Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere R40B #4617
ΝΈΑ John Deere R40B #4617
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3939058
3299 XG Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018
599 €
με 21% ΦΠΑ
495 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Aebi MT720 EU6, 109 PS, 4 Zylinder
3
ΝΈΑ Aebi MT720 EU6, 109 PS, 4 Zylinder
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3939040
24768 Rendsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 85 h
57.001 €
με 19% ΦΠΑ
47.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MULAG  MFK 500
6
ΝΈΑ MULAG MFK 500
Θαμνοκοπτική μηχανή, 3938901
63589 Linsengericht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Λοιπά
20.230 €
με 19% ΦΠΑ
17.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MTD CUB CADET CC1025 RD-J
5
ΝΈΑ MTD CUB CADET CC1025 RD-J
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3938810
54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Συλλέκτης γρασιδιού, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.990 €
με 19% ΦΠΑ
1.672 € καθαρά
Δείτε αγγελία
metal HYD ROLLS
5
ΝΈΑ metal HYD ROLLS
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3938098
BA151TY Bradford On Avon, Μεγ. Βρετανία
4.020 €
με 20% ΦΠΑ
3.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Schneepflug Vario Kommunalplatte 2,2 m bis 3,0 m
ΝΈΑ Metal-Technik Schneepflug Vario Kommunalplatte 2,2 m bis 3,0 m
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3937973
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική ρύθμιση, Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
2.229 €
με 19% ΦΠΑ
1.873 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Schneepflug mit Komunalplatte, 2,6 m bis 3,0 m
7
ΝΈΑ Metal-Technik Schneepflug mit Komunalplatte, 2,6 m bis 3,0 m
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3937911
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική ρύθμιση, Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.607 €
με 19% ΦΠΑ
1.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Carraro Tigre 4300
12
ΝΈΑ Carraro Tigre 4300
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3937907
23919 Rondeshagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 2385 h, Καμπίνα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Κατηγορία 1, Ελαστικά μπροστά: 7.50-16, Ελαστικά πίσω: 9.50-20
9.401 €
με 19% ΦΠΑ
7.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Schneepflug Vario schwer 2,1 m bis 3,0 m
5
ΝΈΑ Metal-Technik Schneepflug Vario schwer 2,1 m bis 3,0 m
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3937873
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.10 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.259 €
με 19% ΦΠΑ
1.058 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Schneepflug Vario leicht 1,5 m bis 2,2 m
ΝΈΑ Metal-Technik Schneepflug Vario leicht 1,5 m bis 2,2 m
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3937863
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.172 €
με 19% ΦΠΑ
985 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vermeer Kabel-Leitungspflug
ΝΈΑ Vermeer Kabel-Leitungspflug
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3937858
74847 Obrigheim, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Metal-Technik Schneepflug leicht 1,5 m bis 3,0 m
ΝΈΑ Metal-Technik Schneepflug leicht 1,5 m bis 3,0 m
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3937851
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
759 €
με 19% ΦΠΑ
638 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Schneepflug einfach 1,56 m bis 2,08 m
2
ΝΈΑ Metal-Technik Schneepflug einfach 1,56 m bis 2,08 m
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3937835
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.56 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
765 €
με 19% ΦΠΑ
643 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wiedenmann
4
ΝΈΑ Wiedenmann
Σαρωτικές μηχανές, 3937770
25852 Sterdebüll, Γερμανία
3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.178 €
με 19% ΦΠΑ
990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Väderstad Various rings & breakers to fit Vaderstad (P42)
ΝΈΑ Väderstad Various rings & breakers to fit Vaderstad (P42)
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3937619
CV350EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
55 €
με 20% ΦΠΑ
45 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Yanmar KE200H
13
ΝΈΑ Yanmar KE200H
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3937607
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 836 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Συνολικό βάρος: 1.10 t, ...
9.900 €
με 19% ΦΠΑ
8.319 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota 2012  F3680 MOWER
5
ΝΈΑ Kubota 2012 F3680 MOWER
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3937555
SG88LZ Barkway, Μεγ. Βρετανία
11.582 €
με 20% ΦΠΑ
9.652 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Aebi KM 34
10
ΝΈΑ Aebi KM 34
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3937430
4802 Ebensee, Αυστρία
1.900 €

Δείτε αγγελία
WESTA Schneefräse 450 / 1350
11
ΝΈΑ WESTA Schneefräse 450 / 1350
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3937428
4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Hauer 3 M 1-TEILIG
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3937392
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
2.100 €
με 13% ΦΠΑ
1.858 € καθαρά
Δείτε αγγελία
THOME BORMANN TS II 300 EURO 3
6
ΝΈΑ THOME BORMANN TS II 300 EURO 3
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3937389
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011
5.980 €
με 13% ΦΠΑ
5.292 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DIVERSE FABRIKATE PLATTE MIT UNTERZUG
3
ΝΈΑ DIVERSE FABRIKATE PLATTE MIT UNTERZUG
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3937382
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
650 €
με 20% ΦΠΑ
542 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jansen Kehrbesen für Motorgeräteträger Jansen MGT-420, 1m Arbeitsbreite
7
ΝΈΑ Jansen Kehrbesen für Motorgeräteträger Jansen MGT-420, 1m Arbeitsbreite
Σαρωτικές μηχανές, 3937147
49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
499 €
με 19% ΦΠΑ
419 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Matev SRM-FB 160 Schneeräumschild
8
ΝΈΑ Matev SRM-FB 160 Schneeräumschild
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3937004
96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
1.651 €
με 19% ΦΠΑ
1.387 € καθαρά
Δείτε αγγελία
power-trike Elektro Cargo
8
ΝΈΑ power-trike Elektro Cargo
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3937003
96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 55 h
4.701 €
με 19% ΦΠΑ
3.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 4758