Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Ισχύς κινητήρα

Μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
diverst Stihl * Shindaiwa * Freischneider * 4 Stück * Ersatzteilspen
15
diverst Stihl * Shindaiwa * Freischneider * 4 Stück * Ersatzteilspen
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4351391
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
260 €
Δείτε αγγελία
Kuhn HE4844PTC
6
Kuhn HE4844PTC
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4349127
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013
13.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn EP6182SPA
5
Kuhn EP6182SPA
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4349051
  85620 Rocheservière, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Amazone HH 210 Super 2WD Profihopper
7
Amazone HH 210 Super 2WD Profihopper
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4347447
  23758 Oldenburg i. H, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
10.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda UMK 435E
Honda UMK 435E
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4345772
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 1 kW, Βάρος: 8 kg, Κυβισμός: 35 cm³
419 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 5,00 €
ανά ώρα
Δείτε αγγελία
Ferrand R2500
5
Ferrand R2500
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4335508
  13200 ARLES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000
1.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking TE700
3
Viking TE700
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4333243
  32312 Luebbecke, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 1 kW
85 €
Δείτε αγγελία
Köppl Hydro Athlet 22 PS  HA 1422
8
Köppl Hydro Athlet 22 PS HA 1422
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4328653
  82418 Murnau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 16 kW
12.827 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agria 5300 Unibalken 100 cm
4
Agria 5300 Unibalken 100 cm
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4328651
  82418 Murnau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 4 kW
756 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pellenc 7M004542 -  EXC 20 Brushcutter Unit
2
Pellenc 7M004542 - EXC 20 Brushcutter Unit
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4324906
  NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.079 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomford KESTREL EVO S50 5.00M
9
Bomford KESTREL EVO S50 5.00M
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4321320
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018
20.300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rousseau 480
5
Rousseau 480
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4315925
  85620 Rocheservière, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1996
2.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomford 7 METRES
7
Bomford 7 METRES
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4315812
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003
5.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SMA PHINX 2365
9
SMA PHINX 2365
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4314438
  64300 CASTETIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009
21.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kirogn CTX
4
Kirogn CTX
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4314391
  11400 CASTELNAUDARY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012
7.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SMA SERVAL
4
SMA SERVAL
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4293428
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009
15.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Efco Stark 2500T
2
Efco Stark 2500T
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4290420
  86561 Aresing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
234 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda UMR 425
6
Honda UMR 425
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4258704
  9640 Kötschach, Αυστρία
249 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga SBC 80D AE Akku-Motorsense
6
Stiga SBC 80D AE Akku-Motorsense
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4242011
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Κεφαλή μεσινέζας
201 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nicolas 460
4
Nicolas 460
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4228147
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1988
5.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn HE4844 PTC
10
Kuhn HE4844 PTC
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4128336
  50180 Saint-Gilles, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
15.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna 322
5
Husqvarna 322
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4109321
  9640 Kötschach, Αυστρία
166 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cellier Boisset 450 L
5
Cellier Boisset 450 L
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4079459
  13200 ARLES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004
5.300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stihl FS 130
4
Stihl FS 130
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4074132
  4802 Ebensee, Αυστρία
499 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Terral MULTICOUTEAUX
2
Terral MULTICOUTEAUX
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4071773
  26700 PIERRELATTE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1987
500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 49