Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Μηχανισμός κίνησης

Μεταχειρισμένα Πριόνια ξυλοκάρβουνου

Αγοράστε μεταχειρισμένα Πριόνια ξυλοκάρβουνου στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Binderberger BGU Rau Weber
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Jansen Wippsäge, Brennholzsäge Jansen SMA-700, 700 mm Blatt, Batteriestarter
7
Jansen Wippsäge, Brennholzsäge Jansen SMA-700, 700 mm Blatt, Batteriestarter
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4049552 4049552
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.007,56 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
metal Agricola SD Q700
5
metal Agricola SD Q700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4030728 4030728
  19410 St Bonnet l'Enfantie, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
3.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Scie
7
Scie
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4031121 4031121
  19410 St Bonnet l'Enfantie, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kretzer Rotomat 4L Vario
3
Kretzer Rotomat 4L Vario
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4276109 4276109
  92536 Pfreimd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
11.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Binderberger Rotomatic EZ
2
Binderberger Rotomatic EZ
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4498866 4498866
  9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς μετάδοσης: 9.20 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 200 mm, Μηχανισμός κίνησης: Ηλεκτρικό μοτέρ
12.500 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Posch Rolltisch-Säge
6
Posch Rolltisch-Säge
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4652326 4652326
  9131 Grafenstein, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
1.241,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Collino Wippsäge Kreissäge Säge SCM70C Eco Traktor Zapfwellenantrieb
2
Collino Wippsäge Kreissäge Säge SCM70C Eco Traktor Zapfwellenantrieb
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3157583 3157583
  19306 Neustadt-Glewe, Γερμανία
Μηχανισμός κίνησης: pto
912 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Posch TISCH - WIPP
8
Posch TISCH - WIPP
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4254894 4254894
  4210 Gallneukirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
2.041,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stihl MS 023
2
Stihl MS 023
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4333271 4333271
  32312 Luebbecke, Γερμανία
Ισχύς μετάδοσης: 2.00 kW
270 €
Δείτε αγγελία
Krpan CS 420 PRO
16
Krpan CS 420 PRO
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4826845 4826845
  94116 Hutthurm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
13.437 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BEHA BWK 700T
3
BEHA BWK 700T
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 2505502 2505502
  74572 Blaufelden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
1.050,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rau ZM 550
4
Rau ZM 550
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4728900 4728900
  74626 Bretzfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Μηχανισμός κίνησης: pto
1.680,67 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Binderberger ROTOMATIC Z MIT FÖRDERBAND
4
Binderberger ROTOMATIC Z MIT FÖRDERBAND
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3083809 3083809
  4224 Wartberg, Αυστρία
9.991,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Posch WE 5,5 mit Direktantrieb
5
Posch WE 5,5 mit Direktantrieb
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4468741 4468741
  84152 Mengkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.302,52 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alko ROLLTISCHKREISSÄGE R60-70
8
Alko ROLLTISCHKREISSÄGE R60-70
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4510634 4510634
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
241,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Paldu Kreissäge 700
2
Paldu Kreissäge 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4809022 4809022
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
916,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Kellfri Brennholzsäge KK200
2
MD Kellfri Brennholzsäge KK200
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4604138 4604138
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.699 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Posch WE 5,5 mit Direktantrieb
7
Posch WE 5,5 mit Direktantrieb
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4461483 4461483
  84152 Mengkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.260,50 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
HMG WS 7- ZF   # 51
6
HMG WS 7- ZF # 51
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4828277 4828277
  83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
3.277 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Protech PB2000 Double Power Blade
2
Protech PB2000 Double Power Blade
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4700037 4700037
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
ByPy Universal-Getriebe zum Übersetzen
ByPy Universal-Getriebe zum Übersetzen
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3838095 3838095
  71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς μετάδοσης: 25.00 kW, Μηχανισμός κίνησης: pto
378 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Posch EasyCut 700
4
Posch EasyCut 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4844052 4844052
  92536 Pfreimd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
5.900 €
Δείτε αγγελία
Posch CutMaster 700
5
Posch CutMaster 700
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4804753 4804753
  94327 Bogen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
3.277,31 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Posch Wippsäge 380V Typ.M1361H mit HM-Blatt
Posch Wippsäge 380V Typ.M1361H mit HM-Blatt
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 4305766 4305766
  71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς μετάδοσης: 6.00 kW, Διάμετρος δίσκου: 700 mm, μεγ. διάμετρος κοπής: 250 mm, Μηχανισμός κίνησης: Ηλεκτρικό μοτέρ
1.294 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Binderberger ROTOMATIC Z
3
Binderberger ROTOMATIC Z
Πριόνια ξυλοκάρβουνου, 3201910 3201910
  4224 Wartberg, Αυστρία
9.725,66 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
76 - 100 από 130