Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή
Ισχύς κινητήρα

Μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Bomford Kuhn Cramer Votex Agria
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Husqvarna 535 RXT,
3
Husqvarna 535 RXT,
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 1345492 1345492
  41748 Viersen, Γερμανία
Βάρος: 6 kg, Κυβισμός: 35 cm³, Τύπος: Κεφαλή μεσινέζας
595,80 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stihl FS 510 C
3
Stihl FS 510 C
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4454139 4454139
  57462 Olpe, Γερμανία
Βάρος: 10 kg, Κυβισμός: 51 cm³, Τύπος: Μαχαίρια
924,37 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stihl FR 410  C
6
Stihl FR 410 C
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4869370 4869370
  49453 Rehden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 2 kW, Βάρος: 10 kg, Κυβισμός: 41 cm³, Τύπος: Κεφαλή μεσινέζας
600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna 545 RXT AutoTune
Husqvarna 545 RXT AutoTune
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 2912207 2912207
  41747 Viersen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 2 kW, Βάρος: 9 kg, Κυβισμός: 46 cm³, Τύπος: Κεφαλή μεσινέζας
856,30 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna 336 FR
Husqvarna 336 FR
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 2720261 2720261
  41747 Viersen, Γερμανία
Βάρος: 7 kg, Κυβισμός: 35 cm³, Τύπος: Κεφαλή μεσινέζας
570,59 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stihl FS 260 NEU! Günstige Versand
Stihl FS 260 NEU! Günstige Versand
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 2880311 2880311
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 2 kW, Βάρος: 8 kg, Κυβισμός: 42 cm³
619 €
logo
Δείτε αγγελία
Husqvarna 525 RX,
Husqvarna 525 RX,
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 2331983 2331983
  41747 Viersen, Γερμανία
Βάρος: 5 kg, Κυβισμός: 25 cm³, Τύπος: Κεφαλή μεσινέζας
391,60 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna 535 RX
Husqvarna 535 RX
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 1675862 1675862
  41747 Viersen, Γερμανία
Βάρος: 6 kg, Κυβισμός: 35 cm³, Τύπος: Κεφαλή μεσινέζας
494 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda UMK 435E
Honda UMK 435E
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4345772 4345772
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 1 kW, Βάρος: 8 kg, Κυβισμός: 35 cm³
419 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 5,00 €
ανά ώρα
logo
Δείτε αγγελία
Bomford BQ500
3
Bomford BQ500
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4892784 4892784
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019
21.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Motorsense SBC 635 KD
8
Stiga Motorsense SBC 635 KD
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4721885 4721885
  8654 Fischbach, Αυστρία
332,50 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Spearhead S65T
5
Spearhead S65T
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4832796 4832796
  DT83PP Beatminster, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
20.341,15 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Oregon Akkuset
6
Oregon Akkuset
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4832873 4832873
  64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
1.007,56 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda UMK 425UEET
7
Honda UMK 425UEET
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4716221 4716221
  9640 Kötschach, Αυστρία
282,50 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Benzin Motorsense 524R
8
Husqvarna Benzin Motorsense 524R
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4453022 4453022
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
399,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Motorsense 553 RBX
8
Husqvarna Motorsense 553 RBX
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4452990 4452990
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
716,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Motorsense 525RX
8
Husqvarna Motorsense 525RX
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4452933 4452933
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
375 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Motorsense 245RX
8
Husqvarna Motorsense 245RX
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4452875 4452875
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dolmar CS 246.4 MS254.4 Bosmaaier
4
Dolmar CS 246.4 MS254.4 Bosmaaier
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4363929 4363929
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bomford HAWK 54
4
Bomford HAWK 54
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4892785 4892785
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019
23.200 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda UMS 425
5
Honda UMS 425
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4066260 4066260
  9640 Kötschach, Αυστρία
165,83 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomford RAVEN 47
4
Bomford RAVEN 47
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4892790 4892790
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019
12.750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stihl FS 38
2
Stihl FS 38
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4805650 4805650
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 1 kW
45 €
Δείτε αγγελία
Husqvarna 129R
2
Husqvarna 129R
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4829349 4829349
  64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 1 kW
268,07 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda HHTE 38BE Aktionspreis
7
Honda HHTE 38BE Aktionspreis
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4705478 4705478
  9640 Kötschach, Αυστρία
249,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 55