Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Agria Vogel & Noot Barbieri Grimme Lemken
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kersten K 1500 + F 900
5
Kersten K 1500 + F 900
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4734929 4734929
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 4 kW, Πλάτος εργασίας: 0.90 m
2.268,91 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform 116
10
Reform 116
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4716223 4716223
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
2.646,02 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Brielmaier Breitspurmäher 27
8
Brielmaier Breitspurmäher 27
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4875117 4875117
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Πλάτος εργασίας: 2.60 m
16.725,66 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hako Oldtimer Hakorette-Standard RG 6 PS
6
Hako Oldtimer Hakorette-Standard RG 6 PS
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4874172 4874172
  65329 Hohenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1966, Ισχύς κινητήρα: 4 kW, Αριθμός σχέσεων: 3
1.150 €
Δείτε αγγελία
BCS 630 WS
9
BCS 630 WS
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4857001 4857001
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Πλάτος εργασίας: 0.75 m
3.990 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BCS 630 WS Easy Drive
8
BCS 630 WS Easy Drive
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4856998 4856998
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Πλάτος εργασίας: 1.55 m
4.415,93 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Köppl 3E505
4
Köppl 3E505
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4760127 4760127
  4910 Pattigham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 4 kW, Πλάτος εργασίας: 1.22 m
3.441,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Reform 617 D
13
Reform 617 D
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4774086 4774086
  4724 Neukirchen am Walde , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 1.22 m
3.408,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BCS 630 WS MAX
9
BCS 630 WS MAX
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4799215 4799215
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Πλάτος εργασίας: 1.55 m
4.415,93 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Aebi Motormäher CC16
11
Aebi Motormäher CC16
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4795484 4795484
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
6.194,69 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Soma Alpin Profi Plus
14
Soma Alpin Profi Plus
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4704309 4704309
  8654 Fischbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 1.45 m
3.916,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Soma Motormäher Alpin
8
Soma Motormäher Alpin
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4704311 4704311
  8654 Fischbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 5 kW, Πλάτος εργασίας: 1.15 m
2.708,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bucher K 2
9
Bucher K 2
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4889345 4889345
  8654 Fischbach, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 5 kW, Πλάτος εργασίας: 1.45 m
800 €
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot Jet 1
8
Vogel & Noot Jet 1
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4825733 4825733
  8654 Fischbach, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
1.600 €
Δείτε αγγελία
Irus EVOTRAK
9
Irus EVOTRAK
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4809582 4809582
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Πλάτος εργασίας: 1.25 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Aebi CC56 mit Doppelmesser 200 neu
11
Aebi CC56 mit Doppelmesser 200 neu
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4851530 4851530
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
14.681,42 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hako Variette * Kehrmaschine * Motor Kawasaki FA 210 * 5 PS
15
Hako Variette * Kehrmaschine * Motor Kawasaki FA 210 * 5 PS
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4857749 4857749
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 3 kW, Πλάτος εργασίας: 0.70 m
450 €
Δείτε αγγελία
Benassi MC 2300 HS * Einachs-Schlepper mit Kehrmaschine * 5,5 PS
16
Benassi MC 2300 HS * Einachs-Schlepper mit Kehrmaschine * 5,5 PS
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4857752 4857752
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 4 kW, Πλάτος εργασίας: 0.70 m, Αριθμός σχέσεων: 2
665 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agria Taifun
6
Agria Taifun
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4825574 4825574
  94163 Saldenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Πλάτος εργασίας: 1.00 m
6.500 €
Δείτε αγγελία
Goldoni FC80
3
Goldoni FC80
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4809439 4809439
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 5 kW, Πλάτος εργασίας: 1.40 m
1.300 €
Δείτε αγγελία
Irus Qutrak
16
Irus Qutrak
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4809411 4809411
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Πλάτος εργασίας: 1.25 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Reform M3D
9
Reform M3D
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4807385 4807385
  8850 Murau, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
6.750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Irus Twin
19
Irus Twin
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4809290 4809290
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Πλάτος εργασίας: 1.25 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Irus Deltrak
14
Irus Deltrak
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4809249 4809249
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Πλάτος εργασίας: 1.25 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Irus Unitrak
11
Irus Unitrak
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4809072 4809072
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Πλάτος εργασίας: 1.25 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 254