Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Mercedes-Benz Amazone Hydrac Cramer
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Mercedes-Benz Mercedes Benz Unimog U 1200
11
Mercedes-Benz Mercedes Benz Unimog U 1200
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4861425 4861425
  93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki GLS 1260 H * Gras- und Laubsauger * Turbine * Bj. 2015
5
Iseki GLS 1260 H * Gras- und Laubsauger * Turbine * Bj. 2015
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4857386 4857386
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
7.350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 2036R
10
John Deere 2036R
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4853644 4853644
  67150 Niederkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
29.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki Gras- und Laubsauger GLS 550 H
8
ΝΈΑ Iseki Gras- und Laubsauger GLS 550 H
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4904272 4904272
  06493 Ballenstedt OT Badeborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
1.680,67 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rasco TRP 400-1500 ltr auf Lager
8
Rasco TRP 400-1500 ltr auf Lager
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4897828 4897828
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Amazone Grasshopper GH 150
5
Amazone Grasshopper GH 150
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4900798 4900798
  25489 Haselau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
5.873,95 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 BELOS KÄRCHER 54 TRANS PRO
20
ΝΈΑ BELOS KÄRCHER 54 TRANS PRO
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4901687 4901687
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009
21.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landgut Hercules INOX 844
9
Landgut Hercules INOX 844
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4841478 4841478
  6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
4.700 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 AKTION-Salz und Splitstreuer Winterprofi 12 Volt
18
AKTION-Salz und Splitstreuer Winterprofi 12 Volt
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4849905 4849905
  4906 Eberschwang, Αυστρία
1.383 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bema Groby light
5
Bema Groby light
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4813687 4813687
  49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Amazone E+S 751
9
Amazone E+S 751
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4809460 4809460
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
4.158,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U1200
8
Mercedes-Benz U1200
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4865653 4865653
  33165 Kleinenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992
24.789,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
INO Universal Split-/Salz-/Düngerstreuer 120 lt.
11
INO Universal Split-/Salz-/Düngerstreuer 120 lt.
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4860829 4860829
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
1.990 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ransomes Highway 3
7
Ransomes Highway 3
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4813156 4813156
  91746 Weidenbach, Γερμανία
20.990 €
Δείτε αγγελία
Wiedenmann GEBR. SUPER 400
9
Wiedenmann GEBR. SUPER 400
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4813150 4813150
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993
1.933 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Ramsomes HR 3086
6
Sonstige / Other Ramsomes HR 3086
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4823433 4823433
  64521 Groß-Gerau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
8.000 €
Δείτε αγγελία
John Deere X 135 R
7
John Deere X 135 R
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4816153 4816153
  93055 Regensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
2.647,06 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro Superpark HST 4400SP
12
Carraro Superpark HST 4400SP
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4809224 4809224
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
20.141,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone E+S 751
9
Amazone E+S 751
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4809166 4809166
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
4.991,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Walzenstreuer
6
Rauch Walzenstreuer
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4809357 4809357
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
1.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Feldherr FH100 Universalstreuer 90L
6
Feldherr FH100 Universalstreuer 90L
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4809277 4809277
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
1.241,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kersten Kehrmaschine FKM 1300
6
Kersten Kehrmaschine FKM 1300
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4822165 4822165
  46459 Rees, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 Jungo Jet 3500
7
Jungo Jet 3500
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4793232 4793232
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
49.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Woodking Classic
8
Fliegl Woodking Classic
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4797012 4797012
  56642 Kruft, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
7.142,86 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DVB Schotter-Sand-Kies Verteilschaufel
4
DVB Schotter-Sand-Kies Verteilschaufel
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4887348 4887348
  49456 Bakum-Lüsche, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
3.075,63 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 415