Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Μηχανισμός κίνησης

Μεταχειρισμένα Πριόνια ξυλοκάρβουνου

Αγοράστε μεταχειρισμένα Πριόνια ξυλοκάρβουνου στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Binderberger WS700Z
6
Binderberger WS700Z
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3564836
53489 Sinzig , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, μεγ. διάμετρος κοπής: 270 mm, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, pto
1.607 €
1.892 €

με 19% ΦΠΑ
1.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SCHEIFELE WS 700
4
SCHEIFELE WS 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3272141
65614 Beselich - Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, Ισχύς μετάδοσης: 5 kW, Ηλεκτρικό μοτέρ
1.535 €
με 19% ΦΠΑ
1.290 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Oehler WS700Z
6
Oehler WS700Z
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3564847
53489 Sinzig , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 270 mm, pto
1.250 €
1.488 €

με 19% ΦΠΑ
1.050 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lancman SAF 700 TT
7
Lancman SAF 700 TT
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3716725
2890 Oppuurs (Sint-Amands), Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 260 mm, pto
3.560 €

Δείτε αγγελία
Binderberger WS 700 Pro ZFB
8
Binderberger WS 700 Pro ZFB
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3691840
53489 Sinzig , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς μετάδοσης: 30 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 240 mm, pto
5.748 €
με 19% ΦΠΑ
4.830 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lancman SAF 700 TT
7
Lancman SAF 700 TT
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3716725
2890 Oppuurs (Sint-Amands), Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 260 mm, pto
3.560 €

Δείτε αγγελία
Posch Easy Cut 700
3
Posch Easy Cut 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3436434
91332 Heiligenstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 200 mm, pto
7.430 €
με 19% ΦΠΑ
6.244 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BGU WK790R
6
BGU WK790R
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3534613
57462 Olpe, Γερμανία
Διάμετρος δίσκου: 750 mm, Ισχύς μετάδοσης: 9 kW, Ηλεκτρικό μοτέρ
1.250 €

Δείτε αγγελία
Binderberger WS700E Wippkreissäge
3
Binderberger WS700E Wippkreissäge
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3570805
34626 Neukirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, μεγ. διάμετρος κοπής: 24 mm, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, Ηλεκτρικό μοτέρ
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Binderberger WS700Z
6
Binderberger WS700Z
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3564836
53489 Sinzig , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, μεγ. διάμετρος κοπής: 270 mm, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, pto
1.607 €
1.892 €

με 19% ΦΠΑ
1.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Binderberger Rotomatic Z
4
Binderberger Rotomatic Z
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3432010
74417 Gschwend, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 180 mm, pto
11.888 €
με 19% ΦΠΑ
9.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Collino Trommelsäge
Βίντεο
12
Collino Trommelsäge
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3638359
56729 Kehrig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 240 mm, pto
11.900 €
με 19% ΦΠΑ
10.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Oehler OL WS 700D
4
Oehler OL WS 700D
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3129810
86660 Tapfheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 520 mm, Ισχύς μετάδοσης: 10 kW, Ηλεκτρικό μοτέρ
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
HAF-Forsttechnik HAF Profi Bündelsäge 1ster
6
HAF-Forsttechnik HAF Profi Bündelsäge 1ster
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3205852
87640 Biessenhofen / Altdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, μεγ. διάμετρος κοπής: 1200 mm, Ισχύς μετάδοσης: 19 kW, Ηλεκτρικό μοτέρ
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kienesberger R10L
6
Kienesberger R10L
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3123846
53894 Mechernich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Διάμετρος δίσκου: 600 mm, Ισχύς μετάδοσης: 3 kW, Ηλεκτρικό μοτέρ
595 €
με 19% ΦΠΑ
500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SCHEIFELE WS 700
4
SCHEIFELE WS 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3272141
65614 Beselich - Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, Ισχύς μετάδοσης: 5 kW, Ηλεκτρικό μοτέρ
1.535 €
με 19% ΦΠΑ
1.290 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Posch Cutmaster 700 Comfort
3
Posch Cutmaster 700 Comfort
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3192451
23826 Todesfelde, Γερμανία
Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 260 mm, pto
5.400 €

Δείτε αγγελία
Widl Wippkreissäge mit Hartmetallsägeblatt Widl Wisa ZMG Zapwellenantrieb u.E-Motor
5
Widl Wippkreissäge mit Hartmetallsägeblatt Widl Wisa ZMG Zapwellenantrieb u.E-Motor
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt1392987
41748 Viersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 300 mm, pto
1.392 €
με 19% ΦΠΑ
1.170 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Posch M1361HAW
3
Posch M1361HAW
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3723843
37574 Einbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 240 mm, Ισχύς μετάδοσης: 5 kW, Ηλεκτρικό μοτέρ
1.601 €
με 19% ΦΠΑ
1.345 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Rekord  Rolltisch-Kreissäge
5
Rekord Rolltisch-Kreissäge
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3734211
91550 Dinkelsbühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς μετάδοσης: 4 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm
848 €
με 19% ΦΠΑ
713 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Rolltischkreissäge 5,5 KW oder 7,5 KW
3
Kuhn Rolltischkreissäge 5,5 KW oder 7,5 KW
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3768317
96176 Kraisdorf, Γερμανία
Διάμετρος δίσκου: 700 mm, Ηλεκτρικό μοτέρ
990 €
με 19% ΦΠΑ
832 € καθαρά
Δείτε αγγελία
HAF-Forsttechnik Sägewerk
9
HAF-Forsttechnik Sägewerk
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3157713
87640 Biessenhofen / Altdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς μετάδοσης: 8 kW, Ηλεκτρικό μοτέρ
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Trommelsäge/zaag AMR Vogesenblitz QUATROMAT
Βίντεο
6
Trommelsäge/zaag AMR Vogesenblitz QUATROMAT
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3091452
9001xp grou, Ολλανδία
Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 22 mm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
VEMAC Geo SAW600 Säge Wippsäge Wippkreissäge Zapfwelle Motor NEU
14
VEMAC Geo SAW600 Säge Wippsäge Wippkreissäge Zapfwelle Motor NEU
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt2534802
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος δίσκου: 60 mm, pto
990 €
με 19% ΦΠΑ
832 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Binderberger WS 700
3
Binderberger WS 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt2863331
65556 Limburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 240 mm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Oehler WS700Z
6
Oehler WS700Z
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3564847
53489 Sinzig , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 270 mm, pto
1.250 €
1.488 €

με 19% ΦΠΑ
1.050 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WIDL WISA M55
5
WIDL WISA M55
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3757365
97993 Creglingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς μετάδοσης: 5 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 240 mm, Ηλεκτρικό μοτέρ
650 €
με 19% ΦΠΑ
546 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lancman Kreissäge SAF-X-CUT 700
Βίντεο
2
Lancman Kreissäge SAF-X-CUT 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt3709568
27386 Brockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 270 mm, Ισχύς μετάδοσης: 15 kW, pto
5.830 €
με 19% ΦΠΑ
4.899 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lancman Kreissäge Wippkreissäge 700
Βίντεο
2
Lancman Kreissäge Wippkreissäge 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, pdt2336491
48703 Stadtlohn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 300 mm, Ισχύς μετάδοσης: 10 kW, Ηλεκτρικό μοτέρ
1.785 €
με 19% ΦΠΑ
1.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 128