Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Bema New Holland Hydrac Yanmar
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Bressel und Lade SPH 32
7
ΝΈΑ Bressel und Lade SPH 32
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4808085 4808085
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.680,67 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmidt Fahrzeugbau MF5.3
5
ΝΈΑ Schmidt Fahrzeugbau MF5.3
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4808051 4808051
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Πλάτος εργασίας: 3.60 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.252,10 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Westermann CM 2 CLEANMELEON
ΝΈΑ Westermann CM 2 CLEANMELEON
Σαρωτικές μηχανές, 4808001 4808001
  25899 Niebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
2.353 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TXG 237 A
6
ΝΈΑ Iseki TXG 237 A
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4807996 4807996
  06493 Ballenstedt OT Badeborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 13 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 23.11.2018, Μέγιστη ταχύτητα: 16 km/h, ...
14.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bema DUAL 35
4
ΝΈΑ Bema DUAL 35
Σαρωτικές μηχανές, 4807966 4807966
  57482 Wenden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 3045R
5
ΝΈΑ John Deere 3045R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4807956 4807956
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 98 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 98 %, ...
26.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 1580
5
ΝΈΑ John Deere 1580
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4807892 4807892
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
19.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bos MK 4.30
4
ΝΈΑ Bos MK 4.30
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4807891 4807891
  8734 HE Oosterend, Ολλανδία
3.800 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bos mk 3
4
ΝΈΑ Bos mk 3
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4807883 4807883
  8734 HE Oosterend, Ολλανδία
2.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Diverse
ΝΈΑ Diverse
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4807874 4807874
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
υδραυλική ρύθμιση, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Steyr CVT6130 KOMMUNAL
9
ΝΈΑ Steyr CVT6130 KOMMUNAL
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4807844 4807844
  54439 Saarburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 4040 h, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Ελαστικά μπροστά: 440/80 R28, ...
64.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SaMASZ Samasz PSV 301
ΝΈΑ SaMASZ Samasz PSV 301
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4807843 4807843
  54439 Saarburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
4.789,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson 1905H Allrad mit Mittelachsmähwerk
4
ΝΈΑ Branson 1905H Allrad mit Mittelachsmähwerk
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4807822 4807822
  54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υδροστατική κίνηση, Μέγιστη ταχύτητα: 14 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
9.151,26 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Morgnieux Grasaufnahmegerät 530L mit Zapfwellenantrieb
5
ΝΈΑ Morgnieux Grasaufnahmegerät 530L mit Zapfwellenantrieb
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4807809 4807809
  54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.647,06 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X590
7
ΝΈΑ John Deere X590
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4807799 4807799
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 2228GC
6
ΝΈΑ Massey Ferguson 2228GC
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4807783 4807783
  47240 BON ENCONTRE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 600 h, Τετρακίνητο
6.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sweep Heftruck Veegmachine
4
ΝΈΑ Sweep Heftruck Veegmachine
Σαρωτικές μηχανές, 4807658 4807658
  4906 AA Oosterhout N-Br, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.05 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tuchel Eco sweep  230
4
ΝΈΑ Tuchel Eco sweep 230
Σαρωτικές μηχανές, 4807643 4807643
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, 3ος τροχός βάθους, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Χωρητικότητα δοχείου: 200.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.983,19 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SaMASZ PT3-190
2
ΝΈΑ SaMASZ PT3-190
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4807634 4807634
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
7.500 €
Δείτε αγγελία
Bema Agrar 2300
ΝΈΑ Bema Agrar 2300
Σαρωτικές μηχανές, 4807524 4807524
  84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Χωρητικότητα δοχείου: 230.00 l
1.690 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige/Other K 520 KEHRMASCHINE 00.540.00001
Σαρωτικές μηχανές, 4807099 4807099
  59399 Olfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 226.00 m
1.989,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toro Groundsmaster 7210 Zeroturn Nullwendekreis Mäher Aufsitzmäher
6
ΝΈΑ Toro Groundsmaster 7210 Zeroturn Nullwendekreis Mäher Aufsitzmäher
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4806975 4806975
  91746 Weidenbach, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
13.361,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Husqyarna RIDER P 520D
15
ΝΈΑ Husqyarna RIDER P 520D
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4806955 4806955
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
16.387 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alpego TriLat TL 33 - 200
9
ΝΈΑ Alpego TriLat TL 33 - 200
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4806893 4806893
  23628 Klempau, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Husqvarna Rider P 524
3
ΝΈΑ Husqvarna Rider P 524
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4806866 4806866
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
14.915,97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 5048