Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Walker Amazone Cramer Pöttinger
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Toro 6700
5
Toro 6700
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4873493 4873493
  48301 Nottuln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 3.80 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
4.900 €
Δείτε αγγελία
John Deere R47V
5
John Deere R47V
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4876298 4876298
  Haelen - Wijchen , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 0.47 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
742,97 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X135R
13
John Deere X135R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4878822 4878822
  99-400 Łowicz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 0.92 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.714,51 €
Δείτε αγγελία
John Deere C52KS
4
John Deere C52KS
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4862046 4862046
  64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 3 kW, Πλάτος εργασίας: 520.00 m
1.175,63 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Canycom CMX 227 Komfort
8
Canycom CMX 227 Komfort
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4857947 4857947
  06493 Ballenstedt OT Badeborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 0.98 m, Τύπος: Σύνθετο τρακτέρ χορταριού
9.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Park Jubilee
4
Stiga Park Jubilee
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4859571 4859571
  47574 Goch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Z994R
5
John Deere Z994R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4867565 4867565
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Πλαϊνό άδειασμα, Πλάτος εργασίας: 1.37 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Iseki SF 235
12
Iseki SF 235
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4871173 4871173
  06493 Ballenstedt OT Badeborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.37 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
26.470,59 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sabo 97/14 HS
3
Sabo 97/14 HS
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4872742 4872742
  75382 Althengstett, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Πλάτος εργασίας: 0.97 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
750 €
Δείτε αγγελία
John Deere 14 SB
3
John Deere 14 SB
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4868977 4868977
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 5 kW, Πλάτος εργασίας: 530.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Jacobsen LF3800 kooimaaier
7
Jacobsen LF3800 kooimaaier
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4857438 4857438
  4191NW Geldermalsen, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Iseki GLS 1600 H + FM 160 S * Gras- und Laubaufnahme + Mähwerk
13
Iseki GLS 1600 H + FM 160 S * Gras- und Laubaufnahme + Mähwerk
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4857406 4857406
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλαϊνό άδειασμα, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Τύπος: Λοιπά
3.999 €
Δείτε αγγελία
John Deere RX 75 * Aufsitzmäher * 9 HP * 76 cm Schnitt * defekt
14
John Deere RX 75 * Aufsitzmäher * 9 HP * 76 cm Schnitt * defekt
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4857385 4857385
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 0.75 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
449 €
Δείτε αγγελία
Simplicity Baron 18 HP * Hydrostat * 102 cm Schnitt * Sammelkorb
20
Simplicity Baron 18 HP * Hydrostat * 102 cm Schnitt * Sammelkorb
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4857381 4857381
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.02 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
999 €
Δείτε αγγελία
Etesia Bahia MHHE * Motor Honda * Schnitt 80 cm * 240 Ltr. Korb
11
Etesia Bahia MHHE * Motor Honda * Schnitt 80 cm * 240 Ltr. Korb
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4857380 4857380
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 0.80 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.890 €
Δείτε αγγελία
Etesia 100 MVEHH Hydro * Kuppeldreieck * Hydr. Leitungen * B&S 16 HP
20
Etesia 100 MVEHH Hydro * Kuppeldreieck * Hydr. Leitungen * B&S 16 HP
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4857376 4857376
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki SXG 15 H * Hydrostat * 102 cm Schnitt * 2-Zyl. Diesel 16 PS
17
Iseki SXG 15 H * Hydrostat * 102 cm Schnitt * 2-Zyl. Diesel 16 PS
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4857363 4857363
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.02 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.999 €
Δείτε αγγελία
Iseki FM 160 H * Mulchermähwerk * 160 cm Schnitt * 3 Messer
4
Iseki FM 160 H * Mulchermähwerk * 160 cm Schnitt * 3 Messer
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4857310 4857310
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
999 €
Δείτε αγγελία
Iseki SSM 60 * Mähwerk 155 cm Arbeitsbreite * Antrieb Zapfwelle
3
Iseki SSM 60 * Mähwerk 155 cm Arbeitsbreite * Antrieb Zapfwelle
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4857306 4857306
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Πλαϊνό άδειασμα, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
550 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomet Bomet Schlegelmäher 2,0m  Z317/3 /Flail mower /Косилка
4
Bomet Bomet Schlegelmäher 2,0m Z317/3 /Flail mower /Косилка
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4861501 4861501
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
2.446,03 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stiga Aufsitzmäher Park 540 LX
5
Stiga Aufsitzmäher Park 540 LX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4840407 4840407
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere LR135
4
John Deere LR135
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4833659 4833659
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 0.92 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.450 €
logo
Δείτε αγγελία
Harmak Disc mower 2,40 m/Segadora de discos/Косилка/Kosiarka dyskowa
13
Harmak Disc mower 2,40 m/Segadora de discos/Косилка/Kosiarka dyskowa
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4844348 4844348
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Τύπος: Λοιπά
3.977,66 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Grillo FD 2200 4WD
9
Grillo FD 2200 4WD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4834990 4834990
  40670 Meerbusch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
17.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solo Rasentraktor T15-93.7 HD-A Comfort
-17%
Βίντεο
8
Solo Rasentraktor T15-93.7 HD-A Comfort
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4834036 4834036
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 0.93 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.679,83 €
2.015 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1340