Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Hydrac Pronar Hauer Bema Amazone Adler John Deere Bogballe
Sonstige / Other AV-Tec 2,00 mtr
3
Sonstige / Other AV-Tec 2,00 mtr
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5185959 5185959
  54576 Hillesheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Schneepflug mit Anbauplatte zu Lindner BF520
8
Sonstige Schneepflug mit Anbauplatte zu Lindner BF520
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5178373 5178373
  9833 Rangersdorf, Αυστρία
υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.10 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
2.477,88 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Komet 51 Streuwagen * Streubreite 0,5 - 5 meter * 55 Liter
14
Rauch Komet 51 Streuwagen * Streubreite 0,5 - 5 meter * 55 Liter
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5170259 5170259
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 55.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
299 €
Δείτε αγγελία
Rauch SA 250 * StVZO Beleuchtung * Winterdienst Streuer
9
Rauch SA 250 * StVZO Beleuchtung * Winterdienst Streuer
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5170274 5170274
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 250.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
252,10 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Terex Pług spych lemiesz koparki Terex TW110
4
Terex Pług spych lemiesz koparki Terex TW110
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5173189 5173189
  64-330 Jastrzębniki, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Iseki AKS 80 Kastenstreuer * Hydraulische Antrieb über Ölmotor
6
Iseki AKS 80 Kastenstreuer * Hydraulische Antrieb über Ölmotor
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5170893 5170893
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 0.80 m, Χωρητικότητα δοχείου: 100.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hydrac Kahlbacher VP 320
5
Hydrac Kahlbacher VP 320
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 3514913 3514913
  93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
16.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Gmeiner STA 95
4
Sonstige / Other Gmeiner STA 95
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 3514880 3514880
  93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Gmeiner STA 95
3
Sonstige / Other Gmeiner STA 95
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 3514879 3514879
  93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
2.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGROMET PFLÜG - SCHILD HYDRAULISCH 2.40m mit Pulverlack /mit Versand
20
AGROMET PFLÜG - SCHILD HYDRAULISCH 2.40m mit Pulverlack /mit Versand
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 3607043 3607043
  18-400 Lomza, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.140 €
Δείτε αγγελία
AGROMET Schneeschild 2.60m Hydr. 80cm Hoch / Gummileiste 25x5 cm
24
AGROMET Schneeschild 2.60m Hydr. 80cm Hoch / Gummileiste 25x5 cm
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 3607042 3607042
  18-400 Lomza, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.190 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
S V D - Salzstreuer 1000 Liter Salzstreuer 1000 Liter - 2 Streuräder
20
S V D - Salzstreuer 1000 Liter Salzstreuer 1000 Liter - 2 Streuräder
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 3664050 3664050
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.588,24 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Grass- Rol- Salzstreuer 600 Liter- und 1000 Liter  Verzinkt- N0 56/  3- Salzstreuer - 600 Liter und 1000 Liter
25
Grass- Rol- Salzstreuer 600 Liter- und 1000 Liter Verzinkt- N0 56/ 3- Salzstreuer - 600 Liter und 1000 Liter
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 3664047 3664047
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 20.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.504 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tuchel SK-150
10
Tuchel SK-150
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 3270741 3270741
  88697 Bermatingen - Ahausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.504 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Delimbe T11 Zoutstrooier
4
Delimbe T11 Zoutstrooier
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 3229358 3229358
  5527 JC Hapert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.275 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Zweischeibenstreuer 2 Scheiben Streuer Salzstreuer 1000L
12
VEMAC Zweischeibenstreuer 2 Scheiben Streuer Salzstreuer 1000L
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 3143288 3143288
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.504,20 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
INTER-TECH Schneepflug PSSH04 INTER-TECH JASKOT
9
INTER-TECH Schneepflug PSSH04 INTER-TECH JASKOT
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 3124112 3124112
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.625 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
INTER TECH Schneepflug PSSH02 INTER-TECH JASKOT
9
INTER TECH Schneepflug PSSH02 INTER-TECH JASKOT
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 3124107 3124107
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.325 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EPOKE Zoutstrooier
3
EPOKE Zoutstrooier
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 2767708 2767708
  4906 AA Oosterhout N-Br, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
SaMASZ City 200 up
-10%
6
SaMASZ City 200 up
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 3156985 3156985
  24589 Ellerdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 0.02 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
2.700 €
3.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar JASKOT PRONAR PUV 2600  AUSVERKAUF!!!
4
Pronar JASKOT PRONAR PUV 2600 AUSVERKAUF!!!
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 2772312 2772312
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Πλάτος εργασίας: 2.36 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
2.875 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SaMASZ JASKOT AUSVERKAUF!!! Schneepflug CITY200
4
SaMASZ JASKOT AUSVERKAUF!!! Schneepflug CITY200
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 2771713 2771713
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.800 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ECO Technologie EP01-160K
8
ECO Technologie EP01-160K
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 2774055 2774055
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Προσαρτώμενο εξάρτημα για μηχανήματα δημοτικών επιχειρήσεων, υδραυλική ρύθμιση, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.176 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KREATEC Schneepflug VARIO verzinkt für CAT, Manitou, Genie usw.
6
KREATEC Schneepflug VARIO verzinkt für CAT, Manitou, Genie usw.
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 3067069 3067069
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
3.900 €
logo
Δείτε αγγελία
MD DEXWAL Sand und Salzstreuer 200L 300,350,400 und 500 Liter
3
MD DEXWAL Sand und Salzstreuer 200L 300,350,400 und 500 Liter
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 3678842 3678842
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
469 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1441