Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Electra Strohballenhäcksler  Strohhäcksler / Strohmühle Vorführm. in kolpl. Ausstattung
20
Electra Strohballenhäcksler Strohhäcksler / Strohmühle Vorführm. in kolpl. Ausstattung
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt2850047
49847 Itterbeck, Γερμανία
8.866 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.450 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Electra Strohmühle / Strohballenhäckser / Rundballenhäcksler, N E U
20
Electra Strohmühle / Strohballenhäckser / Rundballenhäcksler, N E U
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt2820982
49847 Itterbeck, Γερμανία
23.027 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.350 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Alto Nilfisk Alto Neptune 5-57 mit Schlauchtrommel
8
Alto Nilfisk Alto Neptune 5-57 mit Schlauchtrommel
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt2595102
54316 Ollmuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rollen - TRAPOROL Rollen, Tragrollen, Förderrollen, Motorrollen
14
Rollen - TRAPOROL Rollen, Tragrollen, Förderrollen, Motorrollen
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt2395577
48712 Gescher-Hochmoor, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kroftman Blechhalle - Lagerhalle - Fertighalle - Schnellbauhalle
11
Kroftman Blechhalle - Lagerhalle - Fertighalle - Schnellbauhalle
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt2355831
46446 Emmerich am Rhein, Γερμανία
8.925 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Wassertank 1000 ltr
4
ΝΈΑ Wassertank 1000 ltr
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3666413
9640 Kötschach, Αυστρία
98 EUR
με 20% ΦΠΑ
82 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Inntal-Sägen IW-E 710
ΝΈΑ Inntal-Sägen IW-E 710
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3664398
08541 Mechelgrün, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
KEW 50 C3-VA HEIßWASSERWASCHGERÄT
ΝΈΑ KEW 50 C3-VA HEIßWASSERWASCHGERÄT
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3663976
3251 Purgstall, Αυστρία
990 EUR
με 13% ΦΠΑ
876 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Arbeitsbühne
2
Fliegl Arbeitsbühne
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3662537
83129 Höslwang, Γερμανία
1.380 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.160 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other
4
Sonstige / Other
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3661158
27367 Taaken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.599 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.344 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hekamp VM 205
3
Hekamp VM 205
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3659377
6999 DE Hummelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001
605 EUR
με 21% ΦΠΑ
500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
mondolfo terra 56 banden machine apparaat
4
mondolfo terra 56 banden machine apparaat
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3659317
7951 KZ STAPHORST, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Honda EC 2000 K2
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3659183
49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
630 EUR
με 19% ΦΠΑ
529 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MHS Erdsieb MHS 30
5
MHS Erdsieb MHS 30
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3656072
5204 Strasswalchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
3.480 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Husqvarna ST 268 EP Schneefräs
4
Husqvarna ST 268 EP Schneefräs
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3655386
27793 Wildeshausen, Γερμανία
1.700 EUR

Δείτε αγγελία
Kersten UBS 2000
5
Kersten UBS 2000
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3655082
26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Flottaire 680 Kompre
5
Sonstige / Other Flottaire 680 Kompre
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3654769
27239 Twistringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986
14.280 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Gansow Titan 352 BF 130
10
Gansow Titan 352 BF 130
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3652369
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Λοιπά TB432
TB432
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3646935
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
1.050 EUR
με 20% ΦΠΑ
875 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά TB352
TB352
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3646931
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
912 EUR
με 20% ΦΠΑ
760 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ezendam LVS opbouwset 4 rijen NK80LT + parallellogrammen
11
Ezendam LVS opbouwset 4 rijen NK80LT + parallellogrammen
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3646601
7622 AW Borne, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sisis SISIS
4
Sisis SISIS
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3641391
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
5.131 EUR

Δείτε αγγελία
Meier- Brakenberg MBDES200
2
Meier- Brakenberg MBDES200
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3641230
32699 Extertal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
700 EUR
με 19% ΦΠΑ
588 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 8000 A
4
John Deere 8000 A
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3641157
4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
35.280 EUR
με 20% ΦΠΑ
29.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Toro GREENSMASTER 3420 TRIFLEX
6
Toro GREENSMASTER 3420 TRIFLEX
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3641118
4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012
27.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
22.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jensen A530L
4
Jensen A530L
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3641045
7751 BG Dalen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
23.293 EUR
με 21% ΦΠΑ
19.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
GMR UK 500
7
GMR UK 500
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3637774
86675 Buchdorf, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
KEW A2V
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3627136
8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1987
100 EUR
με 20% ΦΠΑ
83 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Dubex JUNIOR
6
Dubex JUNIOR
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3627011
4454 PZ Borssele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Spider ILD02
Βίντεο
13
Spider ILD02
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, ppt3626912
8566 JD Nijenirdum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 553