Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Hayter 566
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4269761
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
789 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X 305 R
6
ΝΈΑ John Deere X 305 R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4269463
  90768 Fürth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Πλάτος εργασίας: 107.00 m
3.101 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X135R 2016
7
ΝΈΑ John Deere X135R 2016
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4269412
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Πλάτος εργασίας: 0.92 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.333 €
Δείτε αγγελία
John Deere LTR180
4
ΝΈΑ John Deere LTR180
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4269154
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Σάρωθρο, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.950 €
Δείτε αγγελία
Grillo 10 AWD 27
Βίντεο
2
ΝΈΑ Grillo 10 AWD 27
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4269114
  51519 Odenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 0.93 m, Σύνθετο τρακτέρ χορταριού
9.453 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 117,65 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Toro
4
ΝΈΑ Toro
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4269069
  6367AZ Voerendaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Υδροστατικός, Πλαϊνό άδειασμα, Πλάτος εργασίας: 1.52 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Toro
4
ΝΈΑ Toro
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4269024
  6367AZ Voerendaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Υδροστατικός, Πλαϊνό άδειασμα, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.37 m, Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere Z997R
3
ΝΈΑ John Deere Z997R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4268916
  48268 Greven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.83 m, Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grillo FD 2200 4WD
Βίντεο
6
ΝΈΑ Grillo FD 2200 4WD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4268808
  51519 Odenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 32 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
30.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 184,87 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Stiga Park Pro 25 4WD
5
ΝΈΑ Stiga Park Pro 25 4WD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4267921
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota GR 1600 II
4
ΝΈΑ Kubota GR 1600 II
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4267063
  26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.042 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X305R
11
John Deere X305R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4266944
  Haelen, De Giesel 24, 6081 PH Haelen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Spearhead
2
Spearhead
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4266042
  18196 Dummerstorf OT Petschow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
30.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Herkules M120-200
5
Herkules M120-200
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4265909
  3233 Kilb, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
824 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking MI 632 P
7
Viking MI 632 P
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4265536
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
2.394 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Husqvarna TC338
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4265454
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 0.97 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Iseki Iseki Baron 18
Iseki Iseki Baron 18
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4265121
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Πλάτος εργασίας: 1.08 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.849 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X155R
John Deere X155R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4265057
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.613 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere LT166
4
John Deere LT166
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4265056
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.000 €
Δείτε αγγελία
Diverse Rasenmäher + Vertikutierer * Benzin- Elektro- Motoren
15
Diverse Rasenmäher + Vertikutierer * Benzin- Elektro- Motoren
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4264984
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
320 €
Δείτε αγγελία
Husqvarna Rider 213 C
5
Husqvarna Rider 213 C
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4264936
  41747 Viersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Πλάτος εργασίας: 0.94 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.075 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X155R
9
ΝΈΑ John Deere X155R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4264832
  63179 Obertshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Λεπίδα χιονιού, Σάρωθρο, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toro Groundsmaster 3280D
9
Toro Groundsmaster 3280D
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4264828
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Husqvarna Z242F
Husqvarna Z242F
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4264816
  24640 Schmalfeld, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.160 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform maaibalk maaier
5
Reform maaibalk maaier
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4264814
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1061