Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή
Ισχύς κινητήρα

Μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Efco Stark 2500T
2
ΝΈΑ Efco Stark 2500T
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4589988
  86561 Aresing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
234,45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nicolas 4600
8
Nicolas 4600
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4579112
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997
3.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dolmar MS4010 bosmaaier
2
Dolmar MS4010 bosmaaier
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4560973
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
435 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn EP6182SPA
5
Kuhn EP6182SPA
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4541804
  85620 Rocheservière, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008
12.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grégoire ROGNEUSE
3
Grégoire ROGNEUSE
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4520923
  47240 BON ENCONTRE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008
5.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
diverse Stihl * Shindaiwa * Freischneider * 4 Stück
15
diverse Stihl * Shindaiwa * Freischneider * 4 Stück
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4518398
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
235,29 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cramer KM Domus
4
Cramer KM Domus
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4507781
  26203 Wardenburg, Γερμανία
900 €
logo
Δείτε αγγελία
Dolmar BC-CS 246 4 C
5
Dolmar BC-CS 246 4 C
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4500046
  54597 Auw bei Prüm, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 1 kW, Κεφαλή μεσινέζας
219,96 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nicolas 460
3
Nicolas 460
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4499443
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1988
4.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SMA PHINX 2365
9
SMA PHINX 2365
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4495728
  64300 CASTETIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
SMA SERVAL
4
SMA SERVAL
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4495604
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009
15.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn HE4844PTC
6
Kuhn HE4844PTC
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4495563
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013
13.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stihl FR 130 T
3
Stihl FR 130 T
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4457198
  31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 1 kW
294 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stihl FS 510 C
3
Stihl FS 510 C
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4454139
  57462 Olpe, Γερμανία
Βάρος: 10 kg, Κυβισμός: 51 cm³, Μαχαίρια
924,37 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Motorsense 245RX
8
Husqvarna Motorsense 245RX
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4452875
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Collard PROFILMATIC
5
Collard PROFILMATIC
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4440135
  13200 ARLES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013
4.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Spearhead S65T
5
Spearhead S65T
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4434511
  DT83PP Beatminster, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
21.018,71 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stihl FS240C
2
Stihl FS240C
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4433849
  39418 Staßfurt, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 2 kW, Βάρος: 7 kg, Κυβισμός: 38 cm³, Κεφαλή μεσινέζας
378,15 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gyrax GYRAMAX 1251
5
Gyrax GYRAMAX 1251
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4431123
  13200 ARLES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
13.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
G-Electrocou-Snoeischaar
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4401334
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
400 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
G-Electrocou-Snoeischaar
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4401335
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
400 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SMA VMS
3
SMA VMS
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4394686
  69250 neuville sur saone, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Μαχαίρια
79.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SMA LYNX 2457P
SMA LYNX 2457P
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4394667
  69250 neuville sur saone, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Βάρος: 600 kg, Μαχαίρια
31.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SMA GRIFFON 1143
SMA GRIFFON 1143
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4394661
  69250 neuville sur saone, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Βάρος: 620 kg, Μαχαίρια
7.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SMA GRIFFON 1132
SMA GRIFFON 1132
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4394639
  69250 neuville sur saone, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Βάρος: 520 kg, Μαχαίρια
7.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 56