Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Ισχύς κινητήρα

Μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Labinprogres-TPS CORONA MINI Balkenmäher 7,5 PS Benzinmotor
6
ΝΈΑ Labinprogres-TPS CORONA MINI Balkenmäher 7,5 PS Benzinmotor
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4453362
  27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 5 kW, Αριθμός σχέσεων: 3
2.142 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Labinprogres-TPS Corona Balkenmäher 9,5 PS Benzinmotor
6
ΝΈΑ Labinprogres-TPS Corona Balkenmäher 9,5 PS Benzinmotor
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4453355
  27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 5 kW, Αριθμός σχέσεων: 3
2.435,99 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Labinprogres-TPS Special Green Balkenmäher 12 PS Diesel Estarter
9
ΝΈΑ Labinprogres-TPS Special Green Balkenmäher 12 PS Diesel Estarter
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4453346
  27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Αριθμός σχέσεων: 6
4.873 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Labinprogres-TPS Mondial Greeny 5,5 PS Diesel Reversierstarter
8
ΝΈΑ Labinprogres-TPS Mondial Greeny 5,5 PS Diesel Reversierstarter
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4453319
  27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 4 kW, Αριθμός σχέσεων: 4
1.974 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Labinprogres-TPS Mondial Greeny 7,5 PS Dieselmotor Elektrostarter DIF
9
ΝΈΑ Labinprogres-TPS Mondial Greeny 7,5 PS Dieselmotor Elektrostarter DIF
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4453311
  27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 5 kW, Αριθμός σχέσεων: 4
3.327 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Labinprogres-TPS Mondial Greeny 9,5 PS Benzin DIF Reversierstart
11
ΝΈΑ Labinprogres-TPS Mondial Greeny 9,5 PS Benzin DIF Reversierstart
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4453303
  27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Αριθμός σχέσεων: 4
2.352 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Labinprogres-TPS Greeny Mini Einachser 7,5 PS Benzin Reversierstart
10
ΝΈΑ Labinprogres-TPS Greeny Mini Einachser 7,5 PS Benzin Reversierstart
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4453292
  27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 5 kW, Αριθμός σχέσεων: 4
1.638 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Labinprogres-TPS Mondial Greeny 5,5 PS Dieselmotor Reversierstarter
8
ΝΈΑ Labinprogres-TPS Mondial Greeny 5,5 PS Dieselmotor Reversierstarter
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4453199
  27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 4 kW, Αριθμός σχέσεων: 4
2.226 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Labinprogres-TPS Mondial Greeny 5,5 PS Diesel Estarter
12
ΝΈΑ Labinprogres-TPS Mondial Greeny 5,5 PS Diesel Estarter
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4453187
  27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 4 kW, Αριθμός σχέσεων: 4
2.437 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Labinprogres-TPS Special Green 8,5 PS Diesel Estarter
11
ΝΈΑ Labinprogres-TPS Special Green 8,5 PS Diesel Estarter
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4453170
  27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Αριθμός σχέσεων: 6
2.731 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Labinprogres-TPS Special Green 10 PS Diesel Estart
10
ΝΈΑ Labinprogres-TPS Special Green 10 PS Diesel Estart
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4453165
  27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Αριθμός σχέσεων: 6
2.983 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Labinprogres-TPS Special Green 12 PS Diesel Estart
14
ΝΈΑ Labinprogres-TPS Special Green 12 PS Diesel Estart
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4453158
  27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Αριθμός σχέσεων: 6
4.075 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Labinprogres-TPS Special Green 12 PS Diesel Estart Allrad StVZO
10
ΝΈΑ Labinprogres-TPS Special Green 12 PS Diesel Estart Allrad StVZO
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4453146
  27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Αριθμός σχέσεων: 6
5.865 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Labinprogres-TPS Special Green 10 PS Diesel Estart Allrad StVZO
12
ΝΈΑ Labinprogres-TPS Special Green 10 PS Diesel Estart Allrad StVZO
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4453139
  27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Αριθμός σχέσεων: 6
5.168 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Labinprogres-TPS Special Green 8,5 PS Diesel Estart Allrad StVZO
10
ΝΈΑ Labinprogres-TPS Special Green 8,5 PS Diesel Estart Allrad StVZO
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4453127
  27777 Ganderkesee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Αριθμός σχέσεων: 6
4.916 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Aebi Eingrasmäher AM 52 + 190cm Balken
12
ΝΈΑ Aebi Eingrasmäher AM 52 + 190cm Balken
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4453004
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Πλάτος εργασίας: 1.90 m
750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rapid Rex + 1,45m Balken
10
ΝΈΑ Rapid Rex + 1,45m Balken
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4452991
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 5 kW, Πλάτος εργασίας: 1.45 m
6.991,15 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Aebi Motormäher AM 52 + 160cm Balken
10
ΝΈΑ Aebi Motormäher AM 52 + 160cm Balken
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4452989
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
1.150,44 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pucha Motormäher 207
8
ΝΈΑ Pucha Motormäher 207
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4452963
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 5 kW, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
1.666,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Aebi Motormäher AM 10
8
ΝΈΑ Aebi Motormäher AM 10
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4452936
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.45 m
833,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bucher Eingrasmäher
4
ΝΈΑ Bucher Eingrasmäher
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4452926
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Herkules FM 300 * Kehrmaschine 70 cm + Schneeschild 85 cm Breite
18
Herkules FM 300 * Kehrmaschine 70 cm + Schneeschild 85 cm Breite
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4450641
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
1.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agria 2400
5
Agria 2400
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4448496
  67480 ROESCHWOOG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1965, Πλάτος εργασίας: 40.00 m, Αριθμός σχέσεων: 3
2.000 €
Δείτε αγγελία
Bertolini B 103
20
Bertolini B 103
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4448219
  73066 Uhingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 1.42 m
3.697,48 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Aebi CC 16
Μηχανοκίνητη τσάπα/μονοαξονικό, 4448203
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.60 m
3.008,85 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 237