Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
ATV/Quads
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Τύπος καυσίμου
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα ATV/Quads

Αγοράστε μεταχειρισμένα ATV/Quads στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Quad ATV UTV Rasentraktor Aufsitzmäher Mulcher Eggen Fäsen Spritzen Hänger Bagger Mäher Streuer
16
Quad ATV UTV Rasentraktor Aufsitzmäher Mulcher Eggen Fäsen Spritzen Hänger Bagger Mäher Streuer
ATV/Quads, aft3251903
10999 Berlin, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Viel Zubehör f. ATV Quad Aufsitzmäher Rasentraktor z.B. Anhänger oder auch Mulcher Fräsen Spritzen Bagger usw
11
Viel Zubehör f. ATV Quad Aufsitzmäher Rasentraktor z.B. Anhänger oder auch Mulcher Fräsen Spritzen Bagger usw
ATV/Quads, aft2475681
19306 Neustadt Glewe, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Quad ATV UTV Rasentraktor Aufsitzmäher Mulcher Fräsen Streuer Bagger Erdbohrer Seitenmäher usw
16
Quad ATV UTV Rasentraktor Aufsitzmäher Mulcher Fräsen Streuer Bagger Erdbohrer Seitenmäher usw
ATV/Quads, aft3251921
22765 Hamburg, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Polaris QUAD 4x4 CREW DIESEL RANGER 6 PERSON NEW!
20
Polaris QUAD 4x4 CREW DIESEL RANGER 6 PERSON NEW!
ATV/Quads, aft3691403
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2016, Κυβισμός: 1022 cm³, Απόσταση σε μίλια: 1 km, Diesel
17.466 €
με 23% ΦΠΑ
14.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Polaris NEW QUAD 4x4 IPS RANGER XP 900
20
Polaris NEW QUAD 4x4 IPS RANGER XP 900
ATV/Quads, aft3691400
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2015, Κυβισμός: 875 cm³, Diesel
18.942 €
με 23% ΦΠΑ
15.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Polaris 570 ACE LOF EPS
10
Polaris 570 ACE LOF EPS
ATV/Quads, aft3692948
85662 Hohenbrunn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 32 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 570 cm³, Απόσταση σε μίλια: 1 km, Πετρέλαιο
21.995 €
με 19% ΦΠΑ
18.483 € καθαρά
Δείτε αγγελία
KYMCO MXU 700 I EX EPS
8
KYMCO MXU 700 I EX EPS
ATV/Quads, aft3701820
9631 Allerborn, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 699 cm³, Απόσταση σε μίλια: 4 km, Πετρέλαιο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere Gator CX
3
John Deere Gator CX
ATV/Quads, aft3705950
93183 Kallmünz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2013, Κυβισμός: 286 cm³, Πετρέλαιο
6.500 €

Δείτε αγγελία
Suzuki KingQuad LT A 700
13
Suzuki KingQuad LT A 700
ATV/Quads, aft3721587
37127, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Κοτσαδόρος, Τετρακίνητο, Απόσταση σε μίλια: 12 km, Κυβισμός: 699 cm³, Πετρέλαιο
6.499 €

Δείτε αγγελία
Kioti Mechron 2230
Βίντεο
6
Kioti Mechron 2230
ATV/Quads, aft3770589
08294 Lößnitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 01.12.2017, Κυβισμός: 1007 cm³, Απόσταση σε μίλια: 2 km, Diesel
14.280 €
με 19% ΦΠΑ
12.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kioti Mechron
20
Kioti Mechron
ATV/Quads, aft3412752
49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 1007 cm³
19.635 €
με 19% ΦΠΑ
16.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota RTV X900
9
Kubota RTV X900
ATV/Quads, aft3533347
26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 22.05.2017, Κυβισμός: 898 cm³, Απόσταση σε μίλια: 24 km, Diesel
19.933 €
με 19% ΦΠΑ
16.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
KYMCO MXU 550i LOF
6
KYMCO MXU 550i LOF
ATV/Quads, aft3587246
59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Κοτσαδόρος, Τετρακίνητο, Απόσταση σε μίλια: 450 km, Κυβισμός: 501 cm³, Πετρέλαιο
5.950 €
6.950 €

με 19% ΦΠΑ
5.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CF Moto CForce 520 LOF Quad ATV Camouflage
4
CF Moto CForce 520 LOF Quad ATV Camouflage
ATV/Quads, aft3542157
72221 Haiterbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 500 cm³, Απόσταση σε μίλια: 1 km, Πετρέλαιο
7.000 €
με 19% ΦΠΑ
5.882 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MTD Cub Cadett UTV 4x4
4
MTD Cub Cadett UTV 4x4
ATV/Quads, aft3395400
75382 Althengstett, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 08.03.2016, Κυβισμός: 854 cm³
19.999 €

Δείτε αγγελία
Polaris ACE 570
5
Polaris ACE 570
ATV/Quads, aft3391425
85662 Hohenbrunn, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Κοτσαδόρος, Τετρακίνητο, Κυβισμός: 567 cm³, Απόσταση σε μίλια: 1 km, Πετρέλαιο
11.589 €
με 19% ΦΠΑ
9.739 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Quadix Trooper / inkl. viel Zubehör
8
Quadix Trooper / inkl. viel Zubehör
ATV/Quads, aft3391407
85662 Hohenbrunn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Κοτσαδόρος, Τετρακίνητο, Κυβισμός: 761 cm³, Απόσταση σε μίλια: 5 km, Diesel
20.285 €
με 19% ΦΠΑ
17.046 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Polaris GENERAL 1000 LOF 4x4
9
Polaris GENERAL 1000 LOF 4x4
ATV/Quads, aft2966213
56291 Pfalzfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Κοτσαδόρος, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2016
22.222 €
με 19% ΦΠΑ
18.674 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Yiang Yin Bowell ATV Quad 150cm Schlegelmulcher, 320G Hämmer! Schlegelmäher
9
Yiang Yin Bowell ATV Quad 150cm Schlegelmulcher, 320G Hämmer! Schlegelmäher
ATV/Quads, aft3249714
21107 Hamburg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Κοτσαδόρος, Κυβισμός: 420 cm³
2.198 €
με 19% ΦΠΑ
1.847 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CF-Moto UForce 800 4x4
12
CF-Moto UForce 800 4x4
ATV/Quads, aft2083317
99820 Hörselberg-Hainich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Κοτσαδόρος, Τετρακίνητο, Κυβισμός: 800 cm³
13.999 €
με 19% ΦΠΑ
11.764 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CF-Moto UForce 550 4x4
8
CF-Moto UForce 550 4x4
ATV/Quads, aft2757894
99820 Hörselberg-Hainich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Τετρακίνητο, Κυβισμός: 495 cm³
9.500 €
με 19% ΦΠΑ
7.983 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere XUV 855D
7
John Deere XUV 855D
ATV/Quads, aft3720211
84140 gangkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Κοτσαδόρος, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2014, Κυβισμός: 854 cm³, Diesel
18.564 €
με 19% ΦΠΑ
15.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Polaris NEW QUAD 4x4 IPS RANGER XP 900
20
Polaris NEW QUAD 4x4 IPS RANGER XP 900
ATV/Quads, aft3691401
31-752 Kraków, Πολωνία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Κυβισμός: 875 cm³, Diesel
18.942 €
με 23% ΦΠΑ
15.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
KYMCO MAXXER 300 SE
8
KYMCO MAXXER 300 SE
ATV/Quads, aft3707571
9631 Allerborn, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Κυβισμός: 272 cm³, Πετρέλαιο
3.990 €
με 17% ΦΠΑ
3.410 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Polaris RANGER 1000 EPS DIESEL - KABINE
7
Polaris RANGER 1000 EPS DIESEL - KABINE
ATV/Quads, aft3698501
08223 Neustadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Απόσταση σε μίλια: 1140 km, Diesel
19.990 €
με 19% ΦΠΑ
16.798 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere XUV 855 Diesel
3
John Deere XUV 855 Diesel
ATV/Quads, aft3770612
5340 SOREE, Βέλγιο
Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Απόσταση σε μίλια: 32 km, Diesel
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere XUV 855D
6
John Deere XUV 855D
ATV/Quads, aft3615856
46286 Dorsten, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Απόσταση σε μίλια: 58 km, Diesel
17.990 €
με 19% ΦΠΑ
15.118 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Quadix Trooper 800
9
Quadix Trooper 800
ATV/Quads, aft3623025
51519 Odenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Κοτσαδόρος, Τετρακίνητο, Απόσταση σε μίλια: 21 km, Diesel
10.399 €
με 19% ΦΠΑ
8.739 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 241