Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Θαμνοκοπτική μηχανή
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Μηχανισμός κίνησης

Μεταχειρισμένα Θαμνοκοπτική μηχανή

Αγοράστε μεταχειρισμένα Θαμνοκοπτική μηχανή στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Stark Böschungsmäher Böschungsmulcher KDL 200 Kat 1/2 + Zapfwelle
9
Stark Böschungsmäher Böschungsmulcher KDL 200 Kat 1/2 + Zapfwelle
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3177577
19306 Neustadt-Glewe, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Κιβώτιο
2.899 €
με 19% ΦΠΑ
2.436 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Becchio & Mandrile BM060
Βίντεο
8
Becchio & Mandrile BM060
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat2344967
56729 Kehrig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Υδροστάτης
19.963 €
με 19% ΦΠΑ
16.776 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Jiang Yin Bowell Machinery 165 cm Böschungsmäher Böschungsmulcher mit Anfahrschutz
11
Jiang Yin Bowell Machinery 165 cm Böschungsmäher Böschungsmulcher mit Anfahrschutz
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat2390282
21107 Hamburg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.65 m
1.999 €
με 19% ΦΠΑ
1.680 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
ELKAER
9
ELKAER
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat1739436
93149 Nittenau, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.80 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά Circular saws for hedgecutters
Circular saws for hedgecutters
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3634193
TN8 5RA Marsh Green, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rapid Euro 4
6
Rapid Euro 4
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3807833
6922 Wolfurt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Υδροστάτης, Μονή χορτοκοπτική
7.200 €
με 20% ΦΠΑ
6.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Canycom CMX 227
5
Canycom CMX 227
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3795202
71034 Böblingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 0.97 m, Υδροστάτης
11.662 €
με 19% ΦΠΑ
9.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GEO ( Lieferung frei Haus) AM 80 Böschungsmaeher, Seitenmulcher , Mulcher
10
GEO ( Lieferung frei Haus) AM 80 Böschungsmaeher, Seitenmulcher , Mulcher
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3795453
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 0.80 m, Διπλή χορτοκοπτική
3.975 €
με 19% ΦΠΑ
3.340 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SaMASZ KWT 640EP
10
SaMASZ KWT 640EP
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3765192
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υδροστάτης, Μονή χορτοκοπτική
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Omarv TFR 260 HH klepelmaaier
4
Omarv TFR 260 HH klepelmaaier
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3701739
6042 KZ Roermond, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Κιβώτιο, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
KMS KMS  Rinklin S  Böschungsmäher für Carraro SRH
16
KMS KMS Rinklin S Böschungsmäher für Carraro SRH
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3716865
37434 Gieboldehausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 5.50 m, Υδροστάτης
14.500 €

Δείτε αγγελία
SaMASZ KW140 Mulchkopf
11
SaMASZ KW140 Mulchkopf
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3819083
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Υδροστάτης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mc Connel Robomax + Forstmulcher
Βίντεο
5
Mc Connel Robomax + Forstmulcher
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3731499
56729 Kehrig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Υδροστάτης
130.900 €
με 19% ΦΠΑ
110.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Becchio & Mandrile BM612 Ausleger mit Astschere
9
Becchio & Mandrile BM612 Ausleger mit Astschere
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3609034
56729 Kehrig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Υδροστάτης
22.015 €
με 19% ΦΠΑ
18.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
McConnel PA6055 eco
8
McConnel PA6055 eco
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3660877
6101 XH Echt, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Κιβώτιο, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Heggenschaar Hydraulisch hsc 160
3
Heggenschaar Hydraulisch hsc 160
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3575455
3461 EC Linschoten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Υδροστάτης, Μονή χορτοκοπτική
3.570 €
με 21% ΦΠΑ
2.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
FRONTONI FOX PROFI 570
5
FRONTONI FOX PROFI 570
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3552563
49624 Löningen-Vehrensande, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Λοιπά, Υδροστάτης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Maschio Gaia 600T  Böschungsmäher 11900€
Βίντεο
13
Maschio Gaia 600T Böschungsmäher 11900€
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3559571
43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Υδροστάτης
14.875 €
με 25% ΦΠΑ
11.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio Camilla PRO 6​00T​  Böschungsmäher
Βίντεο
12
Maschio Camilla PRO 6​00T​ Böschungsmäher
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3559566
43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Υδροστάτης
23.125 €
με 25% ΦΠΑ
18.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ferri TKZ80
9
Ferri TKZ80
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3581579
6101 XH Echt, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bomford Buzzard 8m
Βίντεο
7
Bomford Buzzard 8m
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3581572
6101 XH Echt, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Irus Deltrak 2.5
5
Irus Deltrak 2.5
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3517871
21397 Volkstorf-Vastorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Υδροστάτης
45.220 €
με 19% ΦΠΑ
38.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomford Kestrel S 5.7
3
Bomford Kestrel S 5.7
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3464442
56170 Bendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Κιβώτιο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
McConnel Twose TW55-4
Βίντεο
8
McConnel Twose TW55-4
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3453729
6101 XH Echt, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.50 m, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Dücker SMT 15 L
20
Dücker SMT 15 L
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3329560
28857 Syke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Κιβώτιο
4.165 €
με 19% ΦΠΑ
3.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Energreen Robogreen Mähraupe /Robocut
Βίντεο
12
Energreen Robogreen Mähraupe /Robocut
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3343910
56729 Kehrig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Υδροστάτης
42.840 €
με 19% ΦΠΑ
36.000 € καθαρά
ενοικίαση από 375,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Breviglieri Hepl P/A Ölantrieb
3
Breviglieri Hepl P/A Ölantrieb
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3127082
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Υδροστάτης, Λοιπά
8.116 €
με 19% ΦΠΑ
6.820 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stark Böschungsmäher Böschungsmulcher KDL 140 Kat 1/2 + Zapfwelle
10
Stark Böschungsmäher Böschungsmulcher KDL 140 Kat 1/2 + Zapfwelle
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3176453
19306 Neustadt-Glewe, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Κιβώτιο
2.499 €
με 19% ΦΠΑ
2.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stark Böschungsmäher Böschungsmulcher KDL 200 Kat 1/2 + Zapfwelle
9
Stark Böschungsmäher Böschungsmulcher KDL 200 Kat 1/2 + Zapfwelle
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3177577
19306 Neustadt-Glewe, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Κιβώτιο
2.899 €
με 19% ΦΠΑ
2.436 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stark Böschungsmäher Böschungsmulcher KDL 180 Kat 1/2 + Zapfwelle
10
Stark Böschungsmäher Böschungsmulcher KDL 180 Kat 1/2 + Zapfwelle
Θαμνοκοπτική μηχανή, rat3177569
19306 Neustadt-Glewe, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Κιβώτιο
2.749 €
με 19% ΦΠΑ
2.310 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 180