Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σαρωτικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Bema Dücker Adler Weidemann John Deere Pronar Schouten Cramer
Kehrmaschine
5
ΝΈΑ Kehrmaschine
Σαρωτικές μηχανές, 5414949 5414949
  49377 Langförden, Γερμανία
672,27  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Bema 20-2300
ΝΈΑ Bema 20-2300
Σαρωτικές μηχανές, 5396854 5396854
  32278 Kirchlengern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.450  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fliegl Sweeper Machine (2019)
2
ΝΈΑ Fliegl Sweeper Machine (2019)
Σαρωτικές μηχανές, 5412593 5412593
  BA10 0NH Somerset, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
FORKLIFT MOUNTED SWEEPER
6
ΝΈΑ FORKLIFT MOUNTED SWEEPER
Σαρωτικές μηχανές, 5412542 5412542
  LL16 5TA Denbighshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Iseki KL 130
Σαρωτικές μηχανές, 5411984 5411984
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
Matev SWE-H/M 14-45
Matev SWE-H/M 14-45
Σαρωτικές μηχανές, 5408383 5408383
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.40 m
2.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Schmidt
3
Schmidt
Σαρωτικές μηχανές, 5406797 5406797
  31535 Neustadt bei hannover, Γερμανία
800  €
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Stiga f. Stiga Titan Trac
Σαρωτικές μηχανές, 5406544 5406544
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 1.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
Westermann Optimal 2300
6
Westermann Optimal 2300
Σαρωτικές μηχανές, 5406297 5406297
  9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.230  €
εξ. 17% ΦΠΑ
Στείλτε email
JCB SC240, Kehrmaschine, für JCB Ladermaschinen, 2,4 m Breite, Q-fit Schnellkupplung
9
JCB SC240, Kehrmaschine, für JCB Ladermaschinen, 2,4 m Breite, Q-fit Schnellkupplung
Σαρωτικές μηχανές, 5406292 5406292
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
7.500  €
εξ. 27% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bema 25-2300 DUAL
2
Bema 25-2300 DUAL
Σαρωτικές μηχανές, 5405196 5405196
  36304 Alsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
4.453,78  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bema 11 Multi-Clean 2500
2
Bema 11 Multi-Clean 2500
Σαρωτικές μηχανές, 5405195 5405195
  36304 Alsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.596,64  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Saphir Gummischieber MULTI
2
Saphir Gummischieber MULTI
Σαρωτικές μηχανές, 5405194 5405194
  36304 Alsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.050,42  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Jansen Kehrmaschine Jansen MKB-100, Benzinmotor, 1 m Kehrbreite, Motorbesen
7
Jansen Kehrmaschine Jansen MKB-100, Benzinmotor, 1 m Kehrbreite, Motorbesen
Σαρωτικές μηχανές, 5405135 5405135
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
839,50  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
TALEX Kehrmaschine 2,30 m
9
TALEX Kehrmaschine 2,30 m
Σαρωτικές μηχανές, 5403942 5403942
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.205  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
TALEX Kehrmaschine 1,80 m
9
TALEX Kehrmaschine 1,80 m
Σαρωτικές μηχανές, 5403927 5403927
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.855  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
TALEX Kehrmaschine 1,50 m
9
TALEX Kehrmaschine 1,50 m
Σαρωτικές μηχανές, 5403838 5403838
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.750  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
TALEX Kehrmaschine 1,20 m
9
TALEX Kehrmaschine 1,20 m
Σαρωτικές μηχανές, 5403833 5403833
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.705  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Westermann CLEANMELEON 2
10
Westermann CLEANMELEON 2
Σαρωτικές μηχανές, 5402590 5402590
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία
auction
Στείλτε email
Weidemann
4
Weidemann
Σαρωτικές μηχανές, 5400863 5400863
  3800 Sint-Truiden, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Egholm Park Ranger 2150
5
Egholm Park Ranger 2150
Σαρωτικές μηχανές, 5400570 5400570
  95213 Münchberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Egholm 2260 City Ranger
9
Egholm 2260 City Ranger
Σαρωτικές μηχανές, 5400555 5400555
  96349 Neufang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Buwalda KM 225
5
Buwalda KM 225
Σαρωτικές μηχανές, 5400424 5400424
  26219 Bösel, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.25 m
802,52  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Stella RadEx 50
5
Stella RadEx 50
Σαρωτικές μηχανές, 5398975 5398975
  46244 Bottrop, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Ακτινικά σάρωθρα
990  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Zagroda Kehrmaschine AgrarLine ab 1.50 Meter
9
Zagroda Kehrmaschine AgrarLine ab 1.50 Meter
Σαρωτικές μηχανές, 5398922 5398922
  57482 Wenden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, 3ος τροχός βάθους, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 763