Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Brielmaier Hillrake BM250
8
Brielmaier Hillrake BM250
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 3896908
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
5.690 €
με 13% ΦΠΑ
5.035 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ferrari MC 340 PS GX390
5
Ferrari MC 340 PS GX390
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 3917067
16259 Bad Freienwalde, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Αριθμός σχέσεων: 6
5.712 €
με 19% ΦΠΑ
4.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
POLEXIM CIĄGNIK JEDNOOSIOWY
16
POLEXIM CIĄGNIK JEDNOOSIOWY
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 3863669
36-203 Izdebki, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Αριθμός σχέσεων: 3
1.665 €
με 23% ΦΠΑ
1.354 € καθαρά
Δείτε αγγελία
POLEXIM CIĄGNIK JEDNOOSIOWY
Βίντεο
16
POLEXIM CIĄGNIK JEDNOOSIOWY
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 3863645
36-203 Izdebki, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 5 kW, Αριθμός σχέσεων: 2
595 €
με 23% ΦΠΑ
484 € καθαρά
Δείτε αγγελία
POLEXIM CIĄGNIK JEDNOOSIOWY
4
POLEXIM CIĄGNIK JEDNOOSIOWY
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 3863632
36-203 Izdebki, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 5 kW, Αριθμός σχέσεων: 2
714 €
με 23% ΦΠΑ
580 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BCS 630WS MAX
7
BCS 630WS MAX
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 3927117
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Πλάτος εργασίας: 1.55 m
4.790 €
με 13% ΦΠΑ
4.239 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Aebi AM 9
6
Aebi AM 9
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 3927115
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
2.590 €
με 13% ΦΠΑ
2.292 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agria 3000 F 1351 H
3
Agria 3000 F 1351 H
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 3688271
51519 Odenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Πλάτος εργασίας: 0.51 m
6.666 €
με 19% ΦΠΑ
5.602 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Goldoni TWIST 9  oder TWIST 10 **Einachs-Traktor **neu**
5
Goldoni TWIST 9 oder TWIST 10 **Einachs-Traktor **neu**
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 3825337
49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Αριθμός σχέσεων: 3
1.785 €
1.874 €

με 19% ΦΠΑ
1.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BCS 740
6
BCS 740
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 3605210
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Πλάτος εργασίας: 0.80 m
4.690 €
με 20% ΦΠΑ
3.908 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Adler
4
Adler
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 3757799
59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 0.70 m
4.748 €
με 19% ΦΠΑ
3.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Köppl CL 14 Einachser
4
Köppl CL 14 Einachser
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 3778027
37431 Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Πλάτος εργασίας: 0.80 m
7.739 €
με 19% ΦΠΑ
6.503 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Irus BM 160
4
Irus BM 160
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 3770603
96123 Litzendorf, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 4 kW, Πλάτος εργασίας: 1.02 m, Αριθμός σχέσεων: 1
1.150 €

Δείτε αγγελία
Λοιπά Heuschieber 2 Meter
8
Heuschieber 2 Meter
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 3670403
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
1.490 €
με 13% ΦΠΑ
1.319 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BCS Kombi
4
BCS Kombi
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 3667499
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
1.290 €
με 20% ΦΠΑ
1.075 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ferrari 340 Power Safe
5
Ferrari 340 Power Safe
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 3572695
74417 Gschwend, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Πλάτος εργασίας: 0.80 m, Αριθμός σχέσεων: 3
3.490 €
με 19% ΦΠΑ
2.933 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BCS 620
6
BCS 620
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 3590026
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Πλάτος εργασίας: 1.55 m
890 €
με 20% ΦΠΑ
742 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Honda F560 / 2 Maschinen
10
Honda F560 / 2 Maschinen
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 3407019
26203 Wardenburg , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 3 kW, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Αριθμός σχέσεων: 8
2.500 €

Δείτε αγγελία
Aebi CC56 16PS
8
Aebi CC56 16PS
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 3389904
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Aebi AM 8
3
Aebi AM 8
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 3389897
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Πλάτος εργασίας: 1.45 m
1.790 €
με 13% ΦΠΑ
1.584 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BCS Mähantrieb mit Balken
4
BCS Mähantrieb mit Balken
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 3281841
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 1.55 m
1.490 €
με 20% ΦΠΑ
1.242 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Reform 116
8
Reform 116
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 3515931
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
3.190 €
με 13% ΦΠΑ
2.823 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BCS 630 WS
8
BCS 630 WS
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 3504483
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Πλάτος εργασίας: 1.35 m
3.889 €
με 13% ΦΠΑ
3.442 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Reform 216S
7
Reform 216S
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 3509630
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
3.489 €
με 13% ΦΠΑ
3.088 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Köppl CC12-2
8
Köppl CC12-2
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 3509628
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Πλάτος εργασίας: 1.70 m
9.490 €
με 13% ΦΠΑ
8.398 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 206