Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Θαμνοκοπτική μηχανή
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Μηχανισμός κίνησης

Μεταχειρισμένα Θαμνοκοπτική μηχανή

Αγοράστε μεταχειρισμένα Θαμνοκοπτική μηχανή στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Zanon ( Importeur NL) TMH 2250
4
ΝΈΑ Zanon ( Importeur NL) TMH 2250
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4096024
8313 AL Rutten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.25 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Zanon ( Importeur NL) TPE 200
5
ΝΈΑ Zanon ( Importeur NL) TPE 200
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4095992
8313 AL Rutten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
7.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McConnel Robocut
8
McConnel Robocut
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4091944
59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 1.30 m
26.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TMC Cancela TDR-220
4
TMC Cancela TDR-220
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4090351
91332 Heiligenstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Κιβώτιο
8.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Doppstadt DRM 120
6
Doppstadt DRM 120
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4086630
41334 Nettetal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Πλάτος εργασίας: 1.20 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
HEMOS
7
HEMOS
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4084416
32339 Espelkamp, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m
2.315 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dücker  USM 24VR3
15
Dücker USM 24VR3
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4084415
32339 Espelkamp, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 2.40 m
5.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TMC Cancela TDR-220
6
TMC Cancela TDR-220
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4083916
91332 Heiligenstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Κιβώτιο, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AS-Motor
3
AS-Motor
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4083503
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 0.63 m
1.849 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AS-Motor AS 920 Sherpa 2WD
3
AS-Motor AS 920 Sherpa 2WD
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4083496
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 0.90 m
8.319 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AS-Motor
3
AS-Motor
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4083468
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 0.65 m
2.773 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AS-Motor AS 65/4T-BS
3
AS-Motor AS 65/4T-BS
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4083346
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 0.65 m
2.500 €

Δείτε αγγελία
Boxer ATV 120 klepelmaaier met eigen motor
4
Boxer ATV 120 klepelmaaier met eigen motor
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4080227
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Κιβώτιο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Berky 3800
9
Berky 3800
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4077790
66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
19.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Used McConnel Sawbench
Used McConnel Sawbench
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4068874
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
766 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Boxer WLF1700 klepelmaaier aan shovel
4
Boxer WLF1700 klepelmaaier aan shovel
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4066991
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1.70 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rousseau P481
9
Rousseau P481
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4064295
19410 St Bonnet l'Enfantie, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998
5.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Votex Jumbo 230
6
Votex Jumbo 230
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4064035
3255 Oude-Tonge, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Κιβώτιο, Λοιπά
3.900 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mulag MHU 800
4
Mulag MHU 800
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4061804
56729 Monreal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
11.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TMC Cancela DHS-120
5
TMC Cancela DHS-120
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4059769
91332 Heiligenstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.20 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Herder MBK120 S
4
Herder MBK120 S
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4059337
15926, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
7.700 €

Δείτε αγγελία
Kubota Peruzzo- Koala 1600
4
Kubota Peruzzo- Koala 1600
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4059083
57074 Siegen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
3.600 €

Δείτε αγγελία
Zanon TPE 2000
11
Zanon TPE 2000
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4058749
2665 HA Bleiswijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Κιβώτιο, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
TMC Cancela THC-120
4
TMC Cancela THC-120
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4054975
91332 Heiligenstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Υδροστάτης, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
McConnel PA7070T
Βίντεο
4
McConnel PA7070T
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4051783
6101 XH Echt, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 7.00 m, Κιβώτιο, Λοιπά
9.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 198