Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
John Deere Bema New Holland Fendt Pronar Amazone Mercedes-Benz Yanmar
Bomford Schijvenmaaier 1.20 op frame Herder arm
ΝΈΑ Bomford Schijvenmaaier 1.20 op frame Herder arm
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5146440 5146440
  2391PN Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
1.650 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Votex RM2307
3
ΝΈΑ Votex RM2307
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5146434 5146434
  2391PN Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 2.17 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Votex Landmaster 310
4
ΝΈΑ Votex Landmaster 310
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5146426 5146426
  2391PN Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 3.08 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kioti XS 1000
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5146345 5146345
  84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 140 h
9.990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dücker SFK4500 gezogen
6
ΝΈΑ Dücker SFK4500 gezogen
Σαρωτικές μηχανές, 5146335 5146335
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
7.700 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Heros Schneeschild SM 1600
3
ΝΈΑ Sonstige / Other Heros Schneeschild SM 1600
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5146255 5146255
  17168 Bützow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992
500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere D45C (CLEARANCE)
5
ΝΈΑ John Deere D45C (CLEARANCE)
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5145898 5145898
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
1.122 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere D35RE (CLEARANCE)
4
ΝΈΑ John Deere D35RE (CLEARANCE)
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5145897 5145897
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
231 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige / Other RG 1028
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5145431 5145431
  03249 Sonnewalde, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Hako 3100 DA Kehrmaschine
9
ΝΈΑ Hako 3100 DA Kehrmaschine
Σαρωτικές μηχανές, 5145382 5145382
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 1.50 m
739,50 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bema Dual Typ 1700
9
ΝΈΑ Bema Dual Typ 1700
Σαρωτικές μηχανές, 5145381 5145381
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 1.70 m
2.352,94 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige / Other OL 47/A
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5145366 5145366
  03249 Sonnewalde, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 4 kW, Τύπος: Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
473,83 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Hydrac UNI-310 GUMMI
7
ΝΈΑ Hydrac UNI-310 GUMMI
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5145357 5145357
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
3.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige AUFBAUSTREUER KÜPPER STA
9
ΝΈΑ Sonstige AUFBAUSTREUER KÜPPER STA
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5145356 5145356
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996
1.400 €
Δείτε αγγελία
Sabo 53-PRO VARIO AC
3
ΝΈΑ Sabo 53-PRO VARIO AC
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5145254 5145254
  95191 Leupoldsgruen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Ηλεκτροκίνητη χλοοκοπτική μηχανή χειρός
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 280 VA Schmalspurtraktor Schmalspur Allrad Kabine 80 PS
19
ΝΈΑ Fendt 280 VA Schmalspurtraktor Schmalspur Allrad Kabine 80 PS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5145212 5145212
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 58 kW, Ώρες λειτουργίας: 9782 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.40 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
18.361,34 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pietsch STA2 Streuer + Hoffmann Fahrgestell AC6000
11
ΝΈΑ Pietsch STA2 Streuer + Hoffmann Fahrgestell AC6000
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5145209 5145209
  18513 Holthof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
3.360 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Eicher ES 201 Schmalspurtraktor Raubtierserie Traumzustand
19
ΝΈΑ Eicher ES 201 Schmalspurtraktor Raubtierserie Traumzustand
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5145196 5145196
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1964, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Εξωτερικό πλάτος: 0.90 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ταχύτητα pto: 540, ...
10.798,32 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
IPC Veegmachine
15
ΝΈΑ IPC Veegmachine
Σαρωτικές μηχανές, 5145094 5145094
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Van Der Stelt BB103 Veegmachine
7
ΝΈΑ Van Der Stelt BB103 Veegmachine
Σαρωτικές μηχανές, 5145085 5145085
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Stiga Park Royal
17
ΝΈΑ Stiga Park Royal
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5145080 5145080
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 12000.00 m
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Eicher 330 AS Schmalspurtraktor Allrad 30 PS Oldtimer 3714 A
19
ΝΈΑ Eicher 330 AS Schmalspurtraktor Allrad 30 PS Oldtimer 3714 A
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5145066 5145066
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 3500 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 0.90 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, ...
9.850 €
Δείτε αγγελία
Kubota Kubota BX 231 Miete möglich
20
ΝΈΑ Kubota Kubota BX 231 Miete möglich
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5144868 5144868
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 99 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, ...
23.150 €
εξ. 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 699 € ανά μήνα
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Stihl RT 6112 ZL
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5144826 5144826
  32312 Luebbecke, Γερμανία
Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Stihl RT 5112 Z
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5144825 5144825
  32312 Luebbecke, Γερμανία
Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 5425