Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Πριόνια μηχανικά
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή
Ισχύς κινητήρα

Μεταχειρισμένα Πριόνια μηχανικά

Αγοράστε μεταχειρισμένα Πριόνια μηχανικά στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Husqvarna Husqvarna 135 Motorsäge
-31%
4
Husqvarna Husqvarna 135 Motorsäge
Πριόνια μηχανικά, 2624274 2624274
  48249 Dülmen, Γερμανία
Βάρος: 4 kg, Μήκος λόγχης: 360 mm, Κυβισμός: 41 cm³
215 €
310 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stihl MS 261 C-BE
7
Stihl MS 261 C-BE
Πριόνια μηχανικά, 4153109 4153109
  Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 3 kW, Βάρος: 5 kg, Μήκος λόγχης: 400 mm, Κυβισμός: 51 cm³
495 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Briggs & Stratton Wippkreissäge 700mm mit 15PS Motor
16
Briggs & Stratton Wippkreissäge 700mm mit 15PS Motor
Πριόνια μηχανικά, 3545201 3545201
  21107 Hamburg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Βάρος: 207 kg, Κυβισμός: 420 cm³
1.134 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stihl MS 231
3
Stihl MS 231
Πριόνια μηχανικά, 4052065 4052065
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 1 kW, Βάρος: 5 kg, Μήκος λόγχης: 350 mm, Κυβισμός: 42 cm³
361 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stihl MS 362
3
Stihl MS 362
Πριόνια μηχανικά, 4051958 4051958
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 3 kW, Βάρος: 6 kg, Μήκος λόγχης: 370 mm, Κυβισμός: 59 cm³
730 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stihl MS 261
3
Stihl MS 261
Πριόνια μηχανικά, 4051868 4051868
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 3 kW, Βάρος: 5 kg, Μήκος λόγχης: 370 mm, Κυβισμός: 50 cm³
655 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stihl MS 211
3
Stihl MS 211
Πριόνια μηχανικά, 4051610 4051610
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 2 kW, Βάρος: 4 kg, Μήκος λόγχης: 350 mm, Κυβισμός: 35 cm³
293 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stihl MS 181
3
Stihl MS 181
Πριόνια μηχανικά, 4051428 4051428
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 1 kW, Βάρος: 4 kg, Μήκος λόγχης: 350 mm, Κυβισμός: 31 cm³
260 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Husqvarna Heckenschere 522HDR75x Rückschnittversion
5
Husqvarna Heckenschere 522HDR75x Rückschnittversion
Πριόνια μηχανικά, 1345498 1345498
  41748 Viersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Βάρος: 5 kg, Μήκος λόγχης: 75 mm, Κυβισμός: 22 cm³
535 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Echo CS8002
5
Echo CS8002
Πριόνια μηχανικά, 4744199 4744199
  6367AZ Voerendaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 4 kW, Βάρος: 7 kg, Μήκος λόγχης: 600 mm, Κυβισμός: 80 cm³
575 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna 550 XP,KwF geprüft
2
Husqvarna 550 XP,KwF geprüft
Πριόνια μηχανικά, 2280696 2280696
  41747 Viersen, Γερμανία
Βάρος: 5 kg, Μήκος λόγχης: 380 mm, Κυβισμός: 50 cm³
655,46 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna 135
2
Husqvarna 135
Πριόνια μηχανικά, 1560331 1560331
  41748 Viersen, Γερμανία
Βάρος: 4 kg, Μήκος λόγχης: 35 mm, Κυβισμός: 41 cm³
208,40 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna 545
4
Husqvarna 545
Πριόνια μηχανικά, 4744250 4744250
  6367AZ Voerendaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Βάρος: 4 kg, Μήκος λόγχης: 380 mm, Κυβισμός: 50 cm³
375 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Efco 147
5
Efco 147
Πριόνια μηχανικά, 1931308 1931308
  34508 Willingen - Usseln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 2 kW, Βάρος: 5 kg, Μήκος λόγχης: 410 mm, Κυβισμός: 45 cm³
327 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna 254
7
Husqvarna 254
Πριόνια μηχανικά, 4704282 4704282
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 3 kW
240,83 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna 545
8
Husqvarna 545
Πριόνια μηχανικά, 4708165 4708165
  3321 Stephanshart, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 3 kW
462,50 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Dolmar PS 9010
7
Dolmar PS 9010
Πριόνια μηχανικά, 4526958 4526958
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 5 kW
832,50 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dolmar PS-35C-TLC
4
Dolmar PS-35C-TLC
Πριόνια μηχανικά, 3699709 3699709
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 1 kW
274,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna 560XP mit Freizeitjacke
7
Husqvarna 560XP mit Freizeitjacke
Πριόνια μηχανικά, 4256921 4256921
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 4 kW
799 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dolmar PS-420SC-38A
3
Dolmar PS-420SC-38A
Πριόνια μηχανικά, 4102286 4102286
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 2 kW
357,50 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solo 647
6
Solo 647
Πριόνια μηχανικά, 3868840 3868840
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 2 kW
190,83 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
HAF-Forsttechnik Besuchen Sie uns auf der AGRARSCHAU ALLGÄU – LANDWIRTSCHAFTS
10
HAF-Forsttechnik Besuchen Sie uns auf der AGRARSCHAU ALLGÄU – LANDWIRTSCHAFTS
Πριόνια μηχανικά, 3205759 3205759
  87640 Biessenhofen / Altdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μήκος λόγχης: 1678 mm
447 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Husqvarna T 425
6
Husqvarna T 425
Πριόνια μηχανικά, 4256908 4256908
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 1 kW
419 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stihl E 160
6
Stihl E 160
Πριόνια μηχανικά, 4917782 4917782
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 1 kW
107,50 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna T 540 XP AutoTune,Einhandsäge
2
Husqvarna T 540 XP AutoTune,Einhandsäge
Πριόνια μηχανικά, 2254067 2254067
  41747 Viersen, Γερμανία
Μήκος λόγχης: 30 mm, Κυβισμός: 38 cm³
566 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 62