Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Walker Amazone Cramer Pöttinger
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere 1580
5
ΝΈΑ John Deere 1580
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4807892 4807892
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
19.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere X590
7
ΝΈΑ John Deere X590
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4807799 4807799
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Toro Groundsmaster 7210 Zeroturn Nullwendekreis Mäher Aufsitzmäher
6
ΝΈΑ Toro Groundsmaster 7210 Zeroturn Nullwendekreis Mäher Aufsitzmäher
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4806975 4806975
  91746 Weidenbach, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
13.361,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Husqyarna RIDER P 520D
15
ΝΈΑ Husqyarna RIDER P 520D
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4806955 4806955
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
16.387 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kubota GR2100 MOWER
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4806763 4806763
  IP12 1PL Melton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Toro Groundsmaster 3280 D
9
ΝΈΑ Toro Groundsmaster 3280 D
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4806538 4806538
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere Rasentraktor X 166R
4
ΝΈΑ John Deere Rasentraktor X 166R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4806475 4806475
  26349 Jade, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cub Cadet CC 1016 KHE
2
ΝΈΑ Cub Cadet CC 1016 KHE
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4805858 4805858
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
1.806,68 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere X750
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4805653 4805653
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
8.849,80 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere X940 + 54"
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4805652 4805652
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Alpina Rasenmäher AL3 51 SBQ
10
ΝΈΑ Alpina Rasenmäher AL3 51 SBQ
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4805606 4805606
  8654 Fischbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 0.51 m
332,50 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cub Cadet XT2 QR106
5
ΝΈΑ Cub Cadet XT2 QR106
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4804867 4804867
  88239 Wangen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Πλάτος εργασίας: 106.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.276,47 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking MB 545.0T
2
ΝΈΑ Viking MB 545.0T
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4804621 4804621
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 2 kW, Πλάτος εργασίας: 0.43 m, Τύπος: Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
646,22 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking MB 655.1V
3
ΝΈΑ Viking MB 655.1V
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4804620 4804620
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 3 kW, Πλάτος εργασίας: 0.53 m, Τύπος: Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
1.007,56 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Estate  Pro 9122
4
Stiga Estate Pro 9122
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4804365 4804365
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Λεπίδα χιονιού, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.650 €
logo
Δείτε αγγελία
John Deere X304
5
John Deere X304
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4804349 4804349
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.478,99 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere LTR180
4
John Deere LTR180
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4804320 4804320
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.950 €
logo
Δείτε αγγελία
Husqvarna TS 342
14
Husqvarna TS 342
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4803940 4803940
  51588 Nümbrecht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Υδροστατικός, Πλαϊνό άδειασμα, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Συλλέκτης γρασιδιού, Λεπίδα χιονιού, Σάρωθρο, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, ...
4.621,85 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Park 540 LX
5
Stiga Park 540 LX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4803830 4803830
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ransomes Commander 3520
5
Ransomes Commander 3520
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4803734 4803734
  6301 PM Valkenburg a/d Geul, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Cramer Tourno 115 4wd
6
Cramer Tourno 115 4wd
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4803032 4803032
  76829 Landau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.15 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
6.512,61 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Overige Jacobson
Sonstige / Other Overige Jacobson
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4802908 4802908
  Haelen - Wijchen , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1977, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
[Other] B36T-X8J
9
[Other] B36T-X8J
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4802707 4802707
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 700.00 m
500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
[Other] B36T-X8J
8
[Other] B36T-X8J
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4802703 4802703
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 700.00 m
500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agritec GS41-140FM1H3
5
Agritec GS41-140FM1H3
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4802677 4802677
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
2.941 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1206