Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συσκευές θέρμανσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατασκευαστής
Προαιρετικές επιλογές
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Συσκευές θέρμανσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συσκευές θέρμανσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Nolting Gasheizer NG-LF-20 S
Nolting Gasheizer NG-LF-20 S
Συσκευές θέρμανσης, pnt2629458
33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Θερμαντική ισχύς: 20 kW, Αέριο
859 EUR
με 19% ΦΠΑ
722 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Nolting Gasheizer NG-LF-10S
Nolting Gasheizer NG-LF-10S
Συσκευές θέρμανσης, pnt2629456
33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Θερμαντική ισχύς: 10 kW, Αέριο
778 EUR
με 19% ΦΠΑ
654 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Powrmatic Cabinet Heater
2
Powrmatic Cabinet Heater
Συσκευές θέρμανσης, pnt3633497
LN3 4AE -, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Alberti 18/21 200bar
7
Alberti 18/21 200bar
Συσκευές θέρμανσης, pnt3551621
32699 Extertal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Θερμαντική ισχύς: 70 kW, Λάδι
196 EUR
με 19% ΦΠΑ
165 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
SIAL NAGRZEWNICA OLEJOWA MIRAGE 25 140 W 30 KW BDB
4
SIAL NAGRZEWNICA OLEJOWA MIRAGE 25 140 W 30 KW BDB
Συσκευές θέρμανσης, pnt3400474
67-320 Małomice, Πολωνία
355 EUR

Δείτε αγγελία
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 150 m.174 KW 380 Volt 987-16
5
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 150 m.174 KW 380 Volt 987-16
Συσκευές θέρμανσης, pnt3387905
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Θερμαντική ισχύς: 174 kW, Λάδι
3.677 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.090 EUR καθαρά
ενοικίαση από 95,20 EUR
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 150 m.174 KW 380 Volt 681-17
5
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 150 m.174 KW 380 Volt 681-17
Συσκευές θέρμανσης, pnt3387903
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Θερμαντική ισχύς: 174 kW, Λάδι
3.749 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.150 EUR καθαρά
ενοικίαση από 95,20 EUR
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 150 TC m.174 KW 380 Volt 671-17
5
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 150 TC m.174 KW 380 Volt 671-17
Συσκευές θέρμανσης, pnt3387900
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Θερμαντική ισχύς: 174 kW, Λάδι
3.856 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.240 EUR καθαρά
ενοικίαση από 95,20 EUR
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung  Jumbo 115 m.118 KW 230 Volt 397-17
5
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 115 m.118 KW 230 Volt 397-17
Συσκευές θέρμανσης, pnt3387897
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Θερμαντική ισχύς: 118 kW, Λάδι
2.654 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.230 EUR καθαρά
ενοικίαση από 89,25 EUR
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung  Jumbo 115 m.133 KW 230 Volt 665-17
5
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 115 m.133 KW 230 Volt 665-17
Συσκευές θέρμανσης, pnt3387896
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Θερμαντική ισχύς: 133 kW, Λάδι
2.951 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.480 EUR καθαρά
ενοικίαση από 89,25 EUR
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 115 m.133 KW 230 Volt 1012-16
5
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 115 m.133 KW 230 Volt 1012-16
Συσκευές θέρμανσης, pnt3387891
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Θερμαντική ισχύς: 133 kW, Λάδι
2.880 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.420 EUR καθαρά
ενοικίαση από 89,25 EUR
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 115 m.133 KW 230 Volt 658-17
5
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 115 m.133 KW 230 Volt 658-17
Συσκευές θέρμανσης, pnt3387882
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Θερμαντική ισχύς: 133 kW, Λάδι
2.749 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.310 EUR καθαρά
ενοικίαση από 89,25 EUR
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 115 m.133 KW 230 Volt 1013-16
5
Zeltheizung Warmluftheizung Getreidetrocknung Jumbo 115 m.133 KW 230 Volt 1013-16
Συσκευές θέρμανσης, pnt3387880
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Θερμαντική ισχύς: 133 kW, Λάδι
3.100 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.605 EUR καθαρά
ενοικίαση από 89,25 EUR
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
KSM Stoker  Multistoker 290 XL F Pellets Heizung
7
KSM Stoker Multistoker 290 XL F Pellets Heizung
Συσκευές θέρμανσης, pnt3379406
48231 Warendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Θερμαντική ισχύς: 360 kW
7.500 EUR

Δείτε αγγελία
Fröling FHG turbo 3000
5
Fröling FHG turbo 3000
Συσκευές θέρμανσης, pnt3341887
82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
2.900 EUR

Δείτε αγγελία
Wilms GH 35 TH
3
Wilms GH 35 TH
Συσκευές θέρμανσης, pnt3252194
49584 Fürstenau, Γερμανία
Θερμαντική ισχύς: 35 kW, Αέριο
635 EUR
με 19% ΦΠΑ
534 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Munters KID 10 ME
4
Munters KID 10 ME
Συσκευές θέρμανσης, pnt3234147
36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Θερμοστάτης, Θερμαντική ισχύς: 11 kW, Αέριο
139 EUR
με 19% ΦΠΑ
117 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hoffmeijer S160
8
Hoffmeijer S160
Συσκευές θέρμανσης, pnt3145829
5761RT Bakel, Ολλανδία
Θερμαντική ισχύς: 186 kW, Χωρητικότητα ρεζερβουάρ: 730 l
1.250 EUR

Δείτε αγγελία
Biemmedue heteluchkanon, heaters
4
Biemmedue heteluchkanon, heaters
Συσκευές θέρμανσης, pnt2665312
8107 AG BROEKLAND, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Θερμοστάτης
303 EUR
με 21% ΦΠΑ
250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Nolting Gasheizer NG-LF-50 S
Nolting Gasheizer NG-LF-50 S
Συσκευές θέρμανσης, pnt2629471
33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Θερμαντική ισχύς: 50 kW, Αέριο
979 EUR
με 19% ΦΠΑ
823 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Nolting Gasheizer NG-LF-30 S
Nolting Gasheizer NG-LF-30 S
Συσκευές θέρμανσης, pnt2629464
33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Θερμαντική ισχύς: 30 kW, Αέριο
959 EUR
με 19% ΦΠΑ
806 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Nolting Gasheizer NG-LF-20 S
Nolting Gasheizer NG-LF-20 S
Συσκευές θέρμανσης, pnt2629458
33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Θερμαντική ισχύς: 20 kW, Αέριο
859 EUR
με 19% ΦΠΑ
722 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Nolting Gasheizer NG-LF-10S
Nolting Gasheizer NG-LF-10S
Συσκευές θέρμανσης, pnt2629456
33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Θερμαντική ισχύς: 10 kW, Αέριο
778 EUR
με 19% ΦΠΑ
654 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fabri Holzheizung mit Gebläße
2
Fabri Holzheizung mit Gebläße
Συσκευές θέρμανσης, pnt2501722
75417 Mühlacker, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Θερμαντική ισχύς: 5 kW, Χωρητικότητα ρεζερβουάρ: 25 l
2.499 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.100 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
EMPAC VERPACKUNGS GMBH Unbekannt
3
EMPAC VERPACKUNGS GMBH Unbekannt
Συσκευές θέρμανσης, pnt2400352
48231 Warendorf, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Stream kachel infrarood kachel
Stream kachel infrarood kachel
Συσκευές θέρμανσης, pnt2335741
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Θερμοστάτης, Λάδι
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Munsters kachel, heater, heteluchtkanon
2
Munsters kachel, heater, heteluchtkanon
Συσκευές θέρμανσης, pnt2335737
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Θερμοστάτης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 30