Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή
Ισχύς κινητήρα

Μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Kuhn Agria Amazone Cramer Votex
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Rousseau 480PRO
5
ΝΈΑ Rousseau 480PRO
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4807795 4807795
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1994
3.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agria 5300
4
Agria 5300
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4801932 4801932
  82418 Murnau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
1.987,35 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Binger LS 100
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4801392 4801392
  47240 BON ENCONTRE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000
2.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn 4734M
7
Kuhn 4734M
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4788568 4788568
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018
10.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stihl Freischneider FS 38
Stihl Freischneider FS 38
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4784065 4784065
  26203 Wardenburg, Γερμανία
150 €
Δείτε αγγελία
Shindaiwa T 23 E * Freischneider mit Fadenkopf
5
Shindaiwa T 23 E * Freischneider mit Fadenkopf
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4779113 4779113
  27751 Nordenhamer Straße 140, 27751 Delmenhorst, Γερμανία
Τύπος: Κεφαλή μεσινέζας
85 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Shindaiwa 242 S * Freischneider mit Fadenkopf
5
Shindaiwa 242 S * Freischneider mit Fadenkopf
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4779109 4779109
  27751 Nordenhamer Straße 140, 27751 Delmenhorst, Γερμανία
Τύπος: Κεφαλή μεσινέζας
85 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Shindaiwa C 2500 * Freischneider mit Messer
4
Shindaiwa C 2500 * Freischneider mit Messer
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4779101 4779101
  27751 Nordenhamer Straße 140, 27751 Delmenhorst, Γερμανία
Τύπος: Μαχαίρια
85 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rousseau KASTOR 500PA
8
Rousseau KASTOR 500PA
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4765002 4765002
  86170 NEUVILLE DE POITOU, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
15.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stihl FS 460
2
Stihl FS 460
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4760128 4760128
  4910 Pattigham, Γερμανία
832,50 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Motorsense SBC 635 KD
8
Stiga Motorsense SBC 635 KD
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4721885 4721885
  8654 Fischbach, Αυστρία
332,50 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Gardens Best
5
Gardens Best
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4716222 4716222
  9640 Kötschach, Αυστρία
149,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda UMK 425UEET
7
Honda UMK 425UEET
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4716221 4716221
  9640 Kötschach, Αυστρία
282,50 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda HHTE 38BE Aktionspreis
7
Honda HHTE 38BE Aktionspreis
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4705478 4705478
  9640 Kötschach, Αυστρία
249,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SMA SERVAL
7
SMA SERVAL
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4704763 4704763
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009
13.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SMA PANTHERE 1650 PREMIUM
4
SMA PANTHERE 1650 PREMIUM
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4687653 4687653
  50180 Saint-Gilles, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lagarde KM500
3
Lagarde KM500
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4675028 4675028
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998
4.200 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform 316
4
Reform 316
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4618133 4618133
  82418 Murnau, Γερμανία
993,68 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Motorsense 245RX
8
Husqvarna Motorsense 245RX
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4452875 4452875
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dolmar MS4010 bosmaaier
2
Dolmar MS4010 bosmaaier
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4560973 4560973
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
435 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Irus Quatrak
6
Irus Quatrak
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4557532 4557532
  91575 Windsbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 22 kW
11.680,67 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cramer KM Domus
4
Cramer KM Domus
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4507781 4507781
  26203 Wardenburg, Γερμανία
900 €
Δείτε αγγελία
Kuhn HE4844PTC
6
Kuhn HE4844PTC
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4495563 4495563
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013
12.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stihl FS 510 C
3
Stihl FS 510 C
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4454139 4454139
  57462 Olpe, Γερμανία
Βάρος: 10 kg, Κυβισμός: 51 cm³, Τύπος: Μαχαίρια
924,37 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Benzin Motorsense 524R
8
Husqvarna Benzin Motorsense 524R
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4453022 4453022
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
399,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 49