Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Μηχανισμός κίνησης

Μεταχειρισμένα Πριόνια ξυλοκάρβουνου

Αγοράστε μεταχειρισμένα Πριόνια ξυλοκάρβουνου στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Posch WZ 700 Zapfwellenantrieb
Posch WZ 700 Zapfwellenantrieb
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3930739
57612 Kroppach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 240 mm, pto
1.890 €
με 19% ΦΠΑ
1.588 € καθαρά
Δείτε αγγελία
LANCMAN 700 C Wippkreissäge 700 C
3
LANCMAN 700 C Wippkreissäge 700 C
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3926185
89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς μετάδοσης: 11 kW, pto
1.445 €
με 19% ΦΠΑ
1.214 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Oehler WS700-Z + FO400
6
Oehler WS700-Z + FO400
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3924686
54568 Gerolstein - Roth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, pto
3.500 €
με 19% ΦΠΑ
2.941 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Oehler WS 700-Z
5
Oehler WS 700-Z
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3924673
54568 Gerolstein - Roth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, pto
1.200 €
με 19% ΦΠΑ
1.008 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Astsäge HS 1750
6
Sonstige / Other Astsäge HS 1750
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3922904
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
7.497 €
με 19% ΦΠΑ
6.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl FlexCut rechts
6
Fliegl FlexCut rechts
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3922882
53881 Euskirchen, Γερμανία
9.995 €
με 19% ΦΠΑ
8.399 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Woodking rechts
6
Fliegl Woodking rechts
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3922877
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
11.350 €
με 19% ΦΠΑ
9.538 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Woodking links
5
Fliegl Woodking links
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3922861
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
10.850 €
με 19% ΦΠΑ
9.118 € καθαρά
Δείτε αγγελία
INNTAL Rolltischkreissäge fahrbar
INNTAL Rolltischkreissäge fahrbar
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3922225
94315 Straubing, Γερμανία
Διάμετρος δίσκου: 700 mm, Ισχύς μετάδοσης: 7 kW
950 €

Δείτε αγγελία
Posch WKE 5,5 mit Keilriemenantrieb
5
Posch WKE 5,5 mit Keilriemenantrieb
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3914295
84152 Mengkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.601 €
με 19% ΦΠΑ
1.345 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Scheppach  WOX z 700 SL Wippkreissäge
6
Sonstige / Other Scheppach WOX z 700 SL Wippkreissäge
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3904583
31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
950 €

Δείτε αγγελία
BGU SSM 270 EZ
8
BGU SSM 270 EZ
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3901654
96197 Schirradorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
5.900 €

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Bela BWS700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3899300
97532 Ebertshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 700 mm, Ισχύς μετάδοσης: 8 kW
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kretzer Vario 4L Z
Kretzer Vario 4L Z
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3899048
87730 Bad Grönenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, pto
12.795 €
με 19% ΦΠΑ
10.752 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vielitz ZW 700
2
Vielitz ZW 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3896890
16303 Schwedt / Oder, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς μετάδοσης: 5 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 280 mm
1.131 €
με 19% ΦΠΑ
950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Posch WE 5,5 mit Direktantrieb
6
Posch WE 5,5 mit Direktantrieb
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3896627
84152 Mengkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.399 €
με 19% ΦΠΑ
1.176 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Posch WKE 5,5 mit Keilriemenantrieb
5
Posch WKE 5,5 mit Keilriemenantrieb
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3896626
84152 Mengkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.680 €
με 19% ΦΠΑ
1.412 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Posch TWE 5,5 mit Direktantrieb
7
Posch TWE 5,5 mit Direktantrieb
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3896625
84152 Mengkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.800 €
με 19% ΦΠΑ
1.513 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other GREENTEC LRS 2401 MIT HXF 3302
6
Sonstige / Other GREENTEC LRS 2401 MIT HXF 3302
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3896335
18196 Dummerstorf OT Petschow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
16.363 €
με 19% ΦΠΑ
13.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
HAF-Forsttechnik HAF Profi-Sägebock
6
HAF-Forsttechnik HAF Profi-Sägebock
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3894980
59929 Brilon, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
2.690 €

Δείτε αγγελία
POLEXIM PIŁA STOŁOWA
6
POLEXIM PIŁA STOŁOWA
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3894602
36-203 Izdebki, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς μετάδοσης: 11 kW, Διάμετρος δίσκου: 900 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 300 mm
2.260 €
με 23% ΦΠΑ
1.837 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά SC602
2
SC602
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3884918
12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018
858 €
με 20% ΦΠΑ
715 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stihl MS 084
4
Stihl MS 084
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3876004
27239 Twistringen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Vogesenblitz Trommelsäge SAT4-700P-THO
6
Vogesenblitz Trommelsäge SAT4-700P-THO
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3871960
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
12.948 €
με 20% ΦΠΑ
10.790 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JANSEN PIŁA
5
JANSEN PIŁA
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3862098
36-203 Izdebki, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 270 mm, pto
1.308 €
με 23% ΦΠΑ
1.064 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 127