Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
John Deere Walker Amazone Cramer Pöttinger Massey Ferguson New Holland Bosch
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere Rasentraktor X 166R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5020076 5020076
  26655 Westerstede, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Rasentraktor X 166R
4
ΝΈΑ John Deere Rasentraktor X 166R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5020074 5020074
  26349 Jade, Γερμανία
Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda HRG 536 VKE
4
ΝΈΑ Honda HRG 536 VKE
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5019447 5019447
  27239 Twistringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
461,34 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sabo 47-4
2
ΝΈΑ Sabo 47-4
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5019281 5019281
  26203 Wardenburg, Γερμανία
Τύπος: Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
190 €
Δείτε αγγελία
Shibaura CM 214 Allrad
5
ΝΈΑ Shibaura CM 214 Allrad
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5018829 5018829
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
13.613,45 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X350R
4
ΝΈΑ John Deere X350R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5017736 5017736
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.453,78 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Wolf 46 HA-Premio
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5017430 5017430
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Τύπος: Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
268,91 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AS Motor AS 915 Enduro
14
ΝΈΑ AS Motor AS 915 Enduro
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5017326 5017326
  31633 Leese, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
5.700 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Husqvarna GTH 264 T
12
ΝΈΑ Husqvarna GTH 264 T
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5017286 5017286
  27336 Rethem, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Υδροστατικός, Πλαϊνό άδειασμα, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Λεπίδα χιονιού, Σάρωθρο, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Husqvarna GTH 260 Twin
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5016767 5016767
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.000 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ MTD-Motorgeräte G 185
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5016768 5016768
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Viking MT5097.0 C
5
Viking MT5097.0 C
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5014339 5014339
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.008 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota 3680 F Mulcher
20
Kubota 3680 F Mulcher
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5014164 5014164
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
8.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Etesia Buffalo 100
4
Etesia Buffalo 100
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5013593 5013593
  87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Πλάτος εργασίας: 100.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
12.521,01 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Etesia Buffalo 124
11
Etesia Buffalo 124
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5013592 5013592
  87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Πλάτος εργασίας: 125.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
8.319,33 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota 60 INCH SIDE DISCHARGE DECK
2
Kubota 60 INCH SIDE DISCHARGE DECK
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5013563 5013563
  CB8 8QT Kennett, Μεγ. Βρετανία
759 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking MT5097
Viking MT5097
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5013341 5013341
  27432 Bremervörde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.900 €
Δείτε αγγελία
John Deere BIETE John Deere X116R Aufsitzmäher Rasenmäher Traktor NEU
John Deere BIETE John Deere X116R Aufsitzmäher Rasenmäher Traktor NEU
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5013224 5013224
  26871 Aschendorf / Ems, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere BIETE John Deere X350R Aufsitzmäher Rasenmäher Traktor NEU
John Deere BIETE John Deere X350R Aufsitzmäher Rasenmäher Traktor NEU
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5013221 5013221
  26871 Aschendorf / Ems, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Stiga BIETE STIGA PARK 220 Aufsitzmäher Rasenmäher Traktor NEU
Stiga BIETE STIGA PARK 220 Aufsitzmäher Rasenmäher Traktor NEU
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5013210 5013210
  26871 Aschendorf / Ems, Γερμανία
2.815,13 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stiga BIETE STIGA COMBI 1066 H Aufsitzmäher Rasenmäher Traktor NEU
Stiga BIETE STIGA COMBI 1066 H Aufsitzmäher Rasenmäher Traktor NEU
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5013208 5013208
  26871 Aschendorf / Ems, Γερμανία
1.344,54 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere BIETE John Deere X146R Aufsitzmäher Rasenmäher Traktor NEU
John Deere BIETE John Deere X146R Aufsitzmäher Rasenmäher Traktor NEU
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5013206 5013206
  26871 Aschendorf / Ems, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere BIETE John Deere X166R Aufsitzmäher Rasenmäher Traktor NEU
John Deere BIETE John Deere X166R Aufsitzmäher Rasenmäher Traktor NEU
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5013204 5013204
  26871 Aschendorf / Ems, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Stiga Estate 4092H
7
Stiga Estate 4092H
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5013173 5013173
  27211 Bassum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 0.92 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.176,47 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Hayter HARRIER 41
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5011438 5011438
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2000
163 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1386