Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Mercedes-Benz Unimog 406 | Schmidt sneeuwfrees / Schneefräse /
4
ΝΈΑ Mercedes-Benz Unimog 406 | Schmidt sneeuwfrees / Schneefräse /
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4591605
  7876 AM Valthermond, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1980
22.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other ST 62E
6
ΝΈΑ Sonstige / Other ST 62E
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4591346
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φρέζα χιονιού
700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other BILO 2.0
ΝΈΑ Sonstige / Other BILO 2.0
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4589659
  04651 Bad Lausick, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
2.017 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SaMASZ CITY150G
2
SaMASZ CITY150G
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4587766
  35398 Gießen-Lützellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.890 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir SPVK1501G
3
Saphir SPVK1501G
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4587765
  35398 Gießen-Lützellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hydrac Schneeschild LB III 300 3-Punkt
6
Hydrac Schneeschild LB III 300 3-Punkt
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4587674
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014
6.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Thome-Bormann T-III 300
2
Thome-Bormann T-III 300
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4586322
  94249 Bodenmais, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Assaloni 3 GS.33
5
Assaloni 3 GS.33
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4586312
  94249 Bodenmais, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
3.361,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hydrac Schneeschild
2
Hydrac Schneeschild
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4578553
  4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
EPOKE PFLUG PKV 156
9
EPOKE PFLUG PKV 156
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4577965
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EPOKE PKV 156 VARIO
8
EPOKE PKV 156 VARIO
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4577963
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.800 €
Δείτε αγγελία
Rasco TRP 1.0
7
Rasco TRP 1.0
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4577730
  97450 Arnstein/Binsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
4.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hydrac Uni 270
3
Hydrac Uni 270
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4575677
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.70 m
2.469,03 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hauer HS 280
6
Hauer HS 280
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4575665
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
2.522,12 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bema 700
6
Bema 700
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4574903
  93055 Regensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
1.889,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Universal-Schneeschild Räumschild Breite:1,10m
5
Universal-Schneeschild Räumschild Breite:1,10m
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4574237
  58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
167,23 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda HSS 760 ATD
6
Honda HSS 760 ATD
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4573465
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
3.075 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda HSS 760AT
7
Honda HSS 760AT
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4573457
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
2.658,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmidt M 30
3
Schmidt M 30
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4571519
  83355 Grabenstätt-Erlstätt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
2.941,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar Schneeschild
5
Pronar Schneeschild
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4570405
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Λεπίδα εκχιονιστικού
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Pronar HZS-10
5
Pronar HZS-10
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4570305
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
6.920 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kugelmann VS 180/74
4
Kugelmann VS 180/74
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4569355
  83104 Schönau b.Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
1.764,71 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Flötzinger SL 180
3
Flötzinger SL 180
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4569353
  83104 Schönau b.Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
1.344,54 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmidt MF 3.3
5
Schmidt MF 3.3
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4569347
  83104 Schönau b.Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Πλάτος εργασίας: 2.70 m
1.260,50 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schneefräse Heckanbau 120
8
Schneefräse Heckanbau 120
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4569049
  31832 Alferde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Φρέζα χιονιού
1.190 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1316