Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Pronar Hydrac Hauer Amazone Bema Adler John Deere Stoll
Sonstige Schneefräse mit mechanischen Antrieb
3
ΝΈΑ Sonstige Schneefräse mit mechanischen Antrieb
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5151940 5151940
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Τύπος: Λοιπά
666,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Schneepflug 160cm
4
ΝΈΑ Sonstige Schneepflug 160cm
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5151931 5151931
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WESTA Schneefräse 650/1400
4
ΝΈΑ WESTA Schneefräse 650/1400
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5151930 5151930
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Τύπος: Λοιπά
4.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hauer Platte
7
ΝΈΑ Hauer Platte
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5151857 5151857
  8850 Murau, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
790 €
Δείτε αγγελία
Hydrac VP 320
6
ΝΈΑ Hydrac VP 320
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5150831 5150831
  83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 3.20 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
7.478,99 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Schneepflug leicht 1.5m / Snow plow light / Pług prosty lekki 1.5
3
Metal-Technik Schneepflug leicht 1.5m / Snow plow light / Pług prosty lekki 1.5
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5150473 5150473
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
681 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Schneepflug 2 m / Snow plow  / Quitanieves fijo vial/ Pług śnieżny prosty2
4
Metal-Technik Schneepflug 2 m / Snow plow / Quitanieves fijo vial/ Pług śnieżny prosty2
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5150464 5150464
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
799 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
INO FERTI-PK400
6
INO FERTI-PK400
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5149708 5149708
  49624 Löningen-Vehrensande, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
SPRINGER Schneepflüge
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5149545 5149545
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.666,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmidt Stratos S30 - 21 VAX
9
Schmidt Stratos S30 - 21 VAX
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5148645 5148645
  5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, υδραυλική ρύθμιση, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
POMAROL Schneeschild T201/V2 2.7 m /Snow plough/Lames a neige
4
POMAROL Schneeschild T201/V2 2.7 m /Snow plough/Lames a neige
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5148621 5148621
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020
2.020 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
POMAROL Planierschild T429/2, Scraper T429/2, Zgarniacz rolniczy
6
POMAROL Planierschild T429/2, Scraper T429/2, Zgarniacz rolniczy
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5148610 5148610
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
2.466 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
POMAROL Schneefräse / Snow blower 255/3 / Odśnieżarka wirnikowa
6
POMAROL Schneefräse / Snow blower 255/3 / Odśnieżarka wirnikowa
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5148603 5148603
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Λοιπά
1.856 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
POMAROL Schneefraese 225-3/ Rotary snow thrower 225/3
7
POMAROL Schneefraese 225-3/ Rotary snow thrower 225/3
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5148589 5148589
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 2.26 m, Τύπος: Λοιπά
1.715 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pomarol Schneepflug 2,2m T201/1, snow plough 2,2
5
Pomarol Schneepflug 2,2m T201/1, snow plough 2,2
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5148585 5148585
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.010 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wiedenmann Kasten-Salzstreuer
9
Wiedenmann Kasten-Salzstreuer
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5147450 5147450
  24340 Eckernförde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmidt Cirron Schneeschild
13
Schmidt Cirron Schneeschild
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5147428 5147428
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
4.450 €
Δείτε αγγελία
EPOKE PKV 156 Vario Schneeschild
8
EPOKE PKV 156 Vario Schneeschild
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5147424 5147424
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
3.400 €
Δείτε αγγελία
Hydrac UNI-310 Gummischürfleiste Schneeschild
7
Hydrac UNI-310 Gummischürfleiste Schneeschild
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5147420 5147420
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
3.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pietsch STA2 Streuer + Hoffmann Fahrgestell AC6000
11
Pietsch STA2 Streuer + Hoffmann Fahrgestell AC6000
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5145209 5145209
  18513 Holthof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
3.360 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JASKOT Sand spreader T130
7
JASKOT Sand spreader T130
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5144400 5144400
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
8.365 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JASKOT Self loading spreader HZS-10
12
JASKOT Self loading spreader HZS-10
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5144302 5144302
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
6.825 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lehner Polaro 110
2
Lehner Polaro 110
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5144246 5144246
  24768 Rendsburg, Γερμανία
Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Axeo 18.1 Q
8
Rauch Axeo 18.1 Q
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5144244 5144244
  54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
4.670 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda HSS 970AWD
5
Honda HSS 970AWD
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5144107 5144107
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Φρέζα χιονιού
3.741,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1481