Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Husqvarna Automower 308
ΝΈΑ Husqvarna Automower 308
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4108718
85077 Manching, Γερμανία
1.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota G 26
4
ΝΈΑ Kubota G 26
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4108701
89344 Aislingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 19 kW
11.500 €

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ PG270D 4HE
Σαρωτικές μηχανές, 4108648
34369 Hofgeismar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
4.874 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tuchel Eco 520-230 Heckanbau
2
ΝΈΑ Tuchel Eco 520-230 Heckanbau
Σαρωτικές μηχανές, 4108615
88367 Hohentengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
2.092 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TM 3265 AHLK
11
ΝΈΑ Iseki TM 3265 AHLK
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4108613
88367 Hohentengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 35 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, ...
29.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TG 6400 AHLK
5
ΝΈΑ Iseki TG 6400 AHLK
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4108612
88367 Hohentengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 8 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
30.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TH 4365 AHLK
5
ΝΈΑ Iseki TH 4365 AHLK
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4108611
88367 Hohentengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 14 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
33.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solo 545R
ΝΈΑ Solo 545R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4108584
84539 Ampfing, Γερμανία
Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Stiga TORNADO 9118 XWS MOWER
ΝΈΑ Stiga TORNADO 9118 XWS MOWER
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4108509
IP12 1PL Melton, Μεγ. Βρετανία
3.861 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga TORNADO 7118 HWS MOWER
ΝΈΑ Stiga TORNADO 7118 HWS MOWER
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4108507
IP12 1PL Melton, Μεγ. Βρετανία
2.612 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Stiga 340X POWER UNIT
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4108502
IP12 1PL Melton, Μεγ. Βρετανία
2.839 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga EXCEL 55SVQ H
ΝΈΑ Stiga EXCEL 55SVQ H
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4108456
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 3 kW, Πλάτος εργασίας: 0.53 m, Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
480 €

Δείτε αγγελία
Fliegl WOODKING CLASSIC - 3
ΝΈΑ Fliegl WOODKING CLASSIC - 3
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4108430
49429 Visbek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Iseki  TM3185F Allrad Traktor Schlepper mit FRONTLADER
18
ΝΈΑ Iseki TM3185F Allrad Traktor Schlepper mit FRONTLADER
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4108263
77815 Baden-Württemberg - Bühl, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 15 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Ημερομηνία εγγραφής: 21.06.2016, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h
11.900 €

Δείτε αγγελία
Agria 5500 KL
8
ΝΈΑ Agria 5500 KL
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4108188
49832 Freren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 1.25 m
3.277 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Castelgarden XF140HD
4
ΝΈΑ Castelgarden XF140HD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4108174
59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 0.72 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.479 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kronberger Schneepflug
4
ΝΈΑ Kronberger Schneepflug
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4108133
75031 Eppingen, Γερμανία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
690 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 3520
16
ΝΈΑ John Deere 3520
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4107874
24943 Flensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 1408 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, ...
26.000 €

Δείτε αγγελία
Bema Agrar 2300
4
ΝΈΑ Bema Agrar 2300
Σαρωτικές μηχανές, 4107833
48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.807 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LISICKI Kosiarka rotacyjna 1.65
8
ΝΈΑ LISICKI Kosiarka rotacyjna 1.65
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4107824
18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Πλάτος εργασίας: 1.65 m
690 €

Δείτε αγγελία
Solo AL-KO T16-103.7 HD V2
ΝΈΑ Solo AL-KO T16-103.7 HD V2
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4107818
06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.280 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda HF 2417 K2
5
ΝΈΑ Honda HF 2417 K2
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4107726
26209 Hatten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.02 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.059 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LISICKI Kosiarka sadownicza rozdrabniacz
6
ΝΈΑ LISICKI Kosiarka sadownicza rozdrabniacz
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4107655
18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.40 m
928 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir SKM 30 Kat. II
9
ΝΈΑ Saphir SKM 30 Kat. II
Σαρωτικές μηχανές, 4107649
26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere BM25354
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4107641
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 4409