Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Μηχανισμός κίνησης

Μεταχειρισμένα Πριόνια ξυλοκάρβουνου

Αγοράστε μεταχειρισμένα Πριόνια ξυλοκάρβουνου στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Posch Tisch-Wipp-Säge TWKE 9,0 M1213H
5
ΝΈΑ Posch Tisch-Wipp-Säge TWKE 9,0 M1213H
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4454089
  57462 Olpe, Γερμανία
Ισχύς μετάδοσης: 9.00 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, Ηλεκτρικό μοτέρ
2.350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Binderberger WS 700 eco Z FB Förderbandsäge Säge
9
Binderberger WS 700 eco Z FB Förderbandsäge Säge
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4451840
  34626 Neukirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς μετάδοσης: 30.00 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 240 mm, pto
3.361,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Μηχάνημα
της ημέρας
GROWI GrowiCut 1500
7
GROWI GrowiCut 1500
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4450733
  63505 Langenselbold, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς μετάδοσης: 15.00 kW, Διάμετρος δίσκου: 1500 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 1200 mm, Ηλεκτρικό μοτέρ
16.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Posch SmartCut
7
Posch SmartCut
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4444837
  71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς μετάδοσης: 10.00 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 200 mm, pto
9.411,76 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other GREENTEC LRS 2401 MIT HXF 3302
6
Sonstige / Other GREENTEC LRS 2401 MIT HXF 3302
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4439954
  18196 Dummerstorf OT Petschow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
13.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Binderberger TWs 700 Z
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4435434
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Palax POWER 70
8
Palax POWER 70
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4426354
  3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2006
6.893,81 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PALDU WIPPSÄGE 700
3
PALDU WIPPSÄGE 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4426318
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
916,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Posch TISCH-WIPP-KREISSÄGE
3
Posch TISCH-WIPP-KREISSÄGE
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4426314
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
1.541,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krpan HOLZBÜNDELGERÄT HYDR.
3
Krpan HOLZBÜNDELGERÄT HYDR.
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4424895
  82395 Obersöchering, Γερμανία
1.261 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krpan CV 26 K PRO
4
Krpan CV 26 K PRO
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4424893
  94577 Winzer, Γερμανία
2.941 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krpan SÄGESPALTER CS 420 PRO
6
Krpan SÄGESPALTER CS 420 PRO
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4424891
  94577 Winzer, Γερμανία
14.202 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Astsäge WoodKing Classic 3-Blatt
4
Fliegl Astsäge WoodKing Classic 3-Blatt
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4402418
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
10.924,37 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
LANCMANN LANCMANN SAF-X-CUT 707 STR
LANCMANN LANCMANN SAF-X-CUT 707 STR
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4398608
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς μετάδοσης: 7.00 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 26 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Collino ST5 Trommelsäge 100.902
5
Collino ST5 Trommelsäge 100.902
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4394276
  94547 Iggensbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
10.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Binderberger WS 700 E Wippkreissäge
8
Binderberger WS 700 E Wippkreissäge
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4391753
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
958,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Binderberger TWS 700 E Tisch-Wippkreissäge
8
Binderberger TWS 700 E Tisch-Wippkreissäge
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4391723
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
1.208,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Vogesenblitz  SIT- 700 E5+HY
6
Vogesenblitz SIT- 700 E5+HY
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4386583
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς μετάδοσης: 7.50 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 220 mm, Ηλεκτρικό μοτέρ
6.700 €
Δείτε αγγελία
 Protech PB2000 Double Power Blade
2
Protech PB2000 Double Power Blade
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4381664
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Posch M 1370HSW Wippsäge
3
Posch M 1370HSW Wippsäge
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4376415
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς μετάδοσης: 5.50 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, pto
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Posch Zapfwellen Wippsäge M 1365 HSW
3
Posch Zapfwellen Wippsäge M 1365 HSW
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4376413
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, pto
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Posch KREISSÄGE M1230HW
8
Posch KREISSÄGE M1230HW
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4358023
  4786 Brunnenthal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
1.833,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BGU Rolltischsäge
2
BGU Rolltischsäge
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4344782
  71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Ισχύς μετάδοσης: 4.00 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 25 mm, Ηλεκτρικό μοτέρ
480 €
Δείτε αγγελία
Binderberger WS 700 E Kreissäge Säge Brennholzsäge Wippsäge Elektromotor
8
Binderberger WS 700 E Kreissäge Säge Brennholzsäge Wippsäge Elektromotor
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4336380
  34626 Neukirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς μετάδοσης: 5.50 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 240 mm, Ηλεκτρικό μοτέρ
668,07 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stihl MS 280 C
3
Stihl MS 280 C
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4333290
  32312 Luebbecke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς μετάδοσης: 3.00 kW
380 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 98