Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Bomford Claas Adler Binger
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
WEMATIK 2 Säulen Hebebühne New Orleans Plus 3T
5
WEMATIK 2 Säulen Hebebühne New Orleans Plus 3T
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4865645 4865645
  48531 Nordhorn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.806,72 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ransomes HR 6010 Sichelmäher
4
Ransomes HR 6010 Sichelmäher
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4836442 4836442
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
10.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tuchel Trac Mini 2M
6
Tuchel Trac Mini 2M
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4845775 4845775
  49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.277,31 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Grillo MD 18
10
Grillo MD 18
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4839277 4839277
  48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
5.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grillo FX 27
7
Grillo FX 27
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4839276 4839276
  48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
6.638,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bema SCHLEIFGERÄT
7
Bema SCHLEIFGERÄT
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4845609 4845609
  8850 Murau, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 GL&D Hercules C150SE
8
GL&D Hercules C150SE
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4895731 4895731
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kersten WEEDO WILDKRAUTBÜRSTE WEEDO
4
Kersten WEEDO WILDKRAUTBÜRSTE WEEDO
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4894925 4894925
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.950,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sice Italien S540A Schlepperreifen Montagegerät
6
Sice Italien S540A Schlepperreifen Montagegerät
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4892103 4892103
  48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
6.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other ISEKI WB 501
4
Sonstige / Other ISEKI WB 501
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4886832 4886832
  27367 Taaken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
839,50 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wematik Hydraulische Scherenhebebühne St. Louis
7
Wematik Hydraulische Scherenhebebühne St. Louis
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4890217 4890217
  48531 Nordhorn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.252,10 €
Δείτε αγγελία
Wematik Kipplift San Antonio 3 Tonnen
5
Wematik Kipplift San Antonio 3 Tonnen
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4889602 4889602
  48531 Nordhorn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
797,48 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kawasaki KAWA KVF300CJF
4
Kawasaki KAWA KVF300CJF
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4821686 4821686
  9628 TT Siddeburen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
4.296 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hustler SuperZ 153cm
17
Hustler SuperZ 153cm
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4822558 4822558
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
GOEWEIL MESSERSCHLEIFER 400 VOLT
4
GOEWEIL MESSERSCHLEIFER 400 VOLT
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4822444 4822444
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
1.017,70 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiedler FFS1500
6
Fiedler FFS1500
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4828380 4828380
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
4.873,95 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toro 450-D REELMASTER
4
Toro 450-D REELMASTER
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4828827 4828827
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
6.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Peter Wahlen Arbeitsbühne an Schlepper
5
Peter Wahlen Arbeitsbühne an Schlepper
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4825016 4825016
  88094 Oberteuringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
8.581,75 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
POSCHUNG KEHRMASCHINE
4
POSCHUNG KEHRMASCHINE
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4833408 4833408
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1986
2.083,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Futterdämpfer
6
Futterdämpfer
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4875105 4875105
  9640 Kötschach, Αυστρία
457,50 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bema 1550 KOMMUNAL
3
Bema 1550 KOMMUNAL
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4875062 4875062
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2006
1.333,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Greentek HXF 2302 + RI 80 VF.
8
Greentek HXF 2302 + RI 80 VF.
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4809388 4809388
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Westermann Radialbesen MBR 800
8
Westermann Radialbesen MBR 800
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4809356 4809356
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
1.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Genset MPM8 / 300 I-KA
9
Genset MPM8 / 300 I-KA
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4814707 4814707
  41500 Alquimaq, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2007
5.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 GREYMO MSTP 7/270
10
GREYMO MSTP 7/270
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4814706 4814706
  41500 Alcalá de Guadaira 41500 Sevilla, Ισπανία
2.650 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 702