Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Amazone Mercedes-Benz Cramer Hydrac
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Hauer SCHNEEPFLUGPLATTE + UNTERZUG
8
Hauer SCHNEEPFLUGPLATTE + UNTERZUG
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4671317 4671317
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
825 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ADD Hansa APZ 1003 H
6
ADD Hansa APZ 1003 H
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4735006 4735006
  93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
8.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
FRONTONI SCORPION-MRD4
7
FRONTONI SCORPION-MRD4
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4703165 4703165
  49624 Löningen-Vehrensande, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
ArkMet Schneepflug UNIVERSAL 3m/ snow plow 3m
5
ArkMet Schneepflug UNIVERSAL 3m/ snow plow 3m
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4933646 4933646
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.672,44 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kellfri ATV zbieracz liści / Laubkehrmaschine / leaf collectors
3
Kellfri ATV zbieracz liści / Laubkehrmaschine / leaf collectors
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4935277 4935277
  63-900 Rawicz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
185,83 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ArkMet V- Schneepflug 3m/ Snow plow  V-type 3m
7
ArkMet V- Schneepflug 3m/ Snow plow V-type 3m
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4933948 4933948
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
2.276,38 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Gmeiner STA 3000 TC
3
Gmeiner STA 3000 TC
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4934332 4934332
  83556 Griesstätt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
2.900 €
Δείτε αγγελία
Boki HY 1252 Vierradlenkung
6
Boki HY 1252 Vierradlenkung
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4927682 4927682
  73560 Böbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
32.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landgut Herkules 844 INOX
13
Landgut Herkules 844 INOX
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4931600 4931600
  6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
4.990 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fischer Schwemmbalken passend zu Multicar
10
Fischer Schwemmbalken passend zu Multicar
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4925441 4925441
  6210 Sursee, Ελβετία
901,19 €
χωρίς 7.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bertschi Schaufel mit 3 Punkt Aufnahme
6
Bertschi Schaufel mit 3 Punkt Aufnahme
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4925370 4925370
  6210 Sursee, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 2004
409,63 €
χωρίς 7.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rasco TRP 400-1.500ltr. 35x auf Lager
8
Rasco TRP 400-1.500ltr. 35x auf Lager
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4927220 4927220
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BAUER Kommunalfass VG 52-KS
3
BAUER Kommunalfass VG 52-KS
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4589234 4589234
  59227 Gersteinstraße 7, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rauch AXEO 18.1 QUANTRON
5
Rauch AXEO 18.1 QUANTRON
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4539410 4539410
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012
6.628,32 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmidt SAB 35-27 TLWKA
10
Schmidt SAB 35-27 TLWKA
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4557589 4557589
  21769 Lamstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997
3.600 €
Δείτε αγγελία
Kersten UB 5070M-ABR Wildkrautbürste
5
Kersten UB 5070M-ABR Wildkrautbürste
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4549527 4549527
  68307 Mannheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
5.798,32 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hummel RA-F
4
Hummel RA-F
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4593730 4593730
  78194 Immendingen, Γερμανία
3.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmidt MITOS AUFBAU-SALZSTREUER
17
Schmidt MITOS AUFBAU-SALZSTREUER
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4550981 4550981
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
7.700 €
Δείτε αγγελία
Gilbers JCB ST 5 EMP Aufbaumulcher
7
Gilbers JCB ST 5 EMP Aufbaumulcher
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4553287 4553287
  42477 Radevormwald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
6.900 €
Δείτε αγγελία
Schmidt Stratos F 25 (22)
3
Schmidt Stratos F 25 (22)
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4458805 4458805
  88212 Ravensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
19.400 €
Δείτε αγγελία
Trejon SP 250 Splittstreuer / Walzenstreuer
16
Trejon SP 250 Splittstreuer / Walzenstreuer
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4495298 4495298
  6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
2.990 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Iseki ICT 50 mit Mähwerk THM 2500B
-11%
4
Iseki ICT 50 mit Mähwerk THM 2500B
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4492998 4492998
  68307 Mannheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
41.176,47 €
46.218,49 €

Δείτε αγγελία
Inter-Tech Hydr. Maisschiebeschid/Hydraulic corn piles remover
8
Inter-Tech Hydr. Maisschiebeschid/Hydraulic corn piles remover
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4446683 4446683
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
6.271,67 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
EcoTech WKG 7  Wildkrautbüsrte
5
EcoTech WKG 7 Wildkrautbüsrte
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4685018 4685018
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 Bressel & Lade Arbeitskorb BLA I WM HV
6
Bressel & Lade Arbeitskorb BLA I WM HV
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4694897 4694897
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
1.371,68 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 359