Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Irus Deltrak 2.5
5
Irus Deltrak 2.5
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3517871
21397 Volkstorf-Vastorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Υδροστάτης
45.220 €
με 19% ΦΠΑ
38.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Vario 200 Smart Schneeschild Schneeschieber Schneepflug Neu
12
VEMAC Vario 200 Smart Schneeschild Schneeschieber Schneepflug Neu
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3133363
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.490 €
με 19% ΦΠΑ
1.252 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Dpower Schneepflug - Schneeschild 1,8m bis 3.0 m
11
Dpower Schneepflug - Schneeschild 1,8m bis 3.0 m
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3684425
30952 Ronnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
950 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Salzstreuer PS 250, hydr. Antrieb
11
Pronar Salzstreuer PS 250, hydr. Antrieb
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit2620236
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
827 €
με 19% ΦΠΑ
695 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
DPM Schneepflug/Schneeschild 3,1m Typ-A 2m,2,2m,2,6m,2,9m,3,1m,3,3m Verfügbar
9
DPM Schneepflug/Schneeschild 3,1m Typ-A 2m,2,2m,2,6m,2,9m,3,1m,3,3m Verfügbar
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit2291229
02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 3.10 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.427 €
με 19% ΦΠΑ
1.199 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt Xylon 520
5
Fendt Xylon 520
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3807942
56283 Beulich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 8650 h, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
31.000 €

Δείτε αγγελία
Schmidt Fahrzeugbau Swingo Compact 200 Kehrmaschine
4
Schmidt Fahrzeugbau Swingo Compact 200 Kehrmaschine
Σαρωτικές μηχανές, pht3809640
93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Όχημα με δική του προπέλα
23.800 €
με 19% ΦΠΑ
20.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Egholm 2150
3
Egholm 2150
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3809715
27404 Zeven, Γερμανία
4.169 €
με 19% ΦΠΑ
3.503 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar PUV 2600
4
Pronar PUV 2600
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3816388
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.36 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Iseki 3025
17
Iseki 3025
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, adt3811941
14542 Werder / Havel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 3224 h, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 03.12.1993, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pronar Pu S32H
4
Pronar Pu S32H
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3811933
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.97 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
5.236 €
με 19% ΦΠΑ
4.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 374 AS
20
Massey Ferguson 374 AS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3811863
14542 Werder / Havel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 2923 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 12.12.1991, Εξωτερικό πλάτος: 1.60 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rapid Euro 4
6
Rapid Euro 4
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3807833
6922 Wolfurt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Υδροστάτης, Μονή χορτοκοπτική
7.200 €
με 20% ΦΠΑ
6.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Thome-Bormann ML 170
7
Thome-Bormann ML 170
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3812023
54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Λεπίδα εκχιονιστικού
2.650 €
με 19% ΦΠΑ
2.227 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Cramer V-Schneeräumschild
3
Cramer V-Schneeräumschild
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3811984
25358 Horst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
3.213 €
με 19% ΦΠΑ
2.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Westermann WR 870 Honda
3
Westermann WR 870 Honda
Σαρωτικές μηχανές, pht3807657
53804 Much, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 0.90 m, Ακτινικά σάρωθρα
1.100 €
με 19% ΦΠΑ
924 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Viking MT 6127 ZL
6
Viking MT 6127 ZL
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3811720
4921 PJ Made, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Συλλέκτης γρασιδιού, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 125.00 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.624 €
με 21% ΦΠΑ
2.995 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other TD65-2
10
Sonstige / Other TD65-2
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3814422
37431 Barbis, Γερμανία
6.545 €
με 19% ΦΠΑ
5.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stiga S 464
4
Stiga S 464
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3808875
5125 NB Hulten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 0.46 m, Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
242 €
με 21% ΦΠΑ
200 € καθαρά
ενοικίαση από 25,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Pronar T130 zandstrooier / zoutstrooier
6
Pronar T130 zandstrooier / zoutstrooier
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3808901
5125 NB Hulten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
9.983 €
με 21% ΦΠΑ
8.250 € καθαρά
ενοικίαση από 275,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
VEMAC Nachlaufeinrichtung für Reitbahnplaner
8
VEMAC Nachlaufeinrichtung für Reitbahnplaner
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3814298
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
630 €
με 19% ΦΠΑ
529 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VDMJ IB 750/2500
4
VDMJ IB 750/2500
Σαρωτικές μηχανές, pht3812525
54558 Mückeln, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2500.00 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rauch Splitt-, Sand und Salzstreuer UKS 100
4
Rauch Splitt-, Sand und Salzstreuer UKS 100
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3801803
24768 Rendsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
1.427 €
με 19% ΦΠΑ
1.199 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gmeiner Streuautomat STA 1800 TwinConcept
3
Gmeiner Streuautomat STA 1800 TwinConcept
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3801795
24768 Rendsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
17.767 €
με 19% ΦΠΑ
14.930 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Iseki SGR 19 HL
10
Iseki SGR 19 HL
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3797037
37431 Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.759 €
με 19% ΦΠΑ
3.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WESTA 550/1700
9
WESTA 550/1700
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3797036
37431 Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 1.70 m
6.000 €

Δείτε αγγελία
Rauch AXEO 6.1 Q-100
3
Rauch AXEO 6.1 Q-100
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3798458
93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
3.650 €

Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M 2701
5
Amazone ZA-M 2701
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3815931
28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
6.843 €
με 19% ΦΠΑ
5.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά AV-TEC SR2900 -Lagergerät-
5
AV-TEC SR2900 -Lagergerät-
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3802217
57392 Schmallenberg-Felbecke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.90 m
2.920 €
με 19% ΦΠΑ
2.454 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rauch AXEO 18.1 a-200 HC
5
Rauch AXEO 18.1 a-200 HC
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3798249
71034 Böblingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
7.378 €
με 19% ΦΠΑ
6.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 4915