Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Mercedes-Benz Amazone Hydrac Stoll
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Morgnieux Grasaufnahmegerät 530L mit Zapfwellenantrieb
5
ΝΈΑ Morgnieux Grasaufnahmegerät 530L mit Zapfwellenantrieb
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4807809 4807809
  54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.647,06 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SaMASZ PT3-190
2
ΝΈΑ SaMASZ PT3-190
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4807634 4807634
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
7.500 €
Δείτε αγγελία
Husqvarna Rider P 524
3
ΝΈΑ Husqvarna Rider P 524
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4806866 4806866
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
14.915,97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AL-KO Motorhacke
8
ΝΈΑ AL-KO Motorhacke
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4806727 4806727
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
336,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stihl Flex-Führungswagen
4
Stihl Flex-Führungswagen
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4803887 4803887
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
550 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Egholm Nilfisk Egholm PR 2150
4
Egholm Nilfisk Egholm PR 2150
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4803642 4803642
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
29.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jensen A 540
12
Jensen A 540
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4803290 4803290
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
13.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir PLS 500
9
Saphir PLS 500
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4802641 4802641
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.134,45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch SA 360
2
Rauch SA 360
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4802602 4802602
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
2.478,99 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lehner Polaro 110 E
8
Lehner Polaro 110 E
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4802576 4802576
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.142,86 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Goldoni TWIST 8S+
7
Goldoni TWIST 8S+
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4801925 4801925
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Fliegl Woodking Classic
5
Fliegl Woodking Classic
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4797012 4797012
  56642 Kruft, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
7.142,86 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Mulag Kombimähgerät MKM 700
9
Sonstige / Other Mulag Kombimähgerät MKM 700
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4794395 4794395
  93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Jungo Jet 3500
7
Jungo Jet 3500
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4793232 4793232
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
49.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Herkules Elektro Allzweckkipper EPV+
2
Herkules Elektro Allzweckkipper EPV+
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4793231 4793231
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota Minibagger KX101-3
8
Kubota Minibagger KX101-3
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4792996 4792996
  56288 Kastellaun, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
13.025,21 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dal Cero GR 2
5
Dal Cero GR 2
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4792462 4792462
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
2.436,97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hydrac T-1400 R
11
Hydrac T-1400 R
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4792429 4792429
  97618 Wülfershausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
12.184,87 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CF MOTO C FORCE 550
9
CF MOTO C FORCE 550
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4788221 4788221
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
5.929,20 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Mercedes Benz Unimog U 300
20
Mercedes-Benz Mercedes Benz Unimog U 300
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4785224 4785224
  93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
32.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stihl FR 460 TC-EFM
Stihl FR 460 TC-EFM
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4782574 4782574
  8200 Gleisdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
825 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Goldoni JOKER 10S
5
Goldoni JOKER 10S
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4780970 4780970
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Goldoni JOKER 10S
5
Goldoni JOKER 10S
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4780969 4780969
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Goldoni JOKER 10S
5
Goldoni JOKER 10S
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4780968 4780968
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Goldoni JOKER 10S
5
Goldoni JOKER 10S
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4780967 4780967
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 368