Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σαρωτικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Staplerkehrmaschinen 2,25 m,  einschl. hydr. Entleerung, aus laufender Produktion, NEU
20
EURO-Jabelmann Staplerkehrmaschinen 2,25 m, einschl. hydr. Entleerung, aus laufender Produktion, NEU
Σαρωτικές μηχανές, pht685943
49847 Itterbeck, Γερμανία
Υδραυλική εκκένωση, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 2.25 m, Χωρητικότητα δοχείου: 300.00 l, Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.005 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.525 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fehrenbach Cleaner
4
Fehrenbach Cleaner
Σαρωτικές μηχανές, pht3566941
53489 Sinzig , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.428 EUR
1.874 EUR

με 19% ΦΠΑ
1.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Staplerkehrmaschijne 2,50 m,  einschl. hydr. Entleerung, aus laufender Produktion, NEU
20
EURO-Jabelmann Staplerkehrmaschijne 2,50 m, einschl. hydr. Entleerung, aus laufender Produktion, NEU
Σαρωτικές μηχανές, pht3171757
49847 Itterbeck, Γερμανία
Υδραυλική εκκένωση, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.159 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.655 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Kehrmaschinen (Schlepper) 1,50 m, NEU, Sonderpreis
20
EURO-Jabelmann Kehrmaschinen (Schlepper) 1,50 m, NEU, Sonderpreis
Σαρωτικές μηχανές, pht685917
49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.654 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.390 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bema FK-150Z
9
Bema FK-150Z
Σαρωτικές μηχανές, pht3541701
57339 Erndtebrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
900 EUR

Δείτε αγγελία
Egholm 2200 T
5
ΝΈΑ Egholm 2200 T
Σαρωτικές μηχανές, pht3668057
3920 Lommel, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2009
24.079 EUR
με 21% ΦΠΑ
19.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bema
4
ΝΈΑ Bema
Σαρωτικές μηχανές, pht3667882
74635 Boegner, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
4.299 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.613 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Tuchel
Σαρωτικές μηχανές, pht3667272
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Phoenix PX 1800
4
Phoenix PX 1800
Σαρωτικές μηχανές, pht3666630
6004AR Weert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Weidemann RK 120 MOTOR
4
Weidemann RK 120 MOTOR
Σαρωτικές μηχανές, pht3664945
84478 Waldkraiburg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1600.00 l, Προσαρτώμενο σάρωθρο
990 EUR

Δείτε αγγελία
Inter Tech Sweeper for loader 1,6m Spazzatrice per caricatore 1,6m
3
Inter Tech Sweeper for loader 1,6m Spazzatrice per caricatore 1,6m
Σαρωτικές μηχανές, pht3664601
64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.825 EUR

Δείτε αγγελία
DIVERSE COCHET CITY CLEAN
4
DIVERSE COCHET CITY CLEAN
Σαρωτικές μηχανές, pht3663958
2100 Korneuburg, Αυστρία
6.900 EUR
με 20% ΦΠΑ
5.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kersten KERSTEN
7
Kersten KERSTEN
Σαρωτικές μηχανές, pht3663940
4560 Kirchdorf , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011
1.990 EUR
με 13% ΦΠΑ
1.761 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Iseki Vitra 2030 Economy
9
Iseki Vitra 2030 Economy
Σαρωτικές μηχανές, pht3662344
48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Όχημα με δική του προπέλα
20.111 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Iseki Vitra 2030
10
Iseki Vitra 2030
Σαρωτικές μηχανές, pht3662313
48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Όχημα με δική του προπέλα
26.002 EUR
με 19% ΦΠΑ
21.850 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bema Agrar 2300
4
Bema Agrar 2300
Σαρωτικές μηχανές, pht3661226
46459 Rees-Bienen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Wiedenmann W II
4
Wiedenmann W II
Σαρωτικές μηχανές, pht3661217
59269 Beckum, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.202 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.850 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Anbaubesen
3
Sonstige / Other Anbaubesen
Σαρωτικές μηχανές, pht3659164
49688 Lastrup, Γερμανία
714 EUR
με 19% ΦΠΑ
600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Kehrmaschine 2,00 m
3
Sonstige / Other Kehrmaschine 2,00 m
Σαρωτικές μηχανές, pht3659160
49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992
3.570 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Westermann CM 2 GXV 340
3
Westermann CM 2 GXV 340
Σαρωτικές μηχανές, pht3659152
49688 Lastrup, Γερμανία
3.392 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.850 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
WAP KSE 970
WAP KSE 970
Σαρωτικές μηχανές, pht3659151
49688 Lastrup, Γερμανία
1.349 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.134 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Kehrmaschine 1,50 m
4
Kehrmaschine 1,50 m
Σαρωτικές μηχανές, pht3655431
29690 Schwarmstedt, Γερμανία
3.749 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.150 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Kehrmaschine WS-160
5
Sonstige / Other Kehrmaschine WS-160
Σαρωτικές μηχανές, pht3655369
27239 Twistringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
4.641 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Tuchel Solo-Schiebebesen 15
Tuchel Solo-Schiebebesen 15
Σαρωτικές μηχανές, pht3655321
26954 Nordenham, Γερμανία
1.546 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.299 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Kehrmaschine 1,50 m
4
Kehrmaschine 1,50 m
Σαρωτικές μηχανές, pht3655258
29690 Schwarmstedt, Γερμανία
3.749 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.150 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Hofbesen
5
Sonstige / Other Hofbesen
Σαρωτικές μηχανές, pht3654875
26683 Scharrel, Γερμανία
2.023 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Holaras A-220
3
Holaras A-220
Σαρωτικές μηχανές, pht3654791
49688 Lastrup, Γερμανία
1.190 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Westermann Spaltenschieber Clea
4
Westermann Spaltenschieber Clea
Σαρωτικές μηχανές, pht3654766
26954 Nordenham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
1.980 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.664 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hako 850 H
8
Hako 850 H
Σαρωτικές μηχανές, pht3654290
26605 Aurich, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.00 m
1.785 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Tuchel P1 290 HS 560
9
Tuchel P1 290 HS 560
Σαρωτικές μηχανές, pht3654176
17390 Klein Bünzow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 2.90 m
4.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.118 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 550