Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σαρωτικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Bema Dücker Adler Pronar John Deere Schouten Cramer JCB
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Bema Dual 20
Σαρωτικές μηχανές, 5148031 5148031
  48346 Ostbevern, Γερμανία
3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bema 20
4
ΝΈΑ Bema 20
Σαρωτικές μηχανές, 5148027 5148027
  48346 Ostbevern, Γερμανία
3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλάτος εργασίας: 1.85 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Adler VEEK600ADL
7
ΝΈΑ Adler VEEK600ADL
Σαρωτικές μηχανές, 5146762 5146762
  2391PN Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 1.50 m
1.795 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dücker SFK4500 gezogen
6
ΝΈΑ Dücker SFK4500 gezogen
Σαρωτικές μηχανές, 5146335 5146335
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
7.700 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Hako 3100 DA Kehrmaschine
9
ΝΈΑ Hako 3100 DA Kehrmaschine
Σαρωτικές μηχανές, 5145382 5145382
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 1.50 m
739,50 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bema Dual Typ 1700
9
ΝΈΑ Bema Dual Typ 1700
Σαρωτικές μηχανές, 5145381 5145381
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 1.70 m
2.352,94 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fricke Kehrm231
6
Fricke Kehrm231
Σαρωτικές μηχανές, 5144311 5144311
  5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bema 600-1550 Dual
5
Bema 600-1550 Dual
Σαρωτικές μηχανές, 5144250 5144250
  54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
5.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Siloking MAYER KEHRMASCHINE
4
Siloking MAYER KEHRMASCHINE
Σαρωτικές μηχανές, 5143731 5143731
  94554 Moos-Langenisarhofen, Γερμανία
471 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRODUST 3313
2
AGRODUST 3313
Σαρωτικές μηχανές, 5143143 5143143
  25792 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 0.80 m, Χωρητικότητα δοχείου: 30.00 l, Τύπος: Χειροκίνητο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Iseki Frontkehrmaschine KM 150
5
Iseki Frontkehrmaschine KM 150
Σαρωτικές μηχανές, 5143138 5143138
  24768 Rendsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.255 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bema Kommunal Dual 1,25 m Arbeitsbreite
3
Bema Kommunal Dual 1,25 m Arbeitsbreite
Σαρωτικές μηχανές, 5143079 5143079
  24768 Rendsburg, Γερμανία
2.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kärcher KMR1250 LPG
8
Kärcher KMR1250 LPG
Σαρωτικές μηχανές, 4247806 4247806
  73441 Bopfingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 1.25 m
3.500 €
Δείτε αγγελία
Bucher City Cat 2020
8
Bucher City Cat 2020
Σαρωτικές μηχανές, 3284772 3284772
  73441 Bopfingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού
8.990 €
Δείτε αγγελία
Veegmachine
2
Veegmachine
Σαρωτικές μηχανές, 5141594 5141594
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
3.780 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sweep rolbezem
5
Sweep rolbezem
Σαρωτικές μηχανές, 5141589 5141589
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
3.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bezem
4
Bezem
Σαρωτικές μηχανές, 5141577 5141577
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
1.350 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
ATMP Zamiatarka ZL 1,5 2,0 2,5 m,Sweeper, Kehrmaschine, balayeuse, măturătoare, metař, fejemaskine, spazzatrice
3
ATMP Zamiatarka ZL 1,5 2,0 2,5 m,Sweeper, Kehrmaschine, balayeuse, măturătoare, metař, fejemaskine, spazzatrice
Σαρωτικές μηχανές, 5141505 5141505
  64-360 Nądnia, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
916 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
ATMP Zamiatarka 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 m, Sweeper, Kehrmaschine, balayeuse, măturătoare, metař, fejemaskine, spazzatrice
ATMP Zamiatarka 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 m, Sweeper, Kehrmaschine, balayeuse, măturătoare, metař, fejemaskine, spazzatrice
Σαρωτικές μηχανές, 5141468 5141468
  64-360 Nądnia, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 0.66 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.032 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tuchel PLUS 590 150 cm
5
Tuchel PLUS 590 150 cm
Σαρωτικές μηχανές, 5134872 5134872
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tuchel PLUS 590 230 cm
6
Tuchel PLUS 590 230 cm
Σαρωτικές μηχανές, 5134864 5134864
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.650 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
POMAROL TRAKTOR KEHRMASCHINE 1,50m/TRACTOR MOUNTED SWEEPER 1,50 m
5
POMAROL TRAKTOR KEHRMASCHINE 1,50m/TRACTOR MOUNTED SWEEPER 1,50 m
Σαρωτικές μηχανές, 5134851 5134851
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Λοιπά
1.416 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Tuchel ECO520/230cm
Tuchel ECO520/230cm
Σαρωτικές μηχανές, 5134827 5134827
  48720 Rosendahl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.672,27 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Schmidt Schmidt Swingo 250 Compact
14
Schmidt Schmidt Swingo 250 Compact
Σαρωτικές μηχανές, 5133280 5133280
  93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
19.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tuchel Kehrmaschinen
3
Tuchel Kehrmaschinen
Σαρωτικές μηχανές, 5133202 5133202
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 699