Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Μηχανισμός κίνησης

Μεταχειρισμένα Πριόνια ξυλοκάρβουνου

Αγοράστε μεταχειρισμένα Πριόνια ξυλοκάρβουνου στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Binderberger BGU Rau Vogel & Noot Weber
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Posch CutMaster 700
5
ΝΈΑ Posch CutMaster 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4804753 4804753
  94327 Bogen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
3.277,31 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gomark SAF-X-CUT 700
8
Gomark SAF-X-CUT 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4799929 4799929
  79274 St. Märgen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς μετάδοσης: 7.50 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Oehler OL 700 SSH SCHRÄGSÄGE DIACUT
4
Oehler OL 700 SSH SCHRÄGSÄGE DIACUT
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4798574 4798574
  85088 Vohburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
5.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Oehler OL 4100 Z TROMMELSÄGE
3
Oehler OL 4100 Z TROMMELSÄGE
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4798572 4798572
  85088 Vohburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Διάμετρος δίσκου: 700 mm
9.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SCHEIFELE
10
SCHEIFELE
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4797579 4797579
  79780 Stühlingen-Lausheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 260 mm, Μηχανισμός κίνησης: pto
3.361,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Posch Smart Cut 700
6
Posch Smart Cut 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4796161 4796161
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
11.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BGU Tischwippsäge 700
BGU Tischwippsäge 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4795073 4795073
  37186 Moringen, Γερμανία
Ισχύς μετάδοσης: 5.00 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Stihl Motorsäge MS 170
Stihl Motorsäge MS 170
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4784068 4784068
  26203 Wardenburg, Γερμανία
179 €
Δείτε αγγελία
Binderberger WS 700
4
Binderberger WS 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4781669 4781669
  74417 Gschwend, Γερμανία
Διάμετρος δίσκου: 700 mm, Μηχανισμός κίνησης: pto
3.857,14 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krpan CS 420 pro
16
Krpan CS 420 pro
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4779548 4779548
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
13.866 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DIVERSE FABRIKATE WIPP-KREISSAEGE
DIVERSE FABRIKATE WIPP-KREISSAEGE
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4768980 4768980
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
158,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hakki Pilke Hakki Pilke 42 Easy E
14
Hakki Pilke Hakki Pilke 42 Easy E
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4763279 4763279
  17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς μετάδοσης: 15.00 kW, Μηχανισμός κίνησης: Ηλεκτρικό μοτέρ
18.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Paldu 700 E400 V
4
Paldu 700 E400 V
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4760832 4760832
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Ισχύς μετάδοσης: 4.00 kW
1.008 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BGU KSA 380 Z
BGU KSA 380 Z
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4756321 4756321
  92533 Wernberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
9.663,87 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Binderberger WS 700 Pro  Z FB
6
Binderberger WS 700 Pro Z FB
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4744363 4744363
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
7.394,96 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Posch SmartCut 700
5
Posch SmartCut 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4741494 4741494
  9131 Grafenstein, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
11.729,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lancman L707 Kreissäge
20
Lancman L707 Kreissäge
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4735849 4735849
  8654 Fischbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
1.460,18 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Posch SMARTCUT 700
4
Posch SMARTCUT 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4734008 4734008
  3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
9.158,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Balfor SC 750 CNT 4
3
Balfor SC 750 CNT 4
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4586317 4586317
  94249 Bodenmais, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
4.033,61 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kretzer Rotomat 4L Vario
2
Kretzer Rotomat 4L Vario
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4730947 4730947
  74589 Satteldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 24 mm, Μηχανισμός κίνησης: pto
10.588,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rau ZM 550
4
Rau ZM 550
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4728900 4728900
  74626 Bretzfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Μηχανισμός κίνησης: pto
1.680,67 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Trunkenpolz Wippsäge
Trunkenpolz Wippsäge
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4725463 4725463
  9131 Grafenstein, Αυστρία
345,13 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Posch TWE 5,5-700
5
Posch TWE 5,5-700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4721800 4721800
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
1.658,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kienesberger KWS 700E-HM
Kienesberger KWS 700E-HM
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4716684 4716684
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς μετάδοσης: 6.00 kW
895,80 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kienesberger KWS 700Zapf-HM
Kienesberger KWS 700Zapf-HM
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4716682 4716682
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μηχανισμός κίνησης: pto
1.234,45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 122