Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Sabo 38 BV
6
Sabo 38 BV
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, pbt3711649
37431 Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 2 kW, Πλάτος εργασίας: 0.42 m
290 €

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Niko Robo Flail Vario
6
Sonstige / Other Niko Robo Flail Vario
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, pbt3507866
46286 Dorsten, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Πλάτος εργασίας: 1.45 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Niko Robo Flail Mini
5
Sonstige / Other Niko Robo Flail Mini
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, pbt3507846
46286 Dorsten, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 4 kW, Πλάτος εργασίας: 0.51 m
11.841 €
με 19% ΦΠΑ
9.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Niko Robo Flail One
5
Sonstige / Other Niko Robo Flail One
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, pbt3507843
46286 Dorsten, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Πλάτος εργασίας: 1.22 m
35.581 €
με 19% ΦΠΑ
29.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tielbürger tv920
3
Tielbürger tv920
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, pbt3507803
59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 0.90 m
2.400 €
με 19% ΦΠΑ
2.017 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agria 5200 V
3
Agria 5200 V
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, pbt3757778
97993 Creglingen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 4 kW, Πλάτος εργασίας: 0.50 m, Βάθος εργασίας/μαχαίρια: 2 cm
300 €
με 19% ΦΠΑ
252 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sabo 38EV
4
Sabo 38EV
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, pbt2521401
59379 Selm-Bork, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 0.38 m
375 €
με 19% ΦΠΑ
315 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ifor Williams P8E
3
Ifor Williams P8E
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, pbt3723849
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.765 €
με 20% ΦΠΑ
1.470 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Viking LB 540
Viking LB 540
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, pbt3711421
59368 Werne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 2 kW, Πλάτος εργασίας: 0.38 m, Βάθος εργασίας/μαχαίρια: 25 cm
619 €
με 19% ΦΠΑ
520 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ifor Williams P8E
9
Ifor Williams P8E
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, pbt3372702
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.771 €
με 20% ΦΠΑ
1.476 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ifor Williams LT105
3
Ifor Williams LT105
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, pbt3372700
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.861 €
με 20% ΦΠΑ
2.385 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Wiedenmann Terra Clean 160C
5
Sonstige / Other Wiedenmann Terra Clean 160C
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, pbt3507869
46286 Dorsten, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Charterhouse VERTI-COMB
3
Charterhouse VERTI-COMB
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, pbt3342925
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
4.701 €
με 20% ΦΠΑ
3.917 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SCH SCARIFIE
8
SCH SCARIFIE
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, pbt3509198
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.043 €
με 20% ΦΠΑ
1.702 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sisis AUTORAKE
9
Sisis AUTORAKE
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, pbt3135686
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
4.081 €
με 20% ΦΠΑ
3.401 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sisis AUTORAKE.
7
Sisis AUTORAKE.
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, pbt3519293
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
4.422 €
με 20% ΦΠΑ
3.685 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Blec BV130
5
Blec BV130
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, pbt3114971
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
4.292 €
με 20% ΦΠΑ
3.577 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Classen TRS-20H
7
Classen TRS-20H
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, pbt3135687
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
3.883 €
με 20% ΦΠΑ
3.236 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Charterhouse 1575
4
Charterhouse 1575
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, pbt3701480
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
13.006 €
με 20% ΦΠΑ
10.838 € καθαρά
Δείτε αγγελία
B.C.S. 740 P/U
6
B.C.S. 740 P/U
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, pbt3803784
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.604 €
με 20% ΦΠΑ
3.003 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Viking LB540
Viking LB540
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, pbt2441395
09573 Leubsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 2 kW
590 €
με 19% ΦΠΑ
496 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Blec PBR80
5
Blec PBR80
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, pbt3458953
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
3.066 €
με 20% ΦΠΑ
2.555 € καθαρά
Δείτε αγγελία
B.C.S. SCYTHE 47
4
B.C.S. SCYTHE 47
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, pbt3353643
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
1.151 €
με 20% ΦΠΑ
959 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Charterhouse 7416
4
Charterhouse 7416
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, pbt3672263
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
27.245 €
με 20% ΦΠΑ
22.704 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Overige peruzzo koalla 1200 hydro
4
Sonstige / Other Overige peruzzo koalla 1200 hydro
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, pbt3669252
Haelen - Wijchen , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
3.100 €

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 36