Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Rauch Zoutstrooier AXEO6.1Q
ΝΈΑ Rauch Zoutstrooier AXEO6.1Q
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4413431
  7325 AC Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 560.00 l, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Matev FKS1.6 160cm Profi Schneeschild Räumschild hydr. Versand mög
13
ΝΈΑ Matev FKS1.6 160cm Profi Schneeschild Räumschild hydr. Versand mög
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4413416
  65527 Niedernhausen, Γερμανία
Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.386,55 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Matev SCHNEEPFLUG SRM-FB 160
7
ΝΈΑ Matev SCHNEEPFLUG SRM-FB 160
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4412121
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
1.387 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 VARIO SCHNEEPFLUG LF-C
9
ΝΈΑ VARIO SCHNEEPFLUG LF-C
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4412120
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
2.899 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmidt Rasco Mosor PK 3.0 Schneeschild Beilhack
9
ΝΈΑ Schmidt Rasco Mosor PK 3.0 Schneeschild Beilhack
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4410708
  26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
8.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SaMASZ UNI 180 Schneeschild Räumschild für Radlader Versand möglich
14
ΝΈΑ SaMASZ UNI 180 Schneeschild Räumschild für Radlader Versand möglich
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4410549
  65527 Niedernhausen, Γερμανία
Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
1.579,83 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
SaMASZ UNI 180 Schneeschild Räumschild NEU Versand möglich
11
ΝΈΑ SaMASZ UNI 180 Schneeschild Räumschild NEU Versand möglich
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4410547
  65527 Niedernhausen, Γερμανία
Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
1.553,78 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
SaMASZ UNI 200 Räumschild Schneeschild NEU - Versand möglich
10
ΝΈΑ SaMASZ UNI 200 Räumschild Schneeschild NEU - Versand möglich
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4410531
  65527 Niedernhausen, Γερμανία
Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
1.595,80 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Küpper-Weisser STA 80
5
ΝΈΑ Küpper-Weisser STA 80
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4410091
  88499 Riedlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
3.000 €
Δείτε αγγελία
SaMASZ Samasz PSV 301
ΝΈΑ SaMASZ Samasz PSV 301
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4410053
  54439 Saarburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Λεπίδα εκχιονιστικού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
AV Tec Schneeschild
4
ΝΈΑ AV Tec Schneeschild
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4409879
  21516 Woltersdorf, Γερμανία
2.555 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Bunce Front Mounted Snow Plough
5
ΝΈΑ Bunce Front Mounted Snow Plough
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4409545
  CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hydrac U-III 280 C-GT
11
ΝΈΑ Hydrac U-III 280 C-GT
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4409333
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
7.143 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hydrac U-III 300 LGT
9
ΝΈΑ Hydrac U-III 300 LGT
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4409332
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
6.639 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kreuter Schubrahmen
3
ΝΈΑ Kreuter Schubrahmen
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4409305
  90768 Fürth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
546,22 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmidt Schneeschild
2
ΝΈΑ Schmidt Schneeschild
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4409304
  90768 Fürth, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m
1.470,59 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hydrac U III 300 GTC  #225
3
ΝΈΑ Hydrac U III 300 GTC #225
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4409288
  82515 Wolfratshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
3.500 €
Δείτε αγγελία
KFMR S 300
-21%
12
KFMR S 300
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4408305
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
2.300 €
2.900 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SaMASZ PSV 231
SaMASZ PSV 231
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4408270
  15926 Luckau, Γερμανία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
2.999 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PFAU  Salzstreuer Winterdienst
10
PFAU Salzstreuer Winterdienst
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4408269
  48249 Dülmen, Γερμανία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
327,73 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hydrac SK-210
4
Hydrac SK-210
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4407897
  26340 Zetel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
2.100 €
Δείτε αγγελία
Honda 970WS
11
Honda 970WS
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4407612
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012
3.088,50 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wiedenmann Snow Master
14
Wiedenmann Snow Master
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4406877
  34587 Felsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.75 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.380 €
Δείτε αγγελία
Schmidt P3EV-SW
3
Schmidt P3EV-SW
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4406862
  26676 Barßel Harkebrügge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2400.00 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmidt F 3.1
3
Schmidt F 3.1
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4406709
  26676 Barßel Harkebrügge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2800.00 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1369