Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Ισχύς κινητήρα

Μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kuhn 4734M
ΝΈΑ Kuhn 4734M
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4723950 4723950
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018
10.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TAIL'NET 4506
7
ΝΈΑ TAIL'NET 4506
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4722660 4722660
  39140 RUFFEY SUR SEILLE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008
9.000 €
Δείτε αγγελία
Ferri TIDC100
9
ΝΈΑ Ferri TIDC100
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4722461 4722461
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
13.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nicolas 4600
5
ΝΈΑ Nicolas 4600
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4722459 4722459
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997
3.300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Motorsense SBC 635 KD
8
ΝΈΑ Stiga Motorsense SBC 635 KD
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4721885 4721885
  8654 Fischbach, Αυστρία
332,50 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Gardens Best
5
Gardens Best
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4716222 4716222
  9640 Kötschach, Αυστρία
149,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda UMK 425UEET
7
Honda UMK 425UEET
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4716221 4716221
  9640 Kötschach, Αυστρία
282,50 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna MZ28T
6
Husqvarna MZ28T
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4715047 4715047
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 16 kW
2.101 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda HHTE 38BE Aktionspreis
7
Honda HHTE 38BE Aktionspreis
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4705478 4705478
  9640 Kötschach, Αυστρία
249,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SMA SERVAL
7
SMA SERVAL
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4704763 4704763
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009
13.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rousseau TPSP
5
Rousseau TPSP
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4704754 4704754
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990
3.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn 4734M
Kuhn 4734M
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4704636 4704636
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018
10.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Efco Stark 2500T
2
Efco Stark 2500T
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4703741 4703741
  86561 Aresing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
234,45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SMA PANTHERE 1650 PREMIUM
4
SMA PANTHERE 1650 PREMIUM
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4687653 4687653
  50180 Saint-Gilles, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lagarde KM500
3
Lagarde KM500
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4675028 4675028
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998
4.200 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
diverse Stihl * Shindaiwa * Freischneider * 3 Stück * Ersatzteilspender
12
diverse Stihl * Shindaiwa * Freischneider * 3 Stück * Ersatzteilspender
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4647078 4647078
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform 316
4
Reform 316
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4618133 4618133
  82418 Murnau, Γερμανία
993,68 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Motorsense 245RX
8
Husqvarna Motorsense 245RX
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4452875 4452875
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dolmar MS4010 bosmaaier
2
Dolmar MS4010 bosmaaier
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4560973 4560973
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
435 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cramer KM Domus
4
Cramer KM Domus
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4507781 4507781
  26203 Wardenburg, Γερμανία
900 €
logo
Δείτε αγγελία
Nicolas 460
3
Nicolas 460
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4499443 4499443
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1988
4.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn HE4844PTC
6
Kuhn HE4844PTC
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4495563 4495563
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013
12.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stihl FR 130 T
3
Stihl FR 130 T
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4457198 4457198
  31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 1 kW
294 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stihl FS 510 C
3
Stihl FS 510 C
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4454139 4454139
  57462 Olpe, Γερμανία
Βάρος: 10 kg, Κυβισμός: 51 cm³, Μαχαίρια
924,37 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Benzin Motorsense 524R
8
Husqvarna Benzin Motorsense 524R
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4453022 4453022
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
399,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 53