Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Bomford Kuhn Cramer Votex
Bomford HAWK 54
4
Bomford HAWK 54
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5141226 5141226
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019
23.200 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomford KESTREL EVO S50 5M
9
Bomford KESTREL EVO S50 5M
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5141224 5141224
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bomford RAVEN 47
4
Bomford RAVEN 47
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5141225 5141225
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019
12.750 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
mc connel MAC 460 TI 03
7
mc connel MAC 460 TI 03
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5131240 5131240
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995
3.800 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn E 4234 M
2
Kuhn E 4234 M
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5117767 5117767
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
9.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Spearhead S65T
5
Spearhead S65T
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5098429 5098429
  DT11 Blandford Forum, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
21.060 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Spearhead S55
5
Spearhead S55
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5098428 5098428
  DT83PP Beatminster, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
18.472 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agram ALPINIST 460
7
Agram ALPINIST 460
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5083824 5083824
  68640 Muespach, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006
4.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn TE5560P
3
Kuhn TE5560P
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5060258 5060258
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001
6.800 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rousseau FULGOR 7500
5
Rousseau FULGOR 7500
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5056032 5056032
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006
16.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Köppl Hydro-Athlet HA 1418
3
Köppl Hydro-Athlet HA 1418
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5026381 5026381
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 13 kW
5.600 €
Δείτε αγγελία
Eco Brush Wildkrautbürste für Freischneider Easy Protect / Ufo
3
Eco Brush Wildkrautbürste für Freischneider Easy Protect / Ufo
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5026015 5026015
  46244 Bottrop, Γερμανία
Τύπος: Μαχαίρια
450 €
Δείτε αγγελία
mc connel PA23
6
mc connel PA23
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5021894 5021894
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1985
1.600 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stihl FS 45
2
Stihl FS 45
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5019435 5019435
  26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
100 €
Δείτε αγγελία
Cramer KM Domus
4
Cramer KM Domus
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4996199 4996199
  26203 Wardenburg, Γερμανία
900 €
Δείτε αγγελία
Lagarde KM500
5
Lagarde KM500
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4973906 4973906
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998
6.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Stihl FS 46
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4971394 4971394
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Stihl FS 490 C-EM K
5
Stihl FS 490 C-EM K
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4946632 4946632
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 2 kW
755,46 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pellenc Excelion 1200
Pellenc Excelion 1200
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4935585 4935585
  34246 Vellmar, Γερμανία
Τύπος: Κεφαλή μεσινέζας
350 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
mc connel 4M50
4
mc connel 4M50
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4928240 4928240
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001
4.800 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda UMK 435 UEET
7
Honda UMK 435 UEET
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4883427 4883427
  9640 Kötschach, Αυστρία
290,83 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stihl FS 130
4
Stihl FS 130
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4860823 4860823
  4802 Ebensee, Αυστρία
499,17 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Oregon Akkuset
5
Oregon Akkuset
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4832873 4832873
  64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
789,08 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna 129R
2
Husqvarna 129R
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4829349 4829349
  64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 1 kW
268,07 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rousseau TPSP
8
Rousseau TPSP
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4827830 4827830
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990
3.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 49