Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Εκχιονιστικά μηχανήματα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εκχιονιστικά μηχανήματα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Gras Rol- Salzstreuer 1000 Liter- verzinkt  Salzstreuer 1000 Liter - 2 Streuräder
10
Gras Rol- Salzstreuer 1000 Liter- verzinkt Salzstreuer 1000 Liter - 2 Streuräder
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3664050
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 20.00 m, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.990 €
με 19% ΦΠΑ
1.672 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
D&D Landtechnika Schneeraumschild Pendel Schneeschild 3,0 m Breit versand Frei
7
D&D Landtechnika Schneeraumschild Pendel Schneeschild 3,0 m Breit versand Frei
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3064824
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλική ρύθμιση, Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Εκχιονιστικό σάρωθρο
1.250 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Schneeschild / Planierschild, PUV 1700, NEU
9
Pronar Schneeschild / Planierschild, PUV 1700, NEU
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit1405040
49847 Itterbeck, Γερμανία
υδραυλική ρύθμιση, Λεπίδα εκχιονιστικού
2.273 €
με 19% ΦΠΑ
1.910 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Küpper-Weisser STA 95
15
Küpper-Weisser STA 95
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit2597656
28857 Syke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
4.165 €
με 19% ΦΠΑ
3.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
New Agro - NEU-Varioschneepflug 1,8 M  Vario- L-180 - Varioschneepflug- Seitenanpassung Frühbezug
15
New Agro - NEU-Varioschneepflug 1,8 M Vario- L-180 - Varioschneepflug- Seitenanpassung Frühbezug
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit1515848
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.449 €
με 19% ΦΠΑ
1.218 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar PUV 2600
4
Pronar PUV 2600
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3816388
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.36 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pronar Pu S32H
4
Pronar Pu S32H
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3811933
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.97 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
5.236 €
με 19% ΦΠΑ
4.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Thome-Bormann ML 170
7
Thome-Bormann ML 170
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3812023
54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Λεπίδα εκχιονιστικού
2.650 €
με 19% ΦΠΑ
2.227 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Cramer V-Schneeräumschild
3
Cramer V-Schneeräumschild
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3811984
25358 Horst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
3.213 €
με 19% ΦΠΑ
2.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar T130 zandstrooier / zoutstrooier
6
Pronar T130 zandstrooier / zoutstrooier
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3808901
5125 NB Hulten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
9.983 €
με 21% ΦΠΑ
8.250 € καθαρά
ενοικίαση από 275,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
WESTA 550/1700
9
WESTA 550/1700
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3797036
37431 Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 1.70 m
6.000 €

Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M 2701
5
Amazone ZA-M 2701
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3815931
28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
6.843 €
με 19% ΦΠΑ
5.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά AV-TEC SR2900 -Lagergerät-
5
AV-TEC SR2900 -Lagergerät-
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3802217
57392 Schmallenberg-Felbecke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.90 m
2.920 €
με 19% ΦΠΑ
2.454 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rauch AXEO 18.1 a-200 HC
5
Rauch AXEO 18.1 a-200 HC
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3798249
71034 Böblingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
7.378 €
με 19% ΦΠΑ
6.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Reform 2.20 M
6
Reform 2.20 M
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3797605
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.20 m
1.590 €
με 20% ΦΠΑ
1.325 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schneeschild/Schiebeschild 2,00 m
3
Schneeschild/Schiebeschild 2,00 m
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3791333
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
875 €
με 19% ΦΠΑ
735 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SaMASZ PSV 201 unbenutzt
5
SaMASZ PSV 201 unbenutzt
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3791303
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2015, υδραυλική ρύθμιση, Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
2.166 €
με 19% ΦΠΑ
1.820 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Schneeschild mit komunalplatte, 2,6m bis 3,0m
7
Metal-Technik Schneeschild mit komunalplatte, 2,6m bis 3,0m
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3791371
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση, Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.309 €
με 19% ΦΠΑ
1.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
KLESBERG Schneepflug 2200mm
5
KLESBERG Schneepflug 2200mm
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3787961
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.20 m
1.560 €

Δείτε αγγελία
KLESBERG Schneepflug 2200mm
4
KLESBERG Schneepflug 2200mm
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3787951
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.20 m
1.260 €

Δείτε αγγελία
KLESBERG Schneepflug 2600mm
4
KLESBERG Schneepflug 2600mm
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3787949
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.60 m
1.370 €

Δείτε αγγελία
KLESBERG Schneepflug 3000mm
3
KLESBERG Schneepflug 3000mm
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3787947
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.400 €

Δείτε αγγελία
Husqvarna Husqvarna Schneefräse ST 268 EP
8
Husqvarna Husqvarna Schneefräse ST 268 EP
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3787938
06849 Dessau, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.68 m, Φρέζα χιονιού
1.500 €

Δείτε αγγελία
Schmidt MF 9.3
16
Schmidt MF 9.3
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3791563
15938 Kasel-Golzig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
3.270 €
με 9% ΦΠΑ
3.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone E+S 750
15
Amazone E+S 750
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3793130
24214 Gettorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
4.998 €
με 19% ΦΠΑ
4.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Schneepflug Vario Schwer 2,1m bis 3,0m
5
Metal-Technik Schneepflug Vario Schwer 2,1m bis 3,0m
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3789714
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.10 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.250 €
με 19% ΦΠΑ
1.050 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar Schneeschilder
12
Pronar Schneeschilder
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3783425
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική ρύθμιση, Λεπίδα εκχιονιστικού
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fliegl 3 m Monoschild, Laufräder
8
Fliegl 3 m Monoschild, Laufräder
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3792351
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.548 €
με 20% ΦΠΑ
3.790 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SaMASZ SC 300  SCHWERE AUSFÜHRUNG
5
SaMASZ SC 300 SCHWERE AUSFÜHRUNG
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3780815
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2015, υδραυλική ρύθμιση, Λεπίδα εκχιονιστικού
2.374 €
με 19% ΦΠΑ
1.995 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SaMASZ PSC 300
3
SaMASZ PSC 300
Εκχιονιστικά μηχανήματα, pit3780804
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2015, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
2.916 €
με 19% ΦΠΑ
2.450 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1423