Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σαρωτικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Bema Dücker Adler Pronar John Deere Schouten Cramer JCB
Tuchel ECO520/230cm
ΝΈΑ Tuchel ECO520/230cm
Σαρωτικές μηχανές, 5020650 5020650
  48720 Rosendahl-Osterwick, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.672,27 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Egholm 2100
12
ΝΈΑ Egholm 2100
Σαρωτικές μηχανές, 5020530 5020530
  6367AZ Voerendaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Χωρητικότητα δοχείου: 438.00 l, Τύπος: Όχημα με δική του προπέλα
4.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Kehrmaschine 230cm Kehrbürste Schlepper Traktor Gabelstapler NEU
15
ΝΈΑ VEMAC Kehrmaschine 230cm Kehrbürste Schlepper Traktor Gabelstapler NEU
Σαρωτικές μηχανές, 5020415 5020415
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Χωρητικότητα δοχείου: 350.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.554,62 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Kehrmaschine 180cm Kehrbürste Schlepper Traktor Gabelstapler NEU
15
ΝΈΑ VEMAC Kehrmaschine 180cm Kehrbürste Schlepper Traktor Gabelstapler NEU
Σαρωτικές μηχανές, 5020412 5020412
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.75 m, Χωρητικότητα δοχείου: 250.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.504,20 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Kehrmaschine 150cm Kehrbürste Schlepper Traktor Gabelstapler NEU
15
ΝΈΑ VEMAC Kehrmaschine 150cm Kehrbürste Schlepper Traktor Gabelstapler NEU
Σαρωτικές μηχανές, 5020407 5020407
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Χωρητικότητα δοχείου: 200.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.420,17 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Tielbürger Kehrmaschine tk 45 H
Σαρωτικές μηχανές, 5019784 5019784
  39171 Langenweddingen, Γερμανία
2.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kersten Schneeschild 85 cm
4
ΝΈΑ Kersten Schneeschild 85 cm
Σαρωτικές μηχανές, 5019719 5019719
  26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
450 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige / Other Kehrmaschine
Σαρωτικές μηχανές, 5019717 5019717
  49688 Lastrup, Γερμανία
500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kersten Schmutzsammelwanne 90 cm
3
ΝΈΑ Kersten Schmutzsammelwanne 90 cm
Σαρωτικές μηχανές, 5019715 5019715
  26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
378,15 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kersten K 820 G
3
ΝΈΑ Kersten K 820 G
Σαρωτικές μηχανές, 5019712 5019712
  26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
2.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer Kehrmaschine 1,50 m
4
ΝΈΑ Schäffer Kehrmaschine 1,50 m
Σαρωτικές μηχανές, 5019706 5019706
  29690 Schwarmstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
2.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tielbürger tk 38
ΝΈΑ Tielbürger tk 38
Σαρωτικές μηχανές, 5019507 5019507
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
1.344,54 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bema 2300, Kehrmaschine
5
ΝΈΑ Bema 2300, Kehrmaschine
Σαρωτικές μηχανές, 5019489 5019489
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
1.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Kehrmaschine 2,00 m
3
ΝΈΑ Sonstige / Other Kehrmaschine 2,00 m
Σαρωτικές μηχανές, 5019464 5019464
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WAP KSE 970
ΝΈΑ WAP KSE 970
Σαρωτικές μηχανές, 5019456 5019456
  49688 Lastrup, Γερμανία
1.134,45 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Herkules KM 702 H
4
ΝΈΑ Herkules KM 702 H
Σαρωτικές μηχανές, 5019181 5019181
  26203 Wardenburg, Γερμανία
1.200 €
Δείτε αγγελία
Husqvarna Frontkehrmaschine 120cm
4
ΝΈΑ Husqvarna Frontkehrmaschine 120cm
Σαρωτικές μηχανές, 5019103 5019103
  26203 Wardenburg, Γερμανία
1.700 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bucher CityCat 2020
5
ΝΈΑ Bucher CityCat 2020
Σαρωτικές μηχανές, 5017589 5017589
  27637 Wurster Nordseeküste, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Τύπος: Όχημα με δική του προπέλα
18.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hako Jonas 950 Kehrmaschinen mit Honda Benzinmotor - Lieferung möglich
9
ΝΈΑ Hako Jonas 950 Kehrmaschinen mit Honda Benzinmotor - Lieferung möglich
Σαρωτικές μηχανές, 5017513 5017513
  65527 Niedernhausen OT Engenhahn, Γερμανία
Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 1.00 m
1.950 €
logo
Δείτε αγγελία
Kehrmaschine Kehrbürste Bürste 1,40 m für Traktor Stapler Euroaufnahme Dreipunkt
Βίντεο
16
ΝΈΑ Kehrmaschine Kehrbürste Bürste 1,40 m für Traktor Stapler Euroaufnahme Dreipunkt
Σαρωτικές μηχανές, 5017283 5017283
  02826 Görlitz, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.40 m
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kehrmaschine Kehrbürste Bürste 1,60 m für Traktor Stapler Euroaufnahme Dreipunkt
Βίντεο
15
ΝΈΑ Kehrmaschine Kehrbürste Bürste 1,60 m für Traktor Stapler Euroaufnahme Dreipunkt
Σαρωτικές μηχανές, 5017268 5017268
  02826 Görlitz, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.60 m
1.590 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kehrmaschine Kehrbürste Bürste 2,0 m für Traktor Stapler Euroaufnahme Dreipunkt
Βίντεο
17
ΝΈΑ Kehrmaschine Kehrbürste Bürste 2,0 m für Traktor Stapler Euroaufnahme Dreipunkt
Σαρωτικές μηχανές, 5017254 5017254
  02826 Görlitz, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m
1.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmidt VKS 3.1
5
ΝΈΑ Schmidt VKS 3.1
Σαρωτικές μηχανές, 5017039 5017039
  27336 Rethem, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Πλάτος εργασίας: 1900.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kersten HF1300
8
ΝΈΑ Kersten HF1300
Σαρωτικές μηχανές, 5016838 5016838
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Bucher CityCat 5000
15
ΝΈΑ Bucher CityCat 5000
Σαρωτικές μηχανές, 5016037 5016037
  27637 Scharnstedter Weg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Όχημα με δική του προπέλα
27.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 741