M+ hogedrukreiniger
Kärcher HD 9/20-4M+ hogedrukreiniger
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3535986
3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ποσότητα μεταφοράς: 900 l/h, Βάρος: 48 kg, Ισχύς: 7 kW, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
2.032 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.679 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kärcher HD 6/16-4M+ hogedrukreiniger
Kärcher HD 6/16-4M+ hogedrukreiniger
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3535983
3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Βάρος: 48 kg, Ποσότητα μεταφοράς: 600 l/h, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
1.240 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.025 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other SKM 2250
6
Sonstige / Other SKM 2250
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3534669
48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
1.071 EUR
με 19% ΦΠΑ
900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
OMEGA W15.15S
2
OMEGA W15.15S
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, plt3532161
2481 KX Woubrugge, Ολλανδία
Πίεση λειτουργίας: 150 bar, Ισχύς: 4 kW, Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
2.414 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.995 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 74