Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Ισχύς κινητήρα

Μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Bomford KESTREL EVO S50  4.20M
9
Bomford KESTREL EVO S50 4.20M
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4093669
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rousseau THEA 500
8
Rousseau THEA 500
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4093648
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014
8.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rousseau ARGOS 500
5
Rousseau ARGOS 500
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4091690
85400 Sainte-Gemme-la-Plaine, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005
5.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 T5006544 - Sutton CH230 Contractor Farm Brush
T5006544 - Sutton CH230 Contractor Farm Brush
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4086639
NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
1.874 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rousseau M 45 i
5
Rousseau M 45 i
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4081779
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995
4.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cellier Boisset 450 L
5
Cellier Boisset 450 L
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4079459
13200 ARLES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004
5.300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stihl FS 130
4
Stihl FS 130
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4074132
4802 Ebensee, Αυστρία
499 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pellenc 7M004542 -  EXC 20 Brushcutter Unit
2
Pellenc 7M004542 - EXC 20 Brushcutter Unit
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4072713
NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Terral MULTICOUTEAUX
2
Terral MULTICOUTEAUX
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4071773
26700 PIERRELATTE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1987
3.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Terral ECIMEUSE MULTICOUTEAUX
3
Terral ECIMEUSE MULTICOUTEAUX
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4071735
26700 PIERRELATTE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000
2.300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cellier Boisset ECX
6
Cellier Boisset ECX
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4071713
26700 PIERRELATTE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
8.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cellier Boisset ECX  MC 11
5
Cellier Boisset ECX MC 11
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4071698
13200 ARLES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
7.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ferrand R 2500
5
Ferrand R 2500
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4071693
13200 ARLES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003
1.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ferrand R5000 SV/4
5
Ferrand R5000 SV/4
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4071686
30126 ST LAURENT DES ARBRES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
7.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda UMS 425
5
Honda UMS 425
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4066260
9640 Kötschach, Αυστρία
166 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabaud
9
Rabaud
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4061719
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995
2.750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jonsered CC2245 Freischneider
10
Jonsered CC2245 Freischneider
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4048011
4802 Ebensee, Αυστρία
330 €

Δείτε αγγελία
Husqvarna H 545 FX Forstfreischneider
8
Husqvarna H 545 FX Forstfreischneider
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4048006
4802 Ebensee, Αυστρία
708 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Lagarde orion 50 cse
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4045160
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other ACTIVE ACTIVE 5.5 BOSMAAIER
3
Sonstige / Other ACTIVE ACTIVE 5.5 BOSMAAIER
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4044742
5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn EP 5050
9
Kuhn EP 5050
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4006120
86170 NEUVILLE DE POITOU, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016
15.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomford EPAREUSE
3
Bomford EPAREUSE
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4006112
24290 MONTIGNAC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005
4.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rousseau MAXI WINNER
5
Rousseau MAXI WINNER
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4006106
86170 NEUVILLE DE POITOU, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003
5.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rousseau AGORA 500 PA
2
Rousseau AGORA 500 PA
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4006089
24290 MONTIGNAC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rousseau VELTHEA 510 PA
4
Rousseau VELTHEA 510 PA
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4006090
24290 MONTIGNAC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 64