Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Ισχύς κινητήρα

Μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kuhn 5050 SPA
3
ΝΈΑ Kuhn 5050 SPA
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 3937896
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
25.080 €
με 20% ΦΠΑ
20.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stihl Nieuwe! stihl FS 55 +Grassnijblad 230-2 + Autocut 25-2
4
Stihl Nieuwe! stihl FS 55 +Grassnijblad 230-2 + Autocut 25-2
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 3935195
5721JG Asten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Βάρος: 5 kg, Κυβισμός: 27 cm³
265 €
με 21% ΦΠΑ
219 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stihl nieuw! stihl FS 460 C-EM, AutoCut 46-2
4
Stihl nieuw! stihl FS 460 C-EM, AutoCut 46-2
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 3935141
5721JG Asten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 2 kW, Κυβισμός: 46 cm³, Βάρος: 8 kg, Κεφαλή μεσινέζας
889 €
με 21% ΦΠΑ
735 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Terral MULTICOUTEAUX
2
Terral MULTICOUTEAUX
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 3927889
26700 PIERRELATTE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1987
3.600 €
με 20% ΦΠΑ
3.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Terral ECIMEUSE MULTICOUTEAUX
3
Terral ECIMEUSE MULTICOUTEAUX
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 3927839
26700 PIERRELATTE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000
2.760 €
με 20% ΦΠΑ
2.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Cellier Boisset ECX
5
Cellier Boisset ECX
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 3927811
26700 PIERRELATTE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
9.600 €
με 20% ΦΠΑ
8.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Cellier Boisset ECX  MC 11
5
Cellier Boisset ECX MC 11
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 3927807
13200 ARLES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
9.000 €
με 20% ΦΠΑ
7.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ferrand R 2500
5
Ferrand R 2500
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 3927792
13200 ARLES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003
1.800 €
με 20% ΦΠΑ
1.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ferrand R5000 SV/4
5
Ferrand R5000 SV/4
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 3927777
30126 ST LAURENT DES ARBRES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
10.428 €
με 20% ΦΠΑ
8.690 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pellenc 7M004542 -  EXC 20 Brushcutter Unit
2
Pellenc 7M004542 - EXC 20 Brushcutter Unit
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 3921567
NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Stihl FS 100 BOSMAAIER
5
Stihl FS 100 BOSMAAIER
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 3918017
5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Pellenc
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 3917558
5460 GG Veghel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Quitté HAWK EVO 6.0 BOMFORT TURNER
8
Quitté HAWK EVO 6.0 BOMFORT TURNER
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 3904972
55700 Stenay, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
19.200 €
με 20% ΦΠΑ
16.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stihl FS 130
4
Stihl FS 130
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 3904123
4802 Ebensee, Αυστρία
599 €
με 20% ΦΠΑ
499 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stihl KM 56 RC-E
8
Stihl KM 56 RC-E
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 3897500
59379 Selm-Bork, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Κεφαλή μεσινέζας
315 €

Δείτε αγγελία
Kuhn T4734M
4
Kuhn T4734M
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 3877043
50180 Saint-Gilles, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003
5.400 €
με 20% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomford 7 METRES
6
Bomford 7 METRES
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 3876537
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003
7.080 €
με 20% ΦΠΑ
5.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kirogn Kirogne
5
Kirogn Kirogne
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 3853178
47240 BON ENCONTRE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014
7.800 €
με 20% ΦΠΑ
6.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Husqvarna 336 FR
4
Husqvarna 336 FR
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 3817866
3300 Amstetten, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 1 kW
530 €
με 20% ΦΠΑ
442 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn 4844 P
7
Kuhn 4844 P
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 3780070
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016
20.280 €
με 20% ΦΠΑ
16.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Viking TE700
2
Viking TE700
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 3750837
32312 Luebbecke, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 1 kW
85 €

Δείτε αγγελία
Stihl FR 410 C-E
2
Stihl FR 410 C-E
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 3694304
4600 Wels, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 2 kW
850 €
με 20% ΦΠΑ
708 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Honda UMK 425 E2UEET
5
Honda UMK 425 E2UEET
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 3661530
54634 Bitburg-Flugplatz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
450 €

Δείτε αγγελία
Iseki Canycom CM 185 Hochgrasmäher
Iseki Canycom CM 185 Hochgrasmäher
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 3554780
24768 Rendsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 13 kW
7.900 €
με 19% ΦΠΑ
6.639 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Stiga SB 27 JD
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 3514587
35239 Steffenberg, Γερμανία
150 €

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 54