Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
John Deere Bema New Holland Fendt Pronar Amazone Hydrac Mercedes-Benz
MTD 46S
7
ΝΈΑ MTD 46S
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5073028 5073028
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 2 kW, Πλάτος εργασίας: 0.46 m
237,50 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Tuchel Kehrmaschine ECO 230
8
ΝΈΑ Tuchel Kehrmaschine ECO 230
Σαρωτικές μηχανές, 5073023 5073023
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, 3ος τροχός βάθους, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Cub Cadet XT1 OR106
15
ΝΈΑ Cub Cadet XT1 OR106
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5072986 5072986
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.06 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.333,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Husqvarna LC347V
8
ΝΈΑ Husqvarna LC347V
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5072967 5072967
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 3 kW, Πλάτος εργασίας: 0.47 m
499,17 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Cub Cadet XT2 QR106
20
ΝΈΑ Cub Cadet XT2 QR106
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5072960 5072960
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.06 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.250 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige Stapler-Schneepflug
14
ΝΈΑ Sonstige Stapler-Schneepflug
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5072957 5072957
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Τύπος: Λοιπά
416,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 211 Varion V
12
ΝΈΑ Fendt 211 Varion V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5072919 5072919
  2111 Tresdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 82 kW, Ώρες λειτουργίας: 565 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
75.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Soma Vario-Schneepflug M270
8
ΝΈΑ Soma Vario-Schneepflug M270
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5072917 5072917
  8654 Fischbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
3.666,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Soma Gorenc Schneeschild 35/260 Hydraulisch
12
ΝΈΑ Soma Gorenc Schneeschild 35/260 Hydraulisch
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5072916 5072916
  8654 Fischbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
1.625 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bema Kommunal Dual 1250mm mit Frontzapfwelle
6
ΝΈΑ Bema Kommunal Dual 1250mm mit Frontzapfwelle
Σαρωτικές μηχανές, 5072907 5072907
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, 3ος τροχός βάθους, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.416,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Belos Trans Pro 54
20
ΝΈΑ Sonstige Belos Trans Pro 54
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5072905 5072905
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009
9.920 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agroplus F 80 Keyleine
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5072866 5072866
  88131 Lindau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige FSI Baumstumpffräse B22
4
ΝΈΑ Sonstige FSI Baumstumpffräse B22
Θρυμματιστές κορμών, 5072858 5072858
  57392 Schmallenberg-Felbecke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
5.882,35 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sobernheimer 3.0
4
ΝΈΑ Sobernheimer 3.0
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5072856 5072856
  94154 Neukirchen v. Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Τύπος: Λοιπά
3.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kugelmann Duplex Inox, 3-Punkt Streuer
4
ΝΈΑ Kugelmann Duplex Inox, 3-Punkt Streuer
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5072847 5072847
  94154 Neukirchen v. Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
8.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder A6
5
ΝΈΑ Holder A6
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5072791 5072791
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1979
14.601,77 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hydrac UNI-290
3
ΝΈΑ Hydrac UNI-290
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5072775 5072775
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.90 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
4.360 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TCE 50
4
ΝΈΑ New Holland TCE 50
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5072755 5072755
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 2674 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
11.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kahlbacher LS 270
2
ΝΈΑ Kahlbacher LS 270
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5072737 5072737
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland T4.105N
8
ΝΈΑ New Holland T4.105N
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5072674 5072674
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 78 kW, Ώρες λειτουργίας: 4973 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
36.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Kehrmaschine 231
2
ΝΈΑ Saphir Kehrmaschine 231
Σαρωτικές μηχανές, 5072663 5072663
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, 3ος τροχός βάθους, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.990 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige BIG LIFT Schneepflug
2
ΝΈΑ Sonstige BIG LIFT Schneepflug
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5072652 5072652
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
3.900 €
Δείτε αγγελία
Pronar PU 2600
5
ΝΈΑ Pronar PU 2600
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5072651 5072651
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
4.300 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Pronar PS -250- M
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5072646 5072646
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λοιπά
1.690 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hydrac SK 230
2
ΝΈΑ Hydrac SK 230
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5072633 5072633
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
3.216,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 5674