Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Amazone John Deere Mercedes-Benz Stoll Cramer Dücker Bogballe Weber
Sonstige Belos Trans Pro 54
20
ΝΈΑ Sonstige Belos Trans Pro 54
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5072905 5072905
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009
9.920 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kugelmann Duplex Inox, 3-Punkt Streuer
4
ΝΈΑ Kugelmann Duplex Inox, 3-Punkt Streuer
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5072847 5072847
  94154 Neukirchen v. Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
8.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder A6
5
ΝΈΑ Holder A6
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5072791 5072791
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1979
14.601,77 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LANDGUT CN 503
5
ΝΈΑ LANDGUT CN 503
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5072315 5072315
  8401 Kalsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014
840,71 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kärcher 13/18
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5070235 5070235
  51688 Wipperfürth, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Stoll FMS 150 3P
ΝΈΑ Stoll FMS 150 3P
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5069758 5069758
  79426 Buggingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997
2.500 €
Δείτε αγγελία
Schmidt P 3 E
4
Schmidt P 3 E
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5065405 5065405
  58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kubota Rasentraktor PROFI Sportplatz Kommunal Rasentrac Rasenmäh
3
Kubota Rasentraktor PROFI Sportplatz Kommunal Rasentrac Rasenmäh
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5061393 5061393
  93359 Wildenberg, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lesnik PR18 Selbstlade-Tellerstreuer 1500Liter
18
Lesnik PR18 Selbstlade-Tellerstreuer 1500Liter
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5061010 5061010
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
12.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Mercedes Benz Unimog U 400
15
Mercedes-Benz Mercedes Benz Unimog U 400
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5059441 5059441
  93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
29.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch WINTERDIENSTSTREUER SA 250
3
Rauch WINTERDIENSTSTREUER SA 250
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5056830 5056830
  08496 Neumark, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
400 €
Δείτε αγγελία
Sonstige SAT- Sand und Splistreuer-Neumaschine
20
Sonstige SAT- Sand und Splistreuer-Neumaschine
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5054835 5054835
  4906 Eberschwang, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
3.990 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landgut Herkules 844 Inox Salz/Splittstreuer
10
Landgut Herkules 844 Inox Salz/Splittstreuer
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5054830 5054830
  6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
3.600 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eco Ecotech Streuer XTA - 140
7
Eco Ecotech Streuer XTA - 140
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5054829 5054829
  4484 Kronstorf, Αυστρία
876,11 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lehner Polaro 110
5
Lehner Polaro 110
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5054326 5054326
  78194 Immendingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.019,33 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hansa Heckanbaustreuer
5
Hansa Heckanbaustreuer
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5054325 5054325
  78194 Immendingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
1.300 €
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Mercedes benz Unimog U 900 / 417
10
Mercedes-Benz Mercedes benz Unimog U 900 / 417
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5053615 5053615
  93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990
14.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Mercedes Benz Unimog U 1600
19
Mercedes-Benz Mercedes Benz Unimog U 1600
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5053606 5053606
  93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996
23.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ladog Ladog G 129 N 20
17
Ladog Ladog G 129 N 20
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5052837 5052837
  93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
7.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EPOKE STREUER TP 3 K
11
EPOKE STREUER TP 3 K
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5051635 5051635
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
10.084 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki GLS 1250 H Grass- und Laubaufnahme Turbine + Hochentleerung
5
Iseki GLS 1250 H Grass- und Laubaufnahme Turbine + Hochentleerung
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5050701 5050701
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
1.150 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Stiga 100 Combi
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5048552 5048552
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
FAE UMH/S-A225
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5048259 5048259
  35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
15.126,05 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EPOKE STREUER TP 9 K
11
EPOKE STREUER TP 9 K
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5048044 5048044
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
15.546 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch UKS 100
11
Rauch UKS 100
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5048042 5048042
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.185 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 394