Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Θαμνοκοπτική μηχανή
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Μηχανισμός κίνησης

Μεταχειρισμένα Θαμνοκοπτική μηχανή

Αγοράστε μεταχειρισμένα Θαμνοκοπτική μηχανή στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Votex Dücker Berti Bomford Kuhn
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
PROFORGE POWERCUT 320 Perugini Heavy Duty Flail Mower, 3.2 metre, New,
5
ΝΈΑ PROFORGE POWERCUT 320 Perugini Heavy Duty Flail Mower, 3.2 metre, New,
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4762261 4762261
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
6.543,89 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Spearhead EXCEL 550 Hedgecutter 5.5 metre reach
8
ΝΈΑ Spearhead EXCEL 550 Hedgecutter 5.5 metre reach
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4762262 4762262
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
6.771,50 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE POWERCUT 280 Perugini Heavy Duty Front or Rear, 2.8 metre, New,
6
ΝΈΑ PROFORGE POWERCUT 280 Perugini Heavy Duty Front or Rear, 2.8 metre, New,
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4762260 4762260
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
6.486,99 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE POWERCUT 280 Perugini Heavy Duty Flail Mower, 2.8 metre, New,
10
ΝΈΑ PROFORGE POWERCUT 280 Perugini Heavy Duty Flail Mower, 2.8 metre, New,
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4762259 4762259
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
5.861,05 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE POWERCUT 240 Perugini Heavy Duty Flail Mower, 2.4 metre, New,
4
ΝΈΑ PROFORGE POWERCUT 240 Perugini Heavy Duty Flail Mower, 2.4 metre, New,
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4762257 4762257
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
5.633,44 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE POWERCUT 240, Peruguini 2.4 metre Flail, New, hyd side shift,
9
ΝΈΑ PROFORGE POWERCUT 240, Peruguini 2.4 metre Flail, New, hyd side shift,
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4762258 4762258
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
4.950,60 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE FORESTER Perugini Double Drive Mega Heavy Duty Flail
6
ΝΈΑ PROFORGE FORESTER Perugini Double Drive Mega Heavy Duty Flail
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4762255 4762255
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
9.389,06 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE Z-POWER Perugini 220R, Hyd offset Z -Linkage 2.2 m Verge/Dyke Flail Mower, New,
11
ΝΈΑ PROFORGE Z-POWER Perugini 220R, Hyd offset Z -Linkage 2.2 m Verge/Dyke Flail Mower, New,
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4762254 4762254
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
7.568,15 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PROFORGE POWERCUT 220, Perugini 2.2 metre Flail, New, hyd side shift,
10
ΝΈΑ PROFORGE POWERCUT 220, Perugini 2.2 metre Flail, New, hyd side shift,
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4762256 4762256
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
4.495,37 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
No NEW TALEX DISC MOWER
20
ΝΈΑ No NEW TALEX DISC MOWER
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4762250 4762250
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
5.206,66 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
N/A NEW TALEX TWIN DRUM Mower, 1.85 metre, 6ft, hyd fold,
14
ΝΈΑ N/A NEW TALEX TWIN DRUM Mower, 1.85 metre, 6ft, hyd fold,
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4762253 4762253
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
2.560,65 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
N/A NEW TALEX TWIN DRUM Mower, 1.65 metre, 5ft6, hyd.folding
13
ΝΈΑ N/A NEW TALEX TWIN DRUM Mower, 1.65 metre, 5ft6, hyd.folding
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4762252 4762252
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
2.270,45 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
No NEW TALEX LEOPARD 280 Mulching Flail Mower, Adjustable Rear wheels
14
ΝΈΑ No NEW TALEX LEOPARD 280 Mulching Flail Mower, Adjustable Rear wheels
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4762251 4762251
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
4.865,24 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
No FLEMING Grass Topper, TOP6 In-Line/Semi Offset 6ft (1.8 metre) NEW,
3
ΝΈΑ No FLEMING Grass Topper, TOP6 In-Line/Semi Offset 6ft (1.8 metre) NEW,
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4762248 4762248
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
1.473,80 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomford B54 Hedgecutter, 3 point linkage, 5.4 metre
11
ΝΈΑ Bomford B54 Hedgecutter, 3 point linkage, 5.4 metre
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4762245 4762245
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
6.202,47 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone AM203s EasyCut Disc Mower, 2.0 metre, 2015
8
ΝΈΑ Krone AM203s EasyCut Disc Mower, 2.0 metre, 2015
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4762249 4762249
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
3.926,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomford B81-81 Hedgecutter, 8.1 m Left or Right Hand Cut
13
ΝΈΑ Bomford B81-81 Hedgecutter, 8.1 m Left or Right Hand Cut
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4762246 4762246
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
5.633,44 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
No Flail Mower Deflector Cowling C/w Rubber 1200mm
3
ΝΈΑ No Flail Mower Deflector Cowling C/w Rubber 1200mm
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4762247 4762247
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
22,76 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mulag MFK 500
9
Mulag MFK 500
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4760387 4760387
  09629 Dittmannsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Μηχανισμός κίνησης: Υδροστάτης, Τύπος χορτοκοπτικής: Λοιπά
9.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Orsi Power 1050 Doppelteleskop
4
Orsi Power 1050 Doppelteleskop
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4756289 4756289
  84130 Dingolfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 1.25 m
23.530 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere WAM TC-1600
20
John Deere WAM TC-1600
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4753575 4753575
  55-093 Kiełczów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2003
6.210,45 €
Δείτε αγγελία
Bomford Schijvenmaaier 1.20 op frame Herder arm
Bomford Schijvenmaaier 1.20 op frame Herder arm
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4750189 4750189
  1775 PV Middenmeer, Ολλανδία
1.650 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TMC Cancela THD-120
5
TMC Cancela THD-120
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4748355 4748355
  91332 Heiligenstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Τύπος χορτοκοπτικής: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Agritec GS 41-180
6
Agritec GS 41-180
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4745995 4745995
  50389 Wesseling-Berzdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
4.490 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hydrac BM 6212V
13
Hydrac BM 6212V
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4744816 4744816
  7503 Großpetersdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 1.20 m
14.601,77 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 229