Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Iseki SF 303
10
Iseki SF 303
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3701677
38835 Lüttgenrode, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλαϊνό άδειασμα, Υδραυλικό τιμόνι, Πλάτος εργασίας: 1600.00 m, Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
2.618 €
2.975 €

με 19% ΦΠΑ
2.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Gartenland (MTD) GL17,5 - 105H
8
Gartenland (MTD) GL17,5 - 105H
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3675796
41379 Brüggen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.699 €
3.248 €

με 19% ΦΠΑ
2.268 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Jacobsen AR 522
12
Jacobsen AR 522
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3717921
5310 Mondsee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Υδροστατικός, Τετρακίνητο, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
18.600 €
με 20% ΦΠΑ
15.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Toro Z MASTER 2000
7
Toro Z MASTER 2000
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3734558
32791 Lage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία

auction
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Stiga 5102 H ANNIVERSARY
3
Stiga 5102 H ANNIVERSARY
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat2123450
65614 Beselich - Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Πλάτος εργασίας: 1.02 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.999 €
3.200 €

με 19% ΦΠΑ
2.520 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere CR125
4
John Deere CR125
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3753383
59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Συλλέκτης γρασιδιού, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 0.72 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.599 €

Δείτε αγγελία
Stiga Park Pro 21 4WD
4
Stiga Park Pro 21 4WD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3750568
17309 Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
9.500 €
με 19% ΦΠΑ
7.983 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stiga Park 120
3
Stiga Park 120
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3750660
17309 Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 0.85 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.099 €
με 19% ΦΠΑ
2.604 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stiga Park 520
5
Stiga Park 520
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3750657
17309 Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.282 €
με 19% ΦΠΑ
4.439 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stiga Park 540 LX
5
Stiga Park 540 LX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3750592
17309 Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
6.664 €
με 19% ΦΠΑ
5.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Viking MT 785-S
4
Viking MT 785-S
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3743950
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kubota B1820
7
Kubota B1820
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3728547
54439 Saarburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
9.300 €
με 19% ΦΠΑ
7.815 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jacobsen AR 522
12
Jacobsen AR 522
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3717921
5310 Mondsee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Υδροστατικός, Τετρακίνητο, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
18.600 €
με 20% ΦΠΑ
15.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere LT 166
5
John Deere LT 166
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3717911
72141 Walddorfhäslach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Πλαϊνό άδειασμα, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 0.97 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.790 €

Δείτε αγγελία
Viking MT 6112.1 ZL Wintere
5
Viking MT 6112.1 ZL Wintere
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3733755
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Πλάτος εργασίας: 1.10 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.990 €
με 19% ΦΠΑ
4.193 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Husqvarna RIDER 320 AWD
3
Husqvarna RIDER 320 AWD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3683680
4600 Wels, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Πλάτος εργασίας: 1.03 m
5.990 €
με 20% ΦΠΑ
4.992 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere F1145
4
John Deere F1145
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3689806
59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Υδραυλικό τιμόνι, Πλάτος εργασίας: 1.85 m, Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
10.651 €
με 19% ΦΠΑ
8.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere F1145
4
John Deere F1145
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3689798
59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.85 m, Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
11.841 €
με 19% ΦΠΑ
9.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stiga Park Paris AWD
7
Stiga Park Paris AWD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3691842
5451 XJ Mill, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Υδροστατικός, Τετρακίνητο, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.495 €
με 21% ΦΠΑ
3.715 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere X534
3
John Deere X534
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3699594
2100 Korneuburg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Πλάτος εργασίας: 1.25 m
6.390 €
με 20% ΦΠΑ
5.325 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sabo 52-Pro K Vario
4
Sabo 52-Pro K Vario
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3693240
59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 4 kW, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 0.54 m, Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
750 €

Δείτε αγγελία
John Deere 3036E
6
John Deere 3036E
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3698306
5314 LK Bruchem (Gelderland), Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kubota GR 1600 Wintered.
4
Kubota GR 1600 Wintered.
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3700548
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
10.501 €
με 19% ΦΠΑ
8.824 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Castelgarden XE 966 HDB
4
Castelgarden XE 966 HDB
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3703382
48612 Horstmar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 3 kW, Συλλέκτης γρασιδιού, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 0.70 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.799 €
με 19% ΦΠΑ
1.512 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stiga Stiga Villa 14 HST
4
Stiga Stiga Villa 14 HST
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3697026
48612 Horstmar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Υδροστατικός, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.720 €
με 19% ΦΠΑ
2.286 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Viking MT6112C
12
Viking MT6112C
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3704502
53498 Bad Breisig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Συλλέκτης γρασιδιού, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.10 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.599 €
με 19% ΦΠΑ
3.024 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Viking MT5097C
13
Viking MT5097C
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3704480
53498 Bad Breisig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Συλλέκτης γρασιδιού, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.999 €
με 19% ΦΠΑ
2.520 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota GR1600-II Rasentraktor
18
Kubota GR1600-II Rasentraktor
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3704476
53498 Bad Breisig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Συλλέκτης γρασιδιού, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
7.734 €
με 19% ΦΠΑ
6.499 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota GR2120 Rasentraktor
13
Kubota GR2120 Rasentraktor
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3704475
53498 Bad Breisig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Τετρακίνητο, Συλλέκτης γρασιδιού, Υδροστατικός, Υδραυλικό τιμόνι, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
12.317 €
με 19% ΦΠΑ
10.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota G23LD Rasentraktor
17
Kubota G23LD Rasentraktor
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3704472
53498 Bad Breisig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Τετρακίνητο, Συλλέκτης γρασιδιού, Υδροστατικός, Υδραυλικό τιμόνι, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
14.637 €
με 19% ΦΠΑ
12.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1127