Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere X155R #17373
ΝΈΑ John Deere X155R #17373
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4585449
  3299 XG Maasdam, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 10 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Viking
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4585289
  6367AZ Voerendaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.250 €
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other JLX76A
6
ΝΈΑ Sonstige / Other JLX76A
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4584510
  48480 Spelle, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Πλάτος εργασίας: 0.76 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking MT 5097 C
5
ΝΈΑ Viking MT 5097 C
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4584325
  48653 Coesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.437 €
Δείτε αγγελία
AS-Motor AS 470 Superclip
ΝΈΑ AS-Motor AS 470 Superclip
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4584064
  64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 3 kW, Πλάτος εργασίας: 470.00 m
850 €
Δείτε αγγελία
Kubota GR2120
3
ΝΈΑ Kubota GR2120
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4583026
  64100 Bayonne, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Τετρακίνητο
4.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere x950r
10
ΝΈΑ John Deere x950r
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4582799
  13469 Berlin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
16.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gutbrod 1500D
2
ΝΈΑ Gutbrod 1500D
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4582797
  33104 Paderborn, Γερμανία
Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.436,97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere x950r
12
ΝΈΑ John Deere x950r
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4582775
  13469 Berlin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.37 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
16.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Park Pro 540 IX
7
ΝΈΑ Stiga Park Pro 540 IX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4580002
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Πλάτος εργασίας: 125.00 m
9.159,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Rider R 316 TXS AWD
6
ΝΈΑ Husqvarna Rider R 316 TXS AWD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4579965
  84137 Vilsbiburg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 103.00 m
6.294,12 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ransomes parkway 3 meteor
9
Ransomes parkway 3 meteor
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4579584
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 220.00 m
20.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki sf230
4
Iseki sf230
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4579197
  40990 ST PAUL-LES-DAX, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Τετρακίνητο
4.583 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga PARK 340 GX
5
Stiga PARK 340 GX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4578002
  64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Πλάτος εργασίας: 95.00 m
3.941,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X 300
John Deere X 300
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4578001
  64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Πλάτος εργασίας: 107.00 m
5.537,82 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X 350 R
John Deere X 350 R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4578000
  64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Πλάτος εργασίας: 107.00 m
4.781,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X 155 R
John Deere X 155 R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4577999
  64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 107.00 m
3.352,94 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X 590
John Deere X 590
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4577998
  64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Πλάτος εργασίας: 122.00 m
6.630,25 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Tornado HST
9
Stiga Tornado HST
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4577277
  59379 Selm-Bork, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Πλαϊνό άδειασμα, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 0.98 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Stiga Villa 12
10
Stiga Villa 12
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4577242
  59379 Selm-Bork, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 0.85 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.649 €
Δείτε αγγελία
John Deere X166 #17346
John Deere X166 #17346
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4576569
  3299 XG Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
3.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota GZD 21 HD
4
Kubota GZD 21 HD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4576396
  03096 Werben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ferris IS5100Z
5
Ferris IS5100Z
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4576089
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 7 kW
6.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1505
7
John Deere 1505
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4575870
  5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Gianni Ferrari GTM160
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4574665
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1188