Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Ferrari PG300D-4HE
4
Ferrari PG300D-4HE
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3661324
31073 Delligsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Τετρακίνητο, Συλλέκτης γρασιδιού, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
8.318 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Walker USA Frontmäher MCGHS
4
Walker USA Frontmäher MCGHS
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3258958
06188 Landsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Τετρακίνητο, Συλλέκτης γρασιδιού, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
6.850 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.756 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά NEW & S/H STIGA MOWERS
NEW & S/H STIGA MOWERS
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3629551
NN6 9RH Northampton, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Stiga 5102 H ANNIVERSARY
3
Stiga 5102 H ANNIVERSARY
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat2123450
65614 Beselich - Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Πλάτος εργασίας: 1.02 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.999 EUR
3.200 EUR

με 19% ΦΠΑ
2.520 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Iseki SXG 323
3
Iseki SXG 323
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3623102
31655 Stadthagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
23.681 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 1585 TERRAIN CUT
6
ΝΈΑ John Deere 1585 TERRAIN CUT
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3666470
32839 Steinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
37.485 EUR
με 19% ΦΠΑ
31.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere X950R
3
ΝΈΑ John Deere X950R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3666398
2100 Korneuburg, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Πλάτος εργασίας: 1.37 m
19.900 EUR
με 20% ΦΠΑ
16.583 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Husqvarna PT 26 D AUFSITZMÄHER
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3666320
59399 Olfen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 19 kW
15.500 EUR

Δείτε αγγελία
John Deere X305R RASENTRAKTOR
8
ΝΈΑ John Deere X305R RASENTRAKTOR
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3665352
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.151 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Iseki SXG 216
6
ΝΈΑ Iseki SXG 216
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3664879
24589 Dätgen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Συλλέκτης γρασιδιού, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.02 m, Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
7.501 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.303 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Cramer Tourno Pick Up
3
ΝΈΑ Cramer Tourno Pick Up
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3664816
59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 0.90 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.380 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kreiselmäher / Rotary mower /  Kreiselmäher / Rotary mower /
7
ΝΈΑ Kreiselmäher / Rotary mower / Kreiselmäher / Rotary mower /
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3664697
64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
761 EUR

Δείτε αγγελία
Spearhead TRIDENT 2500 HD
3
ΝΈΑ Spearhead TRIDENT 2500 HD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3664553
18196 Dummerstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
9.520 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
CUB CADET Kippanhänger für Rasentraktor
6
ΝΈΑ CUB CADET Kippanhänger für Rasentraktor
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3664372
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
200 EUR

Δείτε αγγελία
Husqvarna Rasenlüfter Spike Aerator
4
ΝΈΑ Husqvarna Rasenlüfter Spike Aerator
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3664367
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
200 EUR

Δείτε αγγελία
AS-Motor 620 KM
9
ΝΈΑ AS-Motor 620 KM
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3664365
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
1.500 EUR

Δείτε αγγελία
Husqvarna RASENTR. HUS. R 175
7
ΝΈΑ Husqvarna RASENTR. HUS. R 175
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3663960
8230 Hartberg, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere X305R
8
ΝΈΑ John Deere X305R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3663957
2100 Korneuburg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Πλάτος εργασίας: 1.07 m
3.300 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Wright Sport x 52
5
Wright Sport x 52
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3663282
48268 Greven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.32 m, Σύνθετο τρακτέρ χορταριού
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Wright Sport i 48
5
Wright Sport i 48
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3663235
48268 Greven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Σύνθετο τρακτέρ χορταριού
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Wright Sport i 36
4
Wright Sport i 36
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3663231
48268 Greven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 0.92 m, Σύνθετο τρακτέρ χορταριού
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Ransomes MTR 350D kooimaaier diesel
6
Ransomes MTR 350D kooimaaier diesel
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3662362
7775 AV Lutten, Ολλανδία
Υδροστατικός, Υδραυλικό τιμόνι
4.840 EUR
με 21% ΦΠΑ
4.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota GR 1600 -2
3
Kubota GR 1600 -2
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3662345
55288 Partenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Husqvarna CTH 184T
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3661428
29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.639 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
John Deere X300R RASENTRAKTOR
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3661366
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Ferrari PG300D-4HE
4
Ferrari PG300D-4HE
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3661324
31073 Delligsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Τετρακίνητο, Συλλέκτης γρασιδιού, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
8.318 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere X105 (NT) #4189
7
John Deere X105 (NT) #4189
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3661242
3299 XG Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
2.661 EUR
με 21% ΦΠΑ
2.199 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone Profihopper PH 125
6
Amazone Profihopper PH 125
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3661228
59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Συλλέκτης γρασιδιού, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
16.541 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AL-KO GAZON MAAIER
AL-KO GAZON MAAIER
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3661213
5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Ηλεκτροκίνητη χλοοκοπτική μηχανή χειρός
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
TOP-AGRO MÜTIG MUFM 160
2
TOP-AGRO MÜTIG MUFM 160
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3660721
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
2.000 EUR

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1043