Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
John Deere Mercedes-Benz Amazone Stoll Hydrac Hauer Pronar Joskin
Verti Drain 305.200 H
14
Verti Drain 305.200 H
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5179115 5179115
  71034 Böblingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993
2.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch SA 121
11
Rauch SA 121
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5182783 5182783
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Waterkracht Weedmaster M Wildkrautbeseitigung mit Heißwasser
3
ΝΈΑ Waterkracht Weedmaster M Wildkrautbeseitigung mit Heißwasser
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5192672 5192672
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
12.900 €
logo
Δείτε αγγελία
Amazone Winterdienststreuer E+S 751
14
Amazone Winterdienststreuer E+S 751
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5185272 5185272
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
6.291,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki Zwischenachsmähwerk SSM 48
4
Iseki Zwischenachsmähwerk SSM 48
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5183964 5183964
  68307 Mannheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
1.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki Aufnahmebehälter GLS 550
4
Iseki Aufnahmebehälter GLS 550
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5183944 5183944
  68307 Mannheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
2.000 €
Δείτε αγγελία
Kubota STV 36
10
Kubota STV 36
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5185216 5185216
  8605 Kapfenberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013
12.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EPOKE STREUER TP 9 K
11
EPOKE STREUER TP 9 K
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5048044 5048044
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
15.546 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EPOKE STREUER TP 3 K
11
EPOKE STREUER TP 3 K
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5086149 5086149
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
9.664 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EPOKE STREUER TP 3 K
12
EPOKE STREUER TP 3 K
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5086150 5086150
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
10.084 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Rasentrac X350 R
12
John Deere Rasentrac X350 R
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5085748 5085748
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
3.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 1435 4WD
4
John Deere 1435 4WD
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5015081 5015081
  24217 Schönberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
14.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TOP-AGRO Pronar Schneepflug PUV280 2,8M Vario- SOFORT VERFUGBAR INCL STÜTZRAD
6
TOP-AGRO Pronar Schneepflug PUV280 2,8M Vario- SOFORT VERFUGBAR INCL STÜTZRAD
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5013116 5013116
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
3.099 €
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Sonstige AKTION-Salz und Splitstreuer Winterprofi 12 Volt
11
Sonstige AKTION-Salz und Splitstreuer Winterprofi 12 Volt
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4998114 4998114
  4906 Eberschwang, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
1.350 €
1.383 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zallys HS4 mit 300L Bewässerungssystem
4
Zallys HS4 mit 300L Bewässerungssystem
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5103093 5103093
  48361 Beelen, Γερμανία
8.193,28 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trejon Optimal DS 1400 Salzstreuer Splittstreuer
11
Trejon Optimal DS 1400 Salzstreuer Splittstreuer
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5088528 5088528
  6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
9.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmidt Traxos 12
4
Schmidt Traxos 12
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5080517 5080517
  78194 Immendingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
13.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hauer EisprofiXXM1500
10
Hauer EisprofiXXM1500
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5077408 5077408
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
12.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Ausa M 300 H X4
5
Ausa M 300 H X4
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5115789 5115789
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
39.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rasco TRP 1.5 ab Lager lieferbar
8
Rasco TRP 1.5 ab Lager lieferbar
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5092487 5092487
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hunklinger Chwytak do układania kostki brukowej
3
Hunklinger Chwytak do układania kostki brukowej
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5081358 5081358
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
8.515 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Hydrac UNI-180 SCHNEEPFLUG
5
Hydrac UNI-180 SCHNEEPFLUG
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5077711 5077711
  04668 Grimma, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir PLS 500
9
Saphir PLS 500
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4802641 4802641
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.134,45 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder C250 mit Wave Sensor Series
3
Holder C250 mit Wave Sensor Series
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4723638 4723638
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
115.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Mulag Kombimähgerät MKM 700
5
Sonstige / Other Mulag Kombimähgerät MKM 700
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4761293 4761293
  93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
18.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 373