Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
metal HYD ROLLS
5
ΝΈΑ metal HYD ROLLS
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3938098
BA151TY Bradford On Avon, Μεγ. Βρετανία
4.020 €
με 20% ΦΠΑ
3.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vermeer Kabel-Leitungspflug
ΝΈΑ Vermeer Kabel-Leitungspflug
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3937858
74847 Obrigheim, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Väderstad Various rings & breakers to fit Vaderstad (P42)
ΝΈΑ Väderstad Various rings & breakers to fit Vaderstad (P42)
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3937619
CV350EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
55 €
με 20% ΦΠΑ
45 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other KIDD 8' WIDE FLAT ROLL
5
ΝΈΑ Other KIDD 8' WIDE FLAT ROLL
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3936751
SG88LZ Barkway, Μεγ. Βρετανία
886 €
με 20% ΦΠΑ
738 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB Load Guard
ΝΈΑ JCB Load Guard
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3936703
YO253QQ Foxholes, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
266 €
με 20% ΦΠΑ
221 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Iseki Mähwerk SSM 54
3
Iseki Mähwerk SSM 54
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3935237
72622 Nürtingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
1.250 €
με 19% ΦΠΑ
1.050 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Humus Safety-Cut 60H
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3934636
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
3.700 €
με 19% ΦΠΑ
3.109 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Electric Motor Drive Unit
2
Other Electric Motor Drive Unit
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3934297
CO85DJ Bures, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
4.769 €
με 20% ΦΠΑ
3.974 € καθαρά
Δείτε αγγελία
EPOKE S2400 ES
3
EPOKE S2400 ES
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3932810
99974 Mühlhausen /Görmar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
5.950 €
με 19% ΦΠΑ
5.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AUSA
6
AUSA
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3932618
63179 Obertshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
11.500 €

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
3 STK. 11 BLADET KLI
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3932278
8380 Trige, Δανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
RASCO SOLID X2.0 VHP
8
RASCO SOLID X2.0 VHP
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3932115
49846 Hoogstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
3.800 €

Δείτε αγγελία
Scantec WDS 400 K
4
Scantec WDS 400 K
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3931757
89290 Buch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
1.785 €
με 19% ΦΠΑ
1.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
LANDGUT C 833 E INOX
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3930292
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009
1.890 €
με 13% ΦΠΑ
1.673 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trejon SP 250 Walzenstreuer für Gehsteig/Kleintraktor!
8
Trejon SP 250 Walzenstreuer für Gehsteig/Kleintraktor!
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3927210
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
3.948 €
με 20% ΦΠΑ
3.290 € καθαρά
Δείτε αγγελία
APV WD 40 M2 Salzstreuer für ATV oder PKW
8
APV WD 40 M2 Salzstreuer für ATV oder PKW
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3927171
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
1.548 €
με 20% ΦΠΑ
1.290 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rauch EKS 150
11
Rauch EKS 150
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3926437
96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
2.130 €
με 19% ΦΠΑ
1.790 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wiedenmann TXL-S
4
Wiedenmann TXL-S
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3926397
83104 Schönau b.Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
2.350 €
με 19% ΦΠΑ
1.975 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dal Cero GR 2
6
Dal Cero GR 2
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3924885
84152 Mengkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
4.501 €
με 19% ΦΠΑ
3.782 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota MK 5000
8
Kubota MK 5000
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3924165
39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AL-KO Motorhacke
8
AL-KO Motorhacke
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3924166
39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
536 €
με 19% ΦΠΑ
450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DIVERSE FABRIKATE DREIPUNKT WALZENSTREUER
5
DIVERSE FABRIKATE DREIPUNKT WALZENSTREUER
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3922658
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
550 €
με 20% ΦΠΑ
458 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other A-Frame
Other A-Frame
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3921082
YO253QQ Foxholes, Μεγ. Βρετανία
68 €
με 20% ΦΠΑ
57 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rauch SA 601
5
Rauch SA 601
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3920522
87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
1.790 €
με 19% ΦΠΑ
1.504 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agria Kreiselmäher
8
Agria Kreiselmäher
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 3919115
39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
833 €
με 19% ΦΠΑ
700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 400