Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Θαμνοκοπτική μηχανή
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Μηχανισμός κίνησης

Μεταχειρισμένα Θαμνοκοπτική μηχανή

Αγοράστε μεταχειρισμένα Θαμνοκοπτική μηχανή στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
SaMASZ Koliber 450E
6
ΝΈΑ SaMASZ Koliber 450E
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4516070
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
8.630,25 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Procomas BS83
11
ΝΈΑ Procomas BS83
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4515772
  47574 Goch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Λοιπά
4.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rapid Euro Euro 4 Hydrostatische trekker met klepelmaaier. Bj2012
Βίντεο
7
Rapid Euro Euro 4 Hydrostatische trekker met klepelmaaier. Bj2012
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4509629
  3461 EC Linschoten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Υδροστάτης, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tifermec Maaiarm  Armaaier Zwenkbaar Joystick 2016 Tifermec 530 Maaiarm zwenkbaar Joystick. BJ2016 Armmaaier
9
Tifermec Maaiarm Armaaier Zwenkbaar Joystick 2016 Tifermec 530 Maaiarm zwenkbaar Joystick. BJ2016 Armmaaier
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4509536
  3461 EC Linschoten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
8.600 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiedler FFA 400 M-K
10
Fiedler FFA 400 M-K
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4507531
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
2.900 €
Δείτε αγγελία
Twose TF500S
Βίντεο
9
Twose TF500S
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4499315
  6101 XH Echt, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Κιβώτιο, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Orsi 4.7m HEDGECUTTER
10
Orsi 4.7m HEDGECUTTER
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4498305
  PE22 7LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2003
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hydrac BÖSCHUNGSMULCHER DSR 3
8
Hydrac BÖSCHUNGSMULCHER DSR 3
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4496161
  3350 Haag, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1996, Πλάτος εργασίας: 1.20 m
5.658,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zanon Importeur NL TMO
3
Zanon Importeur NL TMO
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4494154
  8313 AL Rutten, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1.70 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Spearhead Twiga 7000 LR Tele
3
Spearhead Twiga 7000 LR Tele
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4493150
  21397 Volkstorf - Vastorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 7.00 m
17.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DIVERSE FABRIKATE ASTSCHERE
6
DIVERSE FABRIKATE ASTSCHERE
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4488020
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kuhn 5783SPA Maxi View
Kuhn 5783SPA Maxi View
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4486966
  8190 Miesenbach bei Birkfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Κιβώτιο
35.000 €
35.833,33 €

χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dücker UNA 600
4
Dücker UNA 600
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4482465
  29683 Bad Fallingbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος εργασίας: 1.30 m
10.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Votex Jumbo Flex 230
4
Votex Jumbo Flex 230
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4473604
  3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 2.17 m
6.750 €
Δείτε αγγελία
Rousseau MANGOUSTE
4
Rousseau MANGOUSTE
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4472657
  76270 les hayons, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004
4.600 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rousseau THENOR510L
6
Rousseau THENOR510L
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4472478
  76270 les hayons, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010
14.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alpego T180
6
Alpego T180
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4472261
  1775 PV Middenmeer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 180.00 m
2.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Votex RM2307
3
Votex RM2307
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4472255
  1775 PV Middenmeer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.17 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Votex Landmaster 310
4
Votex Landmaster 310
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4472243
  1775 PV Middenmeer, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.08 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bucher Elite 8
10
Bucher Elite 8
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4464681
  2391PN Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
2.150 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bucher Elite 7
7
Bucher Elite 7
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4464636
  2391PN Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
1.700 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berky 3800
9
Berky 3800
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4464396
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
19.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn TB 211 Select
2
Kuhn TB 211 Select
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4464367
  67150 Niederkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 2.03 m
6.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige/Other RVX 300
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4461873
  46519 Alpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994
2.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agritec Böschungsmulcher BC 350
10
Agritec Böschungsmulcher BC 350
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4460585
  59269 Beckum, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.80 m, Λοιπά
8.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 197