Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Goldoni TRANSCAR 25 RS
8
Goldoni TRANSCAR 25 RS
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3626394
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 16 kW
Δημοπρασία

auction
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Reform RM 115
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3663955
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Reform RM 316
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3663954
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Reform Cutter 100
3
Reform Cutter 100
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3662022
94163 Saldenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Πλάτος εργασίας: 1.00 m
3.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.193 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Agria 5500 KL
6
Agria 5500 KL
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3662021
94163 Saldenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Πλάτος εργασίας: 1.00 m
3.200 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.689 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Aebi AM 9
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3660318
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
3.900 EUR
με 13% ΦΠΑ
3.451 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
RASANT SUPER 50
6
RASANT SUPER 50
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3656332
4560 Kirchdorf , Αυστρία
1.490 EUR
με 13% ΦΠΑ
1.319 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Köppl CL
9
Köppl CL
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3654094
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 10 kW
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Köppl GEKKO
9
Köppl GEKKO
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3654090
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 17 kW
38.080 EUR
με 19% ΦΠΑ
32.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Köppl CC
7
Köppl CC
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3654089
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 8 kW
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Köppl CL
7
Köppl CL
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3654087
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 10 kW
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Köppl ATRA
9
Köppl ATRA
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3654086
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 6 kW
11.341 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.530 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Agria 3400
6
Agria 3400
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3654044
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 7 kW
13.983 EUR
με 19% ΦΠΑ
11.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Köppl CE6
Köppl CE6
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3654043
27432 Bremervörde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 4 kW
3.451 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Köppl CC
5
Köppl CC
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3654040
27432 Bremervörde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 8 kW
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Köppl HA22-2
9
Köppl HA22-2
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3654037
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 16 kW
18.921 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Köppl FT6
2
Köppl FT6
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3654035
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 4 kW
3.392 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.850 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bucher M 200
6
Bucher M 200
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3641093
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Roteco  Supertris 430 112
5
Roteco Supertris 430 112
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3627642
40764 Langenfeld , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Πλάτος εργασίας: 0.75 m
1.000 EUR

Δείτε αγγελία
Rapid MONDO
5
Rapid MONDO
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3626652
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.60 m
4.500 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Rapid EURO 4
2
Rapid EURO 4
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3626641
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
8.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
7.333 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Reform M3 ROTAX
3
Reform M3 ROTAX
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3626616
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.45 m
3.500 EUR
με 13% ΦΠΑ
3.097 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot JET 3
6
Vogel & Noot JET 3
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3626594
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012
9.850 EUR
με 13% ΦΠΑ
8.717 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Reform RM 115
3
Reform RM 115
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3626568
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
1.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
KOEPPL K 510
6
KOEPPL K 510
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3626561
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
2.150 EUR
με 13% ΦΠΑ
1.903 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
RASANT PUMA 90
2
RASANT PUMA 90
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, pjt3626530
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
3.290 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.742 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 188