Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Agria Vogel & Noot Barbieri Lemken Maschio
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Vogel & Noot PLUS 3
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5152801 5152801
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.30 m
291,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agria 5900 Bison
11
Agria 5900 Bison
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5147423 5147423
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
12.268,91 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform 316
6
Reform 316
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5142023 5142023
  3361 Aschbach, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.45 m
1.725,66 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio HS 8-reihig
4
Maschio HS 8-reihig
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5137282 5137282
  65582 Diez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
8.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agria 2200 hydro
5
Agria 2200 hydro
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5135215 5135215
  12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rapid SCHLEGELMULCHER 70 CM
4
Rapid SCHLEGELMULCHER 70 CM
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5134105 5134105
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
2.483,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Aebi CC56
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5134103 5134103
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
8.672,57 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Casorzo Pony S mit Fingerbalken
8
Casorzo Pony S mit Fingerbalken
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5131014 5131014
  8654 Fischbach, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.40 m
300 €
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Reform 715
4
Sonstige / Other Reform 715
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5115454 5115454
  84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Πλάτος εργασίας: 1.10 m
740 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Aebi CC 56 Combicut mit Mähbalken und Mulcher
8
Aebi CC 56 Combicut mit Mähbalken und Mulcher
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5115208 5115208
  99734 Nordhausen OT Hesserode, Kleinwertherstraße 51 , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 12 kW
16.260 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BCS 630ws
9
BCS 630ws
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5102412 5102412
  78144 Schramberg- Tennenbronn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Αριθμός σχέσεων: 7
2.500 €
Δείτε αγγελία
Reform 316 D
10
Reform 316 D
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5101310 5101310
  9020 Klagenfurt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
2.212,39 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Köppl Motormäher
3
Köppl Motormäher
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5086727 5086727
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
1.625 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda F 560
3
Honda F 560
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5079341 5079341
  25855 Haselund, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.80 m
800 €
Δείτε αγγελία
Honda Motorhacke mit Kehrwalze F460
9
Honda Motorhacke mit Kehrwalze F460
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5077106 5077106
  63691 Ranstadt, Γερμανία
1.200 €
Δείτε αγγελία
Reform M 2
3
Reform M 2
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5072402 5072402
  3254 Bergland , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 1.45 m
3.250 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform 617D
5
Reform 617D
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5072380 5072380
  3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.30 m
3.815,83 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Aebi AM 20
3
Aebi AM 20
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5072323 5072323
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.90 m
4.200 €
Δείτε αγγελία
Roteco Triss 330
7
Roteco Triss 330
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5066487 5066487
  49453 Rehden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Πλάτος εργασίας: 0.60 m, Αριθμός σχέσεων: 2
1.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MOTY MOTORMÄHER
3
MOTY MOTORMÄHER
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5052292 5052292
  4600 Wels, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 1.20 m
663,72 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Herkules FM 300 * Kehrmaschine 70 cm + Schneeschild 85 cm Breite
20
Herkules FM 300 * Kehrmaschine 70 cm + Schneeschild 85 cm Breite
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5050657 5050657
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 0.70 m, Αριθμός σχέσεων: 1
663,87 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Gutbrod
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5048594 5048594
  35239 Steffenberg, Γερμανία
1.950 €
logo
Δείτε αγγελία
Reform RM 206
5
Reform RM 206
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5048403 5048403
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.45 m
1.416,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
YOSHITA YE 410
6
YOSHITA YE 410
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5044897 5044897
  3233 Kilb, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014
358,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rapid SWISS
Rapid SWISS
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 5027052 5027052
  9020 Klagenfurt, Αυστρία
7.333,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 234