Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Θαμνοκοπτική μηχανή
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Θαμνοκοπτική μηχανή

Αγοράστε μεταχειρισμένα Θαμνοκοπτική μηχανή στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Votex Berti Dücker Maschio Bomford Kuhn Fischer Becchio & Mandrile
TALEX Schlegelmulcher Talex Leopard Heckmulcher Schlegelmäher
5
ΝΈΑ TALEX Schlegelmulcher Talex Leopard Heckmulcher Schlegelmäher
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5291151 5291151
  31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
2.990  €
Στείλτε email
Votex RM1901 S
4
Votex RM1901 S
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5285583 5285583
  3281 NB NUMANSDORP, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1.90 m, Μηχανισμός κίνησης: Κιβώτιο, Τύπος χορτοκοπτικής: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
SaMASZ KWT 550 EP Auslegemulcher
15
SaMASZ KWT 550 EP Auslegemulcher
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5284061 5284061
  91094 Langensendelbach, Γερμανία
Μηχανισμός κίνησης: Υδροστάτης
10.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Stark KDL 140/160/180/200/220 Böschungsmäher Böschungsmulcher - Preis inkl. Lieferung
15
Stark KDL 140/160/180/200/220 Böschungsmäher Böschungsmulcher - Preis inkl. Lieferung
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5280748 5280748
  29456 Niedersachsen - Hitzacker, Γερμανία
Μηχανισμός κίνησης: Κιβώτιο, Τύπος χορτοκοπτικής: Μονή χορτοκοπτική
2.268,07  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
AS-Motor AS 73/2 VS ENDURO
3
AS-Motor AS 73/2 VS ENDURO
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5280514 5280514
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 0.73 m
3.900,72  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kuhn TB211
Kuhn TB211
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5279659 5279659
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 2.10 m
2.521,01  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Müthing Kosiarka Muthing MUC 120 0.0
5
Müthing Kosiarka Muthing MUC 120 0.0
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5276968 5276968
  86-200 Chełmno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Μηχανισμός κίνησης: Κιβώτιο
2.597  €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Mulag MFK 500
6
Mulag MFK 500
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5275929 5275929
  04720 Großweitzschen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 1.20 m
4.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Votex Jumbo 190
4
Votex Jumbo 190
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5273488 5273488
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 1.90 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Votex Maximus 200
13
Votex Maximus 200
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5271490 5271490
  1775 PV Middenmeer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.01 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
MBD LV 500 Green Climber Funkmähraupe
7
MBD LV 500 Green Climber Funkmähraupe
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5270918 5270918
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Μηχανισμός κίνησης: Κιβώτιο, Τύπος χορτοκοπτικής: Μονή χορτοκοπτική
49.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Votex RM 2606
6
Votex RM 2606
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5269525 5269525
  2391PN Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.60 m
1.350  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
AGRIA 9600 ferngesteuerter Hochgrasmäher
5
AGRIA 9600 ferngesteuerter Hochgrasmäher
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5269338 5269338
  46244 Bottrop, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.00 m
17.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Votex Maximus 240
7
Votex Maximus 240
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5265670 5265670
  2391PN Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 2.40 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Votex Roadflex 210
7
Votex Roadflex 210
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5265666 5265666
  1775 PV Middenmeer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 1.99 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Maschio Margherita 380
12
Maschio Margherita 380
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5262248 5262248
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μηχανισμός κίνησης: Υδροστάτης, Τύπος χορτοκοπτικής: Μονή χορτοκοπτική
7.770  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kuhn GMD 280FHD GMD 240 HD
4
Kuhn GMD 280FHD GMD 240 HD
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5259089 5259089
  2964 LG Groot Ammers, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Μηχανισμός κίνησης: Κιβώτιο, Τύπος χορτοκοπτικής: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Votex RML 201
5
Votex RML 201
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5257777 5257777
  2391PN Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1.90 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Votex Jumbo 230
3
Votex Jumbo 230
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5257776 5257776
  2391PN Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 2.17 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Votex Jumbo Flex 230
4
Votex Jumbo Flex 230
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5254592 5254592
  2391PN Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.17 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Votex RM2307
3
Votex RM2307
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5254543 5254543
  1775 PV Middenmeer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 2.17 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Dücker Dücker  UNA 600
6
Dücker Dücker UNA 600
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5250875 5250875
  29683 Bad Fallingbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Τύπος χορτοκοπτικής: Λοιπά
9.750  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kubota SE2230P klepelmaaier talud
4
Kubota SE2230P klepelmaaier talud
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5244429 5244429
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Greentec Twiga Compact 320
4
Greentec Twiga Compact 320
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5243967 5243967
  7737 Colmar-Berg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Bos 1.6 mtr
Bos 1.6 mtr
Θαμνοκοπτική μηχανή, 5236455 5236455
  7679 VK Langeveen, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 233