Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Πριόνια μηχανικά
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Ισχύς κινητήρα

Μεταχειρισμένα Πριόνια μηχανικά

Αγοράστε μεταχειρισμένα Πριόνια μηχανικά στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Stihl Nieuwe stihl AP 300 + stihl Lader AL 300
5
ΝΈΑ Stihl Nieuwe stihl AP 300 + stihl Lader AL 300
Πριόνια μηχανικά, 3936482
5721JG Asten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Βάρος: 2 kg, Κυβισμός: 6 cm³
324 €
με 21% ΦΠΑ
268 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Solo 643
ΝΈΑ Solo 643
Πριόνια μηχανικά, 3934744
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 2 kW
180 €

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Solo 645
Πριόνια μηχανικά, 3934588
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 2 kW
80 €

Δείτε αγγελία
Stihl MS 280 I
ΝΈΑ Stihl MS 280 I
Πριόνια μηχανικά, 3934502
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 3 kW
595 €
με 19% ΦΠΑ
500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Frantzen SA 6
3
ΝΈΑ Frantzen SA 6
Πριόνια μηχανικά, 3933968
52076 Aachen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
9.999 €

Δείτε αγγελία
Stihl MS362
5
Stihl MS362
Πριόνια μηχανικά, 3910970
3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 4 kW
600 €
με 13% ΦΠΑ
531 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dolmar PS-5105 H
2
Dolmar PS-5105 H
Πριόνια μηχανικά, 3902066
8850 Murau, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 3 kW
250 €
με 20% ΦΠΑ
208 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Solo 645
7
Solo 645
Πριόνια μηχανικά, 3868841
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 2 kW
199 €
με 20% ΦΠΑ
166 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Solo 647
6
Solo 647
Πριόνια μηχανικά, 3868840
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 2 kW
229 €
με 20% ΦΠΑ
191 € καθαρά
Δείτε αγγελία
POLEXIM PILARKA/ OKRZESYWARKA
9
POLEXIM PILARKA/ OKRZESYWARKA
Πριόνια μηχανικά, 3866563
36-203 Izdebki, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 1 kW, Βάρος: 10 kg, Κυβισμός: 315 cm³
210 €
με 23% ΦΠΑ
170 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stihl 362C
6
Stihl 362C
Πριόνια μηχανικά, 3835933
3331 Allhartsberg , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 4 kW
750 €
με 13% ΦΠΑ
664 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Husqvarna 576 XPG
Πριόνια μηχανικά, 3813313
3300 Amstetten, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 4 kW
1.150 €
με 20% ΦΠΑ
958 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stihl MSE140
5
Stihl MSE140
Πριόνια μηχανικά, 3799411
59379 Selm-Bork, Γερμανία
Μήκος λόγχης: 300 mm
135 €

Δείτε αγγελία
Dolmar PS-35C-TLC
4
Dolmar PS-35C-TLC
Πριόνια μηχανικά, 3699709
4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 1 kW
329 €
με 20% ΦΠΑ
274 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dolmar PS-5105C-45A
2
Dolmar PS-5105C-45A
Πριόνια μηχανικά, 3699707
4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 3 kW
670 €
με 20% ΦΠΑ
558 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dolmar PS-420SC-38A
3
Dolmar PS-420SC-38A
Πριόνια μηχανικά, 3699703
4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 2 kW
430 €
με 20% ΦΠΑ
358 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dolmar 115-45B
5
Dolmar 115-45B
Πριόνια μηχανικά, 3699700
4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 3 kW
599 €
με 20% ΦΠΑ
499 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dolmar PS-6100-45B
2
Dolmar PS-6100-45B
Πριόνια μηχανικά, 3699690
4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 4 kW
750 €
με 20% ΦΠΑ
625 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dolmar PS-7310-50B
2
Dolmar PS-7310-50B
Πριόνια μηχανικά, 3699664
4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 4 kW
998 €
με 20% ΦΠΑ
832 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Husqvarna 543 XP
Husqvarna 543 XP
Πριόνια μηχανικά, 3610982
41747 Viersen, Γερμανία
Μήκος λόγχης: 380 mm, Κυβισμός: 43 cm³
569 €
με 19% ΦΠΑ
478 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Husqvarna PIŁA DO BETONU K 970 SPALINOWA WACKER
6
Husqvarna PIŁA DO BETONU K 970 SPALINOWA WACKER
Πριόνια μηχανικά, 3583845
67-320 Małomice, Πολωνία
592 €

Δείτε αγγελία
Bowell Cictory Wippkreissäge 700mm mit 15PS Motor
8
Bowell Cictory Wippkreissäge 700mm mit 15PS Motor
Πριόνια μηχανικά, 3545201
21107 Hamburg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Βάρος: 207 kg, Κυβισμός: 420 cm³
1.200 €
με 19% ΦΠΑ
1.008 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stihl MSE 180 C
2
Stihl MSE 180 C
Πριόνια μηχανικά, 3448861
35239 Steffenberg, Γερμανία
190 €

Δείτε αγγελία
Jansen Astsäge (nur Kopf) Jansen AS-600K, Astschere, Traktor, 1750 mm Breite
4
Jansen Astsäge (nur Kopf) Jansen AS-600K, Astschere, Traktor, 1750 mm Breite
Πριόνια μηχανικά, 3415346
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
3.290 €
με 19% ΦΠΑ
2.765 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Efco MT 4400
Efco MT 4400
Πριόνια μηχανικά, 3293434
32361 Pr. Oldendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 2 kW, Βάρος: 4 kg, Μήκος λόγχης: 41 mm, Κυβισμός: 43 cm³
449 €
με 19% ΦΠΑ
377 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 55