Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Εκχιονιστικά μηχανήματα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εκχιονιστικά μηχανήματα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Metal-Technik Schneepflug Vario Kommunalplatte 2,2 m bis 3,0 m
ΝΈΑ Metal-Technik Schneepflug Vario Kommunalplatte 2,2 m bis 3,0 m
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3937973
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική ρύθμιση, Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
2.229 €
με 19% ΦΠΑ
1.873 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Schneepflug mit Komunalplatte, 2,6 m bis 3,0 m
7
ΝΈΑ Metal-Technik Schneepflug mit Komunalplatte, 2,6 m bis 3,0 m
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3937911
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική ρύθμιση, Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.607 €
με 19% ΦΠΑ
1.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Schneepflug Vario schwer 2,1 m bis 3,0 m
5
ΝΈΑ Metal-Technik Schneepflug Vario schwer 2,1 m bis 3,0 m
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3937873
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.10 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.259 €
με 19% ΦΠΑ
1.058 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Schneepflug Vario leicht 1,5 m bis 2,2 m
ΝΈΑ Metal-Technik Schneepflug Vario leicht 1,5 m bis 2,2 m
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3937863
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.172 €
με 19% ΦΠΑ
985 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Schneepflug leicht 1,5 m bis 3,0 m
ΝΈΑ Metal-Technik Schneepflug leicht 1,5 m bis 3,0 m
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3937851
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
759 €
με 19% ΦΠΑ
638 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Schneepflug einfach 1,56 m bis 2,08 m
2
ΝΈΑ Metal-Technik Schneepflug einfach 1,56 m bis 2,08 m
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3937835
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.56 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
765 €
με 19% ΦΠΑ
643 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Aebi KM 34
10
ΝΈΑ Aebi KM 34
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3937430
4802 Ebensee, Αυστρία
1.900 €

Δείτε αγγελία
WESTA Schneefräse 450 / 1350
11
ΝΈΑ WESTA Schneefräse 450 / 1350
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3937428
4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Hauer 3 M 1-TEILIG
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3937392
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
2.100 €
με 13% ΦΠΑ
1.858 € καθαρά
Δείτε αγγελία
THOME BORMANN TS II 300 EURO 3
6
ΝΈΑ THOME BORMANN TS II 300 EURO 3
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3937389
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011
5.980 €
με 13% ΦΠΑ
5.292 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DIVERSE FABRIKATE PLATTE MIT UNTERZUG
3
ΝΈΑ DIVERSE FABRIKATE PLATTE MIT UNTERZUG
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3937382
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
650 €
με 20% ΦΠΑ
542 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Matev SRM-FB 160 Schneeräumschild
8
ΝΈΑ Matev SRM-FB 160 Schneeräumschild
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3937004
96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
1.651 €
με 19% ΦΠΑ
1.387 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone E+S 300
8
ΝΈΑ Amazone E+S 300
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3936715
58553 Halver, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
1.400 €

Δείτε αγγελία
Pomarol  Planierschild Schneeschild Planierraupe T201/V4 3,4m
14
ΝΈΑ Pomarol Planierschild Schneeschild Planierraupe T201/V4 3,4m
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3936608
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.40 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
2.255 €

Δείτε αγγελία
Pomarol Planierschild Schneeschild Planierraupe T201/V2 2,8m
15
ΝΈΑ Pomarol Planierschild Schneeschild Planierraupe T201/V2 2,8m
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3936603
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
2.060 €

Δείτε αγγελία
Kärcher STH 5.56 W
3
Kärcher STH 5.56 W
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3934635
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 0.55 m
790 €
με 19% ΦΠΑ
664 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Saphir RS 2500
2
Saphir RS 2500
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3934632
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.131 €
με 19% ΦΠΑ
950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Eigenbau Schneeschild  2m
Eigenbau Schneeschild 2m
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3934536
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
300 €
με 19% ΦΠΑ
252 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 44 Snowblower
2
John Deere 44 Snowblower
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3934533
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.12 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kärcher STH 8.66W
Kärcher STH 8.66W
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3934507
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.66 m
1.894 €
με 19% ΦΠΑ
1.592 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fehrenbach ST 2200
Fehrenbach ST 2200
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3934505
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.55 m
1.100 €
με 19% ΦΠΑ
924 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Matev SF160L
Matev SF160L
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3934439
7759 ROOST, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2011, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.100 €
με 17% ΦΠΑ
940 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schmidt E 3.2
4
Schmidt E 3.2
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3933000
88239 Wangen im Allgäu, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981
2.750 €
με 19% ΦΠΑ
2.311 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά UNBEKANNT
3
UNBEKANNT
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3932811
99974 Mühlhausen /Görmar, Γερμανία
5.950 €
με 19% ΦΠΑ
5.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SaMASZ
6
SaMASZ
Εκχιονιστικά μηχανήματα, 3932098
6281 Mechelen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.30 m
2.723 €
με 21% ΦΠΑ
2.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1289