Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σαρωτικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kersten Kersten KM 150
3
ΝΈΑ Kersten Kersten KM 150
Σαρωτικές μηχανές, 4585287
  59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kersten Kersten KM 225
3
ΝΈΑ Kersten Kersten KM 225
Σαρωτικές μηχανές, 4585283
  59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 2.25 m, Χωρητικότητα δοχείου: -1.00 l, Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DPM Kehrbesen 1,5m
2
ΝΈΑ DPM Kehrbesen 1,5m
Σαρωτικές μηχανές, 4585114
  02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.50 m
669 €
Δείτε αγγελία
DPM KEHRBESEN 120,150,180 und 200
2
ΝΈΑ DPM KEHRBESEN 120,150,180 und 200
Σαρωτικές μηχανές, 4585036
  02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.20 m
1.309 €
Δείτε αγγελία
Humer KM 2250
6
ΝΈΑ Humer KM 2250
Σαρωτικές μηχανές, 4584551
  4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.25 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bema Bema 35 Dual
6
ΝΈΑ Bema Bema 35 Dual
Σαρωτικές μηχανές, 4583595
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 2.05 m
1.345 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other KM 130
2
ΝΈΑ Sonstige / Other KM 130
Σαρωτικές μηχανές, 4583552
  49828 Neuenhaus, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.40 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bema Agrar 2300
5
ΝΈΑ Bema Agrar 2300
Σαρωτικές μηχανές, 4583481
  49828 Neuenhaus, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 23.00 m
1.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ICE RS32 Ride-On Auto
3
ΝΈΑ ICE RS32 Ride-On Auto
Σαρωτικές μηχανές, 4583265
  1118 DS Schiphol, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Fliegl Typ. 500
9
ΝΈΑ Fliegl Typ. 500
Σαρωτικές μηχανές, 4583253
  5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.35 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kwern Wildkrautbürtse Greenbuster Pro III
-7%
Βίντεο
ΝΈΑ Kwern Wildkrautbürtse Greenbuster Pro III
Σαρωτικές μηχανές, 4582503
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 0.66 m
839 €
899 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 12,50 €
ανά ώρα
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Holaras H250
Σαρωτικές μηχανές, 4579721
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tennant Tennant 7400 Naßschrubbmaschine
5
Tennant Tennant 7400 Naßschrubbmaschine
Σαρωτικές μηχανές, 4578897
  71093 Weil im Schönbuch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 0.50 m, Χωρητικότητα δοχείου: 700.00 l, Όχημα με δική του προπέλα
2.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
WIMA Kehrmaschine
Σαρωτικές μηχανές, 4578454
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994
1.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veegmachine 2 meter
2
Veegmachine 2 meter
Σαρωτικές μηχανές, 4576503
  3299 LX Maasdam, Ολλανδία
3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
KMV Frontkehrmaschine * 130 cm Arbeitsbreite * Antrieb über Zapf
6
KMV Frontkehrmaschine * 130 cm Arbeitsbreite * Antrieb über Zapf
Σαρωτικές μηχανές, 4576498
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki KL 110 * Kehrmaschine * hydr. Seitenverstellung * 110 cm
5
Iseki KL 110 * Kehrmaschine * hydr. Seitenverstellung * 110 cm
Σαρωτικές μηχανές, 4576494
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 1.10 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Peecon Zapwelenantrieb
2
Peecon Zapwelenantrieb
Σαρωτικές μηχανές, 4576057
  7737 Colmar-Berg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2001
750 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tuchel Eco 230
5
Tuchel Eco 230
Σαρωτικές μηχανές, 4574585
  93413 Cham, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.30 m
2.513 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tuchel Eco 230
5
Tuchel Eco 230
Σαρωτικές μηχανές, 4574581
  93413 Cham, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.30 m
2.008 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir FKM 181
8
Saphir FKM 181
Σαρωτικές μηχανές, 4574568
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bema 2300
10
Bema 2300
Σαρωτικές μηχανές, 4572977
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
700 €
Δείτε αγγελία
Tielbürger TK18
3
Tielbürger TK18
Σαρωτικές μηχανές, 4572065
  48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 0.80 m, Χειροκίνητο σάρωθρο
1.219,51 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wilms KS 850
5
Wilms KS 850
Σαρωτικές μηχανές, 4570734
  59269 Beckum, Γερμανία
Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 0.85 m, Χωρητικότητα δοχείου: 40.00 l
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmidt SK 350 - Unimog -
10
Schmidt SK 350 - Unimog -
Σαρωτικές μηχανές, 4570419
  26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
2.850,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 655