Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Bomford Kuhn Cramer Votex
Spearhead S55
5
ΝΈΑ Spearhead S55
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5412434 5412434
  DT83PP Beatminster, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
17.635  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Spearhead S65T
5
ΝΈΑ Spearhead S65T
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5412433 5412433
  DT11 Blandford Forum, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
20.107  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Stihl FS 130
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5407500 5407500
  51688 Wipperfürth, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Electrocoup Defect F3010 electr Snoeischaar
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5405130 5405130
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
mc connel MAG 460
8
mc connel MAG 460
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5389608 5389608
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001
3.800  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bomford FALCON VFA
9
Bomford FALCON VFA
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5389607 5389607
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014
20.000  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Ferri TIDC 100
9
Ferri TIDC 100
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5389606 5389606
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
12.500  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bomford HAWK EVO 6.0
10
Bomford HAWK EVO 6.0
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5389510 5389510
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
15.500  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bomford RAVEN 47
4
Bomford RAVEN 47
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5382744 5382744
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Bomford KESTREL EVO S50 5.00M
9
Bomford KESTREL EVO S50 5.00M
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5375652 5375652
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Greentec RI 80
2
Greentec RI 80
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5354481 5354481
  84051 Altheim bei Essenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Βάρος: 80 kg
3.518  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Stiga SMT 226
Stiga SMT 226
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5352026 5352026
  64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
209,24  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Sonstige MS 430.4U
4
Sonstige MS 430.4U
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5348802 5348802
  79424 Auggen, Γερμανία
420,17  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Dolmar MS 4300-4U
4
Dolmar MS 4300-4U
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5348799 5348799
  79424 Auggen, Γερμανία
462,18  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Pellenc Excelion 2000
Pellenc Excelion 2000
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5269115 5269115
  6301 PM Valkenburg a/d Geul, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Βάρος: 5 kg, Τύπος: Κεφαλή μεσινέζας
725  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Sonstige EGO ST 1510 E Rasentrimmer
8
Sonstige EGO ST 1510 E Rasentrimmer
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5274593 5274593
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
290,83  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Spearhead EXCEL 504
10
Spearhead EXCEL 504
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5267365 5267365
  LA6 1DX Carnforth, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007
7.582  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Husqvarna Akku Freischneider 536LiRX
8
Husqvarna Akku Freischneider 536LiRX
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5262089 5262089
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
291,67  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Stiga SBK 27 Brushcutter 11015856 (JWA)
5
Stiga SBK 27 Brushcutter 11015856 (JWA)
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5240986 5240986
  YO25 3QQ East Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
225  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Stiga SBK 45D Brushcutter 11015688 (JWA)
5
Stiga SBK 45D Brushcutter 11015688 (JWA)
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5240981 5240981
  YO25 3QQ East Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
292  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Mountfield MB 4252 Brushcutter 11015249 (JWA)
6
Mountfield MB 4252 Brushcutter 11015249 (JWA)
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5240980 5240980
  YO25 3QQ East Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
309  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Stiga SB 425HD Brushcutter 11015686 (JWA)
5
Stiga SB 425HD Brushcutter 11015686 (JWA)
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5240979 5240979
  YO25 3QQ East Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
309  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Oregon Akkuset
5
Oregon Akkuset
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5170492 5170492
  64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
789,08  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kuhn HE4844PTC
8
Kuhn HE4844PTC
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5028154 5028154
  32839 Steinheim-Bergheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
16.800  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Köppl Hydro-Athlet HA 1418
3
Köppl Hydro-Athlet HA 1418
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 5026381 5026381
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 13 kW
5.600  €
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 40