Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Pronar Salz- Sandstreuer T 131, ca. 3 m³, NEU
13
Pronar Salz- Sandstreuer T 131, ca. 3 m³, NEU
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct1807463
49847 Itterbeck, Γερμανία
12.995 €
με 19% ΦΠΑ
10.920 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
polyGLAS Streukasten / Streugutbehälter / Futterbox aus GFK
2
polyGLAS Streukasten / Streugutbehälter / Futterbox aus GFK
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3625107
89296 Osterberg, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
DPM Sandstreuer Salzstreuer PS150 1,33m/1,83m Selbstaufladend
4
DPM Sandstreuer Salzstreuer PS150 1,33m/1,83m Selbstaufladend
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct2248106
02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.319 €
με 19% ΦΠΑ
1.949 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
ECO Technologis Grasabsaugung Gras Vampir GV1 600l
2
ECO Technologis Grasabsaugung Gras Vampir GV1 600l
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct2361531
65614 Beselich - Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
3.990 €
4.999 €

με 19% ΦΠΑ
3.353 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Salz- Sandstreuer T 130, ca. 2 m², NEU
12
Pronar Salz- Sandstreuer T 130, ca. 2 m², NEU
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct1394208
49847 Itterbeck, Γερμανία
11.341 €
με 19% ΦΠΑ
9.530 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agria Typ 2700 Gartenfräsen 2 Stück
4
Agria Typ 2700 Gartenfräsen 2 Stück
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3791924
86675 Buchdorf, Γερμανία
2.700 €
με 19% ΦΠΑ
2.269 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AS-Motor AS 901 SM
Βίντεο
4
AS-Motor AS 901 SM
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3791451
74597 Stimpfach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
6.500 €
με 19% ΦΠΑ
5.462 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Tellerstreuer
5
Tellerstreuer
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3772192
9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1990
3.990 €

Δείτε αγγελία
Husqvarna Automower Garage
4
Husqvarna Automower Garage
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3749437
84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
249 €
με 19% ΦΠΑ
209 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Spearhead Trident Park 4000
8
Spearhead Trident Park 4000
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3750867
32312 Luebbecke, Γερμανία
12.900 €

Δείτε αγγελία
Heckcontainer - Heckmulde - 1,80m
4
Heckcontainer - Heckmulde - 1,80m
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3751880
08539 Oberpirk, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
550 €
με 19% ΦΠΑ
462 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Heckcontainer  - Heckmulde - 2,00m
4
Heckcontainer - Heckmulde - 2,00m
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3751874
08539 Oberpirk, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
580 €
με 19% ΦΠΑ
487 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gmeiner Traktorstreuer TB-TRACON 1500 Wegabhängig NEU
8
Gmeiner Traktorstreuer TB-TRACON 1500 Wegabhängig NEU
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3750501
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
16.680 €
με 20% ΦΠΑ
13.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MD Dexwal Düngerstreuer Dexwal VibroTornado 33-840
Βίντεο
6
MD Dexwal Düngerstreuer Dexwal VibroTornado 33-840
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3738229
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.379 €
με 19% ΦΠΑ
1.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MD Sandstreuer Salzstreuer PS150 1,33m/1,83m Selbstaufladend
4
MD Sandstreuer Salzstreuer PS150 1,33m/1,83m Selbstaufladend
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3738228
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.319 €
με 19% ΦΠΑ
1.949 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other ECO MultiWash SWA 1300
7
Sonstige / Other ECO MultiWash SWA 1300
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3738923
31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
9.900 €
με 19% ΦΠΑ
8.319 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone EK-S
8
Amazone EK-S
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3750286
87477 Sulzberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
950 €
με 19% ΦΠΑ
798 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trejon SP 250 Walzenstreuer für Gehsteig/Kleintraktor!
8
Trejon SP 250 Walzenstreuer für Gehsteig/Kleintraktor!
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3750467
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
3.948 €
με 20% ΦΠΑ
3.290 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Landgut Cono 200 Splitt /Salz Streuer
8
Landgut Cono 200 Splitt /Salz Streuer
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3750422
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
2.388 €
με 20% ΦΠΑ
1.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trejon Optimal Splitt-,Sand- u. Salzstreuer
8
Trejon Optimal Splitt-,Sand- u. Salzstreuer
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3750477
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
7.188 €
με 20% ΦΠΑ
5.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
APV WD 40 M2 Salzstreuer für ATV oder PKW
8
APV WD 40 M2 Salzstreuer für ATV oder PKW
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3750365
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
1.548 €
με 20% ΦΠΑ
1.290 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gmeiner Tracon 1000 Splittstreuer/Salzstreuer
8
Gmeiner Tracon 1000 Splittstreuer/Salzstreuer
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3750358
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
14.280 €
με 20% ΦΠΑ
11.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
PZ-Vicon PS 225
5
PZ-Vicon PS 225
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3750040
73066 Uhingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
3.190 €
με 19% ΦΠΑ
2.681 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 1,57 MÄHWERK
6
John Deere 1,57 MÄHWERK
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3770898
49661 Cloppenburg, Γερμανία
2.600 €

Δείτε αγγελία
Rauch Axeo 18.1 C buchens de
8
Rauch Axeo 18.1 C buchens de
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3773135
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
5.938 €
με 19% ΦΠΑ
4.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rauch Axeo 2.1 H buchens de
9
Rauch Axeo 2.1 H buchens de
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3773132
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.975 €
με 19% ΦΠΑ
3.340 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rauch SA121 R buchens de
6
Rauch SA121 R buchens de
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3773127
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.654 €
με 19% ΦΠΑ
1.390 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rauch SA 360  buchens de
8
Rauch SA 360 buchens de
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3773088
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.570 €
με 19% ΦΠΑ
2.160 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rauch SA 250 buchens de
8
Rauch SA 250 buchens de
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3773085
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.990 €

Δείτε αγγελία
Holder C 340 digital
10
Holder C 340 digital
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, rct3776729
25767 Albersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
21.301 €
με 19% ΦΠΑ
17.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 412