Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Bema Binderberger Hydrac Agria
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Jacobsen Eclipse accu kooimaaier
6
Jacobsen Eclipse accu kooimaaier
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4946424 4946424
  4191GT Geldermalsen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 172.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
10.000 €
Δείτε αγγελία
SaMASZ Alps 301
3
SaMASZ Alps 301
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4946343 4946343
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
5.462,18 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 3245 C
10
John Deere 3245 C
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4946339 4946339
  48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
11.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X300R
3
ΝΈΑ John Deere X300R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4949801 4949801
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.900 €
Δείτε αγγελία
Kärcher STH 5.56 W
3
ΝΈΑ Kärcher STH 5.56 W
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4949798 4949798
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 0.55 m, Τύπος: Φρέζα χιονιού
663,87 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bauer Tankabfüllplatz 4000 x 2000 x 50 mm
-15%
3
ΝΈΑ Bauer Tankabfüllplatz 4000 x 2000 x 50 mm
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 4947607 4947607
  48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Προστατευτικό ανάχωμα της δεξαμενής καυσίμου
1.812,03 €
2.131,80 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Emiliana Serbatoi Carrytank Mobile Tankstelle Diesel + AdBlue® Kombitank 400+50l
-15%
5
ΝΈΑ Emiliana Serbatoi Carrytank Mobile Tankstelle Diesel + AdBlue® Kombitank 400+50l
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 4947610 4947610
  48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Κινητή δεξαμενή ανεφοδιασμού
1.020 €
1.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kingspan Dieseltank FuelMaster 2.500 Liter
-15%
7
ΝΈΑ Kingspan Dieseltank FuelMaster 2.500 Liter
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 4947609 4947609
  48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Δεξαμενή καυσίμων
2.318,80 €
2.728 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Metal-Technik Pług składany / Schneepflug  / Snow Plough 2,60m
7
Metal-Technik Pług składany / Schneepflug / Snow Plough 2,60m
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4947242 4947242
  63-900 Rawicz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.158,28 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Metal-Technik Pług komunalny prosty / Schneepflug Lichter  / Snow Plough lights 2,60m
9
Metal-Technik Pług komunalny prosty / Schneepflug Lichter / Snow Plough lights 2,60m
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4947232 4947232
  63-900 Rawicz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.177,27 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Grasshopper GHLT 135 * Mähen Vertikutieren Aufsammeln
11
ΝΈΑ Amazone Grasshopper GHLT 135 * Mähen Vertikutieren Aufsammeln
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4949269 4949269
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Τύπος: Λοιπά
2.990 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
metal-technik Pług komunalny składany oświetlenie pilot / Schneepflug Lichter Pilot / Snow Plough lights pilot 2,60m
4
metal-technik Pług komunalny składany oświetlenie pilot / Schneepflug Lichter Pilot / Snow Plough lights pilot 2,60m
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4947018 4947018
  63-900 Rawicz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.962 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Westermann Cleanmelon 2 Elektrik (Spaltenschieber)
18
ΝΈΑ Westermann Cleanmelon 2 Elektrik (Spaltenschieber)
Σαρωτικές μηχανές, 4949191 4949191
  28870 Ottersberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 0.90 m, Τύπος: Όχημα με δική του προπέλα
3.700 €
Δείτε αγγελία
Corghi  HD1000 HD 1000  banden de en montage machine apparaat
6
Corghi HD1000 HD 1000 banden de en montage machine apparaat
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4941208 4941208
  7951 KZ Staphorst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Piusi Fasspumpe VISCOMAT 200 für Öle, 230 V
-15%
3
Piusi Fasspumpe VISCOMAT 200 für Öle, 230 V
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 4938083 4938083
  48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
353,60 €
416 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kellfri kosiarka / mower / Mäher Schlegelmäher ATV 150 XL
15
Kellfri kosiarka / mower / Mäher Schlegelmäher ATV 150 XL
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4939338 4939338
  63-900 Rawicz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016
2.896 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kellfri kosiarka / mower / Schlegelmäher Mäher ATV 120
6
Kellfri kosiarka / mower / Schlegelmäher Mäher ATV 120
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4939326 4939326
  63-900 Rawicz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.401 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schütz Tank VET 1000 Liter
-20%
3
Schütz Tank VET 1000 Liter
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 4934099 4934099
  48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Δεξαμενή καυσίμων
463,20 €
579 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kingspan Mobiler Dieseltank TruckMaster 300 Liter
-15%
3
Kingspan Mobiler Dieseltank TruckMaster 300 Liter
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 4934094 4934094
  48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Κινητή δεξαμενή ανεφοδιασμού
691,90 €
814 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Duraplas 5.000 Liter Transportierbarer Flüssigdüngertank
-15%
3
Duraplas 5.000 Liter Transportierbarer Flüssigdüngertank
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης, 4934096 4934096
  48369 Saerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.137,75 €
2.515 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Schneeschild
3
Bressel und Lade Schneeschild
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4934077 4934077
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kellfri Dmuchawa do liści / Leaf vacuum unit / Laubsauger 6HP
4
Kellfri Dmuchawa do liści / Leaf vacuum unit / Laubsauger 6HP
Απορροφητήρες/φυσητήρες φύλλων, 4937876 4937876
  63-900 Rawicz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 6 kW
934 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Myburgh Toerusting 2018
Βίντεο
4
Myburgh Toerusting 2018
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4939436 4939436
  2350 Ermelo, Νότια Αφρική
Έτος κατασκευής: 2018
5.754 €
εξ. 15% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo Tremme 150
13
Merlo Tremme 150
Μηχανοκίνητα κοπτικά/μηχανές τεμαχισμού κληματίδων, 4924406 4924406
  2016 Cortaillod, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Βάρος: 12000 kg, Κυβισμός: 4750 cm³, Τύπος: Μαχαίρια
38.225 €
Δείτε αγγελία
SICE Sice S530 truck banden de en montage machine apparaat
5
SICE Sice S530 truck banden de en montage machine apparaat
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων, 4924400 4924400
  7951 KZ Staphorst, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 6030