Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Καθαριστικό υψηλής πίεσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Καθαριστικό υψηλής πίεσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Brendon Powerwasher 140
10
Brendon Powerwasher 140
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 4850214 4850214
  29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Βάρος: 490.00 kg, Πίεση λειτουργίας: 140 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 792 l/h, Ισχύς: 3 kW, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
5.470 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Clena El.-Durchlauferhitzer * 200 Bar * 150 °C * 48 kW * 400 Volt
8
Clena El.-Durchlauferhitzer * 200 Bar * 150 °C * 48 kW * 400 Volt
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 4857301 4857301
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πίεση λειτουργίας: 200 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1200 l/h, Ισχύς: 48 kW, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
420,17 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kränzle Therm 1165-1 Heisswassergerät
16
Kränzle Therm 1165-1 Heisswassergerät
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 4799673 4799673
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Βάρος: 217.00 kg, Πίεση λειτουργίας: 165 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1165 l/h, Ισχύς: 6 kW, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
1.995,80 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DOUVEN
3
DOUVEN
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 2281447 2281447
  47589 Uedem, Γερμανία
Βάρος: 80 kg, Πίεση λειτουργίας: 120 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1080 l/h, Ισχύς: 5 kW, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
1.029 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dieker Hochdruckreiniger HD-E22/200 Automatik
6
Dieker Hochdruckreiniger HD-E22/200 Automatik
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 4454141 4454141
  57462 Olpe, Γερμανία
Βάρος: 83.00 kg, Πίεση λειτουργίας: 200 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1320 l/h, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kärcher HD 13/18-4 S Plus
5
ΝΈΑ Kärcher HD 13/18-4 S Plus
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 4902771 4902771
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πίεση λειτουργίας: 180 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1300 l/h, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
710,08 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Nilfisk Alto Neptune  7-63 FA gereviseerd
5
Nilfisk Alto Neptune 7-63 FA gereviseerd
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 4769900 4769900
  7666LB Fleringen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Βάρος: 217.00 kg, Πίεση λειτουργίας: 250 bar, Ισχύς: 115 kW
1.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stadiko HDVAR 7,5/30-130
5
Stadiko HDVAR 7,5/30-130
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 4000365 4000365
  46325 Borken, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 130 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1800 l/h, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Nilfisk Alto Nilfisk bis 41% - MH5M-190-960FAX Neptune 5-50FAX
3
Nilfisk Alto Nilfisk bis 41% - MH5M-190-960FAX Neptune 5-50FAX
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 4221669 4221669
  73489 Jagstzell-Dankoltsweiler, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 180 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 190 l/h, Ισχύς: 960 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
KENT 9015
3
KENT 9015
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3532154 3532154
  2481 KX Woubrugge, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Βάρος: 54.00 kg, Πίεση λειτουργίας: 150 bar, Ισχύς: 4 kW, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
1.400 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Meier- Brakenberg MBH 1800
Βίντεο
3
Meier- Brakenberg MBH 1800
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3783342 3783342
  59075 Hamm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πίεση λειτουργίας: 140 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1800 l/h, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
DOUVEN
4
DOUVEN
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 2330265 2330265
  47574 Goch, Γερμανία
Βάρος: 110 kg, Πίεση λειτουργίας: 120 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1080 l/h, Ισχύς: 5 kW, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
1.113 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DIBO Dibo ECN-S 210/15
2
DIBO Dibo ECN-S 210/15
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3881917 3881917
  9076 GG St Annaparochie, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Βάρος: 72.00 kg, Πίεση λειτουργίας: 210 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 900 l/h, Ισχύς: 7 kW, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
1.575 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nilfisk Alto Nilfisk bis 41% - MH5M-210-1110FAX Neptune 5-61FAX
3
Nilfisk Alto Nilfisk bis 41% - MH5M-210-1110FAX Neptune 5-61FAX
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 4221667 4221667
  73489 Jagstzell-Dankoltsweiler, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 210 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1110 l/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Nilfisk Alto Nilfisk Alto bis 41% Poseidon 679FAXT MC6P-170/1600XT
3
Nilfisk Alto Nilfisk Alto bis 41% Poseidon 679FAXT MC6P-170/1600XT
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 4221662 4221662
  73489 Jagstzell-Dankoltsweiler, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 170 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1610 l/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Nilfisk Alto Nilfisk Alto bis 41% - MH4M-165-820X Neptune 439FAX
3
Nilfisk Alto Nilfisk Alto bis 41% - MH4M-165-820X Neptune 439FAX
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 4221659 4221659
  73489 Jagstzell-Dankoltsweiler, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 165 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 820 l/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Nilfisk Alto Nilfisk bis 41% MC 8P 160/ 2500 Poseidon 8-111
3
Nilfisk Alto Nilfisk bis 41% MC 8P 160/ 2500 Poseidon 8-111
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 4221652 4221652
  73489 Jagstzell-Dankoltsweiler, Γερμανία
Πίεση λειτουργίας: 180 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 2100 l/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Dibo ECN-T 160/30
3
Dibo ECN-T 160/30
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3789648 3789648
  59075 Hamm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πίεση λειτουργίας: 160 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 1800 l/h
2.837 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kränzle 2175 TS T bijna nieuw half jaar gebruikt !!!
2
Kränzle 2175 TS T bijna nieuw half jaar gebruikt !!!
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 4215192 4215192
  7666LB Fleringen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Πίεση λειτουργίας: 175 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 12 l/h, Ισχύς: 3 kW, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
580 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kränzle Hochdruckreiniger bully 980 TS / bully 980 TST
2
Kränzle Hochdruckreiniger bully 980 TS / bully 980 TST
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3921511 3921511
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πίεση λειτουργίας: 180 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 16 l/h, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
1.550 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kränzle Hochdruckreiniger K 2160 TS T (mit Schlauchtrommel)
2
Kränzle Hochdruckreiniger K 2160 TS T (mit Schlauchtrommel)
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3921455 3921455
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πίεση λειτουργίας: 140 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 11 l/h, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
950 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kränzle Hochdruckreiniger Kränzle LX 2000
2
Kränzle Hochdruckreiniger Kränzle LX 2000
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3916946 3916946
  Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πίεση λειτουργίας: 150 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 32 l/h, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
2.999 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kränzle Hochdruckreiniger Kränzle K 1152 TS mit Dirtkiller
2
Kränzle Hochdruckreiniger Kränzle K 1152 TS mit Dirtkiller
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3916941 3916941
  Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πίεση λειτουργίας: 130 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 10 l/h, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με κρύο νερό
655 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Elpresse cleaning system Hogedrukspuit HD reiniger met vlotter systeem
2
Elpresse cleaning system Hogedrukspuit HD reiniger met vlotter systeem
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 3059034 3059034
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Πίεση λειτουργίας: 60 bar, Ποσότητα μεταφοράς: 35 l/h, Τύπος: Καθαριστικό υψηλής πίεσης με ζεστό νερό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Stihl RE 281 Plus
4
Stihl RE 281 Plus
Καθαριστικό υψηλής πίεσης, 4886386 4886386
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς: 4 kW
780,67 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 97