Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα John Deere Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων

Αγοράστε μεταχειρισμένα John Deere Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere Vertikutierer D45C  Leihgerät 30,00 €/pro Tag
4
John Deere Vertikutierer D45C Leihgerät 30,00 €/pro Tag
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, 2100445 2100445
  47574 Goch - Asperden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 3 kW, Πλάτος εργασίας: 0.45 m
25 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere D31RE Scarifier
4
John Deere D31RE Scarifier
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4833280 4833280
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
169,08 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere D31RE VERTICUTEERMACHINES #4576
7
John Deere D31RE VERTICUTEERMACHINES #4576
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, 4151936 4151936
  3299 XG Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018
247,11 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere D35RE
John Deere D35RE
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν, 4796166 4796166
  96349 Neufang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
315,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Run 41
2
John Deere Run 41
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4816414 4816414
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
366,35 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere RUN 41
2
John Deere RUN 41
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4811465 4811465
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 0.41 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
391,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere R43
2
John Deere R43
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4816419 4816419
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
411,44 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere JX 75
John Deere JX 75
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4285396 4285396
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Τύπος: Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
412 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Schneeschild 1,22m
2
John Deere Schneeschild 1,22m
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4464763 4464763
  66679 Losheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
420,17 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere RX 75 * Aufsitzmäher * 9 HP * 76 cm Schnitt * defekt
14
John Deere RX 75 * Aufsitzmäher * 9 HP * 76 cm Schnitt * defekt
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4857385 4857385
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 0.75 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
449 €
Δείτε αγγελία
John Deere Ballenspieß
5
John Deere Ballenspieß
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4507356 4507356
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere RUN 46
2
John Deere RUN 46
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4811466 4811466
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 0.46 m
450 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere R40B
2
John Deere R40B
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4816420 4816420
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
479,07 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere JX 90
2
John Deere JX 90
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3999810 3999810
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 0.54 m
491,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Mähwerk * passt auf John Deere 855 und 955
5
ΝΈΑ John Deere Mähwerk * passt auf John Deere 855 und 955
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4898956 4898956
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Πλαϊνό άδειασμα, Πλάτος εργασίας: 1.27 m, Τύπος: Λοιπά
499 €
Δείτε αγγελία
John Deere R40B
John Deere R40B
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4796182 4796182
  96349 Neufang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
530 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere R43B
2
John Deere R43B
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4816418 4816418
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
535,43 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere RUN 51
2
John Deere RUN 51
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4811471 4811471
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
541,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Sneeuwschuif
4
John Deere Sneeuwschuif
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4565253 4565253
  1461GT Zuid Oost Beemster, Ολλανδία
546 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Mähwerk
3
John Deere Mähwerk
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3994742 3994742
  83104 Schönau b.Tuntenhausen, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
550 €
Δείτε αγγελία
John Deere R47 VE
5
John Deere R47 VE
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4153201 4153201
  7954 GL Rouveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 2 kW, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 0.47 m, Τύπος: Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
575 €
Δείτε αγγελία
John Deere R43 #4596
John Deere R43 #4596
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4151942 4151942
  3299 XG Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018
586 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere JS 63 V
2
John Deere JS 63 V
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4811469 4811469
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 0.53 m
625 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere SABO R47KB
5
John Deere SABO R47KB
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3777813 3777813
  31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος: Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
630 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere R43RS
2
John Deere R43RS
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4816417 4816417
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
670,70 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 527