Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σαρωτικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Bema Dücker Adler John Deere Peecon
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Saphir FKM 181
8
ΝΈΑ Saphir FKM 181
Σαρωτικές μηχανές, 4810643 4810643
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.650 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tuchel 230 hydr. 3 punt veegmachine
3
ΝΈΑ Tuchel 230 hydr. 3 punt veegmachine
Σαρωτικές μηχανές, 4810233 4810233
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.30 m
1.000 €
Δείτε αγγελία
Westermann CM 2 CLEANMELEON
ΝΈΑ Westermann CM 2 CLEANMELEON
Σαρωτικές μηχανές, 4810194 4810194
  25899 Niebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
2.353 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Westermann Radialbesen WR870 Akku
5
ΝΈΑ Westermann Radialbesen WR870 Akku
Σαρωτικές μηχανές, 4809604 4809604
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.050 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bema 30/2300mm Dual mit HV
12
ΝΈΑ Bema 30/2300mm Dual mit HV
Σαρωτικές μηχανές, 4809506 4809506
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
7.583,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Westermann Radialbesen WR870 Honda Pro
7
ΝΈΑ Westermann Radialbesen WR870 Honda Pro
Σαρωτικές μηχανές, 4809493 4809493
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.583 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bema Staplergabelanbau für Bema 20/25
4
ΝΈΑ Bema Staplergabelanbau für Bema 20/25
Σαρωτικές μηχανές, 4809470 4809470
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
176,99 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Westermann Radialbesen WR650 Akku
7
ΝΈΑ Westermann Radialbesen WR650 Akku
Σαρωτικές μηχανές, 4809270 4809270
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
540,83 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidner Handkehrmaschine
8
ΝΈΑ Weidner Handkehrmaschine
Σαρωτικές μηχανές, 4809219 4809219
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλευρικές βούρτσες, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.053,10 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tuchel Profi 600/1200mm HT/HV
8
ΝΈΑ Tuchel Profi 600/1200mm HT/HV
Σαρωτικές μηχανές, 4809025 4809025
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.265,49 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bema DUAL 35
4
ΝΈΑ Bema DUAL 35
Σαρωτικές μηχανές, 4807966 4807966
  57482 Wenden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sweep Heftruck Veegmachine
4
Sweep Heftruck Veegmachine
Σαρωτικές μηχανές, 4807658 4807658
  4906 AA Oosterhout N-Br, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.05 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tuchel Eco sweep  230
4
Tuchel Eco sweep 230
Σαρωτικές μηχανές, 4807643 4807643
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, 3ος τροχός βάθους, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Χωρητικότητα δοχείου: 200.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.983,19 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bema Agrar 2300
Bema Agrar 2300
Σαρωτικές μηχανές, 4807524 4807524
  84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Χωρητικότητα δοχείου: 230.00 l
1.690 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige/Other K 520 KEHRMASCHINE 00.540.00001
3
Sonstige/Other K 520 KEHRMASCHINE 00.540.00001
Σαρωτικές μηχανές, 4807099 4807099
  59399 Olfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 226.00 m
1.989,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bema AGRAR 2300 Kehrmaschine
4
Bema AGRAR 2300 Kehrmaschine
Σαρωτικές μηχανές, 4806292 4806292
  49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
725 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
FAGROS- Kehrmaschine Kehrmaschine 2,40m TOP PREIS !!!!
9
FAGROS- Kehrmaschine Kehrmaschine 2,40m TOP PREIS !!!!
Σαρωτικές μηχανές, 4806289 4806289
  64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.40 m
1.470 €
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Buwalda Gummischieber GSH200
5
Sonstige / Other Buwalda Gummischieber GSH200
Σαρωτικές μηχανές, 4805915 4805915
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
462,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf KEHRMASCHINE DKBW 225
7
Düvelsdorf KEHRMASCHINE DKBW 225
Σαρωτικές μηχανές, 4804871 4804871
  85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
1.290 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wiedenmann super 400
6
Wiedenmann super 400
Σαρωτικές μηχανές, 4804502 4804502
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Υδραυλική εκκένωση, Τύπος: Λοιπά
1.850 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabaud TURBONET 2000 A
12
Rabaud TURBONET 2000 A
Σαρωτικές μηχανές, 4803738 4803738
  46348 Raesfeld, Γερμανία
3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 670.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansen Kehrmaschine Jansen MKB-100, 1m Benzin, inkl. Kehrgutauffangbehälter
Jansen Kehrmaschine Jansen MKB-100, 1m Benzin, inkl. Kehrgutauffangbehälter
Σαρωτικές μηχανές, 4803366 4803366
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
881,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bema Agrar 2300
5
Bema Agrar 2300
Σαρωτικές μηχανές, 4803252 4803252
  86830 Schwabmünchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.30 m
1.638,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir PKM 23
3
Saphir PKM 23
Σαρωτικές μηχανές, 4802871 4802871
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
5.873,95 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Echo ER-XTREMA-DK
3
Echo ER-XTREMA-DK
Σαρωτικές μηχανές, 4802782 4802782
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
12.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 721