Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Toro DH220 Wheel Horse
2
ΝΈΑ Toro DH220 Wheel Horse
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4724248 4724248
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Πλάτος εργασίας: 1.02 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.344,54 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3245C
10
ΝΈΑ John Deere 3245C
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4723940 4723940
  48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
12.350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Atco RIDER 27H
8
ΝΈΑ Atco RIDER 27H
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4723722 4723722
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.189,40 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Viking MR4082
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4723719 4723719
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.435,43 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere X166
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4723718 4723718
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.681,47 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cub Cadet XZ2 127 Zeroturn NEU
4
ΝΈΑ Cub Cadet XZ2 127 Zeroturn NEU
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4723658 4723658
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.26 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.650 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ferrari Gianni Ferrari Turbo 4
4
ΝΈΑ Ferrari Gianni Ferrari Turbo 4
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4723657 4723657
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Τετρακίνητο, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
29.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cub Cadet XZ3 122 Zeroturn
4
ΝΈΑ Cub Cadet XZ3 122 Zeroturn
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4723655 4723655
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.24 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.290 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jacobsen Eclipse 322 3 WD
4
ΝΈΑ Jacobsen Eclipse 322 3 WD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4723651 4723651
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
19.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ferrari GTS 220 DW Aufsitzmäher ALLRAD
4
ΝΈΑ Ferrari GTS 220 DW Aufsitzmäher ALLRAD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4723649 4723649
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Πλάτος εργασίας: 0.99 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
20.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota GR2120 Aufsitzmäher
4
ΝΈΑ Kubota GR2120 Aufsitzmäher
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4723645 4723645
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Πλάτος εργασίας: 1.28 m
9.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota GZD21 Zeroturn
5
ΝΈΑ Kubota GZD21 Zeroturn
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4723625 4723625
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Πλάτος εργασίας: 1.28 m
8.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna PT 26D
4
ΝΈΑ Husqvarna PT 26D
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4723618 4723618
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Πλάτος εργασίας: 1.17 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cub Cadet Lawnkeeper 1800 Rasenmäherroboter
8
ΝΈΑ Cub Cadet Lawnkeeper 1800 Rasenmäherroboter
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4723610 4723610
  8654 Fischbach, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 0.56 m
1.325 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X 350 R
6
ΝΈΑ John Deere X 350 R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4723532 4723532
  8850 Murau, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.574,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Etesia HYDRO 100 III
12
ΝΈΑ Etesia HYDRO 100 III
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4723095 4723095
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
8.067 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Etesia BUFFALO (HVHP)
7
ΝΈΑ Etesia BUFFALO (HVHP)
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4723094 4723094
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
13.655 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Etesia BUFFALO (HVHP)
10
ΝΈΑ Etesia BUFFALO (HVHP)
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4723093 4723093
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
12.605 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Park 540 LPX
11
ΝΈΑ Stiga Park 540 LPX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4723046 4723046
  88367 Hohentengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.873,95 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grillo MD 18
3
ΝΈΑ Grillo MD 18
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4722801 4722801
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
4.127 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere RX 75 * Aufsitzmäher * 9 HP * 76 cm Schnitt * defekt
14
ΝΈΑ John Deere RX 75 * Aufsitzmäher * 9 HP * 76 cm Schnitt * defekt
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4722680 4722680
  27751 Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Πλαϊνό άδειασμα, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 0.75 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
590 €
Δείτε αγγελία
Stiga Villa * B&S 12 HP * 85 cm Schnitt * Aufsitzmäher * defekt
16
ΝΈΑ Stiga Villa * B&S 12 HP * 85 cm Schnitt * Aufsitzmäher * defekt
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4722673 4722673
  27751 Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 0.85 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
590 €
Δείτε αγγελία
Stiga Villa President HST * Hydrostat * 102 cm Schnitt * 12,5 HP
17
ΝΈΑ Stiga Villa President HST * Hydrostat * 102 cm Schnitt * 12,5 HP
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4722666 4722666
  27751 Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.02 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
900 €
Δείτε αγγελία
Stiga Villa Mähwerk * 85 cm Arbeitsbreite * 3 Messer
3
ΝΈΑ Stiga Villa Mähwerk * 85 cm Arbeitsbreite * 3 Messer
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4722663 4722663
  27751 Nordenhamer Straße 140, Delmenhorst, Γερμανία
Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 0.85 m
499 €
Δείτε αγγελία
Iseki SXG 22 * Mähwerk 137 cm * 550 Liter Hochentleerung * defekt
20
ΝΈΑ Iseki SXG 22 * Mähwerk 137 cm * 550 Liter Hochentleerung * defekt
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4722655 4722655
  26736 Krummhörn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.37 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1172