Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Rauch 650 ltr.
6
ΝΈΑ Rauch 650 ltr.
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4724302 4724302
  55469 Simmern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Stiga Titan XB150 Räumschild mit Gummileiste
4
ΝΈΑ Stiga Titan XB150 Räumschild mit Gummileiste
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4723622 4723622
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Λοιπά
3.190 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Matev SCHNEERÄUMSCHILD SRM-FB140
3
ΝΈΑ Matev SCHNEERÄUMSCHILD SRM-FB140
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4723035 4723035
  4808 Wurzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gmeiner STA TRAC 2000
10
ΝΈΑ Gmeiner STA TRAC 2000
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4722781 4722781
  86316 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
4.033,61 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmidt MF 2.4
7
ΝΈΑ Schmidt MF 2.4
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4722780 4722780
  86316 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.638,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other ST 62E
6
ΝΈΑ Sonstige / Other ST 62E
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4721940 4721940
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φρέζα χιονιού
700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KAHLBACHER S 340
7
ΝΈΑ KAHLBACHER S 340
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4721855 4721855
  4210 Gallneukirchen, Αυστρία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 3.40 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
1.407,08 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Beilhack Schneepflug / Schneeschild
4
ΝΈΑ Beilhack Schneepflug / Schneeschild
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4721793 4721793
  83119 Obing , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Λοιπά
1.008,40 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fimaks Schneefräse 1.8  /Snow blower / Fraise a neige
7
Fimaks Schneefräse 1.8 /Snow blower / Fraise a neige
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4720238 4720238
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Λοιπά
2.532,65 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Hydrac U-III 280 LGT
9
Hydrac U-III 280 LGT
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4719287 4719287
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Λεπίδα εκχιονιστικού
7.983 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SaMASZ Smart 150 unbenutzt Schneeschilder Lagerabverkauf zum Sonderpreis! Versand möglich
12
SaMASZ Smart 150 unbenutzt Schneeschilder Lagerabverkauf zum Sonderpreis! Versand möglich
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4715127 4715127
  65527 Niedernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.50 m
950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pronar Schneeschild
5
Pronar Schneeschild
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4715110 4715110
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Λεπίδα εκχιονιστικού
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Pronar HZS-10
5
Pronar HZS-10
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4714987 4714987
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
6.920 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
diverse Streuer * Edelstahl * Antrieb Öl-Motor * Gummi Band * 2 Stück
14
diverse Streuer * Edelstahl * Antrieb Öl-Motor * Gummi Band * 2 Stück
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4714738 4714738
  27751 Niedersachsen - Delmenhorst, Γερμανία
Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
999 €
Δείτε αγγελία
Bema Dreipunktbock Schneepflug
4
Bema Dreipunktbock Schneepflug
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4713658 4713658
  96052 Bamberg, Γερμανία
Λεπίδα εκχιονιστικού
249,58 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hydrac Uni-250
6
Hydrac Uni-250
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4713601 4713601
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Λεπίδα εκχιονιστικού
3.017 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wintec Schneepflug
2
Wintec Schneepflug
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4713184 4713184
  95213 Münchberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Λεπίδα εκχιονιστικού
5.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
APV SALZSTREUER WD250 M2/SALT SPREADER /L'ÉPANDEUR
5
APV SALZSTREUER WD250 M2/SALT SPREADER /L'ÉPANDEUR
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4713127 4713127
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 250.00 l, Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
2.088,85 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Amazone E+S
Amazone E+S
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4713024 4713024
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schmidt Fahrzeugbau MS 301  2,5m
2
Schmidt Fahrzeugbau MS 301 2,5m
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4713023 4713023
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
7.983,19 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fehrenbach ST 2200
Fehrenbach ST 2200
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4712969 4712969
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.55 m, Φρέζα χιονιού
923,53 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir RS 2500
2
Saphir RS 2500
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4712906 4712906
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Λεπίδα εκχιονιστικού
949,58 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch SA 250
3
Rauch SA 250
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4710992 4710992
  27404 Zeven, Γερμανία
Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Morselli Anbauschneeschild
3
Morselli Anbauschneeschild
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4710988 4710988
  27404 Zeven, Γερμανία
Λεπίδα εκχιονιστικού
42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch SA121R
3
Rauch SA121R
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4710984 4710984
  27404 Zeven, Γερμανία
Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
2.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1236