Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Hydrac Pronar Hauer Bema Amazone Adler Stoll John Deere
Amazone E +S 750
6
ΝΈΑ Amazone E +S 750
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5018837 5018837
  85399 Hallbergmoos, Γερμανία
υδραυλική ρύθμιση
3.900 €
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Bunkowski 148 cm
5
ΝΈΑ Sonstige / Other Bunkowski 148 cm
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5018424 5018424
  48308 Bösensell, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.48 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.050,42 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda HS 750
5
ΝΈΑ Honda HS 750
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5018423 5018423
  48308 Bösensell, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.50 m, Τύπος: Φρέζα χιονιού
671,43 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda Honda HS 650
4
ΝΈΑ Honda Honda HS 650
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5018422 5018422
  48308 Bösensell, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.52 m, Τύπος: Φρέζα χιονιού
755,46 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda HS 622 HT
5
ΝΈΑ Honda HS 622 HT
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5018421 5018421
  48308 Bösensell, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.50 m, Τύπος: Φρέζα χιονιού
1.840,34 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda HS 550 Schneefräse
6
ΝΈΑ Honda HS 550 Schneefräse
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5018419 5018419
  48308 Bösensell, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.50 m, Τύπος: Φρέζα χιονιού
629,41 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf DSS220 Schneeschild
3
ΝΈΑ Düvelsdorf DSS220 Schneeschild
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5018416 5018416
  48308 Bösensell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
769,75 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf DSK 290 Schneeschild
3
ΝΈΑ Düvelsdorf DSK 290 Schneeschild
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5018413 5018413
  48308 Bösensell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 2.90 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.679,83 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Schneepflug Mini 2 Meter Hydraulisch
4
ΝΈΑ Metal-Technik Schneepflug Mini 2 Meter Hydraulisch
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5018332 5018332
  4184 Helfenberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.125 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Vario Schneepflug 2,9 Meter
4
ΝΈΑ Metal-Technik Vario Schneepflug 2,9 Meter
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5018330 5018330
  4184 Helfenberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.90 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
2.741,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Husqvarna ST 427 Hydrostat mit E-Start
10
ΝΈΑ Husqvarna ST 427 Hydrostat mit E-Start
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5018279 5018279
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Φρέζα χιονιού
2.408,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WESTA 550/1400
4
ΝΈΑ WESTA 550/1400
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5018247 5018247
  88662 Überlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Τύπος: Φρέζα χιονιού
9.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bema Schneeschild 1100
11
ΝΈΑ Bema Schneeschild 1100
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5018230 5018230
  89520 Heidenheim an der Brenz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 3.50 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
2.900 €
Δείτε αγγελία
Fliegl Mammut 260
4
ΝΈΑ Fliegl Mammut 260
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5017889 5017889
  83564 Soyen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
2.058,82 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Schmidt MF 3.3
2
ΝΈΑ Schmidt MF 3.3
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5017887 5017887
  83564 Soyen, Γερμανία
Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.280 €
logo
Δείτε αγγελία
Flötzinger FKS 260
5
ΝΈΑ Flötzinger FKS 260
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5017886 5017886
  83564 Soyen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
2.352,94 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Iseki RSL 130
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5017865 5017865
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Schneeschild PSSH 02 / 3,0 m / TOP
4
ΝΈΑ D&D Landtechnika Schneeschild PSSH 02 / 3,0 m / TOP
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5017252 5017252
  12-200 Pisz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 l, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.050 €
logo
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Schneeschild PSSH 04 / 3,0 m / Lieferung frei
4
ΝΈΑ D&D Landtechnika Schneeschild PSSH 04 / 3,0 m / Lieferung frei
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5017234 5017234
  12-200 Pisz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 l, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.050 €
logo
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Schneeschild / PSSH 02 / 2,6 m / TOP
4
ΝΈΑ D&D Landtechnika Schneeschild / PSSH 02 / 2,6 m / TOP
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5017225 5017225
  12-200 Pisz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2.60 l, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
221 €
logo
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Schneeschild PSSH 02 / NEU / 2,2 m / TOP
4
ΝΈΑ D&D Landtechnika Schneeschild PSSH 02 / NEU / 2,2 m / TOP
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5017221 5017221
  12-200 Pisz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2.20 l, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
198 €
logo
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Schneeraumschild PSSH 04 / 3,0 m / TOP / NEU
11
ΝΈΑ D&D Landtechnika Schneeraumschild PSSH 04 / 3,0 m / TOP / NEU
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5017213 5017213
  12-200 Pisz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3.00 l, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
314 €
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
D&D Landtechnika Schneeschild PSSH 04 / NEU / 2,6 m / Lieferung frei
10
ΝΈΑ D&D Landtechnika Schneeschild PSSH 04 / NEU / 2,6 m / Lieferung frei
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5017088 5017088
  12-200 Pisz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2.60 l, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.250 €
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
D&D Landtechnika Schneeschild PSSH 04 / NEU / 2,2 m / Lieferung frei / TOP
17
ΝΈΑ D&D Landtechnika Schneeschild PSSH 04 / NEU / 2,2 m / Lieferung frei / TOP
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5017080 5017080
  12-200 Pisz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2.20 l, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.150 €
logo
Δείτε αγγελία
Hauer Schneepflug auf Oberrahmen Konsole B
6
ΝΈΑ Hauer Schneepflug auf Oberrahmen Konsole B
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5016065 5016065
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.800 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1452